‘‘Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı’’
Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) üyeleri, Akdeniz’de Enerji Sektöründe
Yaşanan Son Gelişmeleri İstanbul’da Tartışıyor…
8-9 Aralık 2014
Taslak Program (7 Kasım 2014)
8 Aralık 2014
Konferans: ‘‘Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı’’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın teşrifleriyle…
Yer: İstanbul Ticaret Odası
09:00-09:30 Kayıt
09:30-11:00 Açılış Konuşmaları ve Bakanlar Oturumu: Akdeniz İş Dünyası İçin Enerji
Diyaloğu’nu Geliştirme
● İbrahim ÇAĞLAR, Başkan, İstanbul Ticaret Odası
● Mohamed CHOUCAIR, Başkan, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
● Akdeniz Ülkelerinden Programa Katılacak Bakanların Konuşmaları
● Taner YILDIZ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
11:00 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 13:00 Paralel Oturum: Akdeniz Enerji Sektörüne Küresel Bakış: Akdeniz’in
Enerji Geleceği
●Metin KİLCİ – Müsteşar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
●Dr. Öztürk SELVİTOP – Enerji Politikaları ve Stratejileri Daire Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
●Olgu OKUMUŞ – Enerji Projeleri Yöneticisi, Akdeniz İçin Birlik (UFM)
●Antonio Llarden CARRATALA – Başkan, Enagas S.A.
●Besim ŞİŞMAN – CEO, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
●Saltuk DÜZYOL – CEO, TANAP - Trans Anadolu Gaz Boru Hattı
1
●Pal RASMUSSEN – Genel Sekreter, Uluslararası Gaz Birliği (IGU)
Oturum Moderatörü: İTO Enerji Komitesi Başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Eski
Kurul Üyesi Hüseyin KARATAŞ
11:30 – 13:00 Paralel Oturum: Enerji Sektörüne Yön Veren Teknolojiler ve Enerji
Verimliliği Politikaları
●Ahmet Taha YILDIZ, Genel Müdür, Kibar Enerji Dağıtım San. A.Ş.
●Erdal ÇALIKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı, ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
● Rajendra SHENDE - Yönetim Kurulu Başkanı, Çevre için Teknoloji, Eğitim, AraştırmaRehabilitasyon (TERRE) Politika Merkezi Eski Direktör, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),
Ozon Eylem Programı
●Karan MANGOTRA - Program Müdür Yardımcısı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)Hindistan & Lider, Binalarda Enerji Verimliliği Projesi Müdürü, Çevre için Teknoloji, Eğitim, Araştırma
ve Rehabilitasyon (TERRE) Politika Merkezi İklim Değişikliği
Oturum Moderatörü: İTO Enerji Komitesi Üyesi, İGDAŞ Yönetim Danışmanı Nadim EKİZ
11:30 – 13:00 Paralel Oturum: Akdeniz Enerji Sektörü Yatırım İmkanları ve İşbirliği
Alanları
Akdeniz Enerji Sektörü’nde Yatırım İmkanları ve Enerji Projeleri Finansmanı
●Dr. Sohbet KARBUZ – Müdür, Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği (OME)
●Hüseyin SAK –Öğretim Görevlisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi
●Adonai HERRERA – MARTINEZ - Bölüm Müdürü, Avrupa İmar Kalkınma ve Bankası (EBRD)
●Julien Alain THUREAU – Müdür, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Altyapı ve Doğal Kaynaklar, Uluslararası
Finans Kurumu (IFC) Türkiye
●Mehmet ÖĞÜTÇÜ – Başkan, Küresel Kaynaklar Şirketi
●Mustafa YILMAZ – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı
●Roger CARVALHO – Yönetici Ortak, SPTEC Danışmanlık
Oturum Moderatörü: İTO Genel Sekreter Yardımcısı Tezer PALACIOĞLU
13:30-15:00 Öğle Yemeği
2
15:00 – 16:00 Ortak Oturum: Nükleer Enerji’nin Akdeniz İş Dünyasına Etkileri
●Bilal DURDALI – Başkan Yardımcısı, Nükleer Enerji Dairesi
●Zafer ALPER – Başkan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
●Fuad AKHUNDOV – Genel Müdür, AKKUYU Nükleer A.Ş.
Oturum Moderatörü: İTO Enerji Komitesi Başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Eski
Kurul Üyesi Hüseyin KARATAŞ
Oturumlardan sonra 10 dakikalık soru-cevap bölümü olacaktır…
16:00-17:00 Networking Arası
17:30-19:00 Tarihi Yarımada Turu
20:00-22:00 Akşam Yemeği
Yer: İstanbul Ticaret Odası 5. Kat Fuaye
9 Aralık 2014
‘‘Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı İkili İş Görüşmeleri’’
Yer: İstanbul Ticaret Odası
10:00-12:30 İkili İş Görüşmeleri
13:00-14:00 Öğle Yemeği
3
Download

Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı