İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI
(09.02.2015-07.04.2015)
EK 1
TARİH
1
Pazartesi
Salı
10.02.2015
3
Çarşamba
11.02.2015
4
Perşembe
12.02.2015
5
Cuma
13.02.2015
6
7
Cumartesi
Pazar
14.02.2015
15.02.2015
Pazartesi
KONU
09.00 - 12.00
Açılış, Eğitim Süreci ve Konuları
13.30 - 16.30
İç Denetim Sistemi ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu
09.02.2015
2
8
SAAT
16.02.2015
Salı
17.02.2015
10
Çarşamba
18.02.2015
11
Perşembe
19.02.2015
12
Cuma
20.02.2015
13
14
Cumartesi
Pazar
21.02.2015
22.02.2015
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
Pazartesi
23.02.2015
16
Salı
24.02.2015
17
Çarşamba
25.02.2015
18
Perşembe
26.02.2015
19
Cuma
27.02.2015
Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi
Ankara Üniversitesi
İç Denetim Faaliyetlerinin Genel Tanıtımı
TIDE
İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi ve İç Denetçilerin Sahip
Olması Gereken Temel Yetkinlikler
Orman ve Su İşleri Bakanlığına
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
Hafta Sonu
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
15
BÜMKO
İDMU
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
9
KURUM
13.30 - 16.30
Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetimi Meslek
Ahlak Kuralları
KİDDER
Kurumsal Yönetim ve İlkeleri
İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi
İç Kontrol
TÜBİTAK
Kurumsal Risk Yönetimi
Control Solution
Kontrol Öz Değerlendirme
Sosyal Güvenlik Kurumu
İDB
Hafta Sonu
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
Kamu İç Kontrol Sistemi ve Uygulamaları
BÜMKO
Mali Yönetim ve Kontrol
Dairesi
İç Denetim Aşamaları Denetim Stratejisinin Belirlenmesi
Planlama ve Program
Karayolları Genel
Müdürlüğü İDB- MSB İDB
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
09.00 - 12.00
İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı İDB
13.30 - 16.30
20
Cumartesi
28.02.2015
21
Pazar
01.03.2015
22
Pazartesi
02.03.2015
23
Salı
03.03.2015
24
Çarşamba
04.03.2015
25
Perşembe
05.03.2015
26
Cuma
06.03.2015
27
Cumartesi
07.03.2015
28
Pazar
08.03.2015
29
Pazartesi
09.03.2015
30
Salı
10.03.2015
31
Çarşamba
11.03.2015
32
Perşembe
12.03.2015
33
Cuma
13.03.2015
Hafta Sonu
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı İDB
İç Denetim Aşamaları Raporlama ve İzleme
Karayolları Genel
Müdürlüğü İDB- MSB İDB
Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen)
BÜMKO İDMU
İstatistiki Yöntemler
SMM DENETİM
IT Denetimi
Kalkınma Bakanlığı İDB
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
Hafta Sonu
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
Performans Denetimi
DSİ İDB-EY
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Başbakanlık
Yatırım Destek Ajansı
Dış Denetim
Sayıştay
İletişim Yönetimi ve Becerileri(İç Denetim İletişim Modelleri,
Sunum Teknikleri, Denetlenen Birim ile
Görüşmelerde/Toplantılarda İletişim Özellikleri, Görüşmenin
Adımları, Görüşme Becerileri, Dinleme ve Soru Sorma,
Müzakere Teknikleri ve Zor Durumlarda Müzakere)
MAYEM
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
34
Cumartesi
14.03.2015
35
Pazar
15.03.2015
Hafta Sonu
EK 1
TARİH
SAAT
09.00 - 12.00
36
Pazartesi
16.03.2015
13.30 - 16.30
37
Salı
17.03.2015
38
Çarşamba
18.03.2015
39
Perşembe
19.03.2015
40
Cuma
20.03.2015
41
42
Cumartesi
Pazar
21.03.2015
22.03.2015
43
Pazartesi
23.03.2015
44
Salı
24.03.2015
45
Çarşamba
25.03.2015
46
Perşembe
26.03.2015
47
Cuma
27.03.2015
48
49
Cumartesi
Pazar
28.03.2015
29.03.2015
50
Pazartesi
30.03.2015
09.00 - 12.00
52
Salı
Çarşamba
31.03.2015
KURUM
İletişim Yönetimi ve Becerileri(İç Denetim İletişim Modelleri,
Sunum Teknikleri, Denetlenen Birim ile
Görüşmelerde/Toplantılarda İletişim Özellikleri, Görüşmenin
Adımları, Görüşme Becerileri, Dinleme ve Soru Sorma,
Müzakere Teknikleri ve Zor Durumlarda Müzakere)
MAYEM
Devlet Muhasebe Standartları ve Kamu Muhasebesi
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
Kamu Muhasebe Yönetmelikleri ve Mali Tablolar Analizi
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
Hafta Sonu
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
Kamu Muhasebe Yönetmelikleri ve Mali Tablolar Analizi
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
Anayasa ve İdare Hukuku
MSB İDB
Temel Politika Dökümanları ve Stratejik Planlama
Kalkınma Bakanlığı
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
Hafta Sonu
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
51
KONU
Bütçe Hazırlama ve Uygulama ile Faaliyet Raporları
BÜMKO
09.00 - 12.00
Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol
Ankara Üniversitesi İDB Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı İDB
13.30 - 16.30
Kamu Harcama Mevzuatı (Kamu Zararları)
Maliye Bakanlığı İDB
Kamu İhale Mevzuatı ve İhale Denetimi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı İDB
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
01.04.2015
09.00 - 12.00
53
Perşembe
02.04.2015
13.30 - 16.30
54
Cuma
03.04.2015
55
56
Cumartesi
Pazar
04.04.2015
05.04.2015
57
Pazartesi
06.04.2015
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
Hafta Sonu
09.00 - 12.00
13.30 - 16.30
58
Salı
Kamu Personel Mevzuatı
(Genel Hususlar ile Mali ve Sosyal Haklar )
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
09.00 - 12.00
Kamu Taşınmaz Hukuku
Milli Emlak Gn. Md.
13.30 - 16.30
Avrupa Birliği Mali Mevzuatı ve Avrupa Birliği Fonlarının
Denetimi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı İDB
07.04.2015
Download

İç Denetçi Eğitim Programı