březen 2013 / čÍSLO 3 / ROčNÍK VIII.
32 000 odběratelů
Krajská nemocnice
dvoumilionové odměny pro členy vedení?
Situace v liberecké
nemocnici je nepřehledná
Foto na titulní straně
Liberec
Nové letiště s výrobou letounů?
investor má velkolepé plány s libereckým letištěm
Aktuálně
Výroba letadel v liberci?
S
polečnost Czechvision Holding chce vytvořit v areálu libereckého letiště výrobní zónu
na leteckou techniku, kde by do
deseti let mohlo najít práci více
než 2 000 lidí.
Liberecká radnice se snažila
letiště prodat za cca 110 milionů
korun. Žádný zájemce se však
nepřihlásil. Radní novou nabídku Czechvision Holdingu nezavrhují. Jedná se hlavně o letecký
průmysl, výrobu letadel.
Podle předsedy představenstva Norberta
Součka se do výběrového řízení na koupi
areálu společnost nepřihlásila kvůli navrženým podmínkám. „Cena nám ani tak nevadila, byla dobrá. Problematické pro nás byly ostatní body,“ dodal. Firma navíc nemá
zájem jen o letiště, ale také o areál bývalých
ostašovských sléváren v sousedství letiště.
Podle Součka si nechtějí letiště pronajmout ani koupit. „Co jsme předložili, není
ani jedna varianta. Nechci to ale zatím rozpitvávat. Záleží, jak se rada města rozhodne
a s jakým protinávrhem přijde,“ dodal.
Radní projekt zatím vzali jen na vědomí
a k jeho posouzení vytvořili speciální tým.
Dlouhá zima
komplikuje dopravu
K
„Projekt je zajímavý, ale
musíme vše ověřit, aby
v tom nebyl nějaký háček,“ uvedl ekonomický
náměstek primátorky
Jiří Šolc.
Letiště slouží v Liberci od roku 1934. Nyní
funguje jako mezinárodní, ale neveřejné. Letadla
ze zahraničí se musejí
ohlásit 24 hodin předem. Kvůli hluku a neosvětlené ploše mohou v Liberci přistávat letadla jen ve dne,
areál navíc nemá pevnou přistávací dráhu,
takže tam mohou přistát jen malá letadla.
Vybudování pevné dráhy by podle odhadů
přišlo na 200 až 300 milionů Kč, na takovou
investici ale město nemá. Liberec proto nabídl areál investorů s podmínkou, že provoz
letiště musí být zachován. Radnice si také
chtěla ponechat předkupní právo na 20 let
za původní kupní cenu.
Záměr prodat letiště od začátku kritizuje
opoziční Změna pro Liberec. Chce, aby
o výprodeji majetku rozhodli lidé v referendu. (peh), (čtk)
desítkám dopravních nehod způsobených dlouhou
zimou a mrazivým počasím vyjíždějí v Libereckém
kraji. Naštěstí se většinou jednalo o pomačkané plechy.
Nejsložitější zásah čekal zasahující jednotky hasičů
kousek za Bílým Kostelem na Liberecku. Došlo k dopravní nehodě nákladního automobilu, který skončil na
boku mimo silnici. Nehoda se sice obešla bez zranění
ale i tak se jednalo o technicky náročný zásah, kdy bylo
nutné převrácený automobil dostat zpět na kola a vyloučit tím možnost provozních náplní do přilehlého
vodního toku. Jednotky hasičů na místě provedly protipožární opatření a pomocí dvou navijáků postavily automobil zpět na kola.
(jac)
němci už větrné elektrárny nechtějí
Saská vláda upravila své plány rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Ty se v příštích
deseti letech měly ze současných 17 až 20 % zvýšit na 33 %. Nově byl plán upraven na
pouhých 28 %. Ministr hospodářství Sven Morlok tento krok odůvodnil tím, že poklesla
akceptace veřejnosti při schvalování lokalit pro umisťování nových větrných elektráren.
(ero)
www.libereckelisty.cz
Soukromé nezávislé noviny.
E-mail: [email protected]
Manažer inzerce: 604 232 238
Vydavatel: BOHEMIA WERBUNG, s. r. o.
Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za obsah inzerce odpovídá její zadavatel.
Materiály označené (PI) a (PR) jsou placenou inzercí.
Registrační značka: MK ČR E 16697
2
březen 2013
aktuálně
nebezpečné hrátky s nemocnicí
Pacienti ztrácí přehled, personál klid. Situace je nepřehledná.
Krajská nemocnice Liberec má od března novou dozorčí radu. Nyní je na řadě obměna představenstva a poté i částečná výměna managementu. Do hry se tak vrací lidé z původního vedení éry
Luďka Nečesaného. Ví liberečtí občané, jejichž volení zástupci nemocnici vlastní a ovládají, kolik
členového starého vedení odnesli milionů korun?
V
eřejná zdravotní péče by mě- Staré partě se stýská po milionových odměnách!
la být kvalitní, dostupná pro
každého poplatníka. Nemocnice V představenstvu Krajské nemocnice Liberec by měla po dvou letech znovu usednout část
by měly hospodařit rozumně bývalého vedení - Ing. Aleš Stránský, Ing. Miloslava Tanečková nebo MUDr. Martin Zítek.
a efektivně. Jednodušeji se asi Že šlo o „schopné“ manažery, kteří uměli ocenit především svoji práci, není pochyb. Stačí
úloha nemocnice nedá stručně se podívat na tabulku odměn, které si nechali vyplatit v roce 2010.
specifikovat.
Díky nim si například bývalá ekonomická ředitelka Ing. Tanečková přišla na
Z podstaty věci by členové ve- částku přes dva miliony korun. Pololetní odměny si dokonce neváhali vyplatit hned
dení takové nemocnice měli brát čtyřikrát. A co je ještě zajímavější – odměny si vypláceli bez vědomí vlastníků. Při svém
přeměřené výplaty a odměny. Taodchodu si pak ještě odnesli milionové odstupné…
to přeměřenost se jen velmi těžko
definuje. Nicméně, výplaty členů
vedení jsou kolem 100 tisíc měsíčně (jak se říká, plus minus autobus, ale nejde o 30-40 tisíc ani 400
Ing. Aleš Stránský -celkem 1 930 000 Kč
tisíc). To jim však v minulosti zdaleka nestačilo. Jak svědčí tabulka
Odměna k měsíční mzdě
4x 90 000 Kč
3., 6., 9. a 12. 2010
a zpráva, která dorazila do redakce Listů, jsou tito „nadlidé“ velmi
Celkem měsíční odměny
360 000 Kč
štědře odměňováni z našich peněz!
Odměna pololetní 500 000 Kč
2010/01
Místo, aby miliony korun sloužily pro zlepšení kvality a dostupOdměna pololetní 400 000 Kč
2010/09
nosti zdravotní péče, aby se třeba zrušily ony nesmyslné poplatky,
Odměna pololetní 400 000 Kč
2010/10
kutálejí se peníze do kapes vyvolených.
Odměna pololetní 270 000 Kč
2010/12
Celkem pololetní odměny 1 570 000 Kč
Náš názor je, že takové odměny nejsou v pořádku. V jejich světle jsou pak řeči o úsporách, omezování péče, čekání na výkony a tak
Ing. Miloslava Tanečková - celkem 2 460 000 Kč
dále, a tak dále, jen pokryteckými kecy. Je to podobné, jako třeba u
ekonomická ředitelka KNL, a. s.
VZP s jejich paláci a nesmyslným vyhazováním sta miliónů korun.
Odměna k měsíční mzdě
4x 90 000 Kč
3., 6., 9. a 12. 2010
Znamená to jediné, ve zdravotnictví je peněz dost, jen končí v souCelkem měsíční odměny
360 000 Kč
kromých kapsách místo v péči o pacienty a plátce zdravotního po-
Ro
k
20
10
Tabulka odměn (mimo pravidelný plat)
Co se v současné době děje v Krajské nemocnici Liberec, jsme se pokusili popsat na následující straně.
březen 2013 Odměna pololetní 750 000 Kč
2010/01
Odměna pololetní 500 000 Kč
2010/09
Odměna pololetní 500 000 Kč
2010/10
Odměna pololetní 350 000 Kč
2010/12
Celkem pololetní odměny 2 100 000 Kč
MUDr. Martin Zítek -celkem 3 904 972 Kč
lékařský ředitel KNL, a. s.
3., 6., 9. a 12. 2010
Odměna pololetní 500 000 Kč
2010/01
Odměna pololetní 400 000 Kč
2010/09
Odměna pololetní 400 000 Kč
2010/10
Odměna pololetní 270 000 Kč
2010/12
Odměna pololetní 89 000 Kč
2010/01
Odměna pololetní 85 000 Kč
2010/09
Odměna pololetní 85 000 Kč
2010/10
Odměna pololetní 60 000 Kč
2010/12
Celkem pololetní odměny 1 889 000 Kč
Odstupné formou odměny 1 655 972 Kč (02/2011)
20
10
4x 90 000 Kč
360 000 Kč
k
Odměna k měsíční mzdě
Celkem měsíční odměny
Ro
jištění.
Níže uvedená tabulka s komentářem je pravdivá. Pokud tedy
věříme mluvčímu Krajské nemocnice Liberec Lukáši Gibiecovi.
„Dle našeho zjištění, na základě Vašeho dotazu, můžeme potvrdit,
že tyto částky odpovídají skutečnosti. Tyto odměně byly vyplaceny
v souvislosti s interními pravidly nemocnice,“ uvedl na dotaz Listů
mluvčí KNL.
Jednou ze strůjkyň současných změn v nemocnici, což v důsledku znamená navrácení členů původního vedení uvedených v tabulce, je náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová. Jedna z nejpovolanějších osob však odmítla naše dotazy komentovat. „Tyto otázky
vám mohou lépe zodpovědět zástupci minulého vedení kraje a Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, kteří byli za její chod zodpovědní v uvedených letech,“ uvedla Zuzana Kocumová.
Jaroslav Čížek
3
+
jedním slovem: zmatek!
krajská nemocnice liberec
liberecké listy
Krajská nemocnice zatím nové představenstvo mít nebude. Dozorčí rada musí počkat na výsledky
jednání libereckého zastupitelstva. Také přestáváte mít přehled o tom, kdo vlastně nemocnici ovládá? Proč tyto zmatky, kterým běžný pacient nemůže rozumět?
Jednoduše řečeno, nemocnici chce ovládnout současná krajská garnitura Starostů a Změny. Změna má přitom políčeno na nemocničního ekonoma Jiřího Kittnera (post v nemocnici jako politická trafika!?), kterému nemůže zapomenout, že jeho dřívější vláda na liberecké radnici zatáhla
město do úvěrů a současné fatální finanční situace.
Vítězné tažení Změny pro Liberec (pro Liberecký kraj) ale trochu připomíná křižáckou výpravu.
K
rajská nemocnice zatím nové představenstvo mít nebude. Nová dozorčí rada musí
počkat na výsledky jednání libereckého zastupitelstva, které se sejde ve čtvrtek a bude o změnách v představenstvu jednat.
Krajská nemocnice Liberec má po březnové
valné hromadě kompletní devítičlennou dozorčí
radu. Předsedou byl zvolen Josef Šedlbauer. Kromě
zvoleného předsedy zasedl v dozorčí radě liberecké
nemocnice nově také hejtman Libereckého kraje
Martin Půta, zastupitel Libereckého kraje a města
Liberec Jan Korytář a zastupitelka Libereckého
kraje a místostarostka Semil Lena Mlejnková.
„K členství v dozorčí radě přistupuji s pokorou a s cílem vrátit tomuto orgánu funkčnost.
Předpokladem dobré nemocnice, spokojených
pacientů i zaměstnanců je totiž nejen vysoce
profesionální management bez politických či jiných vlivů, ale i důsledný dozor nad efektivitou
nakládání s majetkem,“ řekl nově zvolený předseda Dozorčí rady KNL.
Chystané změny v představenstvu chce kraj
udělat bez výběrového řízení, což je v rozporu
s volebním programem Změny i programovým
prohlášením krajské koalice Změny a Starostů
pro Liberecký kraj. V těch se uvádí: „V akciových společnostech kraje ponecháme politikům
pouze dozorčí roli. Představenstva a managementy budou obsazovány na základě výběrových řízení, profesionály z oboru.“ Obměnou
ale prošly bez výběrového řízení třeba představenstvo a management krajské společnosti Silnice LK, nového jednatele má bez soutěže i koordinátor dopravy Korid LK.
Podle nového předsedy dozorčí rady nemocnice Josefa Šedlbauera je představenstvo třeba
obměnit. „Jeho úkolem pak bude vypsat výběrové řízení na management nemocnice,“ řekl Šedlbauer. V dalším kroku bude znovu obměněno
představenstvo, v němž by měli zasednout i lidé
z nově vybraného vedení. Tímto krokem se kraj
údajně snaží omezit vliv politiků na chod ne-
4
mocnice a zařízení stabilizovat. Podle městské
zastupitelky KSČM Dany Lysákové je ale výsledek opačný.
Chystaná vyměna představenstva nemocnice
musí projít hlasováním zastupitelstva, protože
město má v nemocnici podíl. Původně měl
z představenstva odejít i zástupce města, primář
Ladislav Dzan, stejně jako ekonomický ředitel
Jiří Kittner nebo lékařský ředitel Jan Mečl. Kraj
městu nabídl, aby si v rámci rychlé výměny členů představenstva ponechalo v tomto orgánu
primáře Dzana, město trvá ale na tom, že budou
rozhodovat zasupitelé nikoliv pouze radní.
Liberecká nemocnice je s 1 000 lůžky největším zdravotnickým zařízením v kraji. Zaměstnává na 2 200 lidí a hospodaří s rozpočtem kolem
2,5 miliardy korun. Nemocnice je zisková, za
loňský rok čeká podle předběžných výsledků
zhruba pětimilionový zisk. I v letošním roce by
měla nemocnice hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, a to navzdory zhruba o 100 milionů
korun nižším příjmům od pojišťoven a zvýšení
DPH, což nemocnici zvýší náklady o dalších 20
milionů korun.
Zástupcům zaměstnanců v dozorčí radě se
plánované změny příliš nelíbí. Podle primáře
ARO Dušana Mormana neudělalo současné
představenstvo (vedení), za dobu svého působení
v nemocnici žádnou fatální chybu. „Od nás by
bylo poněkud nekorektní tomuto managementu
teď vyslovit nedůvěru tím, že budeme hlasovat
pro jeho odvolání,“ řekl Morman. Nicméně přiznal, že navrhovaná nová jména jsou pro ně
v podstatě přijatelná.
Odvolané manažery by měly v představenstvu vystřídat známé tváře spojené s někdejším
ředitelem Luďkem Nečesaným, ten ale údajně
na seznamu není. V představenstvu by podle
neoficiálních informací měla mimo jiné zasednout bývalá ekonomická ředitelka Miloslava Tanečková, mluví se i o primářích Petru Suchomelovi nebo Richardu Lukášovi. Všichni už byli
členy vedení nemocnice, na své posty ale spolu
s Nečesaným rezignovali v únoru 2011
a k 28. únoru skončilo jejich působení v představenstvu. Za rok 2010 byly členům vedení vyplaceny milionové částky - viz předchozí strana.
Petr Hrach, (čtk)
březen 2013
březnové volební preference
volby
TOP 09 vyšachovala ODS,
zemanovci stoupají
Pokud by se počátkem března konaly volby do Poslanecké sněmovny, vítězem by se stala
ČSSD se ziskem 27,2 % hlasů (66 mandátů) následována druhou KSČM, které by dalo svůj
hlas 17,3 % (42 mandátů) rozhodnutých voličů. Třetí nejsilnější parlamentní stranou by se
v březnu stala TOP 09 (32 mandátů).
J
ak ukázal průzkum, TOP 09 se poprvé dostala před ODS a stává se se ziskem 13,2 % hlasů
lídrem pravice na domácí politické scéně. Na
čtvrtém místě by se tedy umístila se ziskem 10,2
% (25 mandátů) ODS, která nadále ztrácí důvěru
voličů.
Pátou nejsilnější parlamentní stanou, by se
aktuálně stala Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (20 mandátů), které by dalo v březnu svůj
hlas 8,3 % voličů. SPOZ tak nadále profituje
z výsledků prvních přímých prezidentských voleb, v nichž byl zvolen čestný předseda strany
Miloš Zeman. Poslední stranou, která by získala
poslanecká křesla by byla KDU-ČSL se ziskem
5,9 % hlasů (15 mandátů).
Výsledky šetření společnosti SANEP, které
představují teoretický volební zisk stran, které
mají své zástupce v dolní komoře Poslanecké
sněmovny ČR a dále politických stran, které
v šetření společnosti SANEP překročily tříprocentní hranici, poukazují zejména na přechod
pravicových voličů od ODS k TOP 09, která tak
po příštích sněmovních volbách po ODS může
převzít otěže nejsilnější pravicové strany. Oproti
tomu ODS přichází i o své skalní voliče a v případě dalšího voličského odlivu se může ocitnout
na hraně volitelnosti. Pro pravicové voliče se tak
TOP 09 stává oproti ODS čitelnou stranou,
která je schopna prosazovat své programové cíle
a je schopna hájit pravicové ekonomické principy.
Zajímavé jsou rovněž výsledky strany SPOZ,
jejíž volební preference narůstají. V případě stabilizace voličského elektorátu tak může být
SPOZ v budoucí sněmovně významným partnerem pro vyjednávání budoucí vládní koalici.
Podstatné však bude pro budoucnost SPOZ, zda
březen 2013
si dokáže vytvořit stabilní voličskou základnu,
která je složena i z voličů ČSSD.
Levicově orientovaný volič má navíc více
možností v podobě podpory ČSSD, KSČM, ale
i LEV 21 či právě SPOZ. Pro tyto politické subjekty bude tak velmi složité se od sebe programově odlišit. Spíše lze očekávat určitou programovou identičnost těchto stran, a proto svoji
roli budou pro levicově smýšlející voliče hrát
osobní empatie či antipatie vůči vrcholným
představitelům těchto stran či potřeba vytvořit
silný levicový subjekt, na což bude bezpochyby
u voličů apelovat ČSSD.
Z počtů hypoteticky získaných poslaneckých
mandátů vyplývá, že by se čistě pravicovou vládu postavit nepodařilo. Ve všech většinových
koalicích by musela být zapojena ČSSD a nepostradatelnou se jeví také účast TOP 09.
Pod volitelnou hranicí se ocitají Věci veřejné,
Strana zelených či LIDEM.
(tz)
5
slevy! Slevy?
spotřebitelské listy
když je sleva podvod
S
levy. Zaklínadlo českého spotřebitele. Jak
není něco ve slevě, není nakupující příliš
ochoten utrácet. To vede k jednomu efektu, na nějž spořiví Češi zpětně doplácejí. Slevy
jsou v našich obchodech a internetových shopech jen jako. Na oko.
Pokud člověk vládne internetem, je objevení
slevového podvůdku velmi jednoduché. Zboží ve
slevě porovnáme s jiným stejným a často zjistíme, že ona sleva je úplně normální cena na trhu.
Poněkud problematické je, že obchody lžou
v původní, nezlevněné ceně. Například v jednom obchodě stojí telefon 4 500 Kč, v jiném je
obrovská sleva na 4 489 s tím, že cena původní
byla 5 400 Kč. Jenže všechny obchody okolo
nabízí telefon za 4 499 Kč a ona obrovská sleva
se tedy nekoná a takový obchod lže. Totiž za
onu cenu před slevou se nikdy telefon neprodával. Svým způsobem se jedná o podvod a klamavou reklamu.
V tomto třeba vyniká nejznámější internetový obchod Alza. Například vysavač Philips
FC8455/01 nabíze obchod se slevou 26 % za cenu
1 899 Kč. Ostatní prodejci ale tento vysavač nabízí ze stejné nebo velmi podobné ceny bez slevy. To je jen malý příklad, ostatní známé shopy
na tom nejsou o nic lépe.
Ono slevové zaklínadlo asi funguje, řada lidí
nepřemýšlí a vrhne se po tom, co obsahuje štítek
s pořádným minusovým procentem.
Pak jsou slevy ale opravdické, kdy je možné
prokázat, že nabízená sleva je skutečná. Nicméně i zde je potřeba být pozorný.
Pokud jsou slevy na hodně kusů zboží, je
dobré si položit otázku, jakou že to má obchodník vlastně marži. A nemylte se, nikdo nebude
prodávat zbytky jen proto, aby se zbavil zásob.
Rozdíl je v tom, že před slevou může mít na
výrobku marži třeba 150 %, po slevě jen 50 či
100 %. Pak je ale dobré poohlédnout se po jiném
výrobku, za stejnou cenu, který má ovšem lepší
parametry.
Prostě, obchodníci to na nás zkoušejí, podvádějí a lžou. V poslední době se opět rozjela
kauza s masem, co vlastně není 100% maso. Byť
je „vše podle zákona“, je to prostě podvod a lež.
(jac)
úvěr od CPE si raději neberte
B
ezdůvodné smluvní pokuty, peníze poskytnuté až po roce od požádání a nevyvážené rozložení práv a povinností provázejí poskytování úvěrů společností CPE. Ta je
nyní předmětem častých stížností spotřebitelů.
Jednání společnosti CPE - Credits of Private
Equity, a. s. - je nestandardní. Je-li žádost o úvěr
akceptována, není dalším krokem výplata požadovaných peněz. Namísto toho platí žadatel několik tisíc jako poplatek za zpracování návrhu
smlouvy a za smluvní pokuty. Peníze si přitom
společnost CPE sama strhne z účtu zákazníka.
Podmínkou k získání úvěru je totiž povinné
zřízení inkasa v její prospěch. Nemá-li zákazník
na kontě dostatečný zůstatek, může následovat
další smluvní pokuta ve výši 12 000 Kč.
Při vyplácení půjčených peněz dostane
zákazník nejprve 1 000 Kč. Po třech měsících může očekávat dalších 10 000 Kč
a po roce od uzavření smlouvy mu společnost slibuje vyplatit zbývající část žádaných finančních prostředků.
„Oddálené poskytnutí půjčky ovšem
nic nemění na skutečnosti, že ji zákazník
začíná splácet ihned po uzavření smlouvy,“ upozorňuje vedoucí právní poradny
6
dTestu Lukáš Zelený a současně dodává: „V praxi jsme však neměli možnost postup prověřit,
protože žádnému ze spotřebitelů, kteří se na nás
obrátili, půjčku neposkytli.“
Při poskytování úvěrů se společnost CPE
opírá o své smluvní podmínky. Ty jsou ovšem
značně nepřehledné. Zákazník je zde označován
jednou jako klient, jindy jako navrhovatel a po-
sléze příjemce. Už na první stránce se ztrácí
rozdíl mezi smlouvou a jejím návrhem. Absurdní je rovněž úprava placení smluvní pokuty bez
platné smlouvy.
Obchodní podmínky upravují řadu povinností. Prakticky všechny ovšem leží na spotřebiteli.
„Po právní stránce jsou podmínky značně nedokonalé a nelogické. S ohledem na značnou nevyváženost údajné smlouvy se domníváme, že by
mohla být soudem považována za absolutně neplatnou,“ říká Lukáš Zelený a dodává: „Zákazníkům, kteří nejsou se službami společnosti CPE
spokojeni, doporučujeme obrátit se na naši poradenskou linku 299 149 009. Obecně je třeba
velmi zvažovat, u koho si půjčit peníze a nikdy
nepodepisovat smlouvu u subjektu, jehož obchodní podmínky jsou spíše odrazující.“
dT
březen 2013
liberecké listy
postaví mosty
Mosty v mém okolí. Takové je zadání 7. ročníku projektu Stavby z vlnité lepenky, který je určen středním
stavebním školám z Česka a Slovenska. Soutěže se účastní také Střední průmyslová škola stavební z Liberce. Cílem projektu je poukázat na ekologické přednosti vlnité
lepenky používané k výrobě obalů. Vítězná škola, která
zpracuje nejlepší model mostu, získá odměnu ve výši 30
tis. Kč.
Boxing
Funkèn?trénink Osobní trenér Dìtský koutek
Téma 7. ročníku projektu je symbolické, což vysvětluje předseda českého Svazu výrobců vlnitých lepenek
Martin Hejl: „Pro první česko-slovenský ročník projektu
jsme vybrali téma mostu, protože ten je symbolem spojení a spolupráce.“
Nejdůležitějším pravidlem pro studenty je využití
výhradně vlnité lepenky. Tu školy obdržely od pořadatele projektu, českého Svazu výrobců vlnitých lepenek, ale
klidně mohou využít i jakoukoliv krabici, kterou mají
doma. Studenty čekají do 26. května týdny tvrdé práce,
která začíná už od návrhu. Úkolem je totiž buď vyrobit
kopii existujícího mostu, nebo navrhnout originál. Vždy
ale platí, že musí jít o most řešící situaci v regionu, ve
kterém škola působí. Ze zúčastněných škol vybere porota 6 staveb, které v červnu postoupí do velkého finále
v Praze.
březen 2013 nabízí v příjemném prostředí v centru města
– kosmetické ošetření
– manikúru
– masáže a zábaly – lymfodrenáž (ruční)
– lávové kameny
– spa
– anticelulitidní
– tibetská
– soy-soy
– čokoládová a jiné
Jana Zielinská
nám. Dr. E. Beneše
Liberec 3/4
mob.: 732 635 065
[email protected]
Vše prováděno přírodní kosmetikou s přísadami nejvyšší kvality z jihu Itálie
7
liberecké listy
II. Sraz LIAZáků
V lednu roku 1953 byl ustanoven n. p. LIAZ s hlavním sídlem v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích a pobočnými závody v Liberci, Mnichově Hradišti a později i dalších místech naší republiky. Od počátku se
zde vyráběly nákladní automobily Škoda, později
LIAZ a zpočátku také autobusy řady Škoda 706, než
je převzala vysokomýtská Karosa. Celý tento významný strojírenský komplex ještě před 25 lety dával práci
několika tisícům zaměstnanců, kteří si hrdě říkali
„LIAZáci“. Po sametové revoluci ale již LIAZ nestačil
na silnou západní konkurenci a po marných pokusech
oživit výrobu, byly brány podniku LIAZ uzavřeny.
Půjčovna vozítek
V roce 2007 uspořádalo občanské sdružení AUTOMUZEUM.CZ v areálu vratislavického pivovaru
Konrad akci nazvanou „Setkání LIAZáků“, kam pozvalo bývalé zaměstnance n. p. LIAZ ke společnému
setkání. Na akci se sjelo až nečekaně mnoho pamětníků již zašlé slávy tohoto kdysi významného výrobce
nákladních vozidel a celkovou kulisu doplňovaly dnes
již historické automobily a autobusy Škoda 706, slavné závodní vozy LIAZ Dakar a dokonce i nejnovější
produkty nástupce jabloneckého LIAZu, nákladní
vozy a autobusy TEDOM. Celá akce se setkala s neuvěřitelným zájmem a na setkání se sjely stovky bývalých zaměstnanců nejen z okolí, ale dokonce přijelo
i několik pamětníků žijících dnes v zahraničí. Setkání
bývalých spolupracovníků po mnoha letech bylo krásným připomenutím kdysi slavné značky LIAZ.
Samozřejmě, že tak významné výročí libereckého
motorismu, jakým je 60 let od založení n. p. LIAZ,
nemohlo nechat občanské sdružení AUTOMUZEUM.CZ opomenuto. Proto se na 1. května 2013 opět
chystá již II. ročník Setkání LIAZáků, který proběhne
znovu v areálu vratislavského pivovaru KONRAD.
Brána pivovaru Konrad se otevře 1. května od 10 do
14 hodin. Vedle vystavených historických automobilů
a motocyklů ze sbírek AUTOMUZEA.CZ zde budou
k vidění historické nákladní automobily a autobusy
Škoda 706/LIAZ. Vstupné do areálu pivovaru je 50 Kč.
Kdo však přinese Automuzeu staré fotografie z výroby
či provozu vozů Škoda 706/LIAZ, plakáty, publikace či
jiný zajímavý materiál z historie n. p. LIAZ, bude mít
vstup zdarma.
(b)
8
SEGWAY
transporters rental
Přijďte se svést na vozítku, které vyvinuli
v NASA – vozítku Segway, které řídíte
vlastní myslí a tělem. Naprosto výjimečný
zážitek – radost, opojení z nezvyklého
pohybu, adrenalinová jízda.
Would you like to try self-balancing
transportation device developed by NASA?
Absolutely unique experience – enjoy
amazing way of movement.
Každý to umí do tří minut!
You will learn it within 3 minutes!
www.segway-liberec.cz
březen 2013
liberecké listy
Prozkoumejte náš virtuální SHOWROOM
a vyzkoušejte, co by měl umět Váš firemní server:
Vyhledávání v obsahu tisíců dokumentů do 5 vteřin
Zálohování po hodinách a obnovování souborů
Synchronizaci pošty, kalendářů, kontaktů, úkolů
a poznámek mezi počítači a telefony v reálném čase
Práci v prostředí sítě Microsoft a mnoho dalšího
Bezplatnou návštěvu virtuálního SHOWROOMU
objednávejte na [email protected]
JVV-Systems.cz
Felberova 123/3
460 05 Liberec
Telefon: +420 731 194 004
E-mail: [email protected]
Web: www.jvv-systems.cz
březen 2013
Žaloba na ČS
Sdružení dTest podává již druhou žalobu, ve
které požaduje zdržení se účtování poplatků za
vedení úvěrových účtů. Žalovanou bankou je
Česká spořitelna.
Žaloba byla podána v návaznosti na bezvýsledné vyjednávání s bankou. „Českou spořitelnu jsme nejprve vyzvali k mimosoudní dohodě.
Bohužel však naše podmínky neakceptovala,
a proto podpoříme poškozené klienty vlastní
žalobou,“ říká právní poradce sdružení dTest
Miloš Borovička. Soudní postup zvolil dTest
v loňském roce také vůči Komerční bance.
Ve vztahu k ostatním bankovním institucím
plánuje dTest zvolit změnu taktiky tak, aby
mohl zasáhnout do většího množství vztahů.
„U dalších bank jsme se rozhodli podpořit ty
spotřebitele, kteří už žalobu podali sami,“ říká
Borovička a upřesňuje: „V některých sporech je
již nařízené jednání. Pokud do nich vstoupíme
jako vedlejší účastník, můžeme poškozené klienty přímo podpořit svou argumentací. Mělo
by tak být rozhodnuto dříve, než v případě vedení samostatného sporu.“
Podle sdružení je účtování poplatků za vedení úvěrových účtů nezákonné, protože je spotřebitel platí vlastně dvakrát - kromě poplatku
samotného i v rámci úroku. „Úvěrový účet nelze použít k ničemu jinému, než ke splácení
úvěru. Slouží tak vlastně jen bance a nikoliv
klientovi,“ vysvětluje Borovička. (b)
9
Čtvrtý ročník soutěže dívek z Liberce a Libereckého kraje - Miss Liberecké listy
Opět se v Listech setkáváte s dívkami, které exkluzivně pro Listy a naši soutěž nafotila
agentura BOHEMIA WERBUNG.
Každá z dívek má své číslo, na které můžete posílat SMS hlasy
a určit tak nejsympatičtější dívku Listů roku 2012.
Dívka s nejvíce hlasy získá jako hlavní cenu zahraniční zájezd pro dvě osoby.
Hlasujte pro svou dívku a jeďte spolu!
Hlasujte: MLL 1 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 2 na 900 06 06
Dívka 1: Veronika Arnoldová, 27 let
Dívka 2: Karolína Ryšlavá, 20 let
Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Pod každou dívkou je uveden tvar SMS a číslo,
kam jí můžete poslat hlas (příklad: MLL 30, pošlete na č. 900 06 06).
Cena je 6 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje Erika a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00. Podrobná pravidla najdete na www.libereckelisty.cz.
Hlasujte: MLL 3 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 4 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 5 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 6 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 7 na 900 06 06
Dívka 3: Michaela Stránská, 17 let
Dívka 4: Eva Slačíková, 28 let
Dívka 5: Dana Halušková, 20 let
Dívka 6: Hana Kotenová, 25 let
Dívka 7: Alexandra Belingerová, 20 let
Hlasujte: MLL 8 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 9 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 10 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 11 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 12 na 900 06 06
Dívka 8: Klára Kabátková, 21 let
Dívka 9: Lucie Ratajská, 17 let
Dívka 10: Aneta Kolková, 24 let
Dívka 11: Lucie Mrázková, 20 let
Dívka 12: Sabina Rakovská, 21 let
Průběžné výsledky hlasování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Veronika Arnoldová MLL 1
Michaela KropáčkováMLL 23
Martina Kotková
MLL 16
Nikol Hotovcová
MLL 19
Lucie Ratajská
MLL 9
Michaela Stránská MLL 3
Veronika Mičánová MLL 22
Michaela Jeriová
MLL 17
Petra Máslová
MLL 13
Lucie Mrázková
MLL 11
Pošlete SMS a změňte pořadí!
Lékařský dům Praha 7, a. s.
www.plasticka-chirurgie.us
Hlasujte pro vaši dívku!
Hlasujte: MLL 13 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 14 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 15 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 16 na 900 06 06
Dívka 13: Petra Máslová, 28 let
Dívka 14: Alexandra Oparina, 20 let
Dívka 15: Petra Svobodová, 20 let
Dívka 16: Martina Kotková, 26 let
Hlasujte: MLL 17 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 18 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 19 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 20 na 900 06 06
Dívka 17: Michaela Jeriová, 22 let
Dívka 18: Ljuba Vacková, 23 let
Dívka 19: Nikol Hotovcová, 22 let
Dívka 20: Veronika Blechová, 23 let
Hlasujte: MLL 21 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 22 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 23 na 900 06 06
Hlasujte: MLL 24 na 900 06 06
Dívka 21: Jana Štrosnerová, 22 let
Dívka 22: Veronika Mičánová, 20 let
Dívka 23: Michaela Kropáčková, 24 let
Dívka 24: Lucie Kulhánková, 22 let
CK PLUSTOUR M
Nový Bor
T. G. Masaryka 810
473 01 Nový Bor
[email protected]
Tel./fax: 487 725 155
Tel.: 487 721 330
GSM: 602 440 611
Vítězka získá zájezd pro dvě
osoby do Říma nebo Paříže
inzerce
12
březen 2013
Tento nápad si okamžitě poznamenejte, ať ho nezapomenete.
kání počítejte s vyššími zisky. Máte-li možnost, rozšiřte počet obchodních partnerů. Teple se
křížovka
Blíženci
oblékejte, máte sklony k nachlaze22. 5. -listů
21.6.
ní. Neodmítejte finanční pomoc
V milostném vztahu
.
blízkým příbuzným. Za volantem
se začíná rozjasňovat.
Po dlouhé domluvě s dobrým pří- se věnujte jen a jen řízení - mějte
telem jste došli k závěru, že váš vypnuté rádio i mobilní telefon.
partnerčtenáři,
je prostě po
dokonalý.
Škoda
Vážení
vyluštění
křížovky zašlete tajenku
jen, že jméno
totéž onpomocí
nemůžeSMS
tvrditna
o číslo
a vaše
vás. Pouhá
autoritativ900
06 06přítomnost
v tomto tvaru:
ního Skopce
na vylustena
pracovišti tajenka
vnese
LISTY
KR jmeno
klid jea 6pořádek
do SMS
práce
i mezilidCena
Kč vč. DPH.
servis
poskytuje:
Erika, a. s.,
Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.
ských vztahů.
které tak dlouho odkládáte.
Střelec 23. 11. - 21. 12.
Střelci, kteří se teď
nacházejí ve špatné fyzické kondici, ať raději změní
veškeré plány tohoto týdne. Zejména ti starší si stěžují na bolesti
kloubů, hlavy a páteře. V nejednom případě pomůže pouze lékař.
Neshody v manželském soužití
se vám zdají doslova neřešitelné je to ale jen váš pocit.
sivitě. Máte tolik síly, že s ní neumíte naložit. Nenapodobujte své
bohatší přátele a přemýšlejte kam
vložit své úspory. Vaše dny teprve
přijdou. Koncem týdne se seznámíte se zajímavým člověkem.
Jeden vylosovaný výherce
obdrží reklamní a propagační předměty.
Výherce
vydání Listů:
Rak 22. 6. z minulého
- 22. 7.
Tel.:
731 814 504.
Nepříznivou
zprávu ještě více
Nevíte,
Kozorohjestli
22. 12. jste
- 20.1. vyhráli v našich soutěžích?
Přehled všech
Pozor výherců
na rozbitínajdete na www.libereckelisty.cz
umocní neohlášená návštěva pří-
Murphyho zákon:… (najdete v tajence)
cenných předmětů, které jste kdysi obdrželi od milého
KŘÍŽOVKA Listů
Tyto
LA FABB
Murphyh
(celý te
v tajence
Vážení čten
křížovky zašle
celou adresu
ši adresu: Lib
toušova 21,
Na mobil:
Na číslo 90
SMS v tomto
LISTY KR vyl
Cena je 6 Kč vč. DPH
Erika a.s., Na Příkopě
Na e-mail:
[email protected]
Heslo Křížovk
Cena pro vít
Jeden vyl
obdrží dvě vs
zení Centra
výherce zveře
místě.
Výherce z m
Výherce vs
bylonu za sp
křížovky z mi
tů je majitel
728 213 29
Výhru je nutn
února. Pro před
volejte tel.: 605
O
R E G I O
Přehled všech výherců najdete na www.LibereckeLis
13
březen 2013 vaše inzerce
Byty
šenstvím a krabičkou. Přidám ZDARMA
vlozkou. Bez zarubne, pouzivane 3 mes.,
jako velmi pěkný dárek pro každého klu-
koberce. Nehavarované, první majitel,
➤ Prodám byt 2+1, OV, 64 m2, ve zdě-
náhradní baterii s lepší kapacitou, 2 su-
jako nove. Tel.: 608 169 364.
ka. Jen za 490 Kč. Zašlu i na dobírku.
servis.knížka, STK 8/2012, cena 204
ném domě v Turnově Na Výšince. Přímý
per pouzdra, nabíječku do auta a 8 Gb
➤ Kočárek Peg-Pérego (trojkombinace):
Tel.: 605 414 891.
tis. Tel. 605 822 445.
prodej od vlastníka, cena 1,3 mil. Kč.
paměťovou kartu. Foto zašlu VÁŽNÝM
Podvozek je s nafukovacími a většími
➤ Hvězdářský dalekohled - teleskop pro
➤ Yamaha 750, 72 kw, r. v. 94, STK do
Tel. 602 24 20 95.
zájemcům. Pište sms na 777 828 555.
koly, kočárek hluboký je velmi prostorný,
začínající, kompletní souprava včetně
4/2014, dva klíče, po celkovem repasu,
➤ Hledám zařízený byt 1+1, 1+kk nebo
JEN OSOBNÍ PŘEDÁNÍ. Další možností je
polohovací. Autosedačka je s možností
hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig.
nové pneu, řetězová sada, náplně, svíč-
garsonku v LB do 5 500,– pokud možno
výměna za iPhone 4 nebo 4s (zde dopla-
upevnění na podvozek, je k ní zimní
balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat
ky, seřízení, nové kotouče na zakázku,
včetně energií. Jsem mamina co brzy
tím). Cena 9 490 Kč.
fusak a stříška. Nacvaknutí nástaveb
i na dobírku. T: 604 961 269.
brzdové obložení, ložiska předního kola,
nastoupí na mateřskou a manžel se
➤ Nokia 6300, moderní design, tloušť-
v obou směrech. Součástí je samozřej-
➤ Prodám houpačku Graco, 2 rychlosti
olej a gufero tlumičů, laďák Scorpion,
snad brzy vrátí z ciziny. Takže resp. pro-
ka pouze 12 mm, velmi odolný ocelový
mě i taška. Všechny textilní části jsou
houpání, hrací pultík, snímatelný potah,
ukazatel zařazené rychlosti, zásuvka na
nájem pro dva. Děkuji za nabídky.
kryt,fotoaparát/kamera, MP3 přehrávač,
snímatelné a pratelné. Kočárek je zacho-
2 pozice naklonění, rychlé skládání
12V, a další úpravy. Mnoho nd, spěchá.
[email protected], tel.: 773 626 883.
bluetooth,USB,internet, email aj., pamě-
valý. V okolí Liberce, Jablonce n.N. a Tur-
a snadné skladování. Cena 600 Kč.
Cena 28 000,- Tel.: 724 227 894.
ťová karta, jako nový včetně přísl., jen
nova kočárek přivezu. Tel.: 777 557
K odběru v Jiříkově u Rumburka nebo
➤ Doprodej kusových Alu kol 13-14,
1200 Kč. I na dobírku. Tel.: 731 719
077.
kdekoliv na trase Liberec - Praha. Mohu
ceny na dohodu. Kola jsou jen po jed-
➤ Prodám garáž u stadionu, 230V s el-
454.
➤ Dětská jídelní židle PATRON TROLL,
dovést i do Liberce. Pošlu i na dobírku.
nom či dvou. Tel.: 606 760 790.
měrem, ul.28 října. Kontaktní telefon
➤ Prodám holicí strojek BRAUN 330,
po jednom dítěti, rok používaná, v modré
Tel.: 604 237 145.
➤ Odvezu či za symbolickou cenu kou-
777 071 590.
nepoužívaný. Mobil 728 367 366.
barvě, skládací a pojízdná, výškově na-
➤ Prodám sklokeramický sporák AMI-
pím motocykl Jawa 350 (je mi jedno jaký
➤ Pronajmu řadovou garáž v ul. Na Po-
➤ NOKIA 6230i výborný mobil, bluetoo-
stavitelná do 5 poloh, polohovatelný ná-
CA. Šíře 60cm s horkovzdušnou a elek-
podtyp), funkční/nefunkční, kompletní
tůčku, Liberec 6. Zavedena elektřina.
th, infraport, paměťová karta, internet,
klon sedačky do 3 poloh a 2 polohy
trickou troubou a grilem. Sklokeramická
i nekompletní, ale s TP. Sháním na reno-
Kontakt 723 543 284.
diktafon, fotoaparát/kamera, FM rádio,
opěrky nožiček. Vyniká jednoduchou
deska je s ochraným potiskem, ukazate-
vaci, je to mé hobby. Liberecký kraj
➤ Pronajmu řadovou garáž v Žitavské
MP3 přehrávač aj. funkce, plně funkční,
údržbou a obsluhou. Ve výborném stavu.
lem zbytkového tepla. Časovač, minut-
a okolí. Tel.: 605 403 749.
ulici nebo vyměním za podobnou
jako nový, včetně příslušenství, jen 990
Tel.: 602 244 874.
ka, elektronický displej a hodiny. Dvojité
➤ Koupím skútr 125 ccm, větší výkoněj-
v Ruprechticích. Kontakt: 777 27 44 59.
Kč. I na dobírku. Tel.: 605 414 891.
➤ Prodám autosedačku Baby desing
sklo ve dveřích. Super stav. Lux. třída.
ší, dobrý stav. Itálie nebo Japan. SMS
➤ Nabízíme k prodeji zemědělskou
vajíčko šedo-oranžové barvy. Součástí
Použivaný většinou jen o vikendu. Pořizo-
na 602 455 161.
usedlost o výměře 882m2, zahrada o vý-
vací cena 22 000 Kč, prodám za 3 950
➤ Prodám MB C 200 CDI, rok výroby
Nemovitosti
měřě 2 575m2 ostatní plocha o výměřě
Prodej - různé
sedačky je odjímatelná stříška a nánožník. Tel.: 605 767 510.
Kč. Možno vidět. Tel 606 251 255
2000, klima, centrál, vše v el., letní
4 486 m2. Provedené rekonstrukce na
➤ Prodám dveře plastové vč. zárubně,
➤ Prodám snowboard Fifty Fifty s vázá-
➤ Prodám dívčí kolečkové brusle Bla-
i zimní kola. Tel.: 603 520 460. Cena 59
domě je půlka střechy, nové rozvody
bílé a zlatý dub, dále plechové dveře do
ním PRESTON. Dovoz USA. Vhodný pro
derunner PHASER G jako nové, 1x použi-
000 Kč.
v 1. podlaží. Rekonstrukce v domě: Nové
stávající zárubně a kompletní oplocení
pokročilé, délka 153 cm, šířka na špici
té. Tel.: 723 839 686.
➤ Opel Astra G Caravan 1.6 8V 55Kw
podlahy betonové, omítky, odpad, voda,-
zahrady - bránu, branku a pletivo. Neu-
30 cm. Tel.: 739 002 206.
➤ Prodám krosové kolo Author Airline.
naj. 180tis. km stříbrná metalíza, 4xair-
topení, elektrika, wc, obklady v koupel-
skutečněná stavba, přivezu. Tel: 777
➤ Prodám dětskou sedačku na kolo
Kolo je v dobrém stavu - používané, pra-
bag, servo, abs, automatické rozvícení
ně. Vytápění ústřední, tuhá paliva, elek-
106 709.
zn.Hamax Kids. Nosnost do 22kg. Nepo-
videlně v servisované v autorizovaném
světel, centrál na dálku. STK 10.2013,
trika
kanalizace-septikt
➤ Prodám asi 200 různých mincí, Evro-
užívaná. Cena 1.200 Kč. Tel.: 721 882
servise. Rám velikosti 22‘. Přední od-
eko poplatek zaplacen, dobrý stav, spo-
2×,studna, stav budovy špatný, garáž,
pa a svět 20. stol., pouze dohromady,
562.
pružená vidlice Manitou Luxe. Kolo osa-
třeba 6,5 až 7 litru denně v provozu,
sklep. Garáž je podsklepená. RK nevolej-
3 Kč za ks. Na dobírku. Tel.: 604 961
➤ Prodám dnes již nesehnatelné LEGO
zeno Shimano Deore LX. Brzdy véčka.
pěkná. V případě zájmu zašlu foto. Tel.:
te! Tel.: 736 762 881.
269.
duplo 2741 - motorový vlak a 2732 -
Pedály nášlapné jednostranné - jedna
737 657 904.
➤ Prodám udržované Freestyle kolo GT
parní lokomotiva. K tomu: 2738 - most,
strana SPD, druhá normální pedál. Tel.:
Chucker 2,0 model 2007. Koupeno
2x 2736 - výhybky, 2x 2740 - závory, 2x
737 265 009.
v 11/07, velikost UNI. Kolo málo použí-
2734 - rovinky, 2x 2735 - zatáčky, 2737
Zvířata
➤ Prodám videokameru Panasonic NV-
vané. Plně funkční. V dobrém stavu. Pár
- křížení. Celkem 2 lokomotivy, jedna na
GS90. Minimálně používaná, je k ní na-
oděrek. Doklad o koupi (původní cena
tužkové bat., most, 4ks výhybek, 2ks
Koupě - různé
➤ Do adopce černého kocoura s nápr-
bíječka, kabel do TV a PC. A dvě mini DV.
sestavy 12.279,- Kč), manuál, nové
závory, 22x rovinka, 40x zatáčka, 1x
➤ SMS:koupim zbytky z vyroby bizuterie
mínek, pravděpodobně se špatnou zku-
Cena 1 500 Kč. Tel.: 773 590 209.
pláště. Široká řídítka. Před servisem.
křížení a 1x nákladní auto. Cena 4 600
a vanocnich ozdob,i material na vyrobu.
šeností s lidmi. Nyní se již nechá hladit,
➤ Prodám velmi pěkný manažerský no-
Preferuji osobní převzetí. Cena 10.600,-
Kč. Tel.: 721 732 822.
Tel. 603 410 736.
rád spí v posteli a vrní, hraje si. Očkova-
tebook Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi,
Kč. Dohoda možná. Tel.: 724 295 003.
➤ Ultrazvuková čistička, úplně nová,
➤ Staré dudlíky - sháním do své sbírky
ný, odčervený a čistotný. Tel.: 604 932
Windows XP Professional, jako nový, jen
➤ Kulatý dřez, nerez, nový nepoškozený
dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle,
staré dudlíky ČSSR a ČR výroby (do
866. Poplatek je 500 Kč - očkování.
3900 Kč. I na dobírku.T: 604 961 269.
plně funkční, vnitřní průměr 39 cm, prů-
zubní protézy, hodinky aj. drobné před-
r.2005), i jejich části - perleťové, oválky,
➤ Sháním malou deku na koně vel.
➤ Nový fotoaparát Sony Cyber-Shot
měr s rantlem 45 cm, hloubka 15 cm,
měty, velmi jednoduchá obsluha, český
kroužky, medvídky, ucpávky. V jakémko-
100-110, zimní venkovní nebo stájovku.
DSC-W630, 2 roky záruka. Velmi malý
odpad na široký zabudovaný zapuštěný
návod, cena 490 Kč. I na dobírku. T:
liv stavu. Nabídky prosím mailem na zi-
(ne odpocku). Třeba i poničenou ale tak
a lehký. Nevhodný dárek. Přidám novou
špunt - je k dispozici. Cena 600 Kč. Tel.:
604 961 269.
[email protected] nebo SMS na 728
aby se dala spravit. Max cena 500 Kč +
16 GB fleshku ADATA. Tel.: 728 079
604 909 424.
➤ Prodám starou ložnici asi z 20. let. Je
628 852, zavolám zpět.
poštovné. Tel.: 724 967 319.
850.
➤ SMS: Prodam dvere do bytu Sapeli
v zachovalém stavu s nočními stolky, ale
➤ Shánim kanady, firma PRABOS pro
➤ Rhonský klouček zakrslý beránek.
➤ Samsung Galaxy S2 ve VELMI dob-
s protipozar. odolnosti, buk, 95x198 cm
nejsou k ní matrace. Drobné povrchové
vojáky nebo policisty, ve velikosti 7,5
Ouška již padat začala, ale mohou padat
rém stavu, v záruce a s veškerým příslu-
prave, 3 panty, kukatko, kovani s bezp.
oděrky. Vhodná snad na chalupu, nebo
(265). A může být nový typ. Kdybyste
až do 12. týdne věku. Kluk je moc hodný
do dobově zařízeného bytu. Předvedu jen
někdo měl, tak se ozvěte na číslo 723
a zdravý, je přeléčen na kokcidie, dosta-
vážnému zájemci! Dlouho skladovaná,
721 687, díky.
ne Výpis předků a balíček krmení. www.
nebyla používána asi 20 let. Prodám
➤ Staré pohlednice všech námětů do
miniberanek.webnode.cz
nejvyšší nabídce. Tel.: 485 124 410.
roku 1950. Odznaky, bankovky, mince,
➤ Prodám nový dalekohled, 30 x 60
mapy, legitimace, plakáty, diplomy, pla-
mm, barva černá, s brašnou, Russia,
kety, známky. Větší sbírku známek nebo
výborný stav, cena jen 450 Kč. Mohu
celou pozůstalost. Provedu odhad va-
➤ Příležitost: www.prace-internet.eu
zaslat i na dobírku. Tel. 731 342 476.
šich sbírek. Tel.: 603 598 334, LBC.
➤ Hledám práci, nebo brigádu. Mám ři-
220/380V,
Elektronika prodej
➤ Kovový model německého tanku King
14
senkou. Negrito je z nevyhovujících pod-
Práce
Auta prodej
dičák 9 let skupiny B. Pracovala jsem
Tiger. Cca 18 cm. Firma del Prada. Výborný stav, nepoškozený. Cena 350 Kč.
➤ Prodám SUBARU IMPREZA 1.5R -
firmy, rok jsem byla jako realitní poradce
Zašlu na dobírku. Tel.: 731 719 454.
r.v. 2008, 25 tis. km, Liberec 4x4, stří-
pro Brněnskou společnost. Komunikace
➤ Krásný model auta VW GOLF GTI na
brná metalíza, benzín,1498 ccm, převo-
s lidmi mi nedělá problém, ráda se učím
dálkové ovládání, červený, velmi pěkný,
dovka 5MT+redukce, výbava Comfort,
novým věcem. Práci jako řidička se též
úplně nový v originální krabici. Vhodné
kola z lehké slitiny, boční lišty, textilní
nebráním. Tel.: 728 709 822.
jako pojištovací manager u Liberecké
březen 2013
pátek 13. února 2009
horoskop listů
HOROSKOP Listů od 13. 2.
Beran 21. 3. - 20.4.
Máte šanci prožít do-volenou podle vlastních představ. Celé rodině by jistě
prospěla v tomto zimním období
nějaká exotická dovolená u moře.
Při provozování zimních sportů
byste totiž mohli utrpět lehčí zranění. Připravte se na ztrátu několika osobních věcí. Předvolání k
soudu neházejte do koše.
Býk 21. 4. - 21. 5.
Svobodní jedinci
udělají dobře, když serozejdou s partnerem, který je neustále podvádí a patří mezi alkoholiky. Život si můžete zkazit jen
jednou. Na přelomu týdne se inspirujete na neobvyklém místě.
Tento nápad si okamžitě poznamenejte, ať ho nezapomenete.
Blíženci 22. 5. - 21.6.
V milostném vztahu
.
se začíná rozjasňovat.
Po dlouhé domluvě s dobrým přítelem jste došli k závěru, že váš
partner je prostě dokonalý. Škoda
jen, že totéž on nemůže tvrdit o
vás. Pouhá přítomnost autoritativního Skopce na pracovišti vnese
klid a pořádek do práce i mezilidských vztahů.
Rak 22. 6. - 22. 7.
Nepříznivou zprávu ještě více
umocní neohlášená návštěva pří-
buzných, se kterými zrovna nevycházíte nejlépe. Jste nervózní, přepracovaní a nejraději byste se
schovali na pustý ostrov. Fakt je
ten, že by vám samota jedině prospěla. Potřebujete dostatek vydatného spánku.
Lev 23. 7. - 23. 8.
Problémy s dětmi lehce zvládnete. Partner vám projeví vděčnost
za nedávnou pomoc a morální
podporu. Cítíte se velice šťastni a
vlastně ani nevíte přesně proč.
Užívejte si tohle období, dokud
můžete. Lvi zkrátka na co sáhnou,
to se jim nyní daří.
Panna 24. 8. - 23.9.
V soukromém podnikání počítejte s vyššími zisky. Máte-li možnost, rozšiřte počet obchodních partnerů. Teple se
oblékejte, máte sklony k nachlazení. Neodmítejte finanční pomoc
blízkým příbuzným. Za volantem
se věnujte jen a jen řízení - mějte
vypnuté rádio i mobilní telefon.
Váhy 24. 9. - 23. 10.
Své návrhy na změny
v zaměstnání prosaďte
co nejdříve, nebo to za vás udělá
někdo jiný a „slízne smetánku“.
Udělejte si nejdříve se šéfem chvilku o samotě. Nezapomeňte své
děti pochválit za každý úspěch, a
radujte se s nimi.
Štír 24. 10. - 22. 11.
Při nákupu losů nebo
při sázení budou mít mnozí Štíři
šťastnou ruku. Ti extrovertnější
uspějí i v lásce. Spokojenost se
projeví následně i v zaměstnání.
Ve společnosti jste nyní oblíbeným a vítaným hostem, váš
partner už méně, což oba špatně
nesete. Vyřešte konečně úkoly,
které tak dlouho odkládáte.
Střelec 23. 11. - 21. 12.
Střelci, kteří se teď
nacházejí ve špatné fyzické kondici, ať raději změní
veškeré plány tohoto týdne. Zejména ti starší si stěžují na bolesti
kloubů, hlavy a páteře. V nejednom případě pomůže pouze lékař.
Neshody v manželském soužití
se vám zdají doslova neřešitelné je to ale jen váš pocit.
člověka. Nevěnujte se žádné těžké
či psychicky náročné práci. O víkendu si zalenošte bez výčitek
svědomí. Pokud měníte zaměstnání, rychle se přizpůsobíte novým
podmínkám. Dobrý den je sobota.
Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Období vhodné pro
jakoukoliv činnost, zejména duševní práci.
Onemocnění jednoho
člena rodiny by nemělo mít vliv
na váš zdravotní stav. Služební cestu raději odložte na příští měsíc.
Zaskočí vás intriky v zaměstnání.
Ryby 20. 2. - 20. 3.
Vaše zvýšená aktivita
povede místy až k agresivitě. Máte tolik síly, že s ní neumíte naložit. Nenapodobujte své
bohatší přátele a přemýšlejte kam
vložit své úspory. Vaše dny teprve
přijdou. Koncem týdne se seznámíte se zajímavým člověkem.
Kozoroh 22. 12. - 20.1.
Pozor na rozbití
cenných předmětů, které jste kdysi obdrželi od milého
Duben
První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století
je apríl spojen s různými
žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
Aprílové počasí označuje
počastí nestálé, proměnlivé
a používá se i tehdy, pokud
se hovoří o proměnlivém
a nestálém počasí v jiný čas.
Na mokrý duben - suchý
červen.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li v dubnu krásně a
povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.
Když se ozve v dubnu
hrom, chyť si kámen nebo
strom.
Bouřky v dubnu zvěstují
dobré léto.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.
Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o letnicích.
KŘÍŽOVKA Listů
Tyto speciality můžete ochu
LA FABBRICA, Na Zápr
Finále MISS LIBERECKÝCH LISTŮ se blíží.
Murphyho zákon:
(celý text najdete
Rekapitulaci všech soutěžících dívek probíhajícího
v tajence)
ročníku spolu s průběžnými výsledky hlasování najdete v tomto vydání LIBERECKÝCH LISTŮ. Vážení čtenáři, po vyluštění
křížovky zašlete tajenku, vaší
celou adresu a telefon na namůžete ažši adresu:
do vyhlášení
Liberecké listy, MatoušovaLIBERECKÉ
21, 460 07 Liberec.
2012 a MISS
Hlasovat pro své favoritky
MISS SMS LIBERECKÉ LISTY
LISTY 2012, které se uskuteční na finálovém
Na mobil: večeru.
Na číslo 900 06 06 zašlete
SMS v tomto tvaru:
LIBERECKÉ
LISLISTY KR vylustena
tajenka.
SMS hlasování pokračuje! MISS SMS
Cena je 6 KčSMS
vč. DPH. SMS
servis poskytuje:
TY 2012 vyhrává dívka s nejvíce zaslanými
hlasy.
Erika a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.
Na e-mail:
Kdo z hlasujících pošle nejvíc SMS hlasů,
získá zá[email protected]
Heslo
Křížovka.
půjčku unikátního vozítka Segway!
Cena pro vítěze:
Jeden vylosovaný výherce
obdrží dvě vstupenky do zařízení Centra Babylon. Jméno
výherce zveřejníme na tomto
místě.
březen 2013
Výherce z minulého čísla:
Výherce vstupenek do Ba15
bylonu za správné vyluštění
křížovky z minulého čísla Listů je majitel mobilního čísla:
v
kří
Kde
Prav
- info
- kra
- kra
- pod
- kat
- úřa
- dům
- Int
- Res
- Piz
- Pro
Trico
v OC
Listy
- Trafi
- Trafi
- Veče
- Zele
- Trafi
Zveme Vás na 4. finálový večer
MISS LIBERECKÝCH LISTŮ
28. 3. 2013
v Clarion Grandhotelu
Zlatý Lev v Liberci
od 19 hodin
/vstup volný/
Hlavními účinkujícími budou finalistky
4. ročníku MISS LIBERECKÝCH LISTŮ
v choreografii Veroniky Krásné,
vítězky 2. finálového večera MISS LIBERECKÝCH LISTŮ
a tváře veletrhů STYL, KABO v roce 2012
Dívky předvedou
– autorskou tvorbu módní návrhářky
Evy Robovské ze salonu GARDEROBE
– módu pro mladé z boutique
OODJI OC FORUM
– dámské prádlo z boutique TANYA
doplněné bižuterií ODVÁRKA BIJOUX
– vlastní tvorbu novinových šatů
Vše doplní hudební mix DJ Petra Němce
taneční vystoupení Brasil Show
a zazpívá Vám Martin France
Pořádá agentura BOHEMIA WERBUNG a LIBERECKÉ LISTY
ve spolupráci s agenturou GLOBE STYLE LIBEREC
foto: vítězka 3. ročníku MISS LIBERECKÝCH LISTŮ a MISS Junior 2011 Natálka Kotková
Partneři
Download

zde ve formátu PDF