KVĚTEN 2013 / ČÍSLO 5 / ROČNÍK VIII.
32 000 odběratelů
Miss
DALŠÍ DÍVKY ČEKAJÍ NA VAŠE HLASY
Nový ročník
Miss Liberecké listy!
BENÁTSKOU NOC
ZAHÁJÍ ŽBIRKA
SE SYMFONICKÝM
ORCHESTREM
V LIBERCI NĚKDO
ZAVRAŽDIL
BEZDOMOVCE
POJIŠŤOVNA
ODHALILA
V LIBERECKÉM KRAJI
VÍCE PODVODŮ
Liberec
SOUTĚŽ KOLEJ ROKU SE V LIBERCI ZVRHLA
Harcov má ostudu po celém světě
Foto na titulní straně
AKTUÁLNĚ
NĚKDO ZAVRAŽDIL BEZDOMOVCE
CENY BENZINU STOUPLY
N
C
ásilnou smrtí zemřel v Liberci čtyřiasedmdesátiletý bezdomovec. Jeho tělo
našli v navážce stavební suti v Zeleném údolí.
Policie žádá veřejnost o spolupráci.
Mrtvolu objevili náhodní svědci v pátek
17. května v sutinách mezi ulicí Seniorů
a silnicí I/14. „Ke zjištění příčiny smrti byla
provedena soudní pitva, při které se zjistilo,
že muž zemřel na následky zranění způsobené druhou osobou,“ uvedla krajská mluvčí policie Vlasta Suchánková.
Kriminalisté znají totožnost oběti, byl to
bezdomovec Miroslav Dobrovodský. K vypátrání vraha ale potřebují zmapovat pohyb zavražděného bezdomovce mezi 13.
a 17. květnem. Nemusel přitom pobývat jen
v Zeleném údolí, kde bylo jeho tělo nalezeno. Mohl se pohybovat i kolem kontejnerů
u různých prodejen s potravinami či poblíž
nákupních center, a mohl být také spatřen
na dalších místech, kde se scházejí a přespávají bezdomovci,“ nastínila Suchánková.
Dobrovodský se při chůzi opíral o hůl. Policie také žádá, aby je lidé kontaktovali,
i když viděli třeba jen útoky mezi bezdomovci nebo byli svědky útoku na bezbrannou osobu.
Násilnou smrt jiného bezdomovce nyní
posuzuje Krajský soud v Liberci. Podle obžaloby třiačtyřicetiletý Peter Kudráč fyzicky napadl v srpnu 2011 pod silničním mostem u Poštovního náměstí Emila Jánošíka
a způsobil mu smrtelná zranění. Bezdomovec ale zemřel až o několik desítek minut
později, kdy ho někdo zapálil. Kudráč tvrdí,
že je nevinen.
(čtk)
STÁT ZATÍM NEPODPOŘIL SKLÁŘSKÉ
ŠKOLY V LIBERECKÉM KRAJI
Z
atímco loni získaly tři sklářské školy
v Libereckém kraji od státu mimořádnou dotaci 4,8 milionu korun na podporu
vzdělávání žáků ve sklářských oborech, letos
zatím žádné peníze nepřišly. Ministerstvo
sice prostředky navíc určené na mzdy a pomůcky přislíbilo, podmiňuje je ale zpracováním koncepce a způsobu financování do roku 2017.
Sklářské obory se potýkají s klesajícím
zájmem studentů. Důvodem je nejen krize
oboru, ale i celkový úbytek školáků a s tím
spojený pokles zájmu o odborné a technické školy. Na druhé straně přitom sklářským firmám odborníci chybí, a ministerstvo proto po kraji požaduje, aby koncepci
doplnil i o požadavky zaměstnavatelů.
„Oni chtějí mít jistotu, že to nebude záležitost, která nám umožní vyřešit situaci
na rok nebo dva, ale chtějí, aby byl model
dlouhodobě funkční,“ doplnil hejtman
Martin Půta.
„Sklářské obory jsou velmi drahé, zatímco průměrné roční náklady na žáka střední
školy dosahují 57 tisíc korun, u studentů
sklářských škol je to 200 tisíc korun,“ řekla
vedoucí krajského odboru školství Jiřina
Princová. Peníze, které kraj musí dávat do
svých uměleckých škol, musí ubrat jinde.
Navíc jim ještě přidává zhruba sedm milionů korun na provoz sklářských hutí, který
je velmi drahý. „Musíme mít vlastní hutě,
2
těžko by nám nějaká firma půjčovala vlastní huť, učí se v nich až osm hodin denně,“
dodala.
V Libereckém kraji jsou tři sklářské školy - v Kamenickém Šenově, Novém Boru
a Železném Brodu. Dohromady na nich
studuje téměř 470 žáků, z toho ale jen 210 je
skutečně ve sklářských oborech. Třeba součástí největší z nich - školy v Novém Boru
je i gymnázium a nabízí také studium
v oborech design interiéru nebo předškolní
a mimoškolní pedagogika. I díky tomu se
ale podařilo udržet školu v dobré kondici
navzdory útlumu sklářské výroby. „Zájem
o sklářské obory není velký, jsme přitom
jedinou školou, která stále učí i sklářská
řemesla,“ poznamenala ředitelka Ilona Jindrová.
(čtk)
eny benzinu a nafty v Libereckém kraji v druhé polovině května překvapivě stouply. Nejlevnější Natural
95 koupíte v Liberci i v celém kraji na Hejnické ulici na
výjezdu z Liberce směrem na Frýdlant z 33,90 Kč.
Ještě v první polovině května stál nejlevnější benzin
33,50 Kč (Globus, Prim, Makro). Předposlední květnovým týden ale prudce zdražil o korunu na 34,50 Kč.
Stejný vývoj prodělaly i ceny nafty, které z ceny 32,90
Kč u nejlevnějších benzinek poskočily na 33,90 Kč.
Podle vývoje světových cen ropy se předpokládalo, že
ceny do prázdnin půjdou na ještě nižší úroveň. Cenový
skok nahoru zřejmě způsobil nepřiznivý kurz koruny
vůči dolaru.
(jac)
BUDE REFERENDUM?
T
éměř čtvrtina z 9 754 podpisů pod peticí za referendum o prodeji městského majetku v Liberci byla neplatná. Vyřazeno tak bylo 2 248 podpisů, nejčastěji byly
chyby ve jménech a adresách.
Organizátoři teprve doplnili dalších 555 podpisů.
Návrh na konání místního referenda musí totiž podle
zákona podpořit nejméně deset procent voličů, což
v Liberci představuje 8 061 podpisů.
Nejčastější chyby byly v adresách signatářů petice,
které se neshodovaly s údaji v registrech. Změna pro
Liberec, která referendum připravuje, chce zabránit
plánovanému prodeji areálu libereckého letiště a technických služeb, které by měly do rozpočtu přinést
zhruba 200 milionů korun. Liberečané by se podle Změny měli hlasováním vyjádřit i k případnému prodeji
pozemků a nemovitostí vyřazených z privatizace nebo
dalších podílů města v obchodních společnostech.
Referendum navrhují organizátoři spojit příští rok
s parlamentními volbami. Vedení města se to však nelíbí. V takovém případě by nemohlo rok nakládat s většinou majetku. „Pokud bude rok zakonzervován současný
stav, nebude možné ani lidem pronajímat zahrádky,
nebude možné vydělávat na pronájmu ploch a podobně,“ řekla primátorka. Referendum bude podle ní stát
městskou pokladnu zhruba tři miliony korun, jeho
platnost přitom skončí už po pár měsících. Otázky se
totiž vztahují k vedení města, které vzešlo z voleb 2010,
jeho mandát ale po komunálních volbách skončí. (čtk)
www.libereckelisty.cz
Soukromé nezávislé noviny.
E-mail: [email protected]
Manažer inzerce: 604 232 238
Vydavatel: BOHEMIA WERBUNG, s. r. o.
Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za obsah inzerce odpovídá její zadavatel.
Materiály označené (PI) a (PR) jsou placenou inzercí.
Registrační značka: MK ČR E 16697
KVĚTEN 2013
AKTUÁLNĚ
SOUTĚŽ KOLEJ ROKU SE ZVRHLA V BITKU,
HARCOV MÁ OSTUDU PO CELÉM SVĚTĚ
Podle studentů za to může organizátor. Rektor Technické univerzity
Liberec Zdeněk Kůs zažil trapné chvíle.
Soutěž Kolej roku vyhlašovanou portálem Studenta.cz letos vyhrály koleje Technické univerzity
Liberec na Harcově. Po zhlédnutí videa z „předání“ výhry je však otázkou, jestli taková výhra za to
stojí. Harcov má nyní ostudu po celé zemi i za hranicemi. Video je na Youtube.
D
en proložený popíjením jedenáctky, cpaním
se šunkovými bagetami a nezávazným skupinovým sexem. Tak prezentuje život studentů
vysokých škol pořadatel akce Kolej roku a výše
popsaný výjev je hlavním vizuálem jeho internetových stránek. Letošní vyhlášení vítěze soutěže o
nejlepší kolej na libereckém Harcově k tomuto
leitmotivu přidalo hromadnou bitku o svačinu.
Nejlepší vyhlášené vysokoškolské Koleje roku
obdrží diplom, který přebírá rektor, a deset tisíc
piv spolu s třemi tisíci bagetami. Organizátor
soutěže však vyhlášení prvního místa na Harcově
nezvládl. Rozvášněný dav se vrhl na naprosto nesmyslnou hradbu plechovkových piv a baget.
Na konci dubna, na čarodějnice, jste tak na
Harcově mohli potkávat podivná individua. Mladí lidé smrděli po pivu, po těle měli rozpatlanou
hmotu, která bývala bagetou. Tito studenti budou
za pár let manažery, majiteli velkých firem a budou zastávat významné pozice ve státní správě.
Hodně z nich bude také učit malé děti a připravovat je na život ve školách. No, potěš Pán Bůh.
Místo toho, aby organizátoři připravili předání
výhry tak, aby nedocházelo ke strkanicím, stavěli
dlouhou dobu pivo a bagety na jednu velkou
hromadu přímo na asfaltovou plochu. Nedočkavé
studenty doslova dráždila obsluha neustále přesouvající metráky jídla a pití. Oficiální začátek
akce se protahoval a začal po půlhodině od ohlášeného termínu. Do slavnostního vyhlášení a předání ceny pak už nikdo nevydržel, zvláště, když
někteří studenti odnášeli tašky piv a baget dávno
před tím, než je mohli oficiálně dostat. Prostor
před harcovskou menzou se tak změnil v bitevní
pole. Za oběť padly naštěstí jen desítky plechovkových piv a baget.
Na pódiu, jehož existence si nikdo nevšímal, se
v poněkud trapné pozici ocitnul rektor TUL
Zdeněk Kůs, přebírající diplom Koleje roku. To
ale skutečně nikoho nezajímalo. Na 1 500 studentů v tu chvíli ztratilo zábrany a chovalo se jako
zvěř. „Jestli chcete, abysme sem ještě někdy přije-
KVĚTEN 2013
li, tak toho hned nechte. Uklidněte se! Nic neberte! Jestli to teď rozeberete, tak už nikdy nepřijedeme. Není to fér... ,“ pokoušel se stovky studentů
uklidnit moderátor. To bylo zcela zbytečné. Stejně jako nikoho nezajímal jakýsi diplom a rektor
na pódiu, tak moderátorovo nabádání už vůbec
ne.
Na videu, které si můžete prohlédnout na
http://goo.gl/u4ZrI (na Youtube zadejte: Kolej
roku 2013 - „Předání“ výhry na Harcově ) je vidět,
jak si lidé předávají nadité tašky s bagetami a dokonce se objeví i nákupní vozík. Video, pro někoho možná zábavné, je dost nechutné.
Podle pozorovatelů nese hlavní vinu organizátor soutěže, který by měl s takovým průběhem
„předání“ ceny počítat a vše připravit poněkud
inteligentnějším způsobem. Přitom při minulých
ročních bylo předání svačin pro studenty zorganizováno lépe.
Vyjádření studentů, které jsme posbírali, vypovídá za vše:
„Organizátoři soutěže Kolej roku udělali ze
studentů TUL dementy. Nevím, jestli to byl záměr nebo šetřili na hosteskách, ale bylo fakt nechutné. Navíc mám podezření, že několik tisíc
piv chybělo. Zřejmě celá paleta.“
„Musím říci, dobrá ostuda. Jak pro studenty,
kteří jsou budoucí elitou národa, chovali se hůř
než zvěř, ale také pro organizátory. I přes fakt, že
se jednalo o třetí ročník, organizaci prostě nezvládli.“
„Totální anarchie, některý lakomý zvířata se
tam nahrnuli hned na bagety a narvali si jich plnou tašku. Čekal jsem organizaci mnohem lepší
- vydávání věcí oproti ukázce ISICa, nebo tak
něco. A kdo čekal, že všichni budou čekat spořádaně, když se něco rozdává zadarmo, tak asi žije
v jiným světě.“
Jaroslav Čížek
Foto: www.cernyjan.cz
3
BENÁTSKÁ NOC
LIBERECKÉ LISTY
BENÁTSKOU ZAHÁJÍ ŽBIRKA SE
SYMFONICKÝM ORCHESTREM
21. ročník festivalu Benátská noc uvede jediný Žbirkův letní open air
koncert se symfonickým orchestrem!
M
iro Žbirka spolu se symfonickým orchestrem slavnostně zahájí čtvrteční
(25. 7.) večer 21. ročníku festivalu Benátská
noc, která se koná druhým rokem ve veseckém
sportovním areálu v Liberci. Diváci tak budou
mít jedinečnou příležitost vychutnat si hity
Miro Žbirky v aranžích uzpůsobených pro
doprovod symfoniků a zopakovat si tak jedinečnou atmosféru, která panovala během
Žbirkova listopadového narozeninového koncertu před absolutně vyprodanou
pražskou O2 arenou.
Pavel Mikez, ředitel festivalu, ke
čtvrtečnímu programu doplňuje:
„Jsme rádi, že se nám podařilo domluvit hned na první den festivalu tak
skvělé interprety, jakými Miro Žbirka
či Katka Knechtová bezesporu jsou.
Vycházíme proto vstříc všem, kteří
s námi nemohou zůstat na celý program festivalu, ale nechtějí si nechat
ujít tato výjimečná vystoupení. Proto
nabízíme vstupenky na pouze tento
jediný den. Jinak všichni ostatní, kteří
budou mít permanentky na celý festivalový program, mají tento den již
zahrnut ve vstupence.“
4
Festivalovou premiéru si odbudou během
21. ročníku kapely Pipes nad Pints, mladá
a nadějná brněnská rock - crossoverová kapela
Rattle Bucket - vítěz soutěže Rádia Rock Max
- RockMaxova 12 a semifinalista mezinárodní
soutěže International Live Award. Velké oslavy si na festival chystá Doga a výjimečný festivalový blok si připravuje speciálně pro vesecký areál Těžkej Pokondr.
IKONA BRITSKÉHO POPU
POPRVÉ V ČECHÁCH
Návrat ve velkém stylu si pro letošní rok
připravila britská popová kapela James známá
především tvorbou z 80. let. To jen potvrzuje
současný světový trend návratu k „osmdesátkám“.
Poprvé naživo v Čechách ji fanoušci budou
moci vidět během 21. ročníku festivalu Benátská noc v Liberci.
Ve vystoupení, které je naplánováno na sobotní večer, zazní určitě
i jejich největší hity včetně „Come
Home“, „Sit Down“ and
„She‘s a Star“. James prodali během své kariéry přes 25 milionů
alb a kromě Benátské noci na ně
čeká v létě například vystoupení
s kapelou The Killers na stadionu
londýnského Wembley s kapacitou
90 000 diváků nebo speciální vystoupení k 10. výročí Belladrum
Tartan Heart Festival v UK.
Kromě skupiny James přibyla
další jména na soupisku festivalu.
Vystoupí Xindl X, Marta Kubišová, Radůza, Věra Špinarová, UDG,
KVĚTEN 2013
BENÁTSKÁ NOC
LIBERECKÉ LISTY
Tleskač, Charlie Straight, Wohnout, Skyline,
Doga, Aneta Langerová, Nebe, Blue Effect,
Žlutý pes a další.
ŠVÉDŠTÍ SABATON SE
VRACÍ V LÉTĚ DO ČECH
Švédská heavy metalová legenda Sabaton se
vrací v rámci své letošní letní evropské jízdy
s názvem „Swedish Empire Tour“ do Čech (na
jejich poslední koncert v Čechách přišlo na
sedm tisíc návštěvníků). Zahrají v pátek večer
26. července během 21. ročníku festivalu Benátská noc. Po nich už je ohlášen koncert finských Sunrise Avenue, které si znovu vyžádalo
četnými dotazy festivalové publikum.
Kromě koncertního hodování si na své přijdou i fanoušci BMX a MTB kol. Budou pro
ně přichystána vystoupení předních českých
jezdců v show s názvem AGANG BIKES.
V jejich zóně si také budou moci prohlédnout
a vyzkoušet kola AGANG z aktuální modelové řady 2013.
ČESKÁ LEGENDA UZAVŘE
BENÁTSKOU NOC
Hudební ikona se vrací na scénu a nebude
chybět ani na 21. ročníku festivalu Benátská
noc! Legendární kapela Pražský výběr uzavře
nedělní program festivalu.
KVĚTEN 2013
Pravidelně aktualizovaný seznam účinkujících najdete na www.benatskanoc.cz/
bands-2013/2 .
Vstupenky na 21. ročník festivalu Benátská
noc zakoupíte v síti Ticketportal a Ticket-art.
(tz)
5
LIBERECKÉ LISTY
ODKUD ZAČÍT SVÉ PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ?
Jednotné kontaktní místo v Liberci pomůže živnostníkům
N
a konci roku 2009 bylo v České republice
vytvořeno patnáct tzv. Jednotných kontaktních míst (JKM). Jedno takové vzniklo
i v Liberci a stalo se součástí živnostenského
úřadu libereckého magistrátu.
Jednostná kontaktní místa jsou zaměřena
především na pomoc podnikatelům, kteří chtějí
využít možnosti volného pohybu služeb či svobody usazování v rámci zemí Evropské unie,
EHP a Švýcarska. Nejsou však určena pouze
pro podnikatele české, jejich služeb mohou využít i podnikatelé ze zahraničí.
Na liberecké JKM se podnikatelé nejčastěji
obracejí s dotazy, které se týkají podmínek, za
kterých lze provozovat konkrétní činnost v zahraničí. Nejvíce dotazů se týká našeho nejbližšího souseda, tedy Německa, a podnikatelé mají
především zájem nabízet své služby z oblasti
stavebnictví a zednictví. Německo však není je-
dinou zemí, kam směřují kroky našich živnostníků. Mezi další patří především Nizozemí
a Anglie.
Máte i vy zájem podnikat v zemích Evropské
unie a nebo jen rozšířit okruh svých potencionálních klientů do zahraničí? Nevíte co vše budete
potřebovat a kde máte začít? Obraťte se na Jednotné kontaktní místo, které vám poskytne nezbytné
informace pro váš zahraniční start.
Jednotné kontaktní místo v Liberci naleznete
v budově Nového magistrátu, Frýdlantská 183/4,
Liberec I – Staré Město. Agendu JKM v Liberci
zajišťují:
Blanka Martiníková, referentka oddělení Živnostenský úřad, přízemí, přepážka č. 8, tel.: 485 244
849, e-mail: [email protected]
cz a David Fátor, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel, 1. patro, kancelář č. 104, tel.: 485
243 713, e-mail: [email protected]
V čem pomoc JKM podnikatelům spočívá?
Pracovníci zajišťující agendu JKM vyhledají zájemcům veškeré dostupné informace, aby klient
věděl, kam se má v té dané zemi obrátit a jaké doklady bude potřebovat, případně s ním sepíšou
žádost, kterou potřebuje.
Vyřízení jednoho klienta trvá zhruba týden.
Záleží nejen na složitosti problému, ale především
na rychlosti vyřízení e-mailové korespondence
s úřady v zahraničí.
(pr)
Chcete podnikat v zemích
Evropské unie a nevíte, kde začít?
Jednotné kontaktní
místo může být řešením!
Máte zájem podnikat v zemích Evropské unie a nebo jen rozšířit okruh svých potencionálních klientů
do zahraničí? Nevíte, co vše budete potřebovat a kde máte začít? Obraťte se na Jednotné kontaktní místo (JKM),
které Vám poskytne nezbytné informace pro Váš zahraniční start.
JKM jsou zaměřena především na pomoc podnikatelům, kteří chtějí využít možnosti volného pohybu služeb
či svobody usazování v rámci zemí Evropské unie, EHP a Švýcarska. Nejsou však určena pouze pro podnikatele
české, ale jejich služeb mohou využít i podnikatelé ze zahraničí. Podrobnosti o fungování JKM je možné najít
v rychlých odkazech na webových stránkách www.liberec.cz
Jednotné kontaktní místo v Liberci naleznete v budově Nového magistrátu (bývalá knihovna),
Frýdlantská 183/4, Liberec I – Staré Město, Liberec
Blanka Martiníková, tel.: 485 244 849, e-mail: [email protected]
Bc. David Fátor, tel.: 485 243 713, e-mail: [email protected]
Své případné dotazy můžete také zasílat na adresu:
[email protected]
6
KVĚTEN 2013
LIBERECKÉ LISTY
POJIŠŤOVNA ODHALILA V LIBERECKÉM
KRAJI O 10 % VÍCE POJISTNÝCH PODVODŮ
Z
a první tři měsíce letošního roku odhalili detektivové České pojišťovny
pojistné podvody, jejichž souhrnná výše dosahuje 132 milionů
korun.
V meziročním srovnání jde
o 10% nárůst. V Libereckém kraji
se detektivům podařilo odhalit
pokusy o pojistné podvody ve
výši 6,4 milionu Kč, což je o 19 %
vyšší částka, než ve srovnatelném
období minulého roku. V porovnání s ostatními kraji se Liberecký kraj řadí mezi regiony s průměrným množstvím odhalených
pojistných podvodů.
„Také v prvním čtvrtletí letošního roku jsme prošetřovali tisíce
podezřelých pojistných událostí,“ říká Ludvík
Bohman, vrchní ředitel Úseku vnitřních věcí
České pojišťovny a dodává: „V rovné polovině
krajů jsme sice zaznamenali pokles odhalené
podvodné činnosti, ten byl však bohužel více
než kompenzován nárůsty v ostatních krajích
České republiky. Tradičně nejhorší byla v prvním čtvrtletí Praha, oproti loňsku si pak znatelně pohoršily také kraje Jihočeský a Ústecký.“
Ke slovu tedy přišli
detektivové České pojišťovny, kteří začali
prošetřovat možnost
účelového jednání ze
strany pojištěného.
V rámci šetření se ve
spolupráci s policií podařilo zjistit, že vznik
této mimořádné události byl velmi pravděpodobně způsobem
otevřeným lahvovým
ventilem a netěsným
připojením regulátoru
tlaku k ventilu v místě
nedotažené převlečné
matice.
JAK LIDÉ PODVÁDĚJÍ?
Delší dobu neobývaný penzion měl zničit
požár, ke kterému došlo v důsledku výbuchu
propanbutanové lahve. Celý případ se pracovníkům České pojišťovny zdál od samého počátku
podezřelý. „Jakoby náhodou“ byla totiž nemovitost pojištěna necelé tři měsíce před vznikem
škody a objekt byl navíc o šest milionů korun
přepojištěn.
Z šetření rovněž vyplynulo, že iniciátorem
výbuchu byl zapnutý elektrický vařič, který se
opět „jakoby náhodou“ nacházel nedaleko propanbutanové lahve.
Na základě těchto i dalších zjištění bylo následně „poškozenému“ sděleno obvinění ze spáchání trestného činu pokusu o pojistný podvod.
(jac)
Partner pro Vaše balkóny a zahrady
Zahradní centrum Liberec - Velkoobchod a maloobchod s květinami
Široký výběr okrasných rostlin - Realizace zahrad - Vlastní rozvoz zboží
Ostašovská 73, 460 01 Liberec, tel.: +420 602 357 603, tel.: +420 485 340 004, fax: +420 485 340 006
e-mail: [email protected], web: www.arecaexotic.cz, www.arecaliberec.cz
KVĚTEN 2013
7
LIBERECKÉ LISTY
PRO INSPIRACI I ODREAGOVÁNÍ
Prošli Leoš Mareš, Michal Suchánek nebo Monika Absolonová také státní maturitou?
S
tátní maturita asi právě zaměstnává hlavu
nejednomu středoškolákovi. Na otázku
zda jí také prošly známé tváře českého
showbyznysu nebo sportu vám asi neodpovíme. Pokud ale potřebujete patřičné odreagování
od učebnic a maturitních otázek, nebo hledáte
ztracenou motivaci k drilu, máme pro vás zajímavý tip.
Přijďte se podívat na výstavu vysvědčení osobností jako je Leoš Mareš, Michal Suchánek,
Monika Absolonová, Václav Vydra, Zdeněk
Táborský nebo Vladimír Šmicer do nákupního
centra Géčko v Liberci. Výstava startuje už
v sobotu 1. června 2013.
Nákupní centrum Géčko v Liberci připravilo
pro své návštěvníky nejen maturitních ročníků
velmi ojedinělou podívanou. Do svého školního
prospěchu zde nechá od 1. do 22. června 2013
nahlédnout více než 30 známých osobností českého showbyznysu nebo sportu. „Na myšlenku
uspořádání výstavy vysvědčení známých osob-
8
ností nás přivedlo právě probíhající maturitní
období. Těší nás, že možnost vystavit před zraky
našich návštěvníků svůj mnohdy velmi zajímavý
prospěch přijalo tolik osobností.“, uvedla Lenka
Brzková, manažerka nákupního centra Géčko
v Liberci.
O tom, jaké školní známky domů na vysvědčení přinesli Matěj Ruppert, Tatiana Vilhelmo-
vá, Bořek Slezáček, Miroslav Donutil, Ladislav Špaček, Filip Blažek, Václav Tittelbach,
Zdeněk Izer, Anna Geislerová, Jan Šťastný,
Lucie Vondráčková, Leoš Mareš, Michal
Suchánek a Richard Genzer, Petr Janda nebo Jiří Macháček a další známé tváře se
můžeme sami na vlastní oči přesvědčit již
za několik dnů.
„Vedle současných osobností se nám na
výstavu podařilo zajistit i několik historických rarit, jako je třeba vysvědčení Emila
Zátopka,“ doplňuje Lenka Brzková.
„Svět rodinných nákupů, pohodové nakupování i zábava pro celou rodinu, proto i výstava vysvědčení známých osobností,“ uzavírá
Lenka Brzková motta nákupního centra Géčko
v Liberci. Centra se 40 obchody pro mámu, tátu,
děti, teenagery nebo cyklisty, které je pro vás
otevřeno každý den od 9 do 20 hodin včetně víkendů. Více informací najdete na www.ncgecko.
cz/liberec/cz
(mm)
KVĚTEN 2013
Õ
2
Ï
+
ü
25+2þ
1.6.–22.6.2013
2Ê´¼8ÇÁ„b‰bÇÊ´ÇĊYĈbŒ€´†8njåO|´FŒ´¼€
nj9…ÁœŒ€‰ObŒ¼±ÁcĈ…ÇFb±OÇbY†b†FÁ´Ál
(đ„Č¼bœ±ÇŒ8¼´ÇcÇ崆bY…Ê´Ob†bF±¼8‰l
7YbŒĊ…,±à…8VO|8†+ÁO|9Œb…V8¼Ċ„*Áœœb±¼VÁOb2ŒY±9Ĉ…Ç9V
bà8±bàV*O|8±YbŒÍb±VŒ…8ÏF´†ŒÇ9V±´†8ǐŒÁ¼†V
29O†8Ç2ÊY±8V8±8*†Œ´VόŒ8b´†b±Ç9VЀ8O|9Ĉb…V
‰†79¼œb…V(b¼±8ŒY8Vό¼Œ€Œ(8ŒbŒ…8V8Y8†à€¡¡¡
MEDIÁLNÍ PARTNER
Nákupy s radostí. Nákupy bez starostí.
www.ncgecko.cz
(đœ„¼b´b
…Œ9‰Œ8
8ObF…Á
LIBERECKÉ LISTY
MARKETÉR ROKU 2012
Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky soutěže.
V
podvečer 23. května 2013 se v příjemném
klasickém prostředí divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova
mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže Marketér roku.
Večerem provázel zkušený a vtipný moderátor Karel Voříšek, hudební vystoupení talentované mladé kytaristky Lucie Šťavíkové a šansoniérky Zlatky Bartoškové i kapely Bridge Band
zpříjemnilo večer všem zúčastněným. Pro vítěze
byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem
v novém působivém designu z díly uměleckého
skláře Vladimíra Zubričana. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné
dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě
hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity
a úspěšné inovativní marketingové projekty.
Hlavní cenu soutěže si odnesl majitel Student
Agency Radim Jančura za úspěšnou realizaci významných projektů zaměřených na zvýšení hodnoty pro zákazníka. Mimořádné ceny Modrý
delfín putovaly do rukou Zdeněka Soboty
z M.I.P. Group, a.s. za dlouhodobou komplexní
realizaci projektů podporujících rozvoj výstavnictví a Miloslavu Cváčekovi (ISMM Project &
Training, s.r.o.) za úspěšnou realizaci komplexní
marketingové strategie při založení a rozvoji
firmy.
Mimořádné ocenění prezidia ČMS – Růžový
delfín byl udělen Janě Drexlerové z Mamma
Help Centra za významný podíl na realizaci
úspěšného projektu Zelený pruh (mamografické
screeningové centrum).
Mediálním partnerem byly tradičně Liberecké listy.
(mh)
Jitka Vysekal
ová, preziden
tk
a ČMS a Rad
im Jančura.
Předání ceny Marketér roku
2012 a vyhlášení soutěže Marketér roku 2013. (zleva Václav
Nétek – Marketér roku 2005,
Michaela Severová – Marketérka roku 2009, Jiří Rückl – Marketér roku 2010, Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS, Přemysl
Vícha, marketingový ředitel firmy
Student Agency, Gustav Tomek,
předseda hodnotitelské komise).
NA LEVNĚJŠÍ NÁKUPY S NÁMI!
Autodoprava Liberec. Přeprava osob
minibusem, odvozy na nákupy
a na různé akce, svatby a podobně.
Do Polska na trhy - Bogatynia, Zgorzelec, Jelenia Góra. Od 160 Kč za osobu.
Tel.: 723 973 898
10
KVĚTEN 2013
MISS LIBERECKÉ LISTY V.
Pátý ročník soutěže dívek z Liberce a Libereckého kraje - Miss Liberecké listy
Opět se v Listech setkáváte s dívkami, které exkluzivně pro Listy a naši soutěž nafotila
agentura BOHEMIA WERBUNG.
Každá z dívek má své číslo, na které můžete posílat SMS hlasy a určit tak nejsympatičtější dívku Listů roku 2013. Dívka s nejvíce hlasy opět získá zahraniční zájezd a spoustu
hodnotných cen.
Vyhlášení Miss SMS Liberecké listy 2013 a Miss Liberecké listy 2013 se uskuteční na slavnostním večeru v první polovině roku 2014.
Foto © Luboš J. Marek; ww.fotowerbung.cz
Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Pod každou dívkou je uveden tvar SMS a číslo, kam jí můžete poslat hlas
(příklad: MLL 30, pošlete na č. 900 06 06). Cena je 9 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje Erika, a. s., Na Příkopě
9 - 11, Praha 1, 110 00. Podrobná pravidla najdete na www.libereckelisty.cz.
Hlasujte: MLL 1 na 900 06 09
Dita Vávrová, 20 let,
Jablonec nad Nisou
Hlasujte: MLL 2 na 900 06 09
Olga Pavlasová, 25 let,
Česká Lípa
CK PLUSTOUR M
Nový Bor
T. G. Masaryka 810
473 01 Nový Bor
[email protected]
Tel./fax: 487 725 155
Tel.: 487 721 330
GSM: 602 440 611
Foto © Luboš J. Marek; ww.fotowerbung.cz
Vítězka získá zájezd pro dvě
osoby do Říma nebo Paříže
Lékařský dům Praha 7, a. s.
www.plasticka-chirurgie.us
INZERCE
Clarion Grandhotel Zlatý Lev poskytuje snoubencům
rozmanité prostory pro uspořádání svatební hostiny
Nabízíme:
zkušenosti
velký sál Anton Worf (kapacita až 100 osob)
menší salonky (kapacita do 35 osob)
tradiční uspořádání svatebních tabulí – do písmene „T“ nebo „U“
kulaté stoly, které se v současné době těší stále větší oblibě
profesionální tým kuchařů
Ukázka svatebního menu:
Anglický pečený jelení hřbet s brusinkovou mozaikou
podávaný s pomerančovými segmenty
Jemný žampiónový krém se šunkovými chipsy
Grilované jehněčí kotletky na rozmarýnu s restovanými
fazolkami a cibulovým koláčkem
Sýrová variace
Mango sorbet
Clarion Grandhotel Zlatý Lev
Zelená linka: +420 800 222 244
Svatba v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev – sál Anton Worf
Gutenbergova 3
Liberec 460 01
Tel.: +420 485 256 700
Fax: +420 485 256 426
E-mail: [email protected]
www.clariongrandhotelzlatylev.com
www. LIBERECKE-listy .cz
20 LET POMÁHÁME USKUTEČŇOVAT SPRÁVNÁ OBCHODNÍ
ROZHODNUTÍ. JAK ANALYZOVAT SVOJE PODNIKÁNÍ
I TRH? JAK NALÉZT SPRÁVNOU CÍLOVOU SKUPINU? JAK
OPTIMÁLNĚ KOMUNIKOVAT? JAK SNADNO PROVĚŘIT
PARTNERY? JAK OPTIMALIZOVAT VZTAHY?
NÁSKOK DÍKY INFORMACÍM!
www.bisnode.cz
2013-04 Liberecké listy 20 let-textový 187x77.indd 1
12
23.4.2013 6:58:36
KVĚTEN 2013
Blíženci 22. 5. - 21. 6.
KŘÍŽOVKA LISTŮ
Střelec 23. 11. - 21. 12.
Vážení čtenáři, po vyluštění křížovky zašlete tajenku
a vaše jméno pomocí SMS na číslo
900 06 09 v tomto tvaru:
LISTY
KR6.jmeno
Rak 22.
- 22. 7.vylustena tajenka
Cena je 9 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje:
Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.
Výherce z minulého vydání Listů:
Tel.: 724 654 937.
Jeden vylosovaný výherce
obdrží reklamní a propagační předměty.
Do vepřové panenk
plníme ho orestova
peme olejem a ugri
Ve výpeku z jater o
a povaříme.
Hotovou panenku n
Nevíte, jestli jste vyhráli v našich soutěžích?
Přehled všech výherců najdete na www.libereckelisty.cz
Kozoroh 22. 12. - 20. 1.
Murphyho zákon:… (najdete v tajence)
KVĚTEN 2013
13
VAŠE INZERCE
Byty
sklep. Garáž je podsklepená. RK nevolej-
ky atd. Velmi výhodná koupě!! Nejedná
➤ Dětská jídelní židle PATRON TROLL,
Koupě - různé
te! Tel.: 736 762 881.
se o polský výrobek!!! Volejte kdykoliv na
po jednom dítěti, rok používaná, v modré
➤ SMS: Koupim zbytky z vyroby vanoc-
Liberci Ruprechticích. Velmi dobrý stav,
736 779 630.
barvě, skládací a pojízdná, výškově na-
nich ozdob a bizuterie,perovy vanocni
před pár lety po kompletní rekonstrukci.
➤ Prodám šicí stroj LUCZNIK PREDOM
stavitelná do 5 poloh, polohovatelný ná-
stromecek, t. 603 410 736.
➤ Nabízím k pronájmu prostorný 2+1 v
Malý cihlový dům. Cena 8 000 Kč měsíč-
Elektronika prodej
428 se skřínkou ze světlého dřeva. Tel.:
klon sedačky do 3 poloh a 2 polohy
➤ Staré dudlíky - sháním do své sbírky
ně vč. topení a vody + elektřina. Satelit,
➤ Prodám videokameru Panasonic NV-
606 175 082.
opěrky nožiček. Vyniká jednoduchou
staré dudlíky ČSSR a ČR výroby (do
dostupnost internetu. Tel.: 777 335
GS90. Minimálně používaná, je k ní na-
➤ Prodám 8 jeleních shozů (2 párové),
údržbou a obsluhou. Ve výborném stavu.
r.2005), i jejich části - perleťové, oválky,
372.
bíječka, kabel do TV a PC. A dvě mini DV.
4 dančích, 10 srnčích, za symbolickou
Tel.: 602 244 874.
kroužky, medvídky, ucpávky. V jakémko-
➤ Prodám byt 2+1, OV, 64 m2, ve zdě-
Cena 1 500 Kč. Tel.: 773 590 209.
cenu. Tel.: 606 175 082
➤ Prodám autosedačku Baby desing
liv stavu. Nabídky prosím mailem na zi-
ném domě v Turnově Na Výšince. Přímý
➤ NOKIA 6070, barevný displej, MMS,
➤ Prodám dveře plastové vč. zárubně,
vajíčko šedo-oranžové barvy. Součástí
[email protected] nebo SMS na 728
prodej od vlastníka, cena 1,3 mil. Kč.
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport,
bílé a zlatý dub, dále plechové dveře do
sedačky je odjímatelná stříška a nánož-
628 852, zavolám zpět.
Tel. 602 24 20 95.
organizér, java, hry, s novou nab., stříbr-
stávající zárubně a kompletní oplocení
ník. Tel.: 605 767 510.
➤ Staré pohlednice všech námětů do
➤ Hledám zařízený byt 1+1, 1+kk nebo
ný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800
zahrady - bránu, branku a pletivo. Neu-
➤ Prodám snowboard Fifty Fifty s vázá-
roku 1950. Odznaky, bankovky, mince,
garsonku v LB do 5 500,– pokud možno
Kč. I na dobírku. T: 604 961 269.
skutečněná stavba, přivezu. Tel: 777
ním PRESTON. Dovoz USA. Vhodný pro
mapy, legitimace, plakáty, diplomy, pla-
včetně energií. Jsem mamina co brzy
➤ Prodám velmi pěkný manažerský no-
106 709.
pokročilé, délka 153 cm, šířka na špici
kety, známky. Větší sbírku známek nebo
nastoupí na mateřskou a manžel se
tebook Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi,
➤ Prodám úplně nový kvalitní daleko-
30 cm. Tel.: 739 002 206.
celou pozůstalost. Provedu odhad va-
snad brzy vrátí z ciziny. Takže resp. pro-
Windows XP Professional, jako nový, jen
hled, 12-ti násobné zvětšení, optické
➤ Prodám dětskou sedačku na kolo
šich sbírek. Tel.: 603 598 334, LBC.
nájem pro dva. Děkuji za nabídky.
3900 Kč. I na dobírku.T: 604 961 269.
sklo BK7. Vynikající dalekohled pro turis-
zn.Hamax Kids. Nosnost do 22kg. Nepo-
[email protected], tel.: 773 626 883.
Auta prodej
➤ Nový fotoaparát Sony Cyber-Shot
tiku. Jen 590 Kč. I na dobírku. T: 731
užívaná. Cena 1.200 Kč. Tel.: 721 882
DSC-W630, 2 roky záruka. Velmi malý
719 454.
562.
➤ Prodám Yuki Megelli 125M. Motorka
Nemovitosti
a lehký. Nevhodný dárek. Přidám novou
➤ SMS: Prodam dvere do bytu Sapeli
➤ Prodám dnes již nesehnatelné LEGO
plně připravena na sezónu. Nefunkční
➤ Pronajmu garáž v garážovém dvoře v
16 GB fleshku ADATA. Tel.: 728 079
s protipozar. odolnosti, buk, 95x198 cm
duplo 2741 - motorový vlak a 2732 -
sytič, trochu natržená sedačka, zadní i
Liberci - Pavlovicích, naproti Bille. Cena
850.
prave, 3 panty, kukatko, kovani s bezp.
parní lokomotiva. K tomu: 2738 - most,
přední guma kupovaná ke konci minulé
nájmu za měsíc 1300 Kč. Kontakt: Jan
➤ Samsung Galaxy S2 ve VELMI dob-
vlozkou. Bez zarubne, pouzivane 3 mes.,
2x 2736 - výhybky, 2x 2740 - závory, 2x
sezóny. Bohužel po vypnutí klíčku si bu-
Uretschlager, tel. 602 160 615.
rém stavu, v záruce a s veškerým příslu-
jako nove. Tel.: 608 169 364.
2734 - rovinky, 2x 2735 - zatáčky, 2737
dík nepamatuje hodiny. Více fotek můžu
➤ Pronajmu dlouhodobě garáž v Liberci
šenstvím a krabičkou. Přidám ZDARMA
➤ Moderní přístroj na kontrolu pneuma-
- křížení. Celkem 2 lokomotivy, jedna na
poslat mailem. Pro více info pište na
6, Rochlicích, v klidné části za tenis.
náhradní baterii s lepší kapacitou, 2 su-
tik - praktický digitální měřič tlaku pneu-
tužkové bat., most, 4ks výhybek, 2ks
SMS. Cena 22 000 Kč. Tel.: 737 676
kurty, v ul. Pionýrů, blízko sídliště a
per pouzdra, nabíječku do auta a 8 Gb
matik, osvětlený LCD displej, úplně nový,
závory, 22x rovinka, 40x zatáčka, 1x
035.
Penny marketu. Garáž je zděná, řadová,
paměťovou kartu. Foto zašlu VÁŽNÝM
nepoužitý, cena pouze 190 Kč. T: 731
křížení a 1x nákladní auto. Cena 4 600
➤ Škoda Octavia 1.9TDi 11/2004
el. proud. Volná ihned. Cena 1 000 Kč
zájemcům. Pište sms na 777 828 555.
719 454.
Kč. Tel.: 721 732 822.
77kW. Elegance. Druhý majitel. Najeto
měsíčně. Nebo nabízím výměnu za po-
JEN OSOBNÍ PŘEDÁNÍ. Další možností je
➤ Ultrazvuková čistička, úplně nová,
178 000km. Plná servisní historie. Ser-
dobnou garáž v Liberci 6, Horní Kopeč-
výměna za iPhone 4 nebo 4s (zde dopla-
➤ Klasický silný dalekohled 16x50 za
dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle,
visní knížka. 2 x klíče. Nehavarované
ná. Kontakt: 737 905 688, 481 023
tím). Cena 9 490 Kč.
výhodnou cenu ! Prodám zcela nový
zubní protézy, hodinky aj. drobné před-
nezničené. 100% technický i optický stav
318.
➤ Nokia 6300, moderní design, tloušť-
kvalitní německý dalekohled. Určen ze-
měty, velmi jednoduchá obsluha, český
vozu. Výbava Elegance. Cena: 139 900
➤ Prodám garáž u stadionu, 230V s el-
ka pouze 12 mm, velmi odolný ocelový
jména pro myslivce a k pozorování příro-
návod, cena 490 Kč. I na dobírku. T:
Kč. Tel.: 731 911 892.
měrem, ul.28 října. Kontaktní telefon
kryt,fotoaparát/kamera, MP3 přehrávač,
dy. Cena jen 1900 Kč. Na dobírku. T:
604 961 269.
➤ Prodám skútr Hero Winner. Obsah 49
777 071 590.
bluetooth,USB,internet, email aj., pamě-
723 509 549.
➤ Prodám starou ložnici asi z 20. let. Je
ccm, skutečný obsah 70 ccm, výkon-3.3
➤ Pronajmu řadovou garáž v ul. Na Po-
ťová karta, jako nový včetně přísl., jen
➤ Prodám udržované Freestyle kolo GT
v zachovalém stavu s nočními stolky, ale
kW, rychlost 60km/h, r.v. 2002, najeto
tůčku, Liberec 6. Zavedena elektřina.
1200 Kč. I na dobírku. Tel.: 731 719
Chucker 2,0 model 2007. Koupeno
nejsou k ní matrace. Drobné povrchové
5 600km. Skútr je po TK v super stavu,
Kontakt 723 543 284.
454.
v 11/07, velikost UNI. Kolo málo použí-
oděrky. Vhodná snad na chalupu, nebo
jen je slabší baterie, jinak bez investic,
➤ Pronajmu řadovou garáž v Žitavské
vané. Plně funkční. V dobrém stavu. Pár
do dobově zařízeného bytu. Předvedu jen
spolehlivý. Tel.: 731 468 678.
ulici nebo vyměním za podobnou
oděrek. Doklad o koupi (původní cena
vážnému zájemci! Dlouho skladovaná,
➤ Prodám Škoda Felicia Kombi 1.3 LXi,
sestavy 12.279,- Kč), manuál, nové
nebyla používána asi 20 let. Prodám
r.v.5/1997, najeto 167000 km, nová
v Ruprechticích. Kontakt: 777 27 44 59.
Prodej - různé
➤ Nabízíme k prodeji zemědělskou
➤ Velké celozlaté dvouplášťové hodinky
pláště. Široká řídítka. Před servisem.
nejvyšší nabídce. Tel.: 485 124 410.
spojka, stk do 1/2014. Drobná koroze
usedlost o výměře 882m2, zahrada o vý-
zn. IWC Schaffhausen, nepoškozený ci-
Preferuji osobní převzetí. Cena 10.600,-
➤ Prodám nový dalekohled, 30 x 60
zadních lemů - zadní dveře OK. Perfekní
měřě 2 575m2 ostatní plocha o výměřě
fernik, punc pláště, oblik i strojek, funkč-
Kč. Dohoda možná. Tel.: 724 295 003.
mm, barva černá, s brašnou, Russia,
dělník - denně v provozu. Přepis nepoža-
4 486 m2. Provedené rekonstrukce na
ní, pevná cena 29 000 Kc. Celá ČR. T:
➤ Kulatý dřez, nerez, nový nepoškozený
výborný stav, cena jen 450 Kč. Mohu
duji. Stačí smlouva. Tel.: 733 150 950.
domě je půlka střechy, nové rozvody
731 719 454.
plně funkční, vnitřní průměr 39 cm, prů-
zaslat i na dobírku. Tel. 731 342 476.
➤ Prodám SUBARU IMPREZA 1.5R -
v 1. podlaží. Rekonstrukce v domě: Nové
➤ Halogen, hliníkový, 1000 W. V napro-
měr s rantlem 45 cm, hloubka 15 cm,
➤ Kovový model německého tanku King
r.v. 2008, 25 tis. km, Liberec 4x4, stří-
podlahy betonové, omítky, odpad, voda,-
stém pořádku, preferuji osobní odběr,
odpad na široký zabudovaný zapuštěný
Tiger. Cca 18 cm. Firma del Prada. Vý-
brná metalíza, benzín,1498 ccm, převo-
topení, elektrika, wc, obklady v koupel-
Liberec, Praha, Litoměřice. 900 Kč. Tel.:
špunt - je k dispozici. Cena 600 Kč. Tel.:
borný stav, nepoškozený. Cena 350 Kč.
dovka 5MT+redukce, výbava Comfort,
ně. Vytápění ústřední, tuhá paliva, elek-
774 520 926.
604 909 424.
Zašlu na dobírku. Tel.: 731 719 454.
kola z lehké slitiny, boční lišty, textilní
trika
kanalizace-septikt
➤ Prodám koupelnový radiátor, bílá
➤ SMS: Prodam dvere do bytu Sapeli
➤ Krásný model auta VW GOLF GTI na
koberce. Nehavarované, první majitel,
2 ,studna, stav budovy špatný, garáž,
barva. V ceně jsou držáky do zdi, záslep-
s protipozar. odolnosti, buk, 95x198 cm
dálkové ovládání, červený, velmi pěkný,
servis.knížka, STK 8/2012, cena 204
prave, 3 panty, kukatko, kovani s bezp.
úplně nový v originální krabici. Vhodné
tis. Tel. 605 822 445.
vlozkou. Bez zarubne, pouzivane 3 mes.,
jako velmi pěkný dárek pro každého klu-
➤ Koupím skútr 125 ccm, větší výkoněj-
jako nove. Tel.: 608 169 364.
ka. Jen za 490 Kč. Zašlu i na dobírku.
ší, dobrý stav. Itálie nebo Japan. SMS
➤ Kočárek Peg-Pérego (trojkombinace):
Tel.: 605 414 891.
na 724 806 806.
Podvozek je s nafukovacími a většími
➤ Prodám sklokeramický sporák AMI-
koly, kočárek hluboký je velmi prostorný,
CA. Šíře 60cm s horkovzdušnou a elek-
polohovací. Autosedačka je s možností
trickou troubou a grilem. Sklokeramická
➤ Nabízíme 3letého pejska křížence.
upevnění na podvozek, je k ní zimní
deska je s ochraným potiskem, ukazate-
Hodný a socializovaný. Vhodný k fence,
fusak a stříška. Nacvaknutí nástaveb
lem zbytkového tepla. Časovač, minut-
nebo jako samotný pejsek. Kontakt 776
v obou směrech. Součástí je samozřej-
ka, elektronický displej a hodiny. Dvojité
850 569.
mě i taška. Všechny textilní části jsou
sklo ve dveřích. Super stav. Lux. třída.
snímatelné a pratelné. Kočárek je zacho-
Použivaný většinou jen o vikendu. Pořizo-
valý. V okolí Liberce, Jablonce n.N. a Tur-
vací cena 22 000 Kč, prodám za 3 950
nova kočárek přivezu. Tel.: 777 557
Kč. Možno vidět. Tel 606 251 255
220/380V,
Zvířata
Práce
➤ Příležitost: www.prace-internet.eu
077.
14
KVĚTEN 2013
HOROSKOP LISTŮ
21. 6.
Kozoroh 22. 12. - 20. 1.
‫ﺎ‬
‫ﺔ‬
0.4.
0.4.
0.4.
Beran 21. 3. - 20.0.4.
4.
Milujete-li napětí a dobrodružství, Váhy 23. 9. - 23. 10.
0.4.
0.4.
0.4.
Oddáváte-li se sladké-raději si ho vychutnejte u televize.
Je sice hezké, že jste
Váhy 24. 9. - 23. 10.
mu nicnedělání, nemuMáte sklony k pesimismu a nikdo obklopeni
tolika
rádci,
Štír 24.
24. 10.
10.
22.
11.
Štír
--více
22.
11.
Štír
24.
10.
22.
11.
síte mít výčitky svědomí. Pilní se vám nezavděčí. Rozkolísanost Štír
ale
byste
věřit
Štírměli
24.10.
10.- ---22.
22.11.
11. sami sobě.
24.
Štír
24.
10.
22.
11.
Štír
24.
10.
22.
11.
Skopci tento výpadek brzy doho- nálad může vést až k takovým či- Závažná rozhodnutí odložte ra0.4.
ní. Měli byste se s partnerem do- nům, kterých byste později mohli ději až na příští týden, kdy se
7.
hodnout na společné výchově dětí
výrazně zlepší vaše psychická kona být zásadovější. Buďte opatrní Lev
23.
7.
22.
8.
dice. Nedělejte ani větší nákupy,
Lev
23.
7.
23.
8.
Štír 24. 10. - 22. 11.
0.4.
Lev
23. 7.
7.se-- 23.
23. 8.
8. s
Lev
23.
na finance. Pokud
Pokud
setkáte
raději nakupujte spolu s dalšími
Lev
23.7.7.
7.- --23.
23.8.8.
8.
23.
0.4. půjčíte ně- Lev
Lev
23.
23.
Lev
23.
7.
23.
8.
kterým „dobrým“0.4.
známým pení- dávným přítelem, nebuďte tak členy rodiny. Máte sklony přehnaze, nemuseli byste se s nimi totiž sdílní jako kdysi. Tento člověk se ně utrácet.
Štír 24. 10. - 22. 11.
setkat.
zcela změnil, ale bohužel k Štír 24. 10. - 22. 11.
5.
5.
5.
horšímu. I v těch nejvypjatějších Štír
- 22.
11. 11.
5.
5.5.
Štír24.
24.10.10.
- 22.
Lev 23. 7. - 23. 8.
Býk 21. 4. - 21. 5. 5. situacích na pracovišti zachovejte
Nenechte se zavléct
Udělejte si už konečně pořádek v klid a rozvahu. Večery prožívejte do
pomluv
a záležitostí,
Střelec
23. 11.
11.
- 21.
21. 12.
12. které se
Střelec
23.
Střelec
23.
11.
----21.
21.
12.
osobních věcech. Zapomeňte na hlavně s člověkem, kterého milu- Střelec
příčí
vašemu
Pokud
Střelec
23.11.
11.- přesvědčení.
21.12.
12.
23.
Střelec
23.
11.
21.
12.
Lev 23. 7. - 23. 8.
Střelec
11. -z 21.
alkohol a cigarety a začněte žít Lev
jete.23. 7. - 23. 8.
se vám23.
jedno
dětí12.
chce svěřit se
5.
zdravě. Letos jste schopni dokázat
svými problémy, neodkládejte tuLev 23. 7. - 23. 8.
i nemožné, ale ve střízlivém stavu! Panna
23.24.
8. 8.
- 22.9.
to rozmluvu ani o minutu. Brzy se
Panna
23.
9.
Panna
24.chybu,
8. -- 23.
23.
9.
Panna
24.
Pečlivě si připravte veškeré dokla- Panna
Děláte
když
přesvědčíte, že jste udělali dobře,
Panna
24.8.8.
8.- --23.
23.
9.
24.
9.9.
Panna
24.
8.
23.
9.
Střelec 23. 11. - 21. 12.
5.
24.více
8. - o23.
9.
dy pro daňová přiznání.
Jste zvy- Panna
se staráte
druhé,
když jste ho nenutili kamarádit se
5.
klí žít naplno, ale nic
5. se nemá pře- než-li o sebe a vlastní rodinu. Také s potomky vašeho šéfa.
hánět. Myslete více na své zdraví.
by vám neuškodilo více sportu a
Střelec 23. 11. - 21. 12.
pohybu. S dosaženými úspěchy v Střelec
Střelec23.
23.11.
11. -- 21.
21.12.
12.
Panna 24. 8. - 23. 9.
Blíženci 22. 5. - 21.6.
práci
vzroste
také
bohužel
i
závist
Žárlivost
svého
partStřelec
23.
11.
21.
12.
21. 6.
6.
21.
21.
I těm největším21.
škarokolegů. O vzniklých nesnázích si nera
neberte
na
lehkou
21.6.6.
6.
21.
6.
Kozoroh
22.
12.
20.
1.
Kozoroh
22.
12.
20.
1.
6. - obdržíte promluvte s partnerem, nejenže Kozoroh
Kozoroh
22.
12.
20.
hlídům se zlepší 21.
nálada
váhu,
v nejednom
soužití
Kozoroh
22.12.
12.- ---20.
20.1.1.
1. teď hro22.
Kozoroh
22.
12.
20.
1.
Panna 24. 8. - 23. 9.
Kozoroh
22.
12.
20.
1.
totiž báječnou informaci, jak Panna
vás vyslechne,
poradí.
zí odcizení. Obdržíte-li výhodnou
24. 8. - ale
23.i dobře
9.
zvýšit životní úroveň a tím i sponabídku ke koupi či na změnu zaPanna 24. 8. - 23. 9.
lečenské postavení. V milostném
městnání, nechte si alespoň týden
Váhy 24.
24. 9.
9. -- 23.
23. 10.
10.
21. 6.
Váhy
Váhy
24.
23.
10.
vztahu hrozí odcizení. Kupte si Váhy
na rozmyšlenou. Všímejte si více
Váhy24.
24.9.9.
9.- ---23.
23.10.
10.
Váhy
24.
9.
23.
10.
Kozoroh 22. 12. - 20. 1.
nové šaty a uvažujte o změně své- Váhy 24. 9. - 23. 10.
zdravotních potíží svých dětí a obho image. Za volantem se věnujte
raťte se na odborníka.
21. 6.
jen řízení.
21.
6.
7.
Kozoroh
22. 12. - 20. 1.
7.
7.
Kozoroh22.
22. 12.
12. -- 20.
7. 6.
7.21.
Kozoroh
20.1.1.
7.
Váhy 24. 9. - 23. 10.
7.
Rak 22. 6. - 22. 7.
Slavíte-li
Kozoroh
22.významné
12. - 20. 1.
V následujících dnech
výročí, pak se podle toho také tvase vyhýbejte stresovým situacím.
řte. Podaří se vám sehnat věc, po
Váhy 24. 9. - 23. 10.
Váhy 24. 9. - 23. 10.
7.
Váhy 24. 9. - 23. 10.
쿑
‫ﺏ‬
북
‫ﺓ‬
7.
7.
7.
쿎
‫ﺖ‬
‫ﺑ‬
‫ﺊ‬
které už dlouho toužíte. Nejeden
z Kozorohů si vzpomene na své
novoroční
předsevzetí
Vodnář 21.
21.
1. -- 19.
19. 2.
2. a začne je
Vodnář
1.
Vodnář
21.
19.
2.
plnit
s neobvyklým
elánem.
Ve své
Vodnář
21.1.1.
1.- ---19.
19.2.
2.
Vodnář
21.
Vodnář
21.
1.
19.
2.
Vodnář
21. 1.byste
- 19.měli
2. více dbát
životosprávě
na pravidelnost.
‫ﺋ‬
Vodnář 21. 1. - 20. 2.
Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Jen Vodnářky středního věku mají báječnou zprávu
pro své partnery. Tento týden je
Vodnář 21. 1. - 19. 2.
vhodný 21.
pro 1.
aktivní
život
Vodnář
- 19. milostný
2.
aVodnář
citové projevy
21. 1. - vůbec.
19. 2. Kolegům s
chřipkou se raději vyhýbejte. V tyto dny potřebujete více než jindy
být fit. I přes dosavadní neúspěchy
není důvod ke smutku.
눏
Ryby 20.
20. 2.
2. -- 20.
20. 3.
3.
Ryby
Ryby
20.
---20.
20.
21.
2.2.
-- 20.
3. 3.3.
Ryby20.
20.2.
2.
20.
3.
Ryby
Ryby
20.
2.
20.
3.
Ryby
20. 2.
20. 3.firUznání
od-vedení
my berte jako samozřejmost - nemusíte se cítit někomu zavázáni a
přehnaně
projevovat
svou
Ryby 20. 2. - 20. 3.
vděčnost. Za dobré výsledky vám
patří i odměna. Nebuďte ovšem
arogantní vůči okolí. Nejvíce se
Ryby 20. 2. - 20. 3.
daří především
pracujíRyby
20. 2. - 20.duševně
3.
cím
Rybkám.
Ryby
20. 2. - 20. 3.
Červen
Kolem 21. června začíná
na severní polokouli léto.
Jméno červen je odvozováno různě. Například v červenání ovoce a jahod
v tomto měsíci. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, z něhož
se vyrábělo barvivo.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen mokrý a studený
- bývají žně vždy zkaženy.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
Medardova kápě, čtyřicet
dní kape.
Na svatého Antonína
broušení kos započíná.
dříve
před svatým
LososaČím
ochutíme,
ugrilujeme.
Janemohřejeme,
hřiby rostou,
tím dříSmetanu
přidáme špenát,
česnek a provařím
Vánocemi
sněží.- zdobíme citronem.
meve
na před
talíř, navrch
dáme lososa
Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
Je-li od Petra až do
Vavřince parno, bývá v zimě
dlouho studeno.
O Petru-li prší, po třicet
dní déšť se vrší.
Na Petra Pavla den jasný
a čistý, rok úrodný a jistý.
Liberecké listy a agentura BOHEMIA WERBUNG
pořádají pátý ročník Miss Liberecké listy.
Dívky i hlasující opět hrají o hodnotné ceny.
Hlasovat pro své favoritky můžete až do vyhlášení MISS SMS LIBERECKÉ LISTY 2013 a MISS LIBERECKÉ LISTY 2013, které se uskuteční na finálovém večeru v první polovině roku 2014.
v
kří
Hlasování bude ukončeno 1 den před zahájením
finálového večera, šanci tak mají i dívky, které se
do soutěže přihlásí mezi posledními.
KVĚTEN 2013
15
REKLAMN±FOTOATELI­RKOMUNIKAËN±A02AGENTURA
Ovládáme umění říci vše na první pohled
ċ.¥PADITOUREKLAMN±FOTOGRAFI±
ċ6ÁSTIúNÁMIREKLAMN±MITEXTY
ċ:AJ±MAVOUREKLAMN±GRAFIKOU
BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.
(ABARTICK¥ULD
0RAHA
4EL
4EL
[email protected]
WWWBOHEMIAWERBUNGCZ
Fotoaparát v rukou zkušeného fotografa a marketéra se zázemím
fotoateliéru, komunikační a PR agentury je velmi účinnou „zbraní“.
Download

Nový ročník Miss Liberecké listy! Harcov má ostudu po celém světě