VIII. Lepidopterologické kolokvium
28. února 2014, Praha
© J. Dvořák
VIII. Lepidopterologické kolokvium – druhý cirkulář
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
ve druhém cirkuláři Vám zasíláme podrobný program VIII. Lepidopterologického kolokvia,
které se uskuteční v pátek 28. února 2014 v areálu České zemědělské univerzity v Praze
(Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, http://www.czu.cz/cs/). Veškeré informace týkající
se kolokvia budou dostupné i na internetovém odkazu http://lepido.agrobiology.eu, kde
bude během následujících dní též uveřejněn sborník z pořádaného kolokvia.
Registrace účastníků, přednášky a prezentace posterů se budou konat v přízemí na Fakultě
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Registrace účastníků bude probíhat od
8:30 v malé zasedací místnosti. Přednášky se budou konat od 9:30 v posluchárně AII.
Přednášející má na prezentaci referátu vyhrazeno 15 minut i s diskuzí.
Společenský večer spojený s rautem se bude konat od 19:00 ve dvoraně Fakulty životního
prostředí.
Doprava do areálu ČZU v Praze
MHD – jet do stanice Dejvická – konečná zastávka Metra A (zelená linka), doporučujeme
zadní vozy soupravy (blíže správnému východu z metra). Vyjít po pevném schodišti směr
Vítězné náměstí, Suchdol, Lysolaje. Po opuštění vestibulu jít doleva směr Jugoslávských
partyzánů, Suchdol, Lysolaje (pevné schodiště). Vyjdete z metra a za cca 90 m stojíte na
zastávce autobusu 107 (směr Suchdol) a 147 (směr Výhledy). Vystupte na zastávce
Zemědělská univerzita. Dále se orientujte podle níže přiloženého Plánu areálu PrahaSuchdol.
osobní automobil – vjezd na neplacené centrální parkoviště u kolejí ČZU (vyznačeno v Plánu
areálu Praha-Suchdol) je umožněno po zazvonění u komunikačního sloupku před závorami.
Ostraze je nutné přes telefonní linku sdělit účel návštěvy ČZU.
Za organizátory se těší
Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Ing. Terezie Bubová
Ing. Šárka Hájková
Ing. Lada Jakubíková
1
VIII. Lepidopterologické kolokvium
28. února 2014, Praha
bus
107
147
Jugoslávských partyzánů
zastávka autobusu 107 (směr Suchdol) a 147 (směr Výhledy) na Dejvické
Dejvická
Vítězné náměstí
Evropská
FAPPZ – Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů
FŽP – Fakulta životního prostředí
FLD – Fakulta lesnická a dřevařská
TF – Technická fakulta
T – Fakulta tropického zemědělství
PEF – Provozně ekonomická fakulta
R – rektorát
KJ – Katedra jazyků
KTV – Katedra tělesné výchovy
RK – Kruhová hala
raut
přednášky
koleje
MENZA
P
závory
nástup bus 107
směr centrum
výstup bus 107, 147
2
VIII. Lepidopterologické kolokvium
28. února 2014, Praha
Program kolokvia
Přednášky a prezentace posterů
08:30-09:15 Registrace účastníků
09:30-9:45 Slovo na úvod – Vladimír Vrabec & Tomáš Kadlec
9:45 -10:30 1. Blok referátů – Alois Pavlíčko
1. Heřman P. & Liška J.: Motýli Českého krasu - co nového po šesti letech?
2. Bartoňová A., Beneš J. & Konvička M.: Co nám říkají funkční vlastnosti českých
denních motýlů?
3. Kadlec T. & Nyklíček J.: Denní motýli stepních fragmentů v zemědělské krajině
(Lounsko, CHKO České středohoří)
10:30 – 11:00 Přestávka (coffee-break, diskuse u posterů)
11:00 – 12:15 2. Blok referátů – Tomáš Kuras
1. Černý K.: Výzkum stavu populací motýlů chráněných podle FFH – směrnice v letech
2011 - 2012 v Rakousku
2. Pálka M.: Stav populace modráska Pseudophilotes sinaicus (Lepidoptera: Lycaenidae)
po desetiletí výzkumu
3. Pavlíčko A.: Evropsky chránění motýli ve světle rozhodování státní správy (Phengaris
spp., Lycaena helle)
4. Uřičář J.: Projekt LIFE 09 NAT/CZ/000364 „Motýli ČR a SR“
5. Kulfan J., Zach P., Parák M., Viglášová S. & Panigaj Ľ.: Vijačka krušpánová Cydalima
perspectalis – prvé poznatky o rozšírení na Slovensku
12:15 – 12.45 Vyžádaný příspěvek 1: Beneš J. & Konvička M.: Co je nového v mapování
motýlů České republiky
12:45 – 13:45 Obědová pauza
13:45-14:20 Vyžádaný příspěvek 2: Laštůvka Z.  Laštůvka A.: Nesytkovití (Sesiidae) –
základní informace a zajímavosti
14:20 – 15:50 3. Blok referátů – Ján Kulfan
1. Černý K.: Monitorování denních motýlů a vřetenušek ve Švýcarsku.
2. Ritter S., Michalski S. G., Settele J., Wiemers M., Faltýnek Fric Z., Sielezniew M.,
Šašić M., Rozier Y. & Durka W.: Wolbachia aneb jak jsme objevili nové druhy
modrásků a jak z toho nic nebylo
3
VIII. Lepidopterologické kolokvium
28. února 2014, Praha
3. Bubová T.: Studie přeletů dvou druhů modrásků (Phengaris nausithous a Phengaris
teleius) v letech 2011 – 2013 na lokalitě Dolní Labe (Lepidoptera: Lycaenidae)
4. Hájková Š. & Vrabec V.: Přehled rozmnožovacího chování u modrásků Phengaris
teleius a Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) na lokalitě Lohenice u
Přelouče v letech 2008 – 2012
5. Marešová J., Faltýnek Fric Z., Tropek R., Kadlec T. & Wiemers M.: Fylogeneze motýlů
sekce Leptotes (Lepidoptera: Lycaenidae)
6. Nguyen P., Carabajal Paladino L. Z. & Marec F.: Paralelní evoluce pohlavních
chromosomů u bazálních motýlů skupiny Ditrysia
15:50 – 16:10 Přestávka (coffee-break, diskuse u posterů)
16:10 – 16:40 Vyžádaný příspěvek 3: Hluchý M.: Možnosti a předpoklady pro zvýšení
diverzity motýlů v zemědělské krajině.
16:40 – 18:10 4. Blok referátů – Hana Šefrová
1. Parák M., Kulfan J., Zach P. & Viglášová S.: Na aké kmene dubov vyliezajú imága
piadivky jesennej (Operophtera brumata L.)?
2. Piknerová G., Pikner M., Nakládal O., Růžička J. & Kadlec T.: Preference rozdílných
vlnových délek elektromagnetického záření nočními druhy motýlů. – pilotní studie
3. Vrabec V., Pavlíčko A., Pálka M., Lehečka E., Rybová V., Bezděk M. & Krása A.:
Vstává Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) jako Fénix z popela?
(výsledky monitoringu vývojových stádií a mapování historických lokalit v roce 2013)
4. Kuras T., Bílá K. & Šipos J.: Borovice kleč jako klíčový druh pro formování
společenstev bezobratlých alpinské zóny: příkladová studie motýlů pohoří Vysokých
Sudet
5. Rybová V.: Vodní motýli (Lepidoptera aquatica) České republiky
6. Vrabec V.: Přehled druhů rodu Leptidea (Lepidoptera: Pieridae: Dismorphiinae)
18:10 – 18:20 Závěr kolokvia – Vladimír Vrabec & Tomáš Kadlec
19:00 – Společenský večer s rautem (v prostorách FŽP)
Přehled posterů
Dzurinka M. & Panigaj Ľ: Critical evaluation and review of the occurrence of the genus Colias
Fabricius, 1807 (Lepidoptera: Pieridae) in Slovakia
Heřman P. & Rendlová V.: Dílčí poznatky o populaci perleťovce Boloria euphrosyne z lokality
na Klatovsku
Jakubíková L. & Ellschlöger A.: Účinnost odchytu kriticky ohrožených velkých okáčů do
živochytných pastí
4
VIII. Lepidopterologické kolokvium
28. února 2014, Praha
Leština D., Salz A., Fartmann T. & Konvička M.: Perleťovec maceškový v západním Německu
– netradiční současné refugium z pohledu genetiky
Millarová M. & Vrabec V.: Potravní preference housenek Minois dryas (Lepidoptera:
Nymphalidae: Satyrinae) ve středních Čechách
Paučulová L., Šemeláková M. & Panigaj Ľ.: Possible colonisation of Central Europe
mountains by the alpine Erebia (Dalman, 1806) species (Lepidoptera: Nymphalidae)
in post glacial period
Rindoš M. & Faltýnek Fric Z.: Molekulárna fylogenéza rodu Theretra Hübner, 1819
(Lepidoptera, Sphingidae) založená na mitochondriálných COI génoch
Vejtrubová M.: Monitoring hostitelských mravenců rodu Myrmica na loukách Dolního Labe u
Děčína s výskytem modrásků Phengaris
Vrabec V., Pavlíčko A., Pálka M., Lehečka E., Rybová V., Bezděk M. & Krása A.: Vstává
Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) jako Fénix z popela? (výsledky
monitoringu vývojových stádií a mapování historických lokalit v roce 2013)
Adresář účastníků kolokvia
BARTAS Rastislav, Březolupy 36, 687 13, e-mail: [email protected]
BARTOŇOVÁ Alena, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita & Entomologický ústav, BC AV
ČR, v. v. i.; Branišovská 31, 37005 České Budějovice, e-mail: [email protected]
BĚLÍN Vladimír, SOM, Solní 127, 383 01 Prachatice, e-mail: [email protected]
BENEŠ Jiří, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, e-mail:
[email protected]
BEZDĚK Milan, SOM, Solní 127, 383 01 Prachatice, e-mail: [email protected]
BUBOVÁ Terezie, Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha, e-mail:
[email protected]
ČERNÝ Karel, Tiergartenstrasse 27, A-6020 Innsbruck, e-mail: [email protected]
ČÍP David, ČSOP JARO Jaroměř, e-mail: [email protected]
DZURINKA Maroš, Ústav biologických a ekologických vied, katedra zoológie, PF UPJŠ Košice,
Moyzesova 11, 040 01 Košice, e-mail: [email protected]
FLORIÁN Antonín, Čejkovická 11, 628 00 Brno, e-mail: [email protected]
FALTÝNEK FRIC Zdeněk, Biologické centrum AVČR, v. v. i., Entomologický ústav, Branišovská 31,
37005 České Budějovice, e-mail: [email protected]
HÁJKOVÁ Šárka, Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha, e-mail:
[email protected]
HERYÁN Jaromír, ZZS Kujavy, Kujavy 48, 742 44, e-mail: [email protected]
HEŘMAN Petr, AOPK ČR, Správa CHKO Český kras, 267 18 Karlštejn 85, e-mail:
[email protected]
5
VIII. Lepidopterologické kolokvium
28. února 2014, Praha
HLUCHÝ Milan, Biocont Laboratory spol s r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno – Slatina, e-mail:
[email protected]
HROUZEK Martin, Revoluční 513, 686 06 Uherské Hradiště, e-mail: [email protected]
JAKUBÍKOVÁ Lada, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká
129, 165 21 Praha, e-mail: [email protected]
KADLEC Tomáš, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129,
165 21 Praha, e-mail: [email protected]
KOČÍKOVÁ Lenka, Turgenevova 23, Košice 040 01, e-mail: [email protected]
KORYNTA Josef, Hořejší 66, Kosoř, 252 26 Třebotov, e-mail: [email protected]
KRÁSA Antonín, AOPK ČR, Kaplanova 1, Praha 11 - Chodov, 148 00, e-mail:
[email protected]
KULFAN Jan, Ústav ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika,
e-mail: [email protected]
KURAS Tomáš, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci, e-mail:
[email protected]
LAŠTŮVKA Aleš, A. Slavíčka 15, 796 04 Prostějov, e-mail: [email protected]
LAŠTŮVKA Zdeněk, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova univerzita v
Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, e-mail: [email protected]
LEITGEB Vladimír, POD SVAHY 994, 686 01 Uherské Hradiště, e-mail: [email protected]
LEITGEBOVÁ Zdenka, J. E. Purkyně 1018, 686 06 Uherské Hradiště, e-mail: [email protected]
LEŠTINA Dan, PřF JU / Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, e-mail: [email protected]
LIŠKA Jan, Lesnický výzkumný ústav (VÚLHM, v. v. i.) Jíloviště-Strnady, 156 04, p. Praha 5 Zbraslav, e-mail: [email protected]
MACHÁČKOVÁ Lenka, Univerzita Karlova v Praze, PřF, Katedra zoologie, Viničná 7, 128 44, Praha
2, e-mail: [email protected]
MAREK Jaroslav, Venhudova 21, 613 00 Brno, e-mail: [email protected]
MAREŠOVÁ Jana, Přírodovědecká fakulta, JU, Branišovská 31, 37005 České Budějovice,
e-mail: [email protected]
MILLAROVÁ Michaela, Lužická 9, Praha 2, 120 00, e-mail: [email protected]
NGUYEN Petr, Biologické centrum AV ČR, Entomologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice
370 05, e-mail: [email protected]
NYKLÍČEK Jiří, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, e-mail: [email protected]
PÁLENÍKOVÁ Radka, Donatellova 2002/8, 100 00 Praha 10, e-mail: [email protected]
PÁLKA Michal, Letecká 400/42, Milovice, 289 23, e-mail: [email protected]
PANIGAJ Lubomír, Ústav biologických a ekologických vied, katedra zoológie, PF UPJŠ Košice,
Moyzesova 11, 040 01 Košice, e-mail: [email protected]
PARÁK Michal, Ústav ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika,
e-mail: [email protected]
PAUČULOVÁ Zdenka, Ústav biologických a ekologických vied, katedra zoológie, PF UPJŠ Košice,
Moyzesova 11, 040 01 Košice, e-mail: [email protected]
PAVLÍČKO Alois, Solní 127, Prachatice 383 01, e-mail: [email protected]
6
VIII. Lepidopterologické kolokvium
28. února 2014, Praha
PIKNER Michal, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita
v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha, e-mail: [email protected]
RENDLOVÁ Veronika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4,
116 39, Praha 1v, e-mail: [email protected]
RINDOŠ Michal, Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava,
Slovensko, e-mail: [email protected]
RYBOVÁ Veronika, Letecká 400/42, Milovice, 289 23, e-mail: [email protected]
SAMKOVÁ Alena, Přf Uk, Viničná 7, Praha 2, 12000, e-mail: [email protected]
SITEK Jan, ÚKZÚZ, pracoviště Frýdek-Místek, ul. 4. května 217, 378 02 Frýdek-Místek, e-mail:
[email protected]
SKALA Jiří, Zlatá 182, 250 83 Škvorec, e-mail: [email protected]
ŠAFÁŘ Jaroslav, ZZS Kujavy, Kujavy 48, 742 44, e-mail: [email protected]
ŠEFROVÁ Hana, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Mendelova univerzita v
Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, e-mail: [email protected]
ŠTRBOVÁ Eva, Katedra životného prostredia, Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici,
Tajovského 55, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: [email protected]
THOMAS Jiří, Teplická 9, 417 61 Bystřany, e-mail: [email protected]
TOKÁR Zdenko, Šafárika 11, 927 01 Šala, Slovensko, e-mail: [email protected]
UŘIČÁŘ Jan, Růžová 1178, 697 01 Kyjov, e-mail: [email protected]
VACULA Dušan, Pokorného 1348, 708 00 Ostrava – Poruba, e-mail: [email protected]
VALDA Slavomír, Správa CHKO Kokořínsko, Česká 149, 276 01 Mělník, e-mail:
[email protected]
VEJTRUBOVÁ Markéta, Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha, email: [email protected]
VIGLÁŠOVÁ Sandra, Ústav ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika, email: [email protected]
VOJTÍŠEK Marek, Sochařská 17, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected]
VRABEC Vladimír, Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha, e-mail:
[email protected]
VRBA Pavel, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 370 05 České
Budějovice, e-mail: [email protected]
ZACH Petr, Ústav ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika, e-mail:
[email protected]
ZAPLETAL Michal, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, České
Budějovice, e-mail: [email protected]
ZIMMERMANN Kamil, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu
Jihočeského kraje, oddělení rozvoje venkova, B. Němcové 49/3, České Budějovice 370 06,
e-mail: [email protected]
ZLATNÍK Marek, Kollárova 116, 506 01 Jičín, e-mail: [email protected]
7
VIII. Lepidopterologické kolokvium
28. února 2014, Praha
8
Download

VIII. Lepidopterologické kolokvium