EURO-ŠARM SPOL. S R.O.
Přehled produktů s návody k použití
8.4.2013
Člen skupiny |Member of
Stránka 1 z 14
Obsah
A) Desinfekce bazénové vody.................................................................................................... 2
A1. Chlorové tablety, 200 g: TCCA ................................................................................... 3
A2. Multifunkční tablety, 200 g: TCCA + Al2(SO4)3 + CuSO4 ...................................... 5
B) Úprava pH vody .................................................................................................................... 6
B1. pH mínus pevný: hydrogensíran sodný / kyselý síran sodný ...................................... 6
B2. pH mínus tekutý: H2SO4 / kyselina sírová akumulátorová ........................................ 8
B3. pH plus tekutý: NaOH / hydroxid sodný ..................................................................... 9
B4. pH plus pevný: uhličitan sodný ................................................................................. 10
C) Vyvločkování nečistot a zjiskření vody ........................................................................... 11
C1. Vločkovač pevný: síran hlinitý
12
C2. Vločkovač tekutý: PAX 18 / polyaluminiumchlorid
13
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 2 z 14
A) Desinfekce bazénové vody
Nejpoužívanější, nejúčinnější a v celkových nákladech nejlevnější desinfekci bazénové vody
představují chlorové přípravky, nejčastěji granulátové nebo ve formě tablet. Granuláty slouží
pro šokové ošetření, tzv. zachlorování naproti tomu pomalu-rozpustné tablety slouží k
dlouhodobému udržení správné hladiny chloru a tedy i míry desinfekce bazénové vody po
celou koupací sezónu. Pro větší privátní bazény nebo bazény vybavené systémem
automatického měření, regulace a dávkování chemikálií jsou vhodnější tekuté přípravky na
bázi chlornanu sodného. Desinfekční chemikálie jsou vysoce účinné a mají vysoký obsah
aktivního chloru. Vždy je nutné je dávkovat podle návodu s ohledem na objem vody v
bazénu a pravidelně měřit koncentraci volného chloru v bazénové vodě, která by se pro
správnou účinnost desinfekce měla pohybovat mezi 0,3 – 0,5 mg/l. Pokud došlo k
předávkování a obsah volného chloru ve vodě je příliš vysoký, je na místě počkat, až chlór
vyprchá nebo dopustit čerstvou vodu do bazénu.
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 3 z 14
A1. Chlorové tablety, 200 g: TCCA
Popis výrobku:
Přípravek na úpravu bazénové vody chlorováním. Pomalu rozpustné chlorové tablety pro
pravidelnou a dlouhodobou dezinfekci bazénové vody při běžném koupání. Používají se jako
dezinfekční, protiporostový a antimikrobiální prostředek pro celosezónní údržbu a provoz
otevřených nebo krytých bazénů. Dezinfekce je nejdůležitější částí údržby bazénové vody,
neboť brání rozvoji řas, plísní, hub, odolných bakterií a virů. Tableta se ve vodě pomalu
rozpouští a dochází k postupnému uvolnění chloru a tím k dezinfekci a oxidaci organických
znečištění bazénové vody.
Návod k použití:
Pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH v
rozsahu 7,2 - 7,6 (která zajišťuje největší účinnost dalších přípravků na úpravu vody a
ovlivňuje funkci zařízení a životnost bazénu) a obsah aktivního chloru udržován v rozmezí
0,3 - 0,5 mg/l (která zajišťuje eliminaci růstu mikroorganismů). Pravidelně, nejméně 2x týdně
změřte pomocí testovací soupravy hodnotu pH a koncentraci aktivního chloru v bazénu.
Pokud je hodnota pH mimo uvedené rozmezí, použijte přípravky na snížení nebo zvýšení pH.
Pokud je obsah aktivního chloru vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte, snižte dávkování
chloru a vyčkejte, až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí.
Důležité: Pro správné používání přípravku je nezbytné používat testovací soupravu na měření
hodnoty pH a aktivního chloru v bazénové vodě. Před prvním použitím chlorových tablet (po
napuštění bazénu) proveďte vždy preventivní ošetření vody rychlorozpustným chlorovým
přípravkem a upravte hodnotu pH bazénové vody na 7,2 - 7,6.
Dávkování:
Podle teploty vody a obsahu aktivního chloru pak přidávejte každých 6 dnů 1 – 2 tablety
na 20 m3 vody (20 000 l), do teploty 25°C 1 tabletu a nad 25°C 2 tablety. Použitím jedné
tablety (200g) se zvýší obsah aktivního chloru ve 100 m3 (100 000 l) vody o 1,75 mg/litr.
Potřeba chloru pro zajištění optimálního množství aktivního chloru ve vodě se bude měnit v
závislosti na teplotě vzduchu a vody, počtu koupajících, četnosti a intenzity dešťů a bouřek.
Při dlouhodobě pěkném počasí, po bouřkách, při zvýšeném provozu bazénu a vyšší teplotě
vody nárazově ošetřete přípravkem chlornanem sodným. Naopak v průběhu chladnějších
období provádějte chlorování v delších intervalech.
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 4 z 14
Aplikace tablet:
Lze přidávat Plovákem: Do dávkovacího plováku vložte potřebné množství chlorových tablet.
Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody.
Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: Do dávkovače dejte potřebné množství
tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby přibližně byla dodržována doporučená
hodnota zbytkového obsahu chloru.
NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY VOLNĚ DO BAZÉNU!
Poznámka: Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter. Před aplikací si
důkladně přečtěte návod k použití!!! Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Balení: 1 kg, 5 kg
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 5 z 14
A2.
Multifunkční tablety, 200 g: TCCA + Al2(SO4)3 + CuSO4
Popis výrobku:
Víceúčelový přípravek k desinfekci, zabránění vzniku řas a flokulaci.
Přípravek multifunkční tablety působí nejen jako dezinfekční, protiporostový a
antimikrobiální prostředek ale také jako algicidní a vločkovací prostředek. Po ponoření
tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru (dezinfekci a oxidaci organického
znečištění bazénové vody) a zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem (prevence a
likvidace řas) a vločkovače (odstraňuje případné zakalení vody vyvločkováním nečistot).
Návod k použití:
Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 7,2-7,6. Pak proveďte preventivní
ošetření bazénové vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem. Obecně platí, že pro
dosažení čisté a hygienicky nezávadné vody by měl být obsah aktivního chloru v rozmezí 0,30,5 mg/l; klesne-li pod 0,3 mg/l, je třeba dodat chlor. Hodnotu obsahu chloru průběžně
kontrolujte vhodnými testery.
Dávkování:
Dle teploty vody pak přidávejte každých 6 dnů 1-2 tablety tohoto přípravku na 20 m3
vody, do teploty 25°C 1 tabletu, nad 25°C 2 tablety.
Plovákem: Do dávkovacího plováku vložte potřebné množství chlorových tablet. Nechte
plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody.
Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: Do dávkovače dejte potřebné množství
tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby přibližně byla dodržována doporučená
hodnota zbytkového obsahu chloru.
NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY VOLNĚ DO BAZÉNU !
Poznámka: Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter. Před aplikací si
důkladně přečtěte návod k použití!!! Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Balení: 1 kg, 5 kg
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 6 z 14
B) Úprava pH vody
Hodnota pH vody je jedním z nejdůležitějších sledovaných faktorů. Výrazně ovlivňuje kvalitu
bazénové vody i spotřebu a účinnost všech přípravků na její úpravu a udržování. Má vliv na
funkci technologie úpravy vody, životnost bazénu, potrubních rozvodů a technologických
komponent a má také významný vliv na pocit při koupání v bazénu. Udržováním správné
hodnoty pH vody je možné snížit spotřebu ostatních chemikálií, uspořit množství finančních
prostředků a bez velkých komplikací držet kvalitu vody v bazénu na té nejvyšší úrovni. Z
technologických i chemických důvodů je nejlepší držet hodnotu pH v rozmezí 7,0 až 7,4
(nebo 7,2 – 7,6)
Na dosažení optimální a správné hodnoty pH bazénové vody a jejím stabilním udržení má
rovněž významný vliv celková alkalita vody (CA). Má-li voda příliš nízkou CA, dochází k
velmi rychlým a výrazným výkyvům pH. Je-li CA příliš vysoká, voda má sklon k tvorbě
zákalů a má většinou také vysoké pH, současně je velmi obtížné pH snížit a neúměrně se
zvyšuje spotřeba chemikálie pro úpravu hodnoty pH. Doporučená hodnota CA se pohybuje v
rozmezí 80 – 120 mg/l CaCO3 (cca 4,5 - 7 °dH). Celkovou alkalitu (CA) si můžete ve svém
bazénu snadno, levně, ale dostatečně přesně měřit, pokud si pořídíte např. tříkomorový tester
Cl/pH/CA. V případě problémů s regulací pH vody ve Vašem bazénu se obraťte na
specialisty, kteří Vám rádi poradí.
B1. pH mínus pevný: hydrogensíran sodný / kyselý síran sodný
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 7 z 14
Popis výrobku:
Granulovaný přípravek pro snížení hodnoty pH bazénové vody. Používá se, pokud je hodnota
pH vyšší než 7,6. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2 - 7,6. V tomto rozsahu
je zaručeno nejúčinnější působení chlorových přípravků bez vedlejších vlivů. Hodnotu pH
proto kontrolujte minimálně 2x týdně a okamžitě regulujte odchylky od ideální hodnoty
(hlavně je nutná kontrola před přidáváním chlorových přípravků). Hodnota pH přes 7,6 může
způsobit ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnosti chlorových prostředků,
zápach po chloru, podráždění očí a pokožky a také může vést k ucpání filtračního zařízení. Při
hodnotách pH pod 7,2 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí bazénů, blednutí
barev materiálů ze kterých je bazén vyroben a také k podráždění očí a pokožky.
Návod na použití / Dávkování:
Pro snížení hodnoty pH o 0,2 se na 1 m3 vody (1 000 l) přidá cca 10 - 15 g přípravku (u
tvrdé vody je většinou potřeba vyšší dávka). Vypočítané množství přípravku se důkladně
rozpustí ve vodě v umělohmotné konvi a pomalu se přilévá do bazénu u přítoku vody při
zapnutém filtračním zařízení. Může se přidávat přímo do skimmeru či přelivného žlábku
bazénu, nebo se může rozpustit a dávkovat automatickým čerpadlem. Měření hodnoty pH
(vhodným testerem) je nutno provádět po dokonalém promíchání vody v bazénu (promíchání
závisí na objemu vody v bazénu a výkonnosti filtračního zařízení). Postup se opakuje, dokud
hodnota pH není v požadovaném rozmezí 7,2 - 7,6.
Poznámka: Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter. Před aplikací si
důkladně přečtěte návod k použití!!!
Balení: 1 kg
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 8 z 14
B2. pH mínus tekutý: H2SO4 / kyselina sírová akumulátorová
Popis výrobku:
Tekutý přípravek pro snížení hodnoty pH bazénové vody. Používá se. pokud je hodnota pH
vyšší než 7,6. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2 - 7,6. V tomto rozsahu je
zaručeno nejúčinnější působení chlorových přípravků bez vedlejších vlivů. Hodnotu pH proto
kontrolujte minimálně 2x týdně a okamžitě regulujte odchylky od ideální hodnoty (hlavně je
nutná kontrola před přidáváním chlorových přípravků). Hodnota pH přes 7,6 může způsobit
ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnosti chlorových prostředků, zápach
po chloru, podráždění očí a pokožky a také může vést k ucpání filtračního zařízení. Při
hodnotách pH pod 7,2 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí bazénů, blednutí
barev materiálů ze kterých je bazén vyroben a také k podráždění očí a pokožky.
Návod na použití / Dávkování:
Pro snížení hodnoty pH o 0,2 se na 1 m3 vody (1 000 l) přidá cca 30 ml přípravku (u
tvrdé vody je většinou potřeba vyšší dávka). Vypočítané množství přípravku se důkladně
rozpustí ve vodě v umělohmotné konvi a pomalu se přilévá do bazénu u přítoku vody při
zapnutém filtračním zařízení. Může se přidávat přímo do skimmeru či přelivného žlábku
bazénu, nebo se může rozpustit a dávkovat automatickým čerpadlem. Měření hodnoty pH
(vhodným testerem) je nutno provádět po dokonalém promíchání vody v bazénu (promíchání
závisí na objemu vody v bazénu a výkonnosti filtračního zařízení). Postup se opakuje, dokud
hodnota pH není v požadovaném rozmezí 7,2 - 7,6.
Poznámka: Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter. Před aplikací si
důkladně přečtěte návod k použití!!!
Balení: 6 kg
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 9 z 14
B3.
pH plus tekutý: NaOH / hydroxid sodný
Popis výrobku:
Tekutý přípravek pro zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Používá se, pokud je hodnota pH
nižší než 7,2. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2 - 7,6. V tomto rozsahu je
dáno největší působení chlorových přípravků bez vedlejších vlivů. Hodnota pH se proto
kontroluje minimálně 2x týdně a okamžitě se regulují odchylky od ideální hodnoty (hlavně je
nutná kontrola před přidáváním chlorových přípravků). Hodnota pH přes 7,6 může způsobit
ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnosti chlorových přípravků, zápach
po chloru, podráždění očí a pokožky a také může vést k ucpání filtračního zařízení. Při
hodnotách pH pod 7,2 může docházet ke zvýšené korozi vůči kovům a betonu, blednutí barev
materiálů ze kterých je bazén vyroben a také k podráždění očí a pokožky.
Návod na použití / Dávkování:
Pro zvýšení hodnoty pH o 0,2 se na 1 m3 vody (1 000 l) přidá cca 30 ml přípravku (u
měkké vody je většinou potřeba vyšší dávka). Vypočítané množství se důkladně rozpustí ve
vodě v umělohmotné konvi a pomalu se přilévá do bazénu u přítoku vody při zapnutém
filtračním zařízení. Může se přidávat i do přelivného žlábku bazénu. Měření hodnoty pH
(vhodným testerem) je nutno provádět po dokonalém promíchání vody v bazénu. Postup se
opakuje, dokud hodnota pH není v požadovaném rozmezí 7,2 - 7,6.
Poznámka: Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter. Záleží na počasí /
klimatických podmínkách.
Balení: 6 kg
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 10 z 14
B4. pH plus pevný: uhličitan sodný
Popis výrobku:
Práškový přípravek pro zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Používá se pokud je hodnota pH
nižší než 7,2. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2 - 7,6. V tomto rozsahu je
dáno největší působení chlorových přípravků bez vedlejších vlivů. Hodnota pH se proto
kontroluje minimálně 2x týdně a okamžitě se regulují odchylky od ideální hodnoty (hlavně je
nutná kontrola před přidáváním chlorových přípravků). Hodnota pH přes 7,6 může způsobit
ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnosti chlorových přípravků, zápach
po chloru, podráždění očí a pokožky a také může vést k ucpání filtračního zařízení. Při
hodnotách pH pod 7,2 může docházet ke zvýšené korozi vůči kovům a betonu, blednutí barev
materiálů ze kterých je bazén vyroben a také k podráždění očí a pokožky.
Návod na použití / Dávkování:
Pro zvýšení hodnoty pH o 0,2 se na 1 m3 vody (1 000 l) přidá cca 10 g přípravku (u
měkké vody je většinou potřeba vyšší dávka). Vypočítané množství se důkladně rozpustí ve
vodě v umělohmotné konvi a pomalu se přilévá do bazénu u přítoku vody při zapnutém
filtračním zařízení. Může se přidávat přímo do skimmeru či přelivného žlábku bazénu, nebo
se může rozpustit a dávkovat automatickým čerpadlem. Měření hodnoty pH (vhodným
testerem) je nutno provádět po dokonalém promíchání vody v bazénu. Postup se opakuje,
dokud hodnota pH není v požadovaném rozmezí 7,2 - 7,6.
Poznámka: Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter. Záleží na počasí /
klimatických podmínkách.
Balení: 1 kg
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 11 z 14
C) Vyvločkování nečistot a zjiskření vody
I naprosto bakteriálně a chemicky nezávadná bazénová voda nemusí být ještě vizuálně
přitažlivá a vhodná ke koupání. Každý majitel bazénu očekává vodu naprosto opticky čistou a
průzračnou a ta skutečně dobře ošetřovaná a udržovaná bazénová voda má navíc odlesk a
jiskru. Pro naprosté vyčištění bazénové vody od všeho, i toho nejjemnějšího znečištění, se
používají chemické prostředky, které na sebe jemné znečišťující látky naváží, zhutní se,
vytvoří tzv. vločky a ty jsou pak zachyceny v pískové filtraci. Bez vyvločkování nečistot by
filtrace jemné částečky nezachytila a ty by prošly zpět do bazénu. Voda je pak matná, a pokud
si ji prohlédneme detailně a prosvítíme ji, jsou v ní vidět malé plovoucí částečky špíny.
Vločkovací prostředky vysráží jemné nečistoty tvořící jinak zákal vody do větších vloček a
jejich následné odfiltrování nebo sedimentace dodá vodě ten správný křišťálový vzhled.
Tekutý vločkovač reaguje velmi rychle a nezávisle na teplotě vody. Dojde k dokonalému
vyčištění vody, že je zcela průzračná. Dříve se na vločkování nečistot používaly přípravky s
obsahem síranu hlinitého Al2(SO4)3, což je dnes už překonaný způsob vločkování. Dnes se
používají kromě síranu hlinitého rovněž polymerní chemikálie na bázi PAC
(polyaluminiumhydroxidchlorid), které mají mnohem vyšší účinnost a minimální vedlejší
efekty. Sníží se vnášení hliníku do bazénové vody, zlepší se účinnost filtrace a dojde k
prodloužení životnosti pískové náplně filtrace. Používání originálních vločkovacích látek lze
na bazénové vodě poznat na první pohled a rozdíl mezi bazénovou vodou ošetřenou
vločkovačem a vodou bez něj je obrovský.
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 12 z 14
C1. Vločkovač pevný: síran hlinitý
Popis výrobku:
Vločkující přípravek na bázi síranu hlinitého je určen pro vyvločkování jemných částeček
nečistot tvořící neodfiltrovatelnou suspenzi – zákal vody. Umožní tak vysrážení části jemných
nečistot do větších vloček, jejich odfiltrování nebo usazení a následné odsátí bazénovým
vysavačem.
Návod na použití / Dávkování:
Přidávejte dle zákalu a nečistot 50 - 100 g na 10 m3 vody (10 000 l).
Dávkuje se manuálně, nerozpuštěný přímo do skimmeru či přelivných žlábků, nebo
automatiky jako předem ve vodě rozpuštěný roztok dávkovacím čerpadlem. Oproti tekutému
vločkovači má účinnost cca 60 %. Je závislý na teplotě vody a reakce vločkování je
pomalejší. Voda při použití tohoto vločkovače nedosahuje takové čistoty, odlesku a jiskry
jako při použití tekutého vločkovače a zjiskřovače.
Poznámka: Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter. Záleží na počasí /
klimatických podmínkách.
Balení: 1 kg
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Člen skupiny |Member of
Stránka 13 z 14
C2. Vločkovač tekutý: PAX 18 / polyaluminiumchlorid
Popis výrobku:
Přípravek k projasnění vody v bazénech nazývaný také tekutý „vločkovač“. Přípravek vytváří
vločky z velmi malých nečistot, které jsou poté zachyceny filtračním zařízením. Často se také
vytvoří vločky na dně bazénu, které obalí přítomné koloidní nečistoty, a shluknou se ve větší
celky. Ty se usadí na dně bazénu a je možno je odstranit vysavačem. Použitím tohoto
přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při
správných hodnotách pH a obsahu aktivního chloru je voda v bazénu kalná.
Návod na použití / Dávkování
Přidávejte dle zákalu a nečistot 20 - 50 ml na 10 m3 (10 000 l) vody.
Před použitím přípravku je nutno nastavit pH na hodnotu 7,0 – 7,4. Potřebnou dávku
rozmíchejte v 10 l vody v umělohmotné nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení, pomalu
vlijte naředěný přípravek do sběrače nebo rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte
běžet několik hodin. Druhý den lze případné vysrážené nečistoty usazené na dně odsát
ponorným vysavačem. Poznámka: Poznámka: Výše uvedené informace mají pouze
informativní charakter. Záleží na počasí / klimatických podmínkách.
Balení: 6 kg
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Download

Otevřít