Dokonalé řešení pro Vaši práci
Mastercam Soustružení
Žádný úkol není důležitější než ten, na kterém právě pracujete! Nový soubor produktů
CAD/CAM Mastercam X je navržen s ohledem na potřeby programování na celém světě,
vaše práce s ním bude snadnější a rychlejší než kdykoli předtím. A protože Mastercam umí
růst s vašimi potřebami, můžete těžit z dlouhodobé zkušenosti a podpory od světové
jedničky v CAD/CAM.
Asociativní CNC programovací systém pro
soustružení. Zahrnuje funkci Mastercam
Design , plus:
• Hrubování, dokončování, závitování,
zapichování, vyvrtávání, vrtání a
upichování
• Upravovatelné knihovny nástrojů,
materiálů a operací
• Automatická korekce nástroje
• Ověřování dráhy nástroje na bázi těles
• C a Y-osé obrábění s plnými víceosými
(Mill/Turn) schopnostmi v kombinaci s
Mastercam frézováním
Mastercam zahrnuje 2- až 5-osé frézování, routing, soustružení, drátové řezání, umělecké
reliéfní obrábění, 2D a 3D design, modelování ploch a těles.
Mastercam Frézování
Mastercam frézování Úroveň 1
Asociativní CAD/CAM pro 2,5-osé obrábění a design. Zahrnuje funkci Design, plus:
• Automatické 2D FBM (obrábění útvarů) u těles
• Flexibilní obrábění kontur, kapes a vrtání
• Rozpoznání změny CAD souboru
• Vysoce účinné dynamické frézování
• Programování upínacího bloku/víceosé umisťování
• Zpracování modelu polotovaru
• Ověřování dráhy nástroje na bázi těles
Mastercam frézování Úroveň 2
Asociativní CAD/CAM pro omezené 3-osé obrábění a design. Zahrnuje funkci Design
a Frézování 1, plus:
• Dokončování jedné plochy a omezeně i více
ploch
• Hrubování jedné plochy a omezeně i více ploch
• Projekci dráhy nástroje na složitou plochu
•
•
•
•
•
Jednoduchý
Rychlý
Přesný
Robustní
Světově nejrozšířenější
Mastercam frézování Úroveň 3
Asociativní CAD/CAM pro plné 3-osé obrábění a design. Zahrnuje funkci Mastercam
Design, Frézování 1 a 2 , plus:
• Komplexní, snadné a asociativní hrubování a dokončování více ploch
• Vysokorychlostní obrábění výkonně obrábí složité dílce
• Optihrubování (OptiRough) výrazně snižuje dobu hrubování
• Frézování zbytkového materiálu
• Obrábění ploch, těles, STL souborů a drátových
konstrukcí
Mastercam řezání drátem
Asociativní CAD/CAM pro drátové řezání.
Zahrnuje funkci Mastercam Design plus:
• Pokročilé zešikmení jak při tvorbě
2-osých, tak 4-osých drátových drah
• Pokročilé schopnosti synchronizace
• Výkonné zavedení a vyvlečení drátu
• Definice automatického zaoblování rohů
a oříznutí
• Výkonná tvorba a upravování můstků
• Filtrování drátových drah významně
snižuje velikost programu
Mastercam Router
Asociativní CAD/CAM specificky navržené
pro routery. Zahrnuje funkci Mastercam
Design, plus:
• Flexibilní 2D obrábění, včetně 2D FBM
(obrábění útvarů) na tělesech
• Tvorba a upravování můstků
• Pokročilé rozmisťování dílců a drah
nástroje “nesting”
• Podpora blokového vrtání a
agregovaných hlav
• Výkonné gravírování
Mastercam Router Plus
Pro omezenou práci 3-osých routerů.
Zahrnuje funkci Mastercam Design a Router
, plus:
• hrubování jedné plochy a omezeně více
ploch;
• dokončování jedné plochy a omezeně
více ploch
• projekci drah nástroje na složitý dílec.
Mastercam Router Pro
Mastercam® pro SolidWorks®
Plně integrované asociativní 3-osé obrábění,
které lze spustit přímo v SolidWorks 2009 (nebo
v pozdějších verzích)
• Vysokorychlostní obrábění výkonně obrábí
složité dílce
• Konturové a kapsové obrábění a vrtání včetně
automatického FBM (obrábění útvarů)
• Otevírá Mastercam pro soubory SolidWorks
v Mastercamu, kompletně se všemi drahami
nástroje
• Důvěrně známé obrazovky Správce operací
Mastercamu a parametrů
Mastercam Router
Mastercam Modelování
Mastercam Design
Výkonný 3D CAD objemový modelář, zahrnutý také v
Mastercam frézování, soustružení, routeru a drátovém
řezání.
• Snadné modelování a upravování geometrie
• Pokročilá tvorba geometrie včetně NURBS křivek a ploch
• 2D a 3D asociativní kótování
• Rozšíření ploch, spojení, oříznutí, rozdělení a proměnlivé
zaoblení
Pro plnou práci 2-osých a 3-osých routerů.
Zahrnuje funkci Mastercam Design a Router
Plus , plus:
• Snadné hrubování více ploch
• Rychlé dokončování více ploch
• Zbytkové, nebo dokončovací obrábění
snižuje závěrečnou ruční práci
Mastercam Solidy
Plně integrovaný modelář těles na bázi
Parasolidu, který doplňuje Mastercam
design, frézování, soustružení, router
a drátové řezání.
• Výkonné techniky konstrukce těles
• Rychlé zaoblení a srážení hran
• Import a export souborů Parasolid
• Strom historie pro snadnou úpravu
operací
• Kombinace těles a ploch v tomtéž
modelu
• Plně integrované, asociativní
obrábění v kombinaci s Mastercam
frézováním
Výkonné doplňky Mastercamu
Doplňky Mastercamu jsou funkce, vyvinuté pro specializované aplikace. Jmenujme alespoň některé z těchto nástrojů, které dokážou ušetřit čas: automatické oddělení
jádra/dutin, tvorba EDM nástroje, programování kanálů hlav, rozmisťování a gravírování. Široká škála doplňků je také k dispozici od obchodních partnerů Mastercamu.
+ Mastercam Víceosé obrábění
(doplněk)
Asociativní CAD/CAM pro víceosé obrábění,
které doplňuje Mastercam frézování úroveň
3 nebo Mastercam Router Pro.
• 4- a 5-osé produktivní hrubování a
dokončování více ploch
• 5-osé konturové obrábění a ořezávání
• Plná kontrola nad všemi aspekty
přiblížení, pohybu a oddálení nástroje
• Plné ověřování na bázi víceosých těles
+ Mastercam Swiss Expert (doplněk)
+ Mastercam Blade Expert (doplněk)
+Mastercam Port Expert (doplněk)
Specializovaný produkt navržený pro
obrábění velmi malých, ale velmi přesných
dílců a pro dlouhotočné automaty.
• Plná podpora pro programování hlav a
vedlejších vřeten
• Okamžitá strojní simulace
• Podporuje neomezené programovací
kanály
• Účinná synchronizace nástrojů pro
úplnou kontrolu nad vašimi toky
• Editor G-kódu přizpůsobený
vícekanálovému prostředí
Specializovaný balíček určený pro obrábění
vícelopatkových dílců a nosných kotoučů.
• Specializovaný pohyb zajistí čisté řezy na
mezilopatce, náběžných a odtokových
hranách
• Kompletní nástroje pro hrubování i
dokončování lopatek i mezilopatek
Specializované víceosé programování
pro přesné obrábění kanálů hlav, které
poskytuje výrazně rychlejší programování
a obráběcí dobu kanálu spolu s hladším
pohybem dráhy nástroje. Doplňuje
Mastercam frézování úroveň 3 nebo
Mastercam Router Pro..
Data Translators
+Křivky a vrtání 5-osé (doplněk)
+ Mastercam Art (doplněk)
Základní 5-osé obrábění pro ořezávací
a vrtací operace, které může být přidáno
k Frézování úroveň 1, čímž získáte cenově
výhodný víceosý balíček.
Umělecký CAD/CAM pro kreativní
organické modelování a obrábění. Rychle
oživuje 2D náčrty, kliparty, fotografie a CAD
soubory tím, že je vytvoří na obrazovce
a obrobí je se snadnými, specializovanými
drahami nástroje.
671 Old Post Road Tolland, CT 06084 USA
(800) 228-2877 • (860) 875-5006
www. mastercam. com
Svatopluka Čecha 302
760 01 Zlín
(+420) 577 218 490
www. sonetech. cz • [email protected]
Jsou zahrnuty překladače IGES, Parasolid, SAT (ACIS solidy), AutoCAD (DXF, DWG) Autodesk
Inventor (IPT, IAM), SolidWorks (SLDPRT, SLDASM, SLDDRW), SolidEdge, STEP, EPS, CADL, STL,
VDA a ASCII. Přímé překladače pro CATIA, Pro/E a další. Mastercam Direct přidá spoustěč
Mastercamu do vašich nástrojových lišt SolidWorks, Solid Edge nebo AutoCAD Inventor.
Systémové požadavky
•
Processor: 2,5 GHz (minimum) 32-bitový nebo 64-bitový Intel kompatibilní procesor. Mastercam
automaticky identifikuje procesor a instaluje buď 32-bitovou nebo 64-bitovou verzi..
• Operční systém: Windows® XP, Windows Vista® (Business or Ultimate), nebo Windows 7 (Ultimate or Professional)
včetně nejnovějších service packů a doporučených aktualizací..
• Paměť: 2 GB (minimum), 3 GB aprostor na hard disku (minimum)
• Grafika: 256 MB OpenGL-kompatibilní grafická karta, rozlišení obrazovky minimálně 1280x1024
• Myš: Windows kompatibilní 2- nebo 3-tlačítková myš (nebo se středovým kolečkem)
Mastercam® and Mastercam UniversityTM are registered trademarks of CNC Software, Inc. ©Copyright 1983-2011. All rights reserved.
SolidWorks is a registered trademark of DS SolidWorks Corporation. All other trademarks are property of their respective owners.
Download

Mastercam Router