9/ 2012
www.cilichili.cz
Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení
9
1 2012
Xxxxxxx
Malí
supermani
Xxxx Xxxx Xxxx Xx
Malí
supermani
Děti se změnily ve stroje
na úspěch. Kam až dojde
rodičovská posedlost?
edlost?
www.cilichili.cz
www.facebook.com/cilichili
Úžasný fotoaparát.
Vynikající zvuk.
Pořízené Nickovým HTC One S
při pádu rychlostí 200 km/h
Doporučeno
Nick Jojola
Módní fotograf
Sledujte Nickovu osobní
zkušenost na htc.com
Zachycuje HD video a fotografie současně
S HTC Sense
ROZJEZD Fakebook
Reality šou FARMA
Televizní poĥad
Lidé z Prahy dojí býky. Moderátorka Pergnerová dojí slzy.
Kdo dojí knedlík?
Toto se líbí: 15 206 chudákĭ, kteĥí nemají vlastní život
Dojetí
Kydat
Krmit
Sázet
Rýt
Vymlátit?
Reality šou Farma
Smutná zpráva: Na Farmĕ uhynul jezevĆík TlaĆenka.
Magda Sch. Na Farmĕ chcípnul pes už dávno.
Objetí
PoĆetí
Hnĭj
Reality šou Farma byla oznaĆena v Ćlánku
Zoufalství tvĭrcĭ reality show
ąeské televize dĥou kýlem o dno. Po venkovských
sériích Farma a Farmáĥ hlodá ženu chystají reality
show z prostĥedí nu-metalu (s názvem Noid), z prostĥedí posiloven (Steroid), a hospicĭ (Umĥoid). Poslední
poĥad bude opĕt moderovat empatická Tereza Pergnerová, která každého rozbreĆí už jen tím, že promluví.
Farma Naprosto neobjektivní Ćlánek. Navíc vynechal náš
nový projekt Mimoid z prostĥedí Matematicko-fyzikální
fakulty!
Reality šou Farma
Konkurz: Po sestavĕ psychotik, striptérka, uklízeĆka, hošan,
svalnatec, servírka a dement vyhlašujeme pro druhou ĥadu
Farmy konkurz na sestavu cirkusák, šlapka, pojišīovák, hajzlbába, neurotik, fotbalista, nafukovací panna a znovu dement.
Linda B. ProĆ nafukovací panna?
Farma Chceme zopakovat úspĕch Hotelu Paradise, kde jich
úĆinkovalo sedm.
Reality šou Farma
Svlíkáme soutĕžící do naha, pĥevlíkáme je za zvíĥata,
necháváme je padat do moĆĭvky a poĥád je to nuda. Co s tím?
Klára H. Aī Tereza vybalí pĥíbĕh „já a heroin“!
Mirka T. Ano! Ráda ho uslyším i po šedesáté!
Robert K. Nemohli byste vyhlásit i pozici poddĭstojník?
Reality šou Farma byla oznaĆena v Ćlánku
Farma Pro vás už tam jedna pozice je.
Reality šou Farma
Vyhráli jsme v soutĕži Televizní poĥad roku, kterou vyhlašuje
Sdružení zooÀlĭ ąeské republiky!
Farma U nekroÀlĭ vyhrála Všechnopárty. Gratulujeme!
Uživí mĕ focení!
Devadesát sedm procent úĆastníkĭ reality show doufá, že se po vyĥazení uživí ježdĕním po diskotékách a
focením s lidmi. Vzhledem k tomu, že v reality show
už byl skoro každý ąech s IQ pod 70, není to pĥíliš
pravdĕpodobné.
Reality šou Farma
Foto: Proŏmedia
Finále: NejsympatiĆtĕjším úĆastníkem poĥadu Farma vyhlásili
televizní diváci prase. Získává kosmetický balíĆek a dovolenou v
Karibiku.
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
3
ROZJEZD
Malý superman
Dočtete se u nás
Nejdřív vepředu, potom vzadu
6
8
10
14
30
36
42
52
56
62
HrobaĜi vËrakvi
PĜekladaÝ psovštiny
Vousaté fotky
Co zËnich vyroste? Supermani!
Wondermatky
Když se miluje kĶĎ
Foodnáckové
Zkyslý fazole
Kde to záĜí vËzáĜí
TĜi roky naËjednom stromç
123: Vodafone
67
68
70
72
74
78
80
82
83
84
94
96
Zprávy zËVodafonu
Vodafone experti
Férové tarify
Mobilní web, aplikace aËe-knihy
PĜipojení sËVodafonem
PĜedplacené karty
SËVodafonem vËzahraniÝí
Vodafone menu
Volací jistina
Všechno oËtelefonech
Vymyšleno pro ŏrmy
Nabídky mçsíce
Co se v mládí
naučíš, k stáru ti
nejspíš bude
k ničemu
S psaním já měl vždycky
problémy. Teda aspoň to
tak vypadalo. Už od prvních
pokusů s předtištěnými
písmenky jsem měl písanku plnou výhrůžných
červených klikyháků. Táhlo
se to se mnou léta. „Pozor
na úpravu!“ „Nedbalé!“
A p o d o b ně. Ne j e no m
po diktátech, ale dokonce i při slohu. Moje zážitky
z prázdnin se dočkaly komentáře: „Dodržovat okraje!“ Úprava byla zkrátka většinou důležitější než
obsah. Pak se člověk diví, kolik českých filmů má
stupidní scénář nebo že naše současná literatura
bohužel nikoho nezajímá. Ale to jsem odbočil. Chci
říct, že u dětí se málokdy pozná, do čeho se po všech
těch kroužcích a školách nakonec vrhnou. U mě to
na psaní rozhodně nevypadalo. Takže jestli něco
potřebují, tak prostor a podporu. Nemá cenu na ně
odmala tlačit a nutit je zvládat hromadu různých
aktivit, aby se náhodou něco neprošvihlo. Nebudou
z nich supermani. Leda superneurotici.
[email protected]
<
4
Novinka
T
Máme novou čtečku pro telefony
s Androidem i pro iPhony. Najdete
v ní úplně, ale teda fakt úplně všecko
z tištěného ČILICHILI i z cilichili.cz,
a to pěkně přizpůsobené pro obrazovku mobilu. Přejeme pohodlné čtení!
PěEZDÍVKY VËÜILICHILI
ěeditelka redakce –
Markéta ěíáa Moreno
Šéfredaktor – Michal Metal Schindler
Zástupce šéfredaktora –
Štefan Pupík Švec
Kreativní Ĝeditel – Simon
Hnçdej Brown &&& Creative –
www.andandandcreative.com
Editor sekce Vodafone –
Martin Pistolník Pistulka
EditoĜi aËpsavci – Jindra Vostrá
Novák, Filip HorĎák HoráÝek, Martin
Doktor Groman, Jakub Canny König
DesignéĜi – Petr Alfík Toman,
Tomáš Tomík Trnobranský,
Jakub KoĨátko MaĜík
Manažer – Marek Mára Slezák
ProdukÝní – Pavel Matunda Matuška
DTP – Aleš BrĎák DuroĎ
Asistenka – Lenka Cizrna Ciznerová
Stážistka - Magda NácíÝek
Schlindenbuchová
Manažer inzerce – Marek HamroĎ
Hammerschmied
ProdukÝní sekce Vodafone –
Magda Maáarka Rückschlossová
TIRÁŽ
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o.,
Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 –
Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.
cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk
Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 8.
2012. Datum vydání 27. 8. 2012. Distribuce
Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej
inzerce Marek Hammerschmied, e-mail:
[email protected] Uzávçrka
podkladĶ inzerce 10/2012 13. 9. 2012
MKÜR 15371. AĨ žijí uchové. Údaje jsou
platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených
údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.
Kašpárek vËpupíku. E-mail doËredakce:
[email protected] Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní
popis podmínek jednotlivých produktĶ
aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë
Foto: Proŏmedia
Předpověď počasí na zítra
Zdravotní osvěta
T
Místo pečiva
zabaleného v pytlíku
je lepší sníst
ten pytlík
T
Nejspíš bude dost
podobně jako dneska.
ZVÍěECÍ CELEBRITY
GARFIELD SE ZVĚTŠIL
Majitel známého komiksového kocoura Jim Davis
poËletech zjistil, že jeho vyžraný mazlíÝek pĜešel
doËjiného živoÝišného druhu. „Nevadí, je to typický
AmeriÝan,“ prohlásil Davis.
Nová cesta za vzděláním
T
Revoluční
čtečka vám
nepřetíží mozek
Potraviny zabalené v igelitových sáčcích či nápoje
v PET lahvích podle ekologů přebírají látky ze svého obalu, a to včetně nebezpečných ftalátů. Nová
zjištění ukazují, že celý proces funguje i zpětně.
Igelitové pytlíky získávají vlastnosti potravin. Při- Společnost Lamazon představila
bližně po třech hodinách kontaktu se z průměrného zcela novou čtečku e-knih Dumb. Její nejdůležitější funkcí je, že
igeliťáku stane rohlík a z rohlíku igeliťák. Následně dokáže číst za vás. Stačí knihu nahrát do paměti a čtečka ji celou
se celý proces vrací zpět a při konzumaci je tedy přečte, aniž byste se museli obtěžovat sami. „Je to boží, jak budu
chytrákovej! Koupim si hektolitry knížek
nutné vyčíhnout chvíli,
a šecky je budu mít přečtený za pět vteřin
kdy je pečivo (případně sáINZERCE:
a deset sekund!“ pochlubil se jeden z prvček, podle toho, co chcete
ních majitelů čtečky Dumb těsně poté, co
pozřít spíš) právě přibližně
se mu nečekaně úspěšně podařilo zavázat
nejblíž stavu potraviny.
tkaničku na levé botě.
<
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
PRODÁM
KARDIOSTIMULÁTOR,
K SRDCI MI MOC
NEPŘIROST.
<
5
ROZJEZD
Pavlač Emila Hakla
T
Být nejlepší?
ZÁKLADEM VÝCHOVY BÝVALA
STRAŠIDLA. ZE ZAČÁTKU DOST
PRIMITIVNÍ, ALE ÚČINNÁ.
Jakmile dětem došlo, že ty stávající fungují
na úrovni pomocného pedagogického personálu, nastoupily varovné příklady ze života: bude
z tebe kopáč bez maturity, manuální dělník,
prodavačka v sámošce, zloděj, feťák, alkoholik.
Fabriky jsem se docela bál, ta na mě zabírala až
zhruba do šestnácti.
Co se děje dneska, dětem nezávidím. Strašidla
víceméně vymřela a nastoupila holá ctižádost.
Tu mají dospělí, děti zřídkakdy. Je to vlastně
prastarý model: Kdo ničeho nedosáhl, ten
svůj midrák promítá do potomků, kdo ano, ten
na svoje ratolesti tlačí, aby byly stejně dobré ne-
bo lepší. Měly by se naučit v něčem
vynikat. Dokud si nevyjasní v čem,
musí se naučit nějaký sport, hrát
na klavír, hoboj, violoncello a pro
jistotu ještě na varhany. Samozřej- pod dozorem přísných trenérů
mě umět španělsky, francouzsky, šest dní v týdnu, osm hodin dendánsky, norsky a tak dále. Přitom ně. Děje se to nejen v Číně, ale oni
ve světě, který je čeká, se obejdou ti Číňánci mají takové dojemné
klidně i bez češtiny. Anglicky kouzlo – vypadají jako smutné
ovšem umět musí. Samozřejmě. pandy.
Čínština nastoupí na její místo až Nevím. Myslím, že by se měla
za čas. Ta padne na naše vnuky, možná pravnuděcka nechat žít, život je vycvičí
ky. Pokud se do té doby Čína nenaučí anglicky, až dost. Důležité je jenom to, aby neskončily
při známé asijské ochotě přebírat vnější vzory ve fabrice. Což by je ale na druhou stranu osvoby nebylo divu.
bodilo od nekonečných mítinků, brainstorminA jsme u těch fotek, co proběhly snad všemi gových maratonů, o utužování kolektivu pomodeníky. V souvislosti s úspěchy čínských atletů cí organizované zábavy nemluvě.
ukazují, jak toho bylo dosaženo. Chudinky si už
tak od sedmi let uvolňují klouby a vůbec kmitají
<
Pozoruhodné příhody mistra hrobaře a jeho učedníka
6
1974, Anneline Krielová, Jižní Afrika
1
TOP
10
Nejšerednější
miss world
Nejvíc světových miss v historii je z Venezuely. Tahle země měla už šest vítězek. Bohužel občas
vyhrávají i holky z jiných států. Třeba Britky mají titulů pět. A hned dvě z nich se dostaly do našeho
luxusního výběru. Smutné případy. Jeden by jim dal korunu...
Foto: Proŏmedia
1993, Lisa Hannaová, Jamajka
7
1965, Lesley Langleyová, Velká Británie
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
5
6
1960, Norma G. Cappagliová, Argentina
8
1975, Wilnelia Mercedová, Portoriko
1961, R. Franklandsová , Velká Británie
2005, Unnur Birna Vilhjalmsdóttir, Island
4
4
1999, Yukta Mookheyová , Indie
2
9
2000, Priyanka Chopraová , Indie
10
2006, Taťána Kuchařová , pěkná, ale mluví.
7
ROZJEZD
8
woof, woof; ruff, ruff; arf, arf; yap, yap; yip, yip (malý pes), bow wow
blaf, blaf; woef, woef; keff, keff (malý pes)
ham, ham
hau, hau; how how
haf, haf
au, au; txau, txau (malý pes); zaunk, zaunk (velký pes); jau, jau (starý pes)
kong, kong
woef, woef; blaf, blaf; waf, waf (velký pes) keff, keff; wuff, wuff (malý pes)
gheu, gheu; bhao, bhao
bau-bau; jaff, jaff
au au
woke, woke
bau, bau; bub, bub
wong, wong
wang, wang
vau, vau
haf, haf
vov, vuf
blaf, blaf; kef, kef; waf, waf; woef, woef
boj, boj
auh, auh
hau, hau; vuh, vuh; rauf, rauf
waouh, waouh; ouahn, ouahn; vaf, vaf; wouf, wouf; wouaf, wouaf; jappe, jappe
wuff, wuff; wau, wau
ghav, ghav
hav, hav; hau, hau
bow, bow
vau, vau
voff, voff
guk, guk
amh, amh
bau, bau
wan-wan; kyan-kyan
meong, meong
vau, vau
au, au
av, av
gong, gong
bhu, bhu; bho, bho
voff, voff nebo boff
vogh, vogh
hau, hau
au, au; ão-ão; béu-béu; cain-cain
ham, ham; hau, hau
gav, gav; tyav, tyav
av, av
buh, buh
haf, haf; hau, hau
hov, hov
guau, guau; gua, gua; jau, jau
<
Zprávy
Zagorka dçlá zagorku.
Neoprávnçnç, tvrdí OSA.
T
Malá Británie pĜerostla
Velkou Británii.
RozhodÝí bçhem zápasu
Ýasto vyluÝoval.
Ilustrace: &&&
Anglický chrt
Afrikánský vrt
Albánský tiran
Arabský salámový psík
Arménský teriér
Baskický mamalut
Balijský čau
Belgický jau
Bengálský beng
Bulharský ovčák
Brazilský portugal
Barmská fólie
Katalánský kokršpaněl
Kantonský štrudl
Mandarinská hotdoga
Chorvatský samojed
Český vořech
Dánský retrívr
Holandský vr
Esperant psík
Estonský pudl
Finský pastevecký
Francouzský pígl
Německý lovečák
Řecká pita
Hebrejský šalom
Hindský bágl
Maďarský jezevčík
Islandský petr
Indonéský setr
Irský vlkodav
Italská ciao viva
Japonecký goro
Korejský kokr
Lotyšský rotvajler
Litevský trajler
Makedonský saša
Malajský pitbul
Maráthský marát
Norský svetr
Perský husky
Polský fusky
Portugalský aport
Rumunský musk
Ruský medvěd
Srbský ohař
Sinhálský vorař
Slovenský salašnický
Slovinský pelešnický
Kokršpaněl
Foto: Proŏmedia
Jak štěkají psi v různých jazycích
News
T
Kyperské kavárny nabízejí
rozpustného Turka.
Jarmila Šuláková naËprezidenta
kandidovat nebude. Jediná.
Coming out JiĜího Hromady:
„Jsem asexuál.“
Wikipedia byla obvinçna ze
zveĜejĎování hesel.
Nové trendy v žurnalistice
T
Foto: Proŏmedia
Anonymní
zprávy
ZAËHORŠÍ SVæT
KREATIVNÍ SILNIČÁŘI
„Když už nemáme naËto, abychom to opravili, budeme
kolem toho aspoĎ malovat,“ prohlásil šéf ruských
silniÝáĜĶ Vasilij IvanoviÝ Tér poté, co jeho zamçstnancĶm
došly roÝní prostĜedky naËopravy silnic už vËbĜeznu.
Kolem výmolĶ aËdçr vËasfaltu se tak zaÝaly objevovat
veselé obliÝeje.
Duel
Einstein : Mozart
Čím dál vyšší počet žalob přinutil
bulvární deníky cenzurovat jména
celebrit, aby nebyly
poznat. Typická zpráva
ve společenské rubrice
novin tak dnes vypadá
takto: „Tlustá, blbá... se
rozhodla vdát za dalšího
nýmanda a popatnácté
se vrátit k pěvecké kariéře. Co na to syn Artur?“
Deníky kupodivu nezaznamenávají úbytek
čtenářů.
<
Dejte mu iPad, aËje klid 1 : 0 Bude chtít klavír, spinet, symfoĎák…
Z kultury
NauÝí se asi slušnç naËhousle 0 : 1 Nezvládne ani poÝítat panáky
Nejspíš se nikdy poĜádnç neuÝeše 0 : 0 NaËhĜeben vám taky leda nçco zabrnká
T
V Ordinaci hraje
Alzheimer
Bude napadat váš smysl pro logiku 0 : 0 Bude zesmçšĎovat váš hudební vkus
VzoreÝky asi návštçvy moc nepobaví 0 : 1 Návštçvy pĶjdou zËjeho koncertĶ do kolen
Nejspíš bude mít snahu žít skromnç 1 : 0 Peníze bude vyhazovat oknem
V seriálu Ordinace v růžové zahradě
2:2
se objevil nový, zásadní hrdina –
U génia si člověk nevybere. Jestli ono to nakonec s normálním
Alzheimerova choroba. Scenáristé
průměrným dítětem nebude lepší…
zapomínají, co už napsali, v ději se jim
objevují dávno mrtvé postavy, lidé z jiných seriálů, rodiče se stávají dětmi vlastních vnuků a stejní herci mají v různých dílech různá
jména. Na vše se přišlo až po sedmi letech vysílání, protože čeští
diváci jsou zvyklí z exotických telenovel.
<
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
DALŠÍ ÜESKÝ ÚSPæCH
GENIÁLNÍ
RYBÁŘ
JAKUB
VÁGNER
CHYTIL
MOŘSKOU
FILCKU.
9
Foto: Justin James Muir
ROZJEZD Čumenda
Fousy proti
rakovině
JUSTINA JAMESE MUIRA FASCINOVALY
VOUSY OD CHVÍLE, KDY SE PŘESTĚHOVAL
DO MĚSTEČKA WEST CHESTER
V PENSYLVÁNII.
Z neznámého důvodu je tu prý vyšší koncentrace
vousáčů, než je běžné. Vousy podle Jamese znamenají pro muže totéž, co pro
strom letokruhy. Vyprávějí o ča- vá odpověď... čas,“ říká Justin. Vousáče začal fotit.
se, který strávil na této planetě. A když měl slušnou sbírku, přišlo mu, že je škoda
A čas pro člověka znamená z toho udělat jen blog nebo post na Flickeru. A tak
hodně. „Když jsem potkal ně- se rozhodl vydat knihu. V té době onemocněl jeho
koho vousatého, vždycky jsem přítel rakovinou varlat a naneštěstí neměl zdravotní
se ptal: ‚Chtěl bych si nechat pojištění. Justin se proto rozhodl, že veškerý zisk
narůst takový vousy. Jak jsi to z prvního vydání knihy věnuje na uhrazení jeho léudělal?‘ Na to je jediná pravdi- kařské péče. Rakovinou trpěl i Justinův bratr dvojče,
naštěstí se vyléčil. A protože celé rodině tehdy velmi
pomohla Leukemia & Lymphoma Society, chce dát
Justin zisk z případných dalších vydání této společnosti. A navíc jsou to všechno fakt pěkné fotky.
www.bookofbeards.com
<
10
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
11
ROZJEZD Čumenda
12
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
13
TÉMA
Od tří měsíců plavat a do hudebky, od roku
na pohybovky, od dvou na angličtinu
a na výtvarku, od čtyř na jógu a na zobcovou
flétnu, a už je tady pomalu čas vybrat nějaký
ten sport, že? Nabídka aktivit pro děti je
dneska úžasná. Jenže posedlost rodičů
vylepšováním dětí už přesáhla rozumnou míru.
Co přidat ještě paličkování nebo rumunštinu?
Malí
supermani
Písmenka: Natálka Veselá, Jiříček Holubec, Lenička Ciznerová Obrázky: Kristiánek Hammerstad,
Míšánek Kratochvíl, Magdalenka Schlindenbuchová, Profimedia
14
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
15
TÉMA
Richard Sandrak
Táta taekwondista a máma
cvičitelka aerobiku ho
odmalička brali s sebou
pod činky a Richard měl
v pěti letech větší svaly
než leckterý intoš
ve dvaceti. Hrál v několika
filmech, ale jak stárnul,
přestalo jeho tělo
kohokoliv zajímat.
Nebezpečná
dokonalost
Současnému rodiči, který zažil tak maximálně Pionýra
a housle, musí dnešní paleta aktivit pro děti
připadat skvělá. Jenže znáte to, cesty do
pekel jsou dlážděny dobrými úmysly. A marketingem. Okolo dětí se točí obrovské peníze.
VYTÍŽENÉ RATOLESTI
Americké děti mají podle studie Michiganské univerzity o polovinu méně volného času než jejich rodiče
začátkem osmdesátých let. Samy pro sebe urvou
pouhých 12 hodin týdně a jedí méně domácích
obědů. Vedou méně rozhovorů s rodinou a méně
jezdí s rodiči na dovolenou. Už před šesti lety vydala
Americká pediatrická akademie zprávu o tom, jaká
nebezpečí hrozí dětem s příliš plným diářem: „Dostatek nestrukturovaného času na obyčejné hraní
pomáhá dětem řešit problémy, poznávat sebe samy,
vytvářet si sociální vazby a především poskytuje prostou čistou radost, která je hýčkanou součástí dětství.“
BLINKAJÍCÍ ANDÍLCI A SPOL.
Přetížených dětí je čím dál víc nejen v USA. Už čtvrtý
rok běží v americké televizi TLC neuvěřitelný pořad
Toddlers and Tiaras (Batolata a korunky), který
16
monitoruje zákulisí
z
dětských soutěží krásy.
Chcete-li vi
vidět, kam až může ambiciózní
rodič zajít, n
najděte si na YouTube některou
z epizod a
a podívejte se na miminka v kostýmech andílků blinkající na pódiu
a tř
tříleté princezny propadávající
záchvatům paniky při aplikaci
zá
umělých řas, příčesů a opálení
um
ve spreji. V Česku takhle daleko
ve
zatím nezacházíme, ale i u nás najdou ambiciózní
matky prostor. Minimiss nedávno vybírali psychiatr
Jan Cimický nebo politička Jana Bobošíková.
SMUTNÁ REALITA
Drezura krásy se týká výhradně holčiček. Ordinace
českých psychologů ale stále častěji navštěvují
vystresované neurotické děti, jejichž rodiče z nich
chtěli mít slavné sportovce, šachisty či lingvisty.
Během posledních dvou let se zdvojnásobil počet
volání na Linku bezpečí kvůli sebevraždě. Za posledních deset let si v ČR dobrovolně vzalo život 500
dětí. Proč? „Dnešním dětem hrozí dva extrémy: buď
jsou rozmazlované, nebo zanedbané,“ píše německý
publicista Uli Hauser. „Jsou na ně kladeny nepřiměřené nároky, nejdůležitější je výkon. Děti ale chtějí být
dětmi a nechtějí si dělat starost o budoucnost.“
PLAVÁNÍ? ANO, ALE...
Všechno je otázkou míry. A samozřejmě tlaku okolí.
„My máme školku s výukou golfu. A co plavání?
Chodíte? Ne? To je škoda, to vaše mimi přichází
o hodně...“ Snad každý rodič v 21. století ví, o čem
mluvíme. Stíhání jedné aktivity za druhou, honba
za perfektním dítětem stresuje nejen děti, ale
i rodiče. A propos, plavání. Tak jako všude existuje
i tady druhá strana mince: „Já sama kojenecké plavání nezakazuji, ale vysvětluji, že se jedná především
o zábavu pro matku. Dítě se rozhodně bez plavání
obejde,“ říká lékařka Hana Cabrnochová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských
lékařů. „Dřív děti taky neplavaly a žádný důkaz toho,
že by kvůli tomu byly zanedbanější, se neobjevil.“
MAJÍ SI KDY HRÁT?
V dětské verzi dneska pořídíte všechno. Kurzy břišních tanců, jógy i relaxační masáže. Co si z bohaté
nabídky vyberete, je na vás. Přesto odborníci trvají
na svém: Dítě není „projekt“. Terapeutka Alžběta
Michalová tvrdí, že v předškolním věku by řízená
činnost měla být minimální. Chcete-li učit své dítě
ve třech letech etiketě, jezdectví a bengálštině, nikdo
nemůže říct ani popel. Pokud u toho malému džentlmenovi zbude dost času na hraní...
<
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
17
TÉMA
Od měsíce a půl
Plavání
Plaváčci – Vířivka:
5 lekcí – 1050 Kč
Od 3 měsíců
Cvičení
Ma-Mi klub Hanky Kišové:
1 vstup – 130 Kč
Od 4 měsíců
Hudební kroužky
Hudební škola Yamaha
– Plzeň, program Robátka
(4–18 měsíců): 1500 Kč/
pololetí
Od 6 měsíců
Angličtina
GoKids! Centrum Brno,
GoKids English 0–3 roky:
36 hodin x 180 Kč/hod –
6480 Kč (školní rok) +
pomůcky za 2000 Kč
Mažoretky
Mažoretky Brno, Mimi
mažoretky: cena neuvedena
Od 4 let následuje téměř
nepřehledná řada kurzů,
kroužků, školiček
a tréninků. Namátkou
vybíráme:
Tenis
Tallent – Tenisová škola ČR
kurzy tenisu pro předškoláky – od 1425 Kč / 3 měsíce
Vaření
Divoká vařečka, Školka
vaření (5–10 let): 600 Kč
za 1 kurz
Junák
Předškoláci ( 5–7 let)
500–1000 Kč/ročně (+ kroj
500 Kč), výpravy od 200 Kč,
tábory od 2000 Kč
Znakování batolat
Nejkrásnější svět, Znakujeme
s opičkou Babu: 1399 Kč
za 7 hodinových lekcí
Hokej
HC Kobra Praha
nábor chlapců a dívek od 5
do 8 let, cena neuvedena
Od 2 let
Výtvarný kroužek
Duhový ráj, Výtvarka: 1500
až 2200 Kč za půl roku
Aerobik
Dětský aerobik Hradec
Králové: 704 Kč za školní rok
Jízda na koni
Jezdecká škola, Tělocvik
& Relax – jízda s vodičem:
180 Kč za 1/2 hodiny
Od 3 let
Tanec
Taneční škola Victoria,
Všeobecná taneční příprava
– 1590 Kč za školní rok
Keramika
Keramická dílna Nadi
Poupětové, 2650 Kč
za školní rok
18
Divadlo
Lužánky, středisko volného
času, Divadelní přípravka:
1600 Kč / rok
Roztleskávačky
Blue Wings Cheerleaders,
cena neuvedena
Kung fu pro děti a mládež
Kung fu centrum:
od 2000 Kč/pololetí
Horolezectví
Kurzy lezení pro děti:
od 1600 Kč / pololetí
Kam
poslat
děti
Výběrový rozvrh pro rodiče,
aby jejich děcko bylo superman
V poslední
době se ale
zdá, že to začínáme
trochu přehánět. Jestli
chcete ilustraci, zkuste zapátrat v Googlu po četnosti výskytu
slova „parenting“. Jazykovědci
vědí, že když se z podstatného jména
(parent – rodič) stane sloveso (parenting – „rodičování“), znamená to, že společnost na tu konkrétní činnost začala klást
obzvlášť velký důraz.
Dětská psycholožka Madeline Levinová
se dlouhá léta zabývala problémy dospívajících a během své praxe narazila na podivný
paradox. Ve skupinách pacientů trpících závažnou úzkostí a depresemi se
nejčastěji ocitaly děti bohatých a úspěšných rodičů. „Nedávalo mi to smysl,“
komentuje začátky svého výzkumu.
Odpověď uveřejnila ve své práci
Price of Privilege (Cena výsad).
„Zjistila jsem, že namísto aby
ty děti dostaly přirozený prostor pro vývoj osobnosti, vyrůstaly mnohé z nich jako výrůstky
na nabubřelých egech rodičů. Ti je
odmalička dirigovali od jedné ‚obohacující‘ a ‚rozvíjející‘ aktivity k druhé,
plánovali jim život do poslední minuty.
Zjednodušeně řečeno: pod tlakem zvenčí
se děti neměly možnost vyvíjet uvnitř.“
Podobné jevy jako Levinová zaznamenal i psycholog
David Elkind. V článku Superděti
a superproblémy publikovaném v časopise Psychology
Today píše: „Na konferenci
za mnou chodili učitelé, které
napadali rodiče, protože
dali dítěti na prvním
stupni dvojku. Jak se má
kluk dostat na Harvard,
když mu dáváte
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Vymodlené
výrůstky na egu
Dnešní životní styl nám diktuje mít méně dětí čím
dál později. Nakonec se mnozí z nás dočkají potomků až po
dlouhém čekání a vyčerpávající lékařské péči a logicky
se vymodlené děcko snažíme vychovávat, seč nám síly stačí.
dvojku? křičela na jednoho z nich rozlícená
matka.“ O konzultaci doktora Elkinda rovněž
požádal tenisový trenér. Prý pedagogickou
průpravu začíná potřebovat, protože většině jeho studentů je mezi třemi a pěti lety.
V dnešní superzrychlené, ultrasoutěživé
společnosti cítí rodiče povinnost připravit
své potomky na život ve světě, kde prorazí
jen nejrychlejší, nejbystřejší a nejotrlejší. To,
že zahrneme dítě nekonečnou řadou aktivit,
her a kroužků, ale nezaručí, že z něj vyroste
Mozart. James Hillman publikoval v knize
The Soulˇs Code (Duševní kód) výzkum provedený na řadě houslových virtuosů. Zjistil,
že naprosto nezáleží na tom, jestli je v jejich
nadání rodiče podporovali, odrazovali
od něj, nebo jim to bylo šumák. Genialita se
projevila jak u opečovávaných zázračných
dětí, tak u těch, ze kterých chtěli mít rodiče
něco jiného než šmidlala. Na koncertním
pódiu excelují ti i ti.
Kathy Katzová, ředitelka psychologického oddělení Centra pro dětský vývoj
na univerzitě v Georgetownu, varuje: „Pokud
to se zátěží v raném dětství přeženete, dítě
může ‚vyhořet‘. V dospělosti z něj bude
člověk bez motivace a snahy pouštět se
do jakýchkoliv větších rizik.“ A na problémy
koneckonců nemusíte čekat až do dospělosti. Alarmující nárůst nemocí, jako je bulimie, anorexie a sebepoškozování, je jedním z důsledků přebujelých rodičovských
ambicí. Doktorka Levinová popisuje
příklad náctileté pacientky, která
si rezavou žiletkou vyřezala do
svého předloktí
slovo Prázdno. „Řezání do sebe samé
bylo jednou z mála činností, o kterých
rozhodovala ona sama.“
Syndrom superdítěte je nové
slovo, které původně označovalo rodičovské snahy nacpat své dvouleté dítě
do vědecké přípravky, kurzu vaření, dramatického kroužku a ve volných chvílích na něj
mluvit devatero jazyky. Bohužel takové
úlety považuje spousta rodičů za normální a pojem superdítě si přivlastnili i ti,
kterým tyto výchovné metody imponují. Například přímo stránka Superkids.com nabízí softwarové nástroje
od kurzů čtení detektivek (vynikající
pro porozumění textu) po školu hry
na elektrickou kytaru (nikdy není
brzy složit svůj první emohit). Ostatní
stránky na tom nejsou lépe. Na jedné
z nich (zaměřené na privátní výuku
a zdokonalování se v sociálních
dovednostech) problikává
laškovný banner s citáty
pětiletých capartů:
„V superdětech
se cítím super.
Učíme se
tady, jak
být spolu
s dalšími
dětmi
a kamarádit.”
<
19
TÉMA
Otloukánci
a socky
Odborníci tvrdí, že vaše děti budou úspěšné,
pokud to budou samy chtít. V oblasti, kterou si samy vyberou.
Nabízíme vám pár příkladů toho, jak chudé, osiřelé, líné,
hloupé či neduživé a věčně nemocné dítě ke štěstí přišlo.
Protože to samo chtělo.
THOMAS EDISON
ALBERT EINSTEIN
Od dětství měl problémy se
sluchem a nesoustředěností,
do školy chodil jen epizodně
a jeho učitel reverend Engle
vstoupil do dějin tím, že nad
svým žákem zlomil hůl, nazval
ho pitomcem a poslal ho
natrvalo domů.
V patnácti letech ho vyhodili ze
střední školy a neuspěl ani při
přijímačkách na Švýcarský
federální technologický
institut. Dostal se na něj až
o dva roky později, poté, co si
konečně dodělal maturitu.
20
MILOŠ FORMAN
Budoucí oscarový režisér ztratil oba rodiče v nacistickém koncentráku a od dvanácti let cestoval s kufrem po příbuzných, velkou
část dětství strávil v domově mládeže v Poděbradech. Odtud byl
ale pro porušování kázně vyloučen.
MICHAEL
JORDAN
CHARLIE
CHAPLIN
CHARLIZE
THERONOVÁ
Muž, který je považován
za nejlepšího basketbalistu
všech dob, byl ve druháku
vyhozen ze školního basketbalového týmu. Naštěstí pro svět
to Michael nevzdal, začal tvrdě
trénovat a později řekl: „Minul
jsem koš více než 9000krát.
Prohrál jsem téměř 300
zápasů. Znovu a znovu jsem
prohrával. A proto jsem
nakonec uspěl.“
Charlieho dětství na přelomu
19. a 20. století v Londýně
provázela extrémní chudoba,
podvýživa a absolutní nejistota
v čemkoliv. Jeho otec zemřel
na následky alkoholismu
ve 37 letech a matka nedlouho
poté skončila v blázinci. A tak
se dvanáctiletý Charlie ocitl ze
dne na den na ulici a začal se
o sebe starat sám.
Vyrosla ve farmářské komunitě
poblíž jihoafrického Johannesburgu, a když jí bylo 15 let,
viděla, jak máma v sebeobraně
zastřelila tátu, agresivního
alkoholika.
RINGO STARR
PRINCEZNA DIANA
Tak jako všichni z „brouků“ i Ringo vyrůstal pouze s jedním z rodičů.
S matkou, která se od chlapcových dvou let snažila uživit svou
mikrorodinu. Ringo strávil předškolní léta v péči sousedů z liverpoolské chudinské čtvrti nebo prarodičů. Tři roky školy zameškal
v nemocnici. Naposledy se ve škamnách objevil, když mu bylo 13.
Propadla u srovnávacích zkoušek a vyhodili ji i ze
soukromé švýcarské koleje. Živila se jako pomocná
vychovatelka v mateřské škole.
WALT DISNEY
V šestnácti letech odešel ze
střední školy a dal se k armádě.
Kvůli věku ho nevzali a uspěl
až u Červeného kříže díky zfalšovanému rodnému listu. Živil
se ve Francii jako řidič sanitky,
kterou bůhvíproč celou
pokreslil postavičkami myší.
BENJAMIN
FRANKLIN
Byl nejmladší z patnácti dětí.
Vychodil jen dva roky latinské
školy a v deseti letech začal
pracovat pro svého otce.
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
JIM CARREY
DEMI MOORE
Strávil se třemi sourozenci
a rodiči neveselé dětství
v Kanadě. Jimův otec pracoval
v továrně na pneumatiky. Ta
zaměstnávala celou Carreyovic
rodinu a na oplátku ji nechala
bydlet v polorozpadlém
domečku vedle fabriky.
V patnácti se Jim vykašlal
na školu. Tou dobou přišla celá
rodina o střechu nad hlavou
a bydlela v karavanu.
Vychovávali ji matka
a nevlastní otec – oba depresivní alkoholici. Rodina se
neustále stěhovala a matka
nakonec spáchala sebevraždu.
Demi odešla ze střední školy
kvůli kariéře modelky
a televizní herečky.
OPRAH
WINFREYOVÁ
Coby dítě nezletilých rodičů
vyrůstala u chudé babičky.
Když se přestěhovala
za matkou, byla obětí
domácího násilí, dala se
na alkohol, drogy a ve čtrnácti
letech otěhotněla. Usadila se
až poté, co se odstěhovala
od rodiny a začala pracovat
pro lokální televizi jako
pomocná reportérka.
<
21
TÉMA
Děti občas baví sporty. Třeba fotbal.
Jenže když je vaše ratolest šikovná
a zdá se, že by jí to mohlo jít, přichází
Fotbalové
šílenství
OBCHOD S DĚTMI
Uznávaná fotbalová federace UEFA má 53 členů.
52 z nich respektuje úmluvu o dětech vydanou
OSN, respektive její článek 35. Jenom Česká
republika ne.
Zatímco v ostatních zemích UEFA můžou
kluci do 15 let přestupovat z klubu do klubu bez
problémů, náš stát je jediný, kde se za přestupy
dětí platí. A to v podstatě legálně. Ustanovuje
to totiž přestupový řád Fotbalové asociace ČR,
která český fotbal zaštiťuje. A pokud chcete dát
kluka na fotbal a nechcete to brát jako kroužek
(což od jistého věku u fotbalu vlastně ani nejde),
připravte se na to, že od okamžiku, kdy ho klub
registruje, stává se v podstatě obchodním artiklem. Čím lepší kluk bude, tím víc za něj klub může
jednou utržit. Což je v principu v pořádku.
Jenže u nás se platí už za přestupy u dětí
od 7 let. Tedy od chvíle, kdy je klub oficiálně
registruje. A klub kluky oficiálně registruje proto,
aby mohli hrát soutěže. Bez registrace u nás
oficiálně hrát nejde. A už od 7 let jsou na to
přestupové tabulky, které přesně stanoví, kolik
bude přestup v tom kterém věku klub stát. Takhle
to je u nás do 15 let. Od 15 let, u nás stejně jako
ve světě, už může hráč uzavřít (za souhlasu
rodičů) profesionální smlouvu.
Článek 35 Mezinárodní úmluvy o právech
dítěte praví, že s dětmi se nesmí obchodovat, a to
za žádným účelem. Což všechny ostatní civilizované fotbalové země respektují. V nich to funguje
tak, že dítě má volnost pohybu. Když je dobré,
může jít do klubu, který ho kvalitně vychová.
22
zvláštní mašinerie.
A nemusí jít nutně o prvoligový klub, protože prvoligové kluby ve světě s menšími oddíly spolupracují,
posílají do nich trenéry, investují do fotbalové
mládeže i jinde než doma. Malému hráči se tedy
dostává kvalitní péče, aniž by rodiče šíleli, že má hrát
za Spartu, protože jinde by nedostal, co potřebuje.
No a když to ve světě kluk někam dotáhne a klub
ho někam prodá, pak je částka, za kterou se hráč
prodá, úměrně rozdělena mezi všechny kluby, které
ho na fotbalovou kariéru připravovaly. Taky podle
tabulek. U nás se s dětmi obchoduje už od 7 let.
ROK STÁT
První článek přestupových pravidel stanoví, že
na prvním místě je dohoda. Když se kluby na přestupu hráče nedohodnou, je už jen jedno řešení,
zrušit registraci. Bohužel to má háček – pokud registraci zrušíte, nesmí hráč celý rok oficiálně nastoupit
na plochu a nikde hrát. Jediný, kdo je tak na systému
bitý, je právě fotbalista.
Tohle jsou věci, které rodiče předem nevědí. Ani
trenéři a kluby o nich nemluví. Je to tak trochu tabu.
Možná by pak mezi rodiči vypukla panika, že takhle
by se s dětmi asi nemělo obchodovat. A možná by
pak kluby s dětmi nemanipulovaly a kluci by mohli
hrát tam, kde si zaslouží, a trenéři by si nepřetahovali děti, protože čím dříve prcky koupíte, tím levněji
vás vyjdou.
Mimochodem do 11 let rodič de facto plně platí
fotbalovou výchovu svého dítěte. Je spočítáno,
že do této doby vyjde jeden malý hráč fotbalový
klub asi na tisíc korun ročně (rodiče platí trenéry,
oblečení, turnaje, zápisné, soustředění atd.).
>
Dan, 5 let
Už vím, co je to černá
díra ve vesmíru. A umím
pustit pračku a myčku.
To neumí ani táta.
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
23
TÉMA
Remi, 6 let
Mě strašně moc
baví karate.
Až od 12 let dítěte na něj klub přispívá a pak už
do něj opravdu investuje.
POSEDLÍ RODIČE
Nenajde se ujetost, kterou by rodiče neudělali,
pokud chtějí mít ze syna profíka. Na zápasech i trénincích si běžně nadávají, radí trenérům, které to
samozřejmě nesmírně těší, a jsou schopní si počkat
na rozhodčího. Co si sudí někdy vyslechnou během
zápasů před dětmi je opravdu jen pro silné nátury.
A občas dojde i na násilí.
TY ZVADLEJ MAFIÁNE
Jedna rodinka nabyla dojmu, že má doma Messiho.
Táta hrával fotbal, ale nedostal se dál než do 2. ligy.
Tím silněji se rozhodl, že jeho syn bude ten, který
to dokáže. Maminka byla také ambiciózní bývalá
sportovkyně, nicméně schopná a na první pohled
sympatická žena. A tak se vrhla na trenéra, tedy
ne doslova, ale tak, že pokud si chtěl s trenérem
promluvit někdo o jejich dítěti a o fotbale, byla
vždycky u toho. Musela o všem vědět, o všechno
se starala. Jen aby byl vždy jejich synek v nominaci na příští zápas a mezi nejlepšími. Muž zase
coby bývalý fotbalista trenérovi nabídl pomoc při
tréninku. Postupem času to byl ale hlavně jeho kluk,
kterého koučoval, ostatní se jen tak plácali po hřišti.
Čas od čas každý lepší klub nabírá další hráče. Takže
došlo na den, kdy do klubu přišel další kluk, který
měl stejně ambiciózního tatínka. Taky fotbalista,
pro změnu to dotáhl až do Rakouska. Byla otázka
času, kdy si obojí rodiče začnou jít na nervy. Nejdřív
se jen tak pomlouvali za zády, ale na jednom ze
zápasů, kde byl problém se sestavou, se kluci místo
finále a fandění rodičů dočkali toho, že se tatínkové
během zápasu vyřvali, pozuráželi do mafiánů a porvali jako koně.
HRÁT I BEZ NOMINACE
Jedna maminka se pro změnu rozhodla, že má
doma nadaného fotbalistu, a tak koupila byt hned
vedle fotbalového stadionu prvoligového klubu.
Klukovi to nešlo první rok, ani druhý, ani třetí.
Nejdřív mu stačilo, že dřel, jenže pak přestal stíhat.
V první lize už se jede na budoucí hvězdy, není to
kroužek, a každý půlrok přichází vyřazování slabších
článků do nižší soutěže. Jenže jako nadšeně rodič
kývá na přestup synka z horní dolní výš, o to
negativněji vnímá sestup. Reakce maminky byla
klasická. Trenérovi zopakovala, co všechno pro
klub dělá, dává dary, vždycky pomůže. Dokázala účast synka prodloužit o další rok. A kdyby
nezasáhl šéftrenér mládeže, možná by tam kluk
chodil i dál. Maminka ho totiž po roce díky bytu
u stadionu na tréninky posílala samotného, celý
rok všechno ignorovala, poctivě platila příspěvky
a posílala malého i na zápasy přesto, že nebyl
v nominaci, a trenér dlouho neměl to srdce mu
říct „už sem nechoď“. Pak už kluk na fotbal nikdy
nepřišel. I takhle šílení jsou rodiče, když si myslí,
že doma mají hvězdu.
SBALIT TRENÉRA
Když nemáte peníze, nebo třeba i máte a hrajete
v dobrém klubu, není nad to si to pojistit.
Leckterá maminka použije všechny zbraně.
Maminky, které chodí s trenéry a časem začnou
třeba i spolukoučovat, jsou u dětských oddílů
k vidění leckde.
<
24
Julie, 6 let
Dělám stojky a provaz
a jezdím na koni a na kole
a uzvednu těžkou židli
a zalévám kytky a myju
nádobí.
Babeta, 3 roky
Umím zpívat a vysoko se
houpat. A ještě výš se
houpat. A písničky.
Adam, 7 let
Dovedu plavat a potápět
se a sjezdovat na lyžích
a sčítat a odčítat tak
do 1000.
Ema, 4 roky
Já umím všechno.
Susy, 4 roky
Miluju
plavání!!!
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
25
TÉMA
VerÝa, 5 let
Nejvíc ze všeho
mi jde psát.
26
Chtějí,
abych
potomka
opravila
Milena Nováková je psycholožka
z organizace Neo CZ
a o dětech toho ví hodně.
Zeptali jsme se jí, co na všechny
ty nároky říkají mrňousové.
Je vůbec reálné dítě někam cíleně
„dostrkat“?
Reálné to je. Ovšem s rizikem,
že v pubertě si dítě řekne „kašlu
na vás, už toho mám plné zuby“
a začne dělat přesný opak toho,
k čemu ho zatím rodiče vedli.
Jaký je tedy správný přístup?
Nechat dítě, aby se rozhodlo
samo, co chce dělat?
Je otázka, jestli pětileté dítě ví, co
chce dělat. Rodiče ho budou vždy
někam směrovat a je určitě správné
dítě vést k aktivnímu životu.
Na druhou stranu by si rodiče měli
uvědomit, jak citlivé rozhodnutí to
je. Aktivní, pohybově nadané dítě
by asi nemělo sedět u klavíru.
Jak se díváte na takové ty všeobecně vzdělávací snahy. Například na někoho, kdo na své děti
mluví odmalička anglicky?
Dvoujazyčná domácnost má smysl,
pokud opravdu dvoujazyčná je. Nevidím moc ráda,
když na dítě mluví anglicky dva Češi.
Přišlo za vámi už dítě s tím, že ho rodiče přetěžují?
S přímou stížností přijdou děti málokdy, protože
nechtějí své rodiče zklamat. Stává se, že za mnou
rodiče přivedou dítě s tím, že odmítá chodit
do nějakého kroužku, a chtějí po mně, abych
zjistila, jestli je tam třeba někdo nešikanuje. Já ale
zjistím, že ten kroužek dítě prostě nebaví nebo jich
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
má jednoduše moc. Kvůli tomu je nesoustředěné,
unavené, podrážděné, nedokáže vypnout. Je zajímavé, že projevy dítěte, na které rodiče kladou příliš
vysoké nároky, jsou velmi podobné projevům dětí
zanedbávaných.
Co když je dítě nadané třeba na sport, se kterým
se musí začít ve čtyřech letech, protože v osmi už
je pozdě? Co udělá s psychikou dítěte prostředí
vrcholového sportu v takovém věku?
Mám klienta, kterému je deset a je velmi nadaný
gymnasta. Trénuje od čtyř let, minimálně pětkrát
týdně dvě hodiny. Nedokáže fungovat jinak než
ve „výkonovém režimu“, nedokáže si hrát, bavit
se, velmi těžko projevuje emoce, není spontánní.
Je neustále nastavený na to, že dře a že musí něco
dokázat, aby mohl fungovat. Dostal se ke mně
proto, že proti té zátěži začal protestovat a rodiče to
odmítají přijmout.
To, že ho museli přivést za vámi, ale svědčí o tom,
že tam asi nebude něco v pořádku.
Oni vidí, že syn má psychické problémy. Nepřipouštějí si ale, že by mohli být příčinou. Chtějí po mně,
abych jim syna „opravila“ a on aby mohl fungovat
dál podle jejich představ.
<
27
TÉMA
Baby
produkty
Nevěřili byste, co všechno se dá
dneska pro ty usmrkance pořídit...
BEJBY KOLÍNSKÁ
Hovadské dětské produkty nejsou jen výsadou malých hovadských firmiček. I giganti jako
Johnsonˇs si nenechají ujít příležitost přiživit se
na hovadských rodičích, kterým vůně jejich dítěte
připadá moc fádní. www.johnsonsbaby.com/
johnsons-baby-cologne
KOJENÍM K ROVNOPRÁVNOSTI
Výchovu k genderové korektnosti není možné
podceňovat. Proto je nezbytné umožnit tatínkům,
aby se podíleli na všech aktivitách s dětmi, včetně
kojení. Poslouží k tomu speciální zařízení jménem
pan Mlíčňák (Mr. Milker). Nezapomeňte proces
zdokumentovat a fotografie dát vašemu potomkovi
zarámované k jeho patnáctým narozeninám!
ROCKOVÉ UKOLÉBAVKY
Speciální verze největších rockových vypalovaček
předělaných do audiopodoby vhodné k dětskému usínání. Nikdy není příliš brzy přijmout
do svého života kvalitní hudbu a lorda Satana.
www.rockabyebabymusic.com. Pro náročné
doporučujeme zkombinovat s roztomilými dětskými
kérkami, které jsou taky dostupné leckde.
NAUČTE BATOLE ČÍST
Údajně existuje pár měsíců v raném věku, kdy se dítě
naučí všechno. Hlavně číst. Proč čekat do školy. Začít
prý můžete už v pěti měsících. Stačí mít sadu kartiček
s jednoduchými slovy a obrázky, nazvanou „Your
Baby Can Read“. Vzápětí si váš malý génius může
krátit dlouhé chvíle strávené sezením na nočníku
louskáním Nietzscheho v originále.
NAŠE MALÁ VLASATÁ TANEČNICE
Určeno pro děti s obzvláště vyvinutým smyslem pro
krásu. Pokud strádá starostmi o svůj nevysoký vzrůst,
kupte jim jednoduše botičky na pořádném šteklu.
Bude to možná první krůček ke kariéře profitanečnice. www.heelarious.com. A když jejich sebevědomí
trpí ostudným nedostatkem hlavového porostu?
Uchraňte svého potomka posměšků na pískovišti
a zakryjte jeho lysinu apartním tupátkem. Reklamní
slogan? „Pro holčičky, co mají vše, jen ne vlásky.“
www.babybangsbabywigs.com
28
FITNESS PRO DĚTI
Active Start je stále obnovovaná a velmi populární
příručka fitness programu pro děti, posvěcená americkou Národní asociací sportu a tělesné výchovy.
Program je určen pro děti od narození do pěti let.
Poté můžou přejít na náročnější program po vzoru
guru dětské kulturistiky Giuliana Stroea.
PŘEHLÍDKY KRÁSY
Holčičkovské soutěže krásy začaly v 60. letech
a nejdřív šlo spíš o legrační akce, kde princezny mezi
6 a 12 lety soutěžily v recitování a dělaly tanyny.
Dnešní soutěžící berou účast na misskách jako povolání na plný úvazek. Make-upy, paruky, korzety a nervózní ctižádostivé maminy jsou nezbytností, stejně
jako botoxové injekce, plastické operace a speciální
povzbuzující elixíry. Nejnovější hit jsou soutěže krásy
pro malé chlapečky. Maxi Benningtonovi stačilo
zatancovat do půl těla nahatému s džínami proklatě
nízko, a už má našlápnuto na velmi úspěšnou kariéru
pánského modela. Je mu už 10 let, takže měl nejvyšší
čas. To malé Zuzance Barrettové se v soutěžích
moc nevedlo, proto s ní její maminka objíždí noční
kluby, kde ji nechává tancovat a zpívat písničky jako
Iˇm Sexy and I Know It. Když o mamince v novinách
napsali, že je nechutná, urazila se a zažalovala je
o 30 milionů.
Vytetujte mi
na zadeček
Má-ma, jo?
Kojící Robert DeNiro ve filmu
Jeho fotr, to je lotr
SALONKY KRÁSY
V posledních letech
rostou všude po světě
salony krásy specializované na děti. Například
v Candy Hair Kids
Salon v australském
Cheltenhamu nabízejí
kompletní kosmetickou
péči pro zákazníky do 14
let. Populární jsou bublinkové párty, během
kterých děti pobíhají
v pleťových maskách,
županech a s namalovanými nehty, nechávají si
nanášet make-up a to všechno završí módní přehlídkou na mole. www.candyhair.com.au
jeslí New Yorkˇs Ethical Culture Fieldston
School zacvakáte v přepočtu kolem 700 000
korun. Jestli na to nemáte, musíte se smířit
s tím, že z vašeho dítěte nevyroste člen elity.
Když na to máte, musíte stejně podstoupit
poněkud ponižující proces zápisu na čekací
listinu, pohovory, eseje, psychotesty a další
a další úkoly, až se po šesti měsících dozvíte,
jestli bylo vaše dítko přijato čili nic. Když uspějete, můžete být rádi, že se bude vzdělávat
v předmětech jako informatika, dramatická
výchova, hudba, základy vědy a samozřejmě
v několika cizích jazycích.
<
EXKLUZIVNÍ JESLE
Každý ambiciózní rodič ví, že na dětech se šetřit
nedá. Takže není divu, že za přijetí do exkluzivních
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
29
ŠMRNC
Wonder
matky
Dokážou čeští návrháři obléknout nejen maminky, ale i jejich malé
supermany? Zkusili jsme to a povedlo se. Maminky nám oblékla
Petra Balvínová a pro děti jsme našli kolekci od La Femme MiMi
a značku pro děti Sweetheart’s od Dany Hapalové.
Fotil: Michael Kratochovíl Líčila a česala: Natálka Hostačná Modelové: Pavla Kratochvílová a dcera Mariana, Czechoslovak Models – Linda
Vítů a syn Honzík, Tereza Srdínková a dcera Terezka Produkce: Lenka Ciznerová
30
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
31
ŠMRNC
Maminka
RĶžové šaty, Tiqe 7900 KÝ
Üerné semišové stĜevíÝky, BaĨa 399 KÝ
Honzík
Pruhované triko s moĜskou pannou aËpirátem,
La Femme MiMi 690 KÝ
Üerná mikina s podšívkou,
La Femme MiMi 890 KÝ
Džíny, La Femme MiMi 550 KÝ
32
ŠMRNC
Maminka
Krémové šaty s puntíky, Tiqe 15 900 KÝ
Mariana
Modrá podkasaná sukýnka s puntíky,
LaËFemme MiMi 650 KÝ
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
33
ŠMRNC
Maminka
Bílé zimní šaty, Tiqe 12 500 KÝ
Üerné semišové stĜevíÝky, BaĨa 399 KÝ
Honzík
Triko s autíÝky, Sweetheart's,
info o cenç u návrháĜky
Džíny, Sweetheart's,
info o cenç u návrháĜky
34
Maminka
Krémové šaty s kvçty, Tiqe 16 900 KÝ
RĶžové sandály na klínku, BaĨa 999 KÝ
Terezka
Pruhované triko s moĜskou pannou,
LaËFemme MiMi 690 KÝ
Kvçtovaná podkasaná sukýnka,
La Femme MiMi 650 KÝ
Zelený šátek, La Femme MiMi 350 KÝ
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
AdresáĜ:
Sweetheartƍs, Dana Hapalová, Sweet666design,
Sámova 12, P-10, www.sweet666design.cz
Tiqe, Petra Balvínová, Benediktská 9, P-1, www.tiqe.cz
La Femme MiMi, Kids & Accessories,
Perlová 4, Štçpánská 51, P-1, www.lafemmemimi.com
SíĨ prodejen BaĨa, www.bata.cz
35
REPORTÁŽ
MÁŠ NA HLAVđ
VRTÁK ŠESTKU
Růžová je
barva naše!
Pro spoustu uživatelů je internet nástrojem
k posílání e-mailů a sdílení čuňáren. Když se
ale pustíte pověstnou králičí dírou dostatečně
hluboko, octnete se v neprobádaném světě,
kde na vás může vyskočit absolutně cokoliv.
Písničky o jezevcích a hadech, žáby v mixéru,
nekonečné komiksy a taky... poníci.
Text: Jiří Holubec Foto: Lucie Kroupová
36
36
ČiliChili
Či
Čil
Č
il
iliiCh
iC
Chiili
Ch
illi
li | 09
09 | 22012
012
012
cilichili.cz
cci
cil
iillic
ich
cch
hili
illli.cz
c | facebook.com/cilichili
cz
fac
acceb
eebo
bo
b
ook.
ok.
ok
k com
com
co
m/c
/cciilic
/ci
lliiicchi
hiilli
hil
Reportáž
R
eportáž
VIDIOVEJ?
Čil
Čil
Či
ČiliChili
iliCh
Ch
C
hil
ili | 09
ili
09 | 22012
012
0
1122
ccil
ci
iillici
ic li
ic
lli.i cczz | |fface
ac
ace
ceeboo
boo
bo
oo
o
okk.c
k..c
.com/
om/cil
om
m//ccil
ciiilliich
icch
chiili
li
li
cilichili.cz
cilicili.cz
facebook.com/cilichili
facebook.com/cilichili
37
37
REPORTÁŽ
Co by na to řekla maminka?
Anatomické studie jak od Leonarda
Poníku, nezlob se
O pravdu. Když už se zdá, že jste
se dohrabali naprostého dna sítě
sítí, vytryskne před vašima očima
duha a za sladkého zpěvu vyskotačí stádo malých poníků. Setkat se s komunitou,
která vznikla na okraji okraje nejdivnějších výsep
internetového undergroundu, je fascinující. Zvlášť
když si uvědomíte, že ta komunita čítá miliony lidí.
Vezměme to ale popořadě.
Brony (složenina slov Brother a Pony) je termín označující muže, většinou mezi 18 a 30 lety,
který nachází životní inspiraci v animovaném seriálu Lauren Faustové My Little Pony, Friendship
Is Magic (Můj malý Pony, Přátelství je kouzelné).
Seriál určený pro osmileté holčičky se navzdory
veškeré logice uchytil na širých pláních diskusních
fór 4chan a rozmnožil se tam tolik, že ho administrátoři museli v jednu chvíli dokonce z 4chanu
vyloučit. Pro lidi nepoznamenané internetovým
podsvětím to pravděpodobně nic moc neznamená. Těm alespoň trochu zasvěceným teď ale
přeběhl mráz po zádech. Být vyloučen z 4chan
pro divnost je něco jako být vyhozen z pekla, protože jste moc zlý. Virtuální vyhnanství však bronies
nezahubilo. Naopak. Komunita se bůhvíproč rozvinula do celosvětového hnutí,
které neuniklo ani hledáčkům oficiálních
médií. Poté, co minulé léto zveřejnil profil komunity vlivný server Wired.com, se
nad ním dokonce pohoršil i zpravodajský
kanál Fox News: „Bille, myslíš si, že existuje horší zábava pro mladé muže? Například terorismus?“ ptá se hlasatel pořadu
RedEye seriózně vyhlížejícího džentlmena
po své levici. „Nejsem si jist,“ odtuší Bill.
„Myslím, že je to tak půl na půl.“
PONÍCI NA HRADBÁCH
Má výprava do říše poníků začala pozvánkou od zasloužilého člena české bronies
komunity jménem Dave. Sraz se má
konat ve vyšehradské zahradní putyce
Na Hradbách. Tematicky mi to připadá
jako dobré místo, protože odsud prý kdysi
skákal Šemík. Hned po příchodu ale narážím na zádrhel. Dave má totiž zpoždění, ale pošle mi
esemesku, že prý na zahrádce už pár bronies sedí.
Já se tím pádem ocitám před problémem, jak mezi
mnohými partičkami uvelebenými u stolků identifikovat tu pravou. Zkouším to u několika vytipovaných
skupin, ale na otázku „Ahoj, nejste náhodou pražští
bronies?“ se setkávám v lepším případě s nechápavým pohledem, v tom horším s otázkou: „Co to je
bronies?“ Bojím se odpovědět. Kdybych začal vysvětlovat, že jsou to kluci, co si ulítávají na kreslených
38
Přátelství je kouzelné
sjíždět nekonečnou řadu oblíbených scén ze seriálu
na YouTube. Ostatní si v klidu vybalí skicáky a podle
anatomických schémat stažených z internetu začnou
kreslit poníky. Pohled na deset víceméně dospělých
ponících, mohl bych taky dostat pár facek. Rozhoduji
chlapíků hmoždících se záludnostmi koňské anatose tedy počkat a čas si krátím tipováním, která grupa
mie je tak fascinující, že na chvíli přestávám vnímat
se tu sešla kvůli poníkům. Když se Dave asi po půli brebentění jejich předsedy, který mě upozorňuje
hodině dostaví, zjišťuji, že tu pravou jsem kvůli nijak
na obzvlášť zajímavé popkulturní reference. Je tedy
výjimečnému složení úplně minul. Je to asi deset
fakt, že porovnání závěkluků a jedna dívčina, popíjejí pivka a limču, věkové
rečné scény ze Star
kroužkuji citaci z mezinárodního poníkovského žurrozmezí tipuji mezi dvaceti a třiceti lety. Vypadají sice
Wars a jakési poníkovské
nálu Equestria Daily:
vesměs trochu jako komparz z Big Bang Theory, ale
oslavy je legrační. Stejně
V 80. letech objevili vědci část lidského mozku, který
na první pohled nic zvláštního. Na ten druhý se tu
tak jako moment, kdy se
je odpovědný za náklonnost lidí k poníkům. Výrobci
dějí neuvěřitelné věci.
v epizodě na bowlingu
hraček a televizní exekutivci se rozhodli tento objev
„Mohl by mi někdo z vás stručně a jednoduše
ve scénách objevují
využít pro marketing nové řady produktů zaměřené
vysvětlit, proč s takovým zanícením sledujete kresponíci nápadně podobní
na dívky mezi 4. a 8. rokem. Až následně bylo zjištěno,
lené koně?“ zkouším to hned ze začátku rozštíppostavám z Big Lebowže stejná část mozku se vyskytuje i u dospělých mužů,
nout. „Já bych za tím nehledal nic moc víc, než to, že
skiho včetně poníka
až na to, že je čtyřikrát větší! Studie dokázaly, že pro
MLP je po dlouhý době dobrej seriál,“ krčí rameny
Jesuse Quintany.
dospívajícího muže mezi 18 a 21 lety jsou poníci
Dave. „V televizi běží většinou srágory. Prostě není
návykovější než heroin. Při zachování exponenciální PORNO TO NENÍ
nic lepšího, to, že jsou v tom zrovna poníci, je
křivky nárůstu závislosti bude podle statistik v roce Po další půlhodině vděnáhoda. Zrovna tak se mohli dobrý režiséři, animá2021 80 % světové ekonomiky závislé na ponících.
čím za přetrvávající
toři a muzikanti sejít třeba u pokémonů,“ přizvukují
Doufám, že je to vtip.
odhodlání vnímat brokolemsedící. „Dobrých seriálů je ale mrtě,“ nedám
nies jako úplně normální
se tak snadno přesvědčit. „Proč si zrovna tolik lidí MŮJ MALÝ VELKÝ LEBOWSKI
lidi pouze své pečlivé
frčí na něčem, co je prvoplánově zaměřené na malé Jak opadá ostych ponymilců vůči mé přítomnosti,
domácí přípravě. V té
holčičky?“ Přímý dotaz bronies na okamžik zarazí. začínám se dozvídat drby ze zákulisí české bronies
jsem pročetl obsáhlou
„No, ono je to chytlavý jak sviňa,“ odtuší nakonec scény. Oblíbené pasáže, osobní favoriti mezi poníky
jeden z nich. Ostatní přikyvují a já si v poznámkách nebo příhody ze společného sledování epizod.
„Kamarád, co šel kolem baráku, kde jsme se dívali
na poslední epizodu první řady, si myslel, že se díváme na fotbal,“ vypráví jeden brony. „Akorát mu bylo divné, že na celou ulici
řveme LUNO, DO TOHO!“ Ta představa mě upřímně rozesměje,
a bronies mě tím pádem přestanou brát jako rušivý element.
Několik nejzaujatějších poníkoznalců se připojí na wifi a začnou
>
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
39
REPORTÁŽ
psychologickou studii Patricka Edwardse a Marshy Reddenové.
Těmto psychologům se podařilo zapojit do světové bronies komunity a získat pro svůj průzkum obrovské množství dat v několika tisících podrobně vyplněných dotazníků. Výsledky jsou publikované
na webu Bronystudy.com, ale v podstatě se dají stručně shrnout
do Edwardova prohlášení: „Musíme konstatovat, že na společenJéééé...
ství bronies není nic bizarního ani úchylného.“ Tuto větu si opakuji pokaždé, když si uvědomím, co
se to kolem mě děje. Evidentně jsem vytahuji z rukávu poslední trumfovou otázku. Násleobklopen minimálně nadprůměrně duje chvíle ticha přerušovaného trochu rozpačitým
inteligentními lidmi. Přesto se nemohu uchechtáváním.
zbavit pocitu, že za touhou scházet se
„Jeden kamarád se mi svěřil, že když mu u Wall-E nebo jiné pixaroviny. Dokonce
v hospodě pod stromem a pokrývat do pokoje neočekávaně vlezla máma, tak z My Little i když přiznáte, že si ujíždíte na Jájovi
skicák kresbami poníků
Pony rychle přepnul na porno,“ ozve a Pájovi, tak se na vás nebudou dívat
musí být něco víc než
se nakonec Dave. „Prej mu připadalo, jako na úchyla. Bronies jsou ale úplně
to, že „je to fakt dobrej
že se to dá líp vysvětlit.“
jiná liga. U nich se nemůžete schovat
seriál“. Bohužel na to
za večerníčkovou nostalgii nebo tvrLOVE AND TOLERATE
ne a ne přijít. Zkouším
zení „ale ono je to vlastně dělaný pro
S bronies ještě chvíli klábosím
nadhazovat nadšení
dospělý“. Přes všechny popkulturní
a chechtám se klipům na YouTube,
pro bizarní zábavy, fasšpílce a citace z Big Lebowskiho, My
ale moudrý z toho nejsem. Evidentně
cinaci internetovými
Little Pony JE seriál pro šestileté holexistuje nějaký důvod, proč tenhle
fenomény nebo čistou
čičky. A jestli se chcete stát broniem,
seriál působí na otrlou internetogeekovinu, ale mí hosmusíte odhodit předsudky a obejmout
vou generaci jako elixír kamarádství
titelé jen bez zájmu krčí
svět Equestrie takový, jaký je. Proč to
a tolerance. Mimochodem Love and
rameny. Dotaz na erolidé dělají? Možná se snaží redefinoTolerate je přímo heslo, které si brotickou atraktivitu něžvat stereotyp maskulinity. Nebo je to
nies vetkli do popředí své existence.
ných koníků je evidentně
přirozená reakce generace, která je
Pokud můžu posoudit, důsledně se
trochu naštve. Největší
deset let bombardována strachem
jím řídí a na nemilosrdných interneúspěch nakonec utrpím,
z terorismu, a hledá tím pádem útotových diskusích svou nekonečnou
když se snažím v seriálu najít přitažličiště ve světě, kde laskavost, smích, veltrpělivostí a laskavostí porážejí i nejzavilejší trolly.
vost světa nekomplikovaného přátelkorysost, upřímnost a loajalita dávají
Snažit se vyprovokovat bronies k nějakým sprosťárství, která mou generaci táhla třeba
dohromady kouzlo přátelství (citace
nám je stejně marné jako vyzývat Gándhího k souboji
k Rychlým šípům. „Když jsem se díval
z první epizody seriálu). Teorií, studií
na pohlavky. Jestli chcete důkaz, najděte si recenze
na epizodu, kde vystupuje brácha Twia chytrých videí na téma bronies exisna jinak nemilosrdně sekernickém ČSFD a bacha,
light Sparkle, tak jsem si uvědomil, že
tují desítky a pravděpodobně se z nich
abyste si neukroutili hlavu. Můžete si stokrát říkat,
mám taky mladší ségru a že bych se
dá poskládat nějaké vysvětlení. Já jsem
že nikdo dospělý se nebojí přiznat, že uronil slzu
k ní měl chovat hezky,“ ozve se odněho, otevřeně přiznávám, nenašel.
kud z druhé strany stolu. Co s tím?
Nakonec dospívám k názoru, že pokoušet se bro„Hele, to máš těžký,“ utěšuje mě jeden z bronies. „Kdo se na ten
nies přimět k nějakému vysvětlení své podivné záliby
seriál nedívá, tak to prostě nepochopí a bude mu to vždycky přije vlastně urážlivé. Protože tím v podstatě naznapadat divný. To je třeba podle mě důvod, proč se na něj dívá tak
čuji, že s nimi není něco v pořádku. A pokud mohu
málo holek. Mám pocit, že holky se nerady staví do situace, kde
posoudit, tak opak je pravdou. Je něco nevinnějšího
by se jim někdo mohl smát,“ rozvádí své teorie. „Takže nikdy nepřinež dívat se s kamarády na dobře udělaný kreslený
znají, že se dívají na seriál pro holčičky. Aby nevypadaly směšně.“
seriál, kde vítězí dobro a který prvoplánově a neza„Teď mi ale prosím vás řekněte, co na tuhle vaší zálibu říkají rodiče,“
krytě oslavuje přátelství? Ať žijou Poníci!
Když k němu
nečekaně
vlezla máma,
tak z My Little
Pony rychle
přepnul na
porno.
<
40
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
WWW.CONVERSECZ.COM
KÁCÍME MODLY
Začátkem tohohle roku lynčovala půlka internetu v USA jediného muže.
Zástupce Zemědělského odboru USA, který procházel dětem ve školce obědy,
jež si přinesly z domova. Pak je doplňoval jídlem ze školní jídelny tak, aby
odpovídaly předpisům instituce jménem „The Division of Child Development
and Early Education at the Department of Health and Human Services“.
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
42
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
43
KÁCÍME MODLY
JAK POZNÁTE
FOOD BLOGERA
V RESTAURACI
5Ë
2 6 své fámuly pěstuje například nejvyšší satrapa
české kulinářské pubHned po dosednutí luskne na
licistiky pan Cuketka,
který těm nejvěrnějším
Ýíšníka a hlasitç si postçžuje,
dovoluje publikovat
že na stole nestojí kohoutková voda
moudra na webu scuk.
sËÝerstvou mátou, ledem a Ĝezy
cz. Fór je ovšem v tom,
minimálnç dvou druhĶ citrusĶ.
že si vás mistr nejdřív
PĜinesený jídelní lístek
Poté, co se dostateÝnç
musí osobně prolustropĜijme sËvýrazem nejvyššího
pohoršil, pošle jídlo zpçt,
vat, abyste mu nedělali
odporu, protože ho považuje za
pĜiÝemž trvá na doslovném
ostudu. Což je pochoprojev kuchaĜovy zbabçlosti. Kdyby
tlumoÝení svých pĜipomínek
pitelné, protože i malé
totiž byl šéf kuchynç co kËÝemu,
kËnevychucenému consomé
zaváhání může negastaÝilo by mu nabízet jídlo jediné.
šéfkuchaĜi. Je to schopen
tivně ovlivnit vlivnost vlivprovést i nçkolikrát za sebou,
ředpisy úřadu nařizují, že každé
PĜi procházení menu
ného blogera.
nadto sËvýrazem, že pĜece Ýiní
jídlo konzumované předškoJaká kritéria guru
nevçĜícnç pomlaskává,
láky má obsahovat porci masa,
kolegovi vËkuchyni dobro, protože
českých foodblogerů
nahlas oznamuje svému okolí
porci mléka, porci obilovin a dvě
konstruktivní kritika mezi námi
aplikuje při výběru svých
odhalené hĜíchy a jídelní lístek si na
porce ovoce nebo zeleniny.
profíky je potĜeba, že ano?
hodnotitelů, se nám zjiszávçr vyfotí.
Skandál vyvolala maminka, která
tit bohužel nepodařilo.
SËkamennou tváĜí vysloví
své dceři zabalila k obědu sendvič s krůtím masem
Ať je to jak chce, rozhonejnepĜedstavitelnçjší
a sýrem, banán, bramborové lupínky a jablečný
dující rozhodně nemůže být literární gramotnost.
objednávku. Místo polévky zásadnç
džus. Zástupce to shledal nedostatečným. Holčička
Jinak by se v hodnocení na blozích nemohly vyskytoĜíká consomé, místo omáÝky
dostala nášup tří kuřecích nugetů a maminka účet.
vat perly typu: „Dobrý cukrárenský tip pro ty co mají
glazé a bezvýhradnç vyžaduje
Možná se divíte, proč se tu pohoršujeme nad
především mlsné jazýčky” nebo „Pivní rohlíky byly
kontrolami obědových pytlíčků. Je to proto, že něco
nçco, co na jídelním lístku není. Že
dobré, klasické rozhodně silně nadprůměrné, ale
podobného může za pár let nastat i u nás. Plně rozvËpizzerii nevedou Ýerstvç utržený
rohlíky moc nejím, tak nemám přehled“.
vinuté jídlonáckovství je totiž pouhým důsledkem
list Ýekanky sËlevým kĜepelÝím
Abychom si rozuměli: nikdy nebude dost připonekontrolovatelného množení samozvaných kuliprsem marinovaným vËmladém
mínek, že cpát se igelitovými pytlíky plnými modifikonářských expertů. A těch u nás pomlaskává víc než
rýnském vínç, obloženým pyré
vané sóji, barviv a jiných humusáren není v pořádku.
dost. Jen prominentní shromaždiště jménem scuk.
ze svçtléhoËhrášku pçstovaného
Na druhou stranu fakt není potřeba cítit se jako barcz (výhonek blogu cuketka.cz) navštěvuje měsíčně
vËmçsíÝním svçtle a zastĜíknutého
bar pokaždé, když si skočíme do bufáče na sekanou
kolem čtyřiceti tisíc gurmánů a celkový počet food
lanýžovým olejem je pro nçj dĶkaz,
nebo si namísto pravé, ručně válené fety hodíme do
blogerů už přesáhl i počet smysluplných názvů. Jinak
že si ta špeluĎka koleduje o zdrbání.
košíku balkán za tři pětky. Zvlášť když nám tenhle
si nelze vysvětlit, proč by někdo svůj blog nazýval
pocit provinilosti nalezl
„Cuisine by Klarish“ nebo „Gurmánka Leňulka“.
udělejte legraci z Babici a pokračujte tím, že nemi- do hlavy z blogů náctiStát se foodblogerem je jednoduché. V podstatě
losrdně zdeptáte pár lokálních hospod. Tím máte letých dívčin, rozplývajíto vyžaduje pouze schopnost více či méně artikuzaděláno a po zbytek existence svého blogu můžete cích se nad vůní orgaslovaně sepsat své jedovaté poznámky na jídelníček
ledabyle nahazovat recepty. Ovšem pozor – musíte ticky svůdně koketních
prostých smrtelníků a vyvěsit je na internet. Chcete-li
budit dojem, že se jejich výsledky i krmíte. V žádném květákových tartaletek.
podrobnější návod, je ideální začít nadávkami libopřípadě nesmíte profláknout, že je ve skutečnosti stavolnému nadnárodnímu řetězci za to, že ve svých
hujete z internetu a doma tlačíte špagety s eidamem
supermarketech prodává ovadlá rajčata. Pak si
a kečupem Olma ostrý. Výše uvedený postup vás
zaručeně pasuje na instanci, která přesně ví, co má
nám ostatním ležet v žaludku. Slávu ale zaručenou mít nebudete.
Na tu musíte jinak.
První foodblogerská liga je elitní skupina uzavřenější než odpolední čaj na Bilderbergu. V zásadě se tam můžete dostat dvěma
způsoby. První je objevit pole neorané a vtipně ho zorat. Tak to
například udělaly autorky webu vývařovna.com, který se jakoby
vymezuje vůči nafuněným „foodies“, píše zásadně o jídlech z kantýn a hromadných jídelen, a i když to v podstatě není moc o jídle,
aspoň je sem tam legrace. Jestli se vám nezdaří vymyslet něco
podobně originálního, nezbude vám než začít svědomitě lézt do
řiti nějaké blogerské celebritě a trpělivě klíčit v jejím stínu. Takto si
1Ë
PĜinesené jídlo vyfotí a
nahlas ho vybranými výrazy
zkritizuje. Oblíbená terminologie
zahrnuje napĜíklad nevychucené
consomé, nedotažené glazé, pĜílohu
postrádající charisma, a nerozvinuté
víno.
3 4Ë
<
44
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Reportáž
Chcete pejska?
ZACHRAŇTE HO
Jsme O. S. Toulavé tlapky a pomáháme
opuštěným zvířatům znovu do života.
V současné době se staráme o 120 pejsků
a 60 koček, kterým se snažíme najít nové
domovy. U nás nemusíte zvíře kupovat.
Můžete ho adoptovat. Protože jsme
neziskovou organizací, je veškerá naše
činnost závislá na lidech s dobrým srdcem,
kteří nejsou lhostejní.
ČiliChili | 09 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
O. S. Toulavé tlapky
776 083 090, www.toulavetlapky.cz,
www.facebook.com/toulavetlapky
Číslo účtu: 216955754/0300 u ČSOB,
Zasílání balíčků: P. O. Box 43, 158 00 Praha 5
Krmivo, stelivo atd. lze objednat na
www.hafhaf.cz, www.z-krmiva.cz,
www.spokojenakocka.cz, www.veterinarni-diety.cz
TOULAVÉ TLA
PKY
Libovolným finančním příspěvkem,
předplacením veterinární péče,
vlastní pomocí s inzercí a roznosem
letáků, nákupem v některém z našich
spřízněných e-shopů, materiálem na
zlepšování zázemí zvířat (deky, hadry,
stavební materiál, přepravky na zvířata
a podobně), sledováním a sdílením
informací na facebooku, ale hlavně
adopcí, a to virtuální i přímou.
O.S.
Jak nám
můžete pomoci?
Nejedná se o sbírku ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb.
45
POKEC
Naďa Johanisová, která na brněnské Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity přednáší ekologickou ekonomii, někdy sama
sobě říká ekonomická disidentka. Kvůli svým názorům je zvyklá
na rozbouřené vášně v diskusích naživo i pod svými články na internetu.
Připusťme si,
že máme
problém
Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl
Není ekologická ekonomie protimluv?
Nebo spíš kočkopes?
Je to ekonomický směr, který se zrodil v 80. letech. Vychází z jiných
předpokladů, než ekonomie mainstreamová. Tvrdí třeba, že by ekonomika neměla neustále růst. Že by se měl najít nějaký optimální
stav, který by bylo možné udržovat. A jak napovídá název, ekologičtí ekonomové staví na přední místo přírodu a ohled na životní
prostředí. Ekonomika by podle nás měla být součástí ekosystému,
uvědomit si, že je na něm závislá, a ne ho využívat a zneužívat.
Odkud je ten mainstreamový ekonomický model, podle kterého se dnes řídíme?
Ono těch modelů je víc, nejvýraznější je možná model všeobecné
rovnováhy. Také se mu říká model dokonalé konkurence a u nás
ho asi nejlíp pochopíme, když řekneme „neviditelná ruka trhu“.
Pochází z konce 19. století a od té doby se různě upravuje a vylepšuje. Velmi zjednodušeně tvrdí, že nabídka i poptávka se automaticky vyrovnávají.
>
46
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
47
POKEC
A na přírodu se dívá jak?
Životní prostředí je v něm zredukované na úroveň
výrobního prostředku. V učebnicích ekonomie se
ekosystém vyskytuje výhradně v kolonce „zdroje“,
případně ho najdete pod pseudonymem „půda“.
Současný ekonom si prostě přírodu zaškatulkoval
do nějaké rovnice a snaží se ji osekat tak, aby mu
ta rovnice vycházela. Tím dochází k situaci, že se
například nepočítá s tím, že určité zdroje nejsou
nevyčerpatelné.
A co se tedy podle těch rovnic stane, když se
nějaký zdroj vyčerpá?
Má se objevit zdroj nový, který ten vyčerpaný
nahradí. Když vylovíme všechny tuňáky, začneme jíst
jiné ryby.
NAĎA
JOHANISOVÁ
Narodila se roku 1956.
Vystudovala PĜírodovçdeckou
fakultu UK
Zná někdo řešení?
Řešení je řada. Na jedné rovině je to regulace bankovního systému, o které se už otevřeně mluví.
Na jiných úrovních je to třeba podpora jiných druhů
bank, než jsou ty komerční. Mohly by být nahrazeny
družstvy, finančními institucemi vlastněnými městy,
etickými bankami, které budou cíleně podporovat
společensky prospěšné projekty. Další úrovní je
zpětné převzetí kontroly nad kapitálovými toky, které
dnes ovládají banky a hrozí, že v případě jakékoliv
intervence odejdou do daňových rájů. Možných
řešení je mnoho, ale základem je začít o nich diskutovat. Nebo si aspoň připustit, že máme problém.
Vy jste zastánkyní nulového růstu, tedy teorie, že
ekonomika nepotřebuje ke svému zachování růst.
Ono je velmi těžké to v krátkosti vysvětlit. Systém,
tak, jak je dnes nastavený, růst potřebuje. Jinak hrozí
Dlouhodobç se zabývá vztahy mezi
pokles poptávky , který ovlivní výrobu, dojde ke ztrátě
ekonomií aËekologií. UÝí naËnçkolika
pracovních míst, která dále sníží poptávku a tak dále.
vysokých školách.
My ale vycházíme z jednoduchého předpokladu, že
WIKICITÁT
nekonečný růst není možný. Už jen proto, že je podEkonomové se snaží Ĝídit svçt,
míněný spotřebou zdrojů, které nekonečné nejsou.
Takže naše ekonomika stojí na bezmezné
kterému nerozumçjí.
Měli bychom tedy hledat způsob, jak přestat stoupat
víře ve vědu a techniku?
a dokázat hladce přistát
Víra je správné slovo. Současná ekonomie se kvůli
na nějaké trvale udržiexistenci podobných axiomů – někdo by řekl i dog- zakopaný pes. Efektivita znamená, že z co nejméně
telné rovině.
mat – často přirovnává k náboženství. Další důvod vstupů vyprodukujeme co nejvíce výstupů. Na to, co
je to, že když se spolu baví dva ekonomové, může jsou ty vstupy a výstupy, se ale nikdo neptá. Pokud je Spousta ekonomů
systém efektivní v oblasti peněz – tedy pokud přináší ovšem namítá, že
laikovi připadat, že mluví latinsky.
velký zisk, považuje se za fungující a dobrý. On ale takový stav by musel
Pokud ale ten model vznikl před více než sto lety
zároveň může být velmi neefektivní třeba v oblasti být uměle nastavený
a dodnes funguje, neznamená to, že na něm něco
energetické náročnosti, v sociálním dopadu na pra- a regulovaný. Že
je? Že není tak špatný?
covníky nebo bude dlouhodobě neudržitelný.
bychom se tím dostali
On je to ve své podstatě ideální systém. Čím více
zpět k centrálně pláse budeme blížit k té dokonalé rovnováze nabídky Můžete to nějak znázornit na příkladu?
novanému hospodářa poptávky, tím efektivněji budeme uspokojovat Vezměte si dovážený čínský česnek. Čistě ekonoství, které moc dobře
své potřeby. Právě v tom slovíčku „efektivita“ je ale micky je to fungující strategie, přinášející velký zisk.
nedopadlo.
Ovšem přináší s sebou spotřebu paliv na dopravu,
To je ovšem omyl.
zatěžování životního prostředí a likvidaci českých pěstitelů česneku.
Nerůstové hnutí, které
A taky se z něj nedá moc dobře vařit.
je aktivní třeba v jižní
Evropě, je naopak silně
Co se tedy stane, když kvůli vidině zisku budeme zanedbávat
zaměřeno proti každému
fakt, že se z česneku nedá vařit?
Vidíme to kolem nás. Já si myslím, že žijeme v době, kdy dojde centrálnímu plánování.
k velkým zlomům ve fungování společnosti. Jedním je vyčerpávání Spíš se opírá o komusurovin, na kterých jsme energeticky i jinak závislí. Dalším, neméně nity, samozásobování,
závažným, je fakt, že se vyčerpává funkčnost finančního systému.
Ten funguje jen proto, že se čím dál víc a víc zadlužujeme, abychom
mohli splácet dluhy a udržet peníze v oběhu. Dospělo to už tak
daleko, že svůj model začínají kritizovat i mainstreamoví ekonomové.
My už to děláme dvacet, třicet let.
Dojde nám ropa, začneme jezdit na vodík...
Ano. Víte, on se tenhle model tváří jako objektivní
a nezaujatý. Ve skutečnosti ale stojí na předpokladech, které se považují za fakt, a nediskutuje se
o nich. Technooptimismus je jedním z nich. V podstatě se vůbec nepočítá s tím, že se technologický
vývoj octne ve slepé uličce a nebude vědět, jak dál.
48
rozvoj místních měn. Další omyl je tvrzení, že ekonomika založená na růstu funguje sama o sobě. Ona
je naopak silně podporována. Koupíte si stroje?
Můžete si je odepsat z daní. Investujete do reklamy?
Zase si náklady odečítáte. Takových drobných i větších nástrojů existuje obrovské množství a jsou nastavené tak, aby podporovaly růst, protože to je model,
který dnes převládá. Dnešní systém tedy neudržuje
v chodu jen neviditelná ruka trhu, ale také uměle
nastavené mechanismy. Pokud bychom tyto mechanismy nastavili jinak, mohly by stejně účinně podporovat systém jiný.
To by ovšem předpokládalo dospět k nějaké
celosvětové shodě, ke které by se musely připojit
i instituce, kterým dnešní systém vyhovuje. Například banky by musely přistoupit na fakt, že budou
regulovány.
Nelze vzít jeden systém a nahradit ho jiným. Už jen
proto, že dnešní svět se vyvíjí tak rychle, že nevíme
jak bude za několik let vypadat. Před šedesáti lety
ekonomie v podstatě nepracovala s pojmem HDP.
Nemůžeme tedy odhadovat, co bude reálné a s čím
budeme pracovat za dalších šedesát let. Můžeme
jen říkat, co považujeme za správné, a snažit se
prosazovat věci, které pokládáme za smysluplné. Jak
to dopadne, to musíme nechat na budoucnosti.
Ne škrtům. Mladé Španěly krize
zvedla od klávesnic
Myslíte si vy osobně, že k přechodu na jiný ekonomický model dojde?
Dřív nebo později nám nic jiného nezbude. Vezměte
si, že dnešní ekonomie například moc nepřemýšlí
o penězích. Ty v ní fungují jen jako nějaké mazadlo,
které koluje a usnadňuje nám život. Jenže v praxi jsou
vliv peněz, mechanismy jejich vzniku a další s nimi
spojené jevy natolik složité, že si přední ekonomové
přiznávají, že jim nerozumí. Slavný ekonom John
Maynard Keynes prohlásil: „Poznal jsem jen jednoho
studenta a jednoho bankovního pracovníka, který
rozumí ekonomickému systému.“ Pokud jsme závislí
na systému, kterému nikdo nerozumí, pak ovšem
máme velký problém, který bychom si měli přiznat
a rychle ho začít řešit. Zatím se ale tváříme, že se vše
spraví, když začneme šetřit.
Děje se už něco, tedy kromě snahy šetřit?
Ano, děje se spousta věcí, o kterých se moc neví,
nemluví a nepíše. Vznikají například komunity
s vlastní měnou. Objevují se finanční instituce, jejichž
cílem není zisk, ale podpora smysluplných projektů.
>
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
49
POKEC
Ožívá družstevní model hospodaření který má za cíl
konkrétní službu nebo produkt spíš než finanční zisk.
Hodně se to děje třeba v Jižní Americe, ale i v Evropě
se najde spousta příkladů.
Co u nás?
U nás bylo například to družstevní hospodaření
zdiskreditované za minulého režimu. Tehdejší družstva ale nebyla pravými družstvy. Kontrolovala se
z centra, nefungovaly v nich demokratické principy...
Proto jejich myšlenka ožívá až dnes, kdy se jich ujala
nová generace, které tu vazbu na minulost nevnímá.
Třeba v Brně vzniklo car-sharingové družstvo Autonapůl. Šedesát lidí sdílí deset aut. Což je drobnost,
ale fungující. V Německu existují družstva, která mají
deset tisíc členů a normálně fungují.
Čím to je?
Záleží zase na tom, jak se k podobným projektům
postaví společnost. Ve Švédsku podporuje vláda produkci malonákladových novin a časopisů, protože
věří, že by každý člověk měl mít právo vyjádřit svůj
názor. To je krásný příklad toho, že si vláda stanoví
priority a pomocí ekonomických mechanismů je prosazuje. Pokud necháme všechno na neviditelné ruce
trhu, nikdy se k tomuto nedopracujeme, protože
možnost vyslovit svůj názor není zboží. Stejně jako
nejsou zboží zdraví, kultura nebo péče o seniory.
Manažer je sám obětí
systému, pro který pracuje.
Když nebude hrát podle
pravidel, přijde o práci.
interakce s určitými lidmi. Takové modely ale fungují
jen za předpokladu, že do jejich rovnic dosazujeme
nějakého „homo ekonomikuse“. Skutečný člověk
je příliš složitý na to, aby se do modelů vměstnal
a pokud se o to bude ekonomie snažit, bude se
dostávat do oblastí, kde nemá co dělat. Domnívám
se, že třeba hnutí jako Occupy Wall Street protestuje
přesně proti takovému prorůstání „ekonomismu“
do fungování naší společnosti.
Když jsme na to narazili, jaký máte názor
na taková hnutí?
Často se jim vyčítá, že kromě protestů nenabízejí nic
konkrétního. To ale nemusí být pravda. Španělské
hnutí „Rozhořčených“ nějakou dobu okupovalo
V poslední době se ekonomie pouští i do oblastí,
veřejné prostory. Pak se stáhlo a přeorientovalo se
kde by ji člověk nečekal. Například ve slavné Frena systém pracovních skupin, kde každá pracuje
akonomics se jejími nástroji popisuje fungování
na konkrétním řešení určitých problémů. Jedna
drogového gangu, nebo odhalují podvody v pronapříklad analyzuje státní dluh – jaká část je legifesionálních stájích japonského suma. Neubírá jí
timní, a která by se podle nich neměla splácet. Další
taková popularizace na vážnosti?
Já bych řekla, že je problém trochu jinde. Ekono- se orientují na místní problémy. Jeden můj tamější
mie se už velmi dlouhou dobu tváří, že dokáže student například působí ve skupině, která se zasapopsat cokoliv. Viděla jsem například ekonomický zuje proti omezení zdravotnického zařízení v jeho
model fungování lidských vztahů, který je redukoval městě. Celé hnutí tedy vychází z obecných hodnot
na jakési dosahování osobního zisku prostřednictvím – sociální spravedlnost, demokracie, ekologie. Ty
hodnoty ale pak přetváří do konkrétních projektů. To
je podle mě správný směr uvažování. Dělat sám za sebe věci, o kterých jsem přesvědčen, že povedou ke změně k lepšímu, je ostatně
někdy smysluplnější než okupovat banky. Bankovní manažer je
sám obětí systému, pro který pracuje. Protože pokud nebude hrát
podle nastavených pravidel, tak přijde o práci.
Několikrát tu padlo, že by ekonomové měli změnit názor
na svět. Proč k tomu ještě nedošlo?
Protože je nejdříve musí někdo přesvědčit, že se ve svých teoriích
mýlí. A s ekonomem mluvícím latinsky se těžko vyhrávají debaty.
<
50
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
SPORÁK
PRO ČILICHILI
VAŘÍ MÁMA IVA
Z PENZIONU
V POLÍCH
www.penzionvpolich.cz
CO POTěEBUJETE
NAËHRNECËKYSELA
500Ɠg zelených nebo žlutých fazolek
Litr až dva zeleninového vývaru
5 kuliÝek nového koĜení
3 bobkové listy
10 kuliÝek pepĜe
Vçtší špetku soli
Üerstvç mletý pepĜ
1/4 litru 31% smetany
ŠĨávu zËcitronu
Lžíci octa
Svçtlou jíšku ze dvou lžic másla
aËdvou lžic hladké mouky
Vejce vaĜené natvrdo
Üertsvý kopr (nemusí být, pokud
nemáte rádi)
Vychlazené máslo
Fazole,
netvařte
se kysele
Fazolky dneska nejčastěji potkáte jako přílohu k masu. Dá se s nimi
ale nadělat mnohem víc parády. A je buřt, jestli je máte ještě čerstvé
na zahrádce nebo zalovíte v hlubinách mražáku. Naším kyselem totiž
můžete krmit všechny kolem v zimě v létě.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
52
A bude kyselo
2. HUSTĚTE
1. VAŘTE
Fazolky dejte vaĜit doËvývaru, musí
vËnçm být potopené. PĜidejte nové
koĜení, bobkový list aËkuliÝky pepĜe
(ideálnç si nové koĜení aËpepĜ dejte
doËváÝku zËgázy nebo doËsítka naËÝaj,
abyste je nemuseli lovit poËjednom).
Jakmile fazolky veËvroucí vodç
zmçknou tak, že jsou ještç naËskus
pevné, slijte je. Vývar ale nevylejte,
schovejte si ho naËpozdçji. Scezené
fazolky propláchnçte studenou
vodou – zĶstanou pevné aËzachovají
si barvu. Vyndejte zËnich koĜení.
Smetanu ne light, nikdy
DoËvývaru pĜidejte smetanu.
Pokud vám pĜijde, že je jí málo,
klidnç dejte víc, oËto hutnçjší
kyselo bude. PĜidejte sĶl, mletý
pepĜ, šĨávu zËjednoho citronu
aËocet (viz tip). Zahustçte
svçtlou jíškou. Nechejte
polévku projít varem.
3. DOLAĎTE
Jakmile se vám zdá kyselo dost
husté (nemçla by to být Ĝídká
polévka ani hustá omáÝka, nçco
mezi), vraĨte fazolky, dochuĨte
pĜípadnç solí nebo octem. PĜidejte
lžiÝku studeného másla. AËje to.
DoËtalíĜe nakrájejte natvrdo uvaĜené
vajíÝko, nalijte kyselo aËnavrch
posypte trochou Ýerstvého kopru.=
<
TIP:
Fazolando grando
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
SËoctem opatrnç, pokud ho budete
pĜidávat doËhorkého vývaru se
smetanou, mohla by se smetana
zdrcnout. PĜidejte ho buá hned
poËsmetanç, dokud je studená, nebo
ho pĜed pĜidáním rozvaĜte vËtroše
horké vody.
53
D
An opo
K eb ru
za ašle o č čuj
to m em em
po e n u e,
řá a n věř co
d. o ím js
vi
m
nk e,
e
y z že sam
s
po e p i p
sle ov ru
dn ed bli
íh e, a d
o ad o
tý
dn ost stal
e, an o n
to e d ás
hl o
e p k do
ro ole kol
st n v en
ěb á .
ud s.
es
tá
t
REMIX
54
KOČKA NA ROZPÁLENÉ NEPLECHOVÉ DESCE
Cat Power se vrací. Americká písničkářka Chan Marshallová žila
několik let zamilovaná do herce Giovanniho Ribisiho. Své nové
autorské album několikrát odsunula, a když skončilo její turné
ke kolekci coververzí Jukebox, tak se v podstatě odmlčela úplně.
Vlastně to tak úplně klidně mohlo zůstat, dvojice prožívala
idylické dny a Chan byla moc šťastná. Jenže pohádky neexistují. Ribisi se loni vydal jinudy a najednou bylo témat na nové
skladby až dost. Další kočičí život načíná Cat Power s albem
idylicky (a krutě ironicky) nazvaným Sun, které vychází 4. září.
Písničkářka do něj zaklela veškerý smutek ze svého rozchodu,
album je plné skrytých i veřejných vzkazů, je vlastně až zarytě
interní, ale jednoduše krásné. Cat Power se tentokrát (možná
i pod vlivem hlubokého osobního zklamání) rozhodla spoléhat
sama na sebe, album si nahrála a produkovala sama a v jejím
soulem ovlivněném folk rocku se objevuje nečekaná spousta
elektronických rytmů a smyček. Trocha
odstupu a možná i technologického
chladu písním rozhodně neuškodila,
ať už jsou to ty upřímně smutné, nebo
ty zapáleně rozhněvané. Vrcholem
alba je desetiminutová sága Nothin
But Time, ve které spolu s Cat Power
zpívá Iggy Pop. Intenzívní skladba je
skvostem podobným dávno klasickým
písním typu Like a Rolling Stone nebo
Old Man.
www.catpowermusic.com
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
COOL AS FUCK
Anglická skupina Gallon Drunk stála vždycky tak
trochu mimo. Pro britskou scénu byli moc divocí
a opravdoví, zbytek světa k nim přistupoval jako
k anglické kapele, která doma neuspěla. Jejich
divoký mix surového blues, rock’n’rollu a garážového rocku si zamilovali jen odborníci a podobně
vyšinutí freaci, citát Nicka Cavea „Gallon Drunk?
Cool As Fuck?” se sice líbil všem, ale kapela z něj
rozhodně moc neprofitovala. Silnou sérii alb
z poloviny devadesátých let vystřídalo dlouhé
mlčení, lídr James Johnston strávil deset let právě
po boku Nicka Cavea, Terry Edwards zase spoluutvářel zvuk spřízněných Tindersticks. Před pěti
lety se GD vrátili se skvělým albem The Rottten
Mile, slibný rozjezd bohužel zastavila náhlá
smrt basisty Simona Wringa. Poslední dobou to
konečně vypadá, že Gallon Drunk po čtvrtstoletí dosahují na pořádný úspěch, letošní album
The Road Gets Darker from Here sklízí nadšené
ovace, a to dokonce i ve zhýčkaném britském
tisku. Gallon Drunk ve skvělé formě vystoupí 29.
září v Malostranské besedě v Praze.
www.scrapesound.org
55
REMIX
KLASIKOVÉ NA DIVOKO
Kniha Petera Biskinda Easy Riders Raging Bulls je jednou
z biblí filmové novinařiny. Teď vyšla konečně česky. Ponechme
teď stranou příšerný a polopaticky popisný obal knihy, tohle
je bezpochyby jedno z nejcennějších děl posledních let. Jde
o detailní mapování jednoho desetiletí v Hollywoodu, které
naprosto změnilo chod filmového průmyslu a vlastně i filmu
jako uměleckého odvětví. Schémata typu „ten natočil tohle a přitom potkal tamtoho” se v knize samozřejmě vyskytují, ale jinak
jde o naprosto strhující čtení a úžasný příběh, který je možná
sám o sobě chytlavější než leckterý z filmů, o kterých se v knize
píše. A v mnoha případech i podstatně tragičtější. Do království
velkorozpočtových romantických dojáků koncem šedesátých
let vtrhla mladá generace. Co načal o dekádu dříve James Dean,
dokončili Dennis Hopper, Francis Ford Coppola nebo Martin
Scorsese. Kmotr, Vymítač ďábla nebo Hvězdné války George
Lucase navždy změnili vnímání filmu. Nikdo z nové generace
režisérů ovšem nebyl rytířem ve zlaté zbroji, šlo o partu sebestředných egoistů, kteří svůj talent rozhodně nijak nehýčkali, až
na světlé výjimky typu Stevena Spielberga nebo právě Lucase
ho rozpouštěli v alkoholu a drogách. Jedna z nejslavnějších scén
dalšího přelomového filmu Lovec jelenů ukazuje ruskou ruletu
ve Vietnamu, právě tímhle sportem (obrazně řečeno) se zaobírala v podstatě celá jedna generace, v historii filmu ta možná
vůbec nejtalentovanější. Podle knihy vznikl dokonce i stejnojmenný dokumentární film, který ovšem ani zdaleka nedokáže
pojmout šíři záběru více než čtyřsetstránkového díla.
www.mf.cz
56
SKUTEČNÉ GOYOVY PŘÍZRAKY
Francisco Goya nebyl rozhodně jednoduchý chlapík, a tak ani
od výstavy jeho grafik a kreseb není radno čekat nic oddechového. Jeho vize jsou temné až depresivní, truchlivé obrazy
Španělska 19. století doplňují autorovy fantastické představy.
Výstava Goyovy vize představuje výběr 80 děl ze čtyř slavných
grafických souborů Franciska Goyi: Rozmary, Přísloví, Hrůzy
války a Tauromaquia. Každý z nich je sám o sobě fascinující,
všechny dohromady působí doslova monstrózně. Čas strávený uprostřed Goyových děl plyne mnohem pomaleji, jako
by ho všechny čarodějnice, démoni, býci a vůbec hrdinové
jeho kreseb nějak ovlivňovali, jako by se snažili návštěvníky
ve svém světě zdržet. Stáří okolo dvou set
let na nich rozhodně není znát, naopak je
většina z nich vlastně stále živá a zatraceně
působivá. Procházka po malířově imaginaci je vtahující, vlastně celou dobu si lze
jen děkovat, že tyhle představy má (tedy
měl) někdo jiný. Možná i proto jde o tak
přitažlivou a lákavou záležitost. Goyovy
vize budou vystaveny v pražském Museu
Kampa pouze do konce září, jedno z jeho
hesel ale bude platit navždy. Přemýšlet
a vzpomínat je potřeba, protože „spánek
rozumu plodí nestvůry“.
www.museumkampa.cz
KDYŽ TO UMÍTE STRUČNĚ
KYKYRY KIBUC!
Nejlepším pracovníkem celého kibucu je osel. Teda aspoň
v románu, který se jmenuje jednoduše Ruský román
a napsal ho Meir Šalev. Tohle groteskní počtení o budování
beztřídní komunity v Izraeli připomene českému čtenáři
výstavbu socialismu, ovšem na rozdíl od nás v neskutečně
tvrdých podmínkách. Bude vás bavit od první do poslední
věty. Navíc se vám možná stane, že někde kolem strany
200 přijdete na to, že je celá knížka vtipná ještě úplně jinak,
na druhou, a tím víc si pak budete zbytek užívat. Sto roků
samoty po izraelsku.
www.e-garamond.cz
Kdekdo na Západě se snaží napodobit japonská haiku, třířádkové básně na 17 slabik. Nejlíp
ze všech je ale umějí pořád Japonci. Antonín
Líman, dlouholetý propagátor japonské
literatury, přeložil a v krásném svazku vydal
výbor z haiku od 17. století dodnes. Jmenuje
se Chrám plný květů. Zdálo by se, že knížku
složenou z tříveršových miniatur slupnete jako
malinu, jenže tahle haiku vás vtáhnou a nad
leckterým z nich můžete v zasnění strávit
spoustu času. Prostě poezie v nejlepší možné
verzi. A bude bavit i ty, kdo na básničkách
normálně neulítávají.
www.dharmagaia.cz
NICK CAVE SI HRAJE
Další společná práce režiséra Johna Hillcoata
a scenáristy Nicka Cavea přišla do českých kin
pod názvem Země bez zákona. Po australském
westernu The Proposition se osvědčená dvojice
tentokrát vydává do Virginie v časech prohibice,
předlohou snímku se stala úspěšná kniha Matta
Bonduranta The Wettest Country in the World
(česky vyšlo jako Krajina pašeráků v roce 2009).
Nick Cave se v posledních letech skutečně baví,
jeho literární i hudební tvorba je hustě protkaná
černým humorem, kterému se nevyhnul ani v případě scénáře k Zemi bez zákona. Strhující příběh
trojice bratrů živících se výrobou a pašováním
kořalky dostává díky nadhledu a lehké taktovce
režiséra Hillcoata grády. Skvělý soundtrack
je samozřejmost. V hlavních rolích drsných
bratrů Bondurantových bodují John Hardy, Shia
LaBeouf a Jason Clarke, doporučený nápoj:
kukuřičná whisky.
www.bontonfilm.cz
ČiliChili | 09 | 2012
Čil
cilich
cilichili.cz
| facebook.com/cilichili
57
FENOMÉN
PrknA
Na prknech
České divadlo je pozadu, v tom se
od ostatních druhů umění neliší.
Našim scénám chybí pestrost.
Prakticky všechno, co se
na jevištích děje, se pohybuje
v bezpečném pásu měšťanských
představení pro celou rodinu.
Text: Eva Srpová, redakce Foto: Luděk Peřina, MF Dnes, Profimedia
Jirka a jeho pán
58
CO STOJÍ ZA
TO SLEDOVAT
Řachanda i pro babičku
O divadle se u nás v širší společnosti moc
nediskutuje. Divadlo neprovokuje,
nepřináší nová témata, neboří tabu.
Za největší revoltu se považuje, když ze
sebe herec vysype pytlík sprostých slov, a za divadelní zážitek, když se na scéně objeví někdo známý
z televize.
V Evropě to přitom funguje úplně jinak. Ne že
by se tu nehrálo pro buržousty, i tady frčí muzikály
a rodinné komedie. Najdete tu ale
taky představení jako laboratoř, školu,
chrám zasvěcování. Leckdy je o strach
Divadelní zážitek je, když usednout do hlediště. Dochází tu ale
k zážitkům na celý život.
se na jevišti objeví někdo takyV roce
1996 se v Česku konal
známý z televize.
první festival německého divadla.
herců, která se nebála pobíhat
Parta
po scéně s odhalenými zadky i předky,
demonstrovat násilí a jít s textem tak
hluboko, že jste jim to maximálně věřili, působila
v kontextu místních zahnilých vod jako zjevení.
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Malé soubory a festivaly
Ne že by všechno stálo
za pozornost, ale někdy tu
najdeme zárodky, které
slibují lepší budoucnost.
Jeden příklad za všechny:
projekt Spitfire Company.
Jde o experimentální
divadlo, které poslední
dobou sklízí čím dál větší
úspěch. Tenhle umělecký
soubor pořádal i zajímavý
festival Nultý bod. Spojili se
s druhým, tematicky
podobným festivalem
Za dveřmi do jednoho
a nebojí se do Čech zvát
i divadelní legendy, které
jsou jejich stylu blízké.
Nový cirkus
Sice se zpožděním, ale
tenhle vizuálně zajímavý
divadelní trend se už usadil
i u nás. Festival Letní Letná
má už pěknou tradici
a v srpnu jste se na něj mohli
přijít podívat i vy.
59
FENOMÉN
Experimentátoři
Třeba v Polsku existují
divadelní farmy, kde herci
a režiséři daleko v lesích celé
měsíce zkoušejí a pracují
na svém divadelním výrazu,
meditují a přemýšlejí
o divadle i o svých osobních
tématech, a výsledkem bývá
třeba i jen jediné představení, které pak mění hranice
umění. Lidí ochotných
obětovat slávu a živobytí
divadlu u nás moc není.
I tohle se dá vidět na Letní Letné...
Improvizace
CO V ČESKU
CHYBÍ?
... teda vedle chlapů v trenclích
Někteří režiséři se tím zážitkem nechali inspirovat
a na české scény pronikl německý vliv. Díky festivalu
se na scénu Národního divadla dostal světoznámý
režisér Robert Wilson. Pražské Divadlo Komedie si
na německých hrách udělalo jméno a vytvořilo si
silnou základnu návštěvníků. Jenže minulá sezona
byla pro současnou Komedii a její ansámbl tak, jak
ji známe, poslední – současný umělecký šéf Dušan
Pařízek končí a na jeho místo nastupují provozovatelé
fungující doposud ve Strašnickém divadle. Jestli navážou na úspěch, který současná Komedie nastolila, je
zatím ve vzduchu.
České divadlo se občerstvuje dvěma cestami. Buď
mladí režiséři absolvují stáž někde v cizině, nebo
kolem sebe silná osobnost soustředí skupinku stoupenců jako režisér Jan Nebeský, který působí v Divadle Na zábradlí a současně učí na DAMU. Obecně by
se ale daly scény, kde se snaží trochu experimentovat,
spočítat na prstech jednoho diváka. Ve většině divadel
budou hrát to samé, co před patnácti lety – nějakého
Shakespeara, Charlieho tetu a Sluhu dvou pánů.
Herci umějí hrát, ale vyvíjejí se asi jako dubová prkna.
60
Klasická stand-up comedy
V cizině jsou komici, co musí
svoji kůži obhájit před
zmlsanými, často večeřícími
diváky, vytrénovaní tak, že
jejich humor boří zdi. Navíc
je obvykle aktuální prakticky
ke dni. U nás se od Vladimíra
Dvořáka žádný dobrý stojací
komik neobjevil a show
Na stojáka to nezmění.
Proto se musíme smát
Rudovi z Ostravy, Vladimíru
Hronovi a blbým
blondýnám, a když jednou
za čas Čtvrtníček natočí
Ivánku, kamaráde, můžeme
vytéct blahem. Úspěch mají
i v zásadě průměrné dramatizace politických kauz, jako
je scénické čtení Blonďatá
bestie v Divadle Rubín, která
aktuálně odkazovala na politickou kauzu s Kristýnou
Kočí.
Jasně, Ivan Vyskočil
a Jaroslav Dušek s Martinem
Zbrožkem tu udělali svoje,
ale zůstali raritou. Když už
někdo u nás na jevišti udělá
vtip, který nebyl v textu hry,
zakonzervuje se a jako
„improvizace“ pak předvádí
v každém dalším představení. Teda snad s výjimkou
Partičky.
Vlastní téma
Nic takového, jako jsou
coolness dramatika
na britských ostrovech nebo
hořké, jazyk i společnost
drásající angažované hry
rakouských vyvrhelů, u nás
nevzniká. České divadlo
nemá vlastní téma, těžko ho
pro svět čímkoliv charakterizovat. Je prima, že
napodobit umíme ledacos,
ale sami ničím vlastním
zajímaví nejsme.
Nový cirkus už není starý cirkus?
Mluvíme o divadelním žánru, který vznikl v sedmdesátých letech ve Francii. Na jedné straně se
principálové tradičních cirkusů snažili hledat nové
cesty, jak oslovit a znovu získat diváky, naproti
tomu divadelníci začali využívat cirkusová umění
pro vlastní umění. Oba dva proudy se setkaly a ze
změti co nejefektnějších cirkusových čísel se stala
snaha akrobacií a dalšími cirkusovými
prostředky něco říct.
Zkusíte
si, že to
bolí
Nový cirkus je žánr, který
u nás nabírá popularitu
raketovou rychlostí. Kde se
vzal a o co v něm vlastně jde?
Šárka Maršíková, hlavní
manažerka centra Cirqueon
pro podporu a rozvoj
nového cirkusu v České
republice, nám dala
rychlokurz.
Text: Natálka Veselá
Foto: Profimedia
V sedmdesátých letech ve Francii? To
jsme fakt tolik let za opicemi? Chci
říct za Francouzi.
Ona to upřímně řečeno úplná novinka
není, ale až teď jsme začali používat
termín nový cirkus. Už od poloviny
sedmdesátých let vznikala v Čechách
představení, o kterých bychom dneska
mluvili jako o novém cirkusu, především tvorba Ctibora Turby. Letní Letná
pořádá letos už devátý ročník, předtím
byl Kolín. Ale je pravda, že za poslední
zhruba čtyři roky nastal boom, začaly
se objevovat nové české projekty,
cirkus se dostal do médií, díky tomu
se rozšířila divácká a fanouškovská
základna.
Když půjdu na nějaké představení nového cirkusu, co mě nejvíc
ohromí?
Především výkony artistů a akrobatů,
to je základ. Ohromující fyzické
dovednosti otevírají cestu k divákovi, ten se baví
a nechá se díky tomu unášet na vlnách příběhu.
Anebo jenom pozoruje, co je ještě možné s tělem
v mezích fyzikálních zákonů udělat. Nový cirkus je
strašně široký pojem – od klauniád a žonglérských
pouličních produkcí přes velké podívané typu La
Putyka až po experimentální performance, které
využívají nová média, svícení a autorskou hudbu.
Nejdůležitější je dokonale zvládnout řemeslo.
V Cirqueonu trénují i děti
Workshopy táhnou (do stran)
No jo, ale kde se mu
POJMY NOVÉHO
naučit?
Poslední dva roky proCIRKUSU
vozujeme v pražských
V ČESKU ANEB
Nuslích Centrum pro
nový cirkus, které vytváří
CO HLEDAT NA
tréninkový prostor pro
PLAKÁTECH
umělce. Hlavně ale nabíCirk La Putyka, Letní Letná,
zíme pravidelné a intenCirkus Mlejn, Décalages,
zivní kurzy cirkusových
Živá ulice
technik pro veřejnost.
Máme štěstí na skvělé
lektory. Sehnat lidi, kteří
kvalitně učí na vysoké úrovni, je dost těžké, je jich
pořád málo. Třeba závěsnou akrobacii v Čechách
umí dobře vyučovat tak čtyři pět lidí, kteří jsou
v první řadě umělci. Když sháním záskok na některý
kurz, zažívám někdy těžké chvilky. Na workshopech
si pak může kdokoliv vyzkoušet, že to není žádná
sranda, že to dost bolí...
<
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
61
ROZHOVOR
Tři roky
na jednom
stromě
Počítačová hra může být umění. Dokázal to
Jaromír Plachý, který ve svých šestadvaceti
poslal do světa báječnou počítačovou hru
jménem Botanicula.
Text: Goča Komárek Foto: Petr Kurečka
62
Kolikrát musí člověk hru hrát, než ji pustí ven?
To nespočítám. Tisíckrát? Dělal jsem ji tři roky.
V posledních měsících jsem už jenom testoval,
opravoval chyby a to byla dost otrava. Vždycky jsem
hru jenom projel, odklikal co nejrychleji, ale i tak to
zabralo třeba hodinu a čtvrt. Tři roky.
Nezdálo už se vám o těch postavičkách?
Mně ne. Ale Honza z dua DVA, které nám k Botanicule dělalo hudbu, měl prý jednou v noci sen. Jedna
postavička ze hry, konkrétně pan Lampion, v něm
vystupovala u Krause v televizi. Normálně tam
povídal, jak se mu s náma spolupracovalo... Takhle
daleko to se mnou nikdy nezašlo.
Dá se tvorbou her vůbec uživit?
Pokud pracujete v herním studiu, které dělá jen
mainstreamové 3D střílečky, tak jste na tom velmi
dobře. Na druhou stranu jsou tu malá nezávislá
studia s vývojáři, kteří nedělají hry jen proto, aby
na nich zbohatli. Tahle studia si mohou dovolit
experimentovat, vymýšlet netradiční vizuály atd. Ale
s penězi je to tam horší.
To je váš případ?
Ano. Amanita Design, která Botaniculu dělala, má
štěstí. Její předchozí hry byly tak úspěšné, že vlastně
financuje vznik her nových. Nepotřebujeme žádné
investory, kteří by nám říkali, jak má hra vypadat.
Nestane se, že by někdo přišel a řekl: „Pan Lampion
je moc tlustý, měli byste ho nakreslit hubenějšího,
ať se to lidem líbí.“ Naše práce nás slušně živí, rozhodně si nemáme nač stěžovat.
Je pravda, že byste na tom mohli být ještě líp,
kdyby si tu hru skoro každý nestáhl zdarma...
Ale já jsem opravdu spokojený s tím, co je. Ano,
většina lidí si Botaniculu stáhne, ale třeba o ní
na oplátku napíšou na netu, že je super. Já přece
po nějakém šestnáctiletém klukovi nemůžu chtít,
aby si kupoval všech těch sto her, které za rok
ČiliChili | 09 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
smaží... Navíc vyjde brzy verze pro iPady, tam
bude stát pár dolarů, a to už je člověku hloupé si
nekoupit.
JAROMÍR
Celý příběh se odehrává na jediném
stromě. Jak vás to napadlo?
Ležel jsem na zahradě v jižních Čechách a na hlavu
mi spadlo jablko... Dobře, na hlavu ne, ale jinak je
to pravda. Ležel jsem na zahradě, vymýšlel téma
a najednou mi došlo, že ho mám přímo před sebou.
Vzal jsem foťák a celé to léto si zahradu fotil.
Šestadvacetiletý rodák
z Mělníka vystudoval obor
filmová a televizní grafika
na pražské Vysoké škole
uměleckoprůmyslové.
Dosud vydal dvě samostatné
komiksové publikace: Koule
a Krychle, Kmen a jiné
příběhy. Je autorem mnoha
krátkých animovaných filmů
nebo hudebních klipů –
jejich poznávacím znamením
je jednoduchá kresba a lehce
morbidní humor. Je hlavním
autorem logické adventury
Botanicula, která letos vyšla
u společnosti Amanita
Design a sbírá ceny
i ve Spojených státech. Žije
a pracuje v pražské Libni,
vzal si spolužačku ze střední
školy.
Kromě nominací a ceny z Independent Game
Festivalu v San Francisku, což jsou takové Oscary
nezávislých her... čí pochvala za Botaniculu byla
nejhezčí?
Jeden táta mi poslal fotky z pokojíčku svých dětí,
které prý konečně nemají na stěnách obrázky
z Angry Birds, protože je vyměnily za naši hru.
Obrázky z Angry Birds?
Jste asi jediný, kdo to nezná. To je hra, kde ptáci
střílejí na prasata.
<
PLACHÝ
63
Borské povstání-12. kapitola: Poprava
Scénáĕ: Mikuláš Kroupa
Kresba: Petr Vďelka
11. a 12. kvátna 1950 se v plzeéském divadle, do kterého byli svezen i pãíslušníci vázeéské stráže z celého
Üeskoslovenska, odeh rával sou d. Pu bliku m báh em procesu skandovalo: „Povásit!“. Kromá tãí rozsu dkç smrti vyn esl
Státní sou d deset trestç doživotního odn átí svobody, pát mužç dostalo pátadvacet let a Ýtyãi dvacet let. Všich n i
byli uznán i vi n ným i zloÝi n em velezrady, ú kladç proti repu blice, pokusu o pãevrat. Devát odsouzených se proti
rozsu dku odvolalo, za rekordních osm dní N ejvyšší sou d j ejich žádostem n evyhovál a potvrdil tresty. Odsouzenci
na smrt – Petrlík, Broj, Üerný – napsali žádost o m ilost prezidentu repu bliky Gottwaldovi. Vyrozu mání dostali den
poté, co jim došlo i zamítnutí N ejvyššího sou du . M i n isterstvo spravedlnosti (ú ãad, kterému byly žádosti o m ilost
pãedány k vyãízení) jim sdálilo, že bylo rozhodnuto „postu povat podle zákona“.
23. kvátna 1950 v Pankrácké váznici
na dvoåe, 5:30 h.
postupná
pãivádájí
Petrlíka,
Broje
a Üerného.
Petrlík.
Poslední slova prý
zlomený dozorce Petrlík
ustrašená vzlykal.
v úãedním záznamu stojí:
„Dákuji svému právnímu
obhájci za obhajobu,
pozdravuji rodinu a dáti,
vzpomínám matky, dákuji
soudu a prosím kolegy, aby
mi odpustili, že jsem se
proti nim prohãešil.
Škrcení
trvalo dvá
minuty.
klak!
Sbohem,
ženo a dáti,
odpuštání,
kamarádi,
že jsem vám
událal takovou hanbu
– sbohem!
Snad do poslední chvíle
doufal, že
nákdo kata
zastaví, že
pãijde milost.
konec
exekuce.
poslední
pãání?
Stanislav Broj,
muž ostrých
rysç a pevného
postoje.
Chci jen prosit
Boha, aby vám tuto
vraždu odpustil.
Vím, že umírám
proto, že jsem
chtál mít svobodné
zemádálce
ve svobodné zemi.
Oni také budou!
sedlák,
poslanec za
lidovou stranu,
toho Ýasu mukl
a odsouzenec
na smrt.
Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné
minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od
listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.
Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post
Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. Moje dáti,
odkazuji vás
ochraná Boží
a Panny Marie,
ženu také. Nechå
žije svobodné
Üeskoslovensko!
Minutu poté
byl „Kozina“
zavraždán.
Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS
ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží
27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.
...hrdý
prvorepublikový
dçstojník
Ýeskoslovenské
armády...
René Üerný.
pohublý
svalovec,
atlet...
...bojovník
ze západní
fronty.
klak!
Chci vám ãíci, že jste mne odsoudili
pro nic a že je to vyložená vražda.
To ãíkám pod šibenicí. Tady bych vám
ãekl, že jsem náco událal, ale já nic
neudálal. A vám, pane státní prokurátore, mnoho štástí nepokvete.
Epilog:
Josef Bryks dostal k pçvodnímu trestu dalších dvacet let. Do
své smrti váãil, že „to musí jednou rupnpout”. Tážce pracoval
v uranových lágrech. Jeho nákdejší spoluvázni vyprávájí, že
dãel víc než ostatní. Myslel si, že se napracované hodiny platí
a peníze dostává jeho žena s dítátem v Anglii. Zemãel krátce po
nákolikadenní mrazivé korekci na infarkt 11. srpna 1957 ve 23.00
hodin v táborové nemocnici. Lékaãi konstatovali, že takový
infarkt ještá nevidáli. Prý se mu srdce doslova roztrhlo.
Velitel váznice a bachaãi z tzv. bicího komanda nebyli nikdy
za své zloÝiny odsouzeni. V roce 1969 plzeéská prokuratura
usoudila, že jejich Ýiny jsou promlÝené.
Projekt
podporují:
MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan
Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město
Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!
66
Zadáno pro Vodafone
Tady je Vodafonovo
Zprávy z Vodafonu
67
Vodafone experti
Férové tarify
68
70
Mobilní web, aplikace a e-knihy
74
Pęipojení s Vodafonem
Pęedplacené karty
78
S Vodafonem v zahraniÍí
Vodafone menu
Volací jistina
82
83
Všechno o telefonech
Vymyšleno pro ūrmy
Nabídky mÛsíce
80
96
84
94
72
Zadáno pro Vodafone
67
Více informací o Férových tarifech najdete na stranÝ 70–71 nebo na webových stránkách www.vodafone.cz
ProstÛ férovÛ
Férové. PęesnÛ tak se dají nazvat nové tarify, které pro vás
Vodafone od konce srpna pęipravil. Je jich šest a pęinesou
vám levnÛjší volání nebo SMSky do všech sítí zdarma.
Kdo mİže získat
Férový tarif?
Noví i stávající
zákazníci Vodafonu.
Ti s pĚedplacenkou
i s tarifem.
Firemní i neŭremní.
Se smlouvou
i beze smlouvy.
Od první vteęiny
PÛtadvacátého srpna pęišly velké zmÛny. ZaÍnÛme
tím, že od teÏ už vám všechny hovory, vÍetnÛ
tÛch zahraniÍních, bude Vodafone úÍtovat hned
od zaÍátku po vteęinách. Ne po první, tęetí, páté
provolané minutÛ, ale hned. VÛdÛli jste, že vÛtšina
hovorį, které uskuteÍníte, má prįmÛrnÛ jenom
jednu minutu? S novým úÍtováním po vteęinách
od samého zaÍátku tak ušetęíte (to je spoÍítáno)
až 30 % nákladį. Tedy pokud je vaším operátorem
Vodafone.
SMSky zadarmo
Ale pojÏme dál. NovÛ teÏ mįžete s každým tarifem
(kromÛ toho nejnižšího) SMSkovat, až vás budou
palce bolet. Za SMSky totiž už nezaplatíte ani
korunu. Tedy v rámci Ìeské republiky a všech zde
pįsobících operátorį. Zkrátka všechny SMSky
máte od nás ke všem operátorįm zadarmo.
V cizinÛ jako doma
Takže, Vodafone vám teÏ nabízí 6 hlasových,
datových a SMS sad, které jsou jasné a pęehledné.
Volné jednotky mįžete novÛ využívat i v zahraniÍí.
A když ęíkáme zahraniÍí, nemyslíme tím jen Evropu,
ale taky USA, Rusko nebo tęeba Vietnam. Pro které
zemÛ nabídka platí, zjistíte podle tabulek na internetu, nebo vám je sdÛlí pęímo operátor. Navíc
zaplatíte jen to, co provoláte, protože odteÏ
Vodafone úÍtuje po vteęinách hned od té
první. A i tady nabídka platí jak pro doma, tak když
budete venku. No a k tomu všemu máte volné
SMS do všech sítí, a to u všech tarifį (kromÛ toho
nejnižšího).
68
Vodafone experti
Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti
Jsme experti na to,
co vás pálí
Naši borci ze super obchodu na Novém
SmíchovÛ v Praze vám pęedstaví to nejlepší
z nabídky Vodafonu.
Íerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÎí.
ÚÎtování
po vteĚinách.
Za volání do ciziny
vám nepĚidáváme
další minuty. ProstÜ
Îerpáte ty své z tarifu.
S námi už
nemusíte platit
za Îas, který
doopravdy
neprovoláte.
Neomezené SMS.
Není super
SMSkovat úplnÜ
bez hranic?
Vodafone experti
PĚenos kontaktİ
do nového telefonu.
Pomİžeme vám
spolehlivÜ pĚevést
kontakty, fotky nebo
SMSky ze starého
telefonu do nového.
Super zvýhodnÜné
telefony k férovým
tarifİm.
Vodafone Smart II
Samusung
GALAXY Ace
Huawei Ascend
G300
On-line rezervace
Vodafone experta.
Nastavení
nového zaĚízení.
Telefon, tablet
nebo notebook
pĚipravíme tak,
abyste s nimi mohli
ihned pracovat.
VytvoĚíme vám úÎet
pro Android nebo
Apple, nastavíme
e-mail a pomİžeme
s aplikacemi.
Pokud nenaleznete
odpovÜÐ v Centru péÎe
nebo potĚebujete pomoci
s nastavením svého zaĚízení,
zarezervujte si na www.
vodafone.cz/experti
Vodafone experta v nejbližší
prodejnÜ.
69
70
Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
ÚÍtování
po vteęinách
Férové tarify
Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se
úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá
na minuty a ne na vteěiny? S Vodafonem
to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale
po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když
váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám
45 vteěin, a ne celou minutu.
Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu.
Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit?
MrknÛte na hlavní výhody.
Neomezené
SMS
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
ÚÍtování
po vteęinách
Fér tarif 599
Fér tarif 999
Fér tarif 1499
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
6000
vteĚin volání
další cca 0,08 KÎ/vteĚinu
300 MB
100
minut
18 000
vteĚin volání
další cca 0,08 KÎ/vteĚinu
600 MB
300
minut
36 000
vteĚin volání
další cca 0,08 KÎ/vteĚinu
1,2 GB
PĚipojení pro mobil super
PĚipojení pro mobil premium
PĚipojení pro mobil premium+
1249 KÏ
1715 KÏ
2349 KÏ
599 KÏ
999 KÏ
1499 KÏ
600
minut
Férové tarify
71
Neomezené SMS
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
SMSky do všech sítí mıžete s Férovými
tarify (kromÝ toho nejnižšího) posílat
bez omezení. ProstÝ kolik chcete. Těeba
tisíc dennÝ. Nebo víc.
Za volání do ciziny vám
nepěiÏítáme žádné další minuty.
ProstÝ používáte ty, které máte
v paušálu.
Sleva 25 % pro
studenty
Studenti od nás dostanou Férové
tarify ještÝ o Ïtvrtinu výhodnÝjší.
Mládí se musí podporovat.
Máte IÍO?
Fér tarif 399
neomezené
SMS
v síti Vodafone
ostatní 1,50 KÎ/SMS
3000
50
minut
vteĚin volání
Fér tarif 799
neomezené
SMS
Neomezený
tarif 3299
MrknÜte na
Business Fér tarify
na strany 94, 96–97.
neomezené
SMS
oo
200
12 000
minut
vteĚin volání
minut
neomezené
volání
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
150 MB
300 MB
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil super
PĚipojení
pro mobil
premium+
677 KÏ
1499 KÏ
4149 KÏ
399 KÏ
799 KÏ
3299 KÏ
PĚipojení pro
mobil standard
Tak od nás
dostanete VPN
zdarma a ještÜ
lepší podmínky
pro volání.
72
Mobilní web, aplikace a e-knihy
Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr
Aplikace do lavice...
Prázdniny skonÍily a nedá se svítit, škola zaÍíná. Máme pro vás
alespoĈ dvÛ aplikace, které vám školní rok výraznÛ ulehÍí.
K Îemu je
Vodafone galerie?
Vodafone
na záěí
doporuÏuje
Vodafone galerie vám
pomİže s orientací ve svÜtÜ
aplikací pro chytré telefony.
DoporuÎíme
vám ty nejlepší
aplikace a hry, aĦ už máte iPhone, nebo
telefon s Androidem. A teÐ novÜ i pro
Windows Phone telefony!
Škola pod kontrolou
ROZVRH V KAPSE
Papírový školní rozvrh se musí složitÛ vypisovat,
aby nakonec dęíve Íi pozdÛji skonÍil v dezolátním
a nepoužitelném stavu na dnÛ batohu. Byla jen
otázka Íasu, kdy ho nÛkdo úhlednÛ zapracuje
a složí do chytrého telefonu. A tak si teÏ uživatelé
Androidį mįžou stáhnout aplikaci Školní rozvrh.
S ním si rozpis hodin vytvoęíte bÛhem chvilky.
A pak ho budete mít neustále u sebe, nezmaÍkáte ho a ani neumastíte od svaÍiny.
Mobilní web, aplikace a e-knihy
73
…pod lavici e-knihy
Ve Vodafone galerii v sekci E-knihy už najdete více než
3700 titulį všech žánrį, z toho více než 1300 e-knih
zdarma.
Co všechno najdete
v sekci E-knihy?
Máme tu Îeské spisovatele jako
napĚíklad Michala Viewegha, Barbaru
Nesvadbovou i autory svÜtových
bestsellerİ Stiega Larssona, Jo Nesba,
Johna Irvinga a další.
Netahejte sešity
A do školní lavice si
mİžete vybrat i ze
70 titulİ e-Îasopisİ
i s multimediálním
a interaktivním obsahem.
Tady máte dva tipy.
ŠKOLNÍ ZÁPISKY POęÁD PO RUCE
Už vás nebaví nosit tÛžké sešity do školy nebo mít nepęehledné
dokumenty rozházené po celém poÍitaÍi? Chcete snadno a rychle
získat zápisky z hodin, pęi kterých jste zrovna museli být nÛkde jinde?
PrubnÛte Školní sešit.cz, nenahraditelného pomocníka pęi studiích.
Je to aplikace pro psaní školních zápiskį online. Jednoduše si v ní
vytvoęíte sešity, do kterýho zapíšete svoje zápisky. Pak je mįžete sdílet
s pęáteli na Facebooku. KromÛ sdílení se dají zápisky zveęejnit tak, že
budou vyhledatelné kýmkoli na
internetu. Mįžete povolit svým
pęátelįm, aby je upravovali.
Vytvoęené sešity jsou rozdÛleny
do jednotlivých témat a hodin,
které se automaticky Ííslují pro
celkovou pęehlednost. Navíc je aplikace pęístupná kdykoli a kdekoli,
protože funguje i bez pęipojení k
internetu!
Pošlete SMSkou
kód knížky na
90299 a ÎtÜte!
NEVIDITELNÝ
C. D. Payne
E-kniha s neopakovatelným bonusem: vÛnováním od autora.
Neviditelnost mįže být požehnáním, stejnÛ jako prokletím...
Poznejte pęíbÛh muže, jenž nevrhá
stín. Pomįže objevená dovednost
Alexovi zachránit život, který si
úspÛšnÛ niÍí už tolik let? Bavte se
pestrým a humorným pęíbÛhem
a nechte se pęekvapit neÍekaným
rozuzlením. Od kultovního spisovatele a autora deníku Mládí v hajzlu.
Wooky cena: 149 KÍ
SMS kód: VODAFONE KT2US
OTAZNÍKY HISTORIE
Záhadné a tajuplné dÛjiny,
šokující a neznámé osudy.
PojÏte se toulat nerozluštÛnými
záhadami, které nám odkázali
naši slavní i ménÛ slavní pęedkové.
Poodhalíme tajemství historie zábavné, ale i temné a krvavé. Otazníky
historie budou bez dechu Ííst i ti,
které ve škole dÛjepis pęíliš nebavil.
Wooky cena: 39 KÍ
SMS kód: VODAFONE DT24U
74
Pęipojení s Vodafonem
Internet v mobilu
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v mobilu
Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se
pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý.
E-maily, sociální sítÝ, chat, oblíbené weby, to všechno mıžete mít
poěád u sebe.
Stovky aplikací, které vám usnadní život nebo vás zabaví.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
DodateÍný objem dat
Cena
25 MB/24 hodin
25 KÍ
–
–
60 MB/7 dní
49 KÍ
60 MB
39 KÍ
Pęipojení pro mobil standard
150 MB
177 KÍ
150 MB
100 KÍ
Pęipojení pro mobil super
300 MB
249 KÍ
300 MB
100 KÍ
Pęipojení pro mobil premium
600 MB
315 KÍ
600 MB
200 KÍ
Pęipojení pro mobil premium+
1,2 GB
449 KÍ
1,2 GB
200 KÍ
Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání
Pęipojení na den
Pęipojení na týden
MÛsíÍní datové tarify
Jak získat
nejvýhodnÜjší cenu
za Internet v mobilu?
PoĚiÐte si
Férový tarif.
MrknÜte
na strany 98–99.
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. V Internetové samoobsluze si mıžete zapnout i automatické navýšení objemu dat, takže se
o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou
Pęipojení s Vodafonem
Internet v tabletu
75
Internet v tabletu
Je jedno, jestli potěebujete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab,
nebo jiném tabletu. Máme internet pro všechny, kteěí chtÝjí své zaěízení
využívat na plné pecky.
Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 21,6 Mbps.
Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už
v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
500 MB
265 KÍ
199 KÍ
500 MB
200 KÍ
1 GB
398 KÍ
299 KÍ
1 GB
200 KÍ
MÛsíÍní datové tarify
Pęipojení pro tablet super
Pęipojení pro tablet premium
PĚipojení pro tablet
mİžete mít
Pokud si ho poĚídíte
za lepší cenu
s jakýmkoliv balíÎkem
Férových tarifİ.
MrknÜte
na strany 98–99.
Vodafone
Smart Tab 10
OperaÏní systém
Android 3.2
Displej v cm/"
25,6 cm/10,1"
Uživatelská pamÝħ
až 16 GB
Fotoaparát
5Mpix
Pohotovostní
doba (hodiny)
až 300
už od
7677 KÏ
Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP?
Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. V Internetové samoobsluze si mıžete zapnout i automatické navýšení objemu dat, takže se
o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou
76
Pęipojení s Vodafonem
Internet v notebooku
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet
Internet v notebooku
Chcete ještÜ
lepší cenu?
Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu.
StaÏí vám jen notebook a USB modem.
Užijte si rychlé pěipojení až 21,6 Mbps a 73% pokrytí populace sítí 3G.
Je jedno, jestli potěebujete být online každý den, nebo obÏas.
Máme pěipojení pro každého. A nezáleží na tom, jestli máte tarif,
Ïi pěedplacenou kartu.
PoĚiÐte si Internet
v notebooku
s jakýmkoliv Férovým
tarifem!
Víc najdete
na stranách
98–99.
Ceník
Služba
Objem dat (FUP)
Cena
ZvýhodnÛná cena
DodateÍný objem dat
Cena
Datové tarify
500 MB
75 KÍ/48 hodin
–
–
–
Pęipojení pro notebook standard
Pęipojení na 2 dny
1 GB
398 KÍ/mÛsíc
299 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Pęipojení pro notebook super
4 GB
532 KÍ/mÛsíc
399 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Pęipojení pro notebook premium
10 GB
1000 KÍ/mÛsíc
750 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Internet pro pĚedplacenou kartu
Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady
mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna
data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.
Sada s datovým
objemem 1GB
699 KÏ
NEBO
Sada se 3 mÝsíci
internetu
Vodafone Mobile
Connect K4510
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7, Mac OS X
3G/HSDPA
ano/až 28,8 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
997 KÏ
už od
Vodafone
Mobile
Connect
K3770
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7,
Mac OS X 10.4.11 a vyšší
3G/HSDPA
ano/až 7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
už od
577 KÏ
77 KÏ
Pęipojení s Vodafonem
Internet na doma
77
Internet na doma
Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÝtšinu
domácností v Îeské republice.
Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mıžete zcela bez omezení.
VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími
službami.
Ceník
ADSL 8 Mbps
ADSL
ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
ADSL bez pevné linky
660 KÍ/mÛsíc
396 KÍ/mÛsíc
880 KÍ/mÛsíc
528 KÍ/mÛsíc
ADSL s pevnou linkou
500 KÍ/mÛsíc
–
750 KÍ/mÛsíc
–
Chcete zvýhodnÜnou
cenu za Internet na doma?
Spojte Internet na doma
s kterýmkoliv Férovým
tarifem.
MrknÜte
na strany 98–99.
ADSL/VDSL
modem
Podpora
ADSL/VDSL
Pěipojení
LAN, Wi-Fi
Podporované standardy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WPA2-PSK/WPS
PSK/WPS
Napájení
ení
externí
577 KÏ
standardní cena
1677 KÏ
Tip
Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo
s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ
s úvazkem na 24 mÛsícį.
78
Vodafone karta
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Pęedplacené
karty
Výhody našich karet.
Žádný mÜsíÎní paušál
ani vyúÎtování.
Stejné ceny
za volání
po celý den.
Po první minutÜ
úÎtování
po vteĚinách.
KARTA NA MÍRU
Když voláte stejnÜ do všech sítí
DIVOKÁ KARTA
Když voláte nejvíc do Vodafonu
Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!
Vodafone karta na míru
Volání do všech sítí
Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!
Vodafone divoká karta
6,50 KÍ/min.
Volání v síti Vodafone
3,00 KÍ/min.
7,20 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
Volání do ostatních sítí v ÌR
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ
Super nabídka
pro víkendové kecky
StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ
5 minut nebo poslat 5 zpráv.
A pak už mıžete volat nebo SMSkovat
o víkendu do aleluja. Anebo mıžete
využívat obojí.
Zadarmo a napoěád!
SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:
Program dvojka
LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti
Vodafone, první nastavení Íísel zdarma
Víkendové nonstop volání do Vodafonu
Celý aktuální nebo následující víkend budete volat
na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.
Cena volání:
2,38 KÍ/min.
59,90 KÍ
Vodafone karta
79
Internet
v mobilu
zdarma
PęEDPLACENÁ KARTA
s Internetem v mobilu zdarma
Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou
cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 300 KÍ,
a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online
vždycky a všude.
Speciální
nabídka
Volání 6,50 KÍ za minutu
SMSka za 1,50 KÍ
MMSka za 4,50 KÍ
Internet v mobilu zdarma
SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ
Vodafone Smart II je boží mobil do školy
Za skvÛlou cenu 2777 KÍ získáte kromÛ tohohle chytrého telefonu i pęedplacenou kartu s kreditem 200 korun a jako dárek navíc stylový repráÍek.
PoęiÏte si ho hned na zaÍátku školního roku, aĥ se uvedete hned. Bacha, aĥ
vám ho úÍa ze závisti nezabaví!
Chytrý mobil, karta
a ještÝ repráÏek jen za
2777 KÏ
BlackBerry Curve
8520 + Pěedplacená
karta s Internetem
v mobilu zdarma
3777 KÏ
80
Volání a data v cizinÛ
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/roaming
V cizinÛ jako doma
Volat a surfovat s námi mįžete i v cizinÛ stejnÛ výhodnÛ jako doma.
Zaplatíte nevelký spojovací poplatek a pak už máte domácí ceny.
Vodafone Passport
S touhle službou budete mít volání ze
zahraniÏí za stejnou cenu jako v Îeské
republice.
Navíc zaplatíte jen spojovací poplatek
podle místa, kde zrovna jste. SvÝt jsme
rozdÝlili do těí pěehledných zón, abyste
mÝli jasno.
Spojovací poplatek platíte vždy jednou
za 20 minut volání.
Zóna (mrknÛte na mapku dole)
Spojovací poplatek
Cena za minutu
zóna
1
22 KÍ
Stejná jako v ÌR
zóna
2
50 KÍ
Stejná jako v ÌR
zóna
88 KÍ
Stejná jako v ÌR
3
Vodafone Passport Data
ZaĚiÐte si ho hned teÐ
Pošlete zdarma textovku ROAM PASS A 1234
na Ííslo 7700 (místo 1234 napište své osobní
Ííselné heslo do naší Samoobsluhy).
Jestli vás nebaví psát SMSky, mrknÛte do naší
Internetové, pęípadnÛ Mobilní samoobsluhy
a tam si Vodafone Passport zakliknÛte.
Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy
na *077 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat
služby.
Vodafone Data
Passport si teÑ
mıžete užít v celé zónÝ
1, což je 41 evropských
zemí vÏetnÝ
Chorvatska!
Služba
Vodafone Passport data na den
S Vodafone Data Passportem se budete
moci podívat na Facebook nebo
zkontrolovat e-maily kdekoliv v EvropÝ
za domácí ceny.
Zaplatíte jen denní poplatek a pak už
surfujete za domácí cenu.
Aktivujte si tenhle tarif ještÝ doma,
z ciziny už to nepıjde.
AktivaÍní poplatek
Kolik dat mohu použít
50 KÍ
150 MB
Volání a data v cizinÛ
Vodafone Roaming na den
Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo.
Žádné další poplatky.
Minuta hovoru po provolání volných
minut vás bude stát 6,50 KÏ.
Cena SMSky po vyÏerpání tÝch volných
bude 1,50 KÏ.
Služba
Cena
Co za to?
Vodafone Roaming na den
99 KÍ/den
Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích
Jak je to s poplatkem?
Denní poplatek 99 KÍ je úÍtován pouze v pęípadÛ uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi
pęíchozího hovoru.
SMS, volání a data z domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne.
Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou
samoobsluhu nebo v našich prodejnách.
Volné minuty,
data a SMS v 41
evropských zemích
99 KÏ/den
81
82
Vodafone menu
Více informací ke naleznete na www.vodafonepark.cz
Vodafone menu
ProÍ se pęihlásit
do Vodafone menu?
Pokud voláte s námi, tak se prostÝ budete
mít doběe. Pro každého máme exkluzivní
slevy od svÝtových znaÏek, které jinde
nenajdete.
SMS kupón se slevou mıžete mít pěímo
v mobilu – na jedno kliknutí.
Mıžeme vám nabídnout slevy na produkty
nebo služby, napěíklad od tÝchto partnerı:
iStyle, Nikon, Garmin, Ticketstream,
Národní divadlo, Study.cz, Merell, Diadora,
Teva, Pizza Coloseum, Litex a mnoha
dalších.
Domácí spotęebiÍe
ETA se slevou 25 %
Díky Vodafone menu dostanete speciální
slevu na vybrané výrobky tradiÏního Ïeského
výrobce ETA. Pěi objednání zboží na e-shopu
www.e-prodejna.eu staÏí zadat kód, který
obdržíte v SMS z Vodafone menu a 25% sleva
je vaše. Nabídka platí do konce záĚí nebo
do vyprodání zásob.
Jak se pĚihlásit
do Vodafone menu?
Máte to absolutnÝ zadarmo.
Vodafone menu najdete na
www.menu.vodafone.cz.
Po pĚihlášení mrknÜte
na záložku „Moje výhody“.
Když budete chtít, budeme vás
o nových slevách informovat
– ale jen o tÝch, které vás zajímají.
K registraci
a pĚihlášení
potĚebujete jen
mobilní telefon.
Po registraci vám budou chodit
zdarma SMSky o slevách podle
vašeho gusta.
Sleva 10 % na autonavigace
Garmin a navíc hodinky
Swatch jako dárek
PoěiÑte si skvÝlou navigaci Garmin Nuvi
1490T Lifetime nebo Garmin Nuvi 1350
za zvýhodnÝnou cenu s dárkem navrch.
StaÏí, když si stáhnete SMS kupón ve
Vodafone menu, a sleva i dárek jsou
vaše! Nabídka platí do 30. 9. 2012 nebo
do vyprodání zásob.
Tady všude a ještÝ u spousty dalších Ůrem dostanete super slevy:
Premium
Reseller
Volací jistina
83
Více na www.vodafone.cz
Volací jistina
Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi
pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme.
Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání
všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.
Výše Volací jistiny
Minimální
mÛsíÍní
plnÛní
Minimální výše
Volací jistiny
bez zvýhodnÛného
telefonu
Minimální výše
Volací jistiny
se zvýhodnÛným
telefonem
Minimální výše Volací
jistiny pro stávající
zákazníky pęi poęízení
další SIM
0–276,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
277–476,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
477–776,99 KÍ
500 KÍ
1000 KÍ
0 KÍ
777–1176,99 KÍ
500 KÍ
1500 KÍ
0 KÍ
1177–2176,99 KÍ
500 KÍ
2000 KÍ
0 KÍ
2177 KÍ a více
500 KÍ
3000 KÍ
0 KÍ
Aby bylo jasno
CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ?
Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní
se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou
chodit faktury.
A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON?
Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá.
Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního
mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit
aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli
to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného
zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
84
Nejlepší mobily, co známe
Ty nejlepší
stroje,
co pro vás
máme
CENTRUM
CHYTRÝCH
TELEFONį:
Nejširší nabídka
smartfounİ ze
všech!
Vodafone se stává centrem
chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších
a nejnadupanÝjších
smartphonı, které jsou u nás
k mání. Koupit se dají v devíti
vybraných prodejnách:
• Praha, Jugoslávská
• Praha, Nový Smíchov
• Brno, OC Olympia
• PlzeĊ, nám. Republiky
• Olomouc, Ostružnická
• Ostrava, Nová Karolina
• Ostrava, Avion
• Ústí nad Labem,
Mírové námÝstí
• Pardubice,
nám. Republiky
Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška.
A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete,
těeba speciální handsfree,
kryty na smartphony, fólie atd.
Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete
objednat i ve zvláštní sekci
na eshop.vodafone.cz.
Na síti jako doma
Jste na sociálních síĥích víc než jako doma? Posíláte
rádi zprávy nebo chatujete? Baví vás multimédia? Tak
právÛ vám je urÍen nový chytrák od BlackBerry,
který jde do prodeje pod oznaÍením Curve 9320.
S hardwarovou QWERTZ klávesnicí budete psát jako
o závod, takže bacha, aĥ nepíšete ještÛ rychleji, než
myslíte. Ve srovnání se svými pęedchįdci nabízí Curve
9320 ještÛ rychlejší procesor a dvakrát tak víc vnitęní
pamÛti, takže mįžete vesele ukládat dokumenty, fotky,
a když vám to bude poęád málo, pęidáte pamÛĥovou
kartu o velikosti až 32 GB a je to. Na levém boku pak
najdete speciální tlaÍítko BlackBerry Messenger, díky
kterému mįžete jedním stisknutím zaÍít chatovat
nebo sdílet multimediální obsah a soubory. Mimoto je
propojené s Facebookem a Twitterem, takže mįžete
pęímo odtud aktualizovat svįj status nebo odeslat nový
tweet. Za pęíznivou cenu dostanete spolehlivý systém
BlackBerry OS 7.1 s okamžitou odezvou, vysokou úroveĈ zabezpeÍení pęenášených dat, 3Mpix fotoaparát,
FM rádio a parádní výdrž baterie, díky které mįžete
volat a poslouchat hudbu až do alejuja... Co víc si pęát?
BlackBerry Curve 9320
OperaÎní systém: BlackBerry OS
Interní pamÜĦ: až 512 MB/až 32 GB na
MicroSD kartÝ
Fotoaparát: 3 Mpix
Nejlepší mobily, co známe
85
Je váš mobil Eko-tęída?
Být šetrný k pĚírodÜ není problém. StaÎí
si dobĚe vybrat.
Jak dneska nejste eko, máte utrum. A tak i mobily teÏ mají svoji
Eko-tęídu. Specializované agentury u našich telefonį bedlivÛ
sledují 230 kritérií a rozdÛlují je do tęíd podle toho, jak moc
zatÛžují podmínky na matiÍce Zemi. Ìím vyšší Eko-tęída, tím
lepší hodnocení. HravÛ si tak mįžete domyslet, jestli telefon
pęi výrobÛ spotęebuje hodnÛ vody, kolik pęi tom asi vypustí
emisí oxidu uhliÍitého, jak daleko se už on a jeho souÍásti vezly,
kolik potęebuje energie nebo jak je na tom s recyklací. A aby to
výrobci nemÛli tak jednoduché, proklepli jsme i jejich chování
a pracovní podmínky. Tak a teÏ už se podívejte, jak je na tom váš
favorit. A pokud u nÛjakého telefonu uvidíte “neohodnoceno”,
nebojte se, na hodnocení zkrátka ještÛ pracujeme. Víc se
o Eko-tęídách dozvíte na www.vodafone.cz/eko-trida.
Huawei Ascend G300
OperaÎní systém: Android OS
Interní pamÜĦ: až 2 GB/až 32 GB
na MicroSD kartÝ
Fotoaparát: 5 Mpix
Ten se nezdá
Jestli chcete telefon, který skvÛle obstojí, co se týká
pomÛru ceny a výkonu, pak si urÍitÛ nenechte ujít
povedený kousek Huawei Ascend G300. Do rukou se vám tak dostanete dotykový telefon, který
nejen dost dobęe vypadá, ale má taky výbavu, kterou potkáváte u mnohem dražších strojį. Na jeho
velkém displeji s úhlopęíÍkou 10,2 cm a rozlišením
480x800 pixelį budete po netu surfovat jedna
báseĈ. Díky vnitęní pamÛti až 2 GB si sem v pohodÛ
uložíte hromadu muziky, videí nebo fotek – tęeba
tÛch, co vyfotíte 5Mpix fotoaparátem s pęisvÛtlovací
diodou. Sympatický Ascend G300 se dál pyšní
rychlým procesorem taktovaným na 1 GHz, takže
svým výkonem vás taky rozhodnÛ nezklame. A co
víc, telefon hravÛ zvládá rychlé datové pęenosy
s rychlostí stahování až 7,2 Mbps. Wi-Fi a bluetooth
jsou samozęejmostí. No není to paráda?
86
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart II
LG
Optimus L3
Samsung
GALAXY Y
Nokia
C5-00 5MP
Nokia
C5-03
BlackBerry
Curve 8520
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
2577 KÍ
2777 KÍ
2977 KÍ
3577 KÍ
3777 KÍ
3777 KÍ
MMP od 277 KÎ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
MMP od 477 KÎ
577 KÍ / 77 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
MMP od 777 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
MMP od 1177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
Tęi barevné kryty v balení
Poslední šance
Poslední šance
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
Nokia S60
Nokia S60
BlackBerry OS 5.0
Displej v cm/"
8,1 cm/3,2“
8,1 cm/3,2"
7,62 cm/3"
5,6 cm/2,2"
8,1 cm/3,2"
6,2 cm/2,46''
320x480
240x320
240x320
240x320
360x640
320x240
až 150MB/2GB
až 1,15GB/–
až 180MB/2GB
až 50MB/2GB
až 40MB/2GB
až 256MB/2GB
832 MHz
800 MHz
832 MHz
600 MHz
600 MHz
512 MHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
3Mpix
3Mpix
2Mpix
5Mpix
5Mpix
2Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
–/–
–/–
•/–
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
1200
1500
1200
1050
1000
1150
Délka hovoru (minut)
až 360
až 360
až 360
až 720
až 684
až 270
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 300
až 120
až 672
až 600
až 408
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
•/–
Bluetooth
•
•/3.0
•/3.0
•
•
•/2.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
109x58x12,35
102,6x61,6x11,8
104x58x11,5
112x46x12,3
105,8x51x13,8
109x60x13,9
120
109
99,7
89,3
93
106
Íerná + modrá,
rįžová, citrónová
stęíbrno-bílá
šedá
šedá
Íerno-zelená
Íerná
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz
strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
Telefony
87
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
HTC
Wildfire S
Huawei
Ascend G300
Motorola
Defy Mini
BlackBerry
Curve 9320
Samsung
GALAXY Ace
Samsung
GALAXY
Ace La Fleur
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
3777 KÍ
3977 KÍ
3977 KÍ
4577 KÍ
4777 KÍ
4777 KÍ
MMP od 277 KÎ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
MMP od 477 KÎ
2577 KÍ / 2077 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
MMP od 777 KÎ
1177 KÍ / 677 KÍ
877 KÍ / 377 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
1277 KÍ / 777 KÍ
1277 KÍ / 777 KÍ
MMP od 1177 KÎ
377 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Poslední šance
Novinka k dostání
v prįbÛhu záęí
77 KÍ / 77 KÍ
Limitovaná edice
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
BlackBerry OS 7.1
Android 2.3
Android 2.3
Displej v cm/"
8,1 cm/3,2"
10,2 cm/4"
8,12 cm/3,2"
6,2 cm/2.44''
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
320x480
480x800
320x480
320x240
320x480
320x480
až 512MB/2GB
až 2GB/–
až 120MB/2GB
až 512MB/2GB
až 150MB/2GB
až 150MB/2GB
600 MHz
1 GHz
600 MHz
806 MHz
832 MHz
832 MHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
3Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/–
•/–
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1230
1500
1650
1450
1350
1350
Délka hovoru (minut)
až 430
až 400
až 1150
až 420
až 660
až 660
Pohotovostní doba (hodiny)
až 360
až 420
až 510
až 432
až 640
až 640
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/2.1
•/2.1
•/2.1
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
101,3x59,4x12,4
122,5x63x10,5
109x58,5x12,5
109x60x12,7
113,4x60,5x11,5
113,4x60,5x11,5
105
140
107
103
112
112
šedá
Íerná s oranžovým
lemem
Íerná
Íerná, bílá
kvÛtinový vzor
Hmotnost (g)
Barevné provedení
tmavÛ šedá
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz
strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
88
Telefony
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
HTC
Desire C
Sony Ericsson
Xperia
mini pro
Nokia
Lumia 610
Sony Ericsson
Xperia Ray
HTC
One V
Nokia
Lumia 800
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
4777 KÍ
4777 KÍ
4977 KÍ
5377 KÍ
6577 KÍ
8577 KÍ
MMP od 277 KÎ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4277 KÍ / 3777 KÍ
4777 KÍ / 4277 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
MMP od 477 KÎ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4777 KÍ / 4277 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
MMP od 777 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
6377 KÍ / 5877 KÍ
MMP od 1177 KÎ
1177 KÍ / 677 KÍ
1177 KÍ / 677 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2277 KÍ / 1777 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
MMP od 2177 KÎ
577 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
Poslední šance
Funguje pouze na
MicroSIM
Poslední šance
Poznámka
Funguje pouze
na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 4.0
Android 2.3
Windows Phone 7.5
Android 2.3
Android 4.0
Windows Phone 7.5
Displej v cm/"
8,9 cm/3,5"
7,6 cm/3"
9,4 cm/3,7"
8,3 cm/3,3"
9,4 cm/3,7"
9,4 cm/3,7"
320x480
320x480
480x800
480x854
480x800
480x800
až 90MB/2GB
až 1GB/2GB
až 8GB/–
až 300MB/4GB
až 1GB/–
až 16GB/–
600 MHz
1 GHz
800 MHz
1 GHz
1 GHz
1,4 GHz
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
5Mpix
8Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1230
1200
1300
1500
1500
1450
Délka hovoru (minut)
až 430
až 340
až 630
až 420
až 500
až 780
Pohotovostní doba (hodiny)
až 570
až 340
až 670
až 440
až 617
až 265
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/4.0
•/2.1
•/2.1
•/2.1
•/3.0
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
102x56,6x11,95
92x53x18
119x62,2x11,95
111x53x9,4
120x59x9,2
116,5x61,2x12,1
100
136
120
100
115
142
Íerná, bílá
Íerná
Íerná
Íerná
šedá
Íerná
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz
strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
Telefony
89
Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Sony
Xperia P
HTC
One S
HTC
One X
Samsung
GALAXY S III
Apple
iPhone 4S 16GB
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
9377 KÍ
10 777 KÍ
13 577 KÍ
14 977 KÍ
16 277 KÍ
MMP od 277 KÎ
8177 KÍ / 7677 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
12 377 KÍ / 11 877 KÍ
13 577 KÍ / 13 077 KÍ
14 377 KÍ / 13 877 KÍ
MMP od 477 KÎ
7177 KÍ / 6677 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
11 377 KÍ / 10 877 KÍ
12 777 KÍ / 12 277 KÍ
13 377 KÍ / 12 877 KÍ
MMP od 777 KÎ
6377 KÍ / 5877 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
11 277 KÍ / 10 777 KÍ
12 777 KÍ / 12 277 KÍ
MMP od 1177 KÎ
5377 KÍ / 4877 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
10 777 KÍ / 10 277 KÍ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
MMP od 2177 KÎ
4177 KÍ / 3677 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
8277 KÍ / 7777 KÍ
Funguje pouze na MicroSIM.
Nepodporuje microSD
Poslední šance. Funguje pouze
na MicroSIM. Nepodporuje
microSD
Poznámka
8277 KÍ / 7777 KÍ
Funguje pouze na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Android 4.0
Android 4.0
Android 4.0
iOS
Displej v cm/"
10,16 cm/4"
10,9cm/4,3"
11,94 cm/4,7"
12,2 cm/4,8"
8,9 cm/3,5"
540x960
540x960
720x1280
720x1280
640x960
až 13GB/–
až 10GB/–
až 25GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
2x1 GHz
2x1,7 GHz
4x1,5 GHz
4x1,4 GHz
2x1 GHz
•/–
•/•
•/•
•/•
•/–
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1305
1650
1800
2100
1420
Délka hovoru (minut)
až 360
až 510
až 400
až 700
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
až 475
až 263
až 400
až 790
až 200
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/4.0
•/4.0
•/4.0
•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
122x59,5x10,5
131x65x7,8
134x69x8,9
136,6x70,6x8,6
115,2x58,6x9,3
120
119
130
133
140
Íervená
stęíbrná
šedá
modrá, bílá
Íerná, bílá
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz
strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
90
Tablety
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
Smart Tab 7
Vodafone
Smart Tab 10
Samsung
GALAXY Tab 2 10.1
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
5577 KÍ
7577 KÍ
11 177 KÍ
MMP od 277 KÎ
4977 KÍ / 4477 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
9377 KÍ / 8877 KÍ
MMP od 477 KÎ
3977 KÍ / 3477 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
MMP od 777 KÎ
2977 KÍ / 2477 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
8577 KÍ / 8077 KÍ
MMP od 1177 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
7577 KÍ / 7077 KÍ
MMP od 2177 KÎ
977 KÍ / 477 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
6377 KÍ / 5877 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 3.2
Android 3.2
Android 4.0
Displej v cm/"
17,7 cm/7"
25,6 cm/10,1''
25,7 cm/10,1''
Rozlišení displeje
800x1280
1280x800
1280x800
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 16GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
Procesor
2x1,2 GHz
2x1,2 GHz
2x1 GHz
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
3Mpix
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/•
–/•
–/–
Kapacita baterie (mAh)
4000
6800
7000
Podpora volání/SMS
Pohotovostní doba (hodiny)
–/•
–/•
•/•
až 180
až 300
až 2000
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/2.1
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
–/•
–/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
194x120x11,4
257x172x11,3
256,6x175,3x9,7
391
672
587
Íerná
Íerná
stęíbrná
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz
strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
Telefony
91
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Samsung
GALAXY mini 2
Sony
Xperia U
Samsung
GALAXY Ace plus
HTC
One S
BlackBerry
Bold 9900
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
4177 KÍ
5777 KÍ
5977 KÍ
10 777 KÍ
11 977 KÍ
MMP od 277 KÎ
3777 KÍ / 3277 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
10 777 KÍ / 10 277 KÍ
MMP od 477 KÎ
2777 KÍ / 2277 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
MMP od 777 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
MMP od 1177 KÎ
977 KÍ / 477 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2277 KÍ / 1777 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
1177 KÍ / 677 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
6777 KÍ / 6277 KÍ
Poznámka
Poslední šance. Funguje pouze
na MicroSIM. Nepodporuje
microSD
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
Android 4.0
BlackBerry OS 7.0
8,31 cm/3,27''
8,89 cm/3,5“
9,27 cm/3,65"
10,9cm/4,3"
7,1 cm/2,8"
Rozlišení displeje
320x480
480x854
320x480
540x960
640x480
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 4GB/–
až 4GB/–
až 1,8GB/–
až 10GB/–
až 8GB/–
Procesor
800 MHz
2x1 GHz
1 GHz
2x1,7 GHz
1,2 GHz
•/–
–
•/–
•/•
•/–
3Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
5Mpix
Displej v cm/"
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/–
•/•
–/•
•/•
•/–
Kapacita baterie (mAh)
1300
1290
1300
1650
1230
Délka hovoru (minut)
až 480
až 406
až 690
až 510
až 390
Pohotovostní doba (hodiny)
až 300
až 472
až 630
až 263
až 307
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/3.0
•/3.0
•/4.0
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
–/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
109,4x58,6x11,81
112x54x12
116x63,1x11,4
131x65x7,8
115x66x10,5
106
110
115
119
130
žlutá
Íerná s Íerným a rįžovým
krytem antény
modrá
Íerná
Íerná
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz
strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
92
Telefony
Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Nokia
Lumia 900
Samsung
GALAXY Note
HTC
One X
Vodafone
255
Nokia
100
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
11 977 KÍ
13 377 KÍ
13 577 KÍ
477 KÍ
MMP od 277 KÎ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
12 177 KÍ / 11 677 KÍ
12 377 KÍ / 11 877 KÍ
–
–
MMP od 477 KÎ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
11 377 KÍ / 10 877 KÍ
–
–
677 KÍ
MMP od 777 KÎ
9577 KÍ / 9077 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
–
–
MMP od 1177 KÎ
8577 KÍ / 8077 KÍ
9377 KÍ / 8877 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
–
–
MMP od 2177 KÎ
7377 KÍ / 6877 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
–
–
Poslední šance.
Funguje pouze na MicroSIM.
Nepodporuje microSD
Poslední šance
Poznámka
Funguje pouze na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Windows Phone 7.5
Android 2.3
Android 4.0
Vodafone
Nokia S30
10,92 cm/4,3''
13,4 cm/5,29''
11,94/4,7"
3,65 cm/1,44''
4,57 cm/1,8''
480x800
800x1280
720x1280
128x128
128x160
až 16GB/–
až16GB/–
až 25GB/–
–/–
–/–
1,4 GHz
2x1,4 GHz
4x1,5 GHz
130 MHz
N/A
–/–
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
–/–
8Mpix
8Mpix
8Mpix
–
–
•/•
•/•
•/•
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
1830
2500
1800
720
800
Délka hovoru (minut)
až 480
až 1020
až 400
až 215
až 432
Pohotovostní doba (hodiny)
až 300
až 600
až 400
až 225
až 35 dní
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
–/–
–/–
Bluetooth
•/2.1
•/3.0
•/4.0
–
–
•/•
•/•
•/•
•/–
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
900/1800
127,8x68,5x11,5
147x83x9,7
134x69x8,9
109x47x11,9
110x45,5x14,9
160
178
130
64
70
Íerná
Íerná
bílá
Íerná
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ.
Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz
strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
Telefony
93
ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu
Vodafone
155
Nokia
C1-01
Nokia
113
Nokia
C2-01
Samsung Xcover 2
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
877 KÍ
1077 KÍ
1177 KÍ
1777 KÍ
1977 KÍ
MMP od 277 KÎ
–
–
–
–
–
MMP od 477 KÎ
–
–
–
–
–
MMP od 777 KÎ
–
–
–
–
–
MMP od 1177 KÎ
–
–
–
–
–
MMP od 2177 KÎ
–
–
–
–
–
Poslední šance
Novinka k dostání v prįbÛhu
záęí
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Procesor
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Vodafone
Nokia S40
Nokia S40
Nokia S40
Samsung
4,57 cm/1,8''
4,57 cm/1,8"
4,57 cm/1,8"
5,1 cm/2"
5,6 cm/2,2"
128x160
128x160
128x160
240x320
240x320
–/–
až 64MB/–
až 16MB/–
až 43MB/–
až 40MB/–
52 MHz
N/A
N/A
N/A
N/A
–/–
•/–
•/–
•/–
•/–
–
VGA
VGA
3Mpix
2Mpix
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
1000
800
800
1020
1300
Délka hovoru (minut)
až 540
až 636
až 468
až 525
až 1140
Pohotovostní doba (hodiny)
až 700
až 528
až 790
až 430
až 1000
Wi-Fi/GPS
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Bluetooth
–
•
•/2.1
•/2.1
•/3.0
•/–
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900
900/1800
850/900
/1800/1900/
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900
110x56,5x13,5
108x45x14
110x46x14,8
109,8x46,9x15,3
122,5x52,9x17,9
88
78,8
77
89
110
šedá
šedá
Íerná
stęíbrná
šedá
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Eko-tĚída (viz s. 85)
Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH
94
Pro ūrmy
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
BuÏte stále online, a máte
podnikání pod kontrolou
Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý z našich nových Business Fér tarifį s úÍtováním po
vteęinách, chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do
tabletu!
Business Fér tarify
PoěiÑte si nÝkterý z našich Business
Fér tarifı s úÏtováním po vteěinách,
neomezenými SMS, volnými minutami
do zahraniÏí a výhodnÝjším voláním do
všech sítí, ale také zvýhodnÝný telefon.
Napěíklad Samsung GALAXY S III za
skvÝlou cenu.
K tomu teÑ navíc mıžete k jakémukoliv
Business Fér tarifu získat slevu 25 % na
PĚipojení pro tablet premium. Budete
vždy online a navíc mıžete telefonovat
v rámci Ůrmy zcela zdarma.
Business Fér
1499
neomezené SMS
36 000
600
minut
vteĚin volání
další cca
0,05 KÎ/vteĚinu
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
2589 KÏ
1499 KÏ
4777 KÏ
zvýhodnÝný tablet
Vodafone
Smart Tab 7
Pro ūrmy
95
BlackBerry
pro vaši firmu
PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním
a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením
ūremní komunikace.
BlackBerry – ęešení pro vaši firmu
UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném
Ïase na vašem telefonu.
Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe.
Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G
pokrytí.
Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální
zprávy na jiné telefony BlackBerry.
BlackBerry Enterprise Server
Express (BESEx)
Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server?
V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.
BlackBerry Internet Service
(BIS)
Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné
e-mailové ęešení.
Co pĚináší
Co pĚináší
Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma.
Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį.
ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování.
Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java.
Mobilní e-mail
Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web.
Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní
investice.
Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory.
Mobilní e-mail
BES Express
449 KÍ
BIS
315 KÍ
Limit pro stahování
1,2 GB
Limit pro stahování
600 MB
96
Snadná cesta k Vodafonu
Business Fér tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma
Nabídka mÛsíce pro firmy
Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Fér tarifį navrch
s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími
podmínkami pro volání.
Business Fér tarify
Neomezené
SMS
Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je
i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.
Business Fér
399
neomezené SMS
v síti Vodafone
ostatní 1,50 KÎ/SMS
3000
50
minut
ÚÍtování
po vteęinách
Business Fér
599
Business Fér
799
Business Fér
999
Business neomezený
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
neomezené SMS
6000
100
minut
12 000
200
minut
18 000
3299
oo
300
minut
minut
vteĚin volání
vteĚin volání
vteĚin volání
vteĚin volání
150 MB
300 MB
300 MB
PĚipojení pro
mobil super
600 MB
PĚipojení pro
mobil premium
PĚipojení pro
mobil premium+
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
917 KÏ
1489 KÏ
1739 KÏ
1955 KÏ
4389 KÏ
399 KÏ
599 KÏ
799 KÏ
999 KÏ
3299 KÏ
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
PĚipojení pro
mobil standard
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
PĚipojení pro
mobil super
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
další cca
0,05 KÎ/vteĚinu
neomezené
volání
1,2 GB
Business Fér tarify
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
HTC One V
VPN
Neomezené
volání a SMS
ve firmÛ
Business Fér
1499
neomezené SMS
36další000
cca
600
minut
0,05 KÎ/vteĚinu
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
neomezené
volání a SMS
ve ŭrmÜ
2589 KÏ
1777 KÏ
standardní cena
6577 KÏ
1499 KÏ
Snadná cesta k Vodafonu
97
98
Snadná cesta k Vodafonu
Férové tarify
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Nabídka mÛsíce
Tady najdete to nejlepší, co pro vás máme.
Aĥ už internet za bájeÍnou cenu, nebo tęeba
všechny služby dohromady.
Férové tarify
Neomezené
SMS
Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je
i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.
Vodafone Smart II
Huawei Ascend G300
Fér tarif 599
neomezené SMS
6000
100
18 000
minut
vteĚin volání
vteĚin volání
300 MB
600 MB
PĚipojení pro
mobil super
1249 KÏ
standardní cena
2577 KÏ
Fér tarif 999
neomezené SMS
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
77 KÏ
ÚÍtování
po vteęinách
599 KÏ
300
minut
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
377 KÏ
standardní cena
3977 KÏ
PĚipojení pro
mobil premium
1715 KÏ
999 KÏ
Férové tarify
Snadná cesta k Vodafonu
99
Internet za
nejvýhodnÛjší ceny
Pęipojení pro notebook, tablet nebo ADSL mįžete mít ještÛ
levnÛji, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv Férovým tarifem.
Už od
299 KÏ
Ìerpání minut
z tarifu i pro volání
do zahraniÍí
Fér tarif 1499
HTC One V
neomezené SMS
36 000
600
minut
vteĚin volání
Internet
v notebooku
Snadno si vyberete mezi
Pěipojením pro notebook
standard s objemem dat
(FUP) 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ
a Pěipojením pro notebook super
s objemem dat 4 GB za 399 KÏ
mÝsíÏnÝ.
Už od
199 KÏ
další cca
0,08 KÎ/vteĚinu
1,2 GB
PĚipojení pro
mobil premium+
Už od
2349 KÏ
1777 KÏ
standardní cena
6577 KÏ
1499 KÏ
396 KÏ
Internet
na doma
Ideální pro uživatele, kteěí
chtÝjí data bez limitu.
Podle rychlosti pěipojení
si vyberete tarif za 396 KÏ
mÝsíÏnÝ s rychlostí
8 Mbps nebo za 528 KÏ
mÝsíÏnÝ až 25 Mbps.
Internet
v tabletu
Mıžete volit mezi
Pěipojením pro tablet
super s objemem dat
(FUP) 500 MB za 199 KÏ
mÝsíÏnÝ a Pěipojením
pro tablet premium
s objemem dat 1 GB
za 299 KÏ mÝsíÏnÝ.
Download

Malí supermani