Download

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT