1
VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE LLM STOPAŘI
ZA ROK 2013
Údaje o kmeni:
Kmen byl založen dne:
8.2. 2011
Číslo kmene:
615
IČ:
22902074
DIČ:
CZ22902074
Lokalita:
Jihomoravský kraj, Brno-město
Struktura kmene:
RODY:
NÁČELNICTVO:
Náčelník:
Alexandra Šuláková
Ledňáci
Ohnivec:
Petr Mikauš
Čipmánkové
Hospodář:
Roman Machain
Puštíci
Písmák:
Lenka Borkovcová
ROP:
Martin Bradáč
Hana Novotná
WWW.STOPARI.UNAS.CZ | LLM Stopaři
2
Činnost kmene:
Pravidelné schůzky
V první polovině roku (druhé toho školního) se scházel každý týden na klubovně v Bílovicích nad
Svitavou rod Čipmánků.
Na začátku školního roku proběhl nábor dětí v Bílovické základní škole v rozmezí 1. až 3. třída. Přibyla
středeční schůzka a vznikl nový rod Puštíků.
Výpravy
PRVNÍ VÝPRAVA SMĚŘOVALA DO JESKYNĚ VÝPUSTEK
KAŽDOROČNÍ JARÁKY, TENTOKRÁT NA ŠPIČÁKU
VELIKONOČNÍ VÝPRAVA V NALOUČANECH
WWW.STOPARI.UNAS.CZ | LLM Stopaři
3
LEZECKÁ VÝPRAVA K RUDICKÉMU PROPADÁNÍ
PRVNÍ MÁJ NA LODÍCH Z BLANSKA DO BRNA SVITAVOU
TÁBOŘENÍ V TÝPÍ NA WALDENU ANEB VÝPRAVA S PŘEKVAPENÍM
STOPA ČERNÉHO VLKA JAKO STAVĚNÍ ŽELEZNICE NAPŘÍČ AMERIKOU
DVOUTÝDENNÍ TÁBOR NA MALÉM WALDENU S TÉMATEM LICHOŽROUTÍ INVAZE
WWW.STOPARI.UNAS.CZ | LLM Stopaři
4
ZAHAJOVAČKA TENTOKRÁT NA CHŘIBECH
KIWENDOTHA NA TÉMA OSIDLOVÁNÍ SEVERNÍ AMERIKY
PODZIMKY POBLÍŽ SKALNÍHO MĚSTA TOULOVCOVY MAŠTALE
VÝPRAVA PADAJÍCÍHO LISTÍ JAKO PRVNÍ VÝPRAVA RODU PUŠTÍKŮ
JESKYNĚ V OKOLÍ HOLŠTEJNA S TAMNÍMI JESKYŇÁŘI
WWW.STOPARI.UNAS.CZ | LLM Stopaři
5
MIKULÁŠSKÁ VÝPRAVA V OKOLÍ KLUBOVNY
VÍKENDOVÁ VÁNOČNÍ VÝPRAVA I S PUŠTÍKY
Ostatní činnosti kmene:
Dále jsme splnily spoustu činů, velkých činů a korálkových činů. Namalovali společně jedno týpí,
uspořádali burzu výrobků a zrecyklovali několik kilo hliníku.
WWW.STOPARI.UNAS.CZ | LLM Stopaři
6
WWW.STOPARI.UNAS.CZ | LLM Stopaři
Download

Stopaři