profi
í
v
t
s
n
e
d
a
r
po
& f i na nc e
6–7/2013
První čtvrtletí
Poradenské
Produkce
Fincentrum
chystá rozvoj
ceny realit
budou Přesnější
strach
a saFety
heaven
Ivan Špirakus
Pool jen na půl
produkty a trhy
Rotace k akciím bude trvat roky
Od počátku letošního roku
přiteklo do akciových fondů
v USA víc peněz než za celý rok
2012. Obrat je znatelný zejména
u fondů investujících do akcií
vyspělých ekonomik. Investory
od dluhopisů ale vyženou
teprve ztráty.
Toky do retailových
fondů v USA (mld.
dolarů)
Tento pohyb pomáhá vysvětlit, proč si akciové trhy
vedou tak dobře, podle některých názorů ale tento
vývoj zvyšuje riziko toho, že investoři začnou vybírat
své zisky a donutí fondy k prodeji akcií.
Podle názoru Commerzbank ale příliv peněz do fondů nedosáhl takové výše, že by nyní hrozil prudký
obrat. Když se totiž podíváme na historický vývoj, je
patrné, že současný příliv peněz do fondů není nijak
výjimečný.
Graf ukazuje tok peněz do amerických retailových
fondů (žlutě jsou vyznačeny fondy akciové, černě
dluhopisové; data za letošek za leden a únor).
že by začala rotace od dluhopisů k akciím. I to je
argumentem proti teorii, která říká, že příliv peněz
do akciových fondů dosáhl příliš vysoké intenzity
a v následujícím období povede k obratu a poklesu
cen akcií.
Začátek nového trendu?
Můžeme se ale domnívat, že současný pohyb peněz
investorů skutečně značí počátek rotace od dluhopisů
k akciím. Fondy se těší přílivu peněz i přes pokračující
krizi v eurozóně, patrná je také rostoucí atraktivita
fondů investujících do rizikovějších dluhopisů. Fondy,
které investují jen do dluhopisů vládních, čelí naopak
odlivu peněz. I na dluhopisovém trhu tedy probíhá
posun směrem k většímu riziku a její pokračování by
mělo posílit příliv peněz k akciím.
Dalším argumentem pro rotaci od dluhopisů
k akciím jsou atraktivní valuace akcií relativně
k dluhopisům. Dividendové a ziskové výnosy akcií
jsou z globálního pohledu zhruba na dlouhodobém
průměru. Výnosy vládních dluhopisů USA, Německa,
Velké Británie a Japonska jsou ale citelně pod dlouhodobým průměrem.
Teprve ztráty „donutí“
Na to, aby velká rotace skutečně začala, musí být
příliv peněz do akcií doprovázen jeho odlivem od dluhopisů. V tuto chvíli ovšem není pravděpodobné, že
k němu dojde.
Dluhopisy dlouhé roky generovaly slušnou návratnost a investoři na ně začnou měnit názor až poté,
co projdou obdobím ztrát. Větší posun od dluhopisů
k akciím by tak mohl počkat ještě rok. Neochotu
přesunout se od dluhopisů k akciím bude nadále podporovat demografická struktura investorů. Například
„baby boom” generace bude pravděpodobně nadále
preferovat bezpečnější obligace před rizikovějšími
akciemi. Rotace tak bude postupná a můžeme čekat,
že akciím bude pomáhat několik let.
Poučení z Norska
Drobní investoři v posledních pěti letech akciový
trh hromadně opouštěli a současný vývoj tento posun
ani zdaleka nevyrovnává.
Tito investoři tak stále z velké části stojí mimo trh
a není pravděpodobné, že by došlo k prudkému
stahování peněz z fondů a k prodejům akcií z jejich
strany.
Zároveň je patrné, že investoři směrují peníze
i do dluhopisových fondů a nelze tak hovořit o tom,
30
Možná je nejlépe podívat se na norský tzv. Státní
fond správy národního bohatství nebo Norský vládní
penzijní fond, do něhož plynou příjmy z těžby nerostných surovin.
Jen za posledních deset let zvýšil objem spravovaných aktiv na sedminásobek a stal se největším svého
druhu na světě.
Nyní ale musí měnit investiční strategii a přizpůsobit ji situaci na globálních finančních trzích. Reakcí
na pokles výnosů státních dluhopisů je razantní
6–7 / 2013
redukce dluhopisového portfolia. Již ke konci 1.
čtvrtletí fond držel v obligacích pouze 36,7 %, což je
nejnižší podíl od roku 1996. Váha akcií naopak stoupla
na rekordních 62,4 % z celku.
A podle manažerů za posunem nestojí ani tak nadšení do akciového trhu, jako spíš zoufalství z vývoje
dluhopisových výnosů.
Akciová rally potrvá
Býčí směr akciového trhu bude pokračovat nejméně následujících 18 měsíců, uvedl známý investor
Laszlo Birinyi, kterému se před nedávnem naplnila
predikce růstu indexu S&P 500 nad úroveň 1600
bodů. Do konce roku podle něj americký akciový
index může zhodnotit o další pětinu a dosáhnout
úrovně nejméně 1900 bodů.
Americký akciový benchmark S&P 500 od počátku
roku 2013 posílil ve dvouciferných hodnotách. Birinyi
byl mezi prvními, kdo začali nakupovat americké
akcie na vzestupu ze dna trhů v úvodu roku 2009
a nyní nastoupil znovu do dalších dlouhých pozic.
„S&P 500 by měl pokořit 1900 bodů a prodloužit býčí
trh podobně letům 1982 a 1990.“
Konsenzus podle Bloomberga je přitom jen 1601
bodů s rozpětím od 1390 do 1760 bodů. Ze dna trhů
v březnu roku 2009 tento akciový index posílil o 146 %
v čele se spotřebitelskými, finančními a průmyslovými
tituly.
Trend je nejsilnější od 90. let, kdy v průběhu osmi
let v řadě index S&P 500 posílil o 302 %.
„O pokračujícím růstovém vývoji na amerických
akciích hovoří nejen historický trend, ale také sentiment mezi investory. Ten je stále utlumen, dominován
obavou z nadměrného rizika,“ uvedl Birinyi.
1.
2.
místo
místo
v roce 2011
v roce 2012
Ocenění za kvalitu zpracování hypoték!
České domácnosti a akcie...
Ano, pravidelně přikupuji.
26 %
22 %
Ne, je to moc složité.
9 %
Ne, je to moc drahé.
3 %
Nemá to smysl, nejde na tom vydělat.
11 %
Uvažuji o tom.
29 %
Společnost LLCB, z.s.p.o., která je
provozovatelem Nebankovního registru
klientských informací, změnila název
společnosti. Od 8. dubna 2013 nese název
CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau,
z.s.p.o. Právní identita a ostatní právní náležitosti zůstávají nezměněny. Nová adresa
webových stránek je www.cncb.cz.
Název zřetelněji odděluje předmět
činnosti mezi nebankovním registrem
a partnerským bankovním registrem, který
je provozován společností CBCB – Czech
Banking Credit Bureau, a. s. Zároveň však
zachovává i jasnou identifikaci vzájemné
vazby obou registrů.
„Ke změně názvu nás přivádí i změny
na trhu nefinančních produktů, a to především v oblasti leasingu a spotřebitelských
úvěrů, které stále více získávají na významu.
Odpovídá to také naší strategii, v blízké
budoucnosti bychom rádi rozšířili řady uživatelů i o jiné sektory, jako jsou telekomunikace
či poskytovatelé energií,“ vysvětluje Jiří Rajl,
výkonný ředitel sdružení CNCB – Czech
Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o, které
v Česku provozuje Nebankovní registr
klientských informací.
Odpovědělo 1030 čtenářů.
Baví Vás hypotéky?
36, nebo 67 miliard?
Podle statistik ČNB loni vzrostlo zadlužení domácností jen o něco přes 36 miliard
Rozšiřujeme náš tým
o hypoteční specialisty.
Přidejte se k nejlepším na trhu.
6–7 / 2013
®
Osobní i spotřební
kontakt:
pro Moravu: 605 518 517
pro Čechy:
773 782 800
31
Nejen banky
Podíl úvěrů na bydlení u domácností
přesahuje 70 %. „Navzdory tomu, že v roce
2012 již na obyvatele České republiky naplno dopadl vliv ekonomické recese, bylo
mnoho lidí natolik finančně zdravých, že
se jim podařilo dosáhnout na dlouhodobý
úvěr.
Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření
má už sedm procent obyvatel starších 14
let,“ poznamenala Zuzana Pečená, výkonná ředitelka společnosti CBCB – Czech
Banking Credit Bureau, která provozuje
Bankovní registr klientských informací.
PPF013
40
8%
7%
6%
5%
A milion splátkových
4%
O 12 miliard narostl také objem úvěrů
čerpaných ze splátkových karet, které používá už 966 tisíc lidí, tedy o 26 % více než
předešlý rok. Průměrně lidé z karty čerpají
úvěr ve výši 36 tisíc korun. „Klienty k jejich
používání láká především bezúročné období a četné benefity, které se k tomuto typu
úvěrů vážou,“ uvedl Jiří Rajl. Splátkovou
kartu má tedy už každý jedenáctý Čech.
2%
3%
1%
0%
Graf 2. Podíl na dlouhodobých úvěrech 2012
podle věku
Z více než dvou třetin si půjčili lidé ve
věku mezi 30 a 44 lety. Průměrná výše
dlouhodobé půjčky klesla loni meziročně
o 104 tisíce korun na 1,6 milionu korun.
Podle Pečené je zvládá splácet 95 %
klientů.
Krátkodobé úvěry má
2,5 milionu lidí
15–24 let
25–29 let
30–34 let
Graf 3. Ohrožené dlouhodobé úvěry
Problémy
se splácením
Ta vyšší čísla totiž zahrnují právě i velké
nebankovní instituce, na které tedy vychází
235 miliard korun. Mezi ně patří nejen
leasingové firmy, ale právě i splátkové
společnosti, nyní se nově jedná i s úvěrními
družstvy (kampeličkami).
Hlavně bydlení
9%
V kategorii krátkodobých úvěrů stále
dominují s 46 % osobní úvěry, jejich objem
ale meziročně klesl o 10 miliard. Naopak
o 11 miliard se zvýšil objem spotřebitelských úvěrů, které má 785 tisíc klientů.
korun, ale jak souhrnně uvedl CRIF, Češi si
půjčili o 67 miliard víc než o rok dřív.
Podobně rozdílná jsou i celková čísla.
Zatímco bankovní statistika uvádí necelých
1,135 bilionu korun, podle údajů CRIF Češi
loni dlužili bankám a velkým nebankovním
institucím celkem už 1,37 bilionu Kč.
Graf 1. Podíl osob v prodlení při
splácení finančních závazků
(konec března, v %)
Nabízíme: nadstandardní provize, kontakty na klienty, zázemí silné realitní skupiny
www.maxfinance.cz
a
Po změně názvu zastřešující společnosti na
CRIF – Czech Credit Bureau podle mateřského akcionáře
a úpravě názvu Bankovního registru dochází ke změně
i v případě Nebankovního úvěrového registru.
Anketa serveru Měšec: Investujete do akcií?
Ano, spíše jednorázově.
produkty a trhy
Dlužnické registry nově:
O konzervatismu v rozhodování českých domácností o formě úspor byly popsány už knihy a téměř nic
na tom nezměnila ani finanční krize. Její vliv se projevil jen snížením prostředků domácností v investičních
fondech.
Díky nabídce státních spořicích dluhopisů vzrostl
podíl dluhopisů na finančních aktivech domácností
téměř z nuly na 3,4 % a podíl úspor v penzijních
fondech na finančních aktivech domácností se zvýšil
již na 6,1 %.
Zaměříme-li se detailněji na akcie obchodované
na burzách, zjistíme, že se postupně zvyšuje jejich
zastoupení v portfoliích domácností, stále je však
velmi nízké. Do oficiální statistiky rozvahy domácností
v rámci národních účtů se kótované akcie dostaly poprvé v roce 1999. Tehdy držely české domácnosti akcie
za 17,6 miliardy korun. Na konci loňského roku měly
v akciích české domácnosti investováno 64,5 miliardy
korun. Podíl akcií na celkových finančních aktivech až
do finanční krize zvolna stoupal, od té doby však kolísá
kolem 1,5 %.
O to víc jistě překvapí výsledky ankety na serveru
Měšec.
Stejně jako objem úvěrů ale rostly,
hlavně v důsledku propadu reálných příjmů a vysoké nezaměstnanosti, i závazky
lidí po splatnosti. Objem nesplácených
úvěrů dosáhl na konci roku výše 45,7
miliardy korun. Z této částky se dlouhodobých úvěrů týkalo 16,4 miliardy
korun, krátkodobých pak 29,3 miliardy.
Podíl nesplácených úvěrů se meziročně prakticky nezměnil, avšak počet
klientů s problémy se splácením se podle
poskytovatelů půjček zvýšil. Dlouhodobý
úvěr řádně loni nesplácelo téměř 30 tisíc
lidí, což je skoro o čtyři tisíce více než
loni. Objem ohrožených dlouhodobých
úvěrů vzrostl podle bank v roce 2012
6–7 / 2013
Data k 31. 12. 2012
Údaje o 7 milionech klientů
Podíl krátkodobých úvěrů
Jak ukazuje přehledová tabulka, bankovní registr obsahuje už data o téměř 5,3
milionu osob a nebankovní registr o 2,3
milionu osob. Nejde ovšem jen o problematické kauzy, naopak jde o historická
data – tedy ne všichni mají nějaký dluh.
Tento rozsah dat je však důležitý jako
zdroj pro dotazy. Díky tomu se míra Hit-rate (pravděpodobnost nalezení klienta) dále
zvyšuje a dosáhla již 90 %. Další zajímavostí
je, že průměrně má jeden klient v databázi registru již 2,8 kontraktu. To umožňuje i lepší „obrázek“ o klientovi – nejen
černobílý, protože je vidět větší celek.
Podíl dlouhodobých úvěrů
BRKI
NRKI
Bankovní registr
klientských informací
Členové registrů
Nebankovní registr
klientských informací
26
cca 90 % nebankovních FI
5 288 313
2 323 299
Fyzické osoby
5 070 773
2 077 967
217 540
Právnické osoby
6–7 / 2013
96 572
13 732 722
Sdílené kontrakty
Hit-rate
148 580
–
Data o kontraktech
3 401 909
9 302 357
90%
2 900 210
85%
55 a více
1,37 bil. Kč
(k 31. 12. 2012) meziroční nárůst o 67 mld.
Objem krátkodobých úvěrů
354 mld. Kč
Objem dlouhodobých úvěrů
1019 mld. Kč
26 %
74 %
Počet obyvatel s úvěrem
2,9 mil. Kč
Počet úvěrových smluv
5,7 mil. Kč
V průměru na klienta
1,1 smlovy u DÚ
V průměru na klienta
1,9 smlovy u KÚ
Nesplácí už 8 % Čechů
Podle sdružení Solus dále i v prvním
čtvrtletí mírně stoupl počet lidí, kteří
nejsou schopni plnit své finanční závazky.
Ke konci března mělo dluhy po splatnosti 8,15 % všech dospělých obyvatel ČR,
zatímco koncem prosince to bylo 8,05 %.
Schopnost obyvatel splácet své splatné
závazky se podle Solus zhoršila již druhé
čtvrtletí za sebou ve všech krajích.
Občanské poradny v obležení
27
100 % retailových bank
Data o klientech
Fyzické osoby-podnikatelé
45–54 let
Celkový objem úvěrů
Tab. 1. Přehled dat v registrech CRIF
Po předloňském poklesu loni mírně
vzrostl i zájem o krátkodobé úvěry.
Celkový objem krátkodobých úvěrů
(spotřební úvěry a leasing), meziročně
vzrostl o 3 % na 354 miliard korun.
Celkový počet klientů využívajících
krátkodobé financování se zvýšil o 43 tisíc,
krátkodobý úvěr tak má již 2,5 milionu
osob. Průměrná výše krátkodobého úvěru
loni dosáhla 140 tisíc korun. Nejvíce se
na meziročním nárůstu objemu krátkodobých úvěrů podíleli lidé starší 34 let,
kteří si meziročně půjčili o 1,4 miliardy
korun více.
35–44 let
Tab. 2. Vývoj úvěrů v roce 2012 v číslech
o 3,5 miliardy korun. Krátkodobý úvěr pak
řádně nesplácí téměř 275 tisíc klientů,
ohroženo je tak z pohledu bank o 2,1
miliardy korun více než před rokem.
Přes padesát tisíc Čechů a Češek se
loni obrátilo na Asociaci občanských
poraden, protože potřebovali poradit,
co mají dělat s dluhy, které nezvládají včas splácet, a s exekutory, kteří
po nich dlužné částky začali vymáhat.
Lidí, kteří mají potíže se splácením
svých dluhů, je ale podstatně víc. Dlouhodobý úvěr loni řádně nesplácelo téměř
30 tisíc lidí, což je skoro o čtyři tisíce více
než v roce 2011. Krátkodobý úvěr pak
řádně nesplácelo asi 275 tisíc klientů.
41
profi
poradenství
& finance
Časopis je určen pro profesionální finanční poradce, kteří žádají každý měsíc kvalitní analýzy, spolehlivý
informační servis, strategie, rady a náměty, které potřebuje každý profesionál v oboru finančního
poradenství. Časopis oslovuje manažery a profesionály na straně zprostředkovatelů finančních služeb, kteří
se zabývají nezávislým finančním poradenstvím a potřebují tak spolehlivé informace ke své práci.
Projekt míří na všechny finanční zprostředkovatele registrované u ČNB.
Náklad: 10 000 ks
Ditribuce: Předplatitelé a adresná distribuce zdarma přímo na finanční poradce registrované u ČNB.
news
Týdenní dvoustránkový informační newsletter,
který je určen všem registrovaným čtenářům
zasílaný adresným mailem každý týden. Naleznete
zde aktuální informace, komentáře, krátké analýzy
a personální změny z oblasti pojišťovnictví,
bankovnictví a kapitálových trhů.
www.profipf.cz
Čtenáři zde naleznou archiv čísel, aktuální informace ke konferencím a personáliím.
Databáze finačních produktů, institucí a služeb. Vše uceleně a přehledně.
Základní zdroj informací pro finanční poradce, kteří potřebují kvalitní analýzy a komentáře.
Oborová
a demografická
struktura časopisu
obsahová
struktura časopisu
profi
poradenství
& finance:
Profi
Poradenství
& Finance:
ZáklADNí
sekce
ČAsoPisu
základní
sekce
časopisu
produkty
produkty
–část zaměřená na jednotlivé finanční produkty; princip jejich fungo– část zaměřená na jednotlivé finanční produkty; princip jejich fungování,
vání, nové produkty na trhu, srovnání; doporučení pro klienty, rozložení
nové produkty na trhu, srovnání; doporučení pro klienty, rozložení portfolií,
portfolií, tipy a „triky“ poradců; nástroje napomáhající práci s klienty
tipy a „triky“ poradců; nástroje napomáhající práci s klienty (grafy, nástroje
(grafy, nástroje pro orientační výpočty, statistiky).
pro orientační výpočty, statistiky).
finanční
společnosti
poradenské
sítě
–část věnovaná srovnání, hodnocení finančních výsledků a tržní pozice
– v této části časopisu bude redakce představovat menší poradenské
společností, sledování trendů doma i ve světě.
a regionální sítě.
téma
–část věnovaná náročnějším tématům ovlivňujícím práci poradců –
– část věnovaná
finančních
výsledků
a tržní pozice
daňová srovnání,
reforma, hodnocení
penzijní reforma,
investiční
doporučení
podle vývoje
společností,
sledování
trendů
doma
i
ve
světě.
světových ekonomik apod.
finanční společnosti
téma poradce
– část věnovaná
náročnějším
tématům
ovlivňujícím
práci poradců
– daňová
–část věnovaná
všemu,
co souvisí
s prací prodejce
– budování
vztahů
reforma, penzijní
reforma,
investiční
doporučení
podle
vývoje světových
se zákazníky,
vedení
klientské
databáze,
provozování
kvalitního call
ekonomikcentra;
apod. nástroje marketingové komunikace; témata z psychologie
a techniky prodeje; využití moderních technologií v práci poradce.
poradce
rozhovor
– část věnovaná
všemu, co souvisí s prací prodejce – budování vztahů se
rozhovor
s osobností
z poradenského
zákazníky,–podrobný
vedení klientské
databáze,
provozování
kvalitníhosvěta.
call centra;
nástroje marketingové komunikace; témata z psychologie a techniky
prodeje; využití
moderních technologií v práci poradce.
společnost
–informace a aktuality z konferencí, společenských a sportovních
rozhovor
akcí, které se týkají oboru.
– podrobný rozhovor s osobností z poradenského světa.
VyDAVATelské PArAmeTry ČAsoPisu:
společnost
– informace
a aktuality z měsíčník
konferencí,
a sportovních
periodicita:
(11společenských
čísel, z toho jedno
letní dvojčíslo)
akcí, kteréformát:
se týkají oboru.203 x 267 mm
rozsah:
44+4 strany obálky
Barevnost: 4/4
papír:
80 g lWc, obálka lesklá křída 135 g
vydavatelské parametry časopisu:
Periodicita:
Formát:
Rozsah:
Barevnost: Papír: měsíčník (11 čísel, z toho jedno letní dvojčíslo)
203 x 267 mm
44+4 strany obálky
4/4
80 g LWC, obálka lesklá křída 135 g
parametry profi p&f news
periodicita:
rozsah:
distribuce:
formát:
týdeník popř. zvláštní vydání při mimořádných situacích)
2–4 strany
prostřednictvím e-mailu v pdf formátu
strana A4
Parametry Profi P&F news
Periodicita:
Rozsah:
Distribuce: Formát:
týdeník popř. zvláštní vydání při mimořádných situacích)
2–4 strany
prostřednictvím e-mailu v pdf formátu
strana A4
Obsahová struktura časopisu Profi P&F
pohlaví
vzdělání
forma
poradenství
měsíční příjem
poradce
Zdroj: výzkum mezi poradci, září 2012
Cílíme na vzdělané a úspěšné čtenáře.
Ediční plán časopisu Profi poradenství & finance
Číslo Uzávěrka Termín Téma
dodání
vydání měsíce
podkladů
Pojištění
a pojistné
produkty
Penzijní
fondy
a investice
Finanční
plán
Poradenské
sítě
Katalogy
4
1. 4.
8. 4.
Penzijní
reforma
Tzv. 4. pilíř
Výsledky
prodeje PF
Klíčové body
finančního
plánu
Katalog
pojištění
5
29. 4.
6. 5.
Vývoj na
poradenském
trhu
seriál
ŽP a riziko
Přístup
poradců
k reformě
Porovnání plánů
poradenských
společností
Katalog penzijních
produktů, Katalog
poj. motor. vozidel
6/7
3. 6.
10. 6.
Nemovitosti
a jejich
financování
seriál
Majetek
Pravidelné
investování
Finanční plán
s hypotékou
Katalog pojištění SME
-Pojištění průmyslu
a podnikatelů
8
12. 8.
19. 8.
Možnosti
investování
seriál
úraz a nemoc
Medailonky
penzijních
společností
Změny
finančního
plánu
9
9. 9.
16. 9.
Trh a provize
poradenských
společností
seriál
IŽP
Zhodnocení
startu reformy
Srovnání hypoték Představení
a stavebního
regionálních
spoření
sítí II.
10
7. 10.
14. 10.
Finanční
produkty
pro domácnosti
seriál
Auta
Investice do
drahých kovů
a diamantů
Odhad vývoje
Představení
obratu poraden- regionálních
ských společností sítí III.
11
4. 11.
11. 11.
Výnosy
a porovnání
produktů IŽP
seriál
Odpovědnost
Zajištění
investice (fondy,
spoření)
Trendy úspor
domácností
Představení
regionálních
sítí IV.
IŽP
12
9. 12.
16. 12.
Trh a vývoj
pojištění
Nabídka
pojišťoven
2014
Penzijní
reforma
po roce 1
Elektronické
verze finančních
plánů
Představení
regionálních
sítí V.
Pojištění nemoci
Fondy
Pavel Horský
775 940 614
[email protected]
Aleš Zavoral
777 940 614
[email protected]
Představení
regionálních
sítí I.
Kontakt redakce:
Petr Fejtek
603 558 880
[email protected]
Havarijní
pojištění
ŽP a úrazové
pojištění
Pojištění majetku,
Pojištění domácností a budov,
Penzijní fondy
ceník
Ceníkinzerce
inzerce
news
pavel horský
775 940 614
[email protected]
kontakt redakce: – součástí předplatitelského servisu
časopisu Profi Poradenství&Finance
petr fejtek
603 558
880
– distribuce on-line v pdf formátu
formáty v (mm) a ceny inzerce
(v Kč)
[email protected]
– periodicita – týdeník
aleš zavoral
777 940 614
[email protected]
Termíny pro předání podkladů
V newsletteru Profi PFnews
Hotové předlohy – do 9 pracovních dnů
před zveřejněním (na magnetickém nosiči)
Ostatní podklady – do 10 pracovních dnů
před zveřejněním (mailem, podklady pro
další grafické zpracování)
Download

poradenství & finance poradenství & finance 6–7/2013