Tisková zpráva
SIMA-SIMAGENA 2015
Listopad 2014
VELETRH, KTERÝ SE ROZRŮSTÁ A DÁVÁ ZELENOU INOVACÍM
76. ročník Mezinárodního veletrhu zemědělské techniky a chovatelství
SIMA-SIMAGENA se bude konat na severním výstavišti Villepinte v Paříži
ve dnech 22. až 26. února 2015.
Zprávy o připravovaném veletrhu jsou veskrze příznivé: v reakci na rostoucí poptávku vzrostla
rozloha výstavní plochy, stoupl počet nových vystavovatelů, zejména mezinárodních, a rozšířila
se nabídka podle jednotlivých segmentů. Již 6 měsíců před svým otevřením veletrh hlásil
obsazenost 97 %.
Inovace budou soustředěny pod jediným heslem, a totiž „Innovation First!“ – „Inovace na
předním místě“.
Ředitelka veletrhu Martine Dégremont potvrzuje: „Veletrh SIMA-SIMAGENA 2015 bude
větší, víc zaměřen na inovace a bude víc mezinárodní. SIMA se rozroste o 25 % nových
vystavovatelů, což přispělo také k rozhodnutí přemístit veletrh do hal 3 až 7. Téma inovací
bude všudypřítomné a hlavní motto „Innovation First“ se objeví i v řadě doprovodných akcí.
Počet zahraničních vystavovatelů opět vzroste a čestnými vystavovateli budou Jihoafrická
republika, Japonsko a Mexiko, což jsou země s velkým potenciálem pro rozvoj nových
aktivit“.
HESLO VELETRHU SIMA-SIMAGENA 2015 – „INNOVATION FIRST !“
Klíčové heslo příštího ročníku veletrhu, „Innovation First!“ aneb „Inovace na předním
místě“, se zakládá na 3 oblastech, jimiž jsou stroje a technika, pěstování plodin a lidé a
země. V rámci veletrhu budou inovacím věnovány zvláštní prostory:
• Prostor Innovation First!: toto místo bude opravdovou laboratoří nápadů. Budou zde
prezentovány:
- práce francouzských a zahraničních vysokých technických škol, věnované
představám o zemědělství zítřka
- scénáře s výhledem do r. 2050, vyhotovené různými profesními institucemi
- a v neposlední řadě také Galerie inovací, kde budou představeny produkty, které
zvítězily v soutěži SIMA Innovation Awards (výsledky budou oznámeny 27. listopadu
2014).
• Mezinárodní setkání a technické konference věnující se novým tématům:
„Technologické inovace ve službách trvalé intenzifikace zemědělství“, „Bezpilotní letouny
ve službách zemědělství“ a také praktické workshopy s velmi konkrétními tématy, jako
jsou svědectví zemědělců používajících inovativní postupy.
Naopak prostor Flashback (Zpětný pohled) představí staré modely, vedle nichž lépe
posoudíme, jakého pokroku zemědělské vybavení dosáhlo.
Veletrh nabídne řadu dalších netradičních aktivit:
• SIMA Business Meetings – „obchodní setkání“. Tento systém umožní návštěvníkům,
kteří mají zájem o navázání kontaktu s vystavovatelem za účelem uskutečnění obchodu,
aby se s ním v rámci veletrhu setkali na jednání mezi čtyřma očima.
•
•
Village des Métiers – „křižovatka profesí“. Toto místo setkání nabídne panoramatický
a průřezový pohled na jednotlivé obory v rámci oblasti techniky a strojů pro zemědělství
a na související příležitosti (školení, zaměstnání atd.).
NEUSTÁLE SE ROZŠIŘUJÍCÍ VELETRH SIMA-SIMAGENA
Dynamičnost veletrhu SIMA-SIMAGENA a jeho mezinárodní prestiž potvrzují následující
údaje :
- Nové výstavní plochy (haly 3 a 7)
- Hala 7 akci dodává novou dimenzi a poskytne větší komfort. Zde se bude nacházet
SIMAGENA, zvláštní sekce veletrhu zaměřená na chov skotu, vybavení pro
chovatelství, údržbu, dopravu a metanizaci. Sekce bude nově koncipovaná a
návštěvníci zde najdou vedle živých zvířat také dojící techniku, vše pro chovatele,
manipulační techniku, dopravu a bude zde také sekce biomasa, biometan.
- V hale 3 bude sdružena rostoucí nabídka „díly a součásti“.
•
•
•
K tomuto dni je přihlášeno o 25 % více nových vystavovatelů, a to zejména
v segmentech motory - díly a součásti, obdělávání půdy, údržba, tahače a doprava aj.
Silně rostoucí oblasti: pohony, brambory a řepa, díly a součásti, údržba a tahače,
obdělávání půdy.
Dvě nové nabídky na přání návštěvníků veletrhu: profesionální vybavení pro údržbu
zelených ploch a vybavení pro pěstování tropických a specializovaných rostlin.
VELETRH, KTERÝ MÁ STALE VÍCE MEZINÁRODNÍ ROZMĚR
Ještě více než kdy dřív bude SIMA-SIMAGENA veletrhem všech zemědělství, ze všech
kontinentů, všech velikostí a všech typů (trvalé, konvenční, bio, racionální, tropické, atd.).
Poprvé se zde představí země jako je Korea, Chorvatsko, Estonsko, Řecko nebo Litva. Další
země, které se zúčastnily předchozích ročníků, výrazně posílí svou přítomnost – patří mezi
ně Polsko, Turecko, Indie či Spojené státy. Svou plochu dále zvyšují tradiční vystavovatelé
jako je Nizozemí, Česká republika, Německo a Velká Británie.
Z českých firem účast hlásí SMS Rokycany, RAVAK Rožmitál, MITAS a FARMET (oba
výrazně navýšili plochu), BEDNAR FMT (plochu zdvojnásobil).
Francouzský zemědělský trh je pro zahraniční dodavatele obzvláště atraktivní, protože Francie
většinu zemědělské techniky dováží.
3 čestné vystavovatelské země – Jižní Afrika, Mexiko a Japonsko, uspořádají workshopy,
na nichž budou moci představit celkový přehled svých zemědělských zařízení a předvést
specifika a příležitosti na svých trzích. Návštěvníkům nabídnou také ochutnávky lokálních
produktů.
-
SIMA-SIMAGENA 2013 v číslech
1 700 vystavovatelů ze 42 zemí
248 800 vstupů návštěvníků ze 145 zemí
Více než 50 workshopů a akcí
330 delegací a skupin ze zahraničí
92 % spokojených návštěvníků
Nástroj pro další rozhodování v podnikání pro 75 % návštěvníků
www.simaonline.com
Sledujte nás také na
KONTAKT PRO ČESKO A SLOVENSKO
ACTIVE COMMUNICATION
Kladská 5, 12000 Praha
tel. +420 222 518 587, [email protected]
Download

SIMA-SIMAGENA 2015 - Francouzske veletrhy