Technický list
Sto-Panzergewebe
Zesílená armovací síťovina
Charakteristika
Použití
• v exteriéru
• jako dodatečné armování
• zvýšení pevnosti v tlaku v oblastech ohrožených nárazy u fasádních
zateplovacích systémů
Vlastnosti
• vysoká pevnost v tahu
• odolná proti posuvu
• odolávající alkáliím
• bez změkčovadel
Formát
• šíře ok: 7,5 x 7,5 mm
• šíře pásu: 100 cm
Technická data
Kritérium
Norma/předpis pro
zkoušku
plošná hmotnost
ETAG 004 /příloha C 6.1
ETAG 004 /příloha C 6.3
šíře ok
pevnost v tahu při dodání
zbytková pevnost v tahu po
stárnutí
ETAG 004 /příloha 5.6.7.1.1
ETAG 004 /příloha C 6.3
Hodnota
Jednotka
> 490 g/m2
7,5 mm
> 4500 N/5cm
> 2000 N/5cm
Údaje charakteristických parametrů jsou hodnotami průměrnými. Vzhledem k použití přírodních
surovin v našich výrobcích se mohou uváděné hodnoty v jednotlivých dodávkách zanedbatelně lišit.
Vhodnost a spolehlivost výrobků tím není dotčena.
Podklad
Požadavky
-
Zpracování
Spotřeba
Provedení:
Spotřeba cca:
1,00
m/m2
Spotřeba materiálu je mimo jiné závislá na způsobu zpracování, podkladu a konzistenci. Uváděné
hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby případně zjistit na
objektu.
Aplikace
Dodatečné armování se umisťuje pod obvyklé plošné armování. Armovací
síťovina se kompletně zapracovává bez bublin a záhybů do čerstvě nanesené
armovací hmoty. Stěrkuje se do roviny. Nezpracovává se s překrytím, pouze
na sráz. Plošné armování se provádí se systémovou armovací síťovinou nad
Sto-Panzergewebe.
Na soklovém zakončení lícuje uložená armovací síťovina s horní hranou
soklové lišty Sto-Sockelleiste.
Šetrné zacházení se síťovinou zabrání jejímu poškození při zpracování.
1/3
Technický list
Sto-Panzergewebe
Zesílená armovací síťovina
Dodávka
Barevný odstín
Bílá
Balení
Role
Skladování
Podmínky skladování
Skladovat v suchu.
Posudky / normy /
protokoly o schválení
ETA-03/0027
StoTherm Classic 1 (EPS a StoArmat Classic)
Evropské technické schválení
ETA-07/0156
StoTherm Classic 1 (MW/MW-L a StoArmat Classic)
Evropské technické schválení
ETA-09/0231
StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L a StoLevell Duo plus)
Evropské technické schválení
ETA-07/0023
StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L a StoLevell Duo)
Evropské technické schválení
ETA-05/0130
StoTherm Vario 1 (EPS a StoLevell Uni)
Evropské technické schválení
ETA-06/0107
StoTherm Vario 4 (EPS a StoLevell Duo)
Evropské technické schválení
ETA-09/0267
StoTherm Resol
Evropské technické schválení
Výrobková skupina
Armovací síťovina
GISCODE
Skladování
Údaje nejsou k dispozici.
Bezpečnost
Bezpečnostní list naleznete na www.sto.de
Prosíme, respektujte informace k výrobku ( manipulace s výrobkem,
skladování a likvidace).
Zvláštní pokyny
Informace, příp. údaje v tomto technickém listě slouží k zajištění obvyklého
účelu použití, popř. běžné vhodnosti použití a jsou založeny na našich
znalostech a zkušenostech. Nezbavují však uživatele vlastní odpovědnosti
odzkoušet vhodnost a použití výrobku.
K účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny v tomto technickém listu, se smí
výrobek použít až po konzultaci se Sto s.r.o. Bez udělení souhlasu je použití
vlastním rizikem uživatele. To platí obzvláště pro kombinace s jinými výrobky.
Při vydání nového technického listu přestávají být platné všechny dosavadní
technické listy. Aktuálně platné znění lze stáhnout z internetu na www.sto.com
2/3
Technický list
Sto-Panzergewebe
Zesílená armovací síťovina
Sto s.r.o.
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel.: 225 996 311
Fax: 225 996 388
www.sto.cz
[email protected]
3/3
Download

Sto-Panzergewebe