Přihlašování a info na:
http://dcm.doo.cz/akce/duchovni-obnova-s-nocnim-bdenim/
Příspěvek dobrovolný, možnost zůstat do neděle, s sebou buchtu.
Sobotní duchovní obnovu povede o. Michal Jadavan, srdečně zveme na obě akce.
Download

Plakátek