Petr Sís
Dětská literatura
Šárka Nováková KS4
Petr Sís ‐ život
• narozen v roce 1949 v Brně
• Spisovatel, filmař, ilustrátor, grafik
• syn režiséra Vladimíra Síse
• mezinárodně uznávaným autorem dětské literatury
• navštěvoval Akademii
výtvarných umění v Praze a na
Royal College of Art v Londýně
• Svou profesní kariéru začal jako filmový tvůrce a získal cenu Zlatého medvěda z roku 1980 v Západním Berlíně festival filmů
• Více než 20let žije v USA
• Jeho manželka je Američanka, mají dvě děti
• v roce 1983 spolupracoval s Bobem Dylanem na You Got To Serve Somebody
(http://www.youtube.com/watch?v=Hd2C7crIBfE)
Setkání s
M. Sendakem
• r. 1982 byl vyslán českou vládou vyslán do Los Angeles na výrobu filmu pro ZOH 1984
• Projekt zrušen (východní blok hry bojkotoval) a vláda mu nařídila návrat do republiky
• Rozhodl se v USA zůstat a byl mu udělen azyl
• Korespondence s M. Sendakem vedla k setkání a jeho úvod do dětské knihy
• Přestěhoval se do New Yorku v roce 1984 a začal novou kariéru
•
•
•
•
Má na kontě více jak 20 knih a spousta ocenění
Ilustroval téměř 50 knih
Natočil 26 animovaných filmů
6násobný vítěz New York Times Book Review ‐
Ilustrovaná Nejlepší kniha roku
Co a kde dělá?
• Kromě knih a knižních ilustrací mu vyšlo mnoho ilustrací v New York Times, plakáty, kulisy, pro letiště Washington/Baltimore, plakát metra New Yorku
• Jeho práce byly vystavovány v Praze, Londýně, Curychu, Hamburku, Los Angeles, New Yorku…
Česky vyšlo:
• Podivuhodný příběh Eskymo Welzla (1995)
• Tři zlaté klíče (1995)
• Hvězdný posel/Kniha o životě matematika, astronoma, filozofa a fyzika Galilea Galileiho (1996)
• Strom života/Kniha o životě přírodovědce, geologa a myslitela Charlese Darwina (2004)
• Tibet/Tajemství červené krabičky (2005)
Zeď/The Wall
The Wall ‐ video
• V New Yorku vyšla na podzim roku 2007
• České vydání je rozšířeno o poslední část • „Zeď je zcela ojedinělou knihou, která
dětským čtenářům (i jejich rodičům) přibližuje léta 1948‐1989, dobu komunismu a socialismu, kdy za „železnou oponou“ v Československu žili, pracovali a snili obyčejní
lidé.
• Autobiografický příběh
Všude se objevují
komunistické památky a
symboly.
Československá vláda je
řízena poradci z Moskvi.
Vyvěšovat rudou vlajku
na státní svátky je:
POVINNÉ. Běda tomu,
kdo tak nedělá.
Pak kreslil panáky.
Tibet Tajemství červené krabičky
• „Po otevření červené krabičky
najde Petr Sís deník, který si psal jeho otec, když v polovině
50. let minulého století zůstal ztracen v Tibetu. Kousek po kousku odhaluje tajemství otcovy více než 2leté cesty včetně setkání s Dalajlámou. Zároveň vzpomíná na malého chlapce, který toužil po tom, aby se mi táta vrátil, a vybavuje si fantastické příběhy, jež mu po svém návrtu sám vyprávěl – příběhy, které zněly spíše jako pohádka než ze skutečného života“
Strom života
Kniha o životě přírodovědce, geologa a myslitele
• Charles Darwin byl svobodomyslný věděc
• Popis Darwina jako školáka, který miloval přírodu, pak jako mladého studenta medicíny a poté chvíle, která z něj udělá
přírodovědce
• „Darwin celý život litoval, že neumí malovat. Zato uměl psát, a tak se Petr Sís nechal inspirovat zejména jeho sugestivními popisy. Z úžasně propracovaných obrázků, rozsáhlých úryvků z deníků, náčrtků a map dal dohromady brilantní úvod ke studiu Charlese Dawrina“
Hrej, Mozarte, hrej
• „Poslouchejte příběh zázračného dítěte. Malý Wofgang, který pod přísným dohledem svého otce musel každý den cvičit a již v šesti letech komponoval, si vymyslel vlastní svět. V jeho království ožívají roztodivné
věci, nástroje a dokonce i postavy.“
Zdroje: •
•
•
•
•
•
•
•
http://www.radio.cz
http://www.petersis.com
Youtube.com
Strom života; Petr Sís
Zeď; Petr Sís
Hrej, Mozarte, hrej; Petr Sís
Tibet; Petr Sís
Labyrint – Klub Raketa
Download

Petr Sís