BEYKOZ BELEDİYESİ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
VATANDAŞA VERİLEN HİZMETİN ADI
Web ortam/ interaktif hizmetleri(sicil açma)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
e mail veya dilekçe
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Aynı anda
2
Barkovizyon Hizmeti Sunum ve toplantı alt yapısı
Dilekçe
1 gün
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri e-imar ve harita
-
1 gün
4
Sosyal medya desteği
-
1 gün
5
e-Devlet hizmetleri
-
1 gün
6
Diğer kamu kurumları ve STKlar için bilgisayar
altyapı hizmetleri
Kablosuz internet hizmeti
Evrak Kayıt
İstek Şikâyet
İş başvurusu
Aktivite kayıt
Sicil işlemleri
Dilekçe
1 gün
Nüfus Cüzdanı ve dilekçe
Nüfus Cüzdanı
Nüfus Cüzdanı -1 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı
Nüfus Cüzdanı
dilekçe
dilekçe
dilekçe
dilekçe
dilekçe
1 gün
Aynı anda
Aynı anda
Aynı anda
Aynı anda
Aynı anda
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
İletişim merkezi hizmetleri
Sesli yanıt
Geri bildirim hizmet
Elektronik posta yoluyla gelen İstek/Şikayet
Sosyal Medya üzerinden gelen istek/şikayet
Santral Servisi
Numarataj
Taşınmaz/Bina tespit
Cadde sokak tespiti
Farklı bir sokaktan kapı numarası
Bağımsız tespiti (çatı katı)
Aynı anda
Aynı anda
Aynı anda
Aynı anda
Aynı anda
Aynı anda
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
Bağımsız kontrol
dilekçe
1 gün
Parsel Kontrol
Tapu sicil belgesi, dilekçe
1 gün
UAVT kaydı (Ulusal Adres Veri Tabanı)
1 gün
Yeni Parsel Çizilmesi
Tapu sicil belgesi
1 gün
Yeni Bina Çizilmesi
1 gün
Taşınmaz Foto Güncellemesi
1 gün
Yeni Bağımsız kaydı açma (Nüfus Müd. İşlemi)
1 gün
İşyeri sicil oluşturma (Ruhsat Müd.) hizmeti
1 gün
Sokak tabelası Kapı no Bakımı
1 gün
Taşınmaz /bağımsız foto ve bilgi güncellemesi
1 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks:
E-Posta
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Mehmet Rüştü KARABIYIK
: Bilgi İşlem Müdürü
: Beykoz Belediye Başkanlığı
:0 216 538 83 41
: [email protected]
: Muhammed Hanefi DİLMAÇ
: Başkan Yardımcısı
:Beykoz Belediye Başkanlığı
:444 666 1
:0216 331 05 23
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
1
Düğün, Nişan ve Toplantılar İçin Geçici Süreli
Masa, Sandalye Temini
2
Bilgi Edinme
3
İş Bitirme Belgesi
4
STK’ların Afiş Asma Talebi
5
İcra Daireleri İlan Bildirimleri
6
Vakıf Yeri Satışları İlan Bildirimleri
7
Orman İşletmeleri İlan Bildirimleri
8
İl Emniyet Müdürlüğü İlan Bildirimleri
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Dilekçe
1. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında;
Bireysel ve Kurumsal Matbu Başvuru formunda
istenen belgeler
1. Matbu Belge
2. Bitirilen İşe Ait Belgeler
1. Dilekçe
2. Afiş Örneği
1. Resmi Yazı
2. Satış Evrakı
1. Resmi Yazı
2. Satış Evrakı
1. Resmi Yazı
2. Satış Evrakı
1.
Resmi Yazı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
2 İş Günü
15 İş Günü
5 İş Günü
5 İş Günü
10 İş Günü
10 İş Günü
10 İş Günü
10 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Murat GEDİK
Unvan
: Destek Hizmetleri Müdürü
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 444 66 61
Faks
: 0216 331 33 02
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Fax
E-Posta
: Muhammed Hanefi DİLMAÇ
: Başkan Yardımcısı
: Beykoz Belediye Başkanlığı
: 444 66 61
: 0216 331 05 23
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
VATANDAŞA SUNULAN
BAŞVURUDA İSTENENLERİN ADI
HİZMETİN ADI
İnşaat İstikamet Rolevesi ve Kot Dilekçe, Tapu senedi, Aplikasyon krokisi, İmar durumu
Kesit belgesi hazırlanması
belgesi, Takipli iş ise vekaletname
İfraz, Tevhit, İrtifak hakkı tesisi Dilekçe, Tapu senedi, Aplikasyon krokisi, İmar durumu
belgesi, Takipli iş ise vekaletname
Cadde, Sokak İsimlendirilmesi
Dilekçe
Binalara Kapı numarası
verilmesi
UAVT
Dilekçe
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
5 Gün
10 Gün
Müdürlük tarafından Belediye
Meclisine sunulması 5 gün olmakla
birlikte, Belediye Meclisi toplantı
gününe bağlı olmaktadır
5 Gün
Dilekçe veya sözel başvuru
3 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Ahmet AYDIN
Unvan
: Emlak ve İstimlak Müdürü
Adres
: Beykoz Belediyesi
Tel
: 0216 538 83 91
Faks
: 0216 322 25 09
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Eyüp Salih ELMAS
Unvan
: Başkan Yardımcısı
Adres
: Beykoz Belediyesi
Tel
: 444 666 1
Faks
: 0216 425 99 24
E-Posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ SÜRE)
Bina Ruhsatı Esnasında Yol Katılım Belgesi
1- Dilekçe
2- Tapu(Fotokopi)
3- İmar Durumu(Fotokopisi)
4- Kot-Kesit
5- İnşaat İstikamet Rölevesi
6- Aplikasyon Krokisi
1 Gün
2
Yol Açılması (Ham yol)
1- Dilekçe, Sözlü
5 Gün
3
Yağmur Suyu
4
Asfalt yama
5
Arazide Ölçüm Çalışması
1
6
1- Dilekçe, Sözlü
1- Dilekçe, Sözlü
15 Gün
1 Gün
1- Dilekçe
2- Tapu(Fotokopisi)
3- Çap
4 Saat
1- Dilekçe, Sözlü
1 Gün
Izgara Tamiri
7
Tretuvar Tamiri
1- Dilekçe, Sözlü
1 Gün
8
Parke Yol Yapımı
1- Dilekçe, Sözlü
5 Gün
9
Stabilize Yolların Tesviye Yapılması
1- Dilekçe,Sözlü
3 Gün
10
İstinat Duvarı Yapımı
1-Dilekçe, Sözlü
2-Plan Durumu Tespit
7 Gün
Hizmet Binası Yapımı ve Onarımı
1-Proje
2-Maliyet Hesabı
3-İhale Çalışmaları
4-Kontrolörlük
5-Kabuller
12
Okul ve Kamu Kurumu Bakım ve Onarımı
1-Dilekçe, Sözlü
2-Proje
3-Maliyet Hesabı
4-İhale Çalışması
5-Kontrolörlük
6-Kabuller
5 Gün 4 Ay
13
5216Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.Maddesi (d)
fıkrasında belirtilen engellilerle ilgili çalışmalar
1- Dilekçe,Sözlü
1-20 Gün
14
Kar ve Kötü Hava koşulları ile mücadele
1- Dilekçe,Sözlü
2-8 saat
15
Bina, yol ve çevre düzenlemesi işlerinin, ön etütlerinin, avan
projelerinin, metraj ve keşiflerinin yapılması.
1- Yatırım programından
2- Sözlü
5-20 gün
16
Harcama katılım payı tahakkuklarının yapılması
1-Çalışma dokümanları
10 gün
17
Altyapı Kuruluşlarının ruhsat bilgi belgesi
1-Yazılı talep
1 gün
18
Tarihi Eser Bakım Onarım
1-Ruhsat
2-Projeler
1-8 ay
11
2-10 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Ali Esat YAŞAR
Unvan
: Fen İşleri Müdürü
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 444 66 61
Faks
: 0 216 331 45 16
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Mahmut GÜLBASAR
Unvan
: Belediye Başkan Yardımcısı
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 444 66 61
Faks
:E-Posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
4982 S.Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Gereğince Bilgi ve Belge Temini
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
Başvuru sahibinin adı ve soyadı,imzası,oturma yeri veya iş
İdare Kayıtlarına intikal ettikten sonra
adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve
bilgi ve belgeye erişim en geç 15 gün
adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren
içinde sağlanır.
dilekçe (vekaletname vb)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
:Makbule FERAH SEZER
Unvan
:Hukuk İşleri Müdür V.
Adres
:Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
:0216 444 66 61 /8481-8483
Faks
:0216 331 05 23
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Yücel ÇELİKBİLEK
Unvan
: Belediye Başkanı
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 0216 444 66 61
Faks
: 0216 331 05 23
E-Posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-Tapu
3-Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiş)
4-İmar durumu (son 1yıl içinde düzenlenmiş)
5-İnşaat İstikamet rölövesi
6-kot kesit
7-Ağaç rölöve planı
8-2 takın mimari avan proje (siluet ve perspektif, 2 tane vaziyet
planı,krokilerle gösterilen emsal hesapları,kat planları,en az 2 kesit ve
gerigörünüm tamamı)
Avan proje tasdiki (Beykoz Belediyesince 9-İtfaiye Md.onayı (yangın merdiveni gereken projelerde)
10-ÇED raporu (gerektiğinde ruhsat projesi müracaatında verilecektir.)
onaylanacak avan projelerde
11-UTK kararı (gerektiğinde ruhsat projesi müracaatında verilecektir.)
12-İİİ kararı (plan notu gerektiğinde)
13-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı (plan notuna)
14-Gerekmesi K.T.V.K. kurul onayı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (ENGEÇ
SÜRE)
15 gün
2
Avan proje tasdiki (İBB Başkanlığınca
onaylanacak avan projelerde)
1-Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-Vekaletname
3-Tapu
4-röperli kroki (son bir yıl içinde düzenlenmiş)
5-İmar durumu (son bir yıl içinde düzenlenmiş)
6-İnşaat istikamet rölövesi
7-kot-Kesit
8-Ağaç revizyonu
9-Çap
10-Varsa tevhit,ifraz,terk işlemlerinin tamamlanmış olması.
11-Zemin Etüt raporu
12-Avan projeler (1/200) 4-5 takım ve cd.
13-ÇED raporu (gerekirse)
14-Ulaşım koordinasyon otopark giriş-çıkış uygunluğunu belirten yazı
(gerekirse)
15-İtfaiye onayı
16-Gerekmesi halinde K.T.V.K. kurul onayı
17-Mimari,statik,mekanik,tesisat, jeofizik, jeolojik raporlar.
15 gün
3
Mimari ve Statik Proje tasdiki ve
onayının yapılması (avan projesi
onaylanmış parsellerede bu bölüm
uygundur)
1-Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-Tapu
3-Röperli kroki
4-İmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiş)
5-inşaat istikamet rölövesi
6-Kot kesit
7-Ağaç rölöve
8-Isı yalıtım onayı
9-Belediye tescili
10-Müellif oda kayıt-kısıtlılık taahhüt
11-Gerekmesi halinde kurul kararı
12-İtfaiye Md.onayı (gerekirse)
13-Trafo belgesi
14-Yapı denetim sözleşmesi
15-İçerisinde tescilli yapı (eski eser bina,anıt ağaç,çeşme vs.) bulunduran
parsel yada tescilli eski eser parsellerine komşu parsellerede mimari projelerin
kurulca onaylanmaları ve Kurul kararları
16-ÇED raporu (gerekirse)
17-UTK onayı ( gerekirse)
18-5 takım mimari proje (1 takım tapu nüshası)
19-4 takım statik proje (statik proje olmadan proje onayı yapılmayacaktır.)
20-Çevre ve Şehircilik Müd.görüşü (gerekirse)
21-Proje tescili
15 gün
4
5
Eski eser veya eski esere komşu parsel
projelerinin kurul öncesi tasdiki Ayrıca
içerisinde tescilli yapı (eski eser bina, anıt
ağaç, çeşme vs.) bulunduran parsel yada
tescilli eski eser parsellerine komşu
parsellerde,proje tasdiki yapılmadan önce
teklif projeler incelenerek görüş için
Anıtlar Kuruluna gönderilmektedir.
Tadilat projesi tasdiki içi gerekli evrakları
1-Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-İmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiş)
3-Röperki kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiş)
4-Tapu
5-İnşaat istikamet rölevesi
6-Kot-kesit
7-Ağaç revizyonu
8-İtfaiye Md.onayı (gerekirse)
9-3 takım mimari proje (sokak siluetleri ve vaziyet planları ö:1/200, kat planları
kesit ve görünüşler ö:1/50, yapı detayları ö.1/20 1/10)
10-Mimari proje raporu
1-Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-İmar durumu (son 1yıl içinde düzenlenmiş)
3-Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiş)
4-İnşaat istikamet rölövesi
5-Tapu
6-Isı yalıtım onayı
7-İlk proje (ruhsat alan)
8-Yapı Denetim Sözleşmesi
9-İtfaiye Md.onayı(gerekirse)
10-Müellif kayıt-kısıtlılık taahhüt
11-Harç makbuzu (Ruhsat aşamasında istenir)
12-Harç makbuzu (Ruhsat aşamasında istenir)
13-4 takım mimari proje (1 takımı tapu nüshası)
14-statik projeler (yapılan tadilat,statik tadilatı da gerektiriyorsa)
15 gün
15 gün
6
7
Temdit için gereken evraklar
Mimari ve Statik proje tasdiki yapılarak
yapı izin belgesi düzenlenmesi (ruhsat)
1-Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-Tapu
3-Seviye tespit tutanağı
1-Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-Tapu
3-Röperli kroki
4-İmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiş)
5-inşaat istikamet rölövesi
6-Kot kesit
7-Ağaç rölöve
8-Isı yalıtım onayı
9-Belediye tescili
10-Müellif taahhüt (kısıtlılık-kayıt)
11-Müellif İBB kayıt kartı ,imza sirküsü,büro
Tescil
12-İtfaiye Md.onayı (gerekirse)
13-Trafo belgesi
14-Yapı denetim sözleşmesi
15- İçerisinde tescilli yapı (eski eser bina,anıt ağaç,çeşme vs.) bulunduran
parsel yada tescilli eski eser parsellerine komşu parsellerede mimari projelerin
kurulca onaylanmaları ve Kurul
16-ÇED raporu (gerekirse)
17-UTK onayı ( gerekirse)
18-5 takım mimari proje (1 takım tapu nüshası)
1919-4 takım statik proje (statik proje olmadan proje onayı yapılmayacaktır.)
15 gün
15 gün
19-4 takım statik proje (statik proje olmadan proje onayı
yapılmayacaktır)zemin etüd raporu ve statik hesaplar.
20-23. madde harç makbuzları
21-Yapı Denetim Firması izin Belgesinin Sureti
22-(YGBF) Bakanlıkça tasdikli bilgi formu (aslı)
23-Yapı Denetim Firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname
24-İdarenin açmış olduğu Yapı Denetim hesabına Yapı Denetim Hizmet
bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz (aslını ibraz etmek kaydı ile
sureti)
25-Proje kontrol formu
26-Mal sahibince yapının müteahhitliğinin üstlenildiği takdirde;amüteahhidin sigorta sicil numarası b-YAMBİS c-Vergi Levhası
27-Yapı müteahhit tarafından yapılması halinde a-YAMBİS b-Mal sahibi ile
müeahhit arasında yapılan sözşleşme (aslını ibraz etmek kaydı ile sureti ) cTaahütname d-İkametgah senedi e-Vergi levhası f-Şirket ise imza sirküleri gMüteahhidin sigorta sicil numarası
28-Yeni tarihli tapu veya tapu yazısı (1 ay süreli)
29-Hissedar muvafakatti (noterden)
30-Tapu (cins tashihi yapılmış tapu senedi)
31-Harç ve ücretlerin makbuzları
32-Şantiye şefi için
a-şantiye şefi sözleşmesi (noter tasdikli)
b-şantiye şefi oda kayıt-kısıtlılık taahhüt-ibb kaydı
c-şantiye şefinin ikametgah senedi (şantiye şefinin İstanbul’da ikamet
ettiğini belgelemek için)
d-Şantiye şefinin sigorta sicil numarası
33-Proje müelliflerinin (mimari,statik,makine,elekrik,jeofizikçilerin oda
kayıt-kısıtlılık taahhüt büro tescil belgeleri ) (Büro tescil belgeleri her yıl
yenilenmiş olmalıdır)
34-Proje müelliflerinin noter onaylı proje sorumluluk beyanı-imza sirküsü
35-Koruma kurulu kararı (gerekirse)
36-Çevre ve Şehircilik Md.kararı (gerekirse)
37-Elektrik makine projeleri
38-Otopark bedel makbuzu-taahhüt (gerekirse)
39-İSKİ yazısı
8
9
Yapı kullanma izin belgesi
Temelüstü izni,Fen İşleri yazısı 23. Madde, Yapı Kontrol yazısı ve rapor,
İSKİ yazısı, Enerji kimlik belgesi, SGK borcu yoktur yazısı, Rıhtım Veraset
ve Harçlar-Tapu kadastro harcı,İş bitirme ve iskan raporu (yapı denetim), Isı
yalıtım, Aplikasyon krokisi,Bağımsız bölüm planı,Kurul karaı (gerekirse),
İtfaiye raporu (gerekirse), Makine-elektrik ücret makbuzu,İskan harç
makbuzu
15 gün
Betonarme-çelik proje kontrolü
1-Onaylı mimari proje
2-Zemin etüt raporu (Belediyemizce onaylı)
3-Statik betonarme-çelik proje ve hesaplar (inşaat Mühendisleri odasından
Sicil Durum Belgesi ve Yapı Denetim onaylı)
15 gün
7 gün (basit tadilat
durumunda 15 gün
(taşıyıcı sistemin
tamamen değişmesi
durumunda gereğinde
İMO onayı ile)
10
Tadilat projesi kontrolü
1-Ana mimari proje, statik proje ve hesaplar
2-Onaylı mimari tadilat projesi
3-Zemin etüt raporu (Belediyemizce onaylı)
4-Yapı Denetim onaylı statik betonarme-çelik proje ve hesaplar (tadili)
11
Tehlikeli bina kontrolü
1-Dilekçe-ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması
zorunludur)
2-Yapı Denetim veya üniversite raporu
15 gün
12
Eski binaların güçlendirilmesi
1-Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi
15 gün
13
Eski eser bina kontrolü
1-Dilekçe-ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçe TC kimlik nosunun yazılması
zorunludur)
7 gün
14
Eski eser bina proje kontrolü (yapının
aslına uygun korunarak basit onarımrestorasyonu9 15 güm (yapının aslına
uygun yeniden inşaası yoluyla
restorasyonu)
1-Kurul ve Proje Tasdik Bürosu2nca onaylı mimari proje (yapının yeniden
inşaası durumunda GMO onaylı statik proje hesapları gereklidir)
7 gün
15
Temdit başvurularında betonarme proje
kontrolü
1-Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi (1998 öncesi ruhsat alan
binalarda)
2-1998-2007 yönetmeliği koşullarını sağlayan binalarda inşaat mühendisince
hazırlanacak hesap tahkiki
15 gün
7 gün
16
Vatandaş şikayetlerinin yerinde
incelenmesi
1-Dilekçe-ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması
zorunludur)
15 gün
Tesisat projeleri onayı
1-Trafo belgesi
2-1 adet mimari, 4’er adet makine ve elektrik projesi
3-Tapu fotokopisi
4-Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
5-Ücret makbuzu (en son aşamada istenir)
3 gün
Tesisat iskan raporu
1-Ruhsat (Temel üstü ve ısı yalıtım alınmış)
2-İtfaiye ve sığınak yazısı
3-Asansör/Yürüyen merdiven ruhsat dosyası
4-Ücret makbuzu (en son aşamada istenir)
5 gün
Isı yalıtım kontrolü
1-Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur)
2-Ruhsat (temel üstü alınmış)
3-Ücret Makbuzu (en son aşamada istenir)
4-Yapı denetim kuruluşunun veya TUS’un taahhütnamesi
20
Asansör/Y.Merdiven ruhsatı
1- Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur
2-CE belgesi
3-AT uygunluk belgesi
4-AT tip uygunluk belgesi
5-Güvenlik ekipmanlarının CE ve son kontrol belgeleri
6-Motor beyannamesi
7-3 adet uygulama projesi ve hesapları
8-Ücret Makbuzu (en son aşamada istenir)
9-Bakım sözleşmesi
10-Firma Mühendislerinin ve firmanın asansör yetki belgeleri
3 gün
21
Asansör/Y.Merdiven periyodik muayene
1-İlgili sene için belediyemizin anlaştığı Atipi muayene kuruluşunun vereceği
uygunluk raporunun müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren
2 gün
22
İşyeri ruhsat proje onayı
1-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısı
2-3 adet işyeri yerleşim projesi (gerekli yerlerde)
17
18
19
15 gün
15 gün
23
24
25
26
İmar durum belge ve bilgisi
1-Tapu
2-Çap
3-Röperli Kroki
4-Vekaletname
İmar Planı
3194 sayılı İmar Kanununda belirtilen
a-Plan Paftaları
b-Plan Raporu
c-Kurum Görüşleri
İmar Planı Değişikliği
1-Tapu
2-Çap
3-Röperli Kroki
4-Vekaletname
5-Plan Paftaları
6-Plan Raporu
7-Kurum Görüşleri
8-Korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönt. kapsamında hazırlanmış
tadil teklif dosyası
Diğer Dilekçe ve Resmi Kurumlar
1-Tapu
2-Çap
3-Röperli Kroki
4-Vekaletname veMuvaffakatname
1 gün
-
-
3 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Hüseyin TUNCER
Ünvanı
: İmar ve Şehircilik Müdürü
Tel
: 216 4446661/8351
E.posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Eyüp Salih ELMAS
Ünvanı
: Başkan Yardımcısı
Tel
: 2164446661/8728
E.posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN
ADI
Staj İşlemleri
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1234-
Dilekçe
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Karne Fotokopisi
Okuldan alınan staj belgesi formu
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
2 gün
5- Stajın zorunlu olduğuna dair belge( Üniversite stajer
adayları için)
2
3
KPSS ile Yerleştirilmesi Yapılan Adayların
İlk Müracaat İşlemleri
İŞKUR Tarafından KPSS Kapsamında
Normal, Özürlü, Eski Hükümlü Personel ile
İçişleri Bakanlığından Gönderilen Terör
Mağdurlarının Müracaat İşlemleri
1- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Adli Sicil Kaydı
4- Sağlık Kurulu Raporu
30 gün
5- Askerlik Durum Belgesi
6- SSK Hizmet Dökümü (Varsa)
7- 6 adet vesikalık Fotoğraf
1- KPSS Sonuç belgesi
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Adli Sicil Kaydı
4- Sağlık Kurulu Raporu
30 gün
5- 6 adet vesikalık fotoğraf
4
Hizmet Birleştirme
5
Hizmet Belgesi Talebi
6
Nakil Talebi-Açıktan Atanma Talebi
1- Dilekçe
11-
Dilekçe
Dilekçe
30 gün
2 gün
10 gün
1- Dilekçe( Müdürlüğümüze havaleli)
7
Hususi Damgalı Pasaport Başvuru ve
Emekli Personel İşlemleri
2- Pasaport Formu
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Biyometrik fotoğraf (1 adet)
2 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Sevil ATA
Unvan
: İnsan Kay. Ve Eğit. Md. V.
Adres
:Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 0216 538 84 51
Faks
: 0216 538 84 58
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Muhammed Hanefi DİLMAÇ
Unvan
: Başkan Yardımcısı
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 444 66 61 /8512
Faks
: 0216 331 05 23
E-Posta
: [email protected]
SIRA
NO
BEYKOZ BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
VATANDAŞA SUNULAN
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Toplu Sünnet-Toplu Nikâh
Adres ve Kimlik bilgileri
1 ay
2
Belediye Yayınlarının Dağıtımı
Vatandaşın sözlü veya yazılı talebi
7 gün
3
Konferans-Panel-Söyleşi, sergi vb.
Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir
belge istenmemektedir.
4
Ücretsiz kurslar
Adres ve Kimlik bilgileri
1 Yıl (3 Farklı Tarih aralıkları ile)
5
Sertifikalı ve sertifikasız eğitimler
Adres ve Kimlik bilgileri
2 AY
6
Ramazan Etkinlikleri
7
Kardeş Şehir Etkinlikleri
8
Gezi etkinlikleri
Adres ve Kimlik bilgileri
1 ay
9
Sosyal Yardımlar
Adres ve Kimlik bilgileri
1 ay
10
AB, Gençlik ve Kalkınma Ajansı
Projeleri
Adres ve Kimlik bilgileri
Projelerin içeriğine bağlı olarak süre değişken
olmaktadır.
Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir
belge istenmemektedir.
Gri pasaport başvuru formu, fotoğraf, kimlik
bilgileri
-
1 ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
:Adem ÇALIŞKAN
Unvan
:Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Adres:
:Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
:0216 538 84 91
Faks
:0216 425 99 24
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
:Muharrem KAŞITOĞLU
Unvan
:Başkan Yardımcısı
Adres:
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
:0216 538 85 26
Faks
:0216 425 99 24
E-Posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Tapu Fotokopisi ve Bina bildirimi (Tapusuzsa Muhtarlık Belgesi) 15 dk.
1
Bina Beyan Bildirimi
2
Arsa Beyan Bildirimi
Tapu Fotokopisi ve Arsa Bildirimi (Tapusuzsa Muhtarlık
Belgesi)
15 dk.
3
Çevre Temizlik Beyan Bildirimi
Tapu Fotokopi ve Arazi Bildirimi (Tapusuzsa Muhtarlık Belgesi)
20 dk.(Duruma Göre
Değişebilir)
4
Mülkiyet Kaydı Bildirimi (Yeşilkart-Sosyal
Yardım vs.
Vatandaşlar Ellerinde Evrakları İle Geliyorlar.
15 dk.
5
Tapudan Gelen Yollukların İşlenmesi
Tapu Müd. Göndermiş Olduğu Listelere Göre Dosyaların
Kapanışları Yapılıyor.
20 dk.
6
Gelen Tüm Yazıların Cevaplandırılması
Çeşitli Kamu Kuruluşlarından Gelen Yazılar ve Mükellef
Dilekçeleri Cevaplandırılır.
15 dk.
7
Mahkemelik Olan Dosyalar
Konu İle İlgili Hukuk İşlerine Görüş Bildirilir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince
idarece
a)Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen
belgeler.
Belediyenin Mali
Durumuna
Düzenlenmesi gereken belgeler.
b)Kimlik Fotokopisi.
göre ödeme yapılır.
8
c)Vekaletname
d)Vergi borcu olmadığına dair belge.
e)Hakediş ödemelerinde SGK borcunun olmadığına dair belge.
1)Ölçü Tartı Aletleri Müracaat Formu
(Ölçü Ayar Memurluğundan Temin edilir. İçeriği
a)Adı Soyadı/Unvanı
9
Ölçü ve Ayar İşleri
b)Telefon Adresi
c)Ölçü aletleri cinsi, Markası, Seri no, çekeri bu form ölçü ayar
memurluğunda kalır.
30 dk.
2)Müracaat Karşılık Belgesi: Müracaat Ettiğine Dair Belge.
Müracaat eden kişiye verilir.(Ölçü Ayar Memurluğundan Temin
Eldir.)
10
Parsel Satış-Tahakkuk İşleri
1) Büyükşehirden devrolan parsellerin satışı
2) 2-B Satışları
15 dk.
12 dk.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:Ömer ÇELİK
:Mali Hizmetler Müdürü
:Beykoz Belediye Başkanlığı
:444.66.61(8201)
:0 (216) 4255697
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:Salim ÖZTÜRK
:Başkan Yardımcısı
:Beykoz Belediye Başkanlığı
:444.66.61 (8521)
:0(216)3310523
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
3071 sayılı Dilekçe
Hakkı Kanunu
2
4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı
Kanunu
3
Alo 150 BİMER
(Başbakanlık
İletişim Merkezi)
4
Halk Günü
Toplantısı
5
İş Bulma
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Dilekçe ile Müracaat
- Müştekinin Adı ve Soyadı
- İkametgah adresi
- İletişim bilgisi
- Şikayet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler
E-mail ile Müracaat
- Müştekinin Adı ve Soyadı
- İkametgah adresi
- İletişim bilgisi
- Şikayet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler
- Müştekinin Adı ve Soyadı
- İkametgah adresi
- İletişim bilgisi
- Bilgi Edinme Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler
- Müştekinin Adı ve Soyadı
- İkametgah adresi
- İletişim bilgisi
- Şikayet - Talep veya Bilgi Edinme Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi
ve belgeler
- Müştekinin Adı ve Soyadı
- İkametgah adresi
- İletişim bilgisi
- Şikayet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgiler
- Kişiye ait nüfus cüzdanı
- TC Kimlik No
- Resim
- Başvuru formu (Kurumdan temin edilecek)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
30
30
15
15 - 30
30
30
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Mehmet Şeker
Ünvan
: Özel Kalem Müdürü
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Telefon
: 444 66 61 /8505
Faks
: 0216 331 05 23
E-posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Yücel ÇELİKBİLEK
Ünvan
: Belediye Başkanı
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Telefon
: 444 66 61
Faks
: 0216 331 05 23
E-posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Park Alanları Yapımı Talepleri
2
Donatı Elemanları Talepleri
3
Ağaçlandırma Talepleri
4
Yeşil Alan Yapımı Talepleri
5
Çalı ve Diken Temizlikleri
Talepleri
6
Ağaç Budama ve Kesim
Talepleri
(Uygunluğunun Kontrolü)
7
Bakım ve Onarım Talepleri
8
Yeşil Alan ve Parkların Genel
Temizliği
İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe, Beykoz Belediyesi İstek/Şikayet Bildirim
Formu
Dilekçe, Beykoz Belediyesi İstek/Şikayet Bildirim
Formu
Dilekçe, Beykoz Belediyesi İstek/Şikayet Bildirim
Formu
Dilekçe, Beykoz Belediyesi İstek/Şikayet Bildirim
Formu
Dilekçe, Beykoz Belediyesi İstek/Şikayet Bildirim
Formu
Dilekçe; a)Apartman ve blok sakinlerinin tamamının
imzası veya konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
ekli dilekçe. b)Müstakil konutlar için konut sahibinin
dilekçesi, Beykoz Belediyesi İstek/Şikayet Bildirim
Formu
Dilekçe, Beykoz Belediyesi İstek/Şikayet Bildirim
Formu
Dilekçe, Beykoz Belediyesi İstek/Şikayet Bildirim
Formu
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ)
İmar Müdürlüğünden arazinin mülkiyet
çalışması ve Başkanlık Onayının ardından
projelendirme
yaklaşık
maliyet
ve
ihale işlemleri yaklaşık 60-90gün
15 gün
15 gün
Malzemeler mevcut ise 15 gün, mevcut
değilse 30-60 gün
15 gün
15 gün
15 gün
1 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Sevilay GÖKÇELİK
Unvan
: Park ve Bahçeler Müdürü Y.
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 0216 538 84 11
Faks
: 0216 331 05 23
e-posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Mahmut GÜLBASAR
Unvan
: Teknik Başkan Yardımcısı
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 0216 538 85 16
Faks
: 0216 331 05 23
e-posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN
ADI
Sıhhi İşyeri
Açma ve
Çalışma
Ruhsat
Müracaatı İçin
Gerekli
Belgeler
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
- Dilekçe (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir )
- Kira Kontratı Aslı ve Tapu fotokopisi ( Mülk Sahibi İse Yalnız Tapu )
- (Varisli Yer ise Veraset İlamı ve Varislere Ait İzin veya Vekaletname )
- Varsa iskan Belgesi –Site ise Yönetim Planı
- 20…..Emlak ve Çevre Temizlik Dökümleri ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu
olmadığına dair doküman olarak alınabilir )
- Vergi Levhası Fotokopisi
- Oda Kadı ( Ticari Sicil Kaydı Olanlardan Oda Kaydı Aranmayacaktır )
- 2 Adet fotoğraf ( Şahıs Müracaatlarından )
- 2 Adet içten ve 2 adet dıştan çekilmiş resim –işyerine ait )
- 12.10.2004 tarihinden önceki döneme ait elektrik veya su faturası veya doküman )
- Basit Adres Krokisi ( İşyerine ait )
- 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunu Kapsamındaki ( Şahıs Firmalarından) Ustalık Belgesi Yoksa,
Ustalık
Belgesi Olan Şahısla Noterden Mesul Müdürlük Sözleşmesi.
- Yangın Söndürme Tüpü Faturası ( itfaiye raporu gerektirmeyen İşyerlerinden )
- İşletmeci ve Çalışan personele ait ( Hijyen Eğitim Belgesi )
ŞİRKET İSE İLAVE OLARAK
- Ticari Sicil Gazetesi ( Kuruluş Gazetesi, Şube ise İlave Olarak Şube Açılış Gazetesi )
- İmza Sirküleri
- Proje Çizimi Gerektiren İşyerlerinden Çizen Kişiye Ait Oda Kayıt, Diploma Fotokopisi
- İşyerinin Durumuna Göre İlave Evraklar Gerekli Olabilir
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
Yönetmelikte
öngörülen Kriterlere
Uygun olduğunun
tespiti halinde aynı
gün içinde
düzenlenir, Bütün
evrakların İdareye
eksiksiz tesliminden
sonra 30 gün içinde
işlemler
sonuçlandırılır.
2
- Dilekçe (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir )
- Kira Kontratı Aslı ve Tapu fotokopisi ( Mülk Sahibi İse Yalnız Tapu )
- (Varisli Yer ise Veraset İlamı ve Varislere Ait İzin veya Vekaletname )
- Varsa iskan Belgesi –Site ise Yönetim Planı
- 20…..Emlak ve Çevre Temizlik Dökümleri ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu
olmadığına dair doküman alınabilir )
- Vergi Levhası Fotokopisi
- Oda Kadı ( Ticari Sicil Kaydı Olanlardan Oda Kaydı Aranmayacaktır )
- 2 Adet fotoğraf ( Şahıs Müracaatlarından )
- 2 Adet içten ve 2 adet dıştan çekilmiş resim –işyerine ait )
Gayrisıhhi İşyeri - 12.10.2004 tarihinden önceki döneme ait elektrik veya su faturası veya doküman )
- Basit Adres Krokisi ( işyerine ait )
Açma ve
Çalışma Ruhsat - 3-4 Kişiden Muvaffakatname ( Çevre Muvaffakatnamesi )
Müracaatı İçin - Sorumlu Müdür Sözleşmesi ( Noterden )
Gerekli Belgeler - Sorumlu Müdüre Ait Oda Kayıt Belgesi
- Diploma Fotokopisi ( Sorumlu Müdüre ait )
- İş Akış Şeması
- Kapasite Raporu
- 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunu Kapsamındaki ( Şahıs Firmalarından) Ustalık Belgesi Yoksa,
Ustalık
Belgesi Olan Şahısla Noterden Mesul Müdürlük Sözleşmesi.
- İtfaiye Raporu
- İşletmeci ve Çalışan personele ait ( Hijyen Eğitim Belgesi )
- Oto Yıkama Yerleri İçin ( İSKİ’den Deşarj Ruhsatı )
ŞİRKET İSE İLAVE OLARAK
- Ticari Sicil Gazetesi ( Kuruluş Gazetesi, Şube ise İlave Olarak Şube Açılış Gazetesi )
- İmza Sirküleri
- Proje Çizimi Gerektiren İşyerlerinden Çizen Kişiye Ait Oda Kayıt, Diploma Fotokopisi
- İşyerinin Durumuna Göre İlave Evraklar Gerekli Olabilir
Yönetmelikte
öngörülen
Kriterlere Uygun
olduğunun tespiti
halinde aynı gün
içinde düzenlenir,
Bütün evrakların
İdareye eksiksiz
tesliminden sonra
30 gün içinde
işlemler
sonuçlandırılır.
3
Umuma Açık
Ruhsat
Müracaatı İçin
Gerekli Belgeler
- Dilekçe (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir )
- Kira Kontratı Aslı ve Tapu fotokopisi ( Mülk Sahibi İse Yalnız Tapu )
- (Varisli Yer ise Veraset İlamı ve Varislere Ait İzin veya Vekaletname )
- Varsa iskan Belgesi –Site ise Yönetim Planı
- 20…..Emlak ve Çevre Temizlik Dökümleri ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu
olmadığına dair doküman alınabilir)
- Vergi Levhası Fotokopisi
- Oda Kadı ( Ticari Sicil Kaydı Olanlardan Oda Kaydı Aranmayacaktır )
- 2 Adet fotoğraf ( Şahıs Müracaatlarından )
- 2 Adet içten ve 2 adet dıştan çekilmiş resim –işyerine ait )
- 12.10.2004 tarihinden önceki döneme ait elektrik veya su faturası veya doküman )
- Basit Adres Krokisi ( işyerine ait )
- İtfaiye Raporu
- Konaklama Yeri, Pansiyon v.b. işyerlerinden binanın uygunluğu ile ilgili yetkili firmalardan uygunluk
Raporu ve firmaya ait yetki belgesi.
İŞLETMECİ VE ÇALIŞAN PERSONELDEN
- Nüfus Cüzdan Sureti
- İşletmeci ve Çalışan personele ait ( Hijyen Eğitim Belgesi )
- Adli Sicil Kaydı ( Kaydı Olanlardan Mahkeme Karar Sureti )
- Sorumlu Müdüre ait Sözleşme
ŞİRKET İSE İLAVE OLARAK
- Ticari Sicil Gazetesi ( Kuruluş Gazetesi, Şube ise İlave Olarak Şube Açılış Gazetesi )
- İmza Sirküleri
- İşyerinin Durumuna Göre İlave Evraklar Gerekli Olabilir
Bütün evrakların
İdareye eksiksiz
teslim edilmesiyle
30 gün içinde
işlemler
sonuçlandırılır.
Hafta
Tatil Ruhsat
Müracaatı
İçin Gerekli
Belgeler
4
- Dilekçe (Beyanname Formu)
- Ruhsat Fotokopisi
- 2 Adet fotoğraf ( Şirket Müracaatlarından istenmeyecektir )
- Vergi Levhası Fotokopisi
YENİLEME İÇİN
- Bir Önceki Yıla Ait Hafta Tatil Ruhsat Aslı ( Yenileme İçin )
- Dilekçe
- 1 adet resim ( Şahıs Müracaatlarından )
1 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: Tülin BAŞLANTI
: Ruhsat ve Denetim Müdürü
: Beykoz Belediye Başkanlığı
: 0 (216 ) 538 84 71
: 0 ( 216 ) 680 30 70
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: Salim ÖZTÜRK
: Başkan Yardımcısı
: Beykoz Belediye Başkanlığı
: 0 (216 ) 538 85 21
: 0 (216 ) 680 30 70
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
1
2
3
4
Defin Ruhsatı Hizmeti
Ambulansla Hasta Nakil Hizmeti
Hasta Muayene Hizmeti
Psikolojik Danışma Hizmeti
5
Mobil Sağlık Hizmeti
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Nüfus Cüzdanı ve hastalık belgeleri
Randevu alınması ve hastalık raporları
Nüfus cüzdanı ve T.C. Kimlik Numarası
Randevu alınması, Nüfus cüzdanı ve T.C. Kimlik
Numarası
T.C. Kimlik Numarası
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
2 Saat
2 Saat
20 Dk.
1 Saat
30 Dk
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Dr. Meral OCAK
Unvan
:Sağlık İşleri Müdürü
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 4446661/ 8262
Faks
: (0216) 5371444
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Muharrem KAŞITOĞLU
Unvan
: Başkan Yardımcısı
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 4446661/ 8526
Faks
: (0216) 3310523
E-Posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Bariyer yapımı
Dilekçe
Program dahilinde yapılmaktadır.
2
Korkuluk yapımı
Dilekçe
Program dahilinde yapılmaktadır.
3
Tutmalık yapımı
4
Araç talepleri
Dilekçe
Dilekçe
Program dahilinde yapılmaktadır.
İmkanlar dahilinde verilmektedir.
5
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim:
:Serdar ATAR
Unvan
:Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 444 66 61/8601
Faks
: 0 (216) 537 83 63
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
:Muharrem KAŞITOĞLU
Unvan
:Başkan Yardımcısı
Adres
:Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 0 (216) 538 85 26
Faks
: 0 (216) 331 05 23
E-Posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
2
Çöplerin Alınması
Kaba Atıkların Alınması
3
Molozların Alınması
4
Tıbbi Atıkların Alınması
5
6
7
Cadde ve Sokakların Yıkanması
Konteynır Talepleri
Gürültü Kirliliği
8
İlaçlama Talepleri
9
Köpeklerin Toplanması
Isıran Köpek veya Kedilerin Kuduz
Yönünden Müşahadeye Alınması
10
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi)
1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi)
1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi)
2-Ücret Makbuzu
1-Tıbbi Atık Sözleşmesi(Vergi Levhası
Fotokopisi, İş yeri Kaşesi)
2-Ücret Makbuzu
1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi)
1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi)
1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi)
1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 2Ücret Makbuzu
1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi)
1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi)
HİZMETİN
TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Gün
1 Gün
1 Gün
7 Gün
1 Gün
1 Gün
3 Gün
3 Gün
3 Gün
1 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da
ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Nihat MUTLU
Unvan
: Temizlik İşleri Müdürü V.
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Ek Hizmet Binası
Tel
: 0216 680 11 04
Faks
: 0216 680 11 03
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Salim ÖZTÜRK
Unvan
: Başkan Yardımcısı
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
Faks
E-Posta
: 0216 444 66 61
: 0216 331 05 23
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN
ADI
1
İnşaat Şikâyeti
2
Duvar ve Sınır Şikâyeti
3
Dosya İnceleme Ve Evrak Talebi
4
Temel Üstü
5
Yapı Denetim Kanununa Tabii İnşaatlarda
Seviye Tespit Tutanaklarının Onaylanması
6
Yapı Denetim Kanununa Tabii İnşaatlarda
Hakedişlerin Verilmesi
7
Yapı Denetim Kanununa Tabii İnşaatlarda
İş Bitirme Tutanaklarının Onaylanması
8
İskân (Yapı Kullanma İzni) Raporu
Hazırlama
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe veya E.mail
1-Dilekçe 2-Tapu
3-Röperli Kroki
4–Kadastrodan Tespit Raporu
1-Ekspertiz İçin Görevlendirme Belgesi
2- Kimlik Sureti
1-Dilekçe
2- Ruhsat (Aslı),
3-İski Kanal Bağlantı Yazısı
4-Kat İrtifak Belgesi,
5- Kot-Kesit Belgesi
1- Dilekçe
2- Yapı Denetim Firması Tarafından Hazırlanan Seviye
Tespit Tutanağı Formu,
3-Fotoğraf,
4- Personel Bildirgesi (Islak İmzalı)
1-Dilekçe,
2-Hakediş Raporları,
3-Talep Edilen Seviyenin Beton Demir Raporları,
4-Banka Dekontu, Damga vergisi
5-Fatura
6-İnşaatın Fotoğrafı,
7-Personel Bildirgesi (Islak İmzalı),
8-Sözleşme sureti
1-Dilekçe,
2-İş Bitirme Raporu,
3-Yapı Denetim Sertifikası,
4-İskana Uygunluk Raporu
1-Talep Yazısı
2- Yerinde Tespit
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ(EN GEÇ)
15 gün
15 gün
1 Saat
15 Gün
15 Gün
15 Gün
15 Gün
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :
İsim
: Çetin YILDIZ
Unvan
: Yapı Kontrol Müdürü
Adres
: Beykoz Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü
Tel
: 444 666 1 - 8381
Faks
: (0216) 322 70 54 – 331 33 02
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Mahmut GÜLBASAR
Unvan
: Başkan Yardımcısı
Adres
: Beykoz Belediyesi
Tel
: 444 666 1 (8516)
Faks
: (0216) 331 05 23
E-Posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1
Asker Ailesi Maaş Yardımı
1-Dilekçe
2
Evlendirme akitleri
1-Nüfus Cüzdanları ve fotokopileri.
2-Aile Hekimliğinden Sağlık Raporu.
3-4’er fotoğraf.
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
60 gün
Akit için istenilen günde.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
:Seher ÇEKEREK
Unvan
: Yazı İşleri Müdürü
Adres
:Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad.No:41
Tel
:0 (216) 444 66 61
Faks
:0 (216) 322 70 54
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
:Salim ÖZTÜRK
Unvan
:Başkan Yardımcısı
Adres
:Gümüşsuyu Mah.Kelle İbrahim Cad.No:41
Tel
:0 (216) 444 66 61
Faks
:0 (216) 331 05 23
E-Posta
: [email protected]
BEYKOZ BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Teftiş defteri tasdiki
Mali Hizmetler Md. alınacak teftiş defteri-ruhsat- vergi
levhası-n.cüzdan-ikametgâh-1 ad. Resim
(Şirketlerde sorumlu Md.’e ait resim ve sorumlu md. belgesi )
30
dk.
2
Dilekçe cevabı
Yetkili Makamdan Havale
30
gün
Hafriyat taşıma kabul belgesi
Dilekçe-vergi levhası-imza sirküsü-firmanın İBB’den
Alması gereken taşıma belgesi (sarı belge)-Ticaret sicil
gazetesi-varsa sözleşme-hafriyat yapma izin belgesi.
3
1 gün
(döküm sahasından onay gelmesi
halinde süre 1 gün.)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-posta
: Hüseyin ATA
: Zabıta Müdür V.
: Beykoz Belediye Başkanlığı
: 0216 538 82 91
: 0216 538 83 25
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Muhammed Hanefi DİLMAÇ
Unvan
: Başkan Yardımcısı
Adres
: Beykoz Belediye Başkanlığı
Tel
: 444 66 61
Faks
: 0216 331 05 23
e-posta
: [email protected]
Download

Kamu Hizmet Standartlarımızı Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.