SİBEL KUNDAK

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması bilgi
edinme, iletişim gibi birçok yönden günlük hayatımıza
katkı sağlarken çocuklar ve gençler için tehdit de
oluşturmaya başlamıştır. Bilgisayar ve internet
teknolojilerinin kullanımının artmasıyla birlikte çocukların
ve gençlerin maruz kaldığı olumsuz durumlar çevrim-içi
ortamlarda çeşitli önemler alınması gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. İnternet sitelerindeki eğitsel amaçlı,
bilgilendirici ve eğlendirici içerikler bilgi, resim, oyun vb.
çocuklar için zengin ve etkileyici öğrenme ortamları haline
gelmiştir. Bununla birlikte çocuklara ve gençlere zarar
verebilecek içeriklere sahip internet siteleri de oldukça
fazladır. İnternetin olası tehlikeleri yüzünden çocuklara
internet kullanımını yasaklamak ise etkisiz ve yanlış bir
davranış olacaktır. Ailelerin, internet kullanımı,
internette kendilerini ve çocuklarını bekleyen tehlikeler
konusunda bilinçlenerek çocuklarını yönlendirmeleri bu
açıdan büyük önem taşımaktadır .
SANAL
BAĞIMLILIK
Günümüz İnsanını Ve Özellikle
Gençleri Hatta Çocukları Tehdit Eden
En Ciddi Ve Önlenmesi En Zor Zararlı
Alışkanlıklardandır İnternet Ve
Bilgisayar Bağımlılığı.
Bugün Bilgisayar Her Ev İçin Bir
İhtiyaçtır, Denilebilir ki Çağın En
Büyük Kolaylığını Sağlayan
Hizmetlerin Vericisi Durumuna Giriyor
İnternet.
Ancak Bu Yaygın Faydasına Rağmen
Bazı Aileler De Bu Faydalı Sistemin
Zararlı Bir Şekilde Kullanılmasından
Şikayetçi Oluyor. Bu Aracın İçinde Her
Türlü İyilikler, Kolaylıklar Olduğu Gibi;
Kötülükler Yanlışlıklarda Olabiliyor.
İyiliklerden İstifade Edip
Kötülüklerden De Aile Ve
Çocuklarımızı Korumak İçin Ne
Yapmalı Nasıl Tedbirler Almalıyız
Kendimizi Nasıl Korumalıyız…???
Öncelikle çocuğunuzla karşılıklı güvene dayalı ve iletişime açık bir ilişki
kurmalısınız. Bu hayatınızın her alanda işinize yarayacak önemli bir
köprüdür. Böylece çocuğunuzun internet ortamında rahatsız edici kişi veya
durumlarla karşılaştığında sizden yardım alabileceği hakkında size güven

geliştirir.
Çocuğunuzun internete girdiği bilgisayarın çocuğun odasında olmamasına,
evinizin ortak kullanım alanı içinde olmasına dikkat ediniz.
Çocuğunuz kadar interneti tanımalı ve kullanabiliyor almalısınız. Böylece
çocuğunuzun internette neler yaptığı hakkında bilgi sahibi olarak yersiz
endişelerden kurtulur, aynı zamanda da onun neyle uğraştığını takip edersiniz
Çocuğunuzla birlikte internette zaman geçirmeli ve ona interneti kullanma
biçimleri konusunda model olmalısınız. Birlikte bilgi aramak, kişisel internet
sayfası hazırlamak veya resim ve müzik dosyaları bulup indirmek, çocuğunuzla
kaliteli zaman geçirmenizi sağlar.
Çocuğunuzun internette şiddete, pornografiye veya benzer olumsuz uyaranlara
maruz kalmaması için, öncelikle internet erişimi için gerekli filtreleme
programlarının bilgisayarda olmasını sağlamalısınız. Bunun için bilgisayar
yazılımları veya paket programları satan firmalarla görüşebilirsiniz.
İnternet olumsuzlukları ve internette çocuğunuzun karşılaşabileceği istenmedik
durumlarda neler yapabileceği hakkında onu bilgilendirmelisiniz. Örneğin, çocuğunuzun
rahatsız eden iletişimleri sonlandırabileceğini hatta gerekirse internetten çıkabileceğini
söylemeniz bile çocuğunuzun kendine güvenmesini ve kontrolün kendisinde olduğu
inancının gelişmesini sağlar.
İnternet kullanımı çocuğunuzun ders çalışmasına, sosyal ilişkilerine, sizinle olan iletişimine
engel olacak ölçüde artmadan ve internet etkinlikleri bir kaçınma aracı halini almadan, internet
kullanımını makul ölçülerde sınırlamalısınız. Var olan alışkanlığı yasakla sonlandırmaya
çalışmak, internet kullanımını hem daha çekici hale getireceği hem de ergenlikte çocuğunuzun
özel yaşamına müdahale olarak algılanacağı için işe yaramayabilir. Daha baştan belli zaman
dilimlerinde ve belli bir süre için internet kullanımı alışkanlığı pekiştirmelisiniz.
Çocuğunuzun, internet ortamında kaba dil kullanan, onları rahatsız ve tehdit eden kişileri
size haber vermesini isteyiniz. Bu davranışlarda ısrarcı olanları ilgili birimlerimize ve servis
sağlayıcınıza bildiriniz.
SANAL BAĞIMLILIĞININ ZARARLARI
İnternetin yararları yanında zararlı bir şekilde
kullananlar da olabilmektedir. Tıpkı silah gibidir.
Kullanmasını bilirsen kendini korursun kullanmasını
bilmezsen kendini vurursun. Bu faydalı sistemin
zararlı kullanılması durumunda gençlerimizde
çocuklarımızda ve öğrencilerimizde oluşabilecek
durumları şöyle sıralayabiliriz;
1- Öğrenci dersi anlamakta zorlanacak ve dersi dinlemekten
sıkılacak okulla ilgili olumsuz düşünceler içerisine girecektir.
2- Arkadaşlıklarında sorunlar oluşturacak ve arkadaşlarıyla
ilişkilerinde sorunlarla sizin karşınıza çıkma eğilimi yüksek
olacaktır.
3- Öğrenme güçlüğü çekmesinde ve unutkanlıklarında en
büyük nedenleri arasındadır
6- Geleceğine dair olumsuz düşüncelerin
oluşması ve yapması gereken sorumlulukları
yapmak istememesi ve kolay yoldan rahatlığa
kavuşma arzusu içerisine girerek karanlık bir
gelecek oluşturma
7- Zaman Kaybı Günlük işlerin aksaması
yapılması gereken işlerin birikmesi ve buda
insanı bitkinliğe iter ve böylelikle aynı
yaşıtlarıyla arasından bilgi beceri ve kabiliyet
yönünden geri kalma ve kendini değersiz
hissetmesine yol açar.
8- Derslerde düşüklük çalışmalarındaki
verimliliğin azalması okula geç kalmalar ve
okulla ilgili sorunların çoğalmasına sebep olur.
9- İnternetten öğrendikleriyle yaşamaya
çalışmasıyla kendi kültürümüzü kötüleme
değerlerimizi aşağılama yabancı kültürlerin
hayranlığı ve aile yapısında huzurluklara sebep
olur.
4- Bıkkınlık yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunlarla birlikte
diğer bazı sağlık sorunları da beraberinde gelecektir.
10- Anne ve baba ile anlaşamama onları yanında
istememe ve artık anne babanın sözünü
dinlememe durumlarıyla karşı karşıya kalınabilir
5- Kişilik oluşumun temel taşları olan doğruluk dürüstlük ve
ahlaki yönden zayıflık ve sağlam bir karakter yapısını
oluşturamaması.
11- İnsanın kendisine olan saygısını azaltır.
12- İçindeki iyilik duygularını azaltır ve topluma
çevresine ailesine yaklaşımı hoş olmayacak
düşüncelerle dolar.
• Yasadışı içeriğe maruz kalma,
• Çevrim-içi ortamlarda çocukların ve gençlerin kendilerinin ya da ailelerine
ait kişisel bilgilerin eposta, sohbet programları, vb. aracılığıyla üçüncü
şahısların eline geçmesi,
• İnternet üzerinden ebeveynlerinin kredi kartı ile onlardan habersiz
alışveriş yapabilme,
• Kendilerinden yaşça büyük ve kötü niyetli kişilerle haberleşebilme gibi
riskler çocukların bilgisayar ve internet kullanımı sırasında başlarına sorun
açabilecek durumlardan yalnızca bir kaçıdır.
Çevrim-içi ortamlarda çocukları bekleyen diğer riskler internet üzerinden
tehdit, bilgi paylaşımı, uygun olmayan ve tehlikeli işlere maruz kalma,
gizlilik ihlali ve çevrim-içi dolandırıcılık, dosya paylaşımı dolandırıcılıkları
olabilir. Çevrim-içi güvenlik, bir güç savaşı değil bir aile çalışmasıdır.
İnternet kullanımı ile ilgili kararları aileler çocuklarıyla birlikte almalıdırlar.
İnternetin ne zaman ve nasıl kullanılabileceği, ne tür bilgilerin
paylaşılabileceği, nelerin paylaşılmaması gerektiği, hangi sitelere
girilmemesi gerektiği gibi internetin kullanımı sırasında uyulması gereken
kurallar açıkça ortaya konulmalıdır.
TELEVİZYON:
Tüketim Alışkanlıklarını,
Anne Baba İle Olan İlişkilerini,
Şiddet Eğilimleri,Okuma ,Düşünme, Ve Başarılarını, Kültürlerine
Yabancılaşmayı, Ayrıca Kişilik Kimliğin Oluşmasını Olumsuz Yönde
Etkilediği Tespit Edilmiştir.
DİKKAT DAĞINIKLIĞI !!!
Fazla TV İzleyen Gençlerin Dikkat Süreleri Azalır Ve Bir İşte Uzun
Süre Yoğunlaşamazlar.
Tv Deki Görüntüler Her 3 Sn De Bir Değişmektedir. Reklamlarda
Daha Da Hızlı.
Eğer Kişi Bilgiyi Bu Şekilde Küçük Birimler Halinde Almaya
Alışırsa, Uzun Süreli Dikkat Toplamakta Güçlük Çeker.
Özellikle Çocuklar Da Sınıfta Dersi Dinlerken Birkaç Sn De Bir
Değişiklik Beklerse Öğretmeni Dinlemekte Zorlanacaktır.
Ayrıca Yavaş İlerlediğinden, Kitap Okumak İstemeyecektir.
 Televizyon karşısında çok fazla
zaman geçirmek hem yetişkin
insanların hem de çocukların
zihinsel gelişimini olumsuz yönde
etkiler.
 Aşırı derecede TV izlemek kişinin
konsantrasyon becerisini
bozmaktadır.
 Beyni tembelleştirmekte ve
pasifize etmektedir. Çünkü TV beyni
yormadan bilgi verir. Halbuki beyni
en çok geliştiren şey konuşmak ya
da dinlemek değil, düşünmektedir,
yorum yapmaktır. TV işte bu
becerileri azaltmaktadır.
 Kişinin yorum yapma,
analitik düşünme, sentez
yapma, zihinsel beceri
yönüyle öğrenme gücünü
azaltır.
 Aile içi iletişime ve
etkileşime zarar verir.
 Ailede sevgi, saygı ve
güven bağını zayıflatmakta
ve aile içinde psikolojik bir
duvar örmektedir.
Download

İnternet, sosyal medya ve televizyonlarda çocuklarımızı olumsuz