DOMÉNA JINONICE: INFO UŽIVATELŮM
Vaše uživatelské jméno: xxxxaff
Emailová adresa: [email protected]
POŠTA
Vaše el. pošta je připravena v Outlooku, ikonu najdete na ploše. Nemáte-li poštu správně nastavenou, kontaktujte LVT.
K VAŠÍ POŠTĚ MŮŽETE PŘISTUPOVAT TĚMITO ZPŮSOBY:
1.
Přímo z Vašeho fakultního počítače přes ikonu Outlook
2.
Přes webové rozhraní na adrese outlook.ff.cuni.cz
3.
Z Vašeho notebooku nebo domácího počítače přes MS Outlook, propojený se serverem MS Exchange
4.
Přes jiné poštovní klienty přes protokol imap4 (nastavení najdete na stránkách LVT, tato konfigurace nepatří mezi
povinnosti pracovníků LVT)
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY:
Systém tvrdí, že píšete špatné heslo:
•
píšete ho opravdu správně?
•
píšete správně uživatelské jméno (login)?
•
pokud používáte Windows XP, nastavte ve třetím řádku přihlašovacího formuláře Jinonice.
•
nemáte vypnutý num lock?
•
není zapnutá anglická klávesnice (Z/Y)?
Pokud se po zadání hesla objeví oznámení, že váš účet je uzamčen:
•
kontaktujte LVT, ta vám účet odemkne
Po ukončení práce ve Windows se prosím odhlaste, pokud odcházíte, počítač vypněte.
Pro odhlášení Stiskněte CTRL-ALT-DELETE a vyberte Odhlásit se.
Když počítač chcete vypnout klikněte prosím na Start - Vypnout. Jiné způsoby vypínání mohou způsobit poškození operačního
systému!
ČASTÉ OTÁZKY:
Kdo má nárok na uživatelský účet?
Každý zaměstnanec nebo student FF UK získává účet automaticky při nástupu/zápisu do 1. ročníku. Externí zaměstnanci
obdrží účet jen v případě zájmu a jen na jeden akademický rok, potom je možné platnost prodloužit, pokud spolupráce s FF
trvá.
Proč doména?
Práce v doméně Vám umožní přihlásit se na kterémkoliv počítači v doméně a mít k dispozici své dokumenty, nastavení i
poštu. Data jsou uložena na serveru a pravidelně zálohována. V případě poruchy disku na vaší stanici nepřijdete o data.
Co máte k dispozici?
Na všech stanicích je nainstalováno: Internet Explorer , MS Office, Adobe Acrobat Reader, Symantec Antivirus, Tajemník,
IZArc, IrfanView, VLC media player.
Co když potřebuji něco navíc?
LVT vám nainstaluje software, který souvisí s výkonem vaší profese, je legálně zakoupen (případně freeware nebo open
source) a nepředstavuje bezpečností riziko pro síť. O udělení jiných přístupových práv rozhoduje správce domény.
Musím měnit heslo?
Ano, z bezpečnostních důvodů. Vaše heslo je platné 6 měsíců od jeho poslední změny. Přihlašujete-li se pravidelně do
domény Jinonice, systém Vás včas vyzve ke změně hesla, blíží-li se konec jeho platnosti. Heslo musí mít min. 7 znaků a musí
splňovat nároky na složitost (malá i velká písmena a číslice). Heslo lze změnit také na adrese http://user.jinonice.cuni.cz.
UKLÁDÁNÍ DAT:
Všechna data ukládejte na disk H: (příp. do složky Dokumenty), po ukončení vaší práce budou data z disku H: přesunuta na
server a zálohována. LVT neručí za data uložená na jiných oddílech lokálního disku. Na některých počítačích máte k dispozici
disk D:, TENTO DISK NENÍ ZÁLOHOVÁN a po odhlášení zůstávají data uložená na tento disk v lokálním počítači!
Sdílený disk pro celé pracoviště: disk K:/zkratka pracoviště: právo zápisu pro všechny členy.
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Studijní informační systém (SIS) i ostatní celouniverzitní informační systémy: přístupové údaje jsou totožné s přístupovými
údaji pro Centrální autentizační službu, které vydává Informační a poradenské centrum UK, Celetná 13 (uživatelským jménem
je číslo karty zaměstnance, heslo obdržíte vytištěné a je třeba ho do 10 dnů od obdržení změnit!).
BEZDRÁTOVÁ SÍŤ WIFI:
Přístupové údaje pro bezdrátovou síť Eduroam lze nastavit pomocí Centrální autentizační služby na adrese http://ldap.cuni.cz
v sekci "Další účty" pod záložkou "Nastavit heslo pro eduroam realm cuni.cz".
DALŠÍ INFORMACE:
V případě problémů kontaktujte LVT (221 619 348/358, [email protected] ). Další informace najdete na http://lvt.ff.cuni.cz
Download

DOMÉNA JINONICE: INFO UŽIVATELŮM POŠTA K VAŠÍ POŠTĚ