Praxe při studiu!
NABÍDKA STÁŽÍ A ČÁSTEČNÝCH ÚVAZKŮ
Cepia Technologies, s.r.o. nabízí zajímavé příležitos pro všechny šikovné
studenty, kteří chtějí získat prak cké zkušenos již při studiu.
Na co se můžeš těšit:
♦ Zajímavé R&D projekty v oblastech telekomunikačních technologií,
♦
♦
♦
♦
♦
♦
bezdrátových sí-, síťových protokolů, řečových systémů a bezpečnos .
Práce v kolek vu mladých, inteligentních a schopných lidí.
Velmi slušný přivýdělek při studiu.
Osobní růst a zisk prak ckých znalos a zkušenos .
Zpracování bakalářských a diplomových prací pod vedením odborníků
z praxe. Návaznost témat na projekty zpracovávané v rámci stáží.
Kanceláře kousek od fakulty.
Po ukončení studia možnost nastoupit na plný úvazek.
Co očekáváme:
♦
♦
♦
♦
Pozi vní přístup.
Ochota učit se novým věcem.
Základní znalost C/C++. Zkušenos získáš u nás.
Trocha Tvého času.
Máš zájem? Zašli něco o sobě na [email protected]
Copyright© 2014 by CEPIA Technologies, s.r.o. All rights reserved.
Download

Praxe při studiu! - CEPIA Technologies, sro