NAŠE PRAHA 5
• www.nasepraha5.cz
titul je součástí sítě
2/2015
Prah a 5, 13 , 16  L ip ence  Lochkov  Ře po ryj e  S l i ve ne c  Ve l ká C huchl e  Z braslav  Z lič ín
Povede autobus 123
opět na Anděl?
Vlaky z Berouna
nejedou až do Klánovic
Rozhovor na stranách 8 a 9
Autobus 123 jako jediný
nejezdí na metro. Podaří se
vrátit jeho konečnou opět na
Anděl, jak tomu bylo před
dvěma lety?
více na straně 3
Miss Renata
Langmannová:
Doma už
se cítím
na Žižkově
Vlaky jezdí na Masarykovo
nádraží, dále je třeba
přestupovat.
více na straně 4
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Sokolové zvou
na ples do Jinonic
Přijďte si zatančit do
jinonické Sokolovny.
více na straně 12
Jak se bránit,
když vás
soused otravuje
zplodinami
Dovolená
l á
na horách:
Česko nebo
Alpy?
STRANA 6–7
STRANA 10–11
inzerce
[email protected]
DIVADLO HYBERNIA
MUSICAL PRODUCTION UVÁDÍ
PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL
MONIKA ABSOLONOVÁ, IVA MAREŠOVÁ
VLADIMÍR MAREK, BOHUŠ MATUŠ, MICHAL NOVOTNÝ,
PAVEL SOUKUP, PETER STRENÁČIK, DAVID ULIČNÍK,
DUŠAN VITÁZEK, ROMAN VOJTEK a další
HUDBA
JIŘÍ ŠKORPÍK
LIBRETO
JIŘÍ HUBAČ
TEXTY PÍSNÍ
Vychází již
18. února!
PAVEL VRBA
CHOREOGRAFIE
CARLI JEFFERSON
REŽIE
68
SC-340246/56
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
SC-350183/01
RADEK BALAŠ
www.musical-production.cz
www.ticket-production.cz
Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Antoinetta_92x130_9_2014_3.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná
Cena za inzerát:
25.09.14 8:23
Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).
NAŠE PRAHA CENTRUM
NAŠE PRAHA 5
NAŠE PRAHA 8
NAŠE PRAHA 3
NAŠE PRAHA 6
NAŠE PRAHA 9
NAŠE PRAHA 4
NAŠE PRAHA 7
NAŠE PRAHA 10
všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)
Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč
280 Kč
420 Kč
Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
26. února
13. března
27. března
10. dubna
24. dubna
7. května
22. května
5. června
19. června
10. července
7. srpna
4. září
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel: ……………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČO: ..............………………. E-mail: ..................………………. Podpis: ………....……………………..
Uvedené ceny jsou s DPH. Platí Obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: Strategic
Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Na Poříčí 8, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: 734 580 084 nebo 734 580 087, e-mail: [email protected] V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě, pokud
obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu
A, nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČO nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.
NAŠE PRAHA
2
kupon.indd 1
9.2.2015 12:09:53
SC-341500/76
Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
Denní zpravodajství na www.nasepraha5.cz
U NÁS NA PĚTCE
redaktorka:
Michaela Kadlecová
tel.: 775 027 693
[email protected]
Milí čtenáři!
V dubnu se po delší době
dočkáme otevření nových
stanic metra. To znamená také
menší zemětřesení v dopravním
schématu v Praze. Radnice
proto vyzvala občany, aby se
ke stávající a budoucí dopravní
situaci vyjádřili. O tom, co vás pálí
v dopravě na „pětce“, se můžete
dočíst v tomto čísle našeho
časopisu. Věřme, že připomínky
občanů nepřijdou nazmar, a že se
tedy i u nás dočkáme nápravy!
VÝZNAMNÝ DEN
15. února 1831
Tento den se narodil známý český
mecenáš Josef Hlávka. Hlávka byl
také úspěšný architekt a stavitel, jeho
kancelář postavila více jak 140 budov,
včetně Státní opery ve Vídni.
SVÁTKY
13. 2. Věnceslav, 14. 2. Valentýn,
15. 2. Jiřina, 16. 2. Ljuba,
17. 2. Miloslava, 18. 2. Gizela,
19. 2. Patrik, 20. 2. Oldřich,
21. 2. Lenka, 22. 2. Petr,
23. 2. Svatopluk, 24. 2. Matěj,
25. 2. Liliana, 26. 2. Dorota
praha 5
Vrátí se autobus 123 na Anděl?
Spolek Cibulka: „Je to anomálie!“
 Jak již uvádíme v úvodníku,
v souvislosti s otevřením nových stanic metra se občané
mohli vyjádřit ke změnám
v dopravě v Praze. Hned několik iniciativ v Praze 5 usiluje o to,
aby se změnila trasa autobusu
číslo 123, nebo spíše aby byla
navrácena trasa autobusu,
kterou jezdil ještě před několika lety, tedy aby autobus jezdil
až na metro Anděl.
Michaela Kadlecová
V současné době vede trasa
autobusu ze Šmukýřky na Kavalírku. Na Kavalírce je možné přestoupit pouze na jiné
autobusy či tramvaje a řekněme si popravdě, že o žádný
důležitý dopravní uzel nejde.
„Od září 2012 je však autobus
123 bezprecedentní anomálií
mezi 118 pražskými autobusy.
Jako jediný mezi srovnatelně
vytíženými autobusy nejezdí
až k metru,“ sdělil zpravodaji
Naše Praha 5 Pavel Peterka,
předseda spolku Cibulka
a radní v Praze 5 pro dopravu.
Málokterý cestující na
Kavalírce skutečně končí:
„Naprostá většina lidí přestupuje na Kavalírce na tramvaj
směr Anděl, hrubým odhadem
80–100 % cestujících,“ dodává
Pavel Peterka. Přestupování je
AUTOBUS 123 nejezdí na Anděl více jak dva roky.
prý navíc velmi nebezpečné:
„Při opravě tramvajové trati
se vůbec nepočítalo s tak masivními přestupy přes rušnou
Plzeňskou. Každodenní ztráta
času přestupováním, nedostatečné přístřešky a malý prostor na zastávkách, přecpané
autobusy v podvečer kvůli
delším intervalům, to jsou
další stížnosti,“ vypočítává
Pavel Peterka, co trápí místní.
Podle Pavla Peterky není
zkrácení linky 123 ani ekonomicky výhodné: „Na Plzeňské
museli pro přestupující přidat
vůz tramvaje, takže v součtu
dopravní podnik platí víc
než před zkrácením. Proti
zkrácení linky bojuje mno-
ho místních, nejméně čtyři
petice již přinesly na 5000
podpisů za opětovné vrácení
busu 123 k Andělu. Podaří se
radnici a místním jejich boj
za komfortnější cestování
vyhrát? O dalším průběhu vás
budeme informovat.
chci autobus až na Anděl!
Věra Pourová, důchodkyně,
Šalamounka
Jsem rozhodně pro to, aby autobus
jezdil v původní trase. Autobusem
jezdím většinou nakupovat do
nákupního centra na Andělu a přestup je pro mě velmi těžký, hlavně,
když se s plnými taškami vracím.
INZERCE
1
SOUKROMÉ OSOBY
²
OPERATIVNÍ LEASING PRO
C9‡R#ďĐĔĔE˜
Ā‰Ç¢ßµ–ô˜Ė#^6
dCELyR…&LR#C&#&j&
JE JEN NA VÁS
^ۉ±‰ČďŸÛÈüÇÍßåĕåŸÂņđċēďċĒďċĒ
^ۉ±‰ĔEû¾ŸĕåŸÂņĒĒĒčċđčċđ
SC-340149/32
^Ý´œŸ¾åŸßŸÀȊÇȉ0‰–Ÿ•ÍÍÀé
©‰–Ÿ•ÍÍÀĖ–ÍÇIJ‰éåÍ߉ÂÍÈĖœÍljÈßÀû
^ۉ±‰Đdå͜òÂÀûĕåŸÂņĒĒĒČċĒČċĒ
…œ´•ûĕ^ۉ±‰łdŸôŸÛĕåŸÂņĒĒĐčċĒčċĒ
3
praha 5
Denní zpravodajství na www.nasepraha5.cz
Muž, který loupil na Hůrce, se přiznal
 Trafikanti bývají bohužel
velmi často terčem lupičů,
kteří se chtějí nezákonně
obohatit. Muž z pistolí si
v lednu vybral za cíl trafiku
ve vestibulu metra Hůrka.
Michaela Kadlecová
Okolo sedmnácté hodiny přišel
neznámý muž s pistolí v ruce
k prodejnímu pultu a od prodavačky požadoval veškerou
finanční hotovost. Ta z obavy
o svůj život otevřela pokladnu,
ze které začala vyndávat peníze. Poté s hotovostí v řádech
STRUČNĚ Z PRAHY 5
Praha 5 začíná
bourat tiskárnu
Objekt bývalé tiskárny na
Smíchově, který hyzdil
okolí a představoval hlavně
místo, kam se uchylovali
bezdomovci, už je minulostí. Objekt bourají bagry,
v budoucnu by zde měly
stát luxusní byty.
Elektromobil můžete
dobít na Zličíně
V nákupní galerii Avion na
Zličíně si od nynějška mohou
zájemci dobít elektromobil.
O instalaci dobíjecího stojanu se postarala firma IKEA.
loupež, kterou provedl v trafice na Českomoravské, jak se
později zjistilo.
Uvnitř se naštěstí nachází kamerový systém, který
zachytil nejen podobu, ale i hlas
podezřelého. Původně jsme
chtěli vás, naše čtenáře, požádat
o pomoc při pátrání. Těsně před
uzávěrkou časopisu se však
muž sám přihlásil policii. A tak
je nyní jasné, že loupil nezaměstnaný uživatel pervitinu.
Prodavačce vyhrožoval zapaNA HŮRCE loupil nezaměstnaný narkoman. lovačem ve tvaru pistole. Muž
má pestrou minulost, prvně
několika tisíc korun a se slovy:
loupil v roce 2001 a „seděl“ už
„Nechoď vůbec ke dveřím,
pětkrát! Nyní může zpytovat
nebo uvidíš!“ z trafiky odešel.
své svědomí ve vazbě, hrozí mu
Velmi podobný scénář měla
až deset let vězení.
Vlaky z Úval už nebudou
jezdit až do Radotína
Také jste si oblíbili vlakovou
linku S7, díky které jste se
mohli za rekordně krátkou
dobu dopravit třeba z Radotína
až do Klánovic? Bohužel, až do
konce tohoto roku můžete na
tuto přímou linku zapomenout.
Linka S7 umožňovala například dopravit se ze Smíchovského nádraží do Dolních Počernic
za zhruba dvacet minut, což je
rychlost, kterou jiným dopravním prostředkem nemáte možnost dosáhnout. Bohužel, kvůli
rekonstrukci střechy Hlavního
nádraží tato linka už nebude
fungovat v celém svém rozsahu.
Linka S7 bude totiž zkrácena, z Berouna povede jen na
ZE SMÍCHOVSKÉHO nádraží dojedete
na Masarykovo nádraží, dále musíte
přestupovat.
Masarykovo nádraží. Přednost
bohužel dostaly komerční vlaky
na úkor vlaků regionálních.
JAK VZNIKLO JMÉNO
Zličín
Zličín je dnes známý hlavně
díky nákupní zóně. Ta se ale
nachází vlastně na katastrálním území jiné obce.
Zličín je přitom místo, kde je
doložené osídlení už ve velmi
dávné době, v období mladší
doby kamenné. Název Zličín
je zřejmě odvozen od osobního jména Zlýka, to pochází
od přídavného jména zlý.
Prvně je Zličín zmíněn
v darovací listině panovníka
Břetislava I. v roce 1045.
CHCETE JE?
Koťata ze Sobína
Sobínský útulek se v současné
době stará o 36 koček. Nedávno
zde kdosi neznámý přes plot pohodil dva kočičí hnědě mourovaté
kluky, kterým můžete poskytnout domov. Jde o koťata stará
zhruba půl roku, která jsou již
odčervená a očkovaná. Jsou velmi hravá a na sebe zvyklá, proto
by bylo nejvhodnější adoptovat
je současně. Pokud máte o kočičí
kluky zájem, volejte sobínský
útulek telefon 220 981 595.
INZERCE
%(=3(£12S71¨D9(³(1(;7
%(=3(£1¸'2029=A£¨1œ'9(³0,
ZDARMA*
%(=3(ý12671Ë9L2ä.$(99$,&6
PobÓH{QÈ3rDKD)ORrHQc_777_ZZZQext.cz
DkFHSODWÈGRSÓLREMHGQ¼QÈVGvHÓPL
4
SC-350156/01
%(=3(£12S71¨7³¨'A2'2/1œ%803,1*8
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
praha 5
INZERCE
Pražský přebor přilákal malé i velké
12. - 15. 2.
SLEVA
*
PRAŽSKÝ PŘEBOR se konal ve středu 4. února. Na stopadesátimetrový okruh
z umělého sněhu se vydávaly vylosované čtveřice. Soutěžily také čtyři ani ne
čtyřleté děti!. Foto: Ladislav Adámek
Katka Neumannová předala ceny
NAŠE BĚŽECKÁ LEGENDA provozuje ve Ski parku ve Velké Chuchli lyžařskou
školu. Nechyběla ani na Pražském přeboru, kde se bavila s dětmi a předávala
ceny. Foto: Ladislav Adámek
z každých
Pšenička předehnal závodníky o kolo
nákupu
na nábytek
Nabídka platí od 12. 2. do 15. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech
prodejnách v ČR vyjma e-shopu www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního
zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem, poté si zákazník zboží
může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen.
*40 % sleva z každých 10 000 Kč se odečítá při nákupu veškerého nábytku.
Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani
sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky.
Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně,
elektrospotřebiče a bytové doplňky.
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
SC-350039/03
SOUTĚŽ NA 10 KOL vyhrál Jakub Pšenička, který předehnal závodníky
o kolo: „Přepálil jsem to a dost pak tuhnul. Ale jelo se mi skvěle a bylo to
příjemné závodní zpestření,“ svěřil se. Foto: Ladislav Adámek
NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Otravuje vás soused zplodinami?
„AIDS, ptačí chřipka nebo ebola? Kdepak, jedním z nejmasovějších zabijáků
současnosti jsou nemoci vznikající vinou zplodin z lokálních topenišť! Každý rok tak
celosvětově zbytečně umírají miliony. Jak je na tom Praha? Které čtvrtě trpí nejvíc?
Týká se to i vás? A především – jak se bránit, když vás soused chce takto udusit?
ve zkrácené době života nebo
v poškozených chromozomech
Je soused, který topí lokálními
– ty pak předáváme potomkamny tak, že do nich hází
kům. Podle statistik EU na
odpadky a smetí z domácnosti,
následky znečištěného ovzduší
„jen“ nepříjemný, nebo to ohro- ročně umírají miliony lidí po
žuje i zdraví? Podle zdravotcelém světě a celá unie průměrnických odborníků dotázaných ně přichází o 11 měsíců života.
časopisem Naše Praha stačí jen
V ČR, která oproti jiným zemím
nanogramové množství takto
nezakázala využívat lokální
vzniklých plynů v ovzduší, a již topeniště na pevná paliva, jde
mají destruktivní vliv na náš
dle informací časopisu Naše
organismus. Ne však okamžitě: Praha o ještě vyšší číslo, o dva
život v zamořeném prostřeaž tři roky!
dí se podepisuje na genetice,
Komínem proletí bačkory
a následky se pak projevují
Martin Dudek, Jan Bělohubý
i smetí z kuchyně
SPALOVAT umělohmotné lahve, navíc
naplněné odpadem, je zákonem zakázáno!
Navíc lidé šetří a kotle na noc
,přiškrcují’, čímž dochází
k nedokonalému spalování
uhlí. Zároveň klidně do kotle
nebo kamen vyklopí košík na
smetí, přihodí plasty, staré
boty a další odpadky,“ popisuje stav odborník Jiří Bendl
z Přírodovědecké fakulty UK
a Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR. Nejen že
si tímto zákonem zakázaným
pálením odpadu ničí komín,
jejich činnost má mnohem
závažnější důsledky!
Pozor! Jako bojové plyny
stoupají prudce jedovaté
látky, jejichž složení koresponduje s bojovými plyny
používanými v první světové
válce!“ varuje čtenáře Naší
Prahy Jiří Bendl. A zcela bezpečno není podle něj ani při
spalování uhlí. „V kamnech
a v kotlech se u nás většinou
topí v tuzemsku vytěženým
hnědým uhlím. To vzniklo
v severočeském hnědouhelném revíru, v oblasti bývalých sopek, a často obsahuje
negativní prvky, jako jsou
arzen, vysoké koncentrace
síry, antimon a další těžké kovy. Jejich spalováním
vznikají zdravotně rizikové
látky, které jsou mutagenní
a karcinogenní. Není před
nimi úniku, vážou se totiž na
aerosol a chovají se jako plyn.
Tyto emise pak prostupují
všemi možnými škvírami
a v místech s vysokou koncentrací topenišť jsou jejich
Ačkoliv je město plynofikova- v první světové!
né a bytové domy napojeny na Jaké nebezpečí hrozí všem
centrální vytápění, odhadem okolo? „Do vzduchu totiž
až 10 % domácností Prahy si
každoročně objednává uhlíře
Soused zase čoudí! Jak se bránit? Co udělat?
s putnami. Kde je to nejnesmějí vstupovat do domácností
1. Pokuste se souseda nejprve po dobproblematičtější? Reportéři
a prohlížet kotle, ale již se diskutuje
rém přesvědčit, aby přešel na zemní
časopisu Naše Praha upozoro novele, která by toto umožnila.
plyn. Zdůrazněte zdravotní aspekt
ňují především na místa ve
pro obě domácnosti i celé okolí.
4. Dalším řešením je oznámení na úřad
starší vilové zástavbě, jako
městské části. Úředníci mohou
2. Pokud neuspějete, požádejte ho,
například Spořilov v Praze 4,
zkontrolovat přípustnou tmavost souaby v kotli spaloval jen to, co se
Strašnice či Malešice v Praze
sedova kouře podle Ringelmannovy
smí.
Tedy
uhlí
a
dřevo,
a
nikoliv
10, Jarov v Praze 3, či rozsáhlé
stupnice (šest čtvercových polí na
rozřezanou pneumatiku, PET lahve
vilové části v Prahách 5, 6, 8
bílém podkladě měří tmavost kouře).
a další nepovolené druhy paliva.
nebo 9. A samozřejmě všude
Pokud výsledky nejsou v souladu
3.
Znovu
jste
neuspěl/a?
Nutno
přina okrajích města, kde často
s požadavky zákona o ochraně ovzdutvrdit. Jakmile se z komína začne
stoupá z komínů podivně baší, může úřad přistoupit k domluvě a při
linout
smradlavý
odér,
volejte
revný a čpavý dým. „Lokální
opakovaném prohřešku k pokutě až
městskou
policii
(156)
či
Policii
ČR
topeniště nejsou odprašně50 tisíc korun. Tématu se věnujeme na
(158), pálení odpadu je v domácnosná ani odsířená a pyrolýza
www.nasepraha.cz.
tech zakázáno. Muži zákona nyní
probíhá na primitivní úrovni.
INZERCE
SKVĚLÁ DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!
od 2.599 Kč
Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •
Všechny služby v ceně pobytu!!!
www.happydovolena.cz
tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267
6
SC-350045/05
Podrobné informace najdete na:
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Zkracuje vám život až o tři roky!
stačil londýnským politikům
k ráznému rozhodnutí a legislativně zakázali domácnostem topit uhlím. „Když to šlo
v Londýně, Glasgow a v nedávno v irském Dublinu, proč by to
nemohlo jít také v Praze, která
má oproti nim méně lokálních
topenišť?“ ptá se odborník
Bendl a pokračuje: „V současné
době disponujeme několika
nástroji, jak majitelům kotlů
na tuhá paliva pomoci s přechodem na zemní plyn. Mohou
například využít finanční
dotace na nákup vysoce účinných plynových kondenzačních kotlů a rovněž zateplovat
domy, čímž spotřebu sníží na
minimum.“
Změřte si své topeniště s Naší Prahou sami!
ZJISTĚTE SI: orientační pomůcka časopisu Naše Praha
Foto: Jan Třeštík
hladiny enormní. A pozor:
nejen ve vytápěných domech
a bytech, ale také například
v přilehlých tělocvičnách
a školkách.“
uhlím a jen pasivně dýchají
vzniklé zplodiny. Že nepožadují od svých politiků
a zastupitelů ukončení znečišťování ovzduší,“ podivuje se
Jiří Bendl. Pražský magistrát
Magistrátu pomohou k akci
by si podle postřehů redakce
až stovky mrtvých?
Naše Praha mohl vzít příklad
Na přelomu ledna a února 2015 z Londýna, který v roce 1953
a ještě víc při inverzním počasí zahalila několikadenní mlha
je to problém aktuální. Jenže
jako z detektivky o Sherlocku
kudy cesta k nápravě? V první Holmesovi. Byly to však emise
řadě v tlaku na úřady a magist- z topenišť na uhlí, plyn a prach.
rát. „Je s podivem, že to toleruje Za pár dní tu vzrostla úmrtnost
90 % lidí v Praze, kteří netopí
o stovky procent (!). Tento fakt
Pro orientační zjištění si pomůžete
naší pomůckou - pro zjišťování tmavosti kouře se používá Ringelmannova stupnice. Tmavost se zjišťuje
okem, v pravém úhlu na směr pozorování, za dne, ne proti slunci, terénu
nebo zástavbě, ze vzdálenosti asi
150 až 400 m. Dívejte se opakovaně
asi 30x v půlminutových intervalech.
0
1
2
Přípustná tmavost je považována za
dodrženou, pokud průměrná tmavost
není tmavší než stupeň 2 (tedy 40 %).
Naše pomůcka slouží pro orientační
laické zjištění – nemusí být ale na
škodu si kouř zdokumentovat fotoaparátem. Další a přesnější fakta
vám poskytnou kompetentní úřady
a orgány.
3
4
5
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/06
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha5.cz
Miss Renata Langmannová: Doma už se
„ Jedna z našich nejvyhledávanějších modelek a Česká Miss
2006 Renata Langmannová pochází z Hané, ale v Praze žije
devět let. Osmadvacetiletá modelka v rozhovoru pro celopražský časopis Naše Praha uvedla, že po letech přechodného bydlení zakotvila spolu s partnerem ve svém
– na Žižkově se cítí už doma.
snů, tak by to bylo asi nejvyšší
patro proskleného mrakodraJak se „holka z malého měspu v nějaké světové metrota“ ocitla téměř den ze dne ve
poli, nejspíše v New Yorku. Já
„velké“ Praze?
jsem od malička chtěla bydlet
Máte pravdu, narodila jsem se
ve velkém městě a byl to můj
nedaleko Vyškova v Ivanovicích sen. Už jako malá jsem doma
na Hané na jižní Moravě a žila
rodičům říkala, že chci bydlet
jsem tam s rodiči celé dětství.
buď v Praze, kam jsme kdysi
Po střední škole na obchodní
jako do velkého města jezdili
akademii ve Vyškově jsem asi
s rodiči za strejdou, nebo
rok přebývala na koleji v Olov New Yorku. No tak se mi
mouci, ale v té době (rok 2006 – splnila ta Praha…!
pozn. redakce) se konala Česká
Miss, kam jsem se přihlásila.
To je krásné, když se sny plní
Když jsem ji vyhrála, tak jsem
– třeba bydlet v New Yorku
v podstatě den ze dne přesídlila v nejvyšším patře mrakodrado Prahy. Takže jsem přerušila
pu! Úplně vidím ten bazén nastudium na Pedagogické fakultě hoře… výšek se jistě nebojíte.
v Olomouci a přestěhovala jsem Ale teď bydlíte již zhruba rok
se do Prahy.
na Žižkově. Jste tu spokojeni?
S partnerem bydlíme spolu již
V počátku jste si asi vlastní
řadu let, ale nyní téměř rok na
bydlení nepořizovala…
Žižkově konečně ve vlastním
V počátku ne, k výhře totiž pat- bytě. Hodně jsme vybírali –
řil i roční pronájem bytu v Ládví jak lokalitu, tak i typ bydlení.
a s tím spojená i řada povinností Tedy zda volit byt blízko cenvyplývající z korunky České
tra nebo třeba dům za měsMiss. Jenže ten „počátek“ se
tem. Jelikož jsme oba takoví,
trochu protáhl – skoro na devět že město hodně využíváme,
let. Bydlela jsem v těch letech
třeba pro nabídku kultury, kin,
v Praze na několika místech,
divadel, restaurací a společvčetně Vinohrad, u Podvinného nosti, tak nakonec, s ohledem
mlýna či na Pankráci v Praze 4. na dobrou dostupnost, padla
Asi po roce kolotoče kolem Miss volba na Žižkov v nové výstavjsem začala studovat na Policej- bě nedaleko Parukářky.
Jan Bělohubý
Po Praze jezdím často tramvají.
Hlavně když jedu tam, kde se
špatně parkuje. Je to fajn.
ní akademii. Nikdy se v těchto
případech ale nejednalo – už
vzhledem k mé profesi vyžadující časté cestování – o vlastní
bydlení. Pochopitelně – dělat
práci modelky znamená přebývat každou chvíli na jiném
místě. Své bydlení tak příliš
neřešíte a přistupujete k němu
jako k něčemu provizornímu.
Jste hodně městský typ? Jak by
podle vás vypadalo bydlení snů?
Jsem hodně městský typ!
Kdybych si mohla vybrat bez
ohledu na cokoli své bydlení
8
Čím podle vás právě takové
lokality blízko centra bodují?
Právě především dobrou
dostupností. Navíc nejezdím
výlučně autem. Po Praze
jezdím často tramvají. Hlavně
když jedu tam, kde se špatně
parkuje. Je to fajn. Navíc nám
zastavuje přímo před domem.
Jaká další hlediska pro bydlení
blízko pražského centra jste
zvažovali?
Vzhledem k tomu, že plánujeme brzo rodinu, tak se nám
oběma líbí, že tu je všude
V PRAZE JE DEVĚT LET - od vítězství v České Miss 2006
hodně zeleně, u našeho domu
máme park, který je navíc
přístupný pouze rezidentům,
takže tam je i bezpečno. Navíc
kousek od domu máme školku a základní škola je nedaleko. Jsou tu služby a celý servis
– prostě nám to tu vyhovuje.
Je to tu fajn. Myslím, že celá
Praha 3 půjde ještě nahoru.
Co nákupy?
To je snad jediná věc, která tu
na Žižkově není zcela ideální.
Když jsme bydleli na devítce,
tak jsem byla zvyklá chodit na
nákupy na Harfu, anebo jezdit
do Edenu. Chybí mi tu v dosahu
pěkný velký supermarket. Na
Floru také občas zajdu, protože to je nejblíže, ale úplně mi
nevyhovuje. Takže kdyby se
postavil blízko nás na Žižkově
někde v dosahu pěkný supermarket, tak by mi to nevadilo.
Používáte slovo domov po těch
letech a přebývání v přechodném bydlení?
Určitě! Domov je samozřejmě
tam, kde prožijete dětství,
s rodiči. Ale doma už se cítím
v Praze na Žižkově, v našem bytě, kde s partnerem
a rodinou chci trávit další
roky. Není to tu pro mne
přechodné bydliště. Udělali
jsme si byt podle našich představ a s ohledem na rodinu.
V následujících deseti letech
přesídlení neplánujeme. Víc
než místo je pro mne „doma“
spíš prostor, kde je i nastávající manžel a naše budoucí
rodina.
Mimochodem, kde plánujete
svatbu?
S největší pravděpodobností
na Moravě. Rádi bychom,
aby na ní byli všichni naši
příbuzní, a i když jsme
uvažovali o místě v nějakém
exotickém ráji, tak přítomnost našich nejbližších je pro
nás nejdůležitější. Dokonce uvažujeme o vícedenní
svatbě…
Denní zpravodajství na www.nasepraha5.cz
rozhovor
INZERCE
cítím na Žižkově
Myslím, že málo žen na světě
mělo na sobě před svatbou tolik
krásných svatebních šatů jako
vy. Co vy a tradice?
To máte pravdu – měla jsem
na sobě desítky a desítky
svatebních šatu a jako symbol
to pro mne není nic zcela
výjimečného. Takže já si na
těch svých šatech zas tak moc
nezakládám. Ale budou určitě
krásné, bude mi je šít kamarád a dvorní návrhář Lukáš
Lindner. Své svatební šaty
nechám na něm.
Opravdu do toho nebudete
zasahovat?
Opravdu ne – on mne zná
řadu let a šije na mne celou
dobu. Jen jsem mu řekla, že
chci něco jednoduchého.
Povídali jsme si dnes především
o bydlení a životě v Praze – vy
ale velkou část času s ohledem
na své povolání cestujete po
světě. Když srovnáte zahraničí
a Česko, jaké vidíte největší
rozdíly?
Byla bych raději, kdyby Češi
byli daleko víc otevření vůči
světu. Ale asi to bude spíš
až časem. Je to na dalších
generacích, aby byly „světovější“. Já se teď po měsíci
vrátila z Havaje a to vidíte
úplně zřetelně. Chápu, že
profil
Renata Langmanová (*1986)
Narodila se v Ivanovicích na Hané
na Vyškovsku. Asi třítisícové
jihomoravské město má na svém
kontě kromě několika slavných
rodáků dřívějška i třeba moderátora Jana Rosáka. V současnosti
modelka působí převážně na
mezinárodním poli. Zastává funkci
marketingové a PR ředitelky cestovní agentury Thailand Exclusive
Travel. Mnohaletým partnerem
Renaty Langmannové je majitel
cestovní agentury Ondřej Novotný.
Z charity mj. v poslední době podpořila projekt Girls&Business 2015,
který představuje cílevědomé
ženy v různých oborech a záměrem
je získání prostředků na ženy bez
domova a jejich děti.
tam mají prakticky 365 dnů
v roce sluníčko, ale myslím,
že toho „sluníčka“ mají více
i v sobě. I oni mají problémy jako každý z nás, ale
usmívají se, baví se životem
a je to na nich vidět. Nehledají negativní věci a neutápí
se ve svých problémech.
Základem společnosti jsou
ale lidé a nelze to schovávat
za počasí. U nás totiž cítím
hodně pesimismu a to se
jako národ rozhodně nemáme špatně.
12. - 15. 2.
KUP
3
2
bytové
doplňky,
koberce
a světla
ZAPLAŤ
JEN
Nabídka platí na všechny bytové doplňky, světla a koberce zakoupené od 12. 2. do 15. 2. 2015
ve všech prodejnách Asko nábytek, včetně e-shopu www.asko.cz. Neplatí na produkty
letákové nabídky 50201 a 502M1. Sleva se vždy vztahuje na nejlevnější produkt z nákupu.
NC EUROPARK,
NÁKUPNÍ 444/6
SC-350039/04
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
SE SNOUBENCEM Ondřejem jsou již několik let. Foto Jan Penkala a Marek Musil
9
cestování
Více témat najdete na www.nasepraha5.cz
Češi na horách: na víkend zůstávají v Česku,
delší pobyty vybírají raději v zahraničí
„ Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě
každoročně vyráží přes půl miliónu Čechů.
Tuzemské areály Čechy už příliš nelákají.
„Oproti zahraničí je kvalita českých sjezdovek
tristní,“ shoduje se většina lyžařů.
Petra Ďurčíková
Českých lyžařským střediskům dávají lyžaři přednost
jen na krátkodobé pobyty.
Když chtějí na horách strávit
více času, raději odcestují.
Víkendová „lyžovačka“
Už pár kilometrů od Prahy si
můžete užít zimní radovánky.
V provozu by během února
měly být areály Monínec na
Příbramsku, Chotouň u Prahy
a Šibeniční vrch u Mnichovic.
Provozovatelé slibují alespoň
půlmetrovou nadílku technického sněhu. „Na Monínec jezdíme pravidelně, vždycky ráno
sedneme v Praze na autobus
a večer jedeme zpět. Hlavně
pro děti je to tady ideální,“
řekla nám lyžařka, kterou jsme
zastihli přímo na svahu. Provoz zatím nezahájila sjezdovka
v Kvasejovicích u Sedlce-Prči-
ce, která je závislá na přírodním sněhu. Zavřený zůstává
i příbramský areál Padák.
Alpy jsou sázka na jistotu
Zimní dovolená v téměř
jarních měsících je velmi oblíbená. Kde ale najít ke konci
sezóny ty nejlepší podmínky
pro radovánky na sněhu?
V Rakousku! Ledovec Hintertux dokonce slibuje skvělé
sněhové podmínky po celý
rok. Jedná se o jediné celoroční středisko Rakouska. To
nabízí díky nadmořské výšce
až 3 250 metrů velmi dobré
podmínky. Rakouská vesnice
Walser je s 10 metry nového sněhu ročně považována
za jednu sněhem nejjistější
vesnici na světě. Jistotu sněhu
najdete i v lyžařském středisku Espace Killy, které patří
se 300 kilometrů sjezdovek
k největším ve Francii. „Le-
VOLÍTE ČESKÉ nebo zahraniční lyžování a proč?
DOMA JE DOMA. Ale ledovec je ledovec.
dovcové středisko Allalin ve
Švýcarsku nad náhorní plošinou Saas-Fee nabízí v průběhu
celého roku nejlepší podmínky s prašanem. Vleky v lyžařském středisku vás vyvezou
do výšky 3 600 metrů, kde si
vychutnáte požitek z jízdy až
do léta,“ popsal Ondrej Kubec
ze snowtrex.cz.
Ukradené lyže nahlaste do
15 dnů
Ať už vyrazíte na lyže do Čech
nebo do zahraničí, buďte opa-
trní na své věci. Pokud vám ale
například z hotelu ukradnou
lyže, za škodu odpovídá jeho
provozovatel. „Této odpovědnosti se provozovatel nezprostí
ani jednostranným prohlášením například ,za odložené lyže
neručíme‘. Právo na náhradu
škody je pak nutné uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejpozději
15 dní po dni, kdy se poškozený
o škodě dozvěděl,“ popsal Pavel
Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři.
Přemýšlejte už o letní dovolené
Některé cestovní kanceláře už
od Vánoc nabízejí letní dovolené
na takzvaný „first minute“, tedy
dovolené, která se rezervuje
s velkým předstihem. Při výběru
dovolené se ale nenechte zlákat jen
dobře vypadající cenou, zjišťujte,
co vše je v ceně obsaženo a jaké
benefity cestovní kanceláře nabízí.
First minute se vyplatí zejména
rodinám s dětmi, pro které cestovní
kanceláře nabízejí řadu slev. Klíčem
ke klidné dovolené je výběr kvalitní
cestovní kanceláře ale také důkladné pročtení smlouvy. Cestovní
smlouva o zájezdu, jehož součástí
je ubytování, musí obsahovat jeho
polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a další údaje. „Doporučuji
klientům, aby při uzavírání cestovní
smlouvy trvali na doplnění bodů
zájezdu, které považují pro sebe
za důležité a za které si i případně
připlatili. Mezi ně například patří
pokoj s výhledem na moře, úroveň
sociálního zařízení, popis stravování nebo to, že součástí ceny zájezdu
je vstup do sauny, bazénu a podobně. Pouze při takovéto specifikaci
se vyhnou budoucím dohadům,
co bylo v ceně zájezdu zahrnuto,
a co nikoli,“ vysvětlil Pavel Fráňa
z advokátní kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři. (pet)
Už máte jazykový test s certifikátem?
Jazykový test z angličtiny
a francouzštiny s certifikátem otevírá dveře k zajímavé
a lépe placené práci i studiu
v zahraničí i doma. Získat ho
lze v Bohemia Institutu s.r.o.
Bohemia Institut je akreditovaným testovacím centrem
největší světové testovací
společnosti ETS a nabízí
v rámci časově omezeného pi-
10
lotního programu test s elektronickým vyhodnocením
pouze za 600 korun. Světově
nejrozšířenější mezinárodní
jazykové zkoušky z angličtiny
či francouzštiny společnosti
ETS Global jsou: TOEIC, TOEFL ITP nebo TOEFL Junior,
případně TFI (francouzština).
Jde o uznávané zkoušky mající i verzi pro mladší stu-
denty a žáky či angličtináře
začátečníky (TOEIC Bridge).
Výhodou je rychlé vyhodnocení testu (do 14 dnů), jistota,
že multiúrovňový test vždy
úspěšně složíte (test deklaruje
vaši znalost ve škále A1-C1;
testem tedy nikdy „nepropadnete“), detailní rozbor
znalostí i akreditace zkoušek
Ministerstvem školství ČR.
K testu lze doobjednat
tištěný certifikát a detailní rozbor znalostí (Score
Report) pouze za cca 1000
až 1800 korun (dle kurzu).
Více e-mailem: [email protected],
telefonicky: 274 776 256,
724 173 829, osobně: Bohemia Institut, Tuklatská 3,
Praha 10. Heslo PILOTNÍ
PROJEKT. (pr)
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
volný čas
TTakovou školu najdete
jen v Praze
Nevzdávejte se naděje
JEDNOU Z PODMÍNEK JE, že se studenti nebojí dřiny!
FOTOGRAFIE místo slov se jmenuje výstava fotografií, kterou najdete v metru ve
stanici Florenc. Jde o snímky pořízené Romanem Benickým v Adeli Centru v Piešťanech, kde se léčí také české děti trpící mozkovou obrnou. Právě těm, jako jediným
nepřispívá na léčbu pojišťovna. Adeli Centrum nabízí unikátní metodou, která dovede
pohnout i s beznadějnými případy. Více na adeli-method.com (tík)
INZERCE
cestovní
ces
ní kan
k celáář
SLEVY AŽ DO
30 %
ZA VČASNÝ NÁKUP
ZDARMA
Seniorský
program
55+
Lazarská 13/8, Praha tel.: 800 202222
p
4
Odjezdy / Odlety
PRAHA
on-line rezervace:
www.ckglobtour.cz
SC-350154/01
DĚTI DO 16 LET
Co škola studentům nabízí ?
Zájemci mají na výběr tři
obory. Jezdec a chovatel
koní – tříletý obor s výučním listem. Dále je Chovatelství – čtyřletý denní obor
s maturitou a pro absolventy
s výučním listem nabízíme
tříleté dálkové nástavbové Trenérství dostihových
a sportovních koní s možností si doplnit maturitu.
Povodně v červnu 2013 zatopily přízemí, které je stále
neobyvatelné. V Chuchli
tak probíhá jen praktické
vyučování u koní. Náhradu
jsme našli v zapůjčených
budovách ve Strašnicích.
Jaké jsou podmínky pro přijetí
na školu?
Žákem se může stát kdokoliv, kdo má opravdový zájem
o koně, nebojí se dřiny, má
fyzickou kondici a odpovídající zdravotní stav. Podrobnosti najdete na našich stránkách www.dostihovaskola.cz
Pořádáte nějaké akce pro
veřejnost?
Každoročně to jsou dny otevřených dveří, (letos
30. 1. a 27. 2. vždy v 9 hodin,
ne později) kde se zájemci
dozví vše o škole a vzdělání a hlavně se podívají
na závodiště a do stájí, kde
najdete 30 koní různých
plemen určených pro výuku. V sezoně lze přijít i na
pravidelné dostihy. Program
se připravuje, více najdete
na www.velka-chuchle.cz,
www.dostihyjc.cz, www.
ceklus.cz a www.dostihovaskola.cz.
SC-350177/01
Střední škola dostihového
sportu a jezdectví u závodiště
Velká Chuchle je republikovým
ý unikátem,, jako
j
jediná
j
v ČR už přes 60 let poskytuje
komplexní vzdělání dostihových jezdců a vedoucích
pracovníků v oblasti chovu i tréninku dostihových
a sportovních koní. Proto
jsme požádali ředitelku školy
y
Soňu Froňkovou o odpověď na
několik otázek.
11
volný čas
Pozvánky a tipy na www.nasepraha5.cz
Pohádka ve Mlejně
Maďarské hardtechno v klubu Magnum
Kulturní dům Mlejn ve
Stodůlkách myslí i na děti.
Třeba v neděli 22. února zde
odehrají pohádku Modrej
drahokamen anóbrž zelená
Gizela a mrkvajzníci, která
pojednává o dvou mrkvajznících, kteří by se klidně
dál celé dny váleli, kdyby
nenašli modrý drahokamen. V pohádce se pochopitelně také zpívá, vhodná
je i pro ty nejmenší. Začíná
v 15 hodin, za vstup zaplatíte 60 korun. (kam)
Maďarský producent SveTec hraje pěkně tvrdý styl
taneční muziky hardtechno.
Fanoušky této hudby potěší jeho návštěva 20. února
v klubu Magnum na akci
Bash Beats. Tento DJ hrál na
mnoha velkých evropských
akcích. Doprovodí několik
dalších českých dýdžejů. Hrát
se bude pochopitelně až do
rána. Vstupenky vás přijdou
do 23 hodin na 100 korun,
později na 150 korun. (mik)
MAĎARSKÝ DJ SVETEC předvede, jak se hraje hardtechno.
CO NOVÉHO V ZOO V Jinonicích si zatančíte se Sokolem
V zoo přibudou lvi
Jamvan, Gini a Jennifer – to
jsou jména tří lvů indických,
kteří by ze zoo Sakkarbaug
ve státě Gudžarát měli v létě
přicestovat do pražské zoologické zahrady. „Pro Gudžarát
znamenají lvi snad ještě víc než
pandy pro Čínu. Jejich poskytnutí mimo Indii je naprosto
výjimečné,“ uvedl ředitel zoo
Praha Miroslav Bobek. (pet)
Na maškarní bál
do Chuchle
Pravý a nefalšovaný Sokolský ples můžete navštívit v sobotu 14. února od 19:30 v jinonické sokolovně. Zatančíte si na
vystoupení kapely Smeč, předtančení předvede taneční oddíl
jednoty. Samozřejmostí je bohatá tombola. Vstupenky si můžete zakoupit za 150 korun.
Rodinné centrum Chuchle
nefunguje dlouho, ale za tu
dobu si získalo jistě mnoho návštěvníků. Únor je
čas masopustního veselí,
takže i zde pořádají maškarní bál. Ten proběhne
v DTJ K vápence v neděli
15. února. Připraven zde
bude program pro děti, které budou moci také soutěžit
a tancovat. začátek v 15:30.
Vstupné platíte dle svého
uvážení. (kam)
Nekroshow na Klamovce pobaví
Představení s poněkud drsným
názvem Nekroshow můžete
shlédnout v klubu Klamovka
v Podběholohrské ulici. Show
předvede improvizační tým
Klika a ačkoliv by se téma smrti
a mrtvol zdálo na první pohled
poněkud depresivní, Klika vás
přesvědčí, že i o těchto námětech lze žertovat. Vstupenky
přijdou na 100 korun pro dospělé, 70 pro studenty. Představení se uskuteční ve čtvrtek
19. února od 19:30 hodin. (kam)
INZERCE
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
NE 15. 2. 2015 OD 15.00
HC SPARTA PRAHA – PS
PSG
SG ZLÍN
ZLÍN
MaloMalování
vání od 20,-odKč20m2Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
2
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO CELOU RODINU ZAČÍNÁ JIŽŽ PŘED
Ř ZÁPASEM
Á
tel. 272 734 264, 607 719 394
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
KOUPÍM starý nábytek
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz.
12
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
VYKOUPÍM
JAKOUKOLIV NEMOVITOST
SC-341206/33
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
a Zákaznickém centru Tipsport areny.
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
SC-350189/01
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
SC-350169/01
HC SPARTA PRAHA – HC ČSOB POJ. PARDUBICE
SC-341943/25
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
NE 22. 2. 2015 OD 17.00
RYCHLÉ JEDNÁNÍ!
607 453 104
SC-350164/01
VS
2
SC-341711/04
VS
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
SC-350062/02
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Čirá recese v MeetFactory
Do zlíchovské MeetFactory zavítá duo, které byste zde asi jen
tak nečekali. Vypravit se sem
můžete totiž na dvojku Těžkej
Pokondr, tedy zpívající moderátory Pokorného s Ondráčkem,
kteří své časy slávy na televizní
stanici Nova mají poněkud za
sebou a nyní působí hlavně jako
rozhlasoví moderátoři. V Meet-
Factory tak zazní takové perly
české pop music jako třeba
Felicie, Saša jede, Rameno,
Dřou fest, Šopák nebo Vodka
mizí. Roman Ondráček a Miloš
Pokorný prý budou své hity
nejenom pouštět jako dýdžejové, ale předvedou i své zlato
v hrdle! Show můžete navštívit
21. února od 21 hodin. (kam)
Kamarádi z Večerníčků na Lužinách
Všesportovní oddíl Hala Lužiny pořádá karneval, který má speciální zaměření. Děti se totiž mají obléci za postavičky z Večerníčků, takže mohou jít třeba za Vochomůrku, Boba, Áju, Hurvínka, nebo Manku. Karneval se koná v neděli od 15 hodin, pro
členy oddílu je zdarma, ostatní platí 50 korun. (mik)
TIP NA VÍKEND
ze sbírky Východočeského muzea
v Pardubicích. Výstava předstaVe Výstavní síni Senátu je až do
vuje průřez více než 60 let trvající
22. února vždy od 10 do 16 hodin
produkce sklárny, která patřila
k vidění výstava Magie skla, která mezi významné české výrobce
návštěvníkům představuje tvorbu hutnicky tvarovaného skla. Vstup
sklárny Beránek ve Škrdlovicích
je zdarma. (pet)
Odhalte magii skla
volný čas
RECEPT: ZAMILOVANÝ KOLÁČ Z FRANCIE
Těsto (forma o průměru
27 cm) – 225 g hladká mouka,
150 g másla, 75 g cukr moučka,
1 vejce, 3 g vanilkového cukru
Náplň – 300 g vlašských ořechů,
250 g hořké čokolády, 200 g rozinek 100 g másla, 50 g cukru
krupice, 250 ml smetany
Nechte povolit máslo, přidejte
vanilkový i moučkový cukr, do
směsi rozklepněte vejce, promíchejte a postupně přisypávejte
mouku. Těsto dejte na 1–2 hodiny odpočinout do lednice. Potom
natlačte těsto do vymazané
formy a pečete asi 25 minut na
190–200 stupňů. Mezitím při-
pravte náplň: v rendlíku rozpusťte máslo, přisypte cukr a nechte
dobře rozpustit. Poté přidejte
hořkou čokoládu (nejlépe 60 %)
a opět pomalu rozpusťte, nalijte
smetanu a nakonec vsypte
rozinky a vlašské ořechy. Dobře
promíchanou směs vlijte do vychladlého korpusu a celý koláč
dejte ztuhnout do chladničky.
Recept je z pekárny a cukrárny
La Petite France
Děvky od Arbesa jsou Onufráková s Hřebíčkovou
Herecký koncert dvou mladých hereček Petry Hřebíčkové
a Zuzany Onufrákové můžete shlédnout v pátek 27. února
ve Švandově divadle. Herečky se setkají ve čtyřech různých
příbězích, v nichž vynikne jejich vtip a sebeironie, které se
komplexně nazývají Hřebíčková s Onufrákovou lehce meditují
aneb Děvky od Arbesa. Příběhy spojuje právě to, že se odehrávají na smíchovském Arbesáku. Vstupenky vás přijdou na
220 korun. (kam)
INZERCE
www.smart-byty.cz / ul. Na Zlatě, Nové butovice / 800 340 350
= jen několik metrů od stanice metra Nové Butovice
= kompletní občanská vybavenost bez nutnosti dojíždění
= 15 minut do centra Prahy nebo na letiště
= tři parky v docházkové vzdálenosti
www.smart-byty.cz
= energetická náročnost budovy skupiny B
= po měsíci prodeje II. etapy 50 % prodáno
= ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací
= příprava technologií pro inteligentní ovládání bytu
= pro více informací volejte zdarma 800 340 350
I. etapa 88 % prodáno, II. etapa 50 % prodáno
SC-350097/01
Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), volejte zdarma 800 340 350, email: [email protected] / www.smart-byty.cz / byty.trigema.cz /
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha5.cz
Jak zjistit, kdo je u vás trvale hlášen?
řádková inzerce
Pokud pronajímáte byt, pak osoba, které jste poskytli nájemní smlouvu, se může i bez vašeho souhlasu do nemovitosti přihlásit k trvalému
pobytu. Na druhou stranu k přihlášení trvalému pobytu může u problémových nájemníků znamenat třeba příchod exekutora. Víte, jak
zjistit, kdo všechno je u vás v bytě přihlášen?
O seznam těchto osob zažádáte na kterémkoliv úřadu obce, k předložení žádosti potřebujete platný občanský průkaz nebo cestovní pas
k prokázání své totožnosti, výpis katastru nemovitostí a vyplněnou
žádost o sdělení údajů z evidence obyvatel (formulář vydá evidence obyvatel). Správní poplatek činí 50 korun. Výpis se poskytuje obratem. (mik)
Chcete si nechat zkontrolovat vodoměr?
Jste plátcem účtu za vodu? Pak
jistě víte, že vodné a stočné dnes
přijde na nemalé peníze, až si
někdy říkáte, zda
voda někde
neutíká, nebo
zda je v pořádku vodoměr.
Český metrologický institut
nabízí ověření
funkčnosti vodoměrů, a to aniž byste si
museli vodoměr nechat
odmontovat.
Zatímco dříve se vodoměry
odmontovávaly a odvážely do
autorizovaného metrologického
střediska, při demontáži však
může dojít ke změně technického
stavu vodoměru a proto institut
nabízí kontrolu na místě odběru.
Žadateli bude po provedení zkoušek na místě vydán tzv. Odborný
metrologický posudek ČMI s výrokem vyhověl/nevyhověl s přílohou, obsahující popis příslušných technických zjištění
(ČMI je též znaleckým
ústavem v oblasti
metrologie, registrovaným u Ministerstva
spravedlnosti).
Žadatel pak v případě záporného
výsledku zkoušky
může uplatnit tento
posudek u subjektu, který údaje
vodoměrů používá pro rozpočet
nákladů na vodné a stočné, popř.
v extrémním případě až u soudu,
nebude-li zjednána náprava. (kam)
• Žaluzie. Akční ceny, zaměření
a konzultace zdarma,
www.interierservisgroup.cz.
T: 603 715 285.
• Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Stěhování všeho druhu.
Vše za rozumnou cenu! Volejte:
773 484 056.
• Elektroinstalace – opravy
i v panelových bytech. Revize.
Stavební dokončení.
Tel: 608 278 778.
• Spojení půjček bez registru.
Úvěr na exekuci. Oddlužení.
Tel.: 800 210 310, www.oddluzime-vas.cz.
• Www.topmarket.cz. E-shop specializovaný na kamerové systémy
a bezdrátové alarmy.
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1
nebo kk v Praze blízko MHD.
Přímo od majitele.
Tel.: 604 617 788.
• Psychotesty řidičů, psychoterapie, koučování. Tel.:
722 773 377, www.psychotesty-ridicu.cz.
• ŠICÍ stroje – opravy v bytě
zákazníka. Petr Meyer:
603 341 927.
• Z každého nákupu peníze zpět!
Baťa, Albert, OMV… Aktivace
•
•
•
•
•
•
•
•
zdarma: www.mylyconet.com/
marekmaly.
Koupím poštovní známky,
starší pohledy a dopisy. Přijedu.
Tel.: 606 286 629.
D.C. Pštrossova, nová MŠ v Praze 1,
individuální přístup a docházka,
www.dcpstrossova.cz.
Práce/přivýdělek – obor kosmetika a výživa, nové studio
v Praze. Zaškolíme.
Tel.: 602 380 310.
Starosti převezmu za vás. Certifikovaná účetní nabízí své služby právníckým i fyzickým osobám v Praze
a okolí. Kontakt 776 829 910,
www.profi-ucto-dane.cz.
Truhlářská pohotovost – opravy nábytku na zavoláni. Volejte:
775 254 002, www.tomainterier.cz.
Přijmeme pracovníky úklidu
– dle dohody, tel.: 737 991 105,
email: [email protected]
Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků.
Bourání byt. jader i s odvozem
na skládku za 5900 Kč. Odkup
funkčního nářadí, sport. potřeb,
strojů. Autodoprava.
Tel.: 777 207 227.
Sídlo pro s.r.o./OSVČ, Praha
5, 10, 9, od 149Kč/měs.
T: 728 991 247, www.sidloprofirmupraha.cz
Turné k příležitosti 70. výročí
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,
e-mail: [email protected], v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
SC-341925/02
SC-350119/02
INZERCE
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 5?
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
Zavolejte nám a my to zařídíme!
14
příští číslo vychází 27. 2. 2015
SC-341500/46
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
SC-341951/01
tel.: 773 161 747
Praktický servis na www.nasepraha5.cz
14. 2.– 15. 2.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
21. 2.– 22. 2.
Ukradli torzo Jupitera Snowboarďáci
Lovec jelenů
Londýnský gangster
SO 14. 2. / ČT1 / 22:10
NE 15. 2. / ČT1 / 21:45
SO 21. 2. / ČT2 / 21:40
NE 22. 2. / Prima / 21:30
Rendymu a Jáchymovi je šestnáct
a konečně mohou vyrazit na svou
první „pánskou jízdu“ bez rodičů. Z Vojty Kotka a Jiřího 75%
Mádla udělal film hvězdy.
Slavný americký film oceněný pěti
Oscary se tématicky vrací do období vietnamské války. Nadšení
tří mladých dobrovolníků je konfrontováno s děsivou skutečností
uprostřed pekla vietnamské
džungle. Hrají: Robert De Niro,
J. Savage, M. Streepová aj.
Když se Mitchel po třech letech
vrací z vězení, má ty nejlepší
úmysly. Jenže brzy ho dohoní minulost v podobě starého přítele
Billyho. V hlavních rolích C. Farrell a K. Knightleyová.
Skandální odhalení
NE 15. 2. / Nova / 22:55
HOROR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stigmata
80%
Tom Sanders (M. Douglas) je
otec rodiny a počítačový expert,
který čeká ve firmě povýšení. Ale
místo dostane atraktivní Meredith (D. Mooreová), s níž měl
kdysi poměr. Žena se ho snaží
opět svést a když neuspěje, obviní
ho ze sexuálního obtěžování.
kde kamenná socha ronila krvavé slzy. Hlavní roli ztvárnila
Patricia Arquetteová.
24. 2.
16. 2.
Nestává se často, aby volné pokračování filmu předčilo úspěch prvního. Této komedii se to podařilo.
Ve filmu Něžné kuře se policistka
a profesor do sebe zamilovali,
v tomto druhém se vzali a odjeli
na svatební cestu do Řecka. Hrají:
A. Girardotová a P. Noiret.
ROMANTICKÝ
Štěstí
Navždy spolu
PO 20. 2. / ČT2 / 21:45
PO 20. 2. / Prima / 20:15
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Anna Geislerová ve filmu,
který vypráví o neobyčejných
zázracích docela obyčejných
každodenních lásek.
Život Paige a Lea poznamenala
tragická autonehoda, která ženě přivodila amnézii. Paige nikoho nepoznává, ani manžela,
ale ten se rozhodl bojovat.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
26. 2.
DRAMA
ÚTERÝ
Dvacetiletá kadeřnice Frankie
vede bezstarostný život. Vše se
změní, když jí matka z cesty
po Mexiku pošle „obyčejný“ 85%
suvenýr – růženec z kostela,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ČTVRTEK
PÁTEK
20. 2.
PONDĚLÍ
PO 16. 2. / Prima / 22:45
KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Partie krásného
dragouna
Spiknutí
75%
NE 22. 2. / Nova / 22:45
Mel Gibson a Julia Robertsová
v psychothrilleru o podivínském
newyorském taxikáři, který vidí
všude kolem sebe nějaké spiknutí.
Jak se brzy ukáže, nejde vždycky
jen o výplody jeho nemocného
mozku.
podivné praktiky fešného Rudiho Macháčka. Jaroslav Marvan v nezapomenutelné roli.
ÚT 24. 2. / ČT1 / 20:55
Mordparta rady Vacátka řeší
loupežnou vraždu staré ženy
z Libně a přitom se přijde na
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Replikant
90%
ho lez jen s pomocí jeho klonovaného dvojníka. V titulní
roli Jean-Claude Van Damme.
ČT 26. 2. / Nova / 22:15
Kriminální thriller o psychopatickém zabijákovi, který si říká
Torch a který vyhledává ženy,
jež jsou podle jeho názoru
špatnými matkami. Dopadnout
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
tv tipy
www. tv-pohoda.cz
Do každého domova patří
, nejaktuálnější televizní časopis
INZERCE
-67(1$320$7(³6.¤'292/(1¤1(%252',£
6$02m,9,7(/"3³(0¸i/¨7(269¤035$&291¨083/$71§1¨"
$NUHGLWRYDQpY]GĆOiQtYRERUXÄ3RUDGFHSURYĪåLYX´YiPGiSĚtOHåLWRVWXSODWQLWVHQDWUKXSUiFH
QDSĚYHGRXFÈwNROQÈMÈGHOQ\YØ{LYRYØSRUDGFHYHILWQHVVFHQWUXVDQDWRULÈFK
3ĚLKODVWHVHQDUHNYDOLILNDþQtDNUHGLWRYDQĪNXU]
d325$'&(3529¸m,98q='$50$YFHQÇ.Ã
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědná redaktorka Michaela Kadlecová, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce: Pavel Bendík tel.: 603 780 189,
e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 605 292 899; e-mail: [email protected]
• náklad 85 900 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21855 • Vychází 13. 2. 2015
15
SC-350173/01
+/¨'œ1¨'§7¨$2%£(5679(1¨=$-,i7§12
.RQWDNW(NRODQGLDVUR6<1277,3$5e1$86ODYLHD3UDKD²9UãRYLFHNXU]\
HNRODQGLD#JPDLOFRPZZZHNRODQGLDF]âiUND+DYHONRYiWHO
(YD6ODQiWHO0tVWRNRQiQtNXU]X6<1277,3$5e1$'pONDFHOpKRNXU]XKRGLQ
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
SC-350120/01
(GXNDþQtDNWLYLW\MVRXUR]GĆOHQ\GRWĆFKWRWĚHFKEORNĤNXU]Ĥ
$NUHGLWRYDQĪNXU]Ä3RUDGFHSURYĪåLYX´
0DQDåHUVNpY]GĆOiQtY]iNODGHFKSRGQLNiQtDĚt]HQt
0LQLSUD[HÄ([NXU]HGRSURYR]X´
$EVROYHQWL]tVNDMtRVYĆGþHQtR~VSĆãQpPDEVROYRYiQtNXU]XDNUHGLWRYDQpP0â07
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
0´m(72+/(%¸71œ+2'$"
-HPLOHW&HOØVYÔM{LYRWMVHPE\OÃLQQØYHVSRUWXYHVSROHÃHQVNÄP{LYRWÇ{LOMVHPEH]X{ÈY¼QÈOÄNÔD{GRVYØFK
OHW3DNSÓLwO\EROHVWLQHPRFLFXNURYNDRSHUDFHVUGFHY\VRNØNUHYQÈWODNREH]LWDNWRPXQDYÈFwHGØ]¼NDO
ÕQDYDPDO¼WQRVWQHVSDYRVW7DNPL]Q¼PØNROHJDSRUDGLOX{ÈYDW6FKLQGHOHKRPLQHU¼O\2QMHX{ÈY¼ML{URNDSU¼YÇ
VLREMHGQ¼YDOSOHFKRYNXQRYRX-¼MVHPSRMHKRGRSRUXÃHQÈ]DÃDOW\WRPLQHU¼O\X{ÈYDWWDNÄDMVHPQDGwHQYDwÈP
YØURENHPMHOLNR{VHPL]OHSwLOFHONRYØ]GUDYRWQÈVWDYML{SRGÎ]H=DwOHWHPLSURWRGDOwÈDGÇNXML
/XPÈU3DONRYVNØ2VWUDYD
9SURVLQFLMVHPVHSURQHVQHVLWHOQRXEROHVWN\ÃOÈUR]KRGOREMHGQDWYDwHPLQHU¼O\3RPÇVÈFÈFKMVHPPRKO
FKRGLWEH]EROHVWL3URPÇWRMH]¼]UDNDWÇ{NRKOHG¼PVORYDNY\M¼GÓHQÈWRKRFRFÈWÈP2EMHGQ¼Y¼PVLPLQHU¼O\ML{
SRWÓHWÈWHQWRNU¼WLSURPDQ{HONXEDOHQÈQDMHGQRX 0LODQ0LQ¼ULN+DYÈÓRYiXPEDUNOHW
7HQWRPÔMÃO¼QHNPÔ{HWHRWLVNQRXW0LQHU¼O\MVHPVLREMHGQDODML{YURFHSRGHOwÈÕYD]HLGREUØFKRKODVHFKYDwLFK
]¼ND]QÈNÔDOHPÇODMVHPSRFLW{HPLQDPÄSUREOÄP\VDUWUÎ]RXQHSRP¼KDMÈWDNMVHPMHSÓHVWDODX{ÈYDW/RQLQDMDÓHMVHP
VHNSUDYLGHOQÄPXX{ÈY¼QÈYU¼WLODDYØVOHGHNVHGRVWDYLO,WODNVHPLVURYQDOQDWROLN{HX{QHPXVÈPX{ÈYDWOÄN\]OHSwLOD
VHOXSÄQNDWDNÄWRSURVSÇORPØPYODVÔP0LQHU¼O\X{PLGRwO\WDNSRVÈO¼PQRYRXREMHGQ¼YNXGRSRUXÃXMLDGÇNXML
0DUFHOD0LNXQGRY¼.RSÓLYQLFH
'REUØGHQ-HPLOHWDMVHPW\SLFNØSURGXNWGQHwQÈGRE\3ÓÈwHUQÇVHVWUDYXMLNRXÓÈPDWÇORFYLÃQ¼PVHY\KØE¼P
REORXNHP 0¼P SRFLW {H YwHFKQ\ VYÄ KÓÈFK\ GR{HQX SRWUDYQÈPL GRSOÍN\ 6DPR]ÓHMPÇ EH] ÕVSÇFKX $OH YDwH
PLQHU¼O\ PL Y\UD]LO\ GHFK 1HMHQ{H VH PL SR S¼U GQHFK XSUDYLOR ]D{ÈY¼QÈ DOH SR PÇVÈFL X{ÈY¼QÈ YDwLFK PLQHU¼OÔ
MVHPQDMHGQRX]MLVWLOD{HPÇSÓHwHOFKURQLFNØNDwHODSÓHVWDORPÇEROHWNROHQRNYÔOLNWHUÄPXMVHPPXVHODLYQRFL
YVW¼YDWDE\FKKRW]YUR]FKRGLODDY]DODVLWDEOHWXQDEROHVWWDN{HVHQ\QÈLY\VSÈP-VHPFKRGÈFÈUHNODPDQDYDwH
PLQHU¼O\DREMHGQ¼Y¼PGDOwÈG¼YNX
6GÈN\(YD.OLPHQWRY¼3UDKD0RGÓDQ\
.PLQHU¼OÔPPÇSÓLYHGOPODGwÈV\QNWHUØSURGÇODOLQIHNFLQDM¼WUHFKGORXKRGREÇPDURGLODKOHGDOQÇFRSUR]OHSwHQÈ
]GUDYÈ1DUD]LOQDYDwHPLQHU¼O\NWHUÄRGWÄGRE\SUDYLGHOQÇX{ÈY¼PHREDGYDX{VNRURURN\-¼RVREQÇMVHPSR]QDOD
]OHSwHQÈXVYÄKROÄNDÓHSÓLSUHYHQWLYQÈFKSURKOÈGN¼FK1DMHGQRXVPÇÓXMHNOHSwÈPXFKROHVWHUROFXNULWODN1DVREÇ
SDNFÈWÈP]OHSwHQRXNYDOLWXYODVÔSÓHVWDODMVHPPÈWFKXzQDVODGNÄP¼PSUDYLGHOQRXVWROLFL]FHODY\PL]HO\QRÃQÈ
NÓHÃHYOØWN¼FKDXVWXSXMÈEROHVWLYNRWQÈNXSR]ORPHQLQÇ,NG\E\VH]OHSwLORMHQMHGQR]YØwHXYHGHQÄKRVWRMÈWR]DWR
/XGPLOD/HGYLQRY¼+UDQLFH
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSRFKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXVNX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHwww.mineralien.co.at,VWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
2[LGNĚHPLþLWĪ
SiO 2
J
=LQHN
=Q
J
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
J
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
0DQJDQ
0Q
J
)RVfRU
P
J
0ĆĀ
&X
J
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
Kamenné zdraví, s.r.o.
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
www.kamennezdravi.cz
SC-350141/01
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
Download

NP5 - 2/2015 - Naše Praha 5