Vážení uživatelé strojů – rozmítacích pil PKSN
Vzhledem k tomu, že výroba těchto typů rozmítacích pil byla ukončena před mnoha lety a
vlivem provozu stroje dochází k opotřebení zejména bezpečnostních prvků - ramen záchytů,
stroj přestává splňovat požadavky Bezpečnosti práce a může způsobit těžká až smrtelná
zranění obsluhy.
Dle současných informací se i pracovníci Inspektorátu Bezpečnosti práce na tyto stroje
stále více zaměřují při svých kontrolách v jednotlivých výrobních provozovnách a v případě
nevyhovujících bezpečnostních prvků stroj následně odstaví do doby odborné opravy a
navíc vyměří peněžní sankce.
Z důvodů zajištění bezpečného provozování stroje Vám nabízíme ZDARMA provedení
servisní kontroly stroje a bezpečnostních prvků.
Oslovujeme nejen Vás, ale i více uživatelů strojů, abychom v rámci této AKCE zadali
výrobně ekonomickou dávku a současně Vám nabídli potřebné nové náhradní díly za
ZVÝHODNĚNÉ AKČNÍ CENY a současně výměnu provedli našimi odbornými techniky OTS
TOS Svitavy.
Kontakt :
TOS Svitavy, a.s. - Servis OTS a sklad ND
tel. 461 563 222, 461 563 250, e-mail: [email protected]
Opotřebené – nefunkční záchyty
Nové kompletní záchyty
PKSN 32A; 32B; 20; 20A
Typ stroje
umístění
záchytů
identifikace
záchytů
………………….
…………...
………………………
PKSN 32A
komplet.
9NMC-150
………………….
…………...
………………………
PKSN 32B
komplet.
9NMC-143
………………….
…………...
………………………
PKSN 20
komplet.
9NMC-113
………………….
…………...
………………………
PKSN 20A
komplet.
9NMC-179
prodejní
cena Kč
…………
37 520
…………
68 414
…………
26 630
…………
36 765
U strojů starších, u kterých byla ukončena jejich výroba více jak před 10 lety,
doporučujeme objednání náhradních dílů (které jste již dříve objednávali a používali)
a zakoupení na vlastní sklad.
Tyto ND budou slučovány a následně vyráběny na zakázku v ekonomické dávce.
Download

více - TOS Svitavy