| interiér I systémy vnitřního zateplení |
StoTherm In Comfort
systém vnitřního zateplení
pro pohodové bydlení
Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd 1
4/5/12 4:05 PM
Nová generace vnitřního zateplení
StoTherm In Comfort vytváří měřítka
Největší potenciál úspor v budovách se
nachází jednoznačně ve spotřebě energie.
To závisí především na tom, že současný podíl
budov, označovaných jako „energeticky
zastaralé stavby“, je velmi vysoký: 30 % emisí
CO2 zapřičiňuje stávající stavební fond.
Zateplení budov se tím stává pro projektanty
a investory esenciálním tématem
a v některých státech je dokonce předepsáno.
Přednosti vnitřního zateplení
•
•
•
•
•
•
•
•
zateplovat lze v každém ročním období
optimalizace vnitřního klimatu
přídavek k fasádnímu zateplení
individuální řešení tepelné izolace jednotlivých
místností
rychlý náběh teploty u občasně vytápěných prostor
zakrytí dodatečně prováděných povrchových
instalačních vedení a stěnových nerovností
zachování cenných fasád v exteriéru
zachování vzhledu městské zástavby
•
Zviditelnit tepelné ztráty. To lze s pomocí IR-termovizní
kamery, která ukazuje plochy budovy vyzařující více nebo
méně tepla. Předpokladem je stejnoměrné vytápění všech
prostor.
Fasádní nebo vnitřní zateplení?
Nejlepší stavebně fyzikální řešení je fasádní
zateplení. Tento systém vylučuje vysoké termické
namáhání zdiva, v létě nabízí ochranu proti přehřátí
a má schopnost redukovat působení tepelných
mostů. Má ale jeden háček: v mnoha případech
nelze nebo dokonce nesmí být zvenčí zateplováno.
Například na základě urbanistické restrikce, která
zakazuje měnit vzhled budov v městských jádrech,
nebo památková ochrana objektů se štukovými
nebo hrázděnými fasádami. Také v případě, že se
více vlastníků v objektu nedokáže dohodnout
na jednotném provedení fasádního zateplení,
přichází do úvahy pro zlepšení tepelné ochrany
systém vnitřního zateplení.
Ne vždy může být fasáda zateplena.
Konkrétní pokyny a údaje k výrobkům, obsažené v technických listech nebo osvědčeních, nutno bezpodmínečně dodržet.
Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd 2
4/5/12 4:05 PM
V oblasti vnějšího zateplení tvoří
systémy Sto svojí kvalitou již
standardy. Vnější zateplení ale není
vždy přípustné. Se systémem
StoTherm In Comfort vyvinula nyní
firma Sto systém vnitřního zateplení,
který díky své mnohostrannosti
vytváří měřítko v oboru.
StoTherm In Comfort boří předsudky
vůči vnitřnímu zateplení. Minerální
systém se vyznačuje vynikajícími
tepelně izolačními a vlhkost
rozdělujícími vlastnostmi. Základní
prvek sytému je tepelně izolační
deska z perlitu. Toto čistě minerální
kamenivo vulkanického původu je
nejen stavebně biologicky absolutně
čisté, nýbrž také nehořlavé.
Přirozeně izolující: perlit
Perlit disponuje nejlepšími tepelně
a zvukově izolačními vlastnostmi
a hodí se ideálně pro dělení vlhkosti.
Původ perlitu je v obsidiánu, což je
vulkanické sklo, které se přirozenou
cestou neustále obnovuje. Z tohoto
důvodu ho lze označit jako „trvale
obnovitelnou surovinu“. Výrobky
získané z této suroviny lze bez
problémů znovu zapojit
do přirozeného koloběhu přírody.
StoTherm In Comfort přesvědčuje
•
•
•
•
•
velmi dobrá bilance vlhkosti
dobrá tepelná izolace
prevence proti plísním
mnohostranné možnosti použití
mnohostranné možnosti povrchových úprav
Perfektní vnitřní mikroklima se StoTherm In Comfort
Konkrétní pokyny a údaje k výrobkům, obsažené v technických listech nebo osvědčeních, nutno bezpodmínečně dodržet.
Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd 3
Úvod | 3
4/5/12 4:05 PM
Zateplovat systémově
Skladba systému a vlastnosti
1 Lepení: StoLevell In Mineral
Minerální, difúzně otevřená, nehydrofobizovaná lepící
a armovací hmota. Vyvinutá a nastavená na požadavky
difúzně otevřeného systému vnitřního zateplení.
2 Tepelná izolace: Sto-Perlite-Innendämplatte 045
Tepelně izolační deska z přírodního perlitu. Nehořlavá,
nehydrofobizovaná, difúzně otevřená a vlhkost rozdělující.
Tloušťka je variabilní podle tepelně izolačních požadavků.
3 Penetrace: StoPrim Silikat
Vodná penetrace na silikátové bázi, zpevňuje povrch,
zajišťuje přilnavost a reguluje nasákavost.
StoTherm In Comfort
Systém vnitřního zateplení
Použití
• izolace na vnitřní straně fasádní stěny
• kolmo navazující stavební konstrukce/stropy
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzhled
• silikátové podkladní a finální povrchové úpravy
• vápnem pojené podkladní a finální povrchové úpravy
• bohatý sortiment povrchových úprav
Zpracování
• důležité: zajistit těsnost všech napojení tak, aby bylo
zabráněno kondenzaci vodní páry v důsledku konvekce,
popř. zadního proudění
• přířezy desek Cutter-nožem/ocaskou
• celoplošné přilepení, vyloučit dutiny
• desky lepit na vazbu
• spáry a výlomy vystěrkovat
• armování desky v horní třetině armovací vrstvy
Osvědčení
• předmět osvědčení: tepelně izolační deska z expandovaného perlitu, odchylně od DIN EN 13169
• Všeobecné schválení pro použití na stavbách Z-23.16-1732
• Evropské technické schválení ETA-08/0313
4 Armovací stěrka: StoLevell In Mineral
Minerální, difúzně otevřená, nehydrofobizovaná lepící
a armovací malta. Vyvinutá a nastavená na požadavky
difúzně otevřeného systému vnitřního zateplení.
5 Armovací tkanina: Sto-Glasfasergewebe F
Alkalivzdorná armovací tkanina s optimalizovanou pevností
proti rázu a střihu.
6 Finální povrchová úprava
Difúzně otevřené, minerální (silikátové nebo vápnem
pojené) podkladní a finální povrchové úpravy. Vysoká
rozmanitost struktur a barevných odstínů. Na podklad
opatřený stěrkou StoLevell In Clima lze provést nejjemnější
finální povrchovou úpravu.
difúzně otevřený
parotěsná zábrana není potřebná
optimalizace vnitřního mikroklimatu
tepelná izolace: nehořlavá A1
minerální
vlhkost rozdělující
nehydrofobizovaná
masivní systém/žádný dutý zvuk
ekologický (zkouška analogicky schématu AgBB)
preventivně působící proti plísním
jednoduché zpracování
Všechny výrobky systému od jednoho výrobce
Kompletní sortiment výrobků pro systém vnitřního zateplení StoTherm In
Comfort, od hmoždinek přes výztužné úhelníky a montážní prvky
(umožňují připevnění větších zatížení, např. skříňky kuchyňské linky), lze
obdržet u firmy Sto.
1
2
3
4
5
4
4 | Skladba systému
Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd 4
6
Konkrétní pokyny a údaje k výrobkům, obsažené v technických listech nebo osvědčeních, nutno bezpodmínečně dodržet.
4/5/12 4:05 PM
Zde se skládá to, co k sobě patří
Systémové výrobky StoTherm In Comfort
Vnitřní izolace která přesvědčuje
StoTherm In Comfort byl vyvinut pro
nejmodernější požadavky. Všechny komponenty
jsou vzájemně sladěny a zaručují optimální
funkčnost. Tím umožňuje StoTherm In Comfort
široké spektrum použití a díky nehořlavosti
izolačních desek je použitelný takřka všude.
Ostatně: s tloušťkou tepelné izolace 10 – 12 cm
lze bezproblémově splnit podmínky normy
EnEV 2009.
Přehled nejdůležitějších výrobků
Sto-Perlite-Innendämmplatte 045
Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD
(ostění)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozměry: 625 x 416 mm
objemová hmotnost: 900 – 105 kg/m3
součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,045 W(m.K)
tloušťky: 50/60/80/100/120/140/160/180/
200 mm
koeficient nasákavosti Aw: 1,98 kg/(m2s0,5)
vlhkost rozdělující
difúzně otevřená (μ = 5-6)
nehydrofobizovaná
čistě minerální složení
dobře zpracovatelná
s národním a evropským osvědčením
zvukově izolační
nehořlavá A1
plně recyklovatelná
s oceněním Eco-Institut pro ekologický výrobek
rozměry: 625 x 309 mm
objemová hmotnost: 150 kg/m3
součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,055 W(m.K)
tloušťka: 25 mm
koeficient nasákavosti Aw: 1,76 kg/(m2s0,5)
pro izolaci okenních ostění, kolmo navazujících
stavebních konstrukcí a všeobecně pro místa
s prostorovými problémy
• velmi stabilní navzdory malé tloušťce
• s oceněním Eco-Institut pro ekologický výrobek
Minerální lepící a armovací stěrka StoLevell
In Mineral
Minerální výplňová stěrka StoCell LD
• vyvinutá a nastavená na požadavky difúzně
otevřeného systému vnitřního zateplení
• difúzně otevřená (μ: ≤ 25)
• nehydrofobizovaná
• optimální nastavení pro desku Sto-PerliteInnendämmplatte
• pro všechny minerální podklady (s výjimkou sádry)
• lepící a armovací stěrka
• čerpatelná
• snadné zpracování, dobrá tvarová stálost
• součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,87 W(m.K)
•
•
•
•
•
pro stěrkování výlomů a spár (> 2 mm)
minerální výplňová hmota pro okenní ostění
dobré tepelně izolační vlastnosti
součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,1 W(m.K)
speciálně nastavená pro použití na desky
Sto-Perlite-Innendämmplatte (StoCell LD sestává
z více než 50% přírodního perlitu)
Kdo spoří energii, bude odměněn
Konkrétní pokyny a údaje k výrobkům, obsažené v technických listech nebo osvědčeních, nutno bezpodmínečně dodržet.
Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd 5
Systémové výrobky | 5
4/5/12 4:05 PM
Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd 6
4/5/12 4:05 PM
Sto nepotkáte teprve na stavbě
Poradenská činnost od počátku
Kompetentní poradenství
Již ve fázi projektu mohou naši
zákazníci využít kompetentní
obchodní a technické poradce.
V rámci prohlídky objektu obdržíte
důležité pokyny pro správný postup
projektování a provádění systému
vnitřního zateplení.
Přehled našeho servisu
• rozsáhlá technická podpora aplikačními techniky
a obchodními zástupci
• technická podpora standardními řešeními
propracovanými až do detailních individuálních
řešení
• stavebně fyzikální poradenství a výpočty
• projekty barevných řešení, vzorníky barev,
vzorky materiálů
• kalkulace a rozpočtové položky
• dodávky materiálu a informace o výrobcích
• poptávkové formuláře a servis pro projektanty
Rozsáhlý projekční servis
Stavební fyzika musí být v procesu
projektování a provádění středem
pozornosti. Hraje hlavní roli při
zabezpečení trvale funkčního řešení.
Sto nabízí odbornou podporu – také
ve fázi provádění – vzorovými detaily
a individuálním poradenstvím,
poskytovaným vlastním servisem pro
projektanty.
Školení
Správné provedení je nevyhnutelné
pro zajištění funkčního řešení. Sto
poskytuje našim zákazníkům odborné
zaškolení pro proces provádění
systémů vnitřního zateplení. V rámci
školení o výrobcích jsou zákazníci
seznamováni našim odborným
personálem se systémovými výrobky.
Vzorkový servis
Nic nevytvoří lepší dojem a představu
o systému než skutečný vzorek.
Proto se náš servis stará o přiblížení
systémových výrobků našim
zákazníkům prostřednictvím
příručních vzorků.
Servis | 7
Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd 7
4/5/12 4:05 PM
Hlavní sídla firmy
Sto, s. r. o.
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel.
+420 225 996 311
Fax
+420 225 996 388
www.sto.cz
Sto, s. r. o.
Pribylinská 2
831 04 Bratislava
Tel.
+421 244 648 142
Fax
+421 244 643 075
+421 244 648 143
www.sto.sk
Showroom Sto, s. r. o.
Olomoucká 1190/77
+420 225 996 311
Prodejní centrum
Sto, s. r. o.
Výškovická 38/3052
700 30 Ostrava
Tel.
+420 595 782 209
Fax
+420 595 782 266
Mobil +420 736 509 147/115
Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd 8
Tech. číslo: 09661-299 Rev. č. 03/12.2011
Tel.
Vytištěno v České republice
627 00 Brno
4/5/12 4:05 PM
Download

Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd