6
Reklama
Olomoucký Večerník
27. listopadu 2014
Resort Hodolany předal šek na bezmála
čtvrt milionu na Dětský domov
Jsou to přesně dva týdny od Kontrolního dne s Beatou Rajskou, kdy se
poprvé před plánovaným otevřením v únoru příštího roku zpřístupnil
areál nového Resortu Hodolany. Součástí akce byla také dražba kabelek
Gabriely Frankové a Terezy Kerndlové. Celkový výtěžek ve výši 240 tisíc
směřuje do Dětského domova v Olomouci.
Dva týdny trvalo, než se
určil přesný cíl, kam výtěžek poputuje. Po konzultaci s občanským sdružením
Dobré místo pro život a její
předsedkyní Věrou Novotnou bylo jasno, peníze půjdou na rekonstrukci sportovního hřiště při Dětském
domovu v Olomouci.
Důvody rozhodnutí přibližuje Martin Rak, ředitel
resortu: „Celková vybraná
částka dosáhla výše 240 tisíc
a jen podtrhla společenský
význam celého večera. My
jsme se rozhodli, že bude
lepší, když poukážeme celou částku jednomu subjektu a pomoc bude jasně viditelná a hmatatelná. Určitě
je to v tomto případě rozumnější varianta, než kdybychom částku dělili mezi
více adresátů a suma by se
tak stala jen malým přilepšením běžných rozpočtů.“
Výše daru mile překvapila samotného ředitele Domova Dalibora Křepského:
„Abych pravdu řekl, tak vysokou částku nedostáváme
často, přesněji řečeno podruhé za 25 let. Hřiště jsme
pořídili před 16 lety. Je
to na něm vidět. Zejména
oplocení je v žalostném stavu, tenisová zeď potřebuje
nový kabát, lavičky se roz-
padají a basketbalový koš
koroduje. V dohledné době
uděláme průzkum, co vše
si budeme moci dovolit rekonstruovat za darovanou
částku. K opravě by mělo
dojít s příchodem jara.“
Hřiště je hojně využívané
nejen dětmi z domova, ale
i širokou veřejností a je
v permanenci celoročně.
„Zapůjčujeme hřiště také
internátu Střední zdravotnické školy v Olomouci, který sídlí v našem sousedství.
Dar nám v současné době
spadl jako z nebe. Máme
několik let v plánu oprav
a investic zmíněnou re-
konstrukci. Bohužel vlastní finance nemáme, takže
čekáme na uvolnění peněz
od zřizovatele. Ten má ale
pochopitelně jiné priority havárie ve školách, tělocvičny, jídelny apod. Na nás se
zatím nedostalo. Jsme rádi,
že dárci a případně i veřejnost budou moci sledovat,
jak se hřiště promění. Rád
bych poděkoval všem, kteří se podíleli na kumulaci
finanční částky k předání
a samozřejmě Věrce Novotné, která má přesný přehled
o tom, kde nás tlačí bota“,
dodává spokojený Křepský.
-rk-
Download

Olomoucký večerník (PDF; 4 MB)