VLASTNOSTI KLIMATIZACE
ROZDÍL,
KTERÝ CÍTÍTE
S efektivní funkcí PLASMA TECHNOLOGIE SINCLAIR je ovzduší znatelně
čistší a svěžejší.
Díky klimatizacím SINCLAIR je Vaše
prostředí nejenom ochlazováno či vytápěno dle Vašich požadavků, zároveň
je také bezpečnější. Plasma technologie zajišťuje čištění vzduchu od škodlivých bakterií. Ovzduší je tak nejenom
čisté, ale i svěží.
Chraňte svou rodinu pomocí tohoto
nového prvku: snížíte tak pravděpodobnost onemocnění chřipkou či jinými
nemocemi způsobenými bakteriemi
přenášenými vzduchem. Snižování
alergenů v takto čištěném vzduchu
navíc příznivě působí na alergiky.
Plasmová technologie čištění vzduchu zajišťuje přírodní bioklima bohaté
na aktivní kyslíkové molekuly, známé
jako ionty. Vytváří měřitelné a kontrolovatelné množství pozitivních
a negativních kyslíkových iontů. Negativní ionty obsahují elektron, zatímco
pozitivní ionty tento elektron postrádají, čímž je dosaženo nestabilních
podmínek.
Tyto nestabilní ionty mají následující
příznivé účinky:
STERILIZACE OVZDUŠÍ
Při separaci v oddělovací zóně se
bakterie a plísňové spóry pojí s aktivními kyslíkovými molekulami, jsou
oxidovány a zničeny. Následkem tohoto procesu se bakterie a spóry, jež
jsou prostředkem přenášení bakterií
z člověka na člověka, nemohou dále
množit. Ionty způsobující sedimentaci
částeček tak přispívají ke snížení výskytu bakterií v respirační zóně.
NEUTRALIZACE PACHŮ
Aerosolové a plynné pachy oxidují při
kontaktu s aktivními kyslíkovými molekulami. Pachy především organického
původu jsou tak rychle eliminovány.
KONTROLA VOC LÁTEK
V přítomnosti kobercoviny, stavebních
materiálů, nábytku, kancelářského
vybavení, čistících prostředků, barev,
lepidel, rozpouštědel či pesticidů se
v plynném skupenství uvolňují těkavé
organické látky (Volatile Organic Compounds). Ionty na tyto látky působí
výměnou elektronů a rozbíjí tak jejich
molekulární strukturu na méně škodlivou.
ZBAVUJÍ OVZDUŠÍ ČÁSTEČEK
PŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ
Vzduchem přenášené prašné částečky
jsou přes iontové vazby nabity zápornými ionty. Nabité částečky se shlukují, čímž se stávají těžšími a sedimentují. Větší částečky jsou pak zachyceny
filtrem klimatizačního systému.
Plíce lidí i zvířat absorbují kyslík z čistého ionizovaného ovzduší mnohem
efektivněji, což příznivě působí na všeobecné zdraví a pohodu. Je zvýšena
bdělost a soustředěnost organismu.
Poznámka: Modely obsahující zkratku PT ve svém
modelovém označení jsou vybaveny technologií
PLASMATEC.
DC INVERTER
TECHNOLOGIE
Oproti klasickým klimatizacím, které mají standardní jednorychlostní kompresor
s fixním počtem otáček bez možnosti zvyšovat nebo redukovat jeho okamžitý
výkon, pracují inverterové jednotky po většinu času s částečnou zátěží. Klasická
jednotka reguluje výkon cyklickým vypínáním a zapínáním svého kompresoru, což
vede ke kolísání teplot a zbytečnému zatížení hlukem. Inverterové jednotky dokáží řídit výkon plynulou regulací, což vede k výraznému zlepšení komfortu prostředí, poklesu hlučnosti, vyšší efektivitě a nižší spotřebě energie. Spotřeba energie
je zhruba o 44% nižší, než u klasické klimatizace.
4
VOLITELNÉ FILTRY
Mechanický
filtr
Aktivní
uhlíkový
filtr
Filtr
obsahující
ionty
stříbra
MECHANICKÝ FILTR
Mechanický filtr zachycuje aerosoly
a drobné částečky, pročišťuje vzduch
v místnosti, katalyzuje a rozkládá až
80% čpavku, sirovodíku a uhlovodíků.
Tento filtr je stálý a je možno jej použít po dlouhou dobu bez regenerace.
Po umytí je filtr opět plně funkční.
U všech nástěnných jednotek je standardní výbavou.
AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR
Aktivní uhlík je absorbent s duální
schopností absorpce: fyzické
a chemické, jak z ovzduší, tak
z tekutin. Rychle pohlcuje škodlivé
plyny, např. benzen, formaldehyd
a amoniak.
FILTR S KATECHINEM
Katechin je výtažek ze zeleného čaje,
který se pro své oxidační a sterilizační účinky přidává do filtrů. Aktivní
enzymy vytvářejí benzenové jádro,
které pohlcuje pachy a škodlivé látky
v ovzduší. Katechinový filtr účinně
a dlouhodobě zachycuje a sterilizuje
prachové částice. Jeho antibakteriální
úprava zneškodňuje více jak 95% bakterií, např. Staphylococcus aureus.
5
Fotokatalytický
filtr
Filtr
s katechinem
Biologický
antibakteriální
filtr
Elektrostatický filtr
na prach
Multifunkční
filtr
FILTR OBSAHUJÍCÍ IONTY
STŘÍBRA
BIOLOGICKÝ
ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
Filtr s povrchovou úpravou stříbrem
je zcela novým druhem výkonných
sterilizačních produktů. Ionty
stříbra jsou bez barvy a zápachu
a nemají žádné vedlejší účinky,
jakými jsou podráždění, znečištění
či těkavost. Ionty se po sterilizaci
samy obnovují, mají proto dlouhou
životnost a efektivně zabraňují
jejich množení. Kromě nesporné
výhody dlouhé životnosti sterilizace
je tento postříbřený filtr navíc
šetrný k životnímu prostředí a zcela
bezpečný. Má vysokou účinnost,
ničí více jak 99% bakterií. Ionty
stříbra na sebe silně poutají bakterie
a mikroorganismy, procházejí
jejich buněčnou membránou
a zabraňují štěpící aktivitě bakterií.
Narušuje strukturu DNA bakterií
a mikroorganismů, čímž způsobuje
ztrátu rozmnožovací schopnosti
bakterií.
Tento filtr je vyroben z čistícího
materiálu s vynikající sterilizací
a schopností zachycovat prach.
Když vzduch proudí přes filtr, prach
a bakterie se zachytí na povrchu
filtru, který je bio-baktericidní.
V případě uchycení mikrobu, biobaktericidní vrstva naruší jeho
metabolismus a omezí jeho růst.
Účinnost zachycení Esherichia coli
a Staphylococcus aureus je vyšší než
95%.
FOTOKATALYTICKÝ FILTR
Fotokatalytický filtr redukuje pachy
a choroboplodné bakterie působením
svého ultrafialového světla. Efektivně
tak očišťuje ovzduší a zároveň jej
udržuje svěží. Titan TiO2 obsažený
v tomto filtru má silný fotokatalytický
efekt, zároveň je však šetrný
k životnímu prostředí. Zbavuje
ovzduší více jak 90% kyseliny octové,
formaldehydu, amoniaku a dále více
než 70% obnovitelných škodlivých
látek.
ELEKTROSTATICKÝ FILTR
NA PRACH
S použitím technologie vysokého
statického napětí prach procházející
filtrem se nabije (polarizuje) a díky
proudění vzduchu a rychlému pohybu
se zachytí na elekretických vláknech
filtru. Tento filtr zachytí až 85%
prachu, který se skládá z různých
druhů prachu, smogu a velmi jemných
částic (větší než 0,1 µm).
MULTIFUNKČNÍ FILTR
Tento filtr je kombinací 3 filtrů z 6
možných typů zahrnující "acaro
bakteriální" filtr, filtr obsahující ionty
stříbra, filtr s katechinem, chitinový
filtr, filtr pohlcující formaldehydy a filtr
s vitamínem C. Filtr je sestaven tak,
aby splňoval všechny Vaše potřeby.
DALŠÍ PŘEDNOSTI KLIMATIZACÍ SINCLAIR
REŽIM PRO POHODLNÝ SPÁNEK
REŽIM 1: Vnitřní teplota automaticky narůstá (při chlazení) nebo klesá (při topení).
REŽIM 2: Díky unikátní funkci pro osvěžení, teplota je automaticky upravena tak, aby
před probuzením, byla mírně nižší.
REŽIM 3: Máte možnost si nastavit vlastní křivku teplot.
Křivka spánku (chlazení)
Teplota
Teplota
VYSOCE KVALITNÍ MOTOR
Jednotky jsou vybaveny vysoce
kvalitním motorem s vysokou
odolností vůči rzi a s nízkým
provozním hlukem. životnost
motoru je mnohem vyšší než
u běžných motorů.
Křivka spánku (topení)
Čas
Čas
VYSOKÝ VÝKON
ODVLHČOVÁNÍ
Efektivně odstraňuje vlhkost
vzduchu a udržuje vzduch suchý
a příjemný.
"I FEEL" FUNKCE
Miniaturní čidlo uvnitř dálkového ovladače zachytí teplotu a pošle informaci zpět
jednotce. Jednotka pak přizpůsobí teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby současně byly
splněny podmínky pro Vaše pohodlí a úsporu energie.
TICHÝ PROVOZ
Při provozu v tichém módu
je úroveň hluku velmi nízká
a nenarušuje ticho v místnosti.
Zaznamenaná
teplota 26°C
Zaznamenaná
teplota 23°C
OHLEDUPLNÉ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Skutečná teplota 26°C
Skutečná teplota 29°C
Odvlhčovač nepoužívá chladivo
na bázi CFC a přispívá tak
k ochraně životního prostředí.
I feel 26°C
℃
26℃
I feel
FUNKCE SUŠENÍ
Tradiční klimatizace
Klimatizace Sinclair
PROVOZ V ZIMNÍM OBDOBÍ
CHLAZENÍ DO -15°C
Jednotky chladí i při -15°C a při tom
je udržen stále spolehlivý provoz. Při
změně venkovní teploty se změní
frekvence kompresoru a rychlost
ventilátoru se přizpůsobí.
-15°C
PREVENCE CHLADNÉHO
VZDUCHU
Měděné potrubí výparníku je
předem předehřáté tak, aby vzduch
vyfukovaný z jednotky dosáhl
nastavené teploty.
TOPENÍ DO -15°C
Tyto jednotky topí do -15°C, tato
vlastnost je zajištěna elektrickým vyhříváním šasí venkovní jednotky, technologií předehřevu kompresoru a přizpůsobením frekvence kompresoru.
-15°C
Odvlhčovač napomáhá
vysoušení prádla a může
zabránit navlhnutí a plesnivění
prádla a nábytku během
deštivého období.
ÚSPORA ENERGIE
Zařízení má nízkou spotřebu
energie.
PŘEHLED SYMBOLŮ POUŽITÝCH V KATALOGU
Výkonný kompresor japonské
technologie
Automatický režim
Blue
Fin
Antikorozní vlastnosti
výměníku
Kompaktní tvar
R410A
Ohleduplné k životnímu
prostředí
Automatické vysoušení
výparníku
Flexibilně nastavitelné lamely
Režim pro pohodlný spánek
Diagnostický LED displej
Prevence chladného vzduchu
Turbo
Autodiagnostika
Inteligentní odmrazování
Autorestart
Provoz v zimním období
Zámek
Tichý provoz
Pohotovostní režim 1W
3-D spirálový ventilátor
Topení 8°C
Nastavitelný časovač
Funkce "I feel"
Hodiny na displeji ovladače
7 rychlostí ventilátoru
Vysoká účinnost výměny tepla
Přívod čerstvého vzduchu
Nezávislá funkce odvlhčování
Volitelné zdravotní filtry
100110
110101
000101
7
CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DOMOV
BARON SERIE
ASH-09AB
ASH-12AB
8
N Á S T Ě N N É D Ě L E N É K L I M AT I Z A C E O N / O F F
100110
110101
000101
Blue
Fin
R410A
VLASTNOSTI BARON SERIE
Energetická třída "A"
Výkonný kompresor japonské technologie
Záruční doba 3 roky
Chladivo R410A ohleduplné k životnímu prostředí
Odvod vody na obě strany
Malé rozměry jednotky
Spolehlivý kondenzátor
Prevence chladného vzduchu
Standardní filtry - filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr
ŘADA
BARON
MODEL
Výkon
Příkon
ASH-12AB
chlazení
kW
2,6
3,2
topení
kW
2,8
3,5
Frekvence/Napětí
Provozní proud
ASH-09AB
Hz
50
50
V
220-240
220-240
4,45
chlazení
A
3,64
topení
A
3,46
4,32
chlazení
W
821
1004
topení
EER
W
W/W
779
973
3,21
3,21
COP
W/W
3,61
3,61
Hladina hluku vnitřní j.
dB(A)
40/37/35/32
41/38/35/32
Hladina hluku venkovní j.
max
Cirkulace vzduchu
dB(A)
m³/h
Odvlhčování
Chladivo/ náplň
50
52
400
550
l/h
0,8
1,2
typ / kg
R410A / 0,7
R410A / 0,8
str.kap.
inch / mm
¼ /6
¼ /6
str.plyn
inch / mm
ȷ/ 10
ȷ/ 10
Délka trubek
max
m
15
20
Převýšení
max
m
10
10
Rozměry (š x v x h)
vnitřní
mm
730x255x174
790x265x177
venkovní
mm
776x540x320
776x540x320
vnitřní
kg
8
9
venkovní
kg
31
31
chlazení
°C
18 ~ 43
18 ~ 43
topení
°C
-7 ~ 24
-7 ~ 24
Průměr trubek
Hmotnost netto
Rozsah provozních teplot
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
Data jsou měřena za následujících podmínek: Délka potrubí: 5m | Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB
Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB
9
VYSOKOKAPACITNÍ ŘEŠENÍ
CAESAR SERIE
ASH-09AC PT
ASH-13AC PT
ASH-18AC PT
ASH-24AC PT
ASH-28AC
N Á S T Ě N N É D Ě L E N É K L I M AT I Z A C E O N / O F F
100110
110101
000101
Blue
Fin
R410A
VLASTNOSTI CAESAR SERIE
Energetická třída "A,B"
Výkonný kompresor japonské technologie
Záruční doba 3 roky
Chladivo R410A ohleduplné k životnímu prostředí
Kompaktní design
Komfortní režim pro úsporu energie
Lehce čistitelný panel
Standardní filtry - filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr (09-24)
Standardní filtry - filtr s katechinem a antibakteriální filtr (28)
ŘADA
CAESAR
MODEL
Výkon
Příkon
ASH-24AC PT
ASH-28AC
2,6
3,5
5,3
6,6
8,0
topení
kW
2,8
4,0
5,7
7,3
8,8
Hz
50
50
50
50
50
V
220-240
220-240
220-240
220-240
220-240
chlazení
A
3,6
4,8
7,3
9,1
16,1
topení
A
3,4
4,9
7,4
9,4
15,2
chlazení
W
809
1075
1640
2056
3700
topení
W
775
1065
1670
2126
3500
W/W
3,21/3,61
3,26/3,64
3,21/3,41
3,21/3,41
2,81/3,38
-
A
A
A
A
B
dB(A)
40/37/35/32
41/38/36/33
48/45/42/38
46/43/40/35
49/47/45
EER/COP
Hladina hluku vnitřní j.
max
Cirkulace vzduchu
dB(A)
m³/h
Odvlhčování
Chladivo/ náplň
Průměr trubek
ASH-18AC PT
kW
Energetická třída
Hladina hluku venkovní j.
ASH-13AC PT
chlazení
Frekvence/Napětí
Provozní proud
ASH-09AC PT
50
51
56
57
58
500
530
780
900
1200
l/h
0,8
1,2
3,0
2,4
3,0
typ / kg
R410A/0,75
R410A/1,0
R410A/1,5
R410A/1,7
R410A/2,6
str.kap.
inch / mm
¼ /6
¼ /6
¼ /6
¼ /6
ȷ/ 10
str.plyn
inch / mm
ȷ/ 10
½ / 12
½ / 12
ȸ/ 16
ȸ/ 16
Délka trubek
max
m
15
20
25
25
30
Převýšení
max
m
10
10
10
10
15
Rozměry (š x v x h)
Hmotnost netto
Rozsah provozních teplot
vnitřní
mm
790x265x177
845x275x180
940x200x298
1007x315x219
1178x326x227
venkovní
mm
848x540x355
848x540x320
913x378x680
955x700x396
1006x840x412
17,5
vnitřní
kg
9
10
13
15,5
venkovní
kg
26
40
46
57
72
chlazení
°C
18 ~ 43
18 ~ 43
18 ~ 43
18 ~ 43
21 ~ 43
topení
°C
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
Data jsou měřena za následujících podmínek: Délka potrubí: 5m | Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB
Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB
11
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ PRO VÁŠ DOMOV
POLAR SERIE
ASH-09AIP PT
ASH-12AIP PT
ASH-18AIP PT
ASH-24AIP PT
12
N Á S T Ě N N É D Ě L E N É K L I M AT I Z A C E S D C I N V E R T E R E M
100110
110101
000101
Blue
Fin
R410A
VLASTNOSTI POLAR SERIE
Energetická třída "A"
Výkonný kompresor japonské technologie
Záruční doba 3 roky
Chladivo R410A ohleduplné k životnímu prostředí
50% úspora energie
Nízká provozní frekvence 16Hz
Automatické přizpůsobení napětí
Velmi nízká hlučnost
Standardní filtry - filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr
ŘADA
POLAR
MODEL
Výkon
chlazení
topení
Frekvence/Napětí
Provozní proud
Příkon
ASH-09AIP PT
ASH-12AIP PT
ASH-18AIP PT
ASH-24AIP PT
kW
2,65 (0,45-3,23)
3,53 (0,60-3,96)
5,30 (1,05-6,50)
6,45 (1,50-7,00)
kW
7,00 (1,20-7,80)
3,52 (0,45-4,10)
4,10 (0,60-5,13)
5,70 (1,00-7,00)
Hz
50
50
50
50
V
220-240
220-240
220-240
220-240
11,09
chlazení
A
6,30
6,88
11,09
topení
A
6,88
7,32
11,54
11,98
chlazení
W
800 (200-1350)
1100 (220-1450)
1600 (360-2500)
1985 (1500-7000)
W
950 (200-1450)
1135 (220-1550)
1578 (350-2600)
1930 (350-2700)
EER
topení
W/W
3,30
3,21
3,31
3,25
COP
W/W
3,70
3,61
3,61
3,62
Hladina hluku vnitřní j.
dB(A)
41/38/30/24
42/39/31/25
45/40/37/32
46/42/37/32
Hladina hluku venkovní j.
max
Cirkulace vzduchu
Odvlhčování
Chladivo/ náplň
Průměr trubek
dB(A)
m³/h
51
53
54
54
520
560
800
950
l/h
1,0
1,2
1,8
2,0
typ / kg
R410A/0,7
R410A/1,0
R410A/1,3
R410A/1,4
str.kap.
inch / mm
¼ /6
¼ /6
¼ /6
¼ /6
str.plyn
inch / mm
ȷ/ 10
ȷ/ 10
½ / 12
½ / 12
Délka trubek
max
m
15
20
25
25
Převýšení
max
m
10
10
10
10
Rozměry (š x v x h)
Hmotnost netto
Rozsah provozních teplot
vnitřní
mm
770x283x201
770x283x201
865x305x215
1008x319x221
venkovní
mm
710x318x550
710x318x550
955x700x396
955x700x396
vnitřní
kg
8
9
12
15
venkovní
kg
28
30
52
52
chlazení
°C
-15 ~ 46
-15 ~ 46
-15 ~ 48
-15 ~ 48
topení
°C
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
Data jsou měřena za následujících podmínek: Délka potrubí: 5m | Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB
Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB
13
TICHÝ KOMFORT VAŠEHO DOMOVA
SYMPHONY SERIE
ASH-09AISW, ASH-09AISB, ASH-09AISR
ASH-13AISW, ASH-13AISB, ASH-13AISR
14
N Á S T Ě N N Á D Ě L E N Á K L I M AT I Z A C E S D C I N V E R T E R E M
100110
110101
000101
Blue
Fin
R410A
VLASTNOSTI SYMPHONY SERIE
Energetická třída "A"
Výkonný kompresor japonské technologie
Záruční doba 3 roky
Chladivo R410A ohleduplné k životnímu prostředí
Úzký profil
Tichý provoz
Přívod čerstvého vzduchu
Standardní filtry - filtr s katechinem a elektrostatický filtr na prach
Barevné provedení - bílý, hnědý, červený
ŘADA
SYMPHONY
MODEL
Výkon
ASH-09AIS(W/B/R)
kW
2,6 (1,0-3,4)
3,5 (1,3-4,0)
topení
kW
2,9 (0,6-3,8)
3,8 (0,9-4,3)
Frekvence/Napětí
Provozní proud
Příkon
ASH-13AIS(W/B/R)
chlazení
Hz
50
50
V
220-240
220-240
chlazení
A
2,8
4,2
topení
A
3,1
4,6
chlazení
W
645 (200-1200)
970 (360-1300)
topení
W
695 (160-1250)
1055 (340-1360)
3,6 (2,5-4,4)
EER
W/W
4,0 (2,7-4,6)
COP
W/W
4,1 (2,4-4,2)
3,6 (2,1-3,7)
Hladina hluku vnitřní j.
dB(A)
38/34/32/29/27/25/22
39/36/34/31/28/25/23
Hladina hluku venkovní j.
max
Cirkulace vzduchu
Odvlhčování
Chladivo/ náplň
Průměr trubek
dB(A)
m³/h
50
52
560
560
l/h
0,8
1,4
typ / kg
R410A/0,9
R410A/1,3
str.kap.
inch / mm
¼ /6
¼ /6
str.plyn
inch / mm
ȷ/ 10
½ / 12
Délka trubek
max
m
15
20
Převýšení
max
m
10
10
Rozměry (š x v x h)
Hmotnost netto
Rozsah provozních teplot
vnitřní
mm
896x320x159
896x320x159
venkovní
mm
776x540x320
848x540x320
vnitřní
kg
11,5
11,5
venkovní
kg
29
38
chlazení
°C
18 ~ 43
18 ~ 43
topení
°C
-7 ~ 24
-7 ~ 24
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
Data jsou měřena za následujících podmínek: Délka potrubí: 5m | Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB
Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB
15
Download

rozdíl, který cítíte dc inverter technologie vlastnosti