DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Alle 3, D-40882 Ratingen
Tel. : 00420 221 990 110
Fax.: 00420 221 990 192
Žádost o povolení k nadrozměrné/těžké přepravě
Objednavatel :
Název :
Stát :
Město :
Ulice :
Telefon :
PSČ :
Fax :
IČO :
E-mail :
DIČ :
Kontaktní osoba :
Dopravce (vyplnit jen pokud není totožný s objednavatelem)
Název :
PSČ :
Město :
Ulice :
Stát :
Termín (od jakého data má platit povolení)
Od :
Do :
Relace (odkud a kam chcete povolení – adresa na/vykládky či hraniční přechod/y.
Státy – pouze u dlouhodobých povolení)
Z:
Stát/y :
Do :
Celkové rozměry a váha soupravy (jízdní souprava s nákladem) :
Délka :
Šířka :
m
Výška :
m
Hmotnost :
m
t
Náklad
Druh :
Délka :
m
Šířka :
m
Výška :
m
Hmotnost :
t
Vozidlo
Příp. bližší určení
(údaje o soupravě použité k přepravě)
Tahač
Návěs
Přívěs
Roztahovatelný
Solo
SPZ :
Typ/Značka :
Vlastní hmotnost :
t
t
Počet náprav :
Zatížení náprav :
t
Rozvor náprav :
m
Délka prázdné soupravy :
m
Šířka prázdné soupravy :
m
Tato objednávka se řídí Obchodními podmínkami společnosti DKV EUROSERVICE GmbH + Co. KG pro zajišťování služeb
v oblasti nadrozměrných přeprav (OPN) v jejich aktuálním znění.
Razítko objednavatele :
Podpis oprávněné osoby :
Datum :
DIČ : DE119 375 450
Tax No. 105/5904/0353
CZK : ČSOB a.s, č.ú : 117018503/0300
SWIFT (BIC) : CEKOCZPP
IBAN : CZ84 0300 0000 0001 1701 8503
EUR : ČSOB a.s., Acc. No.: 1712800117018503/0300
SWIFT(BIC) : CEKOCZPP
IBAN : CZ90 0300 1712 8001 1701 8503
Download

Žádost o povolení k nadrozměrné/těžké přepravě