ČTRNÁCTIDENÍK
!
!
!
!
ČÍSLO 23
ROČNÍK XXIII
21. LISTOPADU 2013
CENA 10 Kč
PŘEDPLATITELÉ 9 Kč
Jubilejní ročník Rožnovského fejetonu ozdobila velká účast – strana 4
Letovisko Zavadilka milovali malíři a také spisovatelé – strana 5
František Jaskula: Valašsko je malebný a milý kraj – strana 8
V Rožnově vystoupí v rámci Tugedr Tůr Mňága a Žďorp s Vypsanou FiXou – strana 11
Rozpočet má snížit
zadlužení města
Kalužové reflexe vyhrály v soutěži první místo
Návrh rozpočtu na příští rok počítá s příjmy i výdaji ve výši 247 milionů korun. Pracovníci rožnovského
městského úřadu ho předloží zastupitelům ke schválení
10. prosince. Objem navrhovaného finančního plánu je
o necelé tři miliony korun vyšší než v letošním roce.
Mírně vyšší příjmy města a tím pádem
i vyšší výdaje. Taková je realita, ze které
při sestavování finančního plánu města
vycházeli rožnovští úředníci. Předpokládají příjmy ve výši 247 milionů korun.
Stejně vysoké mohou být i výdaje.
„Nejvýznamnější jsou daňové příjmy,
městské a správní poplatky a příjmy
z hazardu. Zde je celková výše příjmu
vypočítána na sto pětadevadesát milionů
korun. V objemu příjmů následuje dotace
na výkon státní správy ve výši čtyřiadvaceti milionů korun,” popsala starostka
Markéta Blinková.
Rozpočet Rožnova
na rok 2014 je postaven
tak, aby nadále snižoval
zadlužení města.
Ve výdajích jsou nejvyšší položkou
provozní náklady města ve výši 192 milionů korun. Do návrhu rozpočtu naopak
nejsou zařazeny investiční akce Rožnova
s dotací. Příjmy v dotacích a související
výdaje v investicích budou do rozpočtu
zařazeny až po schválení finanční podpory některého z dotačních programů.
„Jejich výši ale celkově předpokládáme
kolem sedmašedesáti milionů korun,
s povinnou spoluúčastí města je pak cel-
kový odhadovaný objem investic ve výši
sedmaosmdesáti milionů korun,” vypočítala Markéta Blinková.
Jedná se například o vybudování sběrného dvora za 20 milionů korun s dotací
ve výši 17 milionů korun, zateplení
Základní školy Videčská za 18 milionů
s finanční podporou 14,3 milionů korun,
dobudování chodníku Tylovice-Hážovice
za 13 milionů korun s dotací 9 milionu
korun nebo vybudování lávky přes Bečvu
u křižovatky U Janíků za 10 milionů korun
s finanční podporou 7 milionů korun.
Rozpočet Rožnova na rok 2014 je
postaven tak, aby nadále snižoval
zadlužení města. Jednotlivým odborům
městského úřadu a především příspěvkovým organizacím města jsme opět nařídili úsporná opatření. „Ta vychází především z městem realizovaných zateplení
budov, což by mělo mít výrazný úsporný
charakter při provozních výdajích za
energie,“ přiblížil vedoucí finančního
odboru Martin Hrnčárek.
Nad finančním plánem města se již
zastupitelé setkali na pracovním jednání.
„Projednali jsme a vysvětlili si jednotlivé
položky rozpočtu. Jednání se zúčastnila
více než polovina kolegů v zastupitelstvu.
Vyříkali jsme si řadu věcí souvisejících
s navrhovaným rozpočtem,” poznamenal
šéf finančního výboru při zastupitelstvu
Jiří Brož. K tématu najdete rozhovor na
straně 2.
Alexandra Buršíková
David Beránek je vítězem prvního ročníku fotosoutěže Rožnov objektivem, která byla vyhlášena ve dvou základních a jedné zvláštní kategorii. Na snímku (vlevo) přebírá od místostarosty Václava Mikuška cenu. Více na straně 2.
bur, foto: Jana Matoušková
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Vánoční koncert Zbyňka
Ternera je vyprodán
U rozsvíceného stromu pokřtí Výstava představí koláže
knihu Zima na Rožnovsku
o životě Anny Frankové
Vánoční koncert Zbyňka Ternera se koná
ve středu 27. listopadu od sedmi hodin
večer ve Společenském domě.
„V komponovaném pořadu za doprovodu kapely Joe After Tria a hostů
Melody Ladies zazní nejen známé jazzové standardy Sinatry, Armstronga či
Bennetta, ale zejména slavné české i světové vánoční skladby jako například Bílé
Vánoce, Purpura, Blue Christmas, Santa
Claus Is Coming To Town a další,“ přiblížila repertoár dramaturgyně pořádajícího T klubu - kulturní agentury Romana
Rusková s tím, že o koncerty Zbyňka
Ternera je velký zájem.
Masarykovo náměstí zkrášlí i letos
vánoční strom. Jeho slavnostní rozsvícení
se uskuteční v pátek 29. listopadu v pět
hodin odpoledne.
„Součástí tradiční akce, která začne už
o půl páté, bude vystoupení žesťového
kvintetu Josefa Blinky z Horní Bečvy,
přiblížení historie adventu a jeho tajemných postav, tentokrát Mikulášových
matiček a také slavnostní představení
nového svazku z ediční řady Rožnovské
malé tisky nazvaného Zima na
Rožnovsku,“ pozvala na rozsvícení
vánočního stromu obyvatele města starostka Rožnova Markéta Blinková.
"
Strana 2
Vernisáž koláží s názvem Deník Anny
Frankové se koná v pátek 22. listopadu
ve čtyři hodiny odpoledne v Galerii Na
Letné, která sídlí v budově rožnovského
městského úřadu u polikliniky. Pracovníci
pořádajícího T klubu – kulturní agentury
(TKA) odhalí dvanáct pláten s kolážemi
o velikosti metr a půl na osmdesát
centimetrů. „K nim jsou přidány texty
popisující výjevy všedního života Anny
v historických souvislostech,“ vysvětlila
ředitelka TKA Lenka Vičarová. Výstava
bude otevřena v pondělí a středu od 8 do
17 hodin, v úterý, čtvrtek a v pátek od 8
do 13 hodin.
! HUTISKO-SOLANEC
Vitráže opět zdobí kostel
Ne nadarmo vzniklo české úsloví - je tam
práce jako na kostele. Hodně by o tom
mohl vyprávět každý, kdo má stánek boží
na starosti, nebo dokonce se podílel na
výstavbě nového. Snaha vylepšovat, opravovat, zachraňovat je v každém z nás.
Hodně zkušeností s péčí o kostel má farář
Josef Strbák z Hutiska-Solance. A nejsou
jen dobré. Dva roky totiž trvalo, než se
podařilo dohodnout s kroměřížskými
památkáři, jak budou opravena okna
v presbytáři. O rekonstrukci historických
vitráží by tak mohl napsat možná román.
Někdy s trochou hořkosti, která však,
pokud se dílo podaří, znamená hodně
radosti. Tentokrát se podařilo.
"
Strana 6
ZPRÁVY Z MĚSTA
STRANA 2
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
Chceme Rožnovanům zkvalitnit život
ZAUJALO NÁS
O tři miliony vyšší, než byl letos, je objem
navrhovaného rozpočtu pro příští rok.
Úředníci počítají s příjmy i výdaji ve
výši 247 milionů korun. Finanční plán
města posoudí 10. prosince zastupitelé.
Patnáct dní před jejich zasedáním navíc
bude návrh vyvěšen na úřední desce, což
znamená, že je možné jej připomínkovat.
„Nedá se proto říct, že je rozpočet definitivní. Nějaké změny v něm ještě mohou
nastat,“ poznamenal vedoucí finančního
odboru rožnovského městského úřadu
Martin Hrnčárek.
Díky elektronické aukci ušetřila rožnovská radnice při nákupu pětadvaceti počítačů 120 tisíc korun.
Dražba se konala ve středu 13. listopadu. „Zúčastnilo se jí šest firem, které
během zhruba patnácti minut postupně
snižovaly svou dodací cenu,“ přiblížil
vedoucí oddělení městského informačního systému Martin Cáb s tím, že
konečná suma za počítačové sestavy
skončila na 354 tisících korunách.
Město tak oproti původním nabídkám
! S jak vysokými investicemi počítá
rozpočet pro příští rok?
Na běžné investiční výdaje, jako je
údržba městského majetku, jsme vyčlenili 35 milionů korun. A nově jsme pod
takzvanou čáru zařadili částku 87 milionů korun. Tyto investice ale budeme
realizovat pouze v případě, že uspějeme
v získávání dotací, o kterých intenzivně
jednáme. Pokud ale vyjdou, budeme na
tom dobře. Na investice v tom případě
půjde sto dvacet milionů korun. Za ně
bychom chtěli zrekonstruovat Palackého ulici, opravit lávku U Janíků, zateplit Mateřské školy 1. máje a Na Zahradách, zateplit Základní školu Videčská,
opravit kino Panorama, postavit sběrný
dvůr, vybudovat hřiště v přírodním stylu
a koupit mobilní pódium včetně ozvučení pro konání městských akcí.
! Investice především do infrastruktury je
nejvýznamnějším způsobem zajištění dalšího rozvoje města a zlepšování podmínek
života obyvatel. Města si přitom stěžují,
že jim kvůli nižšímu výběru daní peněz na
investiční akce ubývá. Cítíte to stejně?
Města a obce mají hlavní zdroj příjmu
peněz od státu. Při přidělování prostřednictvím rozpočtového určení daní ale
záleží na počtu obyvatel. Takže ti, kteří
jich mají méně, doplácejí na ty, co jich
mají více. My takto získáme pro příští
rok 152 milionů korun. Ale je třeba si
uvědomit, že je to naprosto nedostačující
částka. Takže aby obcím vybyly nějaké
peníze na větší investice, řeší to například
prodejem nadbytečného majetku, s nímž
my ale nakládat nemůžeme, protože jsme
ve výši 475 tisíc ušetřilo přes 120 tisíc
korun.
„Systém nákupu různých materiálů
a potřeb prostřednictvím elektronických aukcí je pro nás vysoce efektivní.
V předchozí dražbě jsme vysoutěžili
výměnu oken včetně dodání nových
u jednoho z městských bytových
domů, kde se původní navrhovaná cena
milion sedm set tisíc korun snížila o tři
sta tisíc,“ vypočítala starostka Markéta
Blinková.
-bur-
Vánoční atmosféru vykouzlí na náměstí jedle a girlandy
Martin Hrnčárek má v posledních dnech napilno. Foto: Alexandra Buršíková
v soudním sporu se společností IPR.
Nebo se to dá řešit úvěrem. Ten už ale
máme. Další možnost je čerpání dotací.
Této možnosti využíváme hojně, jak už je
zřejmé z odpovědi na první otázku. Ale
období, kdy je tohle v masovém měřítku
možné, skončí v roce 2020. A pak bude
muset dojít ke změně zákona, protože
žádná obec nedosáhne na větší investice.
Obce mohou také podnikat, v našem případě je to pouze doplňková činnost, a to
zejména prostřednictvím hospodaření
v Městkých lesích a pronájmy bytů.
! Kolik finančních prostředků půjde
do příspěvkových organizací města?
Můžete prosím vyčíslit ty zásadní?
Příspěvkové organizace dostanou 34
milionů korun, což je zhruba stejná částka
jako loni. Musíme to rozdělit na neziskovky, kde platíme i mzdy, což je hasičský
sbor, knihovna a T klub – kulturní agentura (TKA) a příspěvkové organizace, kde
platíme pouze provoz, jako jsou školská
zařízení. Nejvíce příští rok dáme hasičům,
a to 7,6 milionu korun, knihovna dostane
5 milionů a TKA 4,1 milionu. Také navrhujeme dotaci Krytému bazénu ve výši
4,1 milionu korun. Školy dostávají peníze
podle toho, v jakém stavu mají budovy,
jestli je nutná rekonstrukce, zateplení nebo
třeba malování vnitřních prostor.
! Jak moc je pro město důležité mít
vyrovnaný rozpočet?
Zákon stanoví, že obce nemůžou jít
do minusu, pokud ho nemají krytý. A to
buď úvěrem, nebo například dluhopisy.
Druhou možnost ale využívá jen stát. My
máme na nepředvídatelné výdaje kontokorent na deset milionů korun. Letos jsme
ho nemuseli využít. Nicméně na investiční akce bychom si mohli znovu půjčit
nejdříve za dva roky, tedy v době, kdy už
budeme mít splaceno o dvacet milionů
korun více, tedy v okamžiku, kdy bude
úvěr řádově osmdesát milionů korun.
! Rožnov má úvěr na sto milionů korun.
Na jaké investiční akce v posledních letech
peníze ČSOB použilo? A v jakém časovém
horizontu plánuje město jejich splacení?
Na konci letošního roku budeme mít
dluh 91 milionů. Máme úrokovou sazbu
1,5 procenta, což je lepší nadstandard.
Na nule bychom se měli ocitnout v roce
2026. A na co jsme peníze použili? Na
investiční akce, které zlepšily podmínky
života obyvatel Rožnova.
Alexandra Buršíková
Porotu nejvíce zaujal snímek Kalužová reflexe
David Beránek zvítězil se snímkem
Kalužová reflexe v prvním ročníku
fotosoutěže Rožnov objektivem. Vyhlášena byla ve dvou základních a jedné
zvláštní kategorii.
„Do kategorie Junior pro fotografy
ve věku od osmi do osmnácti let se
bohužel nikdo nepřihlásil. V kategorii dospělých jsme obdrželi čtyřicet
snímků od čtrnácti autorů,“ prozradila
Iveta Pavlicová z rožnovského městského úřadu. Třetí místo obsadil Stanislav Prečan se snímkem Podzim. Na
pomyslné druhé příčce se umístil Josef
Bártek s fotografií Rozhledna a vítězem se stal David Beránek a jeho Podzimní kalužová reflexe,” vyjmenoval
místostarosta a člen hodnotící komise
Václav Mikušek.
Tato fotografie uspěla nejen u hodnotící komise, ale také u Rožnovanů ve
zvláštní kategorii, při které o nejlepší
a nejpěknější snímek hlasovala široká
veřejnost prostřednictvím webových
stránek města.
„Vítězství je pro mne samozřejmě příjemným překvapením. Kalužové reflexe
jsou mou nejběžnější technikou foto-
grafování, při které využívám malých
vodních ploch, kaluží, k focení různých
objektů nebo přírody. Samozřejmě
si pro pořízení co nejlepšího snímku
Zemřel heligonkář Josef Malina
KRÁTCE
Snímek Kalužová reflexe zvítězil v prvním ročníku soutěže Rožnov objektivem.
Foto: David Beránek
Město nechalo opravit podchod
Lidé se již nemusejí podchodu
u obchodního domu Láz vyhýbat. Město
ho totiž opravilo. Za 643 tisíc korun.
Nutné bylo vyměnit střešní plášť,
opravit spodní stavbu včetně hydroizolace a nahodit novou vnější fasádu.
„Obnoveny byly také vnější i vnitřní
omítky a ocelové konstrukce se dočkaly
nátěru. Nechali jsme i vyměnit elektroinstalaci a podchod jsme osvětlili,“
vypočítal objem prací Drahomír Janíček z odboru správy majetku městského úřadu.
-burJosef Malina, který spojil svůj život
s heligonkou, odešel v sobotu 9. listopadu do hudebního nebe. Na přehlídce
v Lužně mu na jevišti selhalo srdce.
Lékaři v nemocnici už mu nedokázali
pomoci.
-red-
Elektronická aukce ušetřila městu sto dvacet tisíc korun
Hasičky pózovaly pro kalendář
Na závěr letošní sportovní sezony ženy
ze Sboru dobrovolných hasiček ve
Viganticícíh vydaly nástěnný kalendář.
Za 125 korun si ho lze zakoupit od 25.
musím doslova lehat. Proto mou součástí fotografické výbavy je také igelit,
bez kterého nikdy za snímky nevyrazím,“ prozradil David Beránek.
-bur-
listopadu v místní restauraci Na hřišti.
Členky úspěšného družstva nafotil
Honza Troup.
-TB-
Pivovarský dvůr provoní zabijačka
Zabijačkové
specialty
rozvoní
v sobotu 7. prosince dvůr Rožnovského
pivovaru. „Chybět nebudou ale ani
domácí klobásky, sýry, koření, sirupy
z bylinek, rybízové víno, čaje, frgály,
trdelníky, štramberské uši, medové
perníčky, med, fazole, mák i český
česnek,“ vyjmenovala za organizátory
Iveta Benešová.
Na 17. farmářských trzích budou
k dostání také kvasnicová piva, a to
světlý Radhošť a Rožnov, polotmavý
Rothschild, černý Čert, a určitě i nějaký
ochucený speciál,“ doplnila Iveta Benešová s tím, že k vánoční náladě přispějí
koledy.
-bur-
Masarykovo náměstí ozdobí vánoční
strom. Jedenáctimetrová jedle, kterou
věnovala městu Božena Ryglová z Tylovic, se slavnostně rozsvítí v pátek 29.
listopadu v půl páté odpoledne.
„Součástí akce bude vystoupení žesťového kvintetu Josefa Blinky z Horní
Bečvy, přiblížení historie adventu a jeho
tajemných postav, tentokrát Mikulášových matiček, a také slavnostní představení nového svazku z ediční řady
Rožnovské malé tisky nazvaného Zima
na Rožnovsku,“ zve obyvatele města starostka Markéta Blinková.
Na vánočním stromu bude svítit čtyřiadvacet světelných girland, které obsahují
čtyři tisíce osm set LED diod.
„Součástí vánoční výzdoby je také
sto sedm prvků převěsů a girland, které
budou pověšeny po celém obvodu Masarykova náměstí,“ doplnil mluvčí radnice
Tomáš Gross.
-bur-
Na dvou silnicích musejí mít řidiči zimní pneumatiky
Značku, která upozorňuje na nutnost
zimní výbavy, najdou řidiči také na
dvou úsecích Rožnovska.
A to na silnici III/05726 vedoucí
z Rožnova pod Radhoštěm do Valašské
Bystřice. A na ni navazující komunikaci
III/48610 Vidče – Valašská Bystřice.
Právě na těchto dvou cestách je umístěna značka „Zimní výbava.“
„Zákon o provozu na pozemních
komunikacích nařizuje řidičům použití
zimních pneumatik v období od prvního
listopadu do jednatřicátého března, když
je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či
námraza, nebo se vzhledem k počasí
může sníh a led na cestě objevit,“ upozornil zastupující ředitel rožnovské
městské policie Marek Grossmann.
Příkazová dopravní značka nařizuje
užití zimních pneumatik s odpovídající
hloubkou dezénu bez ohledu na aktuální
povětrnostní situaci či stav vozovky.
Na některých horských úsecích silnic
na Rožnovsku se mohou řidiči setkat také
s dopravní značkou C5a „Sněhové řetězy“.
„Ta přikazuje šoférům motorových vozidel
o třech a více kolech pokračovat v jízdě až
po nasazení sněhových řetězů na nejméně
dvě hnací kola,“ vysvětlil Marek Grossmann. Tato značka je zpravidla doprovázena dodatkovou tabulkou „Při souvislé
sněhové vrstvě“. Na Rožnovsku se s nimi
řidiči setkají na silnicích: II/481 Velké
Karlovice – Hutisko-Solanec, III/4837
Prostřední Bečva – Pustevny a III/4868
Vidče.
-bur-
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ
STRANA 3
Město získalo dotaci na modernizaci koupaliště
Je to hotová věc. Obyvatelé Rožnova
pod Radhoštěm i turisté budou už příští
rok trávit volný čas u vody jak se patří. Město totiž uspělo v žádosti o dotaci
na modernizaci koupaliště na Horních
Pasekách.
Předpokládané náklady jsou vyčísleny
na 23 milionů korun, z nichž až pětaosmdesát procent zaplatí Regionální
rada Střední Moravy v rámci zvýšení
atraktivity regionu a zpříjemnění života
obyvatel. Zhruba 3,3 milionu korun,
tedy patnáct procent, vloží do projektu
rožnovská radnice.
„Je to úžasná zpráva. Čekali jsme na
to řadu let. Vím, že hodně Rožnovanů
jezdilo do okolních měst, a je dobře, že
už budou moci zůstat doma,“ usmála
se Ludmila Hrivňáková. Je matkou tří
dětí, které byly v letních měsících častými návštěvníky bazénu. „Nemáme
peníze na to, abychom jezdili někam
jinam. Jsem šťastná, že už o tom nebudeme muset vést spory, když budeme
mít moderní akvapark za rohem,“
poznamenala čtyřiatřicetiletá žena.
Řadu měsíců to ale vypadalo, že
město dotaci nedostane. Poskytovateli
se totiž nelíbilo, že by moderní koupaliště ovlivnilo konkurenceschopnost
dalších bazénů a akvaparků v širokém
okolí, zejména na Slovensku a v Polsku. Rožnovští úředníci se ale odmítali
vzdát. A pustli se do dlouhého boje
s nejistým výsledkem.
„Nechali jsme si vypracovat expertní
posudek, který dokázal, že koupaliště
využívají především turisté, kteří do
města prioritně nejezdí kvůli možnosti
si zaplavat. Nemohla být proto řeč
o úmyslu narušení hospodářské soutěže pro okolní akvaparky, o to méně
pak pro obdobná zahraniční zařízení,“
upozornil vedoucí odboru rozvoje Ivo
Marcin.
Město s úředníky Regionální rady
Střední Moravy vyvolalo několik jednání. A nakonec uspělo.
„Když jsem se to dozvěděla, měla
jsem ohromnou radost. Je to pro obyvatele města i návštěvníky mimořádně
Cílem modernizace koupaliště je:
•zlepšení kvality poskytovaných
služeb turistům i místním
návštěvníkům koupaliště
•zvýšení možností návštěvníků
Rožnovska aktivně trávit
svůj volný čas
•zvýšení počtu návštěvníků v této
turisticky orientované oblasti
a prodloužení délky jejich pobytu
•v návaznosti na zvýšení
atraktivity města a prodloužení
pobytu návštěvníků i zvýšení
příjmů podnikatelů v cestovním
ruchu v oblasti Rožnovska
! Jen tak
dobrá zpráva. O rekonstrukci jsme
usilovali šest let. Prokázat, že náš projekt nezakládá veřejnou podporu, tedy
že neovlivňuje konkurenceschopnost
jiných akvaparků, bylo velmi těžké. Už
proto, že podmínky se za ty roky neustále zpřísňovaly a my byli na samém
chvostu žadatelů,“ upozornila starostka
Markéta Blinková s tím, že město bude
nyní hledat finanční zdroje na koupi
zařízení pro ohřev vody.
Už příští rok vznikne vedle plaveckého bazénu na Horních Pasekách
nová zábavní vodní plocha s atrakcemi.
„Přibude divoká řeka se slunečním ostrovem, vodní hřiby s clonami a s chrliči,
masážní lavice, lůžka, dnové masážní
rošty a trojskluzavka,“ popsal jednatel
společnosti Krytý bazén Rožnov Stanislav Zlámal.
Poslední rekonstrukcí prošla bazénová vana v roce 2001, od té doby se
úpravy týkaly pouze oplocení, sociálního zařízení, převlékáren a občerstvení.
Alexandra Buršíková
Může začít sněžit, osm traktorů a šest multikár je v pohotovosti
Osm traktorů a šest multikár má k dispozici radnice pro zajištění zimní údržby.
Úředníci počítají s tím, že jim úklid
sněhu spolkne z rozpočtu 3,7 milionu
korun, tedy přibližně stejně jako loni.
Rožnov pod Radhoštěm se stará o více
než 96 kilometrů silnic, 51 kilometrů chodníků a 55 tisíc metrů čtverečních parkovišť.
„K tomu je třeba ještě přičíst pětapadesát
běžných metrů schodů,“ přiblížil referent
odboru správy majetku Pavel Solanský,
který za zimní údržbu zodpovídá.
Podle něj je město na zimu dobře
připraveno. „Kromě techniky, která je
smluvně zajištěna přes místní firmy,
máme momentálně ve skladu přibližně
devět set tun posypového materiálu.
V případě potřeby zásoby doplníme,“
poznamenal Pavel Solanský.
Pokud by došlo ke sněhové kalamitě,
bude Rožnov podobně jako v minulých
letech sníh z centra města a z křižovatek
vyvážet na velké parkoviště u místního
koupaliště.
Městu bude s údržbou komunikací
pomáhat pět pracovníků v rámci
veřejně prospěšných prací.
Strategie odklízení sněhu a posypu
bude stejná jako v předchozích letech.
„Pluhy budou v terénu, jakmile napadne
Do města se sjeli logopedové z celé republiky
Tři sta čtyřicet logopedů z celého Česka
přijelo 8. listopadu do Rožnova pod
Radhoštěm, aby se zúčastnili dvoudenní
XXI. konference asociace klinických
logopedů. Jejím tématem byla rehabilitace orofaciální oblasti. „Logopedie se
zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti a rehabilitace orofaciální oblasti se, velmi zjednodušeně
řečeno, zabývá obnovení všech funkcí
v oblasti úst a obličeje,“ vysvětlila za
organizátory Šárka Kočí.
Konferenci podpořilo město. Starostka Markéta Blinková celorepublikové setkání logopedů zahájila. „Jsem
moc ráda, že jste si jako místo svého
pracovního jednání vybrali právě Rožnov pod Radhoštěm. Ještě raději ale
budu, když se k nám vydáte nejen pracovně, ale také soukromě na dovolenou
se svými blízkými a přáteli,“ uvedla při
zahájení Markéta Blinková.
-bur-
pět centimetrů nového sněhu. Sypat
budeme samozřejmě až po sněžení,
nikoliv v jeho průběhu,“ upozornila starostka Markéta Blinková.
Díky výjimce od Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy může Rožnov silnice
také solit. Povolení ale město využívá jen
na pět úseků v celkové délce čtyř kilometrů, a to v ulici 1. máje, 5. května, Lesní,
Svazarmovské a části ulice Kulturní. -bur-
První pomoc loni vyhledalo 705 lidí
Radní schválili uzavření dodatku ke
smlouvě s poskytovatelem lékařské
služby první pomoci. Rožnovská radnice na ni ročně přispívá částkou dvě stě
tisíc korun. Dalších čtyři sta tisíc korun
za službu doplácí obce mikroregionu
Rožnovsko. „Je to poslední smlouva,
kterou se soukromou společností v této
oblasti podepisujeme. Na konci příštího
roku by už měla být v Rožnově otevřena
záchranná zdravotnická služba, jejímž
zřizovatelem bude Zlínský kraj,“ vysvětlil místostarosta Václav Mikušek. V loňském roce vyhledalo první pomoc ve
městě 705 lidí.
-bur-
Ta zpráva mě šokovala. Původ zlata
možná není anorganický. Je docela
možné, že je výsledkem biochemických
procesů, za jejichž vznikem stojí mikrob. V laboratořích australské University of Adelaide už ho našli. Jmenuje
se Cupriavidus metallidurans. Ty jo.
Mám se bát? Nebo se mám naopak
radovat? Mám rychle prodat všechny
prstýnky po prarodičích, dokud mají
ještě nějakou cenu? Mám posečkat se
zubním můstkem, abych ho získala
za zlomek ceny? Mám varovat přátele,
kteří uložili peníze do zlata? Mám očekávat brutální pád na burze? Kdo ví.
Středověcí alchymisté ale nebyli daleko
od pravdy. Zlato se dá vyrobit.
TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
Otevřeno:
říjen – duben
PO – PÁ 8.30 – 16.00 hodin
SO – 9.00 – 16.00 hodin
NE – ZAVŘENO
tel.: 571 652 444
mobil: 737 206 406
731 131 821
e-mail: [email protected]
www.roznov.cz
skype: ic-roznov
Placená inzerce
Logopedickou konferenci zahájila rožnovská starostka Markéta Blinková.
Foto: Tomáš Gross
Rožnov se stane rájem klasického lyžování
Dvanáct kilometrů běžeckých stop budou
v zimních měsících využívat přímo ve
městě milovníci klasického lyžování.
Sdružení mikroregion Rožnovsko
totiž za sto tisíc korun koupí techniku
pro jejich tvorbu. „Jedná se konkrétně
o skútr, za který se připojí stopper, což
je taková žehlička, jež běžecké stopy
vytvoří a zpevní,“ vysvětlil tajemník
sdružení Tomáš Gross.
Technika bude v majetku mikroregionu, provozovat ji ale bude sportovní
klub Základní školy Videčská, která má
v programové náplni klasické lyžování.
„Pro své potřeby budou skútr se stopperem využívat na Pustevnách. Pro město
budou upravovat stopy v parku, na
cyklostezce Bečva a v areálu golfového
hřiště,“ přiblížil Tomáš Gross.
Podmínkou pro využití techniky na
těchto místech bude pětadvaceticentimetrová sněhová pokrývka. „Tyhle
podmínky jsme ale měli za tři roky jen
jednou,“ doplnil tajemník.
-bur-
Na radnici se setkali ředitelé školských zařízení
Ředitelé mateřinek, základek a dalších
školských zařízení mikroregionu Rožnovsko se sešli 6. listopadu na radnici
a seznámili se s novinkami ve financování, v integraci problémových dětí a se
změnami ve školním stravování. „Získali
také informace o možnosti zaměstnat
až na rok pracovníky v rámci takzvaných veřejně prospěšných prací. Požádat
mohou též o osobního asistenta,“ přiblížil
šéf odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dušan Vrážel s tím, že tyto pracovníky
bude platit úřad práce. Školy jim zajistí
pouze nástroje.
Setkání ředitelů se na rožnovské radnici koná třikrát do roka.
Foto: Jana Matoušková
Ředitelé byli také seznámeni, kde jsou
rizikové zdroje závažných havárií a co
dělat v případě úniku nebezpečných
chemických látek ve městě. A nabídnuta jim byla pomoc při výuce dopravní
výchovy a ochrany člověka při mimořádných událostech. „Ředitele jsme
také informovali o návrhu rozpočtu pro
školská zařízení na příští rok a o podpoře sportu z výnosů loterijní činnosti,“
uzavřel Dušan Vrážel.
-bur-
Oslaďte si podzim a ochutnejte
„Koláče s náplněmi“, tzv. „páje“.
Podáváme od 20. listopadu.
Opět přicházejí vánoční svátky, ať jsou plné radosti
a lásky... Než vypukne předvánoční shon,
stavte se na náš tradiční domácí
„Karamelový punč“
od 1. prosince.
KULTURA, PUBLICISTIKA
STRANA 4
Jubilejní ročník Rožnovského
fejetonu ozdobila velká účast
Thor: Temný svět
V kině Panorama od čtvrtka 28. 11. do
neděle 1. 12. v 18.00 hodin.
Filmový podzim je v plném proudu,
a ještě než přijde do kin pokračování
Hobita, jde do kina jeden film za druhým. V rámci promítání filmového klubu
přijde na řadu 5. prosince od 18 hodin
francouzské drama Jen 17 od jednoho
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
dal shakespearovského Kennetha
Branagha, což s sebou nese i tu nepříjemnou věc, že dialogům chybí ona
okázalá teatrálnost, která v prvním
díle tolik pobavila. S tím vším souvisí
i slabší úroveň první poloviny – nikde
žádný Loki, dialogy málo okázalé
a tempo vyprávění doslova hlemýždí.
Osmaosmdesát prací zaslali letos začínající spisovatelé do soutěže Rožnovský fejeton a Klíček. Tradiční mezinárodní literární klání se uskutečnilo už
podvacáté.
Slavnostní vyhlášení nejlepších
fejetonů spojené s literárním večerem se koná ve čtvrtek 5. prosince od
pěti hodin večer v podkroví městské
knihovny. Studenti gymnázia přečtou
oceněné fejetony a vítězové si odnesou
cenu v podobě keramického klíčku,
který vyrobili klienti sdružení Kamarád.
Škála témat, která autoři volili, byla
široká. „Od politiky až po každodenní
nesnáze. Často se objevovalo téma
reklamy či facebooku,“ prozradila ředitelka spolupořádajícího T klubu – kulturní agentury Lenka Vičarová.
Dvacátý ročník literární soutěže ozdobila letos značná účast. Do klání se přihlásili začínající spisovatelé prakticky
z celé republiky i ze Slovenska. „Jsme
moc rádi, že se v dnešní technické době
najde stále ještě hodně mladých lidí,
kteří umí psát,“ řekla Lenka Vičarová
s tím, že rekord soutěže nebyl co do
přihlášených autorů překonán. Loni se
jich totiž přihlásilo jednadevadesát.
O vítězích a oceněných rozhodla šestičlenná porota. Své favority vybírali
hodnotitelé prakticky již od poloviny
října, kdy byl stanoven konečný termín
pro zasílání prací. „Každý porotce poté
vybral šest děl, jež považoval za nejkvalitnější, a navrhl jejich pořadí. O konečných vítězích a udělení dalších cen později rozhodli hodnotitelé na společném
setkání,“ přiblížil duchovní otec Rožnovského fejetonu Richard Sobotka.
Alexandra Buršíková
Jsem fotograf, protože mě baví jím být
z nejuznávanějších současných tvůrců
Francoise Ozona. A pokud jste náhodou
propásli Rivaly a Gravitaci, můžete svou
chybu napravit, protože kino je reprízuje.
Aktuálním tipem je ale nový dílek
do mozaiky komiksových filmů podle
Marvelu -Thor: Temný svět. Děj přímo
navazuje na první díl a také se odehrává po událostech Avengers. Thorův
svět Asgard se ocitá v ohrožení, neboť
záhadná rasa temných elfů chce celý
vesmír uvrhnout do temnoty. Před
tisíci lety se jim jejich plán do konce
dotáhnout nepodařilo, nicméně v současnosti přichází jejich další šance
a Thor musí zasáhnout.
Pokud jde o herecké obsazení, to
zůstalo prakticky stejné od prvního
dílu, jen má někdo více a jiný méně
prostoru. Nejzajímavější figurou je
opět Loki Toma Hiddlestona a čím
více je ho na plátně, tím se úroveň
filmu zvedá. Největší změnou je totiž
nový režisér Alan Taylor, jenž vystří-
Alan Taylor prostě neoplývá zrovna
tvůrčím talentem a v jeho případě,
a na rozdíl od Josse Whedona nebo
Shanea Blacka, se ze škatulky televizního režiséra nevymanil. Svou roli
v tom mohlo sehrát i to, že není scénárista, takže neměl nad Thorem takovou kontrolu. Samozřejmě to neznamená, že by film byl špatný, jen prostě
v kontextu marvelovského universa
své kolegy nestíhá. Mohlo to jednoduše být i lepší, a pokud jde o divácký
úspěch filmu v kinech po celém světě,
je vidět, že se ještě úplně tak nerozplynulo kouzlo Avengers. Jenže jen aby
se v sestupné tendenci nepokračovalo.
Hodnocení: 70 %
Lukáš Perutka
77 %
82 %
Knihohrátky a jiné divy
Od začátku tohoto týdne mají čtenáři možnost prostřednictvím webového formuláře posílat tipy na knihy,
audioknihy, hudební CD či periodika, které by knihovna, dle Vašeho
mínění, měla mít ve svých fondech.
Na tomtéž místě máte pak možnost
Půjde o literárně-výtvarnou dílnu, ve
které přistoupíme ke knize jinak, a to
z pohledu kreativního tvůrce. Ve studovně si zkusíme vyrobit vlastní leporelo. Námětem a obsahem by měly být
předem vybrané básničky. V dětském
oddělení si vyzkoušíme, jak se dá z již
staré knihy, kterou bychom třebas vyhodili do sběru, vyrobit zajímavý artefakt –
takzvaná skládaná kniha. No a do toho
všeho se bude nahlas předčítat z knih.
(Abychom se náhodou nenudili.)
Knihohrátky jsou určeny všem
dětem a jejich rodičům (či prarodičům), kteří mají rádi knihy a neradi
se nudí. Městská knihovna v Rožnově
se Knihohrátkami poprvé připojuje
ke Dni pro dětskou knihu (http://
www.dendetskeknihy.cz/), který se již
zřejmě natrvalo zařadil mezi celostátní
aktivity knihoven ČR a v letošním roce
proběhne jeho sedmý ročník.
Další várka novinek na Vás čeká na
webových stránkách knihovny. Ty se
nacházejí v kyberprostoru na adrese
www.knir.cz.
sledovat, jak byl Váš tip vyřízen – zda
jsme dokument zakoupili a jaká je
fáze jeho zpracování. Jakmile bude
dokument v knihovně k dispozici,
budete o této skutečnosti informováni
prostřednictvím e-mailové či SMS
zprávy. Knihovna si však také vyhrazuje dokument do svých fondů nenakoupit. V tom případě bude čtenář
odkázán na službu MVS (meziknihovní výpůjční služba).
A novinkou poslední je možnost
komunikovat s knihovníky on-line.
Doposud tomu bylo možné pouze
prostřednictvím programu ICQ,
avšak v současné době již omezení
použitím ICQ padá. Od nynějška
je na stránkách knihovny umístěna
lišta pro on-line komunikaci s pracovníkem čítárny. Setkáte-li se tedy
s nějakým problémem, který se týká
knihovny, či si nebudete vědět rady,
zkuste tuto možnost. Třebas Vám
bude vyhovovat.
Chceme být prostě čtenářům blíž.
Pavel Zajíc
! Jaký přístroj používáte?
Od poloviny devadesátých let jsem
věrný zrcadlovkám Canon.
! Máte raději černobílé, nebo barevné
snímky?
Nevím jak slušně odpovědět. To je,
jako byste se mě zeptala, zda mám raději
blondýnky nebo černovlásky. Záleží na
tématu, způsobu vyjádření. Ostatně na
výstavě najdete obojí provedení.
! Kdy jste začal fotit a proč?
V době mého dětství byla fotografie
stále ještě docela tajemná záležitost.
Bratr mne zasvětil do míchání potřebných chemikálií a výroby kontaktních
snímků. A taky jsem směl používat
měchový fotoaparát na formát 6x6.
Bylo to svého druhu dobrodružství a už
mi to zůstalo.
! Jaké náměty si vybíráte?
Nejsem vybíravý, ani ve fotografii.
Fotím vše, co se mi jeví jako nevšední,
zajímavé nebo nějak hodné pozornosti, takže to nakonec mohou být
věci, děje zcela banální, jen viděné
mýma očima.
! Kolik snímků, s jakou tematikou lidé
na výstavě uvidí?
Víte, že jsem to ani nepočítal? Odhaduji tak asi devadesát jsou to témata od
krajiny, přírody až k lidem.
Pokud byste 30. listopadu chtěli
sobotní dopoledne prožít v knihovně
trošku netradičně, připravili jsme pro
Vás v knihovně v prostorách dětského
oddělení a studovny Knihohrátky.
Divné slovo, že? Co se pod ním
skrývá a oč se bude jednat?
snímek. Fotografie je dokonalým zápisníkem zážitků, připomínkou věcí, dějů,
kolem kterých jsem jako pokorný pozorovatel občas procházel.
Dělám to málokdy, ale tentokrát nebylo
zbytí. Rozhovor s bývalým ředitelem
Tesly Sezam Vladislavem Chmelařem,
jehož fotografickou tvorbu právě nyní
představuje Galerie Crears, jsem udělala prostřednictvím elektronické pošty.
Nepřiznala bych to, kdyby mě nezaujala noticka v jednom z jeho e-mailů.
„Pokusím se odpovědět na Vaše otázky,
i když mi připomínají ono známé cimrmanovské: Jsem uhlobaron, protože
mě to baví…“ Řekněte, není to vtipné?
Fotím vše, co se mi jeví jako nevšední
nebo nějak hodné pozornosti.
Foto: Vladislav Chmelař
! Proč název Imaginace?
Čeština nemá jednoslovný výraz,
který by vysvětloval pojem imaginace.
Snad vysvětlení najdete v mottu, kterým
výstavu uvádím. Fotografie mi pomáhá
vidět mnoho zajímavého, co oko mnohdy
nepostřehne. Prchavé okamžiky náhodných příběhů. Detaily v architektuře
nebo přírodě, jejichž krásu odhalí teprve
! Upravujete fotky v nějakém programu, například Photoshopu? Je to
podle Vás dnes již nutnost?
Pokud chcete fotku většího formátu,
vždy ji nějak upravujete, a to platí pro
cestu chemickou i digitální. Dříve byly
fotošopem ruce fotografa při zvětšování, dnes je to počítač.
! Kolik výstav jste zatím měl?
Kdysi dávno jsem se účastnil kolektivních výstav tesláckého fotokroužku.
V roce 2000 jsem se v galerii na Mělníce podílel na výstavě fotografií, plastik, textilií, obrazů, grafiky nazvané
„Chmelaři sobě“. K výstavě v rožnovské knihovně mne přesvědčila paní
Slížková, za což jí velmi děkuji.
Alexandra Buršíková
Diváci nechtěli muzikanty pustit z pódia
Z různých koutů hudebního světa se na
jedno pódium slétlo hned několik hráčů
na bicí a ethno nástroje. V čele s Pavlem
Fajtem, který Slet bubeníků před dvanácti lety založil. Projekt se letos představil v několika městech, naposledy 28.
října v Rožnově pod Radhoštěm.
„V prvním ročníku to bylo punkové,
strašně hlasité a ne zcela hudební. Ale
byla to taková opravdová bubenická
jízda a začalo nás to hrozně bavit,
tak v tom pokračujeme,“ připomněl
začátky projektu Pavel Fajt.
Každý Slet má jiné zaměření, v minulosti se k němu připojili afričtí, japonští
nebo filipínští hudebníci. Letos si kromě
Pavla Fajta zabubnovali a zahráli Marcel
Gabriel, Tomáš Reindl, Ondřej Anděra,
Pavel Koudelka, Miloš Vacík a německá
zpěvačka a klávesistka Oona Kastnerová.
„Byl to krásný večer, který jsem si
naplno užila. Z muzikantů sálala energie, jež mě nakazila, a musím říct, že
příští rok se na Slet bubeníků nejspíše
opět vypravím,“ řekla Romana Smetanová z Rožnova pod Radhoštěm,
kterou nejvíce zaujal zakladatel Slunečního orchestru a kapelník skupiny Tam
Tam Orchestra Miloš Vacík.
Zdravý Rožnov zve na
seminář zdravé kuchyně
Nevíte co uvařit, když nakoupíte na farmářskému trhu nebo si přivezete bedýnku
od svého ekozemědělce? Přijďte se poučit i pochlubit svými vlastními recepty
v sobotu 23. listopadu do cvičné kuchyně
Základní školy Videčská. Od dvou hodin
se zde bude pro širokou veřejnost konat
malý seminář zdravé kuchyně. Příspěvek
padesát korun zaručí ochutnávku všech
připravených pokrmů. Akci připravilo
občanské sdružení Zdravý Rožnov.
Jarmila Mikulášková
Stálicí Sletu je bubeník, výtvarník a pedagog Miloš Vacík (vlevo stojící).
Foto: Pavel Bartoň
Na koncert se přišlo do Společenského domu podívat dvě stě padesát
lidí. „Byl to hodně vydařený ročník.
Atmosféra byla skvělá a diváci nechtěli
muzikanty pustit z pódia,“ zhodnotila
dramaturgyně pořádajícího T klubu
– kulturní agentury Romana Rusková.
Jejím oblíbencem je Miloš Vacík. Letos
ji nejvíce zaujal Marcel Gabriel, který
zaskočil za nemocného Davida Kollera. „Byl to teprve jeho druhý koncert
se Sletem bubeníků, ale hrál naprosto
úžasně,“ uzavřela Romana Rusková.
-bur-
DOLNÍ BEČVA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
Bádali v laboratoři
STRANA 5
Pozvánky
Tento školní rok začala spolupráce dolnobečvanské základní školy se Střední zemědělskou a přírodovědnou školou v Rožnově pod Radhoštěm. Jsou jednou ze čtyř
základních škol, které se podílí na projektu Centra přírodovědného a technického
vzdělávání pro moderní výuku žáků ve Zlínském kraji.
! Mikulášskou výstavu připravili od
30. listopadu do 7. prosince v klubovně ve Staré škole senioři. Zájemci
si mohou prohlédnout a nechat se
inspirovat adventními věnci a dalšími
dekoracemi, svíčkami z palmového
vosku, svícny a mnoha jinými výrobky.
Vstupné je dobrovolné. Otevřeno je od
10 do 18 hodin.
! Večer slovenské hudby se koná
v sobotu 7. prosince v kolibě Pod Horú.
Návštěvníci se mohou zaposlouchat
do tónů lidové muziky Imrovců s primášem Juliusom Kováčom. Začátek je
v 19 hodin.
! Adventní koncert pořádá v sobotu 14.
prosince v kostele sv. Antonína Paduánského komise školská, kultury a sportu.
Začátek je ve 14 hodin.
-ta-
Zaujalo nás
Bílé pláště i vybavení laboratoře dělají výuku hned o hodně zajímavější.
Žáci už ví, jak se zkoumá chlorofyl.
Cílem je zvýšit zájem o studium těchto
oborů a manuální zručnost školáků. „Do
projektu se zapojili jak čtvrtá a pátá třída,
tak rovněž sedmáci, osmáci a deváťáci.
Všichni mají možnost se účastnit nejen
výuky v dobře vybavených laboratořích
a dílnách, ale také exkurzí. Například do
zašovského zemědělského družstva, které
patří ke skutečným špičkám ve svém
oboru,“ řekl Spektru Rožnovska ředitel
základní školy Pavel Urbanovský. Podle
něj se při dosavadním hodnocení učitelé
shodli, že žáky tato forma výuky nejen
baví, ale velmi obohacuje. Bývají překvapeni, jaké jsou možnosti. Deváťáci při
cvičení z biologie a chemie se seznámili
s vybavením odborných učeben a vyzkoušeli si práci s přístroji, ke kterým jinak
nemají přístup. Pozorovali například
mikroskopické organismy žijící ve vodě
a houby. Ve cvičení z chemie dělali rozbor
vody z domácích kohoutků nebo studánek
různými metodami. Podívali se i na zub
rostlinným barvivům - hlavně zelenému
chlorofylu.
ta, foto: Martin Polách
! Vítězkou čtvrtého ročníku korespondenční soutěže „Originální receptura
na martinskou husu“ se stala Marie
Maléřová z Dolní Bečvy. Svou martinskou husu připravuje na červeném víně
s nádivkou z husích drobů, červeným
a valašským zelím, špekovým a houskovo-pohankovým knedlíkem. Její
vítězství ohlásili pořadatelé na tradiční
Martinské pouti ve Frenštátě pod Radhoštěm 16. listopadu. Soutěž pořádalo
frenštátské Městské kulturní středisko
ve spolupráci s místní hotelovou střední
školou. Porota vybírala z devíti receptů
z různých částí Moravskoslezského
i Zlínského kraje.
Ze tří vybraných receptur pak žáci
školy pokrmy připravili. Nakonec rozhodla originalita tvůrců, zejména pak
použití krajových tradičních surovin.
U vítězného pokrmu zaujala podle
předsedy poroty Karla Drápala z Asociace kuchařů a cukrářů příloha, tedy
houskovo-pohankový knedlík. Vítězka
se vyhlášení výsledků nezúčastnila.
A tak svatý Martin přísahal, že jí cenu
předá osobně.
-ta-
Na cestě do Velkých Karlovic.
Senioři putují Valašskem
Křížem krážem procházejí valašskou krajinu dolnobečvanští turisté z řad seniorů.
Jednou z posledních podzimních túr se
stala vycházka na Pavlovu lúku ke zvoničce
a Sovník. Častým cílem jejich pochodů
bývá i Soláň a Velké Karlovice, kde
vždycky se zájmem navštíví zdejší dřevěný
kostel a hřbitov. K nezapomenutelným
výletům patřila návštěva nové rozhledny
na Velkém Javorníku v nadmořské výšce
918 m. Originální dřevostavba navazuje
na typickou místní frenštátsko-rožnovskou
architekturu. Vertikálně je členěna na devět
podlaží. Výška rozhledny je 25,915 m, má
dvě vyhlídkové plošiny. První se nachází
v 15,3 m a druhá ve 20,2 m. Základy byly
postaveny už loni na podzim. Náklady na
výstavbu dosáhly 3,6 milionu korun. První
návštěvníci se z ní mohli rozhlédnout
15. srpna letošního roku. Z rozhledny je
krásný výhled na frenštátskou brázdu,
masiv předních hor Beskyd až po Lysou
horu, Ondřejník, Poodří, Štramberk,
Veřovické vrchy a za příznivého počasí na
Malou a Velkou Fatru, Roháče a Belanské
Tatry na východě a Jeseníky s Pradědem
na severozápadě. Pro snadnější orientaci
jsou na nejvyšším ochozu umístěny panoramatické tabule.
ta, foto: Jaroslav Blinka
Rozhledna na Velkém Javorníku.
$ 571 647 168
www.dolnibecva.cz
PROSTŘEDNÍ BEČVA
Letovisko Zavadilka milovali malíři a také spisovatelé
Restaurační areál Zavadilka se nedá přehlédnout. Nachází se hned u hlavní cesty spojující
Slovensko s Českou republikou. Kolem vede silnice na Pustevny, nedaleko prochází cyklistická stezka. Zájezdní hostinec tu stával již v dřívějších dobách, hotel vystavěl koncem 20.
a začátkem 30. let minulého století Karel Malina. Ten dostal starou zájezdní hospodu s nízkou šenkovnou jako věno a hospodařit začal doslova s dvacetikorunou v kapse...
Aby letovisko lépe prosperovalo, vybudoval majitel malou vodní elektrárnu,
která zásobovala elektrickým proudem
nejen hotel, zavedl v něm ústřední topení
Valašský šenk přívětivě vítá každého pocestného.
Zavadilku čekají nemalé proměny.
a rozvíjel i další služby. V okolí přibylo
hrazené říční koupaliště s lodičkami
a v roce 1940 samotné koupaliště. Poblíž
byl tenisový kurt, hřiště na odbíjenou,
v založeném parčíku nechyběl taneční
parket, kde se dvakrát týdně pořádaly
večírky s oblíbeným Jazz-Bandem.
O tom, že si hotel oblíbili výletníci
nejen z Ostravy, Brna, ale také Prahy,
svědčí různé zápisy v kronice. Rádi zde
pobývali úředníci, umělci, literáti. K pravidelným hostům patřil malíř Augustin
Mervart, který ve svých četných obrazech zachytil tehdejší tvář zdejší krajiny.
Po roce 1948 přešla Zavadilka pod Jednotu Vsetín a původním majitelům se
vrátila až v devadesátých letech. Sportovně-rekreační zázemí však v té době už
téměř neexistovalo a ani hotel nesloužil
k ubytovávání hostů.
Po smrti zakladatele štafetu převzal
vnuk Zdeněk Malina a společně se svou
manželkou Ivou zde provozují restaurační služby. A nejen to. „Samotný hotel
i park čekají v nejbližších letech velké
přeměny. Kvůli tomu jsme vykáceli starý
park s kaštany, což jsem oplakala. Ale
hotel čekají opravy a vybudováno bude
nové rekreační zázemí,“ řekla Spektru
Rožnovska Iva Malinová.
Dění se proto přesunuje zejména do
Valašského šenku. Právě zde se koná
řada akcí pro děti, jako vítání jara, maškarní plesy, uspávání broučků. Dětem
i dospělým zájemcům jsou věnovány
kurzy tvorby košíků z pedigu, pravidelné
aranžování adventních věnců s Marií
Bartoškovou z Horní Bečvy, plesy
a další akce. „Nejvíce mne těší, že děti,
které se dříve pouze účastnily, tak nyní
při organizování pomáhají a baví je to,“
dodala Iva Malinová. Na pořádání akcí
se podílí i Jarmila Křenková ze Střediska
volného času v Rožnově pod Radhoštěm a další nadšenci. Ke konci roku pak
neodmyslitelně patří diskotéky – Štěpánská a Silvestrovká a zejména posezení
s vařonkou na Štědrý den dopoledne
s koledami. Společenský život tu prostě
neutichá.
Text a foto 2x: Táňa Arťušenková
Po přehrazené Bečvě se dalo jezdit i na lodičkách.
U hotelu nechyběly tenisové kurty.
Foto 2x: archiv HZ
Pozvánky
! Aranžování adventních věnců se
koná v pátek 29. listopadu ve Valašském šenku na Zavadilce. Zájemci si
musí donést chvojí, svíčky, zahradnické
nůžky. Začátek je v 17 hodin. Cena
věnce je 100 až 150 korun. Závazné přihlášky přijímá do 22. listopadu Monika
Fusková, tel.: 602 544 297, e-mail: [email protected]
! Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem se uskuteční v sobotu 30. listopadu v centru obce od 12 hodin. Připra-
vený je betlém i stánek, odkud mohou
děti poslat dopis Ježíškovi. V programu
od 14 hodin vystoupí soubory Javořina,
Skřivánek a bacovští Záhořané. Rozsvícení stromečku je plánováno kolem
17. hodiny. Potom rozzáří nebe tradiční
ohňostroj.
-ta-
$ 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
HORNÍ BEČVA
STRANA 6
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
Přání o dětském hřišti se splnilo
„Kryštofe, jdeme na houpačky a pak
si prolezeme celý hrad. Jsem zvědavý,
kdo z nás ho rychleji zdolá. A ještě
honem na lezeckou stěnu,“ třeťák Kris-
Kristián s Kryštofem si na hřišti rádi hrají.
tián Capík v rychlosti přeběhl dřevěnou pohyblivou lávku a už šplhal po
stěně. „Představu, co bychom chtěli
mít na hřišti, jsme kreslili letos na jaře.
A nyní si sem občas zajdeme pohrát,“
řekl Kristián Spektru Rožnovska.
Hrad, pískoviště, lezeckou stěnu, různé
druhy houpaček i lavičky na posezení
zobrazili žáci první a druhé třídy místní
základní školy začátkem letošního roku
na výkresech. Jejich představy putovaly
společně s žádostí obce o dotaci na
výstavbu dětského hřiště na Ministerstvo pro místní rozvoj. Obec tak získala
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 330 tisíc korun. Celkové
náklady na výstavbu hřiště u základní
školy dosáhly 471 tisíc korun. „Všechny
vybrané hrací prvky jsou certifikované,
aby odpovídaly normám a hlavně byly
bezpečné. Podobné zařízení v centru
obce chybělo. Jediné průlezky a houpačky jsou v areálu mateřské školy, ale
ten není přístupný pro veřejnost,“ uvedl
starosta Oldřich Ondryáš.
Text a foto: Táňa Arťušenková
Turisté z Klubu důchodců spolu se členy Klubu diabetiků vyrazili 14. listopadu na podzimní túru. Zvolili tento termín, protože čtrnáctý listopad je Den diabetu. Devatenáct účastníků
absolvovalo asi osmikilometrový pochod Proti diabetu od hotelu Valaška do Bučkového
a přes Rališku k penzionu U Sachovy studánky.
Text a foto: MN
HLEDÁ SE KESSIE
O Kateřině Jalůvkové i její fence Kessii jsme ve Spektru Rožnovska psali.
Obec investuje do oprav chodníků a místních komunikací
Přibližně v polovině letošního září začali
zaměstnanci firmy Vojkůvka z Dolní
Bečvy opravovat chodník vedoucí od
mostu u kostela po odbočku směrem na
Kobylské. V těchto dnech už své dílo předali do užívání.
„Chodník byl doslova v katastrofálním
stavu. Dlaždice se místy drolily, z povrchu vystupovala kanalizace. Těžko se po
něm jezdilo s kočárky a hrozily úrazy. Do
jeho opravy jsme z obecního rozpočtu
investovali 1 690 tisíc korun, což je cena
i s DPH,“ informoval starosta Oldřich
Ondryáš. Je to první etapa rekonstrukce
chodníků. Příští rok na jaře budou
opravy pokračovat. Nový povrch dostane
chodník od prodejny Davidova směrem
k odbočce Na Lukách.
Do oprav několika úseků místních
komunikací vynaloží obec z rozpočtu
i s DPH 2 300 tisíc korun. Technologií penetrace tak dostávají nový povrch
cesty na Červenci, u Zavadilky směrem
k Adamčíkům, v Hluboké, Liščí a Na
Lukách.
Text a foto: Táňa Arťušenková
S kamarádkou Sandrou Hanasovou
předváděly ve školách i školkách se
svými čtyřnohými kamarády psí sporty.
A protože psy skutečně milují, výtěžek
věnovaly rožnovskému útulku. Katka
teď prožívá těžké okamžiky. Kessie
se 28. října ztratila. Její panička stále
doufá, že ji někdo viděl nebo si ji možná
dokonce vzal k sobě. Ozvěte se prosím
na telefon 773 597 227 nebo napište na
e-mail [email protected]
Výběrové řízení
! Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva vypisuje výběrové
řízení na místo vedoucí učitelky pověřené
vedením mateřské školy. Požadavky:
vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, požadovaná praxe dle
§ 5, zákona č. 563/2004 Sb., odborné,
řídící a organizační schopnosti, znalost
školských předpisů a školské problematiky, občanská a morální bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav. K přihlášce doložte
kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
Pracovníci společnosti Vojkůvka dokončují chodník.
přehled praxe, strukturovaný životopis.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. ledna
2014. Přihlášky odesílejte do 6. 12. 2013
na adresu: Základní škola T.G.Masaryka
a mateřská škola Horní Bečva, 756 57
Horní Bečva. Obálku označte textem:
„Výběrové řízení“.
-ZS-
$ 571 645 105
www.hornibecva.cz
HUTISKO-SOLANEC
Repliky historických vitráží zdobí opět presbytář kostela
Mistři skláři z firmy Glassicentrum z Kamenického Šenova namontovali v kostele
sv. Josefa minulý týden repliky dvou vitráží. Klanění tří králů a Svatá rodina jsou po
dvou letech na svých místech v presbytáři.
Pracovníci z Kamenického Šenova
zahájili montáž 11. listopadu. „Vytvořit
kopie originálů nebylo vůbec jednoduché. Památkářům, ale ani nám se nepodařilo zjistit, odkud obě vitráže pocházejí a jak jsou staré. Odhadujeme, že
pocházejí z Rakouska-Uherska. Už
jsme se setkali s tím, že když se někde
renovoval kostel a měnily se vitráže,
pak se poslaly někam jinam. V každém
případě jsou úplně jiné a zřejmě starší
než čtyři, které jsme opravovali v roce
2011,“ řekl Spektru Rožnovska sklář
Milan Augustin.
„Oba originály byly hodně poškozené.
V některých místech jsme měli k dispozici jen maličké kousky skla. Barvy jsme
Detail repliky vitráže Svatá rodina.
míchali sami. Než jsme dosáhli stejných
odstínů barev i průhlednosti, znamenalo
to pro nás přibližně pět set zkoušek. Ale
dokázali jsme to,“ uvedl jeho kolega Miroslav Kressl. Dodal, že zkušenosti sice
mají, vitráže opravovali pro Obecní dům
nebo Týnský chrám v Praze, pro řadu
kostelů, například v Mostě, Brně. Ovšem
žádná zakázka není stejná, vždycky je
třeba něco nastudovat, doučit se.
„Jsem šťastný, že toto dvouleté martýrium máme již za sebou. Kostel má
navíc zcela nová krásně opravená
okna. V jednom okamžiku hrozilo, že
památkáři nařídí namontovat původní
vitráže bez ohledu na to, že jsou hodně
poničené. Nakonec všechno dobře
dopadlo,“ konstatoval farář Josef Strbák. Oprava obou oken stála téměř 260
tisíc korun.
Text a foto 2x: Táňa Arťušenková
Milan Augustin a Miroslav Kressl (zprava) ukazují část vitráže Svatá rodina.
Šperkařky se učily vyrábět nenapodobitelné náhrdelníky
Originální ozdoby si v Kurzu pro šikovné
ruce, který zorganizovala 14. listopadu
knihovnice Marie Fajkusová, vyráběla
desítka účastnic. „Modelovat korálky mne
baví. Náušnice a náhrdelník jsem si zhotovila už minule. Jsem zvědavá, co budeme
dělat dnes,“ řekla ještě před začátkem
akce Terezka Chudějová. Na kurz přišla
s maminkou. Hanka Kotulová tuto techniku znala ze školního kroužku a různé
náramky i korálky si dělá doma. „Přišla
jsem se zase něco nového přiučit.“
Některé kurzantky očekávaly hromady různých korálků a drátků, proto
začátek kurzu, kdy si musely zpracovat na budoucí šperky různobarevnou
hmotu, je trochu překvapil. „Používáme skvělý modelovací materiál.
Ani při pečení nemění své vlastnosti,
to znamená barvu a tvar. Výborným
pomocníkem je strojek na nudle, na
kterém se vyvalují stejnoměrné plátky.
Polymerová hmota se pak vytvrzuje
v elektrické troubě,“ vysvětlovala lektorka Marie Švihelová. Své žačky tentokrát učila kytičkový vzor a brzy pod jejím vedením začaly vznikat nejrůznější
sympatické a hlavně nenapodobitelné
ozdoby. Všechny „šperkařky“ byly na
své výrobky patřičně pyšné.
Text a foto 2x: Táňa Arťušenková
Lektorka Marie Švihelová vysvětluje, jak se dělá kytičkový vzor.
! Schola vystoupí v kostele sv. Josefa
v neděli 24. listopadu. Začátek koncertu je
v 15 hodin.
! Mikulášský jarmark se bude konat
7. prosince v centru obce. V programu
vystoupí Dětský pěvecký sbor ze základní
školy, cimbálová muzika Světlina, folklorní soubor Soláněk a cimbálová muzika
Strunka.
Každý šperk je skutečným originálem.
Krátce
! Studenti prvního ročníku Hotelové
školy ve Frenštátě pod Radhoštěm Jiří
Skalík a Marek Růčka z Hutiska-Solance
Pozvánky
obsadili druhé místo v korespondenční
soutěži o nejlepší recept na svatomartinskou husu s jablky.
-ta-
! Pečení perníčků, vánoční obchůzková
hra Betlehemci v podání folklorního souboru Račan z kysucké Oščadnice a beseda
s etnografem Danielem Drápalou o obyčejích a zvycích adventního a vánočního
času na moravsko-slovenském pomezí se
uskuteční v IC Zvonice na Soláni 15. prosince. Výstavu betlémů si mohou návštěvníci prohlédnout již od 30. listopadu. -ta-
$ 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
VALAŠSKÁ BYSTŘICE
STRANA 7
U Kopčanů se řemeslo dědí z otce na syna
Osmadvacetiletý Zdeněk Kopčan se vyučil tesařem. Vyrůstal a dodnes žije ve Valašské Bystřici a do lesa to má coby kamenem dohodil. Dřevo mu učarovalo už v dětství,
kdy při práci rád pozoroval svého otce Josefa, nositele tradice lidových řemesel.
Ten dokonce v roce 1995 předváděl zpracování dřeva až ve Washingtonu. Tehdy
tam tesaři z rožnovského Valašského
muzea v přírodě místním obyvatelům uká-
zali svou dovednost. „Přímo na místě jsme
zhotovili dřevěnou zvoničku, kterou si
pak odvezli Čechoameričané do Texasu,“
vzpomíná Josef Kopčan. Před několika
měsíci ukončil práci v rožnovském muzeu
a je již na důchodě. Tesařské práci se ve
skanzenu věnuje i syn Zdeněk, který společně s kolegy staví sruby, opravuje ploty,
renovuje střechy, mlýnská kola apod.
stávaly na třech nožkách a přadleny si
stěžovaly, že jim kolovrátek poskakoval
po podlaze, neměl patřičnou stabilitu.
Trojnožku jsme nahradili obdélníkovým
podstavcem a ohlasy jsou zatím příznivé,“ dodal valašskobystřický tesař.
Další úpravy však neplánuje. Místní
zpracování dřeva má své letité tradice, jež
je třeba zachovat a ctít. V té souvislosti
Zdeněk Kopčan zavzpomínal na týdenní
pobyt v Norsku před dvěma lety, v rámci
kterého spolu s dalšími řemeslníky předváděl valašský styl úpravy dřeva. „Zatímco
my z hranolu tesáme klasické čtverce,
Norové se vyžívají v kosočtvercích. Potěšilo nás, že hladké rovné stěny se jim zalíbily,“ dodal Zdeněk Kopčan, nositel regionálního produktu Pravé Valašské. Jeho
ochrannou známku, jež podporuje ruční
práci místních výrobců, si nechal nalepit
na dveře svého osobního auta. Je totiž přesvědčen, že valašské zpracování dřeva má
v našem regionu slibnou budoucnost.
Text a foto: MTA
Když přijede po práci domů, ruce do
klína nesloží. Pro Veselou například vybudoval stylovou informační tabuli u autobusové zastávky, třímetrovou zvonici vyrobil
zákazníkovi z Valašského Meziříčí. Kamarádovi postavil dřevěný sendvičový domek
a videčskému farmáři dokončuje ovčín.
Nejvíce objednávek dostává na krovy,
ale i na vyřezávané altánky s dřevěnými
žlaby. Prý jsou zase v módě a zejména
u roubenek nahrazují měděné okapy. „Do
muzea jsem nedávno zhotovil šest rýn,
každá měřila deset metrů. Vnitřek vytírám
gumoasfaltem, voda po něm pěkně stéká,“
podotkl Zdeněk Kopčan. Neodmítne ani
zakázku na klasickou lavičku, stoličku či
jiný dřevěný nábytek.
Zdeněk Kopčan vyrábí kolovrátky zejména pro muzea. Nedávno jeden putoval
z Valašské Bystřice do Strážnice.
Čas od času zhotovuje kolovrátky.
„Ty jsme ale kapánek vylepšili. Dříve
Chaos připravuje
novou premiéru
Na osmadvacátou sezonu se připravuje divadelní soubor Chaos. Zkouší dvakrát týdně
od 23. října a premiéru chystá na 18. a 19.
ledna 2014 ve Valašské Bystřici. Režiséra
a zároveň vedoucího ochotnického souboru
Josefa Rýdla jsme se zeptali:
! Kde čerpáte inspiraci?
V synopsích her na webových stránkách Dilie nebo v divadelních recenzích.
Potom si objednáme několik vybraných
scénářů a po jejich prostudování se rozhodneme, kterou komedii budeme hrát.
Letos jsme zvolili hru Kena Ludwiga Pod
praporem něžných dam v překladu Ludmily Jánské. Odehrává se začátkem šedesátých let 20. století a je o dvou neúspěšných shakespearovských hercích, které
napadne vydávat se za dávno zmizelé
synovce milionářky Florence, aby získali
její dědictví. Když se ukáže, že Florence
ve skutečnosti měla neteře, vůbec je to
neodradí a převléknou se za ženy.
! Změnilo se herecké obsazení v porovnání s minulou sezonou?
Na divadelních prknech se nově objeví
Jana Majerová, Jana Bařinková, Milena
Bláhová, Miroslav Chumchal a Radek
Štefela. Kromě herců z Valašské Bystřice
se představí i hostující kolegové ze Zubří
a Rožnova pod Radhoštěm.
-IK-
Dřevěné žlaby v módě
Inovovaný kolovrátek
Na slovíčko
Krátce
! Výtvarné dílničky Katky Neužilové se
konají každou středu od 15 hodin ve Společenském domě U Pernických. Maminky,
které jsou se svými dětmi na mateřské
dovolené, jsou zvány i do herničky vždy
v úterý od 8.30 hodin.
-MTA-
Autorem stylových lamp v rožnovském
Valašském muzeu v přírodě je Josef
Kopčan.
$ 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
ZUBŘÍ
Nabídka divadelního předplatného
Lenka Přečková, která rozvíjí kulturní život ve městě
Zubří, připravila divadelní nabídku pro rok 2014 a pravidelným návštěvníkům Klubu vzkazuje, že i v příštím
roce se mohou těšit na skladbu představení, která je rozesměje, dojme, odpoutá od starostí všedních dnů, pohladí
a polaská.
31. ledna
Pod praporem
něžných dam
ZUBŘÍ MÁ NOVÉ KLIDOVÉ CENTRUM. Tříletá dvojčata Kuba a Vojta s pětiletým bráškou Jendou (na spodní fotografii) nedávno navštívili svou babičku
Diamantos Mičkovou v Zubří. Když v areálu pod Petrohradem zahlédli houpačky a další zahradní prvky, běželi si je vyzkoušet. A zdaleka nebyli jediní,
komu se nové herní prostranství zalíbilo. Dětským radovánkám začalo sloužit
nové klidové centrum, které na svých pozemcích vybudovalo město Zubří. Jak
uvedl pro Spektrum Rožnovska vedoucí odboru výstavby Radek Janošek, investice si vyžádala 1 274 014 korun, přičemž dotaci ve výši 242 499 korun poskytne
Státní fond životního prostředí. Architektka Svatava Fišarová, autorka výtvarného projektu, uvedla, že klidové centrum má sloužit jako odpočinková část ve
středu města pro všechny věkové kategorie. V areálu jsou nově umístěny lavičky,
které budou lemovat i jezírko s dvoumetrovou fontánou nazvanou Tekoucí lilie.
Jejím autorem je Zdeněk Marek z Tiché.
Text a foto: MTA
Valašskobystřický divadelní soubor Chaos
představí komedii, která se odehrává
začátkem šedesátých let 20. století. Dva
neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo
zatouží po dědictví milionářky Florence.
Co všechno pro to udělají a jaké překvapení
je přitom čeká, o tom pojednává hra známého amerického autora Kena Ludwiga.
Hrají Honza Závorka, Pepa Šturma,
Jana Majerová, Jana Bařinková, Milča
Bláhová, Jaromír Veith, Martina Mondříková, Pepa Rydl a Radek Štefela.
12. února
Vyhazovači
Divadlo Radka Brzobohatého do Zubří
přijíždí s neuvěřitelně vtipným a nesmírně
lidským příběhem, který se točí kolem
disco klubu Cinders. Na jevišti se představí komická paleta lidských charakterů,
z nichž každý tvoří osobitý příběh. Energií sršící komedii dominuje hudba a písně
Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto
Čekan, Vojtěch Hájek a Petr Vágner.
16. května
Šest tanečních hodin
v šesti týdnech
Divadlo Ungelt si pro svá zájezdová
představení vybralo světově proslulý
komediální hit. Madame Lily Harrison
si najme Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, ča-ču
a moderní tanec.
Hrají a tančí: Chantal Poullain a Pavel
Kříž, vítěz Star Dance 2010.
3. října
Rodina je základ státu
Situační komedie o doktoru Mortimorovi, který si na poslední chvíli připravuje důležitou přednášku pro kolegium
neurologů. Nečekaně ho však navštíví
bývalá milenka s velkou novinou: mají
spolu 18letého syna, který by rád poznal
svého otce. Lékaře čeká sál plný posluchačů s netrpělivým šéfem a nic netušící
manželkou a na druhé straně zuřivý
a psychicky labilní nemanželský syn.
Jak to dopadne? Podaří se neurologovi
zachránit čest i kariéru?
Hrají herci Slezského divadla
v Opavě.
28. listopadu
Peklo v hotelu
Westminster
Jak je možné, že ve dvou sousedních
manželských apartmánech hotelu
Westminster bydlí celkem jedenáct lidí?
V této „cooneyovské“ komedii pánové
bojují o krk, dámy o svou pověst, ředitel o renomé hotelu a nic nechápající
čínský číšník servíruje kávu pro tucet
osob…
Hrají herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
Představení začíná vždy v 18 hodin.
Rezervace permanentek, které budou
v prodeji začátkem prosince, je možná
v kanceláři odboru kultury a sportu
v Klubu Zubří, tel. 571 659 447 nebo
prostřednictvím návratek zveřejněných
na www.mesto-zubri.cz a v Zuberských
novinách. Stávajícím předplatitelům jsou
jejich místa rezervována jen do konce listopadu.
-KZ-
Pozvánky
! Prezentaci fotografií s podzimní
tematikou nabízí veřejnosti portál www.
zubran.cz. Snímky, které budou vystaveny na tomto informačním portálu
a zároveň i na Facebooku, je možné posílat na [email protected]
! Techniku Tiffany, fusing dekorace interiéru a šperku včetně výrobků vytvořených
vlastní originální technologií představí
v muzeu Na Petrohradě Šárka Dořičáková.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 28. listopadu
v 16 hodin. Výstava bude otevřena každý
den od 14 do 17 hodin kromě pondělí.
! Vánoční koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou se v Klubu
Zubří koná v pátek 29. listopadu od 18
hodin. Vstupenky jsou v předprodeji za
300 korun.
-LP! Vítání nových občánků se koná
v sobotu 23. listopadu od 10 hodin na
Městském úřadě v Zubří.
! Třikrát týdně, v úterý, středu a pátek,
má zuberská knihovna otevřeno až do
18 hodin.
-MTAMěstský úřad
OZNÁMENÍ
Město Zubří, U Domoviny 234, 756
54 Zubří, vyhlašuje výběrové řízení
na funkci vedoucího/vedoucí úřadu,
tj. tajemníka/tajemnice Městského
úřadu v Zubří.
Zájemci předloží písemnou přihlášku včetně příloh do pátku 6. prosince 2013 do 11.30 hodin osobně do
podatelny Městského úřadu Zubří
nebo poštou, a to v zalepené obálce
označené: „Výběrové řízení – tajemník/tajemnice – neotvírat“.
Bližší informace jsou k dispozici
na www.mesto-zubri.cz a na úřední
desce městského úřadu.
-INF-
$ 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIDČE
STRANA 8
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
František Jaskula: Valašsko je malebný a milý kraj
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy slaví v letošním roce čtyřicáté výročí od
svého založení. Co se za tu dobu všechno změnilo? O tom jsme si povídali s jejím
vedoucím Františkem Jaskulou.
! CHKO Beskydy je co do rozlohy největší v rámci České republiky. Rozrostla
se za čtyři desítky let?
Nikoliv. Stále se rozprostírá na l 200
čtverečních kilometrech a doposud
uchovává výjimečné přírodní hodnoty,
zejména zbytky původních lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů
a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a pastviny, unikátní
povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má stále
mimořádnou estetickou hodnotu, která
vznikla historickým soužitím člověka
s horami.
na nich dříve žili, zmizeli. Důsledky
jsou patrné dodnes. Výhledy z hřebenů
nahrazujeme rozhlednami.
A ještě jeden příklad ze současnosti:
V Beskydech a jejich podhůří je patrný
přímo neuvěřitelný stavební tlak. Některé obce, kterými prochází hranice
CHKO, se mimo chráněné území rozvíjejí tak překotně, že ztratily svůj původní charakter a převládlo v nich to, co se
označuje jako sídelní kaše nebo suburbie. Něco nepěkného, co známe z okolí
velkých měst. Ještě pořád jsem optimista a doufám, že podobně neskončí
i obce v CHKO.
! Zatímco rozloha se nezměnila, význam
ochrany našeho přírodního bohatství se
neustále zvyšuje.
Při pohledu na čím dál více zastavovanou a intenzivně využívanou českou
krajinu to tak úplně nevypadá. Přesto
hodně pomohl nový zákon o ochraně
přírody z roku 1992. Odborníci ho v té
době hodnotili jako jeden z nejlepších
v Evropě. A že platí dodnes, byť s mnohými korekturami, je obdivuhodné.
Zatímco zřizovací výnos CHKO hovoří
o zachování valašské krajiny obecně,
nový zákon určil konkrétní pravidla.
Jak chránit krajinný ráz, jak ovlivňovat
hospodaření v lesích, vodních tocích
nebo co dělat pro zachování nejvzácnějších druhů.
! CHKO Beskydy eviduje 57 maloplošných zvláště chráněných území. Jak
o ně pečujete?
Jsou to takové třešničky na dortu
valašské krajiny a můžeme je chránit
jedině ve spolupráci s vlastníky dané
lokality. Vysvětlíme jim, co je zde jedinečného, a požádáme, aby nám dané
území pomohli zachovat. Přitom se
snažíme přispět i finanční dotací ze
státního programu Péče o krajinu.
Vlastně máme velké štěstí, protože lidé
na Valašsku si pouto k přírodě většinou udrželi a mnozí i dnes obdělávají
své pozemky, chovají ovce, kozy. Něco
takového jinde v Čechách už takřka
neuvidíme. Se současnými vlastníky
chráněných pozemků ročně uzavíráme
na tři sta smluv o vzájemné spolupráci
při údržbě a zvelebení daných lokalit.
Abych nemluvil jen v obecné rovině,
uvedu příklad hřebenových luk na
Soláni, o které se starají vlastníci. Od
jara do podzimu louky zdobí chráněné
druhy rostlin. Nalezneme zde úplnou
sbírku orchidejí. Jako první vykvétají fialově a žlutě zbarvené prstnatce
bezové, následují vstavače mužské
! Některý čtenář namítne, že zbytečně
komplikujete stavebníkům a firmám život.
Odpovím příkladem z osmdesátých
let minulého století. Benevolentní zákon
o ochraně přírody tehdy způsobil nadměrné zalesnění beskydského pohoří
a rozšíření smrkových monokultur do té
míry, že zanikly mnohé paseky a krásné
výhledy z hřebenů. Živočichové, kteří
při čerpání dotací, třeba na důležité ekologické stavby, jakou je Čistá Bečva II.
! Do jaké míry spolupracujete se
strážci přírody?
Významně pomáhají jedenadvaceti
zaměstnancům Správy CHKO Beskydy. Ve svém volném čase navštěvují
své regiony a starají se o ně. Naše
spolupracovníky pravidelně školíme,
přičemž nejdříve se stanou „zpravodajem“ a teprve po určité době a složení
zkoušek je jmenujeme strážci přírody.
Jejich věkové složení je různé, hlásí se
mladí i důchodci, ženy i muži. Uvítáme
další zájemce, kteří by chtěli pomáhat
při ochraně přírody.
František Jaskula rád objevuje dosud nepoznaná místa. Foto: Radka Jaskulová
a prstnatce májové, doprovází je pětiprstka žežulník a později i prstnatec
Fuchsův, kruštíky nebo hlavinka horská.
! Videčský vrch Vápenka patří také
mezi chráněné třešinky na dortu?
To ne, přesto se jedná o velmi cenné
území, jehož údržbou se snažíme ve
spolupráci s majiteli pozemků a českým
svazem ochránců přírody Salamandr
zachovat výskyt vzácných druhů rostlin
a živočichů.
! Od roku 2004 je CHKO Beskydy
součástí evropské Natury 2000. Co
pozitivního toto členství přináší?
Projekt Natura 2000 pečuje o největší
přírodní bohatství, které v hodně osídlené a značně proměněné Evropě ještě
zůstalo. A mezi ně se řadí i 23 přírodních společenstev v Beskydech. Je pozoruhodné, že v nich žije také 12 druhů
ptáků, kterým v Evropě hrozí vyhynutí.
Proto v nich Natura 2000 před osmi
lety vyhlásila dvě ptačí oblasti Beskydy
a Horní Vsacko. V souvislosti s tímto
významným projektem bylo zapotřebí
prosadit určité změny v lesním hospodářství. Uklizené stejnověké prostředí
bez mrtvého dřeva totiž ptákům příliš
neprospívá. A protože cenné území si
zaslouží zachování a tedy i péči, přináší
členství v Natuře 2000 také zvýhodnění
! Vaše nejoblíbenější místo v Beskydech?
Je jich spousta. V těchto krásných
horách pořád nacházíte dosud nepoznaná pěkná místa, takže stále něco
nového objevujete. Rád navštěvuji divoké
obtížně dostupné končiny Moravskoslezských Beskyd. Přesto je mou srdeční
záležitostí Valašsko. Malebný a milý
kraj. Nádherným místem je Javorníček
ve Velkých Karlovicích, půvabné jsou
procházky po pasekách kousek od Rožnova. Při výletu po valašskobystřickém
hřebenu se ani nechce věřit, že pár kilometrů odsud pulsuje život 17tisícového
města. Je dobře, že tak blízko našeho
obydlí máme úžasné přírodní bohatství.
-MTAMgr. František Jaskula se narodil
v roce 1968. Pochází z Kyjovic na
Opavsku a od roku 1993 bydlí ve
Vidči. Jeho velkým koníčkem je příroda a fotografování.
$ 571 655 010
www.vidce.cz
VIGANTICE
Obec podporuje kompostování
Pozvánka
! Vánoční prodejní výstava se koná
v sobotu 23. listopadu od 14 hodin ve Viganticích v prostorách místní základní a mateřské školy. Oproti loňskému roku se ještě více
rozšíří bohatá prodejní nabídka adventních
věnců, svícnů, stromečků, hvězd, živých
květin a dalších půvabných dekorací, které
připravují zkušené aranžérky z Vigantic
a okolí. Výstavu organizují ženy z kulturní
komise místního obecního úřadu. Připravují také občerstvení a výtvarné dílničky
s vánoční tematikou pro děti, jejichž dalším
aktivitám bude určen i výtěžek z dobrovolného vstupného.
-MTA-
Vigantice nejsou v našem mikroregionu zdaleka jediné, které s příchodem letošního
podzimu distribuují svým občanům kompostéry.
Zasloužila se o ně Místní akční skupina totiž o levnou záležitost. Cena jednoho
Rožnovsko, která se rozhodla pro realizaci kompostéru je vyčíslena na 2 368 korun.
projektu spolufinancovaného Evropskou Obecní úřad Vigantice zároveň obstaral 20
unií – Fondem soudružnosti a Státním kompostovacích sil o objemu 2 000 litrů
fondem životního prostředí České repub- pro školní zařízení, koupaliště, výletiště,
liky. Smyslem této iniciativy je podpora bytové jednotky a další objekty, v nichž se
třídění odpadu prostřednictvím domácího předpokládá vznik většího množství bioodkompostování.
padu. Celková zakázka pro Vigantice vyšla
Pro občany Vigantic zajistil místní obecní zhruba na 900 tisíc korun, přičemž obecní
úřad celkem 300 kompostérů o objemu pokladnu stála 90 tisíc korun.
Občané, kteří si přijdou pro nový kom900 litrů. Vycházel přitom z počtu popisných čísel, kterých je nyní 337. Podle dosa- postér, zároveň dostanou i návod k jeho
vadního zájmu občanů se zdá, že to byla používání. „Kdo již s ním zkušenosti má,
rád se o ně podělí,“ uvedla Zdenka Vaňsprávná prognóza.
Jak Spektrum Rožnovska informovala ková. „Například jeden pán do ní vkládá
Zdenka Vaňková, která má na starosti ve svislé poloze tři hadice - tzv. husí krky
distribuci nádob, lidé jsou spokojeni, pro řádné provzdušnění vnitřku nádoby.
a dokonce jsou takoví, kteří by chtěli do Kompostér nevystavuje přímému slunci.
bezplatného pětiletého pronájmu i více Lépe je mu pod stromem.“
Text a foto: MTA
kusů. Jenže to není možné, nejednalo se
Aktuálně
! Předběžnou dohodu o spolupráci mezi
Viganticemi a slovenskou obcí Ludrová
podepsali 5. listopadu jejich starostové
Aleš Depta a Peter Slimák. V dokumentu
se uvádí, že spřátelené vesnice budou
rozvíjet kontakty mezi společenskými
organizacemi, podnikateli, školami
a zájmovými sdruženími. Představitelé
Vigantic a Ludrové chtějí vytvářet společné projekty, které umožní občanům
lepší poznání kulturně-historického
dědictví obou národů. Ludrová, v níž
bydlí 1 015 obyvatel, se nachází nedaleko
Ružomberka, zhruba 140 km od Vigantic. Její webové stránky www.ludrova.
sk edituje přímo starosta Peter Slimák,
který se snaží o co největší informovanost veřejnosti.
-MTA-
Jednou větou
! Pět chlapců a sedm děvčat, kteří se
narodili od 16. listopadu 2012 do 30. září
2013, slavnostně přivítal mezi občany
Vigantic starosta Aleš Depta v neděli
10. listopadu.
-HF-
$ 571 654 848
www.vigantice.cz
ZAŠOVÁ
Kulturní novinka: Šest dostaveníček s divadlem v roce 2014
Milé překvapení objevili v listopadovém
vydání Zašovských novin divadelní příznivci. V souvislosti s tolik očekávaným
otevřením nového objektu kulturního
domu v Zašové oslovil místní obecní úřad
herecké spolky a agentury v České republice a vybral šest příběhů pro divadelní
předplatné roku 2014.
Jak uvedla pro Spektrum Rožnovska
Kristýna Dobiášová, asistentka kultury,
sportu a cestovního ruchu Obecního
úřadu v Zašové, zhlédnutí představení
v moderním sále se 300 sedačkami
nepochybně umocní divácký zážitek. O čerstvé dojmy se pak milovníci
dobré zábavy mohou podělit v útulné
kavárničce informačního centra. „Je to
výborná zpráva pro kulturní veřejnost
nejen ze Zašové, ale i z okolních vesnic,“
podotkl fotograf Svatopluk Nepala,
který vyjádřil naději, že za dobrou komedií se do nového zašovského kultur-
ního stánku vydají divadelní příznivci
z celého mikroregionu.
Zesnulá tetička ale náhle ožije a udělá
hercům čáru přes rozpočet.
Hrají členové divadelního souboru
Chaos z Valašské Bystřice.
28. března
Lásky a párečky
21. února
Pod praporem něžných dam
Bláznivá komedie se odehrává v padesátých letech 20. století a pojednává
o dvou neúspěšných hercích Jackovi
a Leovi, kteří se rozhodnou v přestrojení za tetiččiny neteře obrat umírající
starou příbuznou o dva miliony dolarů.
Divadelní agentura Sophia Art představí
v Zašové mistrovsky napsanou a místy hořkou komedii, jež se ve Francii stala v roce
2004 nejúspěšnější hrou roku. Komickým
způsobem demonstruje problémy nastupující dospělosti. Odhalit uprostřed noci
pravdu může totiž být občas velmi legrační.
Hrají Jan Révai, Kateřina Janečková,
Karel Zima, Jarmil Škvrna a Ernesto
Čekan.
25. dubna
Kolega Mela Gibsona
Divadelní spolek Frída představí
komorní příběh jednoho herce. Začíná
ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, zatčen
za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií.
Hraje Martin Trnavský.
26. září
Slečna Abigail
Téma neuchopitelných vztahů mezi
muži a ženami si vzala na mušku divadelní agentura Metropol Art Production. Je to hra o randění, sbližování se
a manželství.
Hrají Jitka Asterová a Lukáš Pavlásek.
24. října
Kachna na pomerančích
Ďábelsky rozehraná partie manžela,
kterak získat zpět svou ženu za pomoci
jejího milence a své milenky.
Hrají herci Divadla Devítka z Ostravy-Pustkovce.
21. listopadu
Splašené nůžky
Detektivní komedie, v níž o tom, kdo
je vrah, rozhodují diváci.
Hrají herci Městského divadla ve
Zlíně.
Předplatné na všech šest představení,
která začínají vždy v 18 hodin, stojí 919
korun. Rezervovat si ho lze na telefonu
571 620 927 nebo na adrese dobiasova
@zasova.cz.
-ZAS-
$ 571 634 041
www.zasova.cz
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
PÍŠETE S NÁMI NOVINY
Kaštan Jakob od Anny Frankové
STRANA 9
Děti si užily podzimní Čtyřlístkový den
Dnů Anny Frankové, které se konají
v německém Bergenu – jen pár kilometrů od koncentračního tábora Bergen-Belsen, ve kterém Anna Franková
zemřela. Zúčastnění studenti různých
národů a náboženství poté spolupracují
na projektech, kterými se snaží navázat
na pozitivní myšlenky, o nichž ve svém
deníku před více než 60 lety mladá
dívka psala.
Nadějná generace
Studenti výměnného projektu zasadili kaštan Jakob.
Dne 3. října ožilo rožnovské gymnázium ojedinělou akcí. Studenti německého jazyka zasadili odnož nejcennějšího stromu Holandska. Kaštan,
o němž se zmiňuje Anna Franková ve
svém autobiografickém deníku jako
o jediném kousku přírody, který ji spojoval s vnějším světem v době, kdy se
celá rodina ukrývala v zadním traktu
jejich domu. V současné době má
amsterdamský kaštan jen tři odnože – v
Bergenu, v Polsku a právě v Rožnově
pod Radhoštěm na gymnáziu.
Celá škola pojala akci velice slav-
nostně. Studenti, kteří se loni účastnili
projektu Dny Anny Frankové a strom
přivezli sem do České republiky, poučili
své mladší spolužáky o tom, kdo Anna
vlastně byla, a předali jim poselství
a rady, jak o kaštan nejlépe pečovat.
Spolupracují na projektech
Sbor Juventus zazpíval i několik
německých písní ze svého repertoáru
a pokřtil našeho „svěřence“ symbolicky
JAKOB – podle známé německé písně.
Již od roku 2000 se mladí lidé, z Rožnova gymnazisté, a celé Evropy účastní
Každoročně je náplní jiná aktivita.
Například loni jsme vytvářeli koláže,
které budete od listopadu moci vidět na
výstavě i u nás na městském úřadě vedle
polikliniky – jedná se o putovní projekt,
jindy studenti natáčeli film nebo hráli
divadlo. Již od samého počátku celý
projekt pravidelně organizují a financují město Bergen, Nadace Konráda
Adenauera v Hannoveru a Fond Anny
Frankové v Basileji. Jejich záměrem je
ukázat studentům, že oni jsou ta generace, která může dovést život ve 21. století k lepšímu. Myšlenky a inspiraci hledají zúčastnění přímo v deníku, v němž
Anna vyjadřuje svá poselství budoucím
generacím a své tužby a víru v mírový
svět.
Celý projekt má mezi studenty velký
úspěch, zachováním této tradice a zároveň i poděkováním hlavní organizátorce
projektu Ivaně Novákové za dlouholetou spolupráci a velký přínos snad bude
časem krásný zdravý statný kaštan,
jediný v České republice, připomínající
své svědectví…
Text a foto:
Studenti výměnného projektu
Mateřská škola 1. máje 1153, detašované pracoviště 864, uspořádala ve
středu 9. října již tradiční Čtyřlístkový
den pro děti a jejich rodiče.
Pro děti byly na zahradě různé disciplíny, jako chůze po kladině, lezení
tunelem nebo namotávání myšiček
na provázek. Za splnění úkolu děti
dostaly razítko a sladkou odměnu.
I když se na nás sluníčko moc neusmívalo, celé odpoledne jsme si společně
užili.
Text a foto: Vlasta Martináková
Žáci poznávali Vídeň
Studenti gymnázia vyrazili za kulturou
ztrestal každého, kdo se mu octl v cestě.
Nočním katastrofám se pokoušel přijít
na kloub právník Utterson, mimo jiné
dlouholetý přítel náhle podezřele se
chovajícího doktora Jekylla. Příběh se
snažil od začátku poukázat na fakt, že i
slušní a vážení lidé mohou skrývat svou
temnou tajuplnou stránku, jejímž vypuštěním na světlo by způsobili nejen katastrofu, ale také vlastní závislost.
Herci si zaslouží velký obdiv, jak
Režisér nešetřil
efekty, jako byl například
strašidelný kouř, do hry
zapojil i zpěv a tanec.
Představení nás nadchlo a věřím, že se mají i budoucí angličtí seminaristé na co
příští rok těšit.
14. října se výprava 4. ročníků rožnovských gymnazistů pod vedením profesorek Š. Hlaváčové a Š. Jurajdové vydala
vstříc umění do ostravského Domu
kultury, kde se, jako každým rokem,
skloubila zajímavá divadelní inscenace
s výukou angličtiny. Britští herci letos
ztvárnili pod režií Paula Stebbingse
představení Dr. Jekyll and Mr. Hyde
na motivy světoznámé novely Roberta
Louise Stevensona.
Společně jsme se octli v londýnských
ulicích sužovaných strachem před podivným panem Hydem, který nemilosrdně
k poctivé artikulaci, díky níž si většina
z nás bez problémů užila děj, tak ke schopnosti dokonale a svižně střídat všechny
role ztvárněné pouze třemi aktéry za
pomocí různých masek. Představitel Dr.
Jekylla zaujímal zároveň pozici moderátora, často se obracejícího k publiku,
obvykle s určitou filozofickou otázkou.
Režisér také nešetřil efekty, jako byl například strašidelný kouř, do hry zapojil i zpěv
a tanec.
Text a foto: Markéta Chumchalová
Střední škola cestovního ruchu jela na Slovensko
Žáci Střední školy cestovního ruchu
z Rožnova pod Radhoštěm se v termínu
16. – 21. září zúčastnili pod vedením
Mgr. Veroniky Kohoutové mládežnické
výměny v rámci projektu „Je to o tebe!“
na Slovensku. Projekt byl realizován
lidmi z Miestné akčné skupiny Teplička
pod vedením Daniela Pavlačky a Ing.
Moniky Hoštákové a zúčastnily se ho
střední školy ze Slovenska a České republiky, jejichž spojovacím znakem byl obor
cestovní ruch.
Jednalo se o projekt zaměřený na neformální vzdělávání mládeže a participaci
mladých lidí na dění v jejich regionech.
Studenti se v rámci kreativních workshopů,
aktivit a spolupráce naučili prezentovat své
výtvory, prosazovat svůj názor a argumentovat. „Vypracovávali jsme různé plakáty,
vyzkoušeli jsme si ,byrokracii‘, zahráli
jsme si sportovní hry a jiné aktivity. Učili
jsme se, jak máme vystupovat před lidmi,
jak prezentovat vlastní nápady a region,
ve kterém žijeme, a jak vytvářet projekty,“
přiblížili žáci třetího ročníku Antonín Václavík a Natálie Růčková.
Celá mládežnická výměna se odehrávala v Kubrici nedaleko města Trenčína
v lesním prostředí rekreační chaty Odě-
Třináct dětí ze Základní školy Pod Skalkou jelo do hlavního města Rakouska, Vídně.
Ve středu 9. října se 13 žáků naší školy
zúčastnilo zájezdu do hlavního města
Rakouska s názvem Habsburská Vídeň.
Autobus dopravní společnosti KRODOS Kroměříž nenaplnili jen žáci naší
školy, služeb vzdělávací agentury PhDr.
Pavel Kočí využili již poněkolikáté žáci
ze ZŠ Zašová.
Nejprve jsme si společně prohlédli
letní sídlo Habsburků - zámek Schönbrunn a jeho zahrady, Neptunovu fontánu a stavbu Gloriette. Po přejezdu
do centra Vídně nás čekal další díl
exkurze, Hofburg, oficiální sídlo habsburské monarchie a sídlo prezidenta
Rakouska Heinze Fischera, a nejluxusnější vídeňská ulice zvaná Uhelný trh,
obdoba Pařížské ulice v našem hlavním
městě. Na ulici Graben jsme se zastavili
u pozlaceného morového sloupu a přesunuli jsme se na Stephanplatz s gotickou katedrálou Stephansdom. Tam byl
také rozchod určený k nákupům suvenýrů a malého občerstvení.
Kolem pomníku císařovny Alžběty
Bavorské (Sisi) jsme došli k rakouskému
parlamentu, který byl postaven v 19. st.
v duchu antiky. U sochy řecké bohyně
Pallas Athény jsme se vyfotili a autobusem jsme se přesunuli do zábavního centra Prater. Žáci mohli navštívit množství
atrakcí, kterým dominuje symbol Vídně,
obří kolo s průměrem 60,96 m a výškou
64,75 m.
Ač se po příjezdu do Rakouska zdálo,
že nám počasí moc přát nebude, nakonec jsme ve Vídni strávili příjemný
podzimní den. Po celou dobu nás pan
Kočí zahrnoval množstvím zajímavých
informací. Velké poděkování patří
nejen jemu, ale také panu učiteli Miloši
Janoškovi, který celý zájezd ve škole
zorganizoval.
Kristina Kubečková
Sportovka relaxovala v solné jeskyni
Rožnovské děti, které navštěvují třídu
se sportovním zaměřením v MŠ 1. máje
864, sportují každý den. V pondělí se
seznamují s atletikou na hřišti SŠZePř
– házejí krikeťákem, trénují skok daleký
i vytrvalost na dráze kolem hřiště a běhají
sprint na 20 m. V úterý se věnují základům gymnastiky v tělocvičně ZŠ 5.
května. Ve čtvrtek, pod vedením odborných instruktorů, chodí do tenisové
školičky na kurt s umělým povrchem ve
firmě Izolting Morava, s. r. o. A v pátek si
„zařádí“ na rožnovském krytém bazéně.
Jako každý „velký“ sportovec i ti „malí“
ale potřebují relaxovat a otužovat se.
Nejenže se snažíme chodit ven za každého
počasí, ale máme velmi dobrou zkušenost
s pobytem dětí v solné jeskyni. Když začne venku chladnější počasí, začneme
jezdit do Zašové. Těšíme se na příjemné
prostředí Salzy. Manželé Trčkovi nás vždy
přivítají s úsměvem! Když odpočíváme
na lehátkách, pouštějí nám známé i méně
známé pohádky, a když si pak děti hrají
v solném písku, tak si můžeme zazpívat
dětské i lidové písničky, které po celou
dobu zní z reproduktorů. Na závěr pro nás
připraví výborný bylinkový čaj. Trčkovi,
moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu!
Text a foto: Jiří Šimurda
Účastníci mládežnické výměny v Kubrici nedaleko Trenčína.
vák. I přes nepříznivé počasí byly do
programu zahrnuty sportovní aktivity
a celodenní výlet na Trenčínský hrad
a do jeho okolí.
Studenti druhého a třetího ročníku
získali nové zkušenosti, navázali nová
přátelství a dozvěděli se plno infor-
mací o svých možnostech a osobním
růstu. Na základě vynikající zkušenosti
bychom v budoucnu rádi uspořádali
podobnou výměnu a pozvali slovenské
kolegy na putování po krásách Zlínského kraje.
Text a foto: Veronika Kohoutová
Jako každý velký sportovec i ti malí potřebují relaxovat a otužovat se.
STRANA 10
INZERCE, INFORMACE
Příští číslo
vychází
ve čtvrtek
5. prosince 2013!
www.tka.cz
Placená inzerce
Placená inzerce
Placená inzerce
Kam pro čerstvý vánoční stromek a přitom výrazně ušetřit?
Ve Stříteži n. Bečvou nedaleko farmy
JZD se již od roku 1998 nachází
plantáž vánočních stromečků firmy
Radhošťtrans spol. s r. o. Rostou
zde sazenice jehličnatých dřevin
určené vyloženě pro tento jediný účel
vánoční výzdoby. Od vysazení sazenice se první stromečky dají řezat v
šesti letech. Pro své „zelenáče“ na
Vánoce si mohou lidé na plantáž
chodit od soboty 30. listopadu do pondělí 23. prosince od 10.00 do 18.00
hodin. „Pro zájemce budou nachystané
již nařezané stromečky, ze kterých si
budou moci vybrat. Pokud přijede například celá rodinka s dětmi o víkendu,
dostanou pilku a budou si moci z
vyznačených stromků sami vyhlédnout
a uřezat. Tuto atrakci umožňujeme
pouze s doprovodem našeho pracovníka
za přirážku 100 Kč k ceně stromku,“
říká ředitel společnosti Ivan Stejskal.
Cenově se budou stromky pohybovat
na velmi příznivé hladině - od 250 do
750 korun za 1,5 m až 3 m vysoký
stromek, což je zhruba polovina
ceny, za kterou se dá stejný stromek
koupit ve městě. „Zvláště v dnešní
ekonomicky nepříznivé době by si lidé
měli uvědomit, že koupí stromečku
přímo na plantáži ušetří až několik
stokorun, které mohou použít na jiné
vánoční účely. Navíc mají zaručenu
čerstvost stromků, protože pro přímý
prodej řežeme stromečky maximálně
na dva dny dopředu,“ říká k prodeji
ředitel. „V letošním roce opět máme
pro nejnáročnější zákazníky kategorii
PREMIUM - stromky nevyšší kvality
za 999 Kč. Ve městě stojí takový stromek 1 500 i více Kč.
V letošním roce jsme zřídili na našich
internetových stránkách www.radhosttrans.cz tzv. e-shop, kde si zájemci,
kteří nemohou z jakéhokoliv důvodu
navštívit plantáž osobně, objednat stromeček v první jakosti podle druhu a veli-
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
kosti, a my jej pak zašleme přepravní
společností. E-shop a ceník zveřejníme
ve druhé polovině listopadu.“
„Na plantáži provádíme rovněž doprovodný prodej větviček chvojí a jmelí, dřevěných stojanů, zákazníkům na přání
ofrézujeme silný kmínek stromku a stromeček i zabalíme do síťoviny,“ doplňuje
správce plantáže Ing. Pliska.
Firma rovněž sadí stromečky do plastových kontejnerů. To znamená, že
si pak stromeček mohou majitelé po
Vánocích vysadit na zahradě a mít ho
na více použití. Na plantáži naleznete
jedli kavkazskou, smrk stříbrný, kanadskou jedli douglasku či jedli ojíněnou
a borovici černou. Plantáž samotná
vyžaduje celoroční péči – likvidování
travního porostu mezi stromky, stříhání a tvarování stromků.
Stromky na plantáži určené k těžbě
jsou opatřeny červenými štítky, které
značí první jakost, oranžovými a žlutými značí stromky se slevou a také
deklarují, že byl stromek vypěstován
na plantáži vánočních stromků. „Velká
výhoda těchto stromků je, že tak brzo
neopadají, a když už něco opadne, tak
se nic nezabodává do koberce. Jehlice
jsou jemné na omak, což jistě ocení
všichni, kteří vánoční stromeček zdobí.
Mám vyzkoušeno, že do konce ledna
i déle vydrží úplně bez problémů. Pro
stromeček doporučuji přijít nejlépe
kolem Mikuláše a nenechávat to na
poslední chvíli. Stromeček totiž velkým
teplotním šokem například den před
Štědrým večerem hodně trpí a vypadá
pak přeschle,“ radí správce Ing. Pliska.
„Někteří rádoby ochránci životního
prostředí propagují umělé vánoční
stromky. Ale to je nesmysl, protože kolik
energie se spotřebuje při jeho výrobě
a i ten umělý stromek má svoji životnost
a pak je to odpad – umělá hmota zatěžující životní prostředí. Naše stromečky
jsou pěstované vyloženě za daným účelem na zemědělské půdě (je to alternativní zemědělská činnost) a životní prostředí se tím nezatěžuje vůbec – právě
naopak jsou pěkným krajinotvorným
prvkem, spotřebovávají kysličník uhličitý a do ovzduší vypouštějí čistý kyslík,“
dodává ředitel společnosti.
Až se tedy budete rozhodovat, kam
pro vánoční stromek, jsem přesvědčen, že jsme vám dali touto reportáží
správný tip.
www.disdata.cz
VOLNÝ ČAS 21. 11. - 5. 12. 2013
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
T klub – kulturní agentura
Tel. 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
STÁLÁ EXPOZICE
Městská knihovna
Tel. 571 654 747
www.knir.cz
Středisko volného času
Tel. 571 115 635
www.svcroznov.cz
DO 29. LISTOPADU
ČTVRTEK 21., 28. 11.
SOBOTA 30. 11.
FENOMÉN BRUNO GROENIN
promítání dokumentárního filmu (po stopách
„zázračného“ léčitele)
13.00 až 18.30 hodin
SOBOTA 30. 11. – NEDĚLE 1. 12.
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
– Galerie Na Letné
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
STREET DANCE KURZY S ERSI – NEJEN PRO MLADÉ
17.30 až 18.30 hodin – sál SVČ
HELENA ZMATLÍKOVÁ
znalostní kvíz
oddělení pro mládež
DO PONDĚLÍ 13. 1.
PÁTEK 22. 11.
ÚTERÝ 26. 11.
NEDĚLE 1. 12.
ROŽNOV VE 21. STOLETÍ
– Galerie Na Radnici
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
GLAZOVÁNÍ VÁNOČNÍ KERAMIKY – MŠ ZUBŘÍ
8.30 hodin – keramická dílna SVČ
VU3V
Kouzelná geometrie – kurz
9.00 hodin – studovna
WORKSHOP S METODOU RUŠ
16.00 až 19.00 hodin
ČTVRTEK 21. 11.
ČTVRTEK 28. 11.
JIŘÍ ČERNÝ – EVA OLMEROVÁ
19.00 hodin – T klub
K PRAMENŮM ŘEKY BEČVY
(výlet za poznáním přírody Vsetínských vrchů)
8.00 hodin – sraz ČSAD
O SHAMBALLE
16.00 hodin
STŘEDA 27. 11.
SOBOTA 23. 11.
VÁNOČNÍ KONCERT ZBYŇKA TERNERA
19.00 hodin – Společenský dům
I. ROŽNOVSKÝ MARATÓN VE STREET DANCE
8.00 hodin děti, 10.00 hodin dospělí – prezentace v těl. ZŠ Pod Skalkou
PÁTEK 29. 11.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16.30 hodin – Masarykovo náměstí
ČTVRTEK 5. 12.
XX. ROŽNOVSKÝ FEJETON A KLÍČEK
17.00 hodin – městská knihovna
PÁTEK 6. 12.
TUGEDR TŮR 2013
Mńága a Žďorp s Vypsanou fiXou na jednom
pódiu
20.00 hodin – Společenský dům
Kino Panorama
Tel. 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
ČTVRTEK 21. 11.
FILMOVÝ KLUB – LIDSKÝ ROZMĚR
18.00 hodin
PÁTEK 22. – NEDĚLE 24. 11.
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
17.00 hodin
PÁTEK 22.– NEDĚLE 24. 11.
RIVALOVÉ
20.00 hodin
PONDĚLÍ 25. – STŘEDA 27. 11.
BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH
17.30 hodin
SOBOTA 23. 11.
NEDĚLE 24. 11.
BURZA FILATELISTŮ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „POHÁDKOVÉ POSTAVY NA
POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH“ 10.00 hodin – MěÚ
PONDĚLÍ 25. 11.
KURZ – JAK SE ZDOBÍ ADVENTNÍ VĚNCE
(poplatek 100 Kč)
15.00 až 18.00 hodin – klub č. 5
ÚTERÝ 26. 11.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S MŠ
(zadáno pro MŠ Sídliště Zubří)
8.30 hodin – klub č. 5
ČTVRTEK 28. 11.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S MŠ
(zadáno pro MŠ Sídliště Zubří)
8.30 hodin – klub č. 5
PÁTEK 29. 11.
ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
(cena: 100–150 Kč)
17.00 hodin – Val. šenk, Prostřední Bečva
SOBOTA 30. 11. – NEDĚLE 1. 12.
CHYSTÁME SE NA VÁNOCE
(pro děti od 1. třídy ZŠ, poplatek 250 Kč)
sobota 10.00 – 18.00, neděle 9.00 – 16.00
– klub č. 5
Základní umělecká škola
Tel. 571 751 455
www.zusroznov.cz
ČTVRTEK 28. 11. – NEDĚLE 1. 12.
THOR: TEMNÝ SVĚT
18.00 hodin
ČTVRTEK 28. 11. – NEDĚLE 1. 12.
GRAVITACE
20.00 hodin
(v sobotu 30. 11. uzavřené představení)
SOBOTA 30. 11.
KNIHOHRÁTKY
(tvůrčí dílna pro děti i rodiče)
9.00 až 12.00 hodin – dětské oddělení
Galerie Crears
Tel. 739 403 486
www.galeriecrears.cz
DO SOBOTY 15. ÚNORA 2014
ZIMNÍ SALON
Tvorba předních výtvarných umělců z domova
a ze zahraničí.
Otevírací doba: st – pá 10.00 – 13.00 hodin
a 14.30 – 17.30 hodin, so 9.30 – 12.00 hodin
Více informací na: www.galeriecrears.cz
Alternativní centrum o.s.
tel. 571 118 439, 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
PÁTEK 22. 11.
SVOBODNÝ PŘÍRODNÍ DOMEK
přednáška
18.00 hodin
SOBOTA 23. 11.
NEJKRÁSNĚJŠÍ SLOVA PRO VAŠE DĚTI
seminář
10.00 až 16.30 hodin
O METODĚ RUŠ
přednáška
18.00 hodin
PONDĚLÍ 25. 11.
2. KONCERT ŽÁKŮ
v programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru
17.30 hodin – koncertní sál ZUŠ
KAŽDÉ PONDĚLÍ – PÁTEK
21. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
vystaveny práce žáků ZUŠ – malba, kresba,
grafika a keramika
12.00 – 18.00 hodin – ZUŠ
PONDĚLÍ 2. 12.
ÚTERÝ 3. 12.
BACHOVY ESENCE PRO ZVÍŘATA – zejména pro pejsky
přednáška
17.30 hodin
STŘEDA 4. 12.
Úspěšné turné kapel Vypsaná fiXa
a Mňága a Žďorp nazvané Tugedr Tůr
dorazí v pátek 6. prosince v osm hodin
večer do Společenského domu.
„Společné jarní koncerty sklidily
mezi fanoušky takový úspěch, že se
skupiny rozhodly přidat na podzim
čtyři koncerty. Z toho jeden v Rožnově
pod Radhoštěm,“ přiblížila dramaturgyně pořádajícího T klubu – kulturní
agentury Romana Rusková.
Obě skupiny se pohybují na české
rockové scéně už pěknou řádku let.
Valašskomeziříčská Mňága a Žďorp
ČTVRTEK 5. 12.
MIKULÁŠSKÝ PODVEČER
(podvečerní prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou)
15.00 až 20.00 – Valašská dědina
ÚTERÝ 26. 11.
LÉČIT MŮŽE KAŽDÝ - PŘEDNÁŠKA O BIO-ENERGETICKÉM LÉČENÍ KANADSKÉHO LÉČITELE
přednáška
18.00 hodin
STŘEDA 27. 11.
KRUH SDÍLENÍ
povídání
17.30 hodin
VÁNOCE NA DĚDINĚ
tradiční program pro školy s ukázkami zimních prací
- Valašská dědina
Klub seniorů
Tel. 774 423 197
[email protected]
ČTVRTEK 21. 11.
DÁMSKÝ KLUB – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
9.00 hodin – klubovna KS
PÁTEK 22. 11.
OPERA OD DONIZETTIHO: ANNA BOLENA
18.30 hodin – Divadlo A. Dvořáka, 16.30 hodin
– odjezd z AN
ÚTERÝ 26. 11.
EXKURZE DO ZÁVODU IRISA VSETÍN A HORNÍ
LIDEČ
8.00 hodin – odjezd z AN
STŘEDA 27. 11.
NÁKUPNÍ ZÁJEZD DO POLSKA
6.00 hodin – odjezd z AN
ČTVRTEK 28. 11.
SHROMÁŽDĚNÍ DŮVĚRNÍKŮ
15.00 hodin – zasedačka MěÚ
! Prodám nádoby na kvas pro pálení
slivovice a demižony. Tel.: 571 625
869, 605 906 703.
! Prodám sběrateli tmavý dřevěný
kulatý stůl o průměru 90 cm a čtyři
kusy tmavých čalouněných židlí s tvarovanými opěradly. Potah v béžové
barvě. Cena 1 000 Kč. Tel.: 702
508 919.
! Prodám levně nové NEPOUŽITÉ
dámské skládací KOLO OLPRAN Folding
Bike, 5rychlostní, s přehazovačkou Schimano, rychloupínáky, zelená metalíza,
blatníky, 1 200 Kč, uloženo v Rožnově
pod Radhoštěm, kontakt: vcc.beskydy@
seznam.cz nebo 604 488 091.
! Prodám pohlednice: vánoční a novoroční 900 ks, velikonoční 550 ks, blahopřání 250 ks. Cena: 800 Kč. Tel.: 737
537 297.
KOMERČNÍ
! Novinka v Rožnově – PARTNERSKÉ MASÁŽE. Zpestřete si partnerský
život domácími masážemi. Provedeme
vás základními technikami masáže
v našem kurzu DOTEKY LÉČÍ. Objednávky na telefonním čísle: 603 900
899, www. korestudio.cz.
KOUPÍM
loni oslavila pětadvacáté narozeniny
dvěma alby coververzí Dáreček 1 a 2,
best of albem Výhledově a velkým
turné, které vyvrcholilo koncertem ve
vyprodané Lucerně.
„S kluky z Vypsané fiXy máme velmi
dobré vztahy, produkoval jsem jim
první tři desky, takže se vždycky rádi
vidíme. Vídáme se i mimo hudební svět
a pojí nás přátelství,“ vylíčil frontman
kapely Mňága a Žďorp Petr Fiala.
Tříhodinový koncert bude rozdělen
do tří bloků, které se budou prolínat.
Zahájí jedna kapela, která bude hrát
zhruba hodinu. Druhá skupina bude
vystupovat dalších šedesát minut.
„A poslední hodinu budeme koncerto-
Foto: archiv Vypsané fiXy
! Prodám 2 kusy zimních pneu na
Škodu Favorit na discích, rozteč 98
mm, 165/70 –13 a sněhové řetězy.
Vše za 300 korun. Tel.: 608 720 848
(po 20. hodině).
! Prodám zimní bundu šedomodrobílé
barvy s pásem proti sněhu, s kapucí,
kapsou na mobil a sluchátka. Skoro
nová. Velikost na 15 let. Cena 250 korun. Tel.: 736 450 725.
! Prodám černou chlapeckou mikinu
s motivem lebek s kapucí na výšku
180 cm. Nová, nenošená (nevhodný
dárek) původní cena 900 korun, nyní
550 korun. Tel.: 736 450 725.
! Prodám funkční starožitný šicí stroj
na kůži/textil zn. Singer. Tel.: 733
797 143.
Valašské muzeum v přírodě
Tel. 571 757 111
www.vmp.cz
! Koupím PŘÍVĚSNÝ VOZÍK za osobní automobil, starší v dobrém stavu.
Nabídněte - děkuji. Kontakt: pc.pc.pc@
seznam.cz nebo 723 043 602.
! Koupím staré pohlednice do
r. 1950, dále vyznamenání, řády –
i socialistické. Tel.: 608 420 808
! Kdo levně prodá nebo daruje
dětské kolo malému šikovnému chlapečkovi z Rožnova p. R. Možno i před
opravou. Kontakt: 571 651 859 nebo
[email protected]
NEMOVITOSTI
Frontman skupiny Mňága a Žďorp Petr Fiala.
Frontman skupiny Vypsaná fiXa Márdi.
PRODÁM
SVOBODA DUŠE
přednáška
17.30 hodin
Tipy pro příští dny
FIXA S MŇÁGOU
NA JEDNOM PÓDIU
Malý oznamovatel
PONDĚLÍ 9. – PÁTEK 13. 12.
PONDĚLÍ 25. 11.
PONDĚLÍ 25. – STŘEDA 27. 11.
CRAZY JOE
20.00 hodin
BETLÉMY, VĚČNÁ INSPIRACE
(o betlémářské tradici vypráví knížka Richarda
Sobotky)
17.30 hodin – podkroví
SEMINÁŘ INTUITIVNÍ KRESBY
9.00 až 17.00 hodin – Ekocentrum
STRANA 11
vat společně, diváci se mohou těšit na
osm až deset písní,“ přiblížil Petr Fiala.
Každá kapela také překvapí tím, že
zahraje písně té druhé.
Skupina připravuje nové album.
„Máme už napsaných patnáct písní,
nahrávat začneme na jaře, takže na
podzim by mělo album vyjít. Předpokládám, že už v květnu bychom mohli
do světa vypustit první singl,“ prozradil
Petr Fiala.
Nápad na společné cestování
s Mňágou a Žďorp vznikl podle frontmana Vypsané fiXy v Londýně. „Hráli
jsme tam s jednou slovenskou kapelou.
„Nějak se nám nedařilo s touhle partou
komunikovat, a tak jsme si druhý den
Foto: archiv Mňágy a Žďorp
ráno u snídaně říkali, to s Mňágou by
to bylo jiný. Všechno pak odstartoval
pražský koncert v pivovaru Staropramen, kde jsme hráli jejich písně, oni
naše a pak jsme ještě hráli dohromady.
Bylo to velice osvěžující a vtipné. Od
toho jen krůček ke společnému turné,
které se na jaře velmi podařilo. Takže si
to rádi zopakujeme,“ vysvětlil Márdi.
Příští rok oslaví pardubická Vypsaná
fiXa dvacáté narozeniny. „Vydáme novou
desku a chystáme mnohé další, prozatím
tajné, bonusy a akce. Na začátku nikdo
z nás nečekal, že to spolu takhle dlouho
vydržíme, takže to musíme pořádně
oslavit,“ doplnil Márdi.
-bur-
! Přenechám zahrádku v zahrádkářské kolonii v Rožnově pod
Radhoštěm. Tel.: 733 779 160.
Placená inzerce
e-mail: [email protected]
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2013
SPORT
Konec dobrý, všechno dobré
Fotbalisté našeho regionu
zakončili podzimní část soutěží předehrávkou prvního jarního kola. A jaká je bilance?
V krajském přeboru měla skvělý závěr
Modrá hvězda Vigantice. Vítězstvím 1:0
v odvetě doma se Spytihněví se posunula
na 3. místo tabulky (8 2 4 26 b.) a zůstala
tam i po prohře 0:1 v dohrávce s poslední
Chropyní. Trochu jim k tomu pomohli
hráči Rožnova, kteří porazili Bystřici p. H.
Za 4 vítězství, 3 remízy a 7 proher získali
do tabulky 15 bodů a obsadili 11. příčku.
V I. A třídě porazilo Vidče „béčko“ Val.
Meziříčí 3:1 a s bilancí 6 výher, 2 remíz,
6 proher a ziskem 20 bodů se v tabulce
posunulo na pěkné 5. místo. Zubří
a Dolní Bečva odložily své zápasy až na
jaro příštího roku. V tabulce je Dolní
Bečva dvanáctá (3 3 7 12 b.) a bude bojovat o záchranu, Zubří je sice o místo za ní
(3 2 8 11 b.), ale na jaře bude hrát všechna
utkání v domácím prostředí.
V I. B třídě Zašová i Hutisko shodně
remizovaly 1:1 s Choryní, resp. s Hovězím. V tabulce je Hutisko jedenácté (3 4
7 13 b.) a Zašová se stejnou bilancí zaujímá místo 12.
Rožnovští dorostenci se mohou pochlubit výbornými výkony, když na podzim
došli až ke 2. místu v krajském přeboru.
Poslední výsledek s Bystřicí p. H. 7:1 mluví
za všechny komentáře. Bilance: 10 2 2 a 32
bodů při bezkonkurenčním skóre 62:17. Na
první Luhačovice jim chybí 3 body.
Dobře jsou na tom po podzimu také žáci
FC Rožnov p. R.
Starší jsou v krajském přeboru třetí (7 2
2 23 b.), mladší ve stejné soutěži obsadili 4.
místo (7 1 3 22 b.)
FC Rožnov p. R. – FK Bystřice p. H.
2:1 (0:0)
K závěrečnému letošnímu fotbalovému vystoupení přijel do Rožnova
zdatný soupeř, aktuálně třetí v krajském
Před tímto zápasem 8. kola krajské
ligy byl mírným favoritem „B“ tým,
který doposud nasbíral více bodů. Na
kluzišti však bylo všechno jinak. Favorit
vyšel střelecky naprázdno, „áčko“ trpělivou hrou slavilo úspěch a v tabulce
přeskočilo o bod svého domácího
rivala.
V 1. třetině byl aktivnější „A“ tým,
který se ujal vedení ve 13. minutě
dorážkou Černého. V prostřední části
hry přidal druhý gól už 3 minuty po
první přestávce Holý, kterého do úniku
poslal Matůš, a minutu před koncem
třetiny zvýšil Vyvijal na 3:0, když tečo-
Volejbalistky s plným bodovým ziskem
Sokol Střítež n. B. – TJ Rožnov p. R.
1:3 (15:25, 25:22, 20:25, 14:25) a 1:3
(20:25, 18:25, 28:26, 13:25)
Naše juniorky vedou krajský přebor
bez ztráty bodů a podařilo se jim zvítězit i na palubovce ve Stříteži.
-jp-
Sršni dvakrát vyhráli
A v tabulce 1. ligy se posunuli na pěkné
8. místo. V pátek je v hale na Koryčanských Pasekách čeká „derby“ s Vikingy
z Kopřivnice.
Fotbalisté našeho regionu zakončili podzimní část soutěží předehrávkou prvního jarního
kola.
přeboru. A naši mu měli co oplácet,
když v 1. kole prohráli v Bystřici 2:0.
Trenér domácích Petr Maléř neměl příliš na výběr a musel postavit především
zdravé hráče.
Začátek zápasu byl oboustranně velmi
opatrný. Rožnovští fotbalisté nastoupili
velmi soustředěně, vycházeli ze zajištěné obrany a snažili se o rychlé protiútoky vedené přes Michala Maléře na
hrotu. Hosté byli rychlejší a také útočnější, možná i sebevědomější. Do nebezpečné koncovky se však příliš nedostávali. Naše obrana pracovala spolehlivě
a zapojovali se do ní téměř všichni
hráči. A když ji Bystřičtí někdy přece
jen překonali, byl tu spolehlivě chytající
Sekyra, který během podzimu vyrostl
v brankářskou oporu.
Přibližme si průběh dramatického
zápasu. V 1. poločase gól diváci neviděli.
Ve 13. minutě zachránil naši branku od
pohromy Žitník, ve 23. Zámorského střelu
k tyči vyrazil Sekyra a ve 29. hlavičku
Karbana do šibenice zlikvidoval brankář
Bystřice Trochta. Stejný hráč se postaral
o zneškodnění pěkné akce bratří Maléřů
ve 36. minutě. Dvě minuty po změně stran
se do šance dostal hostující Kušík, hlavou
však mířil nad branku. Rožnov odpověděl
Lukášem Maléřem, který kolmou přihrávkou vyslal do šance Michala Maléře, ale
ten našel jen náruč Trochty. Teprve potom
přišla gólová čtyřminutovka, která stanovila výsledek. 57. minuta Michal Maléř po
rohu 1:0, 59. Suchánek dostal přihrávku za
obranu a přehodil Sekyru 1:1, 61. Michal
Maléř si narazil míč s Karbanem a sám
před brankářem nezaváhal 2:1. Michal
mohl ještě vítězství pojistit v 82. minutě,
kdy se dostal do brejku a téměř z poloviny
hřiště přehodil brankáře. Mezi tyče se však
netrefil. Poslední slovo mohli mít mohutně
finišující hosté. V 86. minutě šanci Krajcara
vykopl Sekyra a v 88. poslal Suchánek centr
Krajcara mimo branku a definitivně tak
odmítl remízu. Radost domácích po skončení utkání neznala mezí, ale za kolektivní,
koncentrovaný a kvalitní výkon na hranici
jejich možností si vítězství zasloužili.
Sestava Rožnova: Sekyra – Bortl, Balejík,
L. Maléř, Žitník – Bartoň, Karban, J. Maléř,
Bolcek, D. Talpa (88. min. - M. Talpa) – M.
Maléř.
Text a foto: Jiří Piska
celková vítězství a ve svých kategoriích se
tak stali mistry republiky v lezení na obtížnost pro rok 2013. Věříme, že jejich kamarádi, kteří navštěvují lezecké kroužky na
stěně v ZŠ 5. května v Rožnově, se nechají
inspirovat tak, aby lezci z Rožnova zůstali
postrachem pro velké oddíly z celé republiky i nadále. Text a foto: Jitka Slezáková
Výsledky:
1. FBK Rožnov p. R. – FBC Brzdy CZ
Česká Lípa 6:5 (1:1, 2:2, 3:2)
Soutěžící mistrovství ČR mládeže v lezení na obtížnost čekaly v Písku skvěle připravené lezecké cesty.
val střelu Bambucha. „Béčku“ se zranil
Tejkl a Kroupa trefil tyč. V posledním
dějství si rovněž více zachytal brankář „B“ celku Dohnálek než Mizera
z „áčka“. Ten nakonec vychytal svoji
první nulu mezi muži. Za „A“ celek
pečetili vítězství ve 48. minutě Kroupa
a v 59. Tomáš Martyčák.
HC Rožnov p. R. „A“ – HC Orlová „B“
3:6 (0:2, 3:0, 0:4)
V utkání 9. kola krajské ligy nezvládli
domácí hokejisté poslední třetinu a přesto, že dokázali ve druhém dějství otočit výsledek z 0:2 na 3:2, nakonec odešli poraženi.
V úvodní třetině poslal hosty do
vedení v 7. minutě Marunič, které v 17.
navýšil Kotásek. Po první přestávce
však Kunčický ve 21., Vyvijal ve 30.
a Duda ve 37. minutě dokonale otočili
vývoj zápasu. Přišla však závěrečná třetina a v ní už skórovali pouze hosté. Ve
41. minutě Galgonek vyrovnal, po dalších deseti minutách a na konci zápasu
přidali Hanzl, Frait a znovu Galgonek
další branky a zajistili pro rezervu
Orlové další vítězství.
Branky: Rýpar, Krhut a Viktořík po 2
– Slaný 2, Mlejnek, Vnuk a Novák.
Sled branek: 1:0, 1:2, 3:2, 3:3, 6:3.
Paskov Saurians – 1. FBK Rožnov p. R.
4:7 (2:3, 1:2, 1:2)
Branky: Bonczek 3, Kožušník – Viktořík
a Kristek po 2, Krhut, Svačinka a Rýpar.
Sled branek: 2:0, 2:4, 3:4, 3:5, 4:5. -jp-
Zubří opět doma na štítě
KH Kopřivnice – HC Gumárny Zubří
23:30 (14:13)
V 10. kole extraligy zavítali zuberští
házenkáři na palubovku nedaleké Kopřivnice. Důležitý zápas o body začali dobře
a ve 13. minutě vedli zásluhou Václava 7:5.
V 19. to bylo díky Trifunovičovi 12:9, ale ve
26. 12:12! Další zbytečné ztráty míče při
útočných akcích posadily do sedla domácí
borce, kteří tak v poločase o branku vedli.
Po přestávce srovnali skóre a vzápětí šli
do vedení. Ve 46. minutě na 21:17, v 52. na
26:20 a v 55. už vedli rozdílem sedmi gólů
(28:21). Tento náskok si v závěrečných
minutách pohlídali a v tabulce se přiblížili
na dva body k 6. místu.
HC Gumárny Zubří – HBC Ronal Jičín
22:24 (9:13)
V dalším extraligovém zápase hostilo
Zubří úřadujícího mistra republiky.
Po vyrovnaném začátku šli hosté do
vedení, které Zubří muselo neustále
dotahovat. Obraz hry se nezměnil ani
po přestávce. Ve 34. minutě dotáhl
Mičkal z trháku skóre na 12:13, hosté
však znovu odskočili na 13:18. Ve
45. minutě Šustáček dostal Zubří na
dostřel (17:18), ale soupeř zase kontroval (17:20). Potom Mičkal nedal 2
sedmičky, přesto Třeštík v 53. minutě
snížil na 20:21, Jičín však přidal další 3
góly a zápas definitivně rozhodl.
-jp-
KAM ZA SPORTEM
LEDNÍ HOKEJ
HC ROŽNOV p. R.
Sobota 23. 11. zimní stadion Bučiska
17.00 muži HC Rožnov „A“ – SK Karviná, krajská liga – 10. kolo.
Neděle 24. 11. zimní stadion Bučiska
9.00 ml. žáci HC Černí Vlci – HC
Olomouc, žákovská liga 5. tříd – 14.
kolo.
11.00 st. žáci HC Černí Vlci – HC
Olomouc, žákovská liga 7. tříd – 14.
kolo.
Sobota 30. 11. zimní stadion Bučiska
9.00 st. přípravka turnaj 4. tříd, krajská liga.
HÁZENÁ
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 30. 11.
hala SŠIEŘ Koryčanské Paseky
14.00 ml. dorost TJ Rožnov p. R.
– Sokol II Prostějov, 2. liga – 10. kolo.
16.00 st. dorost TJ Rožnov p. R. –
Sokol II Prostějov, 2. liga – 10. kolo.
18.00 muži TJ Rožnov p. R. – HC
Zubří „B“, 2. liga – 10. kolo.
Rožnovský hokejový souboj vyhrálo „áčko“
HC Rožnov p. R. „B“ – HC
Rožnov „A“ 0:5 (0:1, 0:2,
0:2)
KRÁTCE
TJ Rožnov p. R. – SK Slavičín 3:1 (25:15,
32:30, 19:25, 25:14) a 3 : 2 (17:25, 25:18,
25:19, 19:25, 15:9)
Rožnovské volejbalistky – ženy vyhrály
v krajském přeboru další dva zápasy. Tentokrát to odnesly hráčky Slavičína, které
ve druhém zápase vzdorovaly pět setů.
Místní lezci dovezli z Písku mistrovský titul
V sobotu 19. 10. 2013 proběhlo v lezeckém centru
v Písku Mistrovství ČR mládeže v lezení na obtížnost.
Zúčastnili se ho tři závodníci z Rožnova
pod Radhoštěm a všichni se umístili na
medailových pozicích.
Soutěžící mistrovství ČR mládeže
v lezení na obtížnost čekaly v Písku skvěle
připravené lezecké cesty z dílny Honzy
Zbranka a jeho týmu certifikovaných stavěčů. Všechny linie gradovaly od začátku do konce a využily tak výšku umělé
stěny v Písku. Celkem 114 závodníků od
10 do 19 let bojovalo v pěti kategoriích.
Lezlo se na kolmých, lehce i silně převislých sportovních profilech. Všichni závodníci nejdříve lezli dvě kvalifikační cesty
a ti nejúspěšnější se probojovali do cesty
finálové. Z rožnovských odchovanců se
tradičně zúčastnili Štěpán Volf, Lenka
a Ondra Slezákovi. A dařilo se jim. Štěpán
výtečně zabojoval ve finále a skončil druhý
ve své kategorii. Lenka i Ondra si jasnými
výkony v kvalifikacích i finále dolezli pro
STRANA 12
VOLEJBAL
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 30. 11. hala SŠZePř
10.00 a 13.00 ženy TJ Rožnov p. R.
– VK Valašské Meziříčí, krajský přebor – 15. a 16. kolo.
Neděle 1. 12.
tělocvična ZŠ Pod Skalkou
10.00 a 13.00 juniorky TJ Rožnov p.
R. – VC Kroměříž, 9. a 10. kolo.
FLORBAL
1. FBK ROŽNOV p. R.
Pátek 22. 11.
hala SŠIEŘ Koryčanské Paseky
20.00 muži 1. FBK Rožnov p. R. – FBC
Vikings Kopřivnice, 1. liga – 11. kolo.
Neděle 24. 11.
hala SŠIEŘ Koryčanské Paseky
10.00 ml. žáci Turnaj za účasti FBK
Ostrava, FBC Štěpánkovice, FBC
Frýdek-Místek, FBC Krnov a 1. FBK
Rožnov p. R., Moravskoslezská liga.
STOLNÍ TENIS
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 23. 11.
tělocvična ZŠ 5. května
10.00 muži TJ Rožnov p. R. „A“ –
Siko Orlová „C“, 3. liga – 8. kolo.
17.00 muži TJ Rožnov p. R. „B“ – Orel
Zlín, krajská soutěž I. tř. – 8. kolo.
Neděle 24. 11.
tělocvična ZŠ 5. května
10.00 muži TJ Rožnov p. R. „A“ –
Sokol Brušperk, 3. liga – 9. kolo.
10.30 muži TJ Rožnov p. R. „B“ – Sokol
Vsetín, krajská soutěž I. tř. – 9. kolo.
Neděle 1. 12. tělocvična ZŠ 5. května
9.00 muži TJ Rožnov p. R. „D“ – TJ
DDM Valašské Meziříčí „D“, regionální přebor – 8. kolo.
HÁZENÁ
ZUBŘÍ
Neděle 24. 11. Gumárny Zubří aréna
10.30 muži HC Gumárny Zubří – HC
Dukla Praha, extraliga – 12. kolo. -jp-
Placená inzerce
TJ Horní Benešov – HC Rožnov p. R.
„B“ 6:4 (3:1, 1:2, 2:1)
Rožnovské „béčko“ v krajské lize neuspělo ani v dalším zápase na horké půdě
Horního Benešova. S domácím celkem
drželi krok víc jak dvě třetiny, ale nakonec odjeli domů s prázdnou.
-jp-
SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČO: 44740743. Organizace je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu
Pr, vložka číslo 17. Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov p. R., tel.: 571 651 796, 571 651 233, e-mail: [email protected], šéfredaktor Alexandra Buršíková - tel.:
603 242 767. Redaktoři pro mikroregion Rožnovsko: e-mail: [email protected] Redaktor pro Dolní Bečvu, Prostřední Bečvu, Horní Bečvu a Hutisko-Solanec - tel.: 731 368 336. Redaktor pro Vigantice, Vidče,
Valašskou Bystřici, Zubří a Zašovou - tel.: 602 329 850. Externí redaktor Jiří Piska. Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R., Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem
a společnost PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E 13228. Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne 17. 12. 1992. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá 9.00 - 11.00 a 14.00 - 15.00 hodin. Bližší informace
najdete na www.tka.cz/spektrum.htm. Číslo odevzdáno k tisku 20. 11. 2013. Uzávěrka příštího čísla SR je 29. 11. 2013 do 12.00 hodin.
Download

23 21. listopadu 2013 1.29 MB