Zemědělství na celý život
Listopad
2012
Světový rekord v setí kukuřice
24 hodin – 24 řádků – 448,29 hektarů
S pěchem nebo bez pěchu
10
Praktický test Terrano FM
Z praxe pro praxi
Stroje pro sedláky
20
2
terra
Aktuálně
Dny v Čaplyginu
O
d 28. dubna 2012 jsou společně Claas a HORSCH držiteli světového rekordu v přesném výsevu kukuřice. Během
24 hodin tahač Xerion 5000 a přesný
secí stroj Maestro 24.70 SW zaseli a současně přihnojili celkovou plochu 448,29
hektarů.
Světového rekordu se dosáhlo na
ploše v blízkosti ruského Čaplyginu,
v centru černozemní oblasti. Cíl společné akce spočíval v setí kukuřice vysokou
rychlostí 24řádkovým strojem při velmi
dobrém variačním koeficientu. Dále se
jedná o první světový rekord tohoto
druhu, při kterém se kukuřice současně
přihnojovala k patě. Protože východní
Evropa skýtá pro techniku této velikosti největší potenciál, proběhly práce na
ustavení rekordu v Rusku. Tým v počtu
16 osob se skládal ze spolupracovníků
firem Claas a HORSCH, a také ze dvou
nezávislých odborníků. Reportáž sestavil jeden ze členů týmu.
20. duben
První lidé a stroje přijíždějí na místo.
Začíná se s přípravou techniky HORSCH
Maestro, Claas Xerion a teleskopického
nakladače Scorpion. Podmínky v lokalitě jsou ideální. V chystanou akci mají
všichni důvěru.
24. duben
Přijíždí druhá skupina. Zkouší se, jak
bude fungovat doplňování. Pro hnojivo je k dispozici Kamaz s nástavbou
HORSCH a s vyprazdňovacím šnekem
o výkonu 1 tuna za minutu. Dorazil také
filmový štáb. Starosti dělá ale půda:
přestože je mírné jarní počasí, před
2
www.Bezorebne.cz
krátkou dobou zde ležel ještě sníh. Černozem se hodně nalepuje.
K večeru s agronomem podniku následuje prohlídka pozemku pro pokus
o rekord. Půda je sice dobře oschlá,
musí se ale ještě pro lepší vyzrání jednou mělce zpracovat Tigerem 10 LT.
Tento přejezd bude následovat dnes
nebo nejpozději zítra ráno. Bude vyžadovat celkem dva dny, a tak není jisté,
jestli se s pokusem o rekord začne podle plánu ve čtvrtek nebo až pátek. Počasí je dobré, ale není stabilní. Doufejme,
že zůstane sucho.
hektarů. Jako první se prověří přesnost
autopilotního systému, potom se doladí nastavení stroje Maestro.
Stop! Všechno je nalepené. Půda na
zkušebním poli je příliš vlhká.
Krizová porada. Rozhodne se: Maestro a Xerion se nejprve vrátí na dvůr
k očistě. Delegace si mezitím ještě jednou prohlédne pozemek pro rekord.
Pro prozkoumání rekordní plochy
se vrací do skupiny klid. Stav testovací
plochy je mnohem horší a dá se vysvětlit jen utuženým podorničím. Naštěstí
se rekordní pozemek připravoval už na
podzim Tigerem LT. Ale přesto: pole obsahuje četná vlhká místa. V nich budou
muset být opatrní hlavně noční řidiči.
26. duben
Dolaďují se detaily. Doufejme, že zítra zůstane sucho, potom by to mohlo
klapnout. O komplikace je ale postará-
25. duben
Všechny stroje fungují bezchybně.
Odpoledne se souprava vyzkouší na
pět kilometrů vzdáleném pozemku.
Testovací pole má rozlohu statných 170
www.Bezorebne.cz
3
terra
terra
Aktuálně
no už nyní, protože se má použít jiné
osivo. Maestro se musí znovu nastavit.
Aby se ráno začalo s prací přesně, souprava už zůstane a přenocuje přímo na
poli. K ní je třeba povolat hlídače.
Následuje rozprava týmu. Poslední
detaily se prodiskutují společně.
Ze snahy trochu si naspat předem
není bohužel nic. Do hotelu v Lipecku
dorážíme až ve 23 hodin.
27. duben
5:30 hodin: Šok. Z okna hotelového
pokoje vidíme mokro. Za okamžik ale
rozeznáváme, že to se jen v Lipecku
kropily silnice.
10:00 hodin: První dojem klame. Po
zkušebním letu vystupujeme nadšeni.
Bývalý armádní pilot ovládá svůj stroj
perfektně.
11:30 hodin: Brzy se může začít. Je
připravena oficiální časomíra. Ruští žurnalisté a několik kameramanů jsou na
místě a začínají se zpravodajstvím. Ke
startovnímu výstřelu se dostavují ředitel zemědělského podniku Pjotr Ivanovič Bykov a jistý prominentní oblastní
politik.
12:00 hodin: Start! Souprava se rozjíždí bez komplikací. Jako první se zasejí souvratě. Pro řidiče znamená v tuto
chvíli pracovní záběr 17 metrů náročný
úkol, který by bez satelitní asistence
nebyl tak precizně zvládnutelný. Také
funkce Section Control posouvá výsledek na vyšší úroveň, protože zamezuje
přesévání.
12:55 hodin: Přihodí se to právě
před shromážděnou prominencí. Čtyři
lidé v kabině jsou příliš. Řidič v tlačenici mačká nesprávné tlačítko. Výsevní
jednotky se při couvání spouští na zem.
Výsledkem jsou ucpané vývody osiva.
Souprava stojí.
13:14 hodin: Společnými silami stroj
vyčistíme. Teď se může zase pokračovat.
Jeden přejezd přes hon znamená dráhu 1 200 metrů. Souprava se pohybuje
ustálenou rychlostí 15,5 km/h. Členové
rozhodčí komise potvrzují vynikající
kvalitu ukládání zrn do seťového lůžka. Podíl přesně obsazených pozic zrny
přesahuje 90 %!
14:30 hodin: První zastávka pro doplnění klapne velmi dobře. Za pouhých
6 minut a 20 sekund je stroj plný osiva
a hnojiva. Při testech se počítalo s 10
minutami. Takto bychom mohli ztracený čas zase získat zpět.
17:00 hodin: Zasetá plocha teď přibývá nejrychleji. Délka honu zde dosahuje 3 000 metrů. Každým přejezdem
se zaseje asi 5 hektarů.
17:20 hodin: Aktuální data, která
se přenáší do záznamového zařízení
přímo z kabiny, vypadají takto – dosud
se zaselo 101 hektarů, to je průměrně
22,9 ha za hodinu. Průměrná rychlost
je 14,7 km/h. Variační koeficient nepřesahuje 22 procent, podíl obsazených
pozic zrny je 94 %. Přesnost výsevu je
tedy velmi dobrá. Na hektar spotřebuje Xerion průměrně 3,24 litru nafty, za
hodinu 77 litrů. Pit Stop trvá 6 minut
a 50 sekund, poslední doplňování se
podařilo dokonce zkrátit na necelých
pět minut.
20:00 hodin: Po osmi hodinách je
zaseto 153 hektarů.
20:30 hodin: Setmělo se. Snad noční
rosa nepřinese příliš mnoho vláhy.
Noční práce je složitá. Doplňování
sice vychází mnohem líp, než se očekávalo, ale zato přichází chybová hlášení.
Tým pokaždé vyjíždí ve spěchu k soupravě pomoci odstranit příčinu. Nejdivočejším řidičem je ředitel Bykov, který
i přes to, že ze svého terénního UAZu
kvůli rozbitému přednímu sklu skoro
nic nevidí, letí po poli více než osmdesátkou!
Příčiny zastavení práce jsou triviální: cizí těleso v osivu a kus kovu z půdy
vzpříčený mezi výsevní kotouče.
28. duben
7:00 hodin: Během noci se souprava
přesunula na druhé pole. To první mělo
„teoreticky“ 350 hektarů. Jeho okraje
ale zčásti nebyly zpracované. Pokud
se bude dařit takto i nadále, může být
málo plochy. Při předchozí zastávce se
poprvé doplňovalo i palivo.
Během noci se průběžně kontroluje kvalita výsevu. Rozhodčí jsou úplně
spokojení.
8:00 hodin: Všechno běží bez zádrhelů. Neděje se nic mimořádného.
10:00 hodin: Ještě zbývají dvě hodiny. Hranice 400 hektarů jsme dosáhli
bezpečně.
Nejsmělejší předpovědi jsou už překonané. Dostaneme se nad 450? Po poradě s rozhodčími souprava lehce zvy-
šuje pracovní rychlost. Přesnost setí je
stále ještě v pořádku.
12:00 hodin: Celý tým zastavuje soupravu. Rozhodčí zaznamenávají přesné
údaje.
Výsledek: 448,29 hektarů!
Ale také další údaje mluví za sebe:
Přesnost setí s 94% obsazením pozic
zrn je velmi dobrá. Spotřeba nafty Xerionu byla s 3,17 l/ha naopak velmi nízká. To je efektivita!
Sprcha šampaňského je účinná
i proti černozemnímu prachu na našich
tvářích. Odjíždíme do podnikové jídelny. Naši ruští hostitelé trvají na společné oslavě.
12:20 hodin: Maestro se znovu doplňuje. Souprava doseje pozemek až do
konce.
6:00 hodin: Odjezd z hotelu. V tento čas se nepodává žádná snídaně. Pár
šťastlivců si opatřuje svačinové balíčky.
Většina týmu ale začne den bez jídla.
Spontánně zajišťuje zemědělský podnik
bohatou snídani. Ruská pohostinnost je
skutečně mimořádná.
7:30 hodin: Všichni přijíždějí na pozemek. Příprava před startem. Stroje se
naposledy kontrolují. Na okraji pole se
vztyčí stan pro členy týmu.
9:00 hodin: Helikoptéra je tady. Ale
pilot, pokročilý padesátník, nevzbuzuje
příliš důvěry. Přiletěl v obleku a v kravatě.
4
www.Bezorebne.cz
www.Bezorebne.cz
5
terra
terraHORSCH
Ihre Meinung zählt
Nový
vzhled,
více zählt
obsahu
Ihre
Meinung
Zkušenosti z praxe
Stabilizované výnosy
Rodinná farma Václava Čtrnáctého
z Velkých Číčovic v okrese Praha-západ je tak trochu netypická tím,
že ačkoliv hospodaří samostatně
a uplatňuje technologii zpracování
půdy a setí HORSCH, ze strojů si pořídili pouze radličkové kypřiče Terrano 4 FX a Terrano 6 FG, zatímco
farmář a kolega z nedalekých Libčic nad Vltavou si koupil secí stroj
Sprinter 4 ST. Stroje využívají podle
potřeby na obou farmách.
Z
Přinášíme vám náš firemní magazín v novém kabátě.
Které rubriky a články čtete obzvláště rádi?
Welche Artikel
undtémata,
Rubriken
lesenby
Sie
besonders
gern?
Jsou
která
měla
mít více
prostoru
Gibt es Themen,
dievám
im Magazin
mehrtéma
Platz chybí?
bekommen
nebo
zde některé
Wie können wir terraHORSCH für Sie noch besser machen?
sollten, oder gibt es Themen, die Ihnen fehlen?
Wir
sind
gespannt
auf Ihre
Meinung!
Schreiben
Sie uns einfach
per Mail
Váš
názor
nás opravdu
zajímá!
Napište
nám jednoduše
e-mailem!
mit
dem Betreff
„terraHORSCH“
an [email protected]
Označte
ho předmětem
„terraHORSCH
CZ“ a pošlete na [email protected]
www.horsch.com
www.Bezorebne.cz
6
Zemědělství na celý život
Horsch Maschinen GmbH, Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf
terra
hruba před pěti lety jsme se
s Josefem Rousem ze sousedství, který obhospodařuje přes
200 hektarů, domluvili, že pro
oba začít s touto technologií a nakoupit do linky všechny potřebné stroje by
byl problém. On tedy pořídil secí stroj
HORSCH Sprinter 4 ST a my výkonný
traktor 270 koní a kypřiče. Vzájemně
spolupracujeme na bázi služeb a stroje
tak lépe využijeme,“ uvedl na vysvětlenou Václav Čtrnáctý mladší.
Dvě samostatné farmy
Hospodařit začal v roce 1994, kdy se
přidal ke svému otci Václavu Čtrnáctému a postupně rozšířili výměru na současných 160 hektarů orné půdy. Nadmořská výška v okolí farmy je kolem
300 metrů s ročním úhrnem srážek 450
mm. Srážkový stín Krušných hor sice
údajně končí v oblasti Slánska, poslední
roky však zasahuje až nad oblast v okolí Číčovic. Nedostatek vláhy tak pociťují
na jaře i na podzim. To byl také jeden
z důvodů, proč se rozhodli pro technologii HORSCH, kterou od roku 2009
uplatňují na celé výměře u obou farem
– v Číčovicích i v Libčicích. Pluh z minulých let od roku 2009 nepoužili.
„Půdy máme těžší hlinité na všech
parcelách s výjimkou okolí Okoře, kde
je půda lehčí. Naopak u kolegy v Libčicích jsou půdy lehčí až písčité a příprava je tam jednodušší. Například před
setím řepky jsme tam pozemky jednou
zpracovali Terranem FX a porosty vypadají velice pěkně. To bychom si v našich
podmínkách nemohli dovolit. U nás
musíme půdu hlouběji prokypřit a před
setím udělat minimálně ještě jednu přípravu Terranem 6 FG,“ říká farmář.
Na orné půdě pěstují na farmě
v Číčovicích jen tržní plodiny v čtyřletém osevním postupu, a to ozimou pšenici, ozimou řepku a jarní sladovnický
ječmen. Zkoušeli pěstovat také mák,
svazenku nebo hořčici, ale zjistili, že to
nemá až takový efekt pro střídání plodin, navíc to bylo z hlediska agrotechniky náročnější, zejména při průměrné
velikosti parcel kolem 9 ha.
Odbyt veškeré produkce mají tamní pěstitelé zajištěný. Využívají vlastní
posklizňovou linku s čističkou a sklad
s větráním má kapacitu pro uskladnění zhruba poloviny úrody. Ostatní produkci uskladňují v nedaleké výkupní
organizaci, ve které mají vlastnický
podíl. Nejsou tedy odkázáni na prodej
úrody přímo z pole, ale zpeněžují ji během celého roku podle poptávky trhu.
„Výnosy se od roku 2009, co využíváme stroje HORSCH, stabilizovaly.
U ozimé pšenice se pohybují kolem
8 tun z hektaru a nebylo výjimkou, že
jsme měli i 10 tun. Ječmen jarní dává
6 až 6,5 tuny a řepka ozimá 4 až 4,5
tuny, někdy i více, podle odrůdy, půdních a klimatických podmínek. Hodně
záleží na průběhu počasí na jaře, zda je
dostatek vláhy. Od toho se odvíjí průběh vegetace a dosahovaný výnos,“ podotkl Václav Čtrnáctý.
Zemědělec Václav Čtrnáctý ml. z Velkých Číčovic na pozemku 25 hektarů se vzcházejícím porostem
řepky ozimé zaseté v agrotechnickém termínu, který začíná v této oblasti v polovině srpna.
www.Bezorebne.cz
7
terra
Přínosem je odborné poradenství
Příprava půdy a zakládání porostů
stroji HORSCH je podle farmáře rozhodně jednodušší, než u klasické technologie, vzcházení porostů je rychlé
a rovnoměrné, a to i v období přísušků.
Velký efekt vidí v přihnojování pod patu
secím strojem Sprinter. Uložení hnojiva
pod osivo urychluje vývoj rostlin, které
jsou silnější, mají mohutnější kořenový
systém a lépe zvládají případný stres.
O tom se přesvědčili letos na jaře, když
porosty přečkaly tuhou zimu a mrazy
bez úhony.
Už nějakou dobu před pořízením
techniky HORSCH, od roku 2004, využívají pěstitelé na farmě v Číčovicích poradenské služby N.U. Agrar CZ. Hodně
zkušeností tak měli podchycených už
z dřívějška a nyní jen pěstitelské postupy zdokonalují a hledají další možnosti
úspory nákladů a jistoty výnosu. Využívají také informace jiných pěstitelů, kde
tato technologie spolehlivě funguje.
Jde to i bez hrud
„Díky otci, který mne k hospodaření
přivedl, dělám dnes to, co dělám,“ říká
mladý farmář. „Naučil mě dělat všechno
precizně, a to se mi při používání tohoto systému hodí. Při orbě, když se něco
nepovede, tak se to přeorá a začne se
znova, ale u této technologie je třeba
přemýšlet ještě před sklizní, co a kdy se
bude na poli dělat. Když jsme v minulosti orali, následná příprava na našich
těžších půdách se nedala udělat jedním
přejezdem. Nutné byly další přejezdy
po pozemku a rozbíjení hrud. Nepřišlo
Setí pšenice ozimé strojem HORSCH Sprinter 4 ST.
8
terra
Zkušenosti z praxe
www.Bezorebne.cz
Mladý farmář (vpravo) se svým otcem Václavem Čtrnáctým, který se zemědělství věnuje celý život.
Hospodařit začal v roce 1992 a dodnes se zapojuje do činnosti na farmě, rád pracuje s kypřiči.
Nejdůležitější je vláha
Pozemky připravené na setí jarního
ječmene byly na podzim ošetřeny glyfosátem a potom stačilo jedno hluboké
kypření Terranem FX, co dovolily podmínky a půda, většinou do hloubky kolem 30 cm. Na jaře půdu otevře Terrano
FG pro urychlení setí, i když je tu riziko
odpaření cenné vláhy. Jarní ječmen sejí
na farmě v Číčovicích na vlastní výměru
kolem 40 hektarů, na druhé farmě na
40 až 50 ha. Výsevek dají vyšší, kolem
4 milionů jedinců na hektar. Letošní
zkušenost ukázala, že výsevek 4,2 milionu byl kvůli jarnímu přísušku optimální a výnos vyšel 6,5 tuny. Ječmen letos
zvládl vegetační období lépe než pšenice. Záleželo na rychlosti všech operací
a uchování spodní vláhy v půdě.
„Stroje HORSCH jsou spolehlivé,
kypřiče pracují naprosto bez poruch, jen
s běžným opotřebením. Záleží na půdních podmínkách, jestli pracují za sucha
nebo za mokra. U staršího Terrana 6 FG
jsme dělali přes zimu generální údržbu,
pěkně srovnalo pole. Druhá podmítka
Terranem FX se uskutečnila s odstupem
asi tří týdnů a současně sloužila jako
mechanická likvidace výdrolu a plevelů. Zpracování Terranem FG před setím
bylo mělčí, čímž se pěkně srovnalo pole.
Na konci srpna byly pozemky po řepce
a po ječmeni zpracovány dvakrát do požadované hloubky a připravené na podzimní setí pšenice. Optimální termín je
v této oblasti koncem září a začátkem
října. V Číčovicích sejí tuto plodinu na
80 hektarů, na druhé farmě na 120 hektarů. Výsevek zvolili 3,2 až 3,5 milionů
jedinců na hektar. „Mohli bychom set
méně, ale vzhledem k většímu výskytu
virové zakrslosti je jistější vyšší výsevek
a termín setí jsme raději posunuli,“ podotkl Václav Čtrnáctý, který pracuje na
obou farmách jak s kypřiči, tak většinou
i se secím strojem Sprinter.
Pod osivo pšenice ozimé aplikovali
při setí PK a NPK, stejně jako u řepky.
Hnojivo dodávají do půdy podle rozborů, které si nechávají dělat jednou za
dva roky. „Tím, že máme osevní postup
uzavřený a doplňujeme jenom živiny,
které odebereme, zatím nebylo nic, co
by nás překvapilo. U polí, které obděláváme delší dobu lze říci, že nejsou žádné větší výkyvy. Na podzim u porostů
ale nebyl jediný problém. U Terrana
4 FX jenom měníme radličky. Také provozní náklady jsou u kypřičů na solidní
úrovni. Spotřeba nafty při zpracování do hloubky 20 až 25 cm vychází na
11 litrů na hektar. Při mělčím zpracování u Terrana 6 FG s větším pracovním
záběrem je spotřeba poloviční,“ zhodnotil na závěr Václav Čtrnáctý.
věka na jeden den. Od toho se odvíjejí
i provozní náklady a ekonomika pěstování, kromě velké úspory času a možnosti dodržovat optimální agrotechnické termíny.“
Středně raný polotrpasličí hybrid řepky ozimé
PR45D03 se vyznačuje nižším vzrůstem, takže
menší je i spotřeba živin a vláhy. „Můžeme si dovolit set dříve a intenzita krácení na podzim je
nižší. Na jaře uspoříme i na aplikaci insekticidu
proti krytonoscům, protože nárůst rostlin není
tak velký. Například loni jsme ušetřili jeden přejezd s ochranou na podzim a jeden na jaře, přitom porosty nijak nešidíme a poskytují vysoké
a stabilní výnosy,“ říká farmář.
mi logické hroudy vůbec dělat a musím
uznat, že všechny stroje HORSCH skutečně fungují na principu kvalitně půdu
zpracovat a přitom nenadělat hroudy.
Mají vysokou výkonnost, provozní spolehlivost, pevné rámy, například u Terrana FX jsme ještě neměli vůbec žádný
problém. Od roku 2009 jsme na vlastní
farmě i v Libčicích kypřiči zpracovali kolem 2 000 ha. Nedávno jsme s kolegou
debatovali, že když jsme orali, dělali
jsme to ve dvou lidech a se dvěma stroji
čtyři dny. Dnes s Terranem a traktorem
270 koní je to práce pro jednoho člo-
Nová úroda začíná sklizní
Důležitým krokem před využíváním bezorebné technologie bylo podle farmáře pořízení moderní sklízecí
mlátičky, která je schopna úrodu kvalitně sklidit s nízkým strništěm, rozdrtit
a rozmetat slámu.
„Museli jsme začít kombajnem. Po
sklizni slámu nesbíráme, co vyroste na
poli, to tam necháme a jinou organickou hmotu do půdy nedodáváme.
Hned za kombajnem podmítáme. První
roky jsme se snažili zpracovávat půdu
širokými radličkami MulchMix na menší hloubku a dalšími přejezdy jsme ji
postupně prohlubovali. Teď jsme to
zkusili obráceně. První podmítku po
sklizni pšenice ozimé děláme hlubší až
do 20 cm jenom dláty bez křidel. Druhé kypření na koso trochu hlouběji na
nějakých 25 cm zase jenom dláty, hlavně pod řepku. Po druhé podmítce jsme
ještě použili válce Cambridge. Před
řepku jsme glyfosát neaplikovali, protože vlivem sucha nic moc nenarostlo
a stačila mechanická likvidace. Všechno jsme dělali Terranem FX. Po druhé
hluboké podmítce jsme udělali mělkou
předseťovou přípravu Terranem FG naklepávacími radličkami ClipOn 20 cm
do hloubky 5 až 6 cm, takže celkem tři
operace před setím řepky.“
Na farmě v Libčicích v lehčích půdách stačily dvě operace, po sklizni první podmítka a před setím zpracování
Terranem FX na hloubku kolem 20 cm.
Řepku ozimou seli celkem na obou farmách na výměru 80 hektarů při denní
výkonnosti asi 20 hektarů. Pod osivo
ukládali hnojivo PK nebo NPK, v čistých
živinách je to kolem 60 kg dusíku na
hektar. S odstupem následovalo ošetření herbicidy, i když pozemky jsou podle
farmáře při technologii bez orby relativně čisté.
Stačí mechanická likvidace
V přípravě půdy na setí ozimé pšenice letos pěstitelé zvolili první zpracování po předplodině řepce Terranem FX
s radličkami MulchMix s křídly do hloubky 8 až 10 cm, aby se výdrol nedostal
příliš hluboko. Druhé zpracování Terranem FG před setím bylo mělčí, čímž se
Po sklizni pšenice ozimé následovalo kypření Terranem FX s radličkami bez křidélek do hloubky
20 cm. Druhý přejezd před setím řepky ozimé secím strojem Sprinter 4 ST byl do hloubky 25 cm.
ozimé pšenice někdy děláme ošetření
proti výdrolu řepky a plevelům. Stačí
v nejnižší dávce. Na jaře ošetřujeme
podle potřeby. Když se porost rovnoměrně zapojí, udrží si čistý pozemek.
Když se s půdou na podzim dvakrát až
třikrát pohne, kvalitně a v pravou chvíli, do toho glyfosát, tak tlak plevelů je
minimální,“ dodal farmář.
www.Bezorebne.cz
9
terra
terra
Provozní test
Maschinentest
Technické údaje HORSCH Terrano 6 FM
Pracovní záběr
5,90 m
Rám
3dílný, hydr. sklopný
Konstrukce
čtyřřadová
Max. pracovní hloubka
cca 30 cm
Počet radliček
21
Rozteč radliček
28 cm
Vzdálenost řad radliček
112 cm
Počáteční tuhost odpružení
570 kg
Světlá výška rámu
75 cm
Průměr pěchu
50 nebo 59 cm
Hmotnost
6 800 kg
Přepravní šířka
3,00 m
Hydraulické okruhy
3 dvojčinné
Příkon
od 240 k
Bei hydraulickém
hydraulischer nastavování
Tiefenführung
(Option)
passen(volitelná
sich auchvýbava)
die vorderen
Tasträder
automatischi na
in der
Höhe vodicích
an.
Při
pracovní
hloubky
se měnízwei
výška
stroje automaticky
předních
kolech.
Mit
oder ohne
Walze
S pěchem
nebo
bez
Fahrbericht: Ein Eindruck der Praxistauglichkeittest
des neuen
mittelschweren
Provozní
vlastností
nového
Grubbers
mit
integriertem
středně těžkého kypřičeFahrwerk
s integround Zugkraftverstärker.
vaným
podvozkem a se zesilovačem trakce.
ie Konstrukteure haben im
Rahmen
Terrano
FM ein
o rámu des
kypřiče
Terrano
FM
Fahrwerk
mit
breiter
Achse
verumístili konstruktéři podvobaut.
die weit
vornekol.
liezek oDurch
širokém
rozchodu
gende Position
ist
die
Wendigkeit
sehr
Díky tomu, že se nachází hodgut.
Ob mitmá
schweren
Nachläufern
daně vpředu,
stroj velmi
dobrou obdurch
aber
negative
Stützlasten
auftreratnost. Za podvozkem leží ještě velká
ten,
konnten
wir nichtseüberprüfen.
Die
zátěž,
ale nepodařilo
zjistit, jestli tím
Reifen
besitzen
einen
großen
Durchvzniká negativní zatížení závěsu. Vzdumesser
und sind luftgefüllt.
Auffällig
ist
chem nahuštěné
pneumatiky
mají veldas
AS-Profil,
dasšípový
zwar dezén
nicht „schick“,
ký průměr.
Jejich
není sice
aber
sehr praktisch
ist. Denn
Fahrdesignovým
skvostem,
zato das
je velice
werk
kannPodvozek
bei demontierter
Walze
zur
praktický.
se totiž při
demonTiefenführung
genutzt
wofür
tovaném zadním
pěchuwerden
používá–pro
vesich
AS-Profil
durch– seinen
dení das
pracovní
hloubky
šípový guten
dezén
Selbstreinigungseffekt
und diedobrým
starke
pak plně ukáže svoje výhody
Verzahnung
dem vedením
Boden bestens
samočištěním mit
a jistým
stopy.
A tím seUnd
dostáváme
k hlavnímu
znaku
eignet.
damit wären
wir schon
bei
FM-konceptu:
Kypřič můžedes
podle
přání
einem
der Hauptmerkmale
FM-Konmajitele Der
pracovat
s pěchem
anebo bez
zeptes:
Grubber
kann wahlweise
něj. oder
Tento
požadavek
je z praxe
slyšet
mit
ohne
Walze gefahren
werden.
stále častěji,
hlavně
pak
přizunehmend
zpracování
Diese
Forderung
hört
man
půdyPraktikern,
před zimou.die
Také
vlhké,
hlinité
von
mitvedem
Grubber
půdě,grobe
je těžký
pěch nevýhodný.
Když
se
eine
Herbstfurche
erzielen
woltaková
zalepí
a zamaže,
len.
Da půda
ist eine
schwere
Walzezpomalí
hinderse jejívor
vyzrávání
a zvýší
se riziko
vodní
lich,
allem unter
nassen
Einsatzbeeroze. Protound
se auf
u tohoto
stroje vBöden.
aktudingungen
tonhaltigen
álním wenn
provedení
může
v takových
Denn
es klebt
undpěch
schmiert,
ist ein
podmínkách naim
šesti
přírubách
odmonGasaustausch
Boden
kaum
noch
D
D
24
10
www.Bezorebne.cz
möglich. Außerdem kann sich die Gefahr von
Wassererosion
Daher
tovat.
Urovnávací
talířeerhöhen.
za radličkami,
läßt
sich
die
Walze
im
Bedarfsfall
ab
a také hydraulické písty k nastavování
Markteinführung
über
sechs
Flansche
hloubky, zůstávají na stroji. Námi testodemontieren.
An unserem
vaný
stroj demontáž
pěchuTestmodell
ještě neuwar
dies
noch
nicht
möglich.
Die Einebmožňoval.
nungsscheiben
verbleiben
geBez pěchu vedou
stroj übrigens
v nastavené
nau
so
wie
die
sechs
Tiefenführungszyhloubce kola podvozku a také přední
linder am
Grubber,
wird
wirklich nur
vodící
kola.
Pak jeesale
potřebné
pro
die
Walze
entfernt.
změnu hloubky vystoupit z kabiny
Ohne Walze
hält pomocí
das Fahrwerk
gea provést
ji ručně,
pro stroje
meinsam
mit
den
Tiefenführungsrädern
HORSCH typických klipů, vkládaných
den dvou
Terrano
FM in der richtigen
Tiefe.
do
hydraulických
pístů. Změna
Beim Einstellen
muss
hloubky
během der
jízdyArbeitstiefe
je také možná,
man dann jedoch absteigen, um die
HORSCH-typischen Clips als Tiefenbegrenzer auf die zwei Fahrwerkszylinder
zu stecken. Die Arbeitstiefenanpassung
während
gehtbez
dann
also nicht
a
to kdyžder
seFahrt
pracuje
dorazových
mehr
so
einfach
–
zumindest
wenn
klipů a hloubku nastavuje obsluha man
hydtiefer arbeiten
– oder man
fährt
raulicky
podle möchte
dobře viditelné
stupniohne
Clips
nach
Sicht
auf nevznikaly
die Tiefence.
Aby
přinur
práci
bez
pěchu
skala.
Damit
beim
Arbeiten
ohne
v půdě utlačené koleje, nachází Walze
se za
keine Fahrspuren
zurückbleiben,
befinkaždým
z obou kol
jedna radlička
ze
det sich
hinter
der zwei Räder ein
čtvrté
řady.
To jedem
je dobré.
Zinken der vierten Reihe – gut.
Die Arbeitsergebnisse
Pracovní
výsledky
Wir haben mit dem Terrano FM auf
einer
Stoppelfläche
gearbeitet,
S Terranem
FM jsme
pracovalidie
vevon
strmildem
leicht, feuchtem
Boden bis
zu
ništi
na pozemku,
který obsahoval
půdu
nassen Lehmstellen die unterschiedlichsten Bodenbedingungen aufbot.
Durch die wechselhafte Witterung im
od středně lehké, vlhké, až po mokrou,
těžkou hlínu. Díky střídavému letnímu
počasí bylo strniště už zteřelé. Jako tažný prostředek nám posloužil Challenger
MT765 o výkonu 355 k. Tak jsme mohli
při hloubce asi 10 cm pracovat rychlostí nejméně 14 km/h. Se zahloubením
do 15 až 20 cm se pojezdová rychlost
snížila na 7 až 10 km/h. Používali jsme
kypřicí radličky s křídly. HORSCH udává
pro Terrano 6 FM tahovou potřebu od
240 k. To dostačuje na lehké půdě pro
pracovní hloubky do 15 cm. Na těžších
půdách by to mělo být alespoň 350 koní
a kdo hodlá kypřit 25 až 30 cm hluboko,
měl by si nachystat 400 až 450 k. To zní
sice jako vysoká hodnota, ale 70 k na
1 metr záběru je u kypřičů standard.
S kvalitou práce jsme byli velmi spokojeni. Sláma se promíchala rovnoměrně a půda byla dobře urovnaná. Lehce
otevřený a mírně kyprý povrch, který
vytváří pěch Doppel-RollFlex se nám
také líbil. Utužení půdy začíná v hloubce 3 až 4 cm pod povrchem a v našich
podmínkách bylo zcela dostačující. Jestli by účinnost pěchu vyhovovala i těžkým, hodinovým půdám, jsme nemohli
během trvání testu posoudit. Alternativou by byl pěch FarmFlex s uzavřeným,
klínovitým profilem.
Naše další postřehy:
• Ve středu kypřiče se namísto klenutých talířů používají pro urovnání
půdy hvězdicové talíře. Ty mají vyloučit
tvorbu hrůbků v pásech se souběhem
půdy.
Všech
radliček je rozmístěno
symetricky.
Jejich rozteč
je 28
Die 21dvacet
Zinkenjedna
sind symmetrisch
angebracht.
Der Strichabstand
beträgt
28centimetrů,
Zentimeter,každá zpracujeArbeitsbreite
pás široký 37 der
centimetrů.
die
Flügelschare 37 Zentimeter.
• Konstrukce pěchu RollFlex byla
lehce pozměněna. Profilované prstence
mají vyšší stabilitu jednotlivých článků.
V kamenitých podmínkách se díky zámkovému dosedání článků zabrání jejich
ohnutí.
Krátký přehled
Terrano FM od firmy HORSCH je
středně těžký, čtyřřadový radličkový
kypřič. Principem patří do stejné skupiny se stroji Köckerling Vector, Väderstad
Cultus a Amazone Centaur. Mezi nimi
ale jako jediný nabízí demontovatelný
pěch, který dovoluje brázdové zpracování půdy pro jaro. Pro vedení pracovní
hloubky se pak používá kolový podvozek, který díky šípovému dezénu dobře
funguje i v mokré půdě.
Plusy a mínusy
Kvalita práce: Velmi dobré promíchání,
velmi dobré urovnání a vysoká průchodnost. Utužení půdy pěchem Doppel-RollFlex začíná v hloubce 3 až 4 cm pod povrchem.
Obsluha: Volitelná výbava pro hydraulickou změnu pracovní hloubky zvyšuje
komfort obsluhy. Zadní urovnávací talíře se musí seřizovat jen při velké změně
pracovní hloubky radliček. Jejich stavěcí
zapouzdřené šrouby je pak třeba obsluhovat střídavě, aby se držáky talířů nekřížily.
Příkonové nároky: Přes úzkou rozteč radliček 28 cm relativně nízký pracovní odpor. Při záběru 5,90 m by neměl mít traktor méně než 300 k. Při hloubce pod 15
cm pak minimálně 350 k.
Využitelnost: Flexibilní díky demontovatelné zadní části. Široké spektrum pracovních hloubek, při hlubokém kypření se
zvyšuje tahová síla vlivem úzkých roztečí
radliček.
Univerzálně použitelný pěch Doppel-RollFlex má velkou průchodnost a jeho konstrukce nese
detailní vylepšení pro zvětšení stability.
Celkový dojem
Náš dojem ze stroje HORSCH Terrano FM je dobrý. Čtyřřadově uspořádaný kypřič
poskytuje i přes relativně menší světlou výšku velmi dobrou průchodnost, protože
mezi radličkami v řadě i mezi řadami je dostatek prostoru. Kvalita promíchání a urovnání nedává žádný důvod ke kritice, pro utužení půdy je možné volit zatím ze dvou
typů pěchů. Výbava pro hydraulické nastavování hloubky (na přání) funguje přesně,
ale při práci bez pěchu se může používat jen omezeně. Díky integrovanému podvozku není rychlé otáčení na malém poloměru žádný problém. Menší pracovní záběry
bude možné zapojovat také do spodních ramen. Díky dlouhému rozmístění řad radliček se nerovné pozemky urovnají i při mělké pracovní hloubce. S bočními křídly na
radličkách se dosahuje překrývání 4,5 cm v obou směrech.
Účinek hydraulického zesilovač trakce jsme během testu neposuzovali. Je ale jisté, že
větší efekt se projeví z principu u standardních traktorů, než u pásových tahačů, traců
nebo kloubových tahačů.
www.Bezorebne.cz
11
terra
Zkušební středisko
Výzkum, vývoj a testy
pod jednou střechou
ní v zemědělské praxi, museli jsme ho
sami postavit. Teď můžeme simulovat
a dokumentovat všechny formy zatížení pneumatik a podle potřeby ho
upravovat. V praxi se vyskytuje mnoho
zátěžových situací, které způsobují tak
rychlé děje, že jsou neviditelné lidským
okem. Proto používáme vysokorychlostní kamery, schopné zaznamenat
46 000 snímků za sekundu. Před dvěma lety jsme začali vyvíjet zkušební
pracoviště pro elektroniku, která řídí
a monitoruje naše stroje. Zde jsou nároky specifické pro zemědělský obor
a přitom velmi komplexní. Protože jsme
v tomto směru aktivní už dlouhou dobu,
můžeme rychle reagovat na požadavky
trhu a tím se samozřejmě diferencovat
od ostatních výrobců.
HORSCH kruhová zkušební dráha a výstavba ACI.
P
ro úspěch na trhu je zapotřebí
správných výrobků. Aby firma
HORSCH mohla uvádět další
inovativní stroje ještě vyzrálejší,
vyrostlo v centrále Sitzenhof nové výzkumné a vývojové středisko. V letošním roce jsme se na právě dokončené
stavbě setkali s Philippem Horschem,
jednatelem a vedoucím výzkumu a vývoje; a s Michaelem Pirkenseerem, vedoucím výzkumného týmu.
Pane Horschi, z čeho pramení rozhodnutí o vybudování úplně nového
výzkumného střediska?
Philipp Horsch: Vývoj byl vždy hodně důležitou činností u naší firmy. Od
roku 2005 se velmi dynamicky zvětšujeme a do vývoje investujeme mnoho
prostředků. K tomu náleží testovací
zázemí, výroba prototypů a oblast měřící techniky. A teď právě dokončujeme nové středisko ACI. Touto zkratkou
označujeme „Agricultural Centre of
Innovation“. Jeho výstavba byla nutná
hlavně z prostorových důvodů a také
proto, abychom propojili vývoj, testy
a dokumentaci do jednoho celku.
Pane Pirkenseere, na plánu a vzniku
ACI máte velký podíl. Jaká bude jeho
funkce?
12
www.Bezorebne.cz
Michael Pirkenseer: Zvolili jsme
pro něj polohu na jedné z okrajových
firemních parcel. To má výhodu, že se
můžeme věnovat naší neveřejné práci na prototypech a nebýt při tom na
očích. Kromě toho naše testovací parcely se rozkládají hned za střediskem
a výjezdy do pole a zpět se odehrávají
nejkratším a nejrychlejším způsobem.
Naše zkušební hala má rozlohu 2 000
metrů čtverečních, na ni navazují konstrukční a projektové prostory pro 100
spolupracovníků. Ti doplní dosavadní
stav 40 vývojových inženýrů. Tak se připravujeme na budoucnost, vytváříme si
dostatečnou kapacitu pro rozšiřování
vývojových týmů. Touto výstavbou dává
HORSCH jasně najevo, že si hodlá stěžejní činnosti ponechat v centrále, přestože se zde nebudou soustředit všichni
vývojoví pracovníci. Pro obor ochrany
rostlin posílíme oddělení Leeb v Landau, a také v USA zřizujeme vývojová
pracoviště pro stroje, které jsou určeny
pro tamní trh. Zachováváme tak strategii výroby techniky šité na míru oblastním podmínkám a potřebám.
Kolik HORSCH investuje do výstavby?
Philipp Horsch: Celkem vložíme
do ACI pět až šest milionů eur. Kromě
budov bude znamenat nejvyšší výdaje
především vybavení laboratoří a zkušebních pracovišť.
Jaké testy a zkoušky se zde budou
provádět?
Michael Pirkenseer: Naše výdaje
na testování jsou stále vyšší, protože
se zvětšují výkony tažných prostředků
a tím velmi narůstá i zatížení techniky.
K tomu si často musíme zkušební zařízení sami navrhovat a vyrábět, protože
taková na trhu nejsou dostupná anebo
nesplňují zcela naše požadavky. Jako
příklad uvedu testovací pracoviště pro
pneumatiky. Aby odpovídalo zatíže-
Philipp Horsch
Philipp Horsch
Jsou v epoše počítačových simulací
vůbec ještě potřebné zkoušky a testy
v takovém rozsahu?
Philipp Horsch: V počítači jistě můžeme mnoho namodelovat a simulovat,
ale nakonec rozhoduje hlavně zkušenost konstruktéra. Abychom získali jednoznačná data, putuje každý výrobek
po jednotlivých součástech na zkušební
pracoviště. Potom následují první měření, které se co nejvíce podobají provozu
v praxi. Od nynějška musí každý stroj
dále absolvovat testy na naší zkušební kruhové dráze. Po jejich úspěšném
završení postupuje do polních testů,
které se v žádném případě nesmí zkracovat nebo dokonce vynechat. Když se
v kterémkoli kroku projeví nedostatky,
samozřejmě se odstraňují a stroj musí
do celého procesu vstoupit znovu.
V naší nové zátěžové laboratoři můžeme měření z praktického provozu jedna
ku jedné přenést do zkoušek a provádět pak dlouhodobé zátěžové zkoušky
identické s reálným zatížením, ovšem
bez vlivu počasí a ročních období. To
nám hlavně šetří čas.
Jak spolupracují konstrukční a zkušební oddělení?
Philipp Horsch: Většina nových prostor je k dispozici vývoji a zkouškám.
Protože konstrukční kanceláře s nimi
těsně sousedí, dělí je velmi krátké vzdálenosti. Lidé z obou oddělení se setká-
Michael Pirkenseer v nové výzkumné hale.
vají například během polední přestávky
nebo kdykoli během dne ve velké místnosti, kde mohou projednávat společná
témata. Nápady a inovace nevznikají na
povel, vždy jim předchází sdílení myšlenek. A k tomu je nezbytná příjemná
pracovní atmosféra, pro kterou získáváme dobré spolupracovníky.
Mluvili jste o nové kruhové zkušební dráze. Takové metody používají obvykle jen výrobci samojízdné techniky.
K čemu je HORSCH potřebuje?
Michael Pirkenseer: Z výrobců závěsné techniky takové zkušební zařízení nemá dosud nikdo jiný. V prvé řadě
nám jde o to, že chceme ještě rychleji
zlepšovat naše stroje. Zjistili jsme, že
vlivem kmitání a namáhání techniky při
přepravě vznikají zárodky budoucích
poruch. To vyžaduje důkladnou analýzu. Dříve musel člověk najezdit tisíc
kilometrů se strojem v závěsu. To bylo
drahé, časově náročné a také nebezpečné. Na nové kruhové dráze můžeme
stroje vystavovat různým opakovatelným zátěžím a vyvolávat trvalé kmity
a deformace. Zkoušený stroj přitom můžeme mnohem přesněji měřit a sledovat. Testy se tím urychlí až stonásobně.
Absolutní výsledky tím ale zatím nezískáme, k tomu potřebujeme několik let
zkušeností s tímto druhem testování.
Jak vypadá taková kruhová dráha
a jak funguje?
Michael Pirkenseer: Základ tvoří
betonová dráha o středním průměru
padesát metrů. Na ní jsou v různých
odstupech upevněny umělé nerovnosti
o různé výšce. Střed tvoří otočný závěs
s dlouhým ramenem, které dosahuje až
k dráze. Zde se napojuje na vodící podvozek, který pohání elektromotor o výkonu 60 kilowattů. Zde je také umístěn
počítač s monitorovací senzorikou. Poháněný podvozek je zatížen hmotností
třinácti tun a díky konstrukci elektropohonu můžeme plynule řídit pojezdovou
rychlost. Přitom nejde o to, aby se pohyboval 50 km/h nebo více, ale o vznikající rázy a kmitání. Ty jsou výsledkem
nerovností a rychlosti jízdy, a proto se
zkoušky většinou odehrávají při pomalejším tempu na vyšších překážkách.
Samotnému stroji je předřazena ještě
atrapa traktoru. Ta je důležitá, protože
normální traktor by tyto zkoušky dlouho nevydržel. Teprve pak se zapojují
testované stroje ve všech prakticky používaných způsobech zavěšení.
Myslí se také na bezpečnost. Při oddělení jakékoli součásti ze stroje se celé
zařízení zastaví. Kromě toho je dráha
oplocena s padesátimetrovým odstupem, takže se zde mohou testovat postřikovače se všemi záběry ramen v pracovní poloze.
Kdy budou nové budovy uvedeny
do provozu?
Philipp Horsch: V současné době
už většina laboratoří běží, stěhování
do nových prostor začalo před žněmi
2012. Kanceláře byly dokončeny na
konci srpna.
www.Bezorebne.cz
13
terra
terra
Zkušenosti z praxe
S vysokou efektivitou
Snímek je z uvedení do provozu osmimetrového hloubkového kypřiče HORSCH Tiger 8 AS v agregaci s pásovým traktorem JD 9630 T s výkonem motoru
580 koní. Zpracovával pozemek po vojtěšce, která byla před tím podmítnuta talířovým podmítačem HORSCH Joker 12 RT. Pěstitelé ZDV Krchleby si tak
poprvé vyzkoušeli ve svých podmínkách, co všechno radličkový kypřič Tiger dovede při jednom přejezdu, dvou přejezdech i různé hloubce nastavení.
ZDV Krchleby, a. s., na Kutnohorsku
se zabývá rostlinnou i živočišnou
výrobou. Hospodaří v okolí Čáslavi,
částečně tedy v řepařské oblasti,
ale má také pozemky v nadmořské
výšce 350 až 400 metrů. Z celkové
výměry 3 000 hektarů orné půdy
pěstuje na 280 hektarech cukrovku,
ozimá pšenice zaujímá každoročně
kolem 1 200 hektarů, jarní ječmen
220 hektarů, řepka ozimá zhruba
700 hektarů, kukuřice na siláž 70 až
80 hektarů, kukuřice na vlhké zrno
letos 50 hektarů a kukuřice na zrno
270 hektarů.
V
živočišné výrobě jsme letos
ukončili nerentabilní chov prasat a zaměřili jsme se pouze
na výrobu mléka. Chováme
asi 350 dojnic s průměrnou užitkovostí
9 500 kg mléka, celkem máme 550 kusů
skotu. V roce 2008 jsme zakoupili podíly
zemědělského podniku Agrospol Budíkov na Humpolecku se 750 hektary ze-
14
www.Bezorebne.cz
mědělské půdy, z toho je 550 ha orné,
zbytek jsou louky. Rostlinná výroba je
tam zaměřená na pěstování pšenice
ozimé na 280 hektarech, řepky ozimé
na 240 ha, ječmen jarní zaujímá asi 120
hektarů a zbytek jsou krmné plodiny.
V živočišné výrobě se v Budíkově chceme do budoucna zaměřit pouze na
chov krav bez tržní produkce mléka.
Zásadní polní práce, zejména přípravu
půdy a zakládání porostů, zvládáme
bez problémů díky přesunu moderní
výkonné techniky mezi oběma výrobními oblastmi,“ představil oba podniky
Ing. Zdeněk Tajčovský, předseda představenstva a hlavní agronom.
Převažují tržby z rostlinné výroby
Pozemky ZDV Krchleby se částečně
rozkládají v Polabské nížině s úrodnou
černozemí, v dalších katastrech jsou
půdy lehčí až písčité, některé jsou těžké
a hůře obdělávatelné. V Budíkově jsou
půdy lehčí, písčité, sem tam kamenité,
vyžadující spíše mělčí zpracování. To ale
neznamená, že se tam nedosáhne na solidní úrodu. Hranice výnosu ozimé pšenice v Budíkově letos dosáhla 7,2 tuny
z hektaru, zatímco v minulosti se výnos
pohyboval kolem 5,5 tuny, řepka dala
3,5 tuny a jarní sladovnický ječmen 4,3
tuny. Snahou pěstitelů je moderními
technologiemi dělat agrotechniku včetně ochrany stejným způsobem, jaký
uplatňují v ZDV Krchleby, tedy postupným zlepšováním úrovně hospodaření
včetně výsledků. V mateřském podniku se průměrný výnos pšenice ozimé,
u které se zaměřují jen na potravinářskou kvalitu, pohybuje za poslední tři
roky kolem 8 tun, sladovnický ječmen
dává 6,5 tuny, kukuřice na zrno 11 tun
a řepka ozimá 3,3 tuny. Skladovací kapacitu má společnost ZDV Krchleby na
veškerou produkci. Mimo jiné k tomu
slouží nová posklizňová linka z roku
2008 na 4 000 tun, a také venkovní haly
upravené na dosoušení zrna. Celou produkci mohou prodávat podle situace na
trhu až do příští sklizně. Z dosahova-
ných asi 140 milionů tržeb připadá na
rostlinnou výrobu více než 70 procent
a po ukončení chovu prasat bude v budoucnu toto procento ještě vyšší.
Další krok ke zlepšení
„Před osmi roky jsme zvažovali, jestli jít do mělkého zpracování půdy, ale
tehdy nás to neoslovilo. Rozhodli jsme
se, že budeme dál orat a připravovat
půdu klasicky kompaktory. Výměra přibývala a po několika letech jsme znovu stáli před rozhodnutím, jaké stroje
pořídit, ale cestou kompaktoru a pluhu
jsme už jít nechtěli. Zhruba před dvěma
roky jsme proto začali hledat vhodnou
technologii, která by nám s menším
počtem lidí a v klimaticky náročnějších ročnících umožnila dodržovat agrotechnické lhůty při současné úspoře
provozních nákladů a jistotě vysokých
výnosů. Ohlédneme-li se těch pár let
zpátky, tak se nám daří tyto cíle naplňovat,“ uvedl Ing. Tajčovský a svoje
tvrzení podpořil faktem, že letošní žně
dopadly nad očekávání dobře.
Vedení podniku se během relativně
krátké doby podařilo přestavit výhybky
zcela jiným směrem. Změnu z orebné na
bezorebnou technologii však provázely
určité obavy, jelikož v podniku byli zvyk-
Řepka ozimá zasetá secím strojem HORSCH Focus 6 TD rovnoměrně vzešla pátý den po zasetí.
lí na perfektní přípravu půdy pro setí.
Pořízení celé linky na zpracování půdy
včetně silného pásového traktoru nebylo podle Ing. Tajčovského jednoduché
rozhodnutí a vyžádalo si nemalé investice. V ZDV Krchleby zakoupili dvanáctimetrový talířový podmítač Joker 12 RT
a osmimetrový hloubkový kypřič Tiger 8
AS. S malým počtem strojů a pracovní-
ků jsou dnes schopni kvalitně a rychle
připravit půdu k setí. Po dobrých zkušenostech linku doplnil secí stroj HORSCH
Focus 6 TD pro širokořádkové plodiny
i obiloviny. Podmítač a kypřič agregují s pásovým traktorem 580 koní a secí
stroj s traktorem 350 koní. Od firmy
HORSCH využívají ještě velkoobjemový
překládací vůz 160 UW.
Hlavním záměrem a cílem v ZDV Krchleby je vysoká efektivita. To byl také důvod, proč si letos v létě pořídili secí stroj HORSCH Focus 6 TD. Zhruba
v polovině srpna s ním začali set řepku ozimou, celkem na 600 ha. Po přidání 17 výsevních botek zasel na podzim Focus 400 ha pšenice ozimé.
www.Bezorebne.cz
15
terra
terra
Zkušenosti z praxe
Zkoušení nových postupů
„S Jokerem děláme všechny první
podmítky po sklizni do hloubky 5 až
7 cm. Letos na jaře jsme s ním připravovali i pozemky pod cukrovku. Orba
zatím zůstává na podzim pod kukuřici
na zrno a také záleží, kolik stihneme
udělat s Tigerem. Zatím se novou technologii učíme, zjišťujeme jak funguje
v našich podmínkách. To je případ
i secího stroje Focus 6 TD, který letos
zasel zhruba 600 hektarů řepky a 800
hektarů pšenice ozimé. Před setím řepky Focusem následovala druhá podmítka opět Jokerem, maximálně do hloubky 8 cm. Na glyfosát už nebyl čas, řepku
začínáme set kolem 12. srpna a do 31.
srpna by měla být zasetá. Před druhým
starším secím strojem zpracovával pole
Tiger do hloubky 18 až 20 cm. Vyhnuli
jsme se tím nákladné orbě a zdlouhavé předseťové přípravě,“ vyjádřil uspokojení hlavní agronom Ing. Tajčovský.
A oceňuje i další nesporné výhody secího stroje Focus – rychlé stanovení výsevku, s traktorem vybaveným navigací
vysoká výkonnost v průměru 50 hektarů za den, příznivá spotřeba nafty, která je závislá na vlhkostních a půdních
podmínkách. V Budíkově na lehčích
a písčitých půdách je minimálně o třeti-
nu nižší než v Krchlebech. Na některých
pozemcích stroj seje při spotřebě 6 litrů
nafty na hektar, jinde je to 10 litrů.
Další zkušenosti přidal agronom Ing.
Lubor Kristek: „Focus ukládá celou dávku hnojiva na dno hloubky zpracování,
to je v Budíkově do 18 cm. Řepka dostává
při setí 40 kg dusíku, 52 kg P2O5 a 30 kg
síry. Osivo stroj ukládá zhruba do 2 cm,
přičemž sejeme 43 semen na metr čtvereční u liniových a 35 semen u hybridních odrůd. Přínosem je, že technologie
HORSCH významně šetří vláhu. U zasetých porostů je nutné aplikovat po 14
dnech první chemické ošetření proti
výdrolu a plevelům. V Budíkově Focus
zasel 120 hektarů řepky a 280 hektarů
ozimé pšenice.“
Čtyři lidi na přípravu půdy a setí
Loni od července zpracoval Joker
12 RT přes 7 000 hektarů, letos za celou sezonu už zvládl kolem 10 000 hektarů. „S Jokerem jsme schopni udělat
za den 100 až 140 ha v prodloužené
směně. Loni jsme po 7 000 hektarech
měnili disky, takže míra opotřebení je
velice příznivá. Rámy jsou naprosto bez
problémů. Jen na kamenitých pozemcích, kde používáme pěch RollFlex, došlo k prasknutí asi čtyř pružných lamel.
Máme také gumový pěch FarmFlex, ale
více se osvědčil RollFlex, který je do našich podmínek ideální,“ vysvětlil hlavní
agronom.
Hloubkový kypřič Tiger 8 AS loni
udělal 1 800 hektarů a připravoval pozemky před setím včetně cukrovky. Je
to podle agronoma stěžejní stroj, který
dobře zapravuje i hnůj. Náhradní opotřebitelné díly používají jen originální
s tvrdokovem a jejich výdrž záleží na
půdních podmínkách. S Tigerem jsou
schopni udělat za den kolem 50 ha. Při
nejhlubším zpracování se vejdou do
spotřeby 15 litrů nafty na hektar, to je
o 8 až 10 litrů méně než u orby.
„Nejdůležitější u strojů HORSCH je
vysoká výkonnost, což nám umožňuje
zpracovávat pozemky v době, kdy je to
pro půdu optimální. Nemusíme agrotechnické operace provádět za každou
cenu, protože máme daleko více času.
Například u řepky by stačil jen Joker
a Focus, případně kompaktor na eventuální doladění před setím. Jeden člověk v pásáku, druhý podle situace na
srovnání pozemku, třetí seje a čtvrtý
naváží osivo. V podstatě tři až čtyři pracovníci zabezpečí osivo, přípravu půdy
a setí,“ říká Ing. Tajčovský o systému,
který jim plně vyhovuje.
Zleva agronom společnosti Agrospol Budíkov Ing. Josef Kulhavý, agronom Ing. Lubor Kristek, předseda představenstva a hlavní agronom ZDV Krchleby
Ing. Zdeněk Tajčovský a obsluha secího stroje Focus 6 TD Zdeněk Tajčovský mladší.
16
www.Bezorebne.cz
1 000 tun na každého
pracovníka
SC TCE 3 Brazi Insula Mare a Braila v Rumunsku je
největším zemědělským podnikem v Evropské
unii. Obhospodařuje celkem 65 000 hektarů a z toho
57 000 v jediné lokalitě. Ředitelem
této společnosti je Dr. Lucian Buzdugan. Pro magazín terraHORSCH
hovoří o svém podnikatelském
konceptu.
N
aším primárním cílem je nejprve zvýšit výnosy tak, abychom na každého pracovníka sklidili alespoň 1 000 tun
rostlinné produkce a současně aby naše
spotřeba nafty nepřesáhla úhrnem 50
litrů na hektar. Toho dosáhneme jen
použitím techniky o velkém pracovním
záběru, která kromě toho při jednom
přejezdu vykoná více operací současně. To splňuje bezorebná technologie
a setí do mulče, respektive i bez přípravy. Protože HORSCH je výrobcem, který
v tomto oboru má dlouholeté zkušenosti, jsme s ním v intenzivním kontaktu.
Pro setí do mulče používáme kypřič
Tiger 8 AS, který je speciálně uzpůsobený našim požadavkům. Abychom s ním
kromě kypření, zapracování rostlinných
zbytků a utužení mohli také zapravovat do půdy hnojivo, kombinujeme ho
se zásobním vozem SW 17000. Pomocí
pneumatických hadic a výfuků hnojiva na radličkách (podobně jako Focus)
aplikujeme fosfor nebo dusíkatá hnojiva. Ty pouze ve stabilizované formě.
Na stroji Tiger se nám líbí, že v půdě
zůstává mnohem více vláhy, než při použití pluhu nebo talířového nářadí. Prokypřená půda se hned utuží a kapilarita
v hloubce se zase napojí. Tak mají plodiny jako řepka, pšenice, ozimý i jarní
ječmen lepší přísun vláhy. Velký podíl
na tom má pěch Optipack SD, který na
těžké půdě pracuje tak dobře, že jím je
vybaveno všech našich jedenáct kypřičů
Tiger.
Dr. Lucian Buzdugan je ředitelem velké zemědělské společnosti. Pro terraHORSCH objasňuje svoje
podnikatelské snahy a cíle.
Pro setí používáme Pronto 12 DC,
které pro nás díky svojí mimořádné výkonnosti hraje velmi důležitou roli. Za
dvě desetihodinové směny s ním zasejeme kolem 200 hektarů.
Jak už jsem řekl, na našem podniku
má velký význam také úspora paliva.
V tom je klíčovým strojem budoucnosti
Focus TD pro pásové zpracování půdy.
Pomocí něj dokážeme zasít řepku po
pšenici při jediném pracovním přejezdu. Náš Focus TD má rozteč mezi řádky
36 cm a osivo ukládáme 2,5 až 3 cm hluboko. Dvě řady radliček půdu hluboko
prokypří v pásech před secími botkami
a vytváří vyvýšené hrůbky mezi řádky
s osivem. Řepka se díky tomu vysévá do
kypré půdy, vyčištěné od hrud a od posklizňových zbytků. Kromě toho se na-
bízí možnost ukládat hnojivo pod rostliny do dvou různých hloubek. Z celkové
dávky tak ukládáme 15 % do startovací
blízkosti osiva a zbytek zapravujeme do
pracovní hloubky radliček 15 až 20 cm.
Tím vedeme kořeny řepky do hloubky,
protože takové prokořenění nám zajišťuje i při suchém počasí dobrý výnos.
Mnoho si slibujeme od stabilizovaného dusíku. Můžeme jím polovinu nebo
i celkovou potřebu plodiny aplikovat
hned při setí. Hlavně v oblastech s jarními přísušky tím předejdeme tomu,
že povrchově aplikovaný dusík rostliny
přijmou pozdě nebo ho dokonce vůbec
nevyužijí. Například močovina ztratí
až 50 procent účinného dusíku za 15
dnů beze srážek s průměrnou teplotou
nad 12 °C.
www.Bezorebne.cz
17
terra
terra
Zkušenosti z praxe
Při svém objemu, který odpovídá jednomu přepravnímu návěsu (34 m3) spotřebuje Titan na kompletní vyprázdnění méně než 2 minuty. Teleskopická náprava umožňuje přesunout kola mimo koleje traktoru, a tak se omezí utlačení půdy. Silně naddimenzované nízkotlaké pneumatiky přispívají
k omezení tlaku na půdu nezávisle na klimatických podmínkách.
S firmou HORSCH spolupracujeme
rádi, protože tato značka má na trhu
Dünger
direkt
bei der Saat
ausbringen,
jedinečnou
dynamiku.
Obzvláště
osobdenn
vor allem in
Gegenden
mita Phitroní angažovanost
bratrů
Michaela
ckenem
Frühjahr besteht
Gefahr,
lippa Horschových
stojí za die
pozornost.
dass
derdíky
an svému
der Oberfläche
ausgeProtože
zemědělskému
půbrachte
Stickstoff
die Wurzeln
spät
vodu mají
cit pro praxi
a rozumízu
potřeoder
sogara niemals
bám půd
plodin, erreicht.
navrhují Harnstoff
technická
verliert
ja zum
Beispiel
nach 15 Tagen
řešení, která
slouží
pro optimální
vývoj
ohne
Regen und Temperaturen von
rostlin.“
über 12 Grad Celsius bis zu 50 Prozent
des wirksamen Stickstoffs.
Stručně o Rumunsku
Úřední
jazyk: sehr gerne mit HORSCH
Wir arbeiten
Hlavní
město:
zusammen, denn dieses Unternehmen
Rozloha:
hat
eine im Markt einzigartige Dynamik.
Hervorzuheben
ist das
persönliche
Zemědělsky
využitelná
/ orná
půda:
Engagement
der Brüder Michael und
Počet obyvatel:
Philipp
Horsch.
Weil sie die Bedürfnisse
Hustota
osídlení:
desČlenem
BodensEU:
und der Pflanze kennen, tun
sie alles dafür, technische Lösungen für
die optimale Entwicklung der Pflanzen
zu schaffen.“
rumunština
Streiflicht: Rumänien
Bukurešť
Amtssprache: Rumänisch
Hauptstadt:
238
391 km2 Bukarest
2
Fläche:
238.391
km²km2
135 460 km
/ 87 210
Landwirtschaftliche
Nutz-/
22,2 mil.
Ackerfläche: 135.460
km²/87.210 ha
93 osob na km2
Einwohnerzahl: 19.042.936
od 2007
Bevölkerungsdichte:
90,6 Einwohner pro km²
EU-Mitglied: seit 2007
Titan
HORSCH
Technik
in sklizeň!
Hlavní
mezičlánek pro
dobře organizovanou
Litauen
J
ean Pierre Malfait
se syny, zemědělci
a podnikatelé v departmentu
Marne,
irekt
neben
der
Autobahn
A1
jsou
známí
pro
svoji ochotu
von
Kaunas
nach
Klaipėda
sieht
stále zkoušet nové postupy. Na svých
manna
auf
der Höhe
von Raseiniai
pozemcích,
najatých
plochách
a ve
eine
ganze
Reihe
Getreidesilos
službách sklidí ročně přes 1 000 hektarů
stehen.
sichAby
dersnížili
Betriebssitz
a z tohoHier
650 befindet
ha pšenice.
svoje
von
UAB
Agra
Corporation.
Das
Jahre
náklady a přitom neprodloužili im
zhruba
1992
gegründete
landwirtschaftliche
Unpatnáctidenní období sklizně, zabývá
ternehmen
baut
auf
rund
5.600
Hektar
se rodina Malfaitů intenzivně tématem
Fläche
Weizen,
Raps, Gerste
und Hülsendopravy
a překládky
sklizeného
obi-
D
18
www.Bezorebne.cz
lí. Výsledkem byl nákup překládacího
vozu HORSCH Titan 34 UW. Našemu
magazínu uvedli svoje zkušenosti.
„Vycházeli jsme z následujících
předpokladů,“ hovoří Joseph, nejmladší
syn: „protože naše pozemky jsou různě
rozmístěné po kraji a tím i zčásti dost
vzdálené od našich skladů, bylo by zapotřebí nejméně pěti dopravních souprav, aby se nám vyplatilo pořízení výkonné sklízecí mlátičky. To by ale opět
znamenalo dodatečně mít k dispozici
pět traktorů… Byly by to obrovské vý-
daje!“ K tomu ještě dodává: „Na každou sklizeň bychom museli zaměstnat
tři sezonní pracovníky jako výpomoc
k našim čtyřem pevně zaměstnaným
spolupracovníkům.“
Podle jeho odhadu bylo možné pomocí překládacího vozu tyto vícenáklady obejít a současně vyloučit zbytečné
opotřebení traktorů, které by jen tahaly přepravníky. Dvě soupravy se nemusely vůbec kupovat (tři má podnik
v současnosti k dispozici a ponechá si je
pro jiné vedlejší činnosti ve stavebnic-
tví). Jeden ze čtyř stálých zaměstnanců
mohl opustit sklizňové práce a začít
podmítat. Tisíc hektarů tak pohodlně
zvládnou sklidit tři lidé. Aby nemuseli už vozit obilí po silnici, rozhodli se
obrátit na OS (Organismes Stockeurs
= výkupní organizace se skladovacími
kapacitami). „Spolupracujeme s nimi
intenzivně, aby jejich nákladní vozidla
byla ve správný čas na správném místě.
Předáváme jejich řidičům pravidelně
údaje o naší poloze a informujeme je
o každé události jako je změna počasí, přejezd na jiné pole, porucha, různá
zralost porost a podobně,“ vyjasňuje
Baptiste, nejstarší syn. Titan má výhodu ve svém objemu, který je stejný jako
velký přepravní návěs (34 m3) a který
dokáže rychle vyprázdnit (za méně než
dvě minuty, tj. 18 t/min). To velmi snižuje prostoje nákladních aut u polí.
Překládací vůz dopravuje sklizeň
v poli, kde po sobě odebírá od obou
kombajnů. Když je plný, přeloží obilí do
nákladního návěsu, který je přistavený
na kraji pole. Díky velké výkonnosti
kombajnů a rychlému přeložení obilí
z Titanu jezdí nákladní auta bez přerušení. Jízdní časy Titanu může jeden řidič ideálně optimalizovat, na rozdíl od
klasického průběhu sklizně. On určuje
rytmus, protože Titan je klíčovým mezičlánkem při sklizni.
„Pro odběratele je taková organizace práce samozřejmě výhodná,
a proto nám přistavuje svoje auta za velmi rozumné ceny. A k tomu se přidává
i to, že zatímco za normálních okolností část jeho přeprava probíhá mezi jeho
sily, zde si může vybírat cíl pro produkt
přímo od pole a tím může snížit náklady sobě i nám.
Rozhodli jsme se pro Titana z mnoha důvodů,“ vysvětluje Jean Pierre Malfait. „Nejprve pro jeho šetrnost k půdě
a pro jeho stabilitu. Díky teleskopické
nápravě a pneumatikám o velkém průměru (900/60 R32) je provozuschopný
za všech podmínek, dokonce i na mokré půdě! Kromě toho se Titan snadno
čistí, protože po vyprázdnění zůstává
v násypce jen malé zbytkové množství.
Stačí jen otevřít dobře přístupný šíbr
a násypka se zcela vyprázdní.“ Jediný
šnek o průměru 600 mm, který nabírá
přímo z kónické části zásobníku, omezuje poškozování zrn a dosahuje přesto
nejvyššího možného výkonu.
Malé nároky na údržbu a krycí plachta, kterou je při špatném počasí možné
rychle rozvinout, jsou také užitečné
vlastnosti, které Malfaita přesvědčily.
SAS Malfait (akciová společnost) používá s velkým prospěchem také volitelnou výbavu elektronickými váhami,
které poskytují přesný přehled o sklizni
z každého pozemku i směny. Baptiste
pokračuje: „Přes častý názor, že překládací vůz se využije jen při sklizni, používáme Titan mnohem všestranněji. Já
s ním jezdím při přepravě hnojiva,
a také osiva během setí.“ Takto vybaveni hledí tito tři nadšenci už na příští
sklizeň s oprávněnou důvěrou.
Dopravní náklady při sklizni
Výchozí situace
Pro plynulý odvoz bylo nutno: 5 traktorů a 5 návěsů
Náklady
30na/hhodinu
Náklady360,00
na 12h směnu
1 traktor
30 €/h
/h
10
360,00 €
120,00
1 návěs
10 € /h
3,9
/h
120,00
46,80 €
Nafta
3,9
/h
20 €/h
46,80 €
240,00
1 řidič
20 € /h
240,00 €
766,80
Celkové denní náklady
766,80 €
57 510,00
Náklady za 15 dnů sklizně při 5 soupravách
57
510,00 €
-5 144,00
Bonusy za optimalizovanou dodávku
-5 366,00
144,00 €
52
Celkové náklady za rok
52 366,00 €
Projekt překládací vůz
a silniční přeprava výkupní organizací
Náklady na hodinu
Náklady na 12h směnu
1 překládací vůz
30 € /h
360,00 €
1 traktor
30 € /h
/h
30
360,00 €
360,00
Nafta
30 € /h
7,15
/h
360,00
85,80 €
1 řidič
7,15
/h
20 € /h
85,80 €
240,00
20 /h
240,00 €
1 045,80
Celkové denní náklady
Náklady za 15 dnů sklizně
1 045,80
15 687,00 €
Odhadované úroky při financování
15
687,00 €
1 460,00
Doprava nákladními návěsy
Celkové náklady za rok
Zdroj: SAS Malfait
Jean Pierre Malfait a jeho syn Baptiste
1 000,00
460,00 €
4
4 147,00
000,00 €
21
21 147,00
www.Bezorebne.cz
19
terra
Zkušenosti z praxe
Stroje pro sedláky
Přímo v srdci historického Kravařska, zemědělské oblasti Poodří, se
nachází farma Luční dvůr. Hospodářské budovy původně patřily
k zámeckému panství v Bartošovicích na Novojičínsku, od roku 1994
je to sídlo rodinné farmy Ing. Vladimíra Klečky. V posledních letech už
hospodaří společně se synem Ing.
Petrem Klečkou a do činnosti farmy
se zapojuje i zbytek rodiny.
C
elková rozloha farmy je 550
hektarů zemědělské půdy,
z nichž je asi 60 hektarů trvalých travních porostů. Ty dnes
slouží pro chov krav bez tržní produkce
mléka a menší stádo koní jako hobby.
Na orné půdě se farma specializuje na
pěstování tržních plodin. V osevním postupu je zastoupených kolem 130 hektarů řepky, důležitou plodinou je na
125 hektarech sója, největší plochu 200
hektarů zaujímá pšenice ozimá a jako
doplněk 20 hektarů brambor, 25 hektarů ovsa pro koně a speciální plodiny, letos například 20 hektarů nahého
ječmene pro potravinářské zpracování
na vločky a kroupy. U sóji je čtvrtina
produkce určena na osivo, ostatní na
prodej v potravinářské kvalitě. Také
u pšenice se zaměřují na potravinářské
odrůdy. Dlouhodobý průměrný hektarový výnos pšenice je 7,4 tuny, u řepky
ozimé 4,1 tuny a u sóji kolem 3 tun.
Krok za krokem
Již v roce 1997 přešli na farmě na
bezorebný systém hospodaření. Důležitou roli při tom sehrál radličkový secí
stroj HORSCH Concord 3 CO, který několik let spolehlivě pracoval v agregaci s traktorem o výkonu jen 100 koní.
„Skutečnost, že jsme rodinná farma
a nemuseli jsme mít tolik zaměstnanců,
nám umožnila hospodářství efektivně
rozvíjet. Dříve jsme měli tři zaměstnance, v současné době máme jednoho pomocníka celoročně a brigádníky
podle potřeby. V posledních letech má
na tento trend samozřejmě vliv zapojení staršího syna Petra do řízení a organizace chodu farmy a výsledky jsou
velice dobré. Často slýcháme, že zemědělci se u nás mají špatně a mají špatné
20
www.Bezorebne.cz
má nejpropracovanější výsevní ústrojí
a výsevní botky na trhu. Zaseje naprosto do všech podmínek, ať už do měkké
nebo tvrdé půdy. Dokáže bez problému udržet hloubku, má velký zásobník
na osivo, úžasnou pracovní rychlost
a vysokou výkonnost. Výsevek u secího
stroje Pronto jsme si mohli dovolit snížit přibližně o 20 procent. Začínáme na
2,9 milionu klíčivých zrn a končíme na
3,5 milionu na hektar.
Se zájmem sledujeme, co dalšího
firma HORSCH vymýšlí. Vždy přijde pro
sedláky, kteří chtějí mít zaseto minimálně v lepším průměru, s něčím novým.
Dokladem toho je secí stroj Focus, což je
opravdu jiná dimenze zpracování půdy
a setí. Značka HORSCH si získala naši důvěru, proto tento systém uplatňujeme
a chceme využívat i v budoucnu,“ říká
mladý farmář a nezastírá, že v poslední
době je oslovil především stroj Focus.
Letos s ním zaseli 100 hektarů řepky
a loni zkušebně 15 hektarů, více méně
za extrémních podmínek až po optimálním termínu setí a na půdě, kterou
dlouhodobě neobhospodařují. Nicméně průměrný výnos na tomto pozemku
vyšel na 3,3 tuny. Pěstitelé z Bartošovic
mají zato, že pokud by neseli Focusem,
řepka by v žádném případě tuhou zimu
nepřečkala. „To nás přesvědčilo, že
s tímto strojem dokážeme zpracovat
a zaset celou výměru bez problémů
v různých půdních podmínkách a v termínech, které jsou pro danou plodinu
optimální. Nebudeme muset čekat na
vláhu, aby osivo dobře vzcházelo, a právě tato skutečnost souvisí s extrémními
podmínkami, které v posledních letech
máme. Buď je dlouho vlhko, nebo je
dlouho sucho,“ vysvětluje farmář.
Rychle a spolehlivě
V Bartošovicích začal Focus letos set
řepku ozimou ráno 15. 8. v 6,30 hodin
a skončil 16. 8. v 11 hodin. Za tu dobu
zasel nonstop 100 ha. Začínal výsevem
hybridní odrůdy Sherpa 0,8 výsevní jednotky na hektar, což je 40 rostlin na m2.
Při pásovém zpracování půdy secí stroj
současně přihnojoval pod patu 100 kg
stabilizované močoviny s tím, že 50 procent hnojiva bylo uloženo do hloubky
5 cm a 50 procent na dno zpracování do
22 cm. Secí botky uložily osivo do středu
pásů bez hrud a organických zbytků.
Selo se na pozemcích s těžkou půdou
po jarní pšenici a po jarním ječmeni,
kde před tím spadlo 20 mm srážek. Přípravu dělal dvakrát talířový podmítač
Joker 6 RT na koso, druhou podmítku
den před setím. Sláma po jarní pšenici
zůstala rozdrcená na poli. Za čtyři dny
po zasetí, 19. 8., bylo 80 procent řepky
venku, za další tři dny byl celý porost
rovnoměrně vyřádkovaný. Hned po setí
následovala aplikace herbicidů a speciálního smáčedla pro zvýšení užitečnosti a bezpečnosti použití půdně reziduálních herbicidů. Smáčedlo tvoří na půdě
povrchový film a zřejmě se na farmě
Hloubkový kypřič Tiger 3 AS umí půdu velmi
intenzivně prokypřit, promíchat s rostlinnými
zbytky a pěchem TopRing uhladit pro setí.
podmínky. Nestěžujeme si, respektive
říkáme, že racionální hospodaření na
polích přináší výsledky. Lepší je v posledních letech také zpeněžování produkce, což je základ pro další rozvoj
farmy a investování. Poslední tři roky se
nám daří velice dobře, proto v současné
době investujeme do nových technologií a do půdy. Chceme-li podnikat v zemědělství, musíme fungovat na sto procent, posunovat chod firmy kupředu
a hodně investovat, jinak uvolníme místo na trhu jiným,“ uvedl Ing. Vladimír
Klečka. Před čtyřmi roky pořídili na farmu secí stroj Pronto 4 DC a radličkový
kypřič Terrano 4 FX, který však v roce
2011 nahradil talířový podmítač Joker
6 RT a letos přibyl Tiger 3 AS. Všechny
stroje pracují v agregaci s traktorem
200 koní. V příštím roce však plánují významnou investici – traktor o tažné síle
400 koní a secí stroj Focus 6 TD, který
si měli možnost vyzkoušet na vlastních
pozemcích při setí řepky. Sloužit by měl
na setí všech plodin včetně sóji.
Zaseto lépe než průměrně
„Proč jsme místo secího stroje Concord pořídili Pronto?“ Sám si položil
otázku Ing. Klečka mladší a hned si
pospíšil s odpovědí: „Je to jednoduché,
jsem přesvědčený, že secí stroj Pronto
Zleva soukromý zemědělec Ing. Vladimír Klečka z farmy Luční dvůr se synem Petrem, jeho manželkou Kateřinou a vnukem Martínkem.
www.Bezorebne.cz
21
terra
Zkušenosti z praxe
stane součástí technologie přípravy
půdy a setí strojem Focus. Dalším krokem byla chemická likvidace výdrolu,
hlavně na pozemku po ječmeni, kde byl
růst výdrolu nejrychlejší.
Stačí podmítač a kypřič
Pokud jde o přípravu půdy na farmě
Luční dvůr v Bartošovicích, radličkový
kypřič Terrano 4 FX hodnotí oba farmáři jako univerzální stroj do všech podmínek, který zvládne hluboké i mělké
zpracování. Přesto se rozhodli nahradit ho, jak říkají – vhodnější speciální
technikou a pořídili kompaktní talířový
podmítač Joker 6 RT a hloubkový kypřič
Tiger 3 AS.
„Tyto dva stroje se bezvadně doplňují. Joker dokáže kvalitně zapravit veškeré posklizňové zbytky a má úžasnou
plošnou výkonnost, hlubší prokypření
zase zabezpečí Tiger. Dospěli jsme tím
k ještě lepšímu propracování půdy
a přípravě na setí. I když je docela možné, že příští rok doplníme Joker a Tiger
o středně těžký čtyřřadový radličkový
kypřič Terrano MT, který se zdá ideálním strojem na přípravu půdy jedním
přejezdem pro secí stroj Focus. Jsou to
zatím jen úvahy, ale čas ukáže, jakým
směrem budeme ve zpracování půdy
a setí pokračovat,“ uvažuje o nejnovějších trendech v oboru Petr Klečka.
Rostliny mají v pásech bez posklizňových zbytků a s hnojivem uloženým pod kořeny optimální podmínky pro rychlý růst. Radličky TerraGrip kypří půdu v pásech a současně vyčesávají
posklizňové zbytky ze seťového lůžka. Osivo je
uloženo do vlhké půdy přemístěné z hlubších
vrstev a startovací dávka hnojiva je uložena do
nastavitelné hloubky.
Mladý farmář Ing. Petr Klečka názorně ukazuje vyvinutý kořenový systém u rostlin řepky ozimé pět
dní po zasetí secím strojem Focus 6 TD.
22
www.Bezorebne.cz
FITZentrum
Osvědčené postupy
V agrotechnice dodržují tamní pěstitelé zaběhnutý systém. Standardně do
24 hodin po kombajnu následuje podmítka Jokerem do hloubky 8 až 10 cm.
Stroje HORSCH pracují naprosto spolehlivě i v sušších podmínkách. Když je
půda vlhčí, Joker dokáže jet s pěchem
RollFlex nejdéle ze všech strojů, které
na farmě zatím vyzkoušeli. Slámu sbírají jen z 20 až 30 hektarů, ostatní se drtí
a zůstává na poli. Další postup po první
podmítce je už individuální, podle následných plodin. Postupně připravují
Tigerem pozemky pod ozimý ječmen
a pšenici. Na vzešlý výdrol po řepce
aplikují před setím pšenice NPK a dolomitický vápenec k úpravě pH a pro obohacení půdy o vápník a hořčík. Kypřič
Tiger je nastavený podle podmínek na
hloubku 20 cm s radličkami MulchMix
bez křídel. Před setím se pěstitelé rozhodují podle situace, zda do půdy udělat ještě další zásah. V případě sucha se
rovnou seje, když je vlhko, nechají půdu
naschnout a potom pozemek přejedou
podmítačem Joker.
Přípravu půdy Jokerem dělají nonstop, jeho výkonnost je asi 5 ha za hodinu, za den 50 ha, takže za 24 hodin
nachystá až 100 ha. Pracuje průměrnou
pracovní rychlostí 12 km v hodině. Podzimní příprava na jaro představuje první podmítku Jokerem a hluboké kypření Tigerem do asi 22 cm. Na jaře otevře
půdu před setím Joker.
Motorem růstu je modernizace
Klečkovi hospodaří v šesti katastrech
a většina pozemků má velikost dvacet
a více hektarů. Zbytek jsou malé parcely
od jednoho do tří hektarů. Na příští rok
plánují rozšíření výměry na 650 hektarů a v dalších letech by to mohlo být až
1 000 hektarů, z toho polovina by měla
být vlastní půda.
„Jednou z nesporných výhod bezorebného systému HORSCH jsou pěkně
srovnané pozemky. Pomáhá nám to nejen při sklizni všech plodin, zejména sóji
s nízko nasazenými lusky, ale ježdění po
rovných polích oceňují například i pracovníci služeb, kteří nám dělají ochranu
rostlin,“ doplnil důvody ke spokojenosti Ing. Vladimír Klečka a naznačil,
že bez moderní a kvalitní zemědělské
techniky by si na takovou dynamiku
rozvoje zemědělství před pár desítkami
let netroufal nikdo ani pomyslet. Firma
HORSCH je toho důkazem.
terra
Řádkový výsev kukuřice
Hlavní rozdíl přinášejí dvojřádky
V
ýsev kukuřice do řádků konvenčními secími stroji se
diskutuje už mnoho let.
Hlavně kvůli rozšíření ploch silážní kukuřice pro produkci bioplynu se
z mnoha zemědělců stali v krátké době
noví pěstitelé. Na těchto podnicích se
samozřejmě rychle nastolí otázka, jestli je možné stávající secí stroje použít
i pro kukuřici, anebo jestli se vyplatí investice do přesného secího stroje.
Stejnou otázkou se zabývá firma
HORSCH už velmi dlouhou dobu. Výsev kukuřice univerzální secí technikou
tak není nové téma. V mnoha dlouholetých pokusech se porovnávalo přesné a konvenční řádkové setí. Výsledky
se ukazují velmi jednotně. Tabulka
představuje výnosové parametry pokusu, prováděného spolu s Agrární komorou spolkové země Dolní Sasko ve třech
lokalitách. Takto zjištěné výnosové rozdíly mezi přesným setím a univerzálním řádkovým setím (HORSCH 15 cm)
se shodují s praktickými zkušenostmi.
V tomto pokusu se vyhodnocoval také
vliv hnojení pod patu (UFD). Kukuřice
se zasela dvěma stroji z výrobního programu HORSCH – přesným secím strojem HORSCH Maistro RC a univerzálním
secím strojem HORSCH Pronto 3 DC PPF
s meziřádkovou vzdáleností 15 cm. Navíc tento stroj obsahoval výbavu pro
přihnojení (PPF: Precision Placement of
Fertilizer). Hnojivo se ukládá do pásků
s roztečí 30 cm, hloubka uložení hnojiva do půdy je nastavitelná od 1 do 10
cm. Jeden pásek tak zásobuje dva řádky
rostlin.
Při řádkovém výsevu kukuřice je třeba dbát dvou hlavních zásad:
1. Dodržet dostatečnou hloubku setí
(4 až 6 cm). Zkušenosti ukazují, že příliš mělko uložené osivo špatně vzchází
a vývoj rostlin je také zhoršený.
2. Hustota výsevu by měla být o jedno až dvě zrna na čtvereční metr vyšší. Tato zkušenostní hodnota pramení
z mnoha polních pokusů.
www.Bezorebne.cz
23
a terraFITZentrum
FITZentrum
Schéma 1: Rozmístění řádků a ukládání hnojiva
strojem Pronto 3 DC PPF při dvojřádkové metodě 60 cm
60 cm
60 cm
2
2
2. Die Aussaatstärke
2 Körfür
Zusammen
mit
dafür selektierten
Saatstärken
Körner/m
Při porovnánísollte
údajů1zbis
tabulky
je pa-bei hustotách
dvoj- nebo
kolemum
10 10
zrn/m
3. Prosvětlení
a dem
provzdušnění
potrné, gewählt
že přesnýwerden.
výsev s hnojením
trojnásobné
obsazení pozic. To speciálkukuřice
Diese Er- podDoppeler/m2 höher
oder Dreifachbelegungen.
Dies rostu
Zuchtmaterial
resultiert daraus unter vieně u kukuřice
k podstatnému
patu poskytuje
výnos o Feldversu7 procent vyšší.verursacht
ahrung wurde
in zahlreichen
speziellvede
bei Mais
eine deutlen Bedienungen ein etwas höherer Ersnížení
výnosu
jednotlivých
rostlin na
Bez
přihnojení
pod
patu
se
výnosový
Širší meziřádkové
hen gewonnen.
liche Abnahme der Einzelpflanzenleistrag
pro Hektar. vzdálenosti umožňují lepší vstup světla a proudícího vzdurozdíl snižuje jen na 3 procenta.
stejné pozici.
Vergleicht man die Zahlen aus Tatung der Doppel- oder Dreifachstellen.
Nach gründlicher Auswertung der
Na tomto místě se rychle nabízí
chu. Spolu s metodikou šlechtění takto
elle 1, sieht
man
einen
Ertragsunteroben
2. Odrůdový materiál
otázka po příčinách výnosových rozdílů.
dostupné dargestellten
odrůdy poskytujíZusammenhänge
v mnoha
chied von
7 Prozent jednotlivé
zu Gunsten
der Einund auf der
Suche
nach
einer OptimieSledujeme-li
metody
blíže, je 2. Zuchtmaterial:
podmínkách
o trochu
vyšší
výnos.
Die Klasické
Sortengewinnung
für Mais
findet
elkornsaat
mit Unterfußdüngung.
Ohne
rung
der Maisdrillsaat
warzjištěsehr schnell
Po důkladném
vyhodnocení
možné
určit tři rozhodující důvody:
dosavadní šlechtění
kukuřice
se
odehrává
při
meziřádkové
rozteči
ných
souvislostí
a
při
snaze
o
optimaliklassisch in Reihenabständen von 70 bis
Unterfußdüngung hingegen beträgt der
klar, dass an den Punkten 2 und 3 angekukuřice
konvenčním
se1. Rozmístění
osiva v řádku:
70 až 80 centimetrů.
Stejně se
provádí
80 Zentimeter
statt. Gleiches
gilt
für das zování
rtragsunterschied
nur 3 Prozent.
setztvýsevu
werden
muss.
Die Erhöhung
der
i odrůdový screening. Tato selekce odcím strojem bylo brzy jasné, že k bodům
Sortenscreening. So werden die Sorten
An dieser Stelle taucht sehr schnell die
Reihenabstände konnte mit Hilfe eines
růd s nejvyšší výkonností zvýhodňuje
2 a 3 je nutné přistupovat kompromisPři setí univerzálním secím strojem
mit
der
höchsten
Leistungsfähigkeit
für
rage nach
den
Ursachen
für
den
ErVerteileraufsatzes (Maisverteiler) techně. Rozšíření meziřádkových vzdálezpůsobuje náhodné rozmístění zrn i při
širší rozteče řádků.
weite Reihen selektiert. Diese Sorten haragsunterschied auf.
nisch sehr einfach realisiert werden. Beben Ertragsvorteile in breiteren Reihen.
Betrachtet man das Verfahren näher,
reits 2008 wurden die ersten Versuche zu
assen sich drei wichtige Punkte herausunterschiedlichen Reihenabständen im
Sušina
Sušina
Výnos s.h.
Výnos s.h.
Obsah
Obsah
Výnos
Hustota
Hustota
3.
Bestandsdurchlichtung
und
Berbeiten:
BereichVýnos
Drillsaat-Mais
angelegt.
Die Va% rel.
t/ha rel.
% abs.
t/ha abs.
škrobu abs. škrobu rel. škrobu abs. škrobu rel. energie abs. energie rel.
standsdurchlüftung:
umfassten
Einzel- und
Přes. výs. 75 cm UFD
33,4
100
21,8
10
36,5
100
79,8rianten 100
6,90
100 Doppelrei31,8 Reihe: 95
20,2
35,5in weiteren
97
90
6,86
100 60 cm und
HORSCH 15 cm UFD in der
Der Anbau9,3von Mais
Rei- 72,1hen in Abständen
1. Saatgutverteilung
von 45 cm,
Přesný výsev 75 cm
31,9
95
20,4
9,4
35,4
97
72,3
91
6,87
100
hen
hat den9,1Vorteil 34,8
der besseren
Be- 69,075 cm. Die
Die in der
Drillsaatvariante
zufällige
Einstellung
Doppelreihe
ist
31,6
95
19,8
95
87
6,85
99
HORSCH 15 cm
standsdurchlichtung
und
Kornverteilung
2 Schare
Průměr in der Reihe
32,2sorgt auch
96
20,5
9,4
35,6 –durchlüftung.
97
73,3dabei so92aufgebaut,
6,87 dass immer
100
Tabulka 1: LWK Niedersachsen 2008/2009 3, stanoviště: Werlte/Wehnen/Poppenburg
24
T % abs.
T % rel.
www.Bezorebne.cz
TM dt / ha
abs.
TM dt / ha
rel.
Stärkegehalt abs.
Stärkegehalt rel.
Stärkeertrag abs.
Stärkeertrag rel.
Energiedichte abs.
Energiedichte rel.
60 cm
60 cm
ností pomocí jiného rozdružovače osiva
není technicky jednoduše uskutečnitelné. Pokusy s konvenčním výsevem kukuřice při různých vzdálenostech řádků
se započaly už v roce 2008. Varianty
obsahovaly jedno- a dvojřádky s roztečemi 45 cm, 60 cm a 75 cm. Dvojřádky
byly nastaveny tak, že vysévaly vždy
dvě sousední diskové botky a řádky zde
dělila vzdálenost 15 cm. Navazující dvě,
tři nebo čtyři botky pak nevysévaly žádné osivo.
Už v první zkušební sezoně se dvojřádková varianta ukázala jako výrazně
lepší. V pokusných ročnících 2009/10
a 2010/11 dosahovala varianta dvojřádků s roztečí 60 cm nejvyšší produkce
hmoty z 1 ha a překonávala i varianty přesného výsevu. Tyto dvojřádky 60
cm (viz. schéma 1) jsou uspořádány
tak, že záběr 3 metry obsahuje 10 řádků. Vnější řádky osivo nevysévají, další
dva řádky zprava i zleva ukládají osivo
a pak směrem do středu stroje následují opět dva řádky bez osiva. Tím se při
roztečích 60 cm dosahuje souměrného
rozmístění dvojřádků po celém záběru
stroje. Toto schéma je možné uplatnit
u secích strojů HORSCH Pronto DC a DC
PPF o všech pracovních záběrech. Když
stroj ukládá do půdy současně i hnojivo
(PPF), děje se tak ve vzdálenosti 7,5 cm
vedle každého řádku s osivem a až 6 cm
pod hloubkou setí.
Pokusy:
Výsledky s dvojřádkovými variantami byly získávány na velmi rozdílných
stanovištích.
Pokus 1 byl založen na jaře 2011 na
stanovišti Sitzenhof.
Výsev se uskutečnil 15. dubna 2011
odrůdou DKC 3398 (Dekalb) za dobrých, ale už suchých podmínek. Pozemek byl po sklizni ozimé pšenice mělko
zpracován podmítačem HORSCH Joker
CT a potom na konci října prokypřen do
hloubky 25 cm. K tomu posloužil kypřič
HORSCH Terrano 3 FX s radličkami bez
60 cm
60 cm
Černé linky: Diskové secí botky TurboDisc se
standardní roztečí 15 cm
Červené body: Dvojřádky s osivem kukuřice
a rozteč 60 cm
Modré body: Přihnojovací botky s roztečí
30 cm
60 cm
60 cm
bočních křídel. Radličky pracují s roztečí 30 cm a boční křídla nebyla použita
proto, aby se vyloučil vznik utlačených
vrstev v hloubce vlhkého půdního profilu. Pro předseťovou přípravu těsně
před výsevem se využil opět talířový
Joker CT.
Hnojení se provedlo 120 kg/ha močoviny před setím. Při výsevu se dalších
30 kg/ha N, 30 kg/ ha P2O5 a 30 kg/ha
K2O uložilo pod patu. Pro herbicidní
ochranu se ve stádiu čtyř až šesti listů kukuřice aplikovaly 3,0 l/ha Gardo
sklidily okrajové části pozemku, aby
neovlivnily výsledek. Sklizená hmota
z pokusných variant se separátně vážila a odebíraly se samostatné vzorky. Ty
byly v laboratoři vyhodnoceny na obsah
sušiny, škrobů a hustotu energie.
Výsledky ve všech třech variantách
dosahují vysokou výnosovou hladinu. Nejvyšší hodnoty dosáhla varianta
dvojřádků 60 cm se 71,4 t/ha. Obsahy
sušiny se pohybovaly mezi 33 a 36 procenty. Výnosy varianty přesného výsevu
(Maistro 75 cm EKS) a Pronto 60 cm le-
80,00
80,00
60,00
60,00
Výnos t/ha
40,00
40,00
20,00
20,00
0,00
0,00
Výnos suché
hmoty t/ha
22,91
Pronto
plošně 15 cm
25,24
24,62
Pronto
dvojřádky 60 cm
Maistro přesný
výsev 75 cm
Vyhodnocení: Pokusné stanoviště Sitzenhof 2010/2011
Gold (187,5 g/l Terbuthylazin, 312,5 g/l
S-Metolachlor) + 0,6 l/ha Callisto (100
g/l Mesotrione) + 0,3 l/ha Certrol B (235
g/l Bromoxynil).
Průběh počasí se vyznačoval velmi
suchým dubnem a květnem. Měsíce
červen až září byly ideální pro dobrý
vývoj kukuřice. Sklizeň se uskutečnila
26. září 2011 samojízdnou řezačkou. Na
obou parcelách se mimo vyhodnocení
žely na téměř shodné úrovni. Lehce vyššího výnosu 3,5 t/ha resp. 0,6 t/ha suché
hmoty dosáhla dvojřádková varianta
60 cm. Celoplošný výsev s roztečí 15 cm
v tomto pokusu výrazně zaostával za
přesným výsevem o 1,7 t/ha suché hmoty. To představuje pokles výnosu suché
hmoty o 7 procent.
Tyto zkušenosti se shodovaly s výsledky pokusu číslo 2. Tento pokus byl
www.Bezorebne.cz
25
terra
terra
FITZentrum
FITZentrum
suché hmoty před variantou Pronto
60 cm. Naproti tomu varianta Pronto
75 cm zaostávala za přesným výsevem
o 1,2 t/ha suché hmoty. Důvodem je
bezpochyby rozmístění zrn v řádku.
Čím vzdálenější jsou řádky, tím vyšší je
počet zrn, které je potřeba v každém
řádku přesně oddělit. Tím narůstá riziko
vícenásobných zrn. Jak ukazují pokusy,
varianta dvojřádků na 60 cm je nejlepší
kombinací prosvětlení a provzdušnění
porostu, a také kvality rozmístění zrn
v každém řádku při použití univerzálního secího stroje.
Oba pokusné výsledky jsou exemplární pro uplynulé tři roky. Byly založeny obdobné pokusy na třech stanovištích také v sezoně 2012, aby se získaly
další zkušenosti, rozšířené o různé odrůdy kukuřice.
über der Einzelkornvariante ab. Dies
entspricht einem gut sieben Prozent
niedrigerem Trockenmasseertrag.
Diese Erfahrung lässt sich mit den Zahlen aus Versuch zwei ebenfalls bestätigen. Hierbei handelt es sich um einen
60
600 45
Výnos t/ha
450 30
300 15
150
0
Výnos suché
hmoty t/ha
20,25
202,52
Přesný výsev
75 cm
20,75
207,51
Pronto
dvojřádky 60 cm
19,11
191,13
Pronto
dvojřádky 75 cm
0
Vyhodnocení:
Pokusné stanoviště LWK Dolní Sasko 2010/2011
EKS 75 cm
26
W FM dt / ha
W TM dt / ha
Pronto
Pronto
60 cm
75er Doppelreihe
www.Bezorebne.cz
Doppelreihe
Shrnutí
Výsev kukuřice univerzálním secím strojem Pronto může při dodržení
některých podmínek fungovat velice dobře:
Hustotu výsevku je třeba zvýšit o 1 až 2 zrna/m2 nad obvyklou
hodnotu při přesném setí
Zásadní význam má dodržení hloubky ukládání osiva
4 až 8 centimetrů
Díky přizpůsobení meziřádkové rozteče je univerzální výsev silážní
kukuřice konkurenceschopná metoda
Po několikaletých zkušenostech se dvojřádková metoda s roztečemi
60 cm ukazuje jako optimální varianta
Pro rozteče 60 cm mezi dvojřádky je možné použít všechny secí
stroje HORSCH Pronto DC a DC PPF po výměně krytu sériového rozdružovače osiva (možno i dodatečně objednat jako příslušenství). Stroje
HORSCH Pronto DC PPF při výsevu kukuřice do dvojřádků umožňují
ukládat hnojivo pod patu každého řádku, a tak zajistit velmi dobrou
dostupnost živin pro mladé rostliny kukuřice.
externen Versuch, der im Jahr 2010/2011
proveden v roce 2010/2011 externě
von der Landwirtschaftskammer NieAgrární komorou spolkové země Doldersachsen
an zwei
Standorten
ní
Sasko na dvou
stanovištích.
V durchgetomto
führt
wurde.
Im
Versuch
standen
pokusu se srovnávaly varianty přesnéhodie
Varianten
Einzelkornsaat
(EKS 75 cm),
výsevu
(EKS 75
cm), Pronto dvojřádkově
Pronto
60
cm
Doppelreihe
und
na 60 cm a Pronto dvojřádkověPronto
na 75 75
cm
Doppelreihe.
In
diesem
cm. Cílem bylo zjistit vliv roztečí Versuch
mezi
řádky
použití univerzálního
secího
solltenpři
unterschiedliche
Reihenabstände
stroje
jejich výnosové
porovnání.
in dera Drillsaat
und deren
Auswirkung
na stanovištích
Werlte
a PopaufVýsev
den Ertrag
untersucht
werden.
penburg
se uskutečnil
pomocí stroje
Die Aussaat
an den Standorten
Werlte
HORSCH
Pronto 3 DC erfolgte
PPF s přihnojením
und Poppenburg
mit einer
pod
patu3 dne
14. dubna
2011 odrůdou
Pronto
DC PPF
mit Unterfußdüngung
Alumic (RAGT). Vedení porostu, cheam 14. April 2011. Als Sorte kam dabei
mickou ochranu a sklizeň (23. respekAlumic (RAGT) zum Einsatz.
tive 28. září 2011) zajišťovala Agrární
Bestandspflege, Bonituren und die
komora Dolní Sasko.
Ernte
am 23.
bzw. vykazovaly
28. September
2011
Výsledky
pokusu
podobübernahm
Landwirtschaftskammer
né
souvislostidie
jako
pokus 1. Zde malou
Niedersachsen.
výnosovou výhodu získala varianta
Die Auswertung
Versuches
zeigt
přesného
výsevu (EKSdes
75 cm)
o 0,5 t/ha
ein ähnliches Bild wie Versuch eins - die
Variante Pronto 60 cm Doppelreihe mit
leichten Ertragsvorteilen gegenüber der
www.Bezorebne.cz
27
terra
FITZentrum
ječmeny do mínus 12 °C. Odolné odrůdy pšenic a žita snesou úhrny mrazu
mínus 100 °C ve čtyřech po sobě následujících dnech. Největší škody vyzimováním nastaly takto v severozápadním
Německu. „V letošním roce bylo nutno
přesévat od 15 do 40 procent pšenic.“
Pozdně vysévané porosty trpěly špatným kořenovým systémem, škodám se
dalo předejít přivalením porostů, které
měly po mrazech kořeny ve špatném
kontaktu s půdou. Řepky utrpěly letos
jen málo, protože po loňských zkušenostech se více dbalo na výběr mrazu
odolných odrůd.
Ze semináře HORSCH ve Schwandorfu.
Intenzivní zemědělství
T
aké v roce 2012 pokračoval
HORSCH v tradici organizovat
agrotechnické semináře s vybranými odborníky. Seminářů pořádaných ve čtyřech lokalitách Německa
se zúčastnil vysoký počet posluchačů
i vystupujících praktiků. V terraHORSCH
přinášíme výtah z aktuálních témat letošní seminářové řady.
Intenzita a produktivita
O současné úrovni intenzivního zemědělství hovořil Dr. Hansgeorg Schönberger ze společnosti N.U. Agrar. Totiž
jen díky intenzitě hospodaření se v Německu dosahují tři až pětkrát vyšší výnosy, než ve zbytku světa. „Významný
podíl na tom má šlechtění a jeho posun
poměru zrno/sláma ve prospěch zrna,“
byl jeho výrok. Nedostatková komodita
půda se musí lépe využívat a je nutné
vracet živiny zpět. Zemědělství ročně
přichází o 24 kg fosfátů z hektaru prostřednictvím prodeje obilí a jiných plodin. „Není přípustné, aby se čistírenské
kaly spalovaly, protože tak o živiny při-
28
www.Bezorebne.cz
cházíme natrvalo,“ vyjádřil se. Jako cíle
intenzivní rostlinné výroby jmenoval:
– hospodárné a udržitelné osevní
postupy
– výnosově jisté odrůdy
– zpracování půdy do hloubky
prokořenění
– půdu obracet jen když se mělké
vrstvy nadměrně obohacují živinami
na úkor hlubokých
– hnojit podle potřeby půdy a živin
– lépe potlačovat konkurenci plevelů
– provádět cílenější ochranu rostlin
Při svých výpočtech položil otázku:
Co by nastalo, kdyby svět přešel na
ekologickou výrobu potravin? A dospěl
k závěru: „Výnosy pšenice by poklesly
o 19 procent a sklizeň kukuřice by se
snížila dokonce o 33 procent.“ Konkrétně v Německu by to znamenalo, že
by se šest procent všech námezdních
sil muselo opět vrátit do zemědělství.
V této souvislosti poznamenal, že právě
zemědělství vykompenzovalo největší
odliv pracovních sil do měst. „Primárně
je zemědělství zodpovědné za hospodářský zázrak!“ Nedostatek pracovníků byl v krátké době nahrazen velkými
investicemi do techniky. Přínos zemědělství pro všeobecnou životní úroveň
se nesmí podceňovat, protože hlad je
stav prakticky neznámý a Německo je
výživově soběstačné. Kromě toho příčiny potravinových skandálů, podle jeho
slov, nikdy nevznikají u producentů, ale
vždy ve zpracujícím a tržním průmyslu.
V následující diskuzi se brzy ukázalo, že
ekologicky a konvenčně hospodařící zemědělci mají mezi sebou dobré vztahy.
Sezona 2012
V poslední části svých přednášek
hodnotil Dr. Hansgeorg Schönberger
rok 2012 z agronomické stránky. Únorovými mrazy utrpěly hlavně ty porosty,
které začaly vegetovat už v lednu. „Především rostliny o vysokém vzrůstu byly
napadeny plísní sněžnou,“ dokumentoval situaci. Pšenice jsou podle odrůdy
odolné mrazu až do mínus 18 °C. Ozimé
Technika pro ochranu rostlin – další
velký skok
Trh se vyznačuje zvětšujícím se nedostatkem potravin. Díky světovému
obchodu se vyrovnávají přebytkové
a nedostatkové regiony rychleji, a proto se budou udržovat ceny obilovin stabilně na vysoké hladině. Tímto výhledem otevíral Michael Horsch semináře,
organizované v Geře na téma „Technika pro ochranu rostlin – Čas dozrál pro
další velký krok“.
„Také předpoklady pro další rok
jsou dobré,“ prohlašoval přesvědčivě
a svým posluchačům nabízel sázku:
„Řepka už v roce 2012 dosáhne hladiny
500 eur za tunu.“
Budoucnost zemědělství přinese
bezpochyby závody o zemědělsky využitelnou půdu. Ty zahájila už před delší
dobou Čína a Saudská Arábie. „A také
ceny půdy ve východním Německu se
mezitím dostaly na západoněmeckou
úroveň,“ podtrhuje Michael Horsch.
Náklady na nájmy a hnojiva začnou
brzy hrát dominantní roli, je Horsch
přesvědčen. Dnes jejich podíl na výrobních nákladech činí 25 procent, v budoucnu to bude minimálně 50 procent.
„Ceny půdy a živin se teprve dávají do
pohybu. V zemích bývalého Sovětského
svazu se systematicky obhospodařují
jen dvě třetiny ze zhruba 220 milionů
hektarů. Půda zde dosud neměla žádnou cenu. Jaký objem hnojiv tu bude
v budoucnu potřeba?“ ptá se Horsch
posluchačů a je si jistý, že právě fosfor
je nejvíce nedostatkovou živinou.
Je proto nutné objevit další možnosti, které budou zemědělce posunovat dopředu. „Výnosy musí dále růst,
při stejném objemu vstupů, jako například hnojiv,“ vyslovuje se Michael
Horsch. Často se naše plodiny dostávají
do stresových stavů a trpí hladem dříve
než žízní.
„Musíme kořeny našich plodin prohlubovat,“ vyslovuje požadavek specialista na rostlinnou produkci. K tomu
je zapotřebí zohlednit architekturu
kořenů užitkových rostlin. Je nezbytné odstranit utužené půdní vrstvy, aby
kořeny měly dostatek objemu. Další aspekt, který podporuje růst kořenů, je
hloubkové hnojení. To využívá přitažlivé působení koncentrovaných živin, obzvláště pak takových atraktorů jakými
jsou fosfát a amonium. Cílem musí být
správně využít hnojiva pro povrchové
a hloubkové hnojení.
Dalším zdrojem ke zvětšení účinnosti vstupů do rostlinné výroby je pásové zpracování půdy – StripTill. Tento
systém, který je velmi rozšířený v USA,
se podle Michaela Horsche nehodí do
všech oblastí Evropy. „Značný smysl má
StripTill při výsevu cukrovky s roztečemi
45 nebo 50 centimetrů. Také u kukuřice
poskytuje výhody, ale jen při vzdálenosti řádků 50 centimetrů nebo méně.
Při výsevu na 75 cm převažují u metody
StripTill rizika nedostatečné mineralizace a nízké půdní teploty.“
Nový potenciál poskytuje výsev na
hrůbky, které zvětšují povrch a půda
se rychleji prohřívá. Aby se tento postup mohl v praxi uplatnit, jsou zapotřebí RTK-naváděné kypřiče a secí stroje. Jejich prototypy už jsou v provozu,
například radličkové kypřiče tažené za
zásobním vozem pro osivo a hnojiv. „To
je ale zatím část cesty,“ utvrzuje Michael Horsch. A odpovídá na otázku: Co
přijde dál? hned pojmem „Controlled
Traffic (CTF)“.
Proč může být CTF dalším velkým
skokem?
Dosud pramenilo zvyšování výnosů
ze šlechtění odrůd a z vývoje ochrany
rostlin. Přispěla k tomu i technologie
výroby pneumatik, a také nové metody
zpracování půdy. Další zvětšení úrody
je možné pomocí CTF a z toho pramenící menší počet kolejí na půdě a její
ještě cílenější zpracování se současným
hloubkovým hnojením do půdy. Tak
jsou i extrémní – mokré / suché – ročníky lépe zvládnutelné, lze dosahovat
mnohem vyšších plošných výkonů při
ještě ohleduplnějším přístupu k životnímu prostředí.
„Při vzniku kolejí na polích není důležitý jen půdní tlak,“ vysvětluje pro-
fesionál. „Na pozemcích vidíme koleje
proto, že půda se deformuje, vytlačuje
se z ní vzduch a tím se uzavírá.“
CTF začíná u sklízecích mlátiček.
Všechny stroje pracují s rozchodem tři
metry. Kombajn má záběr dvanáct metrů a každý rok přejíždí po poli ve stejných kolejích. Výhoda pásových podvozků je v tom, že mají šířku maximálně
60 až 80 centimetrů. Kolové traktory
budou ustupovat.
Ochrana rostlin
Téma chemické ochrany rostlin
získává u společnosti Horsch Leeb na
významu. Theodor Leeb při svých vystoupeních v Geře představil výrobní
program s taženými postřikovači GS
6000 a GS 8000 a dále samojízdný postřikovač PT 270. Typ GS 6000 nese ramena na ližinách, GS 8000 paralelogramem. Všechny postřikovače používají
nerezové nádrže, které dovolují velice
snadné vyplachování. Optimalizované
rozvody kapaliny zadržují malé zbytkové množství. Rotační čerpadlo o výkonu
800 nebo 1 000 litrů za minutu má velmi kompaktní konstrukci. Pro průběžné vyplachování se montují přídavná
membránová čerpadla.
Samochod používá kabinu od Krone, motor Deutz a ověřené mechanické nápravy ze stavební techniky. Zadní
náprava může být v řiditelném nebo
v pevném provedení. Uživatel může vybírat ze tří jízdních strategií. Ve výbavě
nechybí řízený tempomat.
Teď přichází napínavá část. Theodor
Leeb představuje nový samojízdný po-
Theodor Leeb na semináři HORSCH v Geře.
www.Bezorebne.cz
29
terra
FITZentrum
střikovač PT 350. Zcela nový koncept se
středovou kabinou, samostatným zavěšením kol a s nádrží 6 000 litrů. Měnitelná světlá výška PT 350 dosahuje 1,4 až
1,8 metru, rozchod je nastavitelný od
2,25 do tří metrů a tím je stroj předurčen i pro Controlled Traffic. S různými
postřikovacími rameny dosahuje vnější
šířka samochodu od 2,8 do 3,5 metrů.
„V roce 2012 v ČR intenzivně testujeme
dva prototypy PT 350,“ oznamuje Theodor Leeb.
Cílem všech zásahů ochrany je optimální účinek při největších ohledech
k životnímu prostředí. „Proto musíme
redukovat úlet a zlepšovat zásah cílové
plochy,“ prohlašuje expert na aplikační
techniku. Podporu vzduchem hodnotí
spíše kriticky. „Ramena se stávají příliš
těžká a obsluha se nadměrně komplikuje.“
Vítr, spektrum kapek a odstup od
cílové plochy mají na úlet velký vliv.
„Když se pohybují ramena nad cílovou plochou ve výšce 50 centimetrů
nebo méně, je třeba rozmístit trysky
v roztečích 25 cm. Používané trysky
s rozptylovými kužely 80° pak například
při pěstování brambor dosahují velmi
dobrého pronikání do porostu,“ říká
Leeb dále. Institut Juliuse Kühna (JKL)
změřil, že při výšce nad cílovou plochou
30 centimetrů se sníží úlet o více než
90 procent. Pro dobré pokrytí je možné
také kombinovat dvojité a jednoduché
trysky.
„Uživatel se musí rozhodnout,“ vyzdvihuje Theodor Leeb, „kdy a kolik
miligramů účinné látky na gram listové
hmoty chce aplikovat. Pro rozpoznání
listové hmoty máme k dispozici senzory.“ Látka musí zasahovat rostlinu a ne
půdu (fungicidy) nebo ovzduší, proto
se musí kvalita aplikací zvýšit. K tomu
jsou nutné lepší metody.
Výhody samochodu
Pohled praktického zemědělce
přednesl Dr. Sebastian Ulrich ze společnosti Quellendorfer Dienstleistungen
AG. Ve svém vystoupení porovnal zkušenosti se samojízdným postřikovačem
Leeb PT 230 a závěsným postřikovačem
Dammann. Obhospodařují 4 168 hektarů. Půdní bonita kolísá od 25 do 85
bodů (max. 100). Samochod s nádrží
8 000 litrů a s rameny Inuma o záběru
36 metrů funguje v podniku od roku
2008 a dosud odpracoval 55 000 hektarů. Závěsný postřikovač (5 000 litrů,
30
www.Bezorebne.cz
36 metrů) je v provozu od roku 2005
a odpracoval 59 600 hektarů.
Postřikovače jsou vybaveny tryskami Lechler ID 05 a IDN025, Agrotop
Turbodrop HiSpeed 05 a 025. Pro hnojiva také Lechler FD 10 a FD 05. K nim
se přidávají také hadičkové aplikátory.
„Pomocí postřikovačů aplikujeme výživu z padesáti procent,“ vysvětluje Dr.
Sebastian Ulrich.
Zajímavé bylo porovnání nákladů
na aplikaci v Quellendorfu: postřik samochodem Leeb PT 230 přijde na 0,26
€ na hektar a 4,58 € na jednu provozní hodinu. Závěsný Dammann pracuje
v soupravě s traktorem John Deere
6920. Aplikace strojí 0,75 € na hektar
a 7,41 € na jednu provozní hodinu.
Další výhody samochodu Leeb
spatřuje Dr. Ulrich v trakci, v rozložení
hmotnosti, ve světlé výšce (při kvetení
řepky) a v ergonomii (výhled, obsluha).
Zvyšovat produktivitu
Robert Dorsemagen, francouzský
zemědělec z La Lucine, obhospodařuje
ve dvou lokalitách přibližně 470 hektarů. Od 90. let se intenzivně zabývá
tématem redukovaného objemu vody
při aplikaci postřiků. Ve Francii činí průměrná dávka vody 150 litrů na hektar.
Osmdesát procent podniků redukuje
množství vody na 100 až 150 litrů. Ještě
nižší dávky vody klesají od 80 až ke 30
litrům na hektar.
Smyslem redukce objemu aplikační
vody je zvýšení produktivity, snížení
mzdových a strojových nákladů, vyšší
účinnost chemických látek pomocí optimálnějších (vysoká vzdušná vlhkost,
bezvětří) a termínově přesnějších aplikací. Také se dosahuje lepší účinnosti díky vyšší koncentraci účinné látky
v kapalině.
Na obou farmách se aplikace po
odečtení úhorů provádí na ploše 436
hektarů. Při průměrně sedmi vstupech
to dělá ročně 3 000 hektarů (bez hnojení). Robert Dorsemagen dokladoval
na výpočtech, že spotřebu paliva snížili
o 50 procent z 1,2 na 0,6 na hektar. Spotřeba vody poklesla z 460 na 150 kubických metrů o 70 procent a mzdové náklady se snížily o 45 procent, dříve bylo
třeba 300 hodin a nyní 160 hodin aplikace. Současně poklesla spotřeba chemických přípravků o 15 až 20 procent.
„Kromě toho takové metody aplikace
zvětšují motivaci spolupracovníků,“
ujišťuje Dorsemagen.
Dobré a dostatečné pokrytí je závislé na použité metodě, jako je výběr
trysek, tlaku, rychlosti a výšce ramen.
V postřikové kapalině hraje velkou roli
skupina účinných látek a jejich formulace. Velmi důležitá pro pokrytí je velikost
kapek a úhel jejich dopadu. V úvahu
je nutné brát také klimatické podmínky: vzdušná vlhkost, vítr (úlet, odpar),
a také účinnost skrze koncentraci a kvalitu vody (pH, tvrdost).
Aplikace za dobrých podmínek podle zkušeností Roberta Dorsemagena
znamená:
– dostatečná vzdušná vlhkost
(> 70 – 80 procent)
– bezvětří (<10km/h)
– vlhká půda (půdní pesticidy)
– nízké kolísání teplot (změna do 15 °C
bez mrazu a 10 °C s mrazem)
Jistější účinek
Josef Stangl ze společnosti N.U. Agrar GmbH Schackenthal, položil otázku: Jak daleko je možné při ochraně
rostlin dojít, abychom zaručili účinnost
a efektivitu? Přináší nová technika také
lepší účinek? K tomu připočítal také
prvky omezující úlet, stabilizaci ramen
s automatickými režimy navádění, automatické vypínání záběrů, elektronicky řízené dávkování, vysoké aplikační
rychlosti nebo pronikání účinných látek
do rostlin.
Pokusy s hnojivy ukazují, že trysky produkující velké kapky mají horší
rovnoměrnost pokrytí. Novější trysky,
jako například injektorové s plochým
dvojkuželem, dosahují i při vyšších
rychlostech (závěsné postřikovače 10 až
14 km/h, samochody až 25 km/h) dobré pronikání do porostu. Přitom se neprojevuje žádný pokles výnosu. Naproti
tomu vzrůstá riziko úletu při vysoké
pracovní rychlosti. Nejjistější faktor
k omezení úletu je nižší výška postřikových ramen nad porostem. Vliv formulace a aditiv na úlet ještě není dostatečně prozkoumán.
Výnosové rozdíly při aplikacích fungicidů ve 100 nebo ve 200 litrech vody
byly malé. Objem vody bychom měli
redukovat. Také rozteče trysek v poměru k výšce ramen nad porostem je
třeba kvůli úletu uzpůsobit a přecházet
u nových postřikovačů na vzdálenosti
25 cm mezi tryskami. Hlavní parametr
pro aplikace ale zůstává nadále optimální počasí a optimální termín aplikace chemické ochrany.
Leeb GS 8000
BUDOUCNOST TECHNIKY PRO OCHRANU ROSTLIN
- Vysoký plošný výkon
- Moderní konstrukce
- Kompaktní stavba s nízkým těžištěm
- Nerezová nádrž a armatury
- Automatické navádění ramen BoomControl
- Nízká výška nad cílovou plochou pro zásadní
snížení úletu a pro nejlepší pokrytí
Zemědělství na celý život
www.horsch.com
Karbidová špička HM Plus
ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY BEZ KOMPROMISŮ
dlo
Ext
á ž rém
ivo
ně
tno
st
Pln
a h á od
ou
žev olnos
t
nat
ost
Pre
ciz
ní k
on
tro
výr la
ob
y
Vys
oká
spo provo
leh
zní
livo
st
uh
Stejná kvalita práce od prvního
do posledního hektaru. Špičky trvale
udržují svou délku i tvar.
Informujte se přímo u svého dodavatele
náhradních dílů HORSCH!
Zemědělství na celý život
www.horsch.com
Download

Světový rekord v setí kukuřice S pěchem nebo bez pěchu Z praxe