Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye
EcoStone, před vulkanická
hornina, je základní mateřskou
stavební složkou všech zemin
na světě. Skládá se z drtě
hornin vybraných vědeckými
pracovníky z oboru geologie.
100% přírodní = vytvořené
přírodou
- Obsahuje 92 minerálních látek
- Vhodné pro ekologické
zemědělství
- Univerzální použití
- Obnovuje kvalitu půdy
- Vyrovnává pH půdy
- Zadržuje vlhkost v půdě
- Nepotřebuje vodu k aktivaci
- Obsahuje magnetické pole
Vzhledem
k
vyčerpanosti
světových půd (neobohacování půdy
důležitými elementy), jejich produkce
klesá a vzniká problém, kdy plody
nedosahují požadovaných vlastností
(zdravé, chutné, velikostně vyvážené).
EcoStone, díky svým 92
PŘÍRODNÍM elementům, je ideální
součástí REKULTIVACE půdy. Potřebné
živiny navrací do půdy zpět v potřebném
množství, přičemž nedochází k jejich
přehlcení, jako to bývá u N P K.
V Česku povinnost rekultivací ukládá
novela horního zákona z roku 1991. Jedná se
o souhrn zásahů mající za úkol území oživit po
předešlé vyčerpanosti půdy. Tato fáze zahrnuje
úpravu fyzikálních vlastností půd (kyselost,
struktura), hnojení a dodávání živin. Navazují
agrotechnická opatření (kypření, smykování,
válcování) a pěstování vhodných plodin.
Před zatravňováním či jiným osevem je často
používána chemická příprava půdy, což ovšem
nepřináší přirozený základ pro výsledné plody.
Je tedy vhodné použít přírodního minerálního
hnojiva, které obsahuje 92 elementů
zajišťujících nejpřirozenější růst sazenic a ve
výsledku chutné a zdravé plody.
92 elementů obsažených v přírodním hnojivu EcoStone
Přínos EcoStone
Ekologicky šetrné
100% přírodní hnojivo vytvořené přírodou. Jedná se o prvotní
horninu, která se dochovala pouze na 2 místech na světě.
Poskytuje energii půdě i rostlinám
Rostliny tak mohou čerpat látky a energii z půdy, kterou vyžadují
pro svůj přirozený vývoj. Napomáhá tak rychlejšímu růstu rostlin.
Vitalita a zdraví
Poskytuje rostlinám veškeré látky potřebné k jejich zdravému
vývoji.
Pozvolné uvolňování
Minerální hnojivo se vyrábí ve 3 variantách: 1) písek 100 mesh pro
velmi rychlý efekt, 2) prášek 300 mesh pro střednědobé působení
a 3) granulát 10 mesh pro dlouhodobé pozvolné uvolňování.
Obsah vitamínů a přírodních látek
Minerální hnojivo napomáhá k tomu, aby plody obsahovaly
veškeré přirozené látky v maximální míře, a tím poskytovaly
potřebné pozitivní látky pro lidské zdraví.
Navrací půdě její původní vlastnosti
Poskytuje půdě všech základních 92 minerálních látek.
Přirozenou cestou neutralizuje toxické látky v půdě a pH půdy.
Působí léčivě
Ve značné míře je schopné rostliny ozdravit a napomoci jim k
jejich delšímu životu. Aktivně působí proti toxickým látkám v
půdě a napravuje škody chemických látek.
Rychlejší růst
Půda obsahující minerální hnojivo umožňuje dynamický zdravý
růst rostlin včetně plodů. Je tak dosaženo rychlejší sklizně.
Mineralizuje vodu
Minerální hnojivo pozitivně mineralizuje vodu a eliminuje
toxické látky v ní. Díky těmto vlastnostem nedochází ke
znehodnocení spodních vod, spíše naopak.
Váha plodů
Díky dostatečnému množství pozitivních těžkých látek
obsažených v minerálním hnojivu, poskytuje půda rostlinám
ideální možnost k dosažení větší váhy plodu.
Využití EcoStone
Ovoce
Minerální hnojivo pozitivně ovlivňuje zdraví stromů i plodů.
Plody rostou rychleji, ve větším množství, ve větším rozměru, s
přirozenější barvou, maximálním přirozeným množstvím
obsažených látek. Plody jsou těžší a chutnější. Minerální
hnojivo působí také proti škůdcům.
Rostliny, rovněž řezané rostliny
Půda po aplikaci minerálního hnojiva uvolňuje rostlinám
potřebné látky, které mají pozitivní vliv na dosažení maximálně
přirozené barvy, síle a četnosti květů. Působí pozitivně proti
škůdcům. Efektivně působí na řezané květiny, kde napomáhá
prodloužit jejich životnost.
Jehličnany a lesní porosty
Minerální hnojivo poskytuje stromům dostatečně množství
silic, stromy jsou pak silnější, dřevo pevné a odolné proti
některým škůdcům. Minerální hnojivo pozitivně přispívá k větší
vitalitě stromů.
Zvířata a potraviny z nich
Pastviny ošetřené minerálním hnojivem poskytují zvěři velké
množství přirozené zdravé stravy. Minerály v potravě přispívají
k pevnějšímu zdraví zvěře a rovněž k dosažení přirozeného
množství obsažených látek v sekundárních potravinách (např.
maso, mléko).
Zelenina
Půda obsahující minerální hnojivo poskytuje zelenině
veškeré přirozené látky, které ovlivňují rychlejší, zdravější,
větší a četnější růst zeleniny. Pozitivně působí na obsah
přirozených látek obsažených v plodech. Působí také proti
škůdcům, např. slimákům.
Technické plodiny
Aplikace minerálního hnojiva napomáhá zvýšení obsahu
oleje a dalších obsažených látek v plodinách. Rostliny jsou
větší, zdravé a jejich množství je na stejné ploše, jako při
použití jiných hnojiv, větší.
Listnaté stromy
Půda s obsahem minerálního hnojiva napomáhá dosažení
větší vitalitě stromů. Listy jsou pevné a zdravé, jejich barva
je maximálně přirozená a jsou odolnější proti škůdcům.
Plody obsahují maximální přirozené množství obsažených
látek.
Pomáhá zvýšit výtěžek ze zemědělské produkce
Minerální hnojivo napomáhá k dosažení větší a těžší úrody
na stejné rozloze, jako při použití jiných hnojiv. Sklizeň
probíhá dříve, plody jsou zdravé, větší a obsahují
maximální přirozené množství obsažených látek.
Dávkování dle využití a zkušeností z testovacích projektů v Evropě, USA, Jižní Amerika a Asie
ECOSTONE 10
Jablka, Hrušky - 1 kg na strom
Vinná réva - 1 kg na rok či 2 x 0,5 kg na rok
U stromu a keříku vinné révy vždy ke kmeni a lehkým zahrábnutím do půdy hráběmi - kvůli vyplavování
ECOSTONE 100
Obiloviny - 1 tuna na hektar
Řepka - 1 tuna na hektar
Kukuřice - 1 tuna na hektar
Brambory - 1,5 tun na hektar
Tráva -1 kg na m2 lze míchat s EcoStone 300 poměr 50% na 50%
ECOSTONE 300
Saláty - 50g
Okurky -100g
Rajčata - 100g
Chřest - 100g
Mrkev - 50g
Jahody -1,5 tun na Hektar
Fertirrigation (závlaha hnojivem) - 5g na litr s
EcoStone by se měl
používat třeba 2 dny a jednou jen vodu kvůli
pročištění trysek a též
kontrolovat filtr.
Saláty, okurky rajčata lze gramáž na sazenice
zmenšovat, ale záleží na
celkovém počtu u sebe pěstovaných sazenic - záleží
na dávkování na
hektar.
Varianty produktu ECOSTONE
Hrubost: 10x - 100x – 300x
100x až 300x drcený granulát EcoStone zajistí
postupné uvolňování minerálů, solí a prvků
do půdy po dobu minimálně 6ti měsíců od
použití. Poté rekultivovaná půda obohacena o
elementy disponuje vlastnostmi až 24 měsíců.
300x drcený prášek EcoStone zajistí okamžité
uvolnění minerálů, solí a prvků do půdy,
která poté disponuje vlastnostmi až 12 měsíců,
ovšem efekt je několika násobně rychlejší.
Balení EcoStone: 25kg – 1000kg
Certifikáty:
Reference
V Paraguay firma spolupracuje celkem se 120 klienty. Jedním z nejvýznamnějších je ASPA –
produkce bio
cukrové třtiny – www.aspa.com.py, hlavním trhem této společnosti je Švýcarsko.
V Evropě je produkt zalistován přibližně u 130 farmářů. Výběr některých partnerů:
• BioSabor– Španělsko– produkce ovoce a zeleniny ve
skleníku - www.biosaor.com
• Eco BELMONTE –Španělsko– produkce bio zeleniny
• Haciendas BIO – Španělsko– produkce bio zeleniny
• MURGIVERDE – Španělsko– produkce zeleniny
• Anton Logon - Itálie - produkce jablek a vinné révy
• Neofungi - Itálie - produkce hub
STONE GRAINS s.r.o.
Praha 1, Maltézské náměstí 537/4
Email: [email protected]
Web: www.eco-stone.cz
Výhradní dovozce a distributor ECOSTONE
Download

česky - EcoStone CZ