SVATOJÁNSKÉ PAMÁTKY
Kaple sv. Maxmiliána – hrobka rodiny Bergerů
7
5
7
6
5
1
4
2
3
Od roku 1849 stojí
na zdejším hřbitově
impozantní rodinná
hrobka šlechtické
rodiny Bergerů, tehdejších majitelů svatojánského zámku –
zrušeného kláštera.
Kaple sv. Maxmiliána byla postavena v čistém a přísně
souměrném neogotickém slohu. Kaple je zdobena mnoha krásnými kamenickými prvky, které propojuje gotická symbolika. Průčelí kaple
tvoří portikus, na jehož vrcholku je obraz Svaté země
umístěné na kříži (znamení spásy). Vysoko nad ním,
pod bohatým baldachýnem, trůní zmrtvýchvstalý
1
2
3
4
5
6
7
Svatý Jan pod Skalou – úvodní zastavení
Klášter, kostel Narození sv. Jana Křtitele a věž
Jeskyně a studánka sv. Ivana
Mariánské sousoší a budova Panského hostince
Kaple sv. Maxmiliána – hrobka rodiny Bergerů
Kaple Povýšení sv. Kříže a renesanční sousoší
Zvonička v Sedlci a kaple sv. Ivana
Kristus. Horní část kaple sloužila k sakrálním účelům,
ve spodní části stavby se nachází krypta. Jsou zde
pohřbeni členové rodiny Bergerů – hraběnka Walburga z Lacknerů, její manžel Maxmilián Berger (předseda spolku pro postavení Národního divadla v Praze), jeho druhá manželka Kateřina
Bergerová a jejich synové Štěpán Emanuel Berger (významný český archeolog) a jeho bratr
Vilém. Před vchodem do kaple je
socha anděla s náhrobkem Karla
Bergera. Vzal si život dobrovolně, a proto nemohl být pohřben
v kapli. V roce 1967 na již částečně zchátralou kapli vichřice
povalila několik mohutných stromů, které kapli značně poničily.
Obnova kaple trvala postupně
celá desetiletí, ale mnohé zničené kamenické prvky se obnovit
již nepodařilo. V roce 2010 byla
dokončena obnova levého přístupového schodiště, které bylo v havarijním stavu.
Kaple je dnes v majetku obce a pořádají se zde kulturní akce a výstavy.
www.svatyjan.cz
Obec Svatý Jan
pod Skalou
V roce 2010 vydal:
Svazek obcí
Region Dolní Berounka
Download

Kaple sv. Maxmiliána – hrobka rodiny Bergerů