Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
Organizace škol. roku 2014 / 2015 – přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých
ročnících, úvazek, počet žáků
I.tř. – (1.ročník), 21 hod., ž.- 7 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř.uč.:
Mgr. Taťána Dohnalová
Vychovatelka:
Jaroslava Jendrulková
AP:
Světlana Volková
– 22 hod.
– 30 hod.
– 30 hod.
II. tř. – (1.+2. ročník), 22 hod.,ž.- 7 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP)
Tř.uč.:
Mgr. Martina Hájková
Vychovatelka:
Šárka Klézlová
AP:
Lukáš Foltys
AP:
Zuzana Harabišová
- 22 hod.
- 30 hod.
- 27 hod.
- 9 hod.
III.A tř.(ročník 2.+3.) – 25 hod., ž.- 4 (ŠVP ZŠ Berlička, LPM, ŠVP ZŠS)
Tř.uč.:
Mgr. Silvie Gengelová
- 22 hod.
AP:
Iva Dvořáková
- 30 hod.
AP:
Dis. Pavlína Dohnalová
- 21 hod.
III.B tř. (ročník 3.) – 25 hod.,ž.-6 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř.uč.:
Mgr. Renáta Soukupová
Vychovatelka:
Petra Kreissová
- 22 hod.
- 30 hod.
IV. tř.(ročník 4.) – 25 hod, ž. - 7 ( ŠVP ZŠ Berlička,LMP )
Tř. uč.:
Mgr. Šárka Janovská
Vychovatelka:
Eva Kahúnová
AP:
Monika Vodová
- 22 hod.
- 21 hod.
- 30 hod.
V.A tř. – (5.ročník), 25 hod. , ž. – 6 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř. uč.:
Mgr. Helena Šťastná
AP:
Šárka Gruševská
AP:
Marcela Sadílková
- 21 hod.
- 30 hod.
- 30 hod.
1
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
V.B tř.- (5.ročník), 25 hod., ž.- 6 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř.uč.:
Hana Butková
AP:
Dagmar Vašíčková
- 19 hod.
- 30 hod.
VI.A tř. – (6.ročník), 30 hod., ž.-9 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř.uč.:
Mgr. Soňa Fronckeová
AP:
Bc. Kateřina Ševčíková
- 22 hod.
- 30 hod.
VI.B tř. – 30 hod, ž. – 9 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP)
Tř. uč.:
MgA. Markéta Hermanová
Vychovatelka:
Iveta Jančová
AP:
Bc. Aneta Stanovská
- 22 hod.
- 30 hod.
- 15 hod.
VI.C tř.(5.,6.,7.,8.ročník) – 25/30/30/31 hod, ž. – 6 ( ŠVP ZŠ – LMP Berlička, ZŠS)
Tř. uč.:
Mgr. Pavla Kravčíková
- 22 hod.
AP:
Jarmila Stanovská
- 30 hod.
AP:
Pavel Švestka
- 30 hod.
VII. tř. – 30 hod, ž. – 9 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP )
Tř. uč.:
Mgr. Alena Kanclířová
AP:
Iveta Bučková
- 22 hod.
- 30 hod.
VIII.A tř. – 31 hod, ž. – 9 ( ŠVP ZŠ Berlička )
Tř. uč.:
Ing. Petra Babincová
Vychovatelka:
Šárka Franková
AP:
Bc. Eva Samohýlová
- 22 hod.
- 30 hod.
- 30 hod.
VIII.B tř. (8.+9..ročník) – 31 hod.,ž. – 7 ( ŠVP ZŠ Berlička, LMP)
Tř.uč.:
Mgr. Kateřina Marečková
Vychovatelka:
Martina Hájková
- 22 hod.
- 30 hod.
IX.A tř. – 31 hod.,ž- 7 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř.uč.:
Bc. Monika Kimáková
Vychovatelka:
Bc. Dagmar Nyklová
- 22 hod.
- 30 hod.
2
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
IX.B tř. – 31 hod., ž.- 9 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP)
Tř. uč.:
Mgr. Alexandr Gebauer
Vychovatelka:
Petra Ištuková
AP:
Alena Vlčková
Dětský rehabilitační stacionář – DRS
1.odd. „ Sluníčka I“ –
Vlasta Chmelová
2.odd. „ Berušky“ –
Gabriela Hučalová
3.odd. „ Jahůdky“ –
Bc. Milena Mičková
4.odd. „ Sluníčka II“ – Bc. Radka Horová
3
- 22 hod.
- 30 hod.
-15 hod.
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
Pedagogické a organizační funkce ve škol.roce 2014/ 2015
Ředitelka školy
Zástupce ředitelky školy
Ekonomka
Administrativní pracovník
Výchovná poradkyně
Školní metodik prevence
Metodik ICT
Koordinátor zahraničních projektů
Vedoucí vychovatelka
Knihovna žákovská
Knihovna učitelská
Výukové programy
Sklad učebnic
UP – 1.st.
Kabinet Př,Tv
Kabinet Z
Kabinet M
Kabinet F
Kabinet Ch
Kabinet Čj
Kabinet Nj, Aj
Kabinet Tv-1.st.
Kabinet D
Logopedie
Počítačová učebna
Výtvarná dílna
Keramická dílna
Didaktické pomůcky Ukrajinská
Didaktické pomůcky DRS
Didaktické pomůcky ZZ
Vedení kroniky
Zdravotník
Výzdoba školy
BOZP, PO
Sekce: somatopedie
logopedie
tyflopedie
PAS
SPUCH
Vedoucí předmětové komise:
Mgr. Jana Heřmanová
Bc. Petr Musálek
Zuzana Ševčíková
Dis. Pavlína Dohnalová
Mgr. Helena Šťastná
Mgr. Kateřina Marečková
Ing. Petra Babincová
Mgr. Eva Čaplová
Eva Kahúnová
Mgr. Taťána Dohnalová, Monika Kimáková
Mgr. Taťána Dohnalová, Monika Kimáková
Eva Kahúnová, Ing. Petra Babincová
Mgr. Renáta Soukupová, Mgr. Pavla Kravčíková
Šárka Klézlová
Bc. Petr Musálek
Mgr. Alexandr Gebauer
Mgr. Jan Lorencovič
Mgr. Alexandr Gebauer
Ing. Petra Babincová
Mgr. Alena Kanclířová
Mgr. Eva Čaplová
Eva Kahúnová
Mgr. Eva Čaplová
Mgr. Nikol Kirschnerová, Mgr. Šárka Janovská
Ing. Petra Babincová
MgA. Markéta Hermanová
Jaroslava Jendrulková
Mgr. Renáta Soukupová
Bc. Milena Míčková
učitelky nemocnic
ped.pracovníci - vychovatelky
Mgr. Renáta Soukupová, Petra Ištuková
vychovatelky, učitelé Vv
Mgr. Jana Heřmanová, Lubomír Marek
Bc. Petr Musálek
Mgr. Nikol Kirschnerová, Mgr. Šárka Janovská
Mgr. Šárka Janovská
Mgr. Silva Gengelová
Mgr. Helena Šťastná
Matematika
Český jazyk
Cizí jazyky
Ing. Petra Babincová
Mgr. Alena Kanclířová
Mgr. Eva Čaplová
4
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
ROČNÍ ROZVRH
2014/2015
Pedagogické rady
12.11.14 (středa)
17. listopadu
ve 14,00 hod
21. 1. 15
17. listopadu
ve 14,00 hod
15. 4. 15
17.listopadu
ve 14,00 hod
17. 6. 15
17. listopadu
ve 14,00 hod
Třídní schůzky – Ukrajinská (čas určí třídní učitel)
15.10.14
21. 1. 15
15. 4. 15
17. 6. 15
Konzultace – 17.listopadu
9.10. 14
v 15,30
4.12. 14
v 15,30
25. 3. 15
v 15,30
20. 5. 15
v 15,30
Zápis do 1.ročníku a Den otevřených dveří
28.1.2015
Valná hromada Sdružení BES – 24.9.2014 v 16,00 na ul.17.listopadu
5
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
ROČNÍ ROZVRH
ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních
2014/2015
Pedagogické rady
10.11.14
Ukrajinská
v 13,00 hod.
19.01.15
Ukrajinská
v 13,00 hod.
13.04.15
Ukrajinská
v 13,00 hod.
15.06.15
Ukrajinská
v 13,00 hod.
FNsP 17. listopadu 1790 : MŠ,ZŠ – Mgr. Petra Paliderová
ZŠ - Mgr. Radmila Škrlová
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Ivana Pavelcová
Mgr. Hana Pekalová
Mgr. Nikol Kirschnerová
MNO Nemocniční 20: MŠ – Blanka Luberová
ZŠ – Mgr. Iveta Tomaškovičová
Vítkovice Zalužánského 15: MŠ – Bc. Miloslava Němcová
V Ostravě – Porubě dne 1.11.2014
6
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
7
Download

1 Organizace škol. roku 2014 / 2015 – přidělení tříd, počty hodin v