PLZEŇ
UB
PLAV
PLZEŇSKÉ SPRINTY
KL
K
EC Ý
18. ročník
17. - 19. října 2014
6. kolo Českého poháru 2014
Srdečně Vás zveme na 18. ročník mezinárodních plaveckých závodů „PLZEŇSKÉ
SPRINTY”, které se za účasti předních českých plavců uskuteční 17. - 19. října 2014
v plaveckém 25m bazénu v Plzni na Slovanech. Závody jsou určeny pro muže a ženy
ročníku narození 2001 a starší.
Ing.Tomáš Kotora - předseda PK
Pátek 17. října 2014
rozpl. 10.00 - 10.50
rozplavby 11.00
1. 50 znak
2. 50 znak
3. 50 prsa
4. 50 prsa
5. 400 volný způsob
6. 400 volný způsob
7. 200 motýlek
8. 200 motýlek
9. 100 polohový závod
10. 100 polohový závod
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
Pátek 17. října 2014
rozpl. 16.00 - 16.50
FINÁLE 17.00
101. - 110. finále disciplín 1. - 10.
11. 4x 50 volný způsob
muži
12. 4x 50 volný způsob
ženy
Sobota 18. října 2014
rozpl. 8.00 - 8.50
rozplavby 9.00
13. 50 motýlek
14. 50 motýlek
15. 200 znak
16. 200 znak
17. 100 prsa
18. 100 prsa
19. 1500 volný způsob
20. 1500 volný způsob
21. 200 polohový závod
22. 200 polohový závod
23. 100 volný způsob
24. 100 volný způsob
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
Sobota 18. října 2014
rozpl. 16.00 - 16.50
FINÁLE 17.00
113. - 118. finále disiplín 13. - 18.
19. 1500 volný způsob 2.r. muži
20. 1500 volný způsob 2.r. ženy
120. - 124. finále disciplín 20. - 24.
25. 4x 50 polohová štafeta muži
26. 4x 50 polohová štafeta ženy
Neděle 19. října 2014
rozpl. 8.00 - 8.50
rozplavby 9.00
27. 50 volný způsob
28. 50 volný způsob
29. 400 polohový závod
30. 400 polohový závod
31. 100 motýlek
32. 100 motýlek
33. 800 volný způsob
34. 800 volný způsob
35. 200 prsa
36. 200 prsa
37. 100 znak
38. 100 znak
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
Neděle 19. října 2014
rozpl. 16.00 - 16.50
FINÁLE 17.00
127. - 132. finále disiplín 27. - 32.
33. 800 volný způsob 2.r. muži
34. 800 volný způsob 2.r. ženy
135. - 138. finále disciplín 35. - 38.
39. 4x50 polohová štafeta MIX
Ceny: Ve všech individuálních disciplínách obdrží závodníci na prvních třech místech diplomy, medaile a finanční
odměny ve výši:
1. místo 1500,- Kč,
2. místo 1000,- Kč,
3. místo 500,- Kč
Finanční odměna ve výši 10 000,- Kč je vypsána za nejlepší výkon dle bodovacích tabulek FINA v kategorii
mužů a v kategorii žen.
Za překonání rekordů jsou vypsány peněžité odměny: překonání rekordu závodu
překonání rekordu ČR
překonání rekordu ČR dorostu
2000,- Kč
5000,- Kč
2500,- Kč
PLZEŇ
UB
PLAV
KL
K
EC Ý
PLZEŇSKÉ SPRINTY
18. ročník
17. - 19. října 2014
6. kolo Českého poháru 2014
Místo konání:
Plavecký areál města Plzně - Plzeň Slovany,
Nám. Gen. Píky 42, 326 00 Plzeň - Slovany
bazén: 25m, 10 drah, časomíra OMEGA
Časový pořad:
Pátek 17.10.2014
prezentace
rozplavby
Sobota 18.10.2014
rozplavby
Neděle 19.10.2014
rozplavby
8.00 - 9.30
10.00 - 10.50
11.00
rozplavání
zahájení závodů
finále
16.00 - 16.50
17.00
rozplavání
zahájení závodů
8.00 - 8.50
9.00
rozplavání
zahájení závodů
finále
16.00 - 16.50
17.00
rozplavání
zahájení závodů
8.00 - 8.50
9.00
rozplavání
zahájení závodů
finále
15.00 - 15.50
16.00
rozplavání
zahájení závodů
Systém soutěže:
Závody se plavou na rozplavby a finále s výjimkou disc. č. 19. a 20. - 1500VZ a 33. a 34. - 800VZ, které se plavou přímo na čas.
Dopolední blok rozplaveb bude rozdělen na 2 části. Nejprve se poplavou 3 nejrychlejší rozplavby od každé disciplíny a jedna
rozplavba disc. 1500 VZ nebo 800VZ (po dvou závodnících na dráze). Poté se poplavou zbývající rozplavby všech disciplín.
Mezi první a druhou částí bude cca 20 min přestávka. V této době bude možno i závodní bazén využít k rozplavání.
Omezení startů:
Startují ženy a muži ročníku narození 2001 a starší. Na 1500VZ a 800VZ bude přijato max. 30 závodníků
Přihlášky:
do neděle 12.10.2014 online systémem na http://www.statistikaplavani.cz, případně na přihlášce pro počítačové zpracování ve
formátu (xls/txt) na email: [email protected] Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout přihlášky odpovídající výkonnosti
a upravit počet rozplaveb. Přehled přijatých závodníků bude zveřejněn 13.10.2014 v online systému na www stránkách ČSPS
a na www stránkách PK Slávia VŠ Plzeň http://www.bazenslovany.cz
Startovné:
65,- Kč za každý přijatý start. Uhradí vedoucí při prezentaci.
Odhlášky z finále: 300,- Kč za každý odhlášený start ve finále. Uhradí vedoucí při předání odhlášky.
Ubytování:
Zajistí pořadatel pouze na základě objednávky nejpozději do 12.10.2014 na email: [email protected] dle poskytnuté
nabídky: domovy mládeže, ubytovací centrum bazén, hotely. Informace o ubytování Patrik Davídek tel.+420 734 258 820
Informace:
Radka Šrailová
email:
+420 737 037 564
[email protected]
Download

PLZEŇSKÉ SPRINTY - ORCA Bratislava