DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DERS PROGRAMI
(1. SINIF)
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
7
15:15
16:00
Beden Eğitimi-Halk Oyunları
Spor Salonu
Müzik
8
16:15
17:00
Beden Eğitimi-Halk Oyunları
Spor Salonu
Müzik
1
17:00
17:45
2 Şube
TAR 1001 Osmanlı Paleografyası I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 353
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B 355
TAR 1021 Tarih Bilimine Giriş
Doç. Dr. Melih TINAL B 355
TAR 1017 İslam Tarihi
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 353
TAR 1001 Osmanlı Paleografyası I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 353
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B 355
2
17:55
18:40
2 Şube
TAR 1001 Osmanlı Paleografyası I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 353
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B 355
TAR 1021 Tarih Bilimine Giriş
Doç. Dr. Melih TINAL B 355
TAR 1017 İslam Tarihi
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 353
TAR 1001 Osmanlı Paleografyası I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 353
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B 355
3
18:50
19:35
ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi I B 355
TAR 1021 Tarih Bilimine Giriş
Doç. Dr. Melih TINAL B 355
TAR 1017 İslam Tarihi
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 353
TAR 1019 Eski Türk Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ B 354
4
19:45
20:30
ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi I B 355
TAR 1015 Eskiçağ Tarihine Giriş
Prof. Dr. Recai TEKOĞLU B 355
TDL 1001 Türk Dili I
B 355
TAR 1019 Eski Türk Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ B 354
5
20:40
21:25
TAR 1015 Eskiçağ Tarihine Giriş
Prof. Dr. Recai TEKOĞLU B 355
TDL 1001 Türk Dili I
B 355
TAR 1019 Eski Türk Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ B 354
6
21:35
22:20
TAR 1015 Eskiçağ Tarihine Giriş
Prof. Dr. Recai TEKOĞLU B 355
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
2014 – 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DERS PROGRAMI
(2. SINIF)
1
2
17:00
17:45
17:55
18:40
PAZARTESİ
SALI
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
TAR 2051 Eskiçağda Tarikatlar
Prof.
Dr. Ş. Recai TEKOĞLU B 354
TAR 2021 Tarih ve Milliyetçilik
Öğr. Gör. Neslihan ÜNAL B 354
TAR 2013 Anadolu Tarihi Coğrafyası
Öğr. Gör. Dr. Murat KILIÇ B 357
TAR 2047 Avrupa Birliği Tarihi
Doç. Dr. Hakkı UYAR B 353
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
TAR 2051 Eskiçağda Tarikatlar
Prof.
Dr. Ş. Recai TEKOĞLU B 354
TAR 2021 Tarih ve Milliyetçilik
Öğr. Gör. Neslihan ÜNAL B 354
ÇARŞAMBA
Seçmeli Dersler
TAR 2023 Mitoloji
Öğr. Gör. Murat KILIÇ B 353
Seçmeli Dersler
TAR 2023 Mitoloji
Öğr. Gör. Murat KILIÇ B 353
PERŞEMBE
CUMA
Seçmeli Dersler
TAR 2017 Tarih ve Roman
Doç. Dr. Melih TINAL B 354
TAR 2037 İslam Kültür ve Uygarlığı
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 353
Seçmeli Dersler
TAR 2017 Tarih ve Roman
Doç. Dr. Melih TINAL B 354
TAR 2037 İslam Kültür ve Uygarlığı
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 353
TAR 2013 Anadolu Tarihi Coğrafyası
Öğr. Gör. Dr. Murat KILIÇ B 357
TAR 2047 Avrupa Birliği Tarihi
Doç. Dr. Hakkı UYAR B 353
3
18:50
19:35
TAR 2027 Osmanlı Devleti’nin Kuruluş
ve Yapılanma Süreci (1300-1453)
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 353
2 Şube
TAR 2001 Osmanlıca Tarih Metinleri I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 354
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 353
TAR 2035 Eski Anadolu Tarihi
Prof. Dr. Ş. Recai TEKOĞLU B 353
TAR 2041 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 353
TAR 2037 İslam Kültür ve Uygarlığı
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 353
4
19:45
20:30
TAR 2027 Osmanlı Devleti’nin Kuruluş
ve Yapılanma Süreci (1300-1453)
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 353
2 Şube
TAR 2001 Osmanlıca Tarih Metinleri I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 354
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 353
TAR 2035 Eski Anadolu Tarihi
Prof. Dr. Ş. Recai TEKOĞLU B 353
TAR 2041 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 353
TAR 2039 Türk İslam Devletleri Tarihi
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 353
5
20:40
21:25
TAR 2027 Osmanlı Devleti’nin Kuruluş
ve Yapılanma Süreci (1300-1453)
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 353
2 Şube
TAR 2001 Osmanlıca Tarih Metinleri I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 354
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 353
TAR 2035 Eski Anadolu Tarihi
Prof. Dr. Ş. Recai TEKOĞLU B 353
TAR 2041 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 353
TAR 2039 Türk İslam Devletleri Tarihi
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 353
6
21:35
22:20
TAR 2039 Türk İslam Devletleri Tarihi
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 353
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DERS PROGRAMI
(3. SINIF)
PAZARTESİ
1
17:00
17:45
Seçmeli Dersler
TAR 3011 Tarihte Araştırma
Yöntemleri
Doç. Dr. Hakkı UYAR B 358
SALI
3063 Yerel Tarih Çalışmaları
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ B 357
2
17:55
18:40
Seçmeli Dersler
TAR 3055 Oryantalizm
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 357
TAR 3035 Osmanlıca Tarih Belgeleri I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 359
TAR 3049 Anadolu’da Türkler
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 359
Seçmeli Dersler
TAR 3011 Tarihte Araştırma
Yöntemleri
Doç. Dr. Hakkı UYAR B 358
ÇARŞAMBA
3063 Yerel Tarih Çalışmaları
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ B 357
Seçmeli Dersler
TAR 3055 Oryantalizm
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 357
TAR 3035 Osmanlıca Tarih Belgeleri I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 359
TAR 3049 Anadolu’da Türkler
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 359
18:50
19:35
TAR 3047 Yeniçağ Osmanlı Sosyoekonomik Yapısı
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 357
3063 Yerel Tarih Çalışmaları
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ B 357
TAR 3059 Türkiye Cumhuriyeti Tarihine
Giriş
Doç. Dr. Melih TINAL B 357
19:45
20:30
TAR 3047 Yeniçağ Osmanlı Sosyoekonomik Yapısı
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 357
TAR 3003 Yeniçağ Avrupa Siyasal
Tarihi Öğr. Gör. Neslihan ÜNAL B 357
TAR 3059 Türkiye Cumhuriyeti Tarihine
Giriş
Doç. Dr. Melih TINAL B 357
5
20:40
21:25
TAR 3047 Yeniçağ Osmanlı Sosyoekonomik Yapısı
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ B 357
TAR 3003 Yeniçağ Avrupa Siyasal
Tarihi Öğr. Gör. Neslihan ÜNAL B 357
TAR 3059 Türkiye Cumhuriyeti Tarihine
Giriş
Doç. Dr. Melih TINAL B 357
6
21:35
22:20
7
22:30
23:15
3
4
TAR 3003 Yeniçağ Avrupa Siyasal
Tarihi Öğr. Gör. Neslihan ÜNAL B 357
PERŞEMBE
TAR 3039 Bilim Tarihi
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 357
TAR 3053 Küreselleşme Sürecinde
Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ B 358
TAR 3039 Bilim Tarihi
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 357
TAR 3053 Küreselleşme Sürecinde
Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ B 358
CUMA
Seçmeli Dersler
TAR 3025 Osmanlı Aydını ve Kimlik
Arayışı
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B 357
TAR 3061 Sami Halkları Tarihi
Prof. Dr. Ş. Recai TEKOĞLU B 354
TAR 3051 Osmanlı Şehircilik Tarihi
Öğr. Gör. Neslihan ÜNAL B 359
Seçmeli Dersler
TAR 3025 Osmanlı Aydını ve Kimlik
Arayışı
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B 357
TAR 3061 Sami Halkları Tarihi
Prof. Dr. Ş. Recai TEKOĞLU B 354
TAR 3051 Osmanlı Şehircilik Tarihi
Öğr. Gör. Neslihan ÜNAL B 359
ESH 0031 Genel Türk Tarihi
Öğr. Gör. İlker SEVER B 357
ESH 0033 Spor Tarihi
Öğr. Gör. Dr. Murat KILIÇ B 358
ESH 0031 Genel Türk Tarihi
Öğr. Gör. İlker SEVER B 357
ESH 0033 Spor Tarihi
Öğr. Gör. Dr. Murat KILIÇ B 358
TAR 3029 Yakınçağ Osmanlı Siyasal
Tarihi
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B 357
TAR 3029 Yakınçağ Osmanlı Siyasal
Tarihi
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B 357
TAR 3029 Yakınçağ Osmanlı Siyasal
Tarihi
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B 357
ESH 0035 Türk Dış Politikası
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 357
ESH 0035 Türk Dış Politikası
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 357
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DERS PROGRAMI
(4.SINIF)
PAZARTESİ
1
2
17:00
17:45
17:55
18:40
SALI
ÇARŞAMBA
TAR 4033 Osmanlı Diplomatikası I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ
B 358
TAR 4035 Türk Dış Politikası
Doç. Dr. Melih TINAL B 457
TAR 4035 Türk Dış Politikası
Doç. Dr. Melih TINAL B 457
TAR 4017 Anadolu Beylikleri
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 457
TAR 4033 Osmanlı Diplomatikası I
Öğr. Gör. M. Ali DEMİRBAŞ
B 358
TAR 4057 Tarih Yazıcılığının Sorunları
Doç. Dr. Hakkı UYAR B 358
TAR 4057 Tarih Yazıcılığının Sorunları
Doç. Dr. Hakkı UYAR B 358
PERŞEMBE
TAR 4053 Osmanlı Devlet Teşkilatı
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 359
CUMA
TAR 4027 Meşrutiyet Dönemi Basın,
Anılar ve Örgütler
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 358
TAR 4043 Ortadoğu Tarihi
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ B 355
TAR 4053 Osmanlı Devlet Teşkilatı
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 359
TAR 4017 Anadolu Beylikleri
Prof. Dr. Mustafa DAŞ B 457
TAR 4027 Meşrutiyet Dönemi Basın,
Anılar ve Örgütler
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN B 358
TAR 4043 Ortadoğu Tarihi
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ B 355
3
18:50
19:35
TAR 4005 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ B 358
TAR 4009 Yakınçağ Avrupa Sosyal ve
Ekonomik Tarihi
Prof. Dr. Bayram BAYRAKDAR B 358
TAR 4031Milli Mücadele Tarihi
Doç. Dr. Hakkı UYAR B 358
TAR 4053 Osmanlı Devlet Teşkilatı
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 359
TAR 4047 Türkiye’de Askeri Darbeler
Yrd. Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ B 358
4
19:45
20:30
TAR 4005 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ B 358
TAR 4009 Yakınçağ Avrupa Sosyal ve
Ekonomik Tarihi
Prof. Dr. Bayram BAYRAKDAR B 358
TAR 4031Milli Mücadele Tarihi
Doç. Dr. Hakkı UYAR B 358
TAR 4059 Osmanlıda Gündelik Yaşam
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 359
TAR 4047 Türkiye’de Askeri Darbeler
Yrd. Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ B 358
5
20:40
21:25
TAR 4005 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ B 358
TAR 4009 Yakınçağ Avrupa Sosyal ve
Ekonomik Tarihi
Prof. Dr. Bayram BAYRAKDAR B 358
TAR 4031Milli Mücadele Tarihi
Doç. Dr. Hakkı UYAR B 358
TAR 4059 Osmanlıda Gündelik Yaşam
Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE B 359
TAR 4055 Eskiçağ’da Akdeniz Ticareti
Öğr. Gör. Dr. Murat KILIÇ B 358
6
21:35
22:20
TAR 4051 Bitirme Tezi I
TAR 4051 Bitirme Tezi I
TAR 4055 Eskiçağ’da Akdeniz Ticareti
Öğr. Gör. Dr. Murat KILIÇ B 358
Download

dokuz eylül üniversitesi edebiyat fakültesi tarih bölümü ikinci öğretim