.net
Vzorková prodejna
Kodymova 2539/8
Praha 5 - Stodůlky
150 00
GSM: +420 606 658 030
E-mail:
[email protected]
[email protected]
www.luxfery.net
www.x-led.eu
www.x-koncept.net
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
Naším cílem je maximálně využít veškerý potenciál, který skleněné tvárnice nabízejí a poskytnout klientovi ideální řešení luxfer v rámci interiéru.
Nabízíme profesionální přístup v oblasti řešení atypických luxferových stěn do interiérů, a to od grafického návrhu, přes stavebně technické řešení až po samotnou stavební realizaci.
Staré dobré luxfery
Díky svým výborným vlastnostem jsou velmi oblíbenou součástí interiérů a to především
proto, že propouštějí velké množství světla, mají skvělé tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Nezanedbatelný je také zcela originální vzhled interiérů.
Luxfery jsou jediným stavebním
materiálem, který v sobě spojuje
tolik zajímavých vlastností a zároveň je i výrazným a zajímavým
designovým prvkem.
1
Luxfery jsou jediným stavebním materiálem, který v sobě spojuje tolik zajímavých vlastností
a zároveň je i výrazným a zajímavým designovým prvkem. Zdálo by se, že luxfery již nemohou být lepší a zajímavější. Ve světě kolem nás jsme neustále obklopeni mnoha barvami.
I z tohoto důvodu si jen málokdo dovede představit život bez barev a světla. Barvy a světlo
také ovlivňují naší náladu a proto se snažíme
obklopovat
barvami,
které nám jsou příjemné. A vytvářejí pro nás
tu správnou atmosféru.
Terapie pomocí barev
je dnes uznávána i odbornou veřejností, ale
všechny barvy kolem
nás, mají jednu výraznou nevýhodu. Jednou
jsou a nemůžeme je
třeba v závislosti na naší
aktuální náladě měnit.
To vše se dá změnit a
nejenom to. Když to
celé obrátíme, můžeme pomocí barev měnit
naše nálady a správnou
volbou barev můžeme i
relaxovat.
Tak proč nevytvořit interiér, kde si můžeme barvy
libovolně měnit a ovlivňovat tak naší náladu
a atmosféru v interiéru?
www.
.net
Novinka na českém trhu!
V průběhu minulého roku jsme na
český trh začali dodávat zcela nové,
netradiční a originální řešení luxferových tvárnic. Řešení se jmenuje XLight a jedná se o luxferové tvárnice, jejichž vnitřní prostor je nasvícen
pomocí vysoce svítivých LED diod.
(str. 29
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
SYSTÉMY výstavby skleněných tvárnic
KLASICKÉ ZDĚNÍ
BLOCK_SYSTÉM B
Doba samotných tvárnic, zdící malty a křížků již dávno minula. Luxfery se opět staly
designovou záležitostí a proto i samotné
zdění bylo nahrazeno ostatními systémy
výstavby, které poskytují záruku dobrého
výsledku, větší variabilitu a celý proces výstavby stěn několikanásobně urychlují.
Naše firma nabízí kompletní dodávku od
návrhu řešení a technického poradenství,
přes dodávku a montáž všech systémů
dostupných v současnosti. Klasické zdění
vzhledem k jeho omezeným vlastnostem
a nevýhodám neposkytuje….
Protože se již řadu let na sortiment skleněných tvárnic specializujeme, získané zkušenosti a individuelní přístup nám umožňují vize a nápady našich klientů realizovat
k jejich maximální spokojenosti
Systém je založen na výrobě sklobetonového
panelu dle požadavku klienta. Každá stěna je
vyráběna jako originál, nejedná se tedy o sériovou výrobu, kdy je zákazník limitován předem vyrobeným dílcem. Výhodou je záruka
výsledného efektu a kvality – tedy rovnost
spáry, pevnostních vlastností a stability stěny. Díky své variabilitě je tento systém nejoblíbenější variantou. Lze ho použít na rovné
i obloukové stěny, rohové stěny i horizontální
plochy, do interiéru i exteriéru. Končí-li stěna
v prostoru, je možné použít ukončovacích
i rohových tvárnic. Do panelu je možné vynechat otvor pro dveře, okno či větrací mřížku.
Dodatečné spárování umožňuje volit z cca 30
barevných odstínů spár. Navíc má spárovací
hmota vodoodpudivou i antibakteriální složku, což je ideální vlastností pro exteriér či
vlhké prostředí jako koupelna.
Panel má stavebně technické osvědčení
a protipožární certifikát.
Block Systému od usazení prvního dílce až
po finální spárování je popsán v montážním
návodu, který naleznete na konci tohoto katalogu.
www.
X-METAL_SYSTEM
M
Modulární pohledový konstrukční systém
X-METAL pro skleněné tvárnice od italské
společnosti AGHEBO Sistemi s.r.l. Konstrukční systém X-METAL je založen na
konstrukci z eloxovaných hliníkových profilů s konstrukční spárou 1 cm.
Je to jediný systém na českém trhu, který
v sobě kombinuje originální vzhled skla a
kovu. Vyniká především svou jednoduchou
stavebnicovou instalací, kterou zvládne
každý průměrný kutil. Další výhodou je
absence jakýchkoliv tmelů a lepidel, které
je nutné použít při stavbě luxferových konstrukcí s jinými systémy.
X-METAL umožňuje použití sortimentu
formátů skleněných tvárnic společnosti
SEVES 19x19cm a 19x9 cm včetně kombinace se systémem nasvícení skleněných
tvárnic X-LIGHT. Konstrukční velikost ploch
z X-METAL je dána maximálním počtem
15x15 ks tvárnic , což odpovídá rozměru
plochy 309,4 x 309,4cm.
.net
VERRALIA_TVÁRNICE
V
Skleněná tvárnice Verralia je laicky řečeno
standardní skleněná tvárnice, která je opatřena po svém obvodě 3mm betonovým rámečkem. Při zdění luxferových příček a výplní již
tedy není nutná zdící malta a plastové křížky,
tvárnice se k sobě lepí stavebním lepidlem.
Tento systém se tedy dá označit za stavebnici, která Vám nedovolí dosáhnout špatného
výsledku.
Tvárnice VERRALIA se vyrábějí pro všechny
tvárnice formátu 19x19,19x9,4 v matném
i lesklém provedení.
Finální spárování se provádí stejně jako
u Block systému, tedy flexibilní spárovací
hmotou, která dovoluje použít Verralii i do
vlhkého prostředí či exteriéru.
Pro vložení armovaní jsou proveeny po obvodě tvárnice dva žlábky, do kterých se v případě potřeby armatura ukládá. Do výšky 260cm
ji však není dle výrobce třeba použít.
2
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
ZVUKOVÁ IZOLACE
POŽÁRNÍ ODOLNOST
luxferových stěn
Vlastnosti jako hmotnost a vnitřní vzdušný
prostor jsou zárukou, že luxfery nabízejí vysoké zvukové izolační hodnoty, které dosahují dle
normy ISO zvukové izolace ve výši 40-45dB v
závislosti na formátu použitých skleněných
tvárnic, tzn. lepší parametry než identická
tloušťka cihlové zdi nebo dvojsklo!
Díky svým specifickým vlastnostem jsou luxfery preferovaným materiálem i ve velmi
hlučném prostředí (diskotéky, výrobní zařízení
atd.), protože mohou kombinovat optimální
izolační vlastnosti spolu s tvořivou estetikou.
Z hlediska samotné konstrukce skleněné tvárnice a samotného materiálu dosahují skleněné
tvárnice zcela ojedinělých vlastností z hlediska
zvukové izolace. Jsou certifikovány jako silný
zvukový izolant do 500 dB. Parametrem měřícím kapacitu zvukové izolace je hodnota zvukové izolace „Rw. „v dB.
Například hluk z rušné ulice je redukován tvárnicemi na prostředí klidné pracovny při 125
3
luxferových stěn
Hz a na střední hladinu při frekvencích 2000 Hz.
Proto je použití tvárnic doporučováno v oblastech
s vysokou úrovní hluku, jako jsou továrny, rušné
ulice, letiště apod.
Pro realizaci těchto konstrukcí využíváme výhod
stavebního systému pod názvem BLOCK SYSTÉM, kde používáme celý dostupný sortiment
skleněných tvárnic.
Pro zvýšení zvukové izolace za cenu nižších nákladů lze přistoupit i k řešení tzv. dvojitého zasklení,
kdy se použijí dvě luxferové stěny za sebou se
vzduchovou mezerou.
Protihlukové konstrukce dnes mají velice širokou
škálu využití. Řeší vchody do bytových domů,
okna budov, fasády budov sousedících s rušnými
komunikacemi atd.
Speciální oblastí, kde protihlukové konstrukce v
poslední době nalézají uplatnění jsou „protihlukové stěny“ u dopravních komunikací v místech
sousedících s obytnými zónami. A to jak u silnic,
dálnic tak i u železničních tratí.
www.
Z hlediska samotné konstrukce skleněné tvárnice, lze dosáhnout velmi zajímavých hodnot
požární odolnosti.
Parametrem určujícím stupeň požární odolnosti je kritérium celistvosti „E“ ( dle normy
DIN také „G“ ), hustota tepelného toku „W“ a
parametr odvětrání „I“.
Stavební konstrukce ze skleněných tvárnic typ
1908, 1910, 2412, 2424 splňují požadované
hodnoty normy na požární odolnost obvodových stěn nezajišťující stabilitu objektu anebo
jeho části z vnitřní strany jako:
požárně uzavřené plochy pro obvodové stěny
ohraničující požární úseky s max. II stupněm
požární bezpečnosti požárního úseku.
požárně částečné otevřené plochy pro obvodové stěny ohraničující požární úseky s max. IV
stupněm požární bezpečnosti požárního úseku
požárně otevřené plochy pro obvodové stěny
ohraničující požární úseky s max. VI stupněm
požární bezpečnosti požárního úseku
.net
Pro protipožární konstrukce je většinou nutné použít speciální skleněné tvárnice – tzv.
Protipožární. Zároveň lze pro tyto konstrukce
použít pouze BLOCK systém , který jako jediný disponuje certifikátem na panel požárně
odolný.
V kombinaci se speciálními proti požárními
materiály a výrobky od firem SOUDAL a PROMAT lze dosáhnout požárních odolností až EI
60.
Sklobetonové protipožární příčky vynikají
především díky kombinaci dalších vlastností,
které je jako jediné spojují. Je to především
– mimo požární odolnosti – propustnost světla, zvuková a tepelná izolace, průhlednost,
bezpečnost (proti vandalismu, rozbití atd.) a
v neposlední řadě i velice zajímavý estetický
dojem.
Všechny tyto kriteria jsme připraveni s Vámi
konzultovat a zpracovat technické řešení přímo na míru. Kontaktujte nás
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
BEZPEČNOST
PRŮHLEDNOST
luxferových stěn
luxferových stěn
Díky dnešní široké nabídce skleněných tvárnic je možné dosáhnout různých stupňů průhlednosti. Světlo, které přichází do interiéru skleněnou tvárnicí je měkké, stabilní a uniformní. Světelná propustnost u čirých tvárnic je při kolmo dopadajícím světle cca 77%. Odpovídá tedy normálnímu
dvojsklu. U barevných tvárnic se pohybuje prostupnost od 50 do 70%, dle barvy a její sytosti.
Průhledné použitím čirých
lesklých tvárnic a to jak bílých tak i barevných docílíme
velice dobrou průhlednost
sklobetonové konstrukce.
Zároveň pro snížení průhlednosti lze použít skleněné tvárnice
VITRABLOK řady JANUS, které
se dodávají v lesklém provedení
a kombinací různých dekorů na
jednotlivých stranách skleněné
tvárnice.
Částečně průhlednépoužitím vzorovaných tvárnice
s různými dekory lze snížit
průhlednost sklobetonových
konstrukcí až na pouhé obrysy předmětů či postav za
konstrukcí.
Neprůhlednépoužitím
matovaných nebo jednostranně matovaných tvárnic a to jak bílých tak i
barevných docílíme velice dobrou
Neprůhlednost sklobetonové konstrukce.
který je navíc umocněn danou velikostí jednotlivých tvárnic a vloženou železnou armaturou v jednotlivých spárách.
Tvárnice rozměrů 24 x 24 mm splňují hodnotu třídy WK 10, 20x20mm tvárnice třídě WK 60.
Neprůstřelnost stěny a dělící příčky ze skleněných
tvárnic jakékoli velikosti nabízí vysoký stupeň odolnosti proti střelbě, vibracím, otřesům apod. Tyto
vlastnosti jsou úzce spojeny s použitou technikou
výstavby, robustností struktury, užitím armatury a
dalších prvků užitých při technologii stavby.
TEPELNÁ IZOLACE
luxferových stěn
Sklobetonové stěny nabízejí vysoký standard
bezpečnosti. Jejich typické využití je například
jako:
Tepelně izolační vlastnostidíky
přítomnosti vzduchové komory
uvnitř skleněné tvárnice je zajištěna hodnota teplené izolace obdobná jako při použití běžného
izolačního dvojskla
Dvojitá tlaková komora v skleněné
tvárnici zajistí vysoké hodnoty rezistence k prostupu tepla.
Díky této vlastnosti skleněných
tvárnic je to možné spojit energeticky úsporné a bezpečnostní
požadavky s elegancí skleněných
stěn.
●
●
●
●
●
●
●
●
okna v suterénu, podsklepení
vstupní prostory, vchody
dělící příčky ve skladovacích prostorách, výrobních halách...
stěny v zabezpečených prostorách v továrnách, na letištích aj.
počítačových centrech
bankách
poštách
veškerých prostorách se zvýšeným požadavkem na bezpečnost.
Stěny a příčky vyrobené ze skleněných tvárnic
nabízejí vysoký stupeň odolnosti oproti vniknutí,
www.
.net
4
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
TVÁRNICE ENERGY SAVING - ÚSPORNÁ SKLENĚNÁ TVÁRNICE
POROVNÁNÍ HODNOT
TYP TVÁRNICE
KOEFICIENT TEPELNÉ PROPUSTNOSTI
Standard 19x19x8
U = 2,34 W/m²K
IZOLAČNÍ 1919/16
U = 1,8 W/m²K
ENERGY SAVING
U = 1,4 W/m²K
U=1,4 W/m²K
5
www.
TVÁRNICE ENERGY SAVING
ÚSPORNÁ SKLENĚNÁ TVÁRNICE - POUZE U=1,4 W/m²K !
V rámci všeobecné snahy o úsporu energie se vývojářům Seves glassblock podařilo vyvinout novou tvárnici s koeficientem tepelné propustnosti na hodnotě U=1,4 W/m²K,
bez změny v jejich mechanických či chemických charakteristik. To znamená, že touto
technologií dokážeme efektivně snížit šíření tepla skrz tvárnici až o 50%.
Tohoto vasokého parametru bylo dosaženo díky rozdělení tvárnice na dvě poloviny
skleněnou přepážkou a vyplněním vzniklých dutin vzácným plynem Argonem.
Použitý systém se vyrábí pouze na tvárnice řady Pegasus, v lesklém i matném provedení, hladkém dekoru, nebo dekoru vlny.
Na tvárnice barvené v dutině, tedy čiré luxfery vystříkávané barvou uvnitř tvárnice,
není možné systém uplatnit, jelikož pro nanesenou vrstu barvy není možné tvárnici
řezat.
.net
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
NANO TECHNOLOGIE
PRO ÚČINNOU OCHRANU SKLĚNENÉ PLOCHY
Novinka v naší nabídce - technologie NANO - X, která umožnuje účině ochránit skleněné plochy před
znečištěním. Úprava NANO-X slouží pro maximální ochranu čirých, matovaných a pískovaných skleněných povrchů před znečištěním a to až 10 let Je založena na posledních výsledcích v oblasti výzkumu
nanotechnologií.
Prostředek NANO - X umožnuje ošetřit povrchy skla jako jsou
• izolační skla pro strukturální fasády i pro bežné zasklívání
• pískované povrchy skel
• stěny sprchových koutů
• zrcadla v koupelnách či zasklení zimních zahrad
• čelních skel osobních i nákladních automobilů
Výhody použití přípravku NANO - X
• omezení znecišťování povrchu
• omezení zachytávání nečistot a minerálů z vody
• snadnější čištění a údržba
• omezené rosení
• ochranu pískovaných povrchů
• možnost renovování starších skel
Životnost ošetřeného povrchu:
• čirá skla
5 let
• matovaná skla
10 let
www.
.net
6
ČIRÉ tvárnice special
BASIC
ROHOVÁ ČIRÁ ▼
UKONČOVACÍ VLNA▼
LR1908/CEC
LR1908/CMEC
B X XL X
19 x 13,2 x 8
19 x 19 x 8
19 x 13,2 x 8
LU1908/W
ROHOVÁ MAT ▼
46
B X XL X
19 x 19 x 8
B X XL X
B X XL X
LR1908/WEC
59
B X XL X
47
ROHOVÁ VLNA ČIRÁ ▲
UKONČOVACÍ VLNA ▲
45
LR1908/WMEC
19 x 13,2 x 8
LRU1908/W
47
19 x 13,2 x 8
BASIC
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B X XL X
45
ROHOVÉ VLNA MAT ▲
Čiré tvárnice special
slouží k ukončení stěn a ploch tvořených
čtvercovými a obdélníkovými skleněnými
tvárnicemi jsou k dispozici speciální tvárnice: lineární, zaoblené a rohové tvárnice.
B
M
7
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
ČIRÉ tvárnice
VLNA ▼
B V XL M
3
L3108/C
B V XL M
4
B V XL M
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
3
L1908/C1S
L1908/W1S
B V XL M
12
B V XL M
13
L1908/CM
19 x 19 x 8
19 x 9 x 4,8
L1908/WM
MAT ▼
BASIC
19 x 9 x 4,8
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
ČIRÉ ▼
2
ROVNÁ ▼
L1908/C
19 x 19 x 8
L3108/W
L1908/W
B V XL M
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
BASIC
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
B
M
8
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
Basic je tradicí v oblasti skleněných tvárnic
B V XL M
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
9
Převažující styl řady skleněných tvárnic je čirý
jednobarevný, ideální pro využití v interiérech a
exteriérech s možností kombinace strukturálního
aspektu s aspektem funkčním: průchodnost světla. Škála produktů zahrnuje vytříbený skleněný
design a čirost řad, ve standardních formátech
klasické skleněné tvárnice.
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
8
ČIRÉ tvárnice dekorované
BASIC
B V XL M
4
4
B V XL M
4
4
B V XL M
B V XL M
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
4
B V XL M
V
X
4
L1919 OPTICAL
4
B V XL M
L1919 DIGONA
4
B V XL M
77
.net
4
19 x 19 x 8
B V XL M
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
B V XL M
L1919 STELLA
L1919 MARINA
4
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
B V XL M
B
M
9
2
L1919 POLAR
L1919 PYRAMID
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
B V XL M
B V XL M
L1919 LOZENGE
L1919 DECO
B V XL M
L1919 INCA
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
2
2
4
L1919 SPONGE
19 x 19 x 8
L1919 MIDARC
L1919 PARALINE
B V XL M
B V XL M
19 x 19 x 8
4
L1919 SAVONA
19 x 19 x 8
B V XL M
19 x 19 x 8
4
19 x 19 x 8
B V XL M
L1919 SAMBA
L1919N CROSS-S
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
L1919 CROSS-L
19 x 19 x 8
L1919 ARCTIC
L1919 ALPHA
19 x 19 x 8
BASIC
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
4
B V XL M
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
4
ČIRÉ tvárnice
DEKOR VLNA / DEKOR ARCTIC
19 x 19 x 8
L1908/W-D
BASIC
▼ KOMBINACE STRAN ▼
JANUS - DVOUSTRANNÉ ▼
BASIC
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
7
DEKOR VLNA / DEKOR OPTICAL
19 x 19 x 8
L1908W-H
B V XL M
7
DEKOR VLNA / DEKOR ČIRÁ
19 x 19 x 8
L1908W-Y
Bezpečnost
7
B
M
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
Sklobetonové stěny nabízejí vysoký standard bezpečnosti. Jejich typické
využití je například jako:
•
okna v suterénu, podsklepení
•
vstupní prostory, vchody
•
dělící příčky ve skladovacích prostorách, výrobních halách apod.
•
stěny v zabezpečených prostorách v továrnách, na letištích aj.
•
počítačových centrech
•
bankách
•
poštách
•
veškerých prostorách se zvýšeným požadavkem na bezpečnost
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
10
BARVENÉ tvárnice v jemných odstínech
VLNA ČIRÁ ▼
16
16
B V XL M
B V XL M
LPI1908/W
19 x 19 x 8
16
31
31
LPI1908/WM
B V XL M
16
B V XL M
31
LGR1908/WM
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
LGR1908/W
11
B V XL M
LBR1908/WM
19 x 19 x 8
B V XL M
Kolekce skleněných tvárnic v 5 jemných, lehkých odstínech (azurová, růžová, zelená, hnědá, šedá) v průhledném i matném provedení
splňující potřeby náročných zákazníků i designérů.
31
B V XL M
LBR1908/W
LNO1908/WM
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
B V XL M
VLNA MAT ▼
LNO1908/W
19 x 19 x 8
LAZ1908/WM
LAZ1908/W
Barvené tvárnice
VLNA ČIRÁ ▼
VLNA MAT ▼
19 x 19 x 8
BASIC
19 x 19 x 8
BASIC
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
B
M
16
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
B V XL M
V
X
31
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
BARVENÉ tvárnice v sytých odstínech
VLNA ČIRÁ ▼
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
LBRONZE19/W
21
B V XL M
21
B V XL M
LTYRKYS19/W
LEMERALD19/W
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
LORANGE19/W
21
B V XL M
21
LVIOLET19/W
LRUBY19/W
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
LRED19/W
B V XL M
B
M
21
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
B V XL M
V
X
21
B V XL M
19 x 19 x 8
B V XL M
21
19 x 19 x 8
B V XL M
19 x 19 x 8
LBLUE19/W
LYELLOW19/W
BASIC
VLNA ČIRÁ ▼
VLNA ČIRÁ ▼
BASIC
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
21
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
B V XL M
21
Průzračné skleněné tvárnice jasných barev, které byly docíleny speciálními výrobními technologiemi doplňují a rozšiřují program barevných tvárnic v sérii Pegasus
(Design).
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
12
ČIRÉ tvárnice special pegasus
VLNA ▼
51
65
B X XL X
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
72
65
B X XL X
V
X
B X XL X
LANG19OSAT
19 x 15 x 2,8
65
B X XL X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
61
19 x 19 x 8
B X XL X
LANG19/T
19 x 15 x 2,8
B X XL X
B
M
13
19 x 19 x 8
65
B X XL X
LRU19TSAT
72
LANG19TSAT
19 x 15 x 2,8
B X XL X
61
LRU19OSAT
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
ROH UKONČOVACÍ ▼
ROH 1/4 KRUH ▼
K ukončení stěn a ploch tvořených čtvercovými a
obdélníkovými skleněnými tvárnicemi jsou k dispozici speciální tvárnice: lineární, zaoblené a rohové tvárnice.
B X XL X
LRU19/T
LANG19/O
Nová generace skleněných tvárnic, které efektivně
skrývají spáry mezi tvárnicemi a vytvářejí souvislou skleněnou plochu.
51
B X XL X
LRU19/O
LU19TSAT
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
B X XL X
ROVNÁ MAT ▼
LU19OSAT
19 x 19 x 8
LU19T
LU19/O
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
VLNA MAT ▼
ČIRÁ ▼
19 x 15 x 2,8
DESIGN
UKONČOVACÍ ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
71
B X XL X
71
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
ČIRÉ tvárnice pegasus
VLNA ▼
B V XL M
19
B
M
40
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
B V XL M
V
X
19 x 9,4 x 8
33
30
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
B V XL M
L19/TSAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
B V XL M
B V XL M
L09/OSAT
L19/OSAT
77
5
L09/T1SAT
19 x 19 x 8
B V XL M
B V XL M
19
L09/TSAT
19 x 9,4 x 8
33
7
19 x 19 x 8
B V XL M
L09/T
L19/T1SAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
B V XL M
L09/O1SAT
L19/O1SAT
MAT ▼
5
DESIGN
19 x 9,4 x 8
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
LESK ▼
7
ROVNÁ ▼
L19/T
19 x 19 x 8
L09/O
L19/O
B V XL M
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
40
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
Řada Design byla vyvinuta díky přispění a zkušenostem předních představitelů současné architektury a designu, kteří sdíleli naši touhu vyjádřit nový
koncept skleněných tvárnic, inspirovaný principy
jako kreativita, styl, funkčnost a inovace.
B V XL M
30
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
Přeměna skleněné tvárnice na umělecký předmět.
Překonání historické strohosti materiálu, který byl
až do včerejška považován za “bezvýznamný” tím,
že bude odhalen jeho plný potenciál.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
14
BLUE barevné tvárnice pegasus
UKONČOVACÍ ▼
71
B X XL X
LRUBL19/OSAT
19 x 19 x 8
67
68
B X XL X
B X XL X
LRBL19/OMEC
19 x 19 x 8
LUBL19/OSAT
B X XL X
B X XL X
73
68
LANGBL19/OSAT
19 x 15,2 x 8
62
LANGBL19/O
19 x 15,2 x 8
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
B X XL X
ROHOVÉ 1/4TKRUH ▼
LRBL19/OEC
19 x 13 x 2,8
LRUBL19/O
LUBL19/O
VLNA MAT ▼
ROHOVÉ ▼
UKONČOVACÍ ROH ▼
19 x 13 x 2,8
DESIGN
VLNA ČIRÁ ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B X XL X
72
B X XL X
72
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
Nová generace skleněných tvárnic, které efektivně
skrývají spáry mezi tvárnicemi a vytvářejí souvislou skleněnou plochu.
MODRÁ barva je mírná a uklidňující, navozuje
pocit bezpečí a omezuje chuť k jídlu. Modrá barva
se používá jako prostředek pro zvětšení prostoru,
ale neměla by být zvolena jako barva dominantní,
protože se v ní lidé cítí chladně v modře vymalovaných místnostech se totiž chováme mnohem
tišeji a uzavřeněji. Bude vhodná do koupelny a na
toaletu, ale nebude nám dobře sloužit v rodinných
pokojích, jídelnách a pracovnách.
15
B
M
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
BLUE barevné tvárnice pegasus
VLNA ▼
B V XL M
24
B
M
40
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
B V XL M
V
X
33
34
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
B V XL M
LBL19/TSAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
B V XL M
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LBL09/TSAT
LBL19/OSAT
77
15
LBL09/T1SAT
19 x 19 x 8
B V XL M
B V XL M
24
LBL09/TSAT
19 x 9,4 x 8
33
18
19 x 19 x 8
B V XL M
LBL09/T
LBL19/T1SAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
B V XL M
LBL09/O1SAT
LBL19/O1SAT
MAT ▼
15
DESIGN
19 x 9,4 x 8
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
ČIRÉ ▼
18
ROVNÁ ▼
LBL19/T
19 x 19 x 8
LBL09/O
LBL19/O
B V XL M
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
40
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
B V XL M
34
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
Řada Design byla vyvinuta díky přispění a
zkušenostem předních představitelů současné architektury a designu, kteří sdíleli naši
touhu vyjádřit nový koncept skleněných tvárnic, inspirovaný principy jako kreativita, styl,
funkčnost a inovace.
Přeměna skleněné tvárnice na umělecký
předmět. Překonání historické strohosti materiálu, který byl až do včerejška považován
za “bezvýznamný” tím, že bude odhalen jeho
plný potenciál.
16
AQUAMARIN barevné tvárnice pegasus
UKONČOVACÍ ▼
71
B X XL X
LRUAQ19/OSAT
19 x 19 x 8
67
68
B X XL X
B X XL X
LRAQ19/OMEC
19 x 19 x 8
LUAQ19/OSAT
B X XL X
B X XL X
73
68
LANGAQ19/OSAT
19 x 15,2 x 8
62
LANGAQ19/O
19 x 15,2 x 8
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
B X XL X
ROHOVÉ 1/4TKRUH ▼
LRAQ19/OEC
19 x 13 x 2,8
LRUAQ19/O
LUAQ19/O
VLNA MAT ▼
ROHOVÉ ▼
UKONČOVACÍ ROH ▼
19 x 13 x 2,8
DESIGN
VLNA ČIRÁ ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B X XL X
72
B X XL X
72
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
Nová generace skleněných tvárnic, které efektivně
skrývají spáry mezi tvárnicemi a vytvářejí souvislou skleněnou plochu.
Akvamarínová modř zklidňuje tělo i duši. Snižuje horečku a navrací tělu rovnováhua zmírňuje
zánětlivá onemocnění. Je to barva mírná a uklidňující a navozuje pocit bezpečí. Používá se jako
prostředek pro zvětšení prostoru, ale neměla by
být zvolena jako barva dominantní, protože se v
ní lidé cítí chladně. Bude vhodná do koupelny a
na toaletu, a v ostatních místnostech ji můžeme
použít ve formě doplňků, koberců atd...
17
B
M
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
AQUAMARIN barevné tvárnice pegasus
VLNA ▼
B V XL M
24
B
M
40
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
B V XL M
V
X
33
34
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
B V XL M
LAQ19/TSAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
B V XL M
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LAQ09/OSAT
LAQ19/OSAT
77
15
LAQ09/T1SAT
19 x 19 x 8
B V XL M
B V XL M
24
LAQ09/TSAT
19 x 9,4 x 8
33
18
19 x 19 x 8
B V XL M
LAQ09/T
LAQ19/T1SAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
B V XL M
LAQ09/O1SAT
LAQ19/O1SAT
MAT ▼
15
DESIGN
19 x 9,4 x 8
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
ČIRÉ ▼
18
ROVNÁ ▼
LAQ19/T
19 x 19 x 8
LAQ09/O
LAQ19/O
B V XL M
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
40
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
B V XL M
34
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
Řada Design byla vyvinuta díky přispění a
zkušenostem předních představitelů současné architektury a designu, kteří sdíleli naši
touhu vyjádřit nový koncept skleněných tvárnic, inspirovaný principy jako kreativita, styl,
funkčnost a inovace.
Přeměna skleněné tvárnice na umělecký
předmět. Překonání historické strohosti materiálu, který byl až do včerejška považován
za “bezvýznamný” tím, že bude odhalen jeho
plný potenciál.
18
ROSA barevné tvárnice pegasus
UKONČOVACÍ ▼
71
B X XL X
LRURO19/OSAT
19 x 19 x 8
67
68
B X XL X
B X XL X
LRRO19/OMEC
19 x 19 x 8
LURO19/OSAT
B X XL X
B X XL X
73
68
LANGRO19/OSAT
19 x 15,2 x 8
62
LANGRO19/O
19 x 15,2 x 8
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
B X XL X
ROHOVÉ 1/4TKRUH ▼
LRRO19/OEC
19 x 13 x 2,8
LRURO19/O
LURO19/O
VLNA MAT ▼
ROHOVÉ ▼
UKONČOVACÍ ROH ▼
19 x 13 x 2,8
DESIGN
VLNA ČIRÁ ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B X XL X
72
B X XL X
72
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
Nová generace skleněných tvárnic, které efektivně skrývají spáry mezi tvárnicemi a vytvářejí
souvislou skleněnou plochu.
Růžová v nás probouzí soucit, lásku a vnitřní
čistotu a zmírňuje hněv a pocity opuštěnosti. Je
to jediná barva, která nemá negativní asociace.
Je symbolem čistoty myšlení, štěstí a romantiky.
Vhodná bude do ložnice, ale nehodí se příliš do
kuchyně a koupelny.
19
B
M
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
ROSA barevné tvárnice pegasus
VLNA ▼
B V XL M
24
B
M
40
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
B V XL M
V
X
33
34
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
B V XL M
LRO19/TSAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
B V XL M
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LRO09/OSAT
LRO19/OSAT
77
15
LRO09/T1SAT
19 x 19 x 8
B V XL M
B V XL M
24
LRO09/TSAT
19 x 9,4 x 8
33
18
19 x 19 x 8
B V XL M
LRO09/T
LRO19/T1SAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
B V XL M
LRO09/O1SAT
LRO19/O1SAT
MAT ▼
15
DESIGN
19 x 9,4 x 8
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
ČIRÉ ▼
18
ROVNÁ ▼
LRO19/T
19 x 19 x 8
LRO09T/O
LRO19/O
B V XL M
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
40
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
B V XL M
34
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
Řada Design byla vyvinuta díky přispění a
zkušenostem předních představitelů současné
architektury a designu, kteří sdíleli naši touhu
vyjádřit nový koncept skleněných tvárnic, inspirovaný principy jako kreativita, styl, funkčnost a inovace.
Přeměna skleněné tvárnice na umělecký předmět. Překonání historické strohosti materiálu,
který byl až do včerejška považován za “bezvýznamný” tím, že bude odhalen jeho plný potenciál.
20
VERDE barevné tvárnice pegasus
UKONČOVACÍ ▼
71
B X XL X
LRUVE19/OSAT
19 x 19 x 8
67
68
B X XL X
B X XL X
LRVE19/OMEC
19 x 19 x 8
LUVE19/OSAT
B X XL X
B X XL X
73
68
LANGVE19/OSAT
19 x 15,2 x 8
62
LANGVE19/O
19 x 15,2 x 8
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
B X XL X
ROHOVÉ 1/4TKRUH ▼
LRVE19/OEC
19 x 13 x 2,8
LRUVE19/O
LUVE19/O
VLNA MAT ▼
ROHOVÉ ▼
UKONČOVACÍ ROH ▼
19 x 13 x 2,8
DESIGN
VLNA ČIRÁ ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B X XL X
72
B X XL X
72
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
Nová generace skleněných tvárnic, které efektivně skrývají spáry mezi tvárnicemi a vytvářejí
souvislou skleněnou plochu.
Zelená barva symbolizuje růst, plodnost, harmonii, mír a klid. Opět se jedná o optimistickou
barvu, vyzařuje rovnováhu a svobodu. Negativy
jsou závist a podvádění. Je vhodná do koupelen,
do místností k odpočívání a spánku, dále do terapeutických místností. Nehodí se do rodinného
pokoje, herny ani do pracovny.
21
B
M
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
VERDE barevné tvárnice pegasus
VLNA ▼
B V XL M
24
B
M
40
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
B V XL M
V
X
33
34
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
B V XL M
LVE19/TSAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
B V XL M
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LVE09/OSAT
LVE19/OSAT
77
15
LVE09/T1SAT
19 x 19 x 8
B V XL M
B V XL M
24
LVE09/TSAT
19 x 9,4 x 8
33
18
19 x 19 x 8
B V XL M
LVE09/T
LVE19/T1SAT
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
B V XL M
LVE09/O1SAT
LVE19/O1SAT
MAT ▼
15
DESIGN
19 x 9,4 x 8
19 x 9 x 4,8
19 x 19 x 8
ČIRÉ ▼
18
ROVNÁ ▼
LVE19/T
19 x 19 x 8
LVEO09T/O
LVE19/O
B V XL M
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
40
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
B V XL M
34
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
Řada Design byla vyvinuta díky přispění a
zkušenostem předních představitelů současné
architektury a designu, kteří sdíleli naši touhu
vyjádřit nový koncept skleněných tvárnic, inspirovaný principy jako kreativita, styl, funkčnost
a inovace.
Přeměna skleněné tvárnice na umělecký předmět. Překonání historické strohosti materiálu,
který byl až do včerejška považován za “bezvýznamný” tím, že bude odhalen jeho plný potenciál.
22
N OR DI C A ba re v n é tv á r n ice p eg a s u s
VLNA ▼
LNO09/O
B V XL M
24
19 x 9,4 x 8
B
M
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
33
V
X
B V XL M
LNO19/TSAT
B V XL M
34
B V XL M
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
15
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LNO09/OSAT
40
B V XL M
LNO09/T1SAT
19 x 19 x 8
33
19 x 19 x 8
B V XL M
18
LNO19/T1SAT
19 x 9,4 x 8
B V XL M
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LNO09/O1SAT
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
23
MAT ▼
Černá je to záhadná a nezávislá barva, nemusí však být nutně negativní - například
v orientu je spojována s penězi. Je to barva
intrik, síly a kouzla, k jejím negativům patří
smrt, tma, zlo. Dá se použít v koupelnách,
někdy v pokojích dospívajících dětí.
15
B V XL M
LNO19/OSAT
Nová generace skleněných tvárnic, které
efektivně skrývají spáry mezi tvárnicemi a vytvářejí souvislou skleněnou plochu.
19 x 19 x 8
18
LNO19/O1SAT
LNO09/T
24
LNO09/TSAT
19 x 19 x 8
ČIRÉ ▼
B V XL M
ROVNÁ ▼
LNO19/T
19 x 9,4 x 8
LNO19/O
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
19 x 9,4 x 8
DESIGN
19 x 19 x 8
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
40
B V XL M
34
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
G IA LO barev n é tv á rn i c e p e g a s u s
VLNA ▼
B V XL M
24
B
M
40
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
B V XL M
V
X
33
34
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
B V XL M
LSI19/TSAT
19 x 9,4 x 8
19 x 19 x 8
B V XL M
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LSI09/OSAT
LSI19/OSAT
77
15
LSI09/T1SAT
19 x 19 x 8
B V XL M
B V XL M
24
LSI09/TSAT
19 x 9,4 x 8
33
18
19 x 19 x 8
B V XL M
LS019/T
LSI19/T1SAT
19 x 9,4 x 8
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
B V XL M
LSI09/O1SAT
LSI19/O1SAT
MAT ▼
15
DESIGN
19 x 9,4 x 8
19 x 9,4 x 8
19 x 19 x 8
ČIRÉ ▼
18
ROVNÁ ▼
LSI19/T
19 x 19 x 8
LSI09T/O
LSI19/O
B V XL M
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
40
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
Nová generace skleněných tvárnic, které
efektivně skrývají spáry mezi tvárnicemi a
vytvářejí souvislou skleněnou plochu.
B V XL M
34
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
Žlutá barva je spojována s osvětou a intelektem. Je to optimistická barva, navozuje
pocit sebejistoty, stimuluje mozek, podporuje
tvořivost, rozhodnost, optimismus a rozum.
Napomáhá dobrému trávení. Vhodná bude
především v kuchyni a jídelně, dále v chodbě
a pokojích určených k zábavě. Nebojíme se ji
použít ani na pracovišti. Nebude příliš vhodná
v koupelně a meditačním pokoji.
24
TY R KY S ba re v n é tv á r n ice p eg a s u s
VLNA ▼
LTY09/O
B V XL M
24
19 x 9,4 x 8
B
M
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
33
V
X
B V XL M
LTY19/TSAT
B V XL M
34
B V XL M
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
15
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LTY09/OSAT
40
B V XL M
LTY09/T1SAT
19 x 19 x 8
33
19 x 19 x 8
B V XL M
18
LTY19/T1SAT
19 x 9,4 x 8
B V XL M
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LTY09/O1SAT
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
25
MAT ▼
Tyrkysová barva zklidňuje tělo i duši. Je to
barva mírná a uklidňující a navozuje pocit bezpečí. Používá se jako prostředek pro zvětšení prostoru, ale neměla by být zvolena jako barva dominantní, protože se v ní lidé cítí chladně. Bude
vhodná do koupelny a na toaletu, a v ostatních
místnostech ji můžeme použít ve formě doplňků,
koberců atd...
15
B V XL M
LTY19/OSAT
Nová generace skleněných tvárnic, které
efektivně skrývají spáry mezi tvárnicemi a vytvářejí souvislou skleněnou plochu.
19 x 19 x 8
18
LTY19/O1SAT
LTY09/T
24
LTY09/TSAT
19 x 19 x 8
ČIRÉ ▼
B V XL M
ROVNÁ ▼
LTY19/T
19 x 9,4 x 8
LTY19/O
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
19 x 9,4 x 8
DESIGN
19 x 19 x 8
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
40
B V XL M
34
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
LI LA barev né tv á rn ic e pe ga su s
VLNA ▼
LLI09T/O
B V XL M
33
24
B
M
40
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
34
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
19 x 9,4 x 8
B V XL M
77
24
LLI09/TSAT
19 x 19 x 8
B V XL M
V
X
33
LLI19/TSAT
19 x 9,4 x 8
19 x 19 x 8
B V XL M
19 x 9,4 x 8
B V XL M
LLI09/OSAT
LLI19/OSAT
15
LLI09/T1SAT
19 x 19 x 8
B V XL M
B V XL M
19 x 9,4 x 8
B V XL M
18
LLI19/T1SAT
19 x 9,4 x 8
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
B V XL M
LLI09/O1SAT
LLI19/O1SAT
MAT ▼
15
DESIGN
LLI09/T
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
ČIRÉ ▼
18
ROVNÁ ▼
LLI19/T
19 x 9,4 x 8
LLI19/O
B V XL M
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V XL M
40
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
Nová generace skleněných tvárnic, které efektivně
skrývají spáry mezi tvárnicemi a vytvářejí souvislou
skleněnou plochu.
B V XL M
34
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
LILA barva je mírná a uklidňující, navozuje pocit
bezpečí a omezuje chuť k jídlu. Používá se jako
prostředek pro zvětšení prostoru, ale neměla by být
zvolena jako barva dominantní, protože se v ní lidé
cítí chladně. Bude vhodná do koupelny, kuchyně a
na toaletu.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
26
METALIZOVANÉ ukončovací tvárnice pegasus
VLNA ▼
B X X X
Stěny z kolekce Metallised jsou svítivější a krásnější. Kombinace dvou exkluzivních technologií vedla
k vytvoření kolekce Pegasus s kovovým a metalizovaným leskem. Tyto skleněné tvárnice lze použít k
vytvoření stěn, které jsou mimořádně svítivé a esteticky rafinované.
27
B
M
62
B X X X
62
64
B X X X
62
LUAQ19/OMIR
64
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
B X X X
LURO19/OMIR
rosa ►
19 x 19 x 8
B X X X
64
LRURO19/OMIR
19 x 19 x 8
64
LRUAQ19/OMIR
aquamarin ►
B X X X
B X X X
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
je skleněná tvárnice využívaná k vytvoření výjimečně světlých a esteticky rafinovaných stěn ze skleněných tvárnic.
19 x 19 x 8
Pegasus Metalizovaný
56
LUBL19/OMIR
blue ►
LUVE19/OMIR
verde ►
19 x 19 x 8
72
LRUBL19/OMIR
B X X X
LRUVE19/OMIR
19 x 19 x 8
clear ►
VLNA ▼
19 x 19 x 8
LU19/OMIR
LRU19/OMIR
B X X X
VLNA ▼
VLNA ▼
19 x 19 x 8
DESIGN
19 x 19 x 8
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B X X X
V
X
62
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
METALIZOVANÉ tvárnice pegasus
B V X M
21
B V X M
B V X M
21
B V X M
40
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
B V X M
V
X
40
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
19 x 19 x 8
40
LVE19/OMIR
verde
B V X M
LSI19/OMIR
gialo
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
lila
B V X M
40
B V X M
LGI19/OMIR
LLI19/OMIR
B V X M
40
40
L09/OMIR
siena
19 x 19 x 8
B V X M
19 x 19 x 8
clear rovná
40
LAQ19/OMIR
aquamarin
nordica
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
40
tyrkys
LNO19/OMIR
rosa
LTY19/OMIR
L19/TMIR
19 x 19 x 8
LRO19/OMIR
blue
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
clear
DESIGN
VLNA ▼
19 x 19 x 8
LBL19/OMIR
L19/OMIR
B
M
VLNA ▼
VLNA ▼
B V X M
40
clear
19 x 9,4 x 8
VLNA ▼
DESIGN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
Pegasus Metalizovaný
je skleněná tvárnice využívaná k vytvoření výjimečně světlých a esteticky rafinovaných stěn ze skleněných tvárnic.
B V X M
40
Ideální pro použití v zajímavých interiérech a exteriérech, metalizované luxfery se vyrábí v rovném
a vlnitém vzoru s bohatou škálu barev, které díky
pokovení, získávají zvláštní jas a svítivost.
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
28
BARVENÉ tvárnice mendini
MENDINI
ROVNÁ ▼
ROVNÁ ▼
L30WH19/MED
L100WH19/MED
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
MENDINI
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B V X M
50
B V X M
LAM19/MED
LTO19/MED
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
B V X M
50
B V X M
LCI19/MED
19 x 19 x 8
Design vytvořený v Itálii. 16 barev, jasných a výrazných, v nové zářivé kolekci ručně vyrobených skleněných tvárnic,
vyrobená technologií skleněné tvárnice Pegasus.
Existuje 16 barev, v rozsahu od nejvýraznější a nejostřejší, černé a bílé a v různých stupních průhlednosti. Tyto vibrující
barvy, které spatřily světlo světa díky projektu „Pegasus“ (19x19x8cm), mají hladkou skleněnou konstrukci s metalizovaným vnitřkem a jsou to tvary nové generace stavebních prvků pro interiéry.
B V X M
B
M
29
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
50
LZA19/MED
19 x 19 x 8
Nová a elegantní série ručně vyráběných produktů - Mendini Collection
50
50
B V X M
50
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
BAREVNÉ tvárnice mendini
ROVNÁ ▼
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
LAG/MED
50
B V X M
50
B V X M
LBE19/MED
L30BL19/MED
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
LTOR19/MED
50
B V X M
50
LMA19/MED
L100BL19/MED
19 x 19 x 8
19 x 19 x 8
LRUB19/MED
B V X M
B
M
50
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
B V X M
V
X
50
B V X M
19 x 19 x 8
B V X M
50
19 x 19 x 8
B V X M
19 x 19 x 8
LCO19/MED
LAM19/MED
DESIGN
ROVNÁ ▼
ROVNÁ ▼
MENDINI
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
50
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
B V X M
50
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
30
S KL ENĚ N É tv á r n ice g in z a
GINZA
24 x 21,2 x12
85
B X X
B X XL X
31
B
M
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
B X XL X
V
X
B X XL X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
83
LGQ33/TSAT
33 x 33 x 12
83
B X XL X
Název „Ginza“ má původ v japonském slově “Gin”, které znamená
stříbro. Jasnost, světlost a stříbrný lesk dodává tvárnicím Q42, CURVE 24 a Q33 nová metalická technologie.
Tyto velké tvárnice jsou ideální k použití v exteriérech, na velkých
fasádách, nebo jako elegantní doplněk v interiéru.
Kolekce skleněných tvárnic různých formátů, která získává svou stříbrnou jasnost a průzračnost exkluzivním procesem metalizace.
Lehkosti tvárnice Ginza s jasem stříbra a zajímavými odrazy, bylo dosaženo s novým a výhradním pokovení procesu bočního profilu.
84
LGQ33/T
33 x 33 x 12
LGQ33/TMET
GINZA Collection
LGQ33/OTMET
33 x 33 x 12
LG24/WMET
42,8 x 42,8 x 12
LGQ42/OTMET
33 x 33 x 12
GINZA
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
77
.net
73
B X XL X
77
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
S K LE NĚ NÉ tvárnice doric
DORIC
B X XL X
83
30 x 30 x 8/10
LQ30/DSAT
30 x 30 x 8/10
LQ30/D
30 x 30 x 8/10
LQ30/DMET
DORIC
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
81
B X XL X
B X XL X
77
SKLENĚNÉ tvárnice klínové (TRAPESOIDAL)
ČIRÁ ▼
1 str MAT ▼
B X XL X
B
M
83
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
80
B X XL X
V
X
MAT ▼
30 x 30 x 13/8
LTQ30/TSAT
30 x 30 x 13/8
LTQ30/T
30 x 30 x 13/8
LTQ30/TMET
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
Dórská tvárnice
připomínající slavné řecké sloupy, je první, u které byl využit trojrozměrný design aplikovaný v podobě reliéfu na hladkou skleněnou plochu.
Je to velký skleněný blok (30x30cm) pocházející z programu Pegasus,
jak vyplývá z 10mm křídla podél celého boku. Poprvé se 3D motiv aplikuje na vnější povrch skleněné tvárnice, který již není hladký, ale tvoří sinusoidu a vzor. Toho bylo dosaženo s paralelními drážkami, které
vyčnívají navenek 20 mm na jedné straně a vnitřně na druhé straně
tvárnice.
B X XL X
77
Klínové tvárnice
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
je revoluční skleněná tvárnice získaná nakloněním dvou rovnoběžných
stran o 5 stupňů, ideální pro zakřivené zdi a nové geometrické formy.
Vychází z čtvercového tvaru Pegasus, byl navržen do zvláštní a zbrusu
nové sekce získané zešikmením o 5 stupňů. Proto je na jedné straně
tloušťka tvárnice jen 5 cm a na druhé straně je 10 cm.
Konečný výsledek je tzv. „strom“.
.net
32
NEPRŮSTŘELNÉ, TERMO A DIFUSNÍ tvárnice
VLNA ▼
13
44
B X X X
B X X X
TERMO IZOLOVANÉ TVÁRNICE
Tato technologie obsahuje řadu skleněných tvárnic určených pro vertikální aplikaci s certifikovanou termální
izolací kterou zabezpečuje dvojitá komora uvnitř tvárnice která zabezpečuje vysokou úroveň rezistence přenosu tepla. Díky těmto tvárnicím je možné kombinovat
úsporu energie spolu s elegancí luxferové stěny
33
B X X X
44
L19/8 BSH20 ORSA
19 x 19 x 8
1 str MAT ▼
19 x 19 x 8
TVÁRNICE S KONTROLOU SVĚTLA A DIFUZE
13
B X X X
L19/16WSAT HTI
B X X X
B
M
57
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
53
63
B X X X
V
X
77
.net
44
L19/16CSAT HTI
19 x 9 x 4,8
B X X X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
B X X X
L19/16C HTI
19 x 19 x 8
B X X X
19 x 9 x 4,8
Zdi postavené touto technologií skleněných tvárnic zabezpečují vysoký stupeň propustnosti světla a zabezpečuje až 79% rozptylu dopadajícího světla.
TERMOIZOLAČNÍ
TVÁRNICE
19 x 19 x 8
TVÁRNICE S KONTROLOU SVĚTLA A DIFUZE
NEPRŮSTŘELNÉ
TVÁRNICE
L19/16W HTI
MAT ▼
Tato technologie nabízí designové tvárnice s vysokou
mechanickou rezistencí při nárazu kulek podle normy
DIN 52290-2 a EN 1522 se 7 stupni rezistence. Certifikace v každém ze 7 stupňů znamená kritérium úrovně
bezpečnosti a kvality skleněné tvárnice.
53
L19/8CSAT BSH20
L19/8 LIGHT DIFUSING
NEPRŮSTŘELNOST
L19/8C BSH20
19 x 9 x 4,8
19 x 9 x 8
B X X X
ROVNÁ ▼
L19/8WSAT BSH20
19 x 19 x 8
L19/8W BSH20
L19/8 LIGHT DIRECTING
ČIRÉ ▼
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
19 x 9 x 4,8
TECHNOLOGY
19 x 19 x 8
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
57
B X X X
63
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
PROTIPOŽÁRNÍ skleněné tvárnice vertikální
TECHNOLOGY
B X X X
B X X X
B
M
48
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
VLNA MAT
VLNA ČIRÉ
19 x 19 x 8
EI 30 min
19 x 19 x 8
SO/W EI30
V
X
B X X X
SO/WSAT EI30
EI 30 min
B X X X
76
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
EI 60 min
19 x 19 x 16
69
80
19 x 19 x 16
EI 90 min
B X X X
SOC/CSAT EI60
EI 30 min
19 x 19 x 10
69
78
82
SOC/CSAT EI90
EI 90 min
B X X X
83
XXXX
19 x 9 x 8
MAT ▼
19 x 19 x 10
EI 30 min
EI 60 min
B X X X
SOB/CSAT EI30
SOA/CSAT EI30
B X X X
60
B X X X
SOC/C EI90
19 x 19 x 16
19 x 19 x 10
60
B X X X
EI 30 min
ČIRÉ
ČIRÉ ▼
19 x 19 x 10
EI 30 min
SOC/C EI60
19 x 19 x 16
SOB/C EI30
SOA/C EI30
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
Protipožární konstrukce z luxferových tvárnic
Pod pojmem protipožární konstrukce rozumíme všechny konstrukce ze speciálních protipožárních skleněných tvárnic – LUXFER, které tvoří svislé protipožární předěly prostor
s požadavkem na požární odolnost E,EI dle ČSN.
B X X X
28
Jedná se o zcela specifické konstrukce ze speciálních protipožárních skleněných tvárnic, které v sobě spojují všechny výhody skleněných tvárnic jako světelnou propustnost, tepelnou a zvukovou izolaci, bezpečnost a velmi zajímavý estetický dojem spolu
s vysokými nároky na požární odolnost.
VENTILAČNÍ TVÁRNICE
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
VERTIKÁLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TVÁRNICE
34
S KL ENĚ N É tvárnice 24 x 24
2411/8C
36
B X XL M
2424/8WSAT
29
23
B X XL M
2411/8W
24 x 24 x 8
24 x 24 x 8
B X XL M
24 x 11 x 8
49
B X XL M
2424/8W
2411/8CSAT
24 x 11 x 8
24 x 24 x 8
2424/8CSAT
MAT ▼
42
B X XL M
41
2411/8WSAT
24 x 11 x 8
ROVNÁ ▼
B X XL M
VLNA ▼
1 STR. MAT ▼
MAT ▼
1 STR. MAT ▼
2424/8C
24 x 11 x 8
TECHNOLOGY
24 x 24 x 8
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B X XL M
20
B X X M
38
Z hlediska samotné konstrukce skleněné tvárnice a
samotného materiálu dosahují LUXFERY zcela ojedinělých vlastností z hlediska zvukové izolace. Jsou certifikovány jako silný zvukový izolant do 500 dB.
Stěny ze skleněných tvárnic – LUXFER dosahují dle
normy ISO zvukové izolace ve výši 40-45dB v závislosti
na formátu použitých skleněných tvárnic.
Například hluk z rušné ulice je redukován tvárnicemi
na prostředí klidné pracovny při 125 Hz a na střední
hladinu při frekvencích 2000 Hz. Proto použití tvárnic
je doporučováno v oblastech s vysokou úrovní hluku,
jako jsou továrny, rušné ulice, letiště apod.
35
DEKOR ▼
Zvuková izolace LUXFER
24 x 24 x 8
2424/8CS
B X X M
B
M
39
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
S K LE NĚ NÉ tvárnice 30 x 30
TECHNOLOGY
B X XL X
55
30 x 30 x 10
30 x 30 x 10
B X XL X
55
L3030/10CSAT
1 STR. MAT ▼
B
M
58
B X XL X
L3030/10WSAT
B X XL X
30 x 30 x 10
L3030/10CS
30 x 30 x 10
L3030/10C
30 x 30 x 10
L3030/10W
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
66
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
Pegasus je skleněná tvárnice s křídly
Pegasus Metalizovaný je skleněná tvárnice využívaná k vytvoření výjimečně světlých a esteticky
rafinovaných stěn ze skleněných
tvárnic.
70
B X XL X
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
U projektů, které vyžadují velké
plochy stěn a fasád pro velké,
multi-podlažní budovy, nabízí
me skleněné tvárnice formátu
30x30 cm a tloušťce 10 cm.
Skleněné tvárnice 30x30x10 jsou k dispozici v hladkém
a zvlněném designu se třemi různými povrchovými úpravami
(transparentní, satén na 1 nebo obou bočních stranách), nebo
ve verzi s širokým zkříženým vzorem v kombinaci s průhledností.
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
36
VODOROVNÉ POCHOZÍ skleněné tvárnice
TECHNOLOGY
B 1111/6 Clearview
ČIRÁ
14 x 14 x 5
B X X X
B1919/7 Circles
10
25
B X X X
19 x 6
14
ČIRÁ
B X X X
B R11/6 Clearview Sahara 1S
1 STR. MAT
B X X X
B 2020/2 Circles
ČIRÁ
19 x 19 x 7
B1414/5 Circles
B X X X
14
B X X X
16 x 16 x 3
14
ČIRÁ
20 x 20 x 2
B X X X
1 STR. MAT
B R11/6 Clearview
19 x 6
ČIRÁ
11 x 11 x 6
B 1111/6 Clearview
11 x 11 x 6
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
54
14
B 1616/3 Prisma
ČIRÁ
B X X X
21
B2020/2 Prisma
Pod pojmem vodorovné pochozí konstrukce rozumíme všechny konstrukce ze skleněných tvárnic, které tvoří vodorovné pochozí plochy, jsou určeny k pohybu
osob a nalézají uplatnění především při rekonstrukcích historických objektů, ale i při nové výstavbě (podesty výtahů,galerie,balkony atd).
Pro realizaci těchto konstrukcí využíváme výhod stavebního systému pod názvem BLOCK SYSTÉM.
Celá plocha pochozí konstrukce ze speciálních pochozích skleněných tvárnic se díky BLOCK SYSTÉMU připraví a rozdělí na jednotlivé dílce , které lze snadno
transportovat a osazovat.
Dílce se osazují na předem připravené betonové nebo ocelové nosníky, navržené tak , aby z hlediska statiky snesly odpovídající zatížení.
B
M
37
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
ČIRÁ
20 x 20 x 2
Vodorovné pochozí konstrukce
z luxferových tvárnic
B X X X
74
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
VODOROVNÉ POCHOZÍ skleněné tvárnice
TECHNOLOGY
BG 1919/8 Dots Sat 1S
ČIRÁ
29
B X X X
B X X X
19 x 19 x 10
ČIRÁ
19 x 9 x 10
BG 1919/10 Clearview
B X X X
1 STR. MAT
19 x 19 x 8
BG 1919/8 Dots
19 x 19 x 8
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
43
BG 1919/10 Clear-Sahara 1S
1 STR. MAT
B X X X
B
M
37a
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
ČIRÁ
14 x 14 x 11
Pod pojmem vodorovné pochozí konstrukce rozumíme všechny konstrukce ze skleněných tvárnic, které tvoří vodorovné pochozí plochy, jsou určeny k pohybu osob a nalézají uplatnění především při rekonstrukcích historických objektů,
ale i při nové výstavbě (podesty výtahů,galerie,balkony atd).
Pro realizaci těchto konstrukcí využíváme výhod stavebního systému pod názvem BLOCK SYSTÉM.
Celá plocha pochozí konstrukce ze speciálních pochozích skleněných tvárnic se díky BLOCK SYSTÉMU připraví a rozdělí na jednotlivé dílce , které lze snadno transportovat a osazovat.
Dílce se osazují na předem připravené betonové nebo ocelové nosníky, navržené tak , aby z hlediska statiky snesly
odpovídající zatížení.
B X X X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
38
52
BG 1919/8 Circles
ČIRÁ
19 x 9 x 8
BG 1414/11 Circles
Vodorovné pochozí konstrukce z luxferových tvárnic
29
B X X X
27
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
POCHOZÍ PROTIPOŽÁRNÍ skleněné tvárnice
BG1919/8 30F CW 1S
EI 30 min
48
B X X X
79
B X X X
19 x 19 x 16
BG1919/16 90F Clearview
EI 90 min
B X X X
B
M
82
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
V
X
B X X X
83
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
EI 60 min
19 x 19 x 16
80
BG1919/16 90F CW 1S
EI 90 min
B X X X
75
BG1919/16 60F 2S
EI 60 min
19 x 19 x 16
19 x 19 x 16
B X X X
EI 30 min
B X X X
BG1919/16 60F CW 1S
BG1919/16 60F Clearview
EI 60 min
75
19 x 9 x 16
19 x 19 x 8
EI 30 min
TECHNOLOGY
BG1919/8 30F 2S
19 x 19 x 8
BG1919/8 30F Clearview
19 x 19 x 8
1 STR. MAT
B X X X
19 x 19 x 16
MAT
ČIRÉ
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
80
Pochozí protipožární skleněné tvárnice
BG1919/16 90F 2S
EI 90 min
B X X X
Technologie této řady certifikovaných skleněných tvárnic zahrnuje specifickou oblast
pro horizontální aplikaci protipožárních stěn. Tyto tvárnice procházejí velmi přísnou
kontrolou, aby byla zabezpečena dlouhodobá teplotní izolace tvárnic. Pro realizaci
těchto konstrukcí využíváme výhod stavebního systému pod názvem BLOCK SYSTÉM , Který jako jediný na našem trhu disponuje certifikátem na „panel požárně
odolný“.
83
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
38
SPECIÁLNÍ formáty skleněných tvárnic
ROVNÁ ▼
L19/10 W
9
B X X X
B X XL M
L19/10 WSAT
35
17
22
B X X X
X X XL M
L11/8 CSAT
19 x 19 x 10
19 x 19 x 10
B X X X
11 x 11 x 8
11 x 11 x 8
13
L19/10 CSAT
L11/8 W
B X XL M
11
L11/8 WSAT
11 x 11 x 8
ČIRÉ ▼
B X X X
ROVNÁ ▼
L11/8 C
19 x 19 x 10
L19/10 C
MAT ▼
ROVNÁ ▼
VLNA ▼
11 x 11 x 8
TECHNOLOGY
19 x 19 x 10
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
32
1 STR. MAT ▼
B X XL M
26
Speciální formáty skleněných tvárnic
Chcete-li vytvořit více strukturálně pevné a stabilní stěny, tvárnice 19x19x10 byly navrženy právě k tomuto účelu. Může být použita k vytváření stěn s mohutnějšími výztuhami. Skleněné tvárnice 1919-10 je k dispozici v různých skla vzorů (hladký, vlnitý, křížený a křížený s širokou
řádků) a se třemi povrchových úprav (transparentní, písek odstřelený na 1 straně nebo na straně 2).
Skleněné tvárnice 11x11x8 byly vytvořeny jako další modul pro dokončení tvárnic 24x24x8 a 24x11x8. Je s nimi možno samostatně vytvářet
geometrické vzory založené na malých formátech, nebo je kombinovat s velkými čtvercovými a obdélníkovými moduly ve stejné skupině.
Jsou k dispozici v hladkém designu a ve třech různých povrchových úprav (transparentní, 1 matná strana nebo obě stranstrany v matu.
B
M
39
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
www.
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
.net
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
PRŮHLEDNOST str. 4
SPECIÁLNÍ formáty skleněných tvárnic
TECHNOLOGY
DEKOR ▼
L19/10 CL
ČIRÉ VLNA
19 x 19 x 5
19 x 19 x 10
L19/5 W
B X X X X
6
B X X X X
9
L19/10 CS
19 x 19 x 5
19 x 19 x 10
L19/5 ARTIC
DEKOR
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
B X X X X
6
B X X X X
9
DEKOR
19 x 19 x 5
L19/5 CORTINA
Skleněné tvárnice „na míru“
Můžete si objednat luxfery podle našeho katalogu produktů, nebo si vytvořit speciální luxfery ke konkrétním
potřebám projektu. Významní architekti jako Moneo-Brock Studio a Renzo Piano již použili unikátní 30x30cm
lichoběžníkový sklo blok pro Balneario di Panticosa, ve Španělsku. Renzo piano vyvinula řadu skleněných tvárnic
různých rozměrů a provedení na pokrytí povrchu svítivé la Maison HermČs, v Japonsku.
B X X X X
B
M
6
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
V
X
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
40
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
ŠÍŘKA SPÁRY
luxferových stěn
Šířka spár sklobetonové konstrukce se vyznačují různou vzdáleností mezi skleněnými tvárnicemi. Standardní šíře spár je
udávána jako 10 mm. Krajní minimální šíře je obecně doporučována na 5 mm. Šířka spár je dána jednotlivými konstrukčními systémy a druhy sklobetonových konstrukcí.
U některých řešení je možné zvolit z více variant šíře spár a
přizpůsobit tak vzhled sklobetonových stěn estetickým potřebám nebo potřebám technicko – konstrukčním.
U jednotlivých systémů výstavby se nabízejí tyto možnosti šíře
spár:
• BLOCK SYSTÉM 5 a 10 mm u speciálních konstrukcí 20 a 30 mm
• VERRALIA SYSTÉM 7 mm
• EZYLAY SILIKON SYSTÉM 3 mm
• KLASICKÉ ZDĚNÍ 3,5,10 mm
Samostatnou kategorií jsou pochozí konstrukce , kde je nutné dodržet minimální šíři spár na 30 mm.
Při volbě šíře spár je nutné brát v úvahu technické možnosti
skleněných tvárnic, a to především s ohledem na rozměrové
tolerance. V praxi platí, že čím užší spára tím více jsou okem
viditelné rozměrové odchylky jednotlivých skleněných tvárnic
a z toho plynoucí křivost spár.
Také je nutné brát v úvahu barvu spár, která může při sladění
s barvou skleněných tvárnic značně eliminovat nesrovnalosti
vzniklé rozměrovými tolerancemi skleněných tvárnic.
41
BARVY SPÁRY
UKONČOVACÍ TVÁRNICE
nebo obložky?
luxferových stěn
Spárování sklobetonových konstrukcí se provádí v závislosti na
stavebním systému pomocí speciálních spárovacích hmot nebo
silikonových tmelů. Pro spárování sklobetonových stěn používáme
systém spárovacích tmelů MAPEI.
V současné době Vám nabízíme možnost zaspárovat luxferovou
stěnu jednou z 24 barev spárovacích hmot. MAPEI ULTRACOLOR
PLUS.
Díky těmto možnostem si opravdu vybere barvu spáry asi úplně
každý. Další výhodou je jistě i skutečnost , že si každou pohledovou stranu Luxferové stěny můžete zaspárovat jinou barvou a tak
jí přizpůsobit barevně i jednotlivým interiérům.
Výhodou spárovacích hmot ULTRACOLOR PLUS není pouze široká
barevná škála , ale především její další vlastnosti které nenaleznete u žádných jiných spárovacích hmot jako je:
Flexibilita, kdy rychle tvrdnoucí a vysychající spárovací tmel výjimečných vlastností
pro výplň spár šířky
od 2 do 20 mm. Spáry
si i vě větších šířkách
zachovávají celistvost
a nepraskají.
DropEffect® vodoodpudivost (kapkový
efekt) Díky optimálně
kombinovanému účinku snižuje nasákavost
vody spár a umožňuje
tak podstatně snadnější údržbu.
BioBlock® ochrana proti plísním
spočívá v uplatnění
speciálních molekul
organického původu,
které tím, že jsou rovnoměrně rozptýleny
v mikrostruktuře spárovací hmoty, zabraňují tvorbě a vývoji
mikroorganizmů, které jsou zodpovědné
za vznik plísní.
www.
.net
Pro ukončení luxferových stěn je možné užít originálních
ukončovacích tvarovek. Jejich dostupnost je ovšem pouze
pro 4 barvy ( Blue, Rosa, Green, Aquamarine – jen v dekoru vlna) a pro čiré tvárnice.
Jako alternativu ( a částečně kompenzaci jejich vysoké ceny
a absence ostatních barev) Vám nabízíme ukončení luxferových panelů obložkovými hranami z těchto materiálů:
•
Hliníku
•
Nerezu
•
Corianu
Obložkové hrany lze užít pro BLOCK systém ( betonový
okraj v šířce od 0,5cm a více), u ostatních systémů (Verralia
+ klasické zdění) je nutné dolepit okraj např. Ytongem, aby
nedošlo při nasazení obložky k „utopení“ řady luxferových
tvárnic pod obložku. Montážní systém Ezylay je již založen
na Al rámu, který je možný stejně jako samotné obložkové
hrany z Al napráškovat do libovolné barvy RAL.
HLINÍK
NEREZ
CORIAN
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
TECHNICKÉ
ČISTÍCÍ
Základní skleněná tvárnice je vyráběna svařením dvou výlisků a základní tloušťka je 80 mm, ale jsou vyráběny i v tloušťce 98 mm a tento typ má vyšší tepelné izolační schopnosti.
Světlo, které přichází do interiéru skleněnou tvárnicí je měkké, stabilní a uniformní. Světelná propustnost u čirých tvárnic je při kolmo dopadajícím světle asi 77%. Odpovídá tedy
normálnímu dvojsklu. U barevných tvárnic se pohybuje prostupnost od 50 do 70%, dle barvy a její sytosti.
Tvárnice zajišťují rovnoměrné osvětlení interiéru bez ohledu na počasí, nebo denní dobu. Brání jevu vznikajícího
u standardního zasklení, příliš intensivní světlo u okna a stín
ve vzdálenějších místech.V případě potřeby lze zajistit různé
stupně neprůhlednosti a to vhodnou volbou vzoru tvárnice.
Použitím matové tvárnice lze průhled úplně znemožnit.
Stěny ze skleněných tvárnic dosahují souč. prostupu tepla konstrukcí 2,34 Wm-2K-1 a tepelného odporu až 0,26
m2KW-1. Tyto parametry umožňují
snižovat přehřátí
vnitřních prostorů
vlivem slunečního
záření v letních
měsících, zatímco
v zimě umožňují
maximální příspěvek k vytápění
místností. Vysoký
koeficient tepelné izolace poskytuje i vynikající ochranu proti
kondenzaci vody na povrchu. Například při teplotě 20 stupňů v místnosti a při relativní vlhkosti 60% se na povrchu
neprojeví žádná kondenzace až do vnější teploty -2,4 stupně
celsia. Uvedené vlastnosti jsou dány samotnou technologií
výroby skleněných tvárnic. Při výrobě jsou jednotlivé poloviny tvárnice svařovány za horka, proto vzduch obsažený
uvnitř tvárnice je po vychladnutí pod nižším tlakem.
Protipožární skleněné tvárnice v sobě spojují všechny výhody skleněných tvárnic jako světelnou propustnost, tepelnou
a zvukovou izolaci, bezpečnost a velmi zajímavý estetický dojem spolu s vysokými nároky na požární odolnost.
Skleněné tvárnice dosahují zcela ojedinělých vlastností z hlediska zvukové izolace. Použití tvárnic se doporučuje v oblastech s vysokou úrovní hluku, jako jsou továrny, rušné ulice,
letiště apod.
XINTEX je univerzální čistící a renovační prostředek určený
pro profesionální účely. Je bezpečnou a efektivní náhradou za
agresivní výrobky na bázi kyseliny chlorovodíkové.
POPIS: Proniká snadno, rozrušuje a odstraňuje vápenné
usazeniny, vodní kámen, rez, řasy, skvrny, minerální sediment
a kaly.
POUŽITÍ: XINTOX se používá v
lázeňství k odstraňování pleťových
mastných výrobků a olejových
skvrn z bazénů, žebříčků, startovních bloků a sanitární keramiky. Je
oblíbeným prostředkem ve stavebnictví, kde se užívá k čistění ocelových rámů dveří a oken od nánosu
po omítání stěn a od přilnutých
částí malty, vápna či štuku. Renovuje vzhled zašlých kamenných i
keramických dlažeb a obkladů, odstraňuje mech a lišejníky.
NÁVOD K POUŽITÍ: Nejlépe je
použít plastikové nebo polyetylenové rozprašovače. XINTOX lze
nanášet mechanicky štětkou, ponořením nebo postřikem. Při spreyování je třeba se vyvarovat
vdechování výparů. Prostředek nechte několik minut působit
a pak povrch řádně opláchněte. Postup dle potřeby několikrát
opakujte.
Před použitím prostředku XINTOX si důkladně přečtěte pokyny pro manipulaci s tímto přípravkem. Všechny údaje o první
pomoci a BOZP jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu
a na etiketě.
POZNÁMKA : Některé druhy pochromovaných povrchů, nerez ocel a ozdobné hliníkové povrchy mohou při použití výrobku ztrácet barvu. Proto nejprve vyzkoušejte aplikaci na malé
ploše. Nepoužívejte na magnesium nebo galvanizované povrchy. Při použití výrobku na nerez oceli čistění povrch důkladně
opláchněte vodou nebo neutralizujte.
VLASTNOSTI: přípravek je klasifikován jako dráždivý. Je nehořlavý. PH faktor: 1.
Složení: biologicky rozložitelná povrchová aktivní činidla, inhibitory a kyselé urychlovače, obsahuje kyselinu chlorovodíkovou.
vlastnosti luxfer
ROZMĚRY VÁHA BALENÍ
a renovační prostředky
www.
skleněných tvárnic
.net
KLASICKÉ tvárnice
DORIC tvárnice
ROZMĚR 19 x 19 x 8 cm
VÁHA 1,7Kg
BALENÍ 8 Ks/Box
ROZMĚR 30 x 30 x 8/10 cm
VÁHA 7,5 Kg
BALENÍ 2 Ks/Box
ROZMĚR 19 x 9 x 8 cm
VÁHA 1,45 Kg
BALENÍ 10 Ks/Box
ROZMĚR 19 x 19 x 5 cm
VÁHA 1,7 Kg
BALENÍ 8 Ks/Box
PROTIPOŽÁRNÍ tvárnice
OSTATNÍ tvárnice
ROZMĚR 19 x 19 x 5 cm
VÁHA 1,7 Kg
BALENÍ 8 Ks/Box
ROZMĚR 24 x 24 x 8 cm
VÁHA 3,8 Kg
BALENÍ 4 Ks/Box
ROZMĚR 19 x 19 x 8 cm
VÁHA 4,15 Kg
BALENÍ 4 Ks/Box
ROZMĚR 24 x 11,5 x 8 cm
VÁHA 2,16 Kg
BALENÍ 5 Ks/Box
ROZMĚR 19 x 19 x 10 cm
VÁHA 5 Kg
BALENÍ 4 Ks/Box
ROZMĚR 29,8 x 29,8 x 8 cm
VÁHA 7 Kg
BALENÍ 3 Ks/Box
ROZMĚR 19 x 19 x 16 cm
VÁHA 8,3 Kg
BALENÍ 2 Ks/Box
ROZMĚR 11 x 11,5 x 8 cm
VÁHA 1,08 Kg
BALENÍ 10 Ks/Box
GINZA tvárnice
ROZMĚR 42,8 x 42,8 x 12 cm
VÁHA 16 Kg
BALENÍ 1 Ks/Box
ROZMĚR 33 x 33 x 12 cm
VÁHA 9,2 Kg
BALENÍ 2 Ks/Box
ROZMĚR 24 x 21,2 x 12 cm
VÁHA 4,5 Kg
BALENÍ 1 Ks/Box
TRAPEZOIDAL tvárnice
ROZMĚR 30 x 30 x 13/8 cm
VÁHA 7,5 Kg
BALENÍ 2 Ks/Box
42
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
CENOVÉ SKUPINY skleněných tvárnic
CENOVÁ
SKUPINA
JAK SE ORIENTOVAT?
PŘÍKLAD: Vybereme tvárnici LURO19/OSAT ze série DESIGN ROSA na str. 19
UKONČOVACÍ ▼
Používá se k ukončení stěny
v prostoru
LURO19/OSAT
19 x 19 x 8
Povrch tvárnice - zvlněný,
matný po obou stranách
VLNA MAT ▼
Rozměr tvárnice Š x V x H
Kód tvárnice
Označení průhlednosti (str.4)
Možnosti výstavby a osvětlení
(str. 2/46,47)
B X XL X
67
Cenová skupina
JAK NA CENÍK?
PŘÍKLAD: Vybereme tvárnici L19/O ze série DESIGN na str. 15, cenová skupina č.7
VLNA ▼
LESK ▼
19 x 19 x 8
L19/O
B V XL M
7
CENOVÁ
SKUPINA
V tabulce nelezneme řádek č. 7 a vidíme cenu za 1 kus tvárnice zabudovaný v jednom ze systémů.
Takže v luxferové stěně vyrobené v Block systému vyjde jedna tvárnice na 206,- Kč. Pokud se do tvárnice zabuduje X-Light RGB osvětlení, připočítáme k ceně tvárnice dalších 269,- Kč a zjistíme, že 1 ks
tvárnice X-Light RGB vychází na 475,- Kč.
7
43
ks/Kč
ks/Kč
BLOCK SYS. BLOCK SYS.
ROVNÁ
OBLOUK
206
238
ks/Kč
PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks
X-METAL
X-LIGHT
X-LIGHT HIGH
X-LIGHT RGB
385
+179
+219
+269
www.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ks/Kč
ks/Kč
BLOCK SYS. BLOCK SYS.
ROVNÁ
OBLOUK
162
122
173
139
199
206
209
214
197
163
223
228
207
184
237
182
243
258
230
262
310
250
275
351
234
363
248
371
226
ks/Kč
?
PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks
X-METAL
X-LIGHT
X-LIGHT HIGH
X-LIGHT RGB
343
213
355
230
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
194
139
206
156
231
238
242
247
212
175
255
260
200
270
195
276
276
256
294
342
275
292
385
247
397
265
406
242
.net
385
390
395
404
409
274
418
424
349
443
366
317
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ks/Kč
ks/Kč
BLOCK SYS. BLOCK SYS.
ROVNÁ
OBLOUK
306
254
355
226
324
421
282
318
389
311
337
474
483
403
734
524
615
970
540
381
590
589
527
315
730
675
602
782
819
636
338
266
388
242
356
472
299
341
440
344
363
525
517
436
832
589
713
1004
592
413
655
623
560
349
821
740
634
872
793
668
ks/Kč
PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks
X-METAL
X-LIGHT
X-LIGHT HIGH
X-LIGHT RGB
487
536
317
373
563
562
-
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
www.
CENOVÁ
SKUPINA
CENOVÁ
SKUPINA
CENOVÉ SKUPINY skleněných tvárnic
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
ks/Kč
ks/Kč
BLOCK SYS. BLOCK SYS.
ROVNÁ
OBLOUK
775
814
738
1241
966
980
933
1064
891
1078
1103
1142
1182
330
1133
1064
1348
1299
1374
1537
1165
1775
2066
840
880
770
1337
939
1070
999
1162
923
1169
1201
1240
1256
364
1167
1097
1439
1331
1408
1571
1255
1809
2176
.net
ks/Kč
?
PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks
X-METAL
X-LIGHT
X-LIGHT HIGH
X-LIGHT RGB
-
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
44
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
REFERENCE
Investor: ČS a.s. – Konstruktiva Branko a.s.
Realizace: 5/2006
Akce: STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZE SKLOBETONU
Místo: Benešov – centrální náměstí
Investor: DAMOVO ČR s.r.o
Realizace: 6/2006
Akce: OBLOUKOVÉ INTERIÉROVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
Místo: Praha – areál Kunratického zámku
Investor: CASKA INVEST a.s.
Realizace: 01/2007
Akce: PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA INTERIÉR EI 15
Místo: Šumperk
Investor: Město Šumperk
Realizace: 6/2007
Akce: POCHOZÍ VESTIBUL RADNICE
Místo: Šumperk – budova městské radnice
Investor: S - Development a.s.
Realizace: 11/2006
Akce: VCHODY DO BYTOVÝCH DOMŮ
Místo: Praha 6 - Suchdol
Investor: fyzická osoba
Realizace: 07/2006
Akce: SPRCHOVÝ KOUT
Místo: Praha 5l
www.
.net
45
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
SPECIÁLNÍ osvětlené tvárnice
OSVĚTLENÉ LUXFERY X-LIGHT SE DODÁVAJÍ
V SYSTÉMU VÝSTAVBY - BLOCK
X-LIGHT tvárnice byly vyvinuty na základě
potřeby nasvítit matný skleněný povrch
tvárnic při dosažení maximální životnosti světelného zdroje a minimální spotřeby energie. Tohoto efektu jsme dosáhli
nasvícením vnitřního prostoru matných
tvárnic pomocí vysoce svítivých LED diod.
Díky tomuto řešení je u tvárnice X-LIGHT
možné zvolit intenzitu osvětlení, vybrat si
barvu světla a tím v interiérech i exteriérech dosahovat velice zajímavých efektů.
46
Systém je založen na výrobě
sklobetonového panelu dle
požadavku klienta. Každá stěna je vyráběna jako originál,
nejedná se tedy o sériovou
výrobu, kdy je zákazník limitován předem vyrobeným
dílcem. Výhodou je záruka
výsledného efektu a kvality
– tedy rovnost spáry, pevnostních vlastností a stability
stěny.
MATERIÁL VÝROBA: Panel se vyrábí z betonu B20
s příměsí vlákna Harbourite
(0,9kg/m3), na výztuž ve
spárách ( v obou směrech) je
použita tř.oceli 10 425 resp.
10 505 (Bst 500/550) o průměru 6mm. Ocelová výztuž
je kladena po 2ks ve směru
delšího rozměru, po 1ks ve
směru kratšího rozměru na
osu.
Díky své variabilitě je tento
systém nejoblíbenější variantou. Lze ho použít na rovné i
obloukové stěny, rohové stěny i horizontální plochy, do
interiéru i exteriéru. Končí-li
stěna v prostoru, je možné
použít ukončovacích i rohových tvárnic. Do panelu je
možné vynechat otvor pro
dveře, okno či větrací mřížku.
MATERIÁL MONTÁŽ: Montáž se provádí pomocí lepení stavebním lepidlem. Pro
kotvení je použito kovových
kotev, kterými je panel již ve
výrobě opatřen a natloukacích hmoždinek k přichycení
k souvisejícím konstrukcím.
Pro výplň mezer se používá Pu pěna. (lepidlo Soudal
48A, Soudal pěna).
Dodatečné spárování umožňuje volit z cca 30 barevných
odstínů spár. Navíc má spárovací hmota vodoodpudivou i
antibakteriální složku, což je
ideální vlastností pro exteriér
či vlhké prostředí jako koupelna.
Panel má stavebně technické
osvědčení a protipožární certifikát.
OKRAJE: Díky výztuži po obvodu panelu je okraj panelu
minimálně 1,5cm. Krycí vrstva konstrukční betonářské
výztuže je dle ČSN 7001201změna 2/94, tab.17. Není-li
možné tuto tloušťku dodržet,
je nutno chránit výztuž proti
korozi sekundární úpravou,
př.pozinkováním.
www.
.net
X-LIGHT osvětlení tvárnic se vyrábí na
zakázku pro konkrétní realizaci - projekt.
Základní prvkem osvětlení X-LIGHT je sortiment matovaných pískovaných tvárnic
VITRABLOK osazený vždy jedním páskem
s třemi vysoce svítivými LED diodami.
X-LIGHT osvětlení se dodává v šesti základních barvách světla - X-LIGHT osvětlení se insataluje jak do stavebního systému
VERRALIA ta i do BLOCK SYSTEMU.
Součástí projektu je vždy dodávka potřebného příslušenství jako jsou stabilizované
zdroje,propojovací kabely, konektory a samozřejmě i kompletní realizace.
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
SPECIÁLNÍ osvětlené tvárnice
LED RGB technologie
LED RGB technologie je založena na integraci tří základních barev světla do jedné LED Diody s
vysokou svítivostí. Ovládací elektronika poté přiřazuje každé RGB LED diodě hodnotu intenzity
osvětlení jednotlivých barev. Tím dochází k překrytí jednotlivých barev spektra a vytvoření výsledné barvy světla RGB LED diody. Např. jasně červená barva může mít hodnotu R (Red) - 246
G (GREEN) - 20, B (BLUE) - 50. V případě , že jsou hodnoty všech složek stejné ( 255) vytvářejí
bílé studené světlo. Přestože je RGB standardním barevným modelem, přesný rozsah prezentovaných barev se může měnit v závislosti na intenzitě okolního osvětlení, na lomu barevného
spektra unvitř skleněné plochy tvárnic X-LIGHT.
X-LIGHTosvětlení dělá se skleněnými
tvárnicemi opravdové zázraky. Světlo
procházející skleněnou tvárnicí je měkké, rovnoměrně rozptýlené a příjemné.
Zároveň změny barvy osvětlení X-LIGHT
RGB působí na náš organismus prostřednictvím zraku.
Jedná se o tzv. „Světelnou terapii“, která vyvolává s ničím jiným nesrovnatelnou
jemnou a uklidňující světelnou atmosféru a světelné efekty. Díky provedení XLIGHT RGB lze přizpůsobit barevný odstín
Vaší náladě či atmosféře.
X-LIGHT RGB
jsou založeny na aditivním způsobu míchání tří základních barev červené - zelené - modré. Mícháním těchto základních barev dostaneme 8 základních barev osvětlení : Bílá studená, Bílá teplá,
Červená, Zelená, Modrá, Žlutá, Purpurová, Azurová. Zároveň díky ovládací elektronice X-LIGHT
RGB nabízí i velké množství přechodových barev odvozených od základních. X-LIGHT
RGB osvětlení tvárnic se vyrábí na zakázku pro konkrétní realizaci - projekt. Základní prvkem
osvětlení X-LIGHT je sortiment matovaných pískovaných tvárnic VITRABLOK osazený vždy jedním páskem s třemi vysoce svítivými LED RGB diodami. X-LIGHT RGB osvětlení se instaluje jak
do stavebního systému VERRALIA ta i do BLOCK SYSTEMU. oučástí projektu je vždy dodávka
potřebného příslušenství jako jsou stabilizované zdroje,ovládací moduly,propojovací kabely, konektory a samozřejmě i kompletní realizace.
Barvy osvětlení X-LIGHT mají odstínové tolerance. Zvláště pak v závislosti na lomu světla uvnitř
skleněné stěny Tvárnice může v průběhu svícení docházet k drobným odstínovým odchylkám.
www.
.net
47
Download

Katalog LUXFERY.net