Školní rok 2014-2015
Vážení rodiče, milí žáci a studenti, vítejte ve školním roce 2014-2015
Organizační a informativní schůzky na místech poskytování vzdělávání se konají v těchto
termínech:
Kroměříž - Velehradská 625
hudební obor:
pondělí 1. 9. 2014 a úterý 2. 9. 2014 od 15.00 do 18.00 hodin.
taneční obor:
pondělí 1. 9. 2014 od 15.00 do 18.00 hodin – stávající žáci
úterý 2. 9. 2014 od 15.00 do 18.00 hodin – nové přihlášky
výtvarný obor:
pondělí 1. 9. 2014 od 15.00 – 18.00 hodin.
Další












informace podají učitelé:
Bc. Herbert Novotný tel. 728335878,
Šárka Rusková, tel. 604327183,
Mgr. Petra Hájková, tel. 777066316,
Mgr. Věra Lejsalová, tel. 777098681,
Mgr. Lenka Doubravová, tel.
737356487,
Zdeňka Surýnková, tel. 720250610,
Irena Salvadori, tel. 603706738,
Irena Otáhalová, tel. 604367461,
Stanislav Heglas, tel. 777135194,
Miroslav Vojkovský, tel. 777207420,
Dušan Okénka, tel. 603795339,
Mgr. Pavel Skýpala, tel. 777087508,












Ondřej Kolařík, tel. 608202638,
Hana Heglasová, tel. 734645169,
Ondřej Bernkopf, tel. 736268574,
Mirka Louthanová, tel. 604159660,
Monika Nováková, tel 724027048,
Radomír Šiška, tel. 737617370,
Bc. Hana Feltlová, tel. 732456979,
Jitka Kučerová, tel. 603210034,
Dagmar Muchová, tel. 723531084
MgA. Bohdan Šebestík, tel.
777226913,
Zdeněk Krejčiřík, tel 775711953,
Lukáš Polanský, tel. 773871445
Kroměříž ZŠ Oskol
pondělí 1. 9. 2014 od 9.00 do 11.00 hodin.
Další informace podají učitelé:
 Irena Otáhalová, tel. 604367461
 Bc. Herbert Novotný tel. 724027048
Kroměříž ZŠ Slovan
pondělí 1. 9. 2014 od 8.00 do 11.00 hodin., hudebna ZŠ
Další informace podá učitelé:
 Dušan Okénka, tel. 603795339
Kroměříž ZŠ Zachar
úterý 2. 9. 2014 od 13.00 do 14.00 hodin.
Další informace podá učitelka:
 Věra Vilímková, tel. 605414125
CHROPYNĚ
ZŠ J. Fučíka: Tančírna Hip-hop (vchod do tělocvičny ZŠ)
hudební obor: pondělí 1. 9. 2014. od 9.00 do 11.00 hodin a od 15.00 do 18.00 hodin.
taneční obor: úterý 2. 9. 2014 od 16.00 do 18.00 hodin tančírna
Další










informace podají učitelé:
Bc. Ivo Novotný na tel. 775645045,
Miroslav Uhlíř, tel. 736765635,
Mgr. Věra Lejsalová, tel. 777098681,
Mgr. Pavel Skýpala, tel. 777087508,
Miroslav Vojkovský, tel. 777207420,
Bc. Tereza Košinová, tel. 777906354,
Lukáš Polanský, tel. 773871445,
Radomír Šiška, tel. 737617370,
Mgr. Lenka Hostašová, tel. 724076688,
Ondřej Bernkopf, tel. 736268574
VLKOŠ
ZŠ Vlkoš: pondělí 1. 9. 2014 od 13.00 do 14.30 hodin.
Další






informace podají učitelé:
Bc. Ivo Novotný, tel. 775645045,
Miroslav Uhlíř, tel. 736765635,
Mgr. Věra Lejsalová, tel. 777098681,
Mgr. Pavel Skýpala, tel. 777087508,
Miroslav Vojkovský, tel. 777207420,
Mgr. Lenka Hostašová, tel. 724076688
RYMICE
ZŠ Rymice: úterý 2. 9. 2014 od 15.00 do 17.00 hodin.
Další informace podá paní učitelka:
 Bc. Tereza Košinová, tel. 777906354
BŘEST
ZŠ Břest: pondělí 1. 9. 2014 od 18.00 do 19.00 hodin.
Další





informace podají učitelé:
Miroslav Uhlíř, tel. 736765635,
Bc. Tereza Košinová, tel. 777906354,
Monika Nováková, tel. 724027048,
Bc. Herbert Novotný, tel. 728335878,
MgA. Bohdan Šebestík, tel. 777226913
OSEK nad Bečvou
ZŠ Osek nad Bečvou: pondělí 1. 9. 2014 od 9.00 do 10.30 hodin v aule ZŠ a MŠ Osek
nad Bečvou.
Další



informace podají učitelé:
Mgr. Věra Lejsalová, tel. 777098681,
Mgr. Lenka Hostašová, tel. 724076688,
Lukáš Polanský, tel. 773871445
ŠKOLNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015
hudební obor
hudební obor skupinka
přípravné studium I. stupně
další nástroj
taneční obor
výtvarný obor
Slevy



1300 Kč / pololetí
1000 Kč / pololetí (2-4 žáci v hodině od 1. roč.)
500 Kč / pololetí (žáci 5-6 let)
400 Kč / pololetí
800 Kč / pololetí
1300 Kč / pololetí
schvaluje na základě písemné žádosti ředitel školy v následujících případech:
rodinní příslušníci zaměstnanců
sociální důvody
zájem školy – vynikající studijní výsledky, organizace akcí, reprezentace školy,
atd.
Školné se platí na základě předpisu školného uvedeného v žákovské knížce žáka:
 převodem
účet:
1480676329 / 0800
variabilní symbol: číslo žáka

hotově

vkladem
učiteli nebo v kanceláři školy SZUŠ na Velehradské ulici 625,
Kroměříž
na výše uvedený účet přímo u České spořitelny
Dotazy a informace na tel. 731501711, 728335878
Download

Školní rok 2014-2015 - szuš d