MATERI¡L
POVRCH
AlMg 5
-
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
L
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.1
: 9.0
: 12.3
: 1.5
14.0
15.5
16.5
1.0- 2.5
2.5- 4.0
3.0- 5.5
9A18-6025
9A18-6040
9A18-6055
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 14.3
: 1.5
15.5
17.0
18.5
1.0- 2.5
2.5- 4.0
3.0- 5.5
9A18-8025
9A18-8040
9A18-8055
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.1
5.0
8.0
0.75
9.75
10.75
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.1
6.0
8.0-9.3
0.8
10.2
11.2
12.2
12.3
0.51.52.53.0-
1.5
2.5
3.5
4.5
9A18-4015
9A18-4025
9A18-4035
9A18-4045
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.1
: 13.0
: 16.3
: 1.5
16.0
17.5
1.0- 2.5
2.5- 4.0
9A18-1025
9A18-1040
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.1
: 7.0
: 10.0-10.3
: 1.0
11.0
12.0
13.0
15.0
0.51.52.53.0-
1.5
2.5
3.5
5.5
9A18-5015
9A18-5025
9A18-5035
9A18-5055
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 16.1
: 16.0
: 23.0
: 2.0
25.0
1.0- 4.0
9A18-1240
M12
M3
0.5- 2.0
2.0- 3.0
9A18-3020
9A18-3030
NA ZVL. POPT¡VKU
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
NA ZVL. POPT¡VKU
23
N›TOVACÕ MATICE - HLINÕKOV…
SÈrie 9A18
SÈrie GA08
MATERI¡L
POVRCH
AlMg5
-
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- HLADK› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - HLINÕKOV… PRŸCHOZÕ
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.1
6.0
7.0
0.5
10.5
11.5
12.5
0.5- 1.5
1.5- 2.5
2.5- 3.5
GA08-4015
GA08-4025
GA08-4035
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.1
7.0
8.0
0.5
11.0
12.0
13.0
0.5- 1.5
1.5- 2.5
2.5- 3.5
GA08-5015
GA08-5025
GA08-5035
SÈrie 9A10
L
ObjednacÌ
ËÌslo
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.1
: 9.0
: 10.0
: 0.5
14.0
15.5
1.0- 2.5
2.5- 4.0
GA08-6025
GA08-6040
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 12.7
: 0.5
15.5
17.0
1.0- 2.5
2.5- 4.0
GA08-8025
GA08-8040
MATERI¡L
POVRCH
AlMg5
-
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.0
5.1
8.0
1.5
11.25
M3
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
6.0
9.0
1.5
11.5
13.0
1.7- 3.5
3.5- 5.0
9A10-4035
9A10-4050
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.0
: 10.0
: 1.5
13.5
16.0
1.7- 4.0
4.0- 6.5
9A10-5040
9A10-5065
24
L
ObjednacÌ
ËÌslo
1.7- 3.5
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 9.0
: 12.0
: 1.5
17.0
19.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9A10-6045
9A10-6065
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 14.0
: 1.5
19.0
21.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9A10-8045
9A10-8065
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 12.4
: 12.5
: 15.4
: 1.5
21.0
23.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9A10-1045
9A10-1065
9A10-3035
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie FA58
MATERI¡L
POVRCH
AlMg5
-
- UZAVÿEN¡ MATICE
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
NA ZVL. POPT¡VKU
L
Vöechny rozmÏry v mm.
: 6.1
: <6.05
: 10.0
: 0.8
14.8
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.1
: <7.05
: 11.0
: 1.0
18.0
M5
SÈrie FA10
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
0.5- 3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
: 9.1
: <9.05
: 13.0
: 1.5
21.5
0.5- 3.0
FA58-6030
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
:<11.05
: 16.0
: 1.5
22.5
0.5- 3.0
FA58-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
FA58-4030
FA58-5030
MATERI¡L
POVRCH
AlMg5
-
- UZAVÿEN¡ MATICE
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
6.0
9.0
1.5
15.5
17.0
1.7- 3.5
3.5- 5.0
FA10-4035
FA10-4050
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.0
: 10.0
: 1.5
18.0
20.5
1.7- 4.0
4.0- 6.5
FA10-5040
FA10-5065
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 9.0
: 12.0
: 1.5
22.0
24.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
FA10-6045
FA10-6065
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 14.0
: 1.5
25.0
28.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
FA10-8045
FA10-8065
25
N›TOVACÕ MATICE - HLINÕKOV… UZAVÿEN…
M3
Download

SČrie 9A18