úvodník
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2/2013
marec – apríl
téma měsíce: když duše trpí, strádá celé tělo
Psychické poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Bulletin informační
a celostní medicíny
galerie preparátů
Preparáty k detoxikaci mozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
orgány čínského pentagramu
Bulletin informacnej
Detoxikace jednotlivých struktur neuronů
a gliových buněk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Joalis online
Postřehy ze sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
jídelní koutek
Čokoláda – sladká stálice s trpkým cejchem současnosti
. . . . . . . . . . .12
MUDr. Jonáš radí
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2/2013
březen–duben
•
Redakční rada
MUDr. Josef Jonáš
Ing. Vladimír Jelínek
Mgr. Marie Vilánková
•
Redakční zpracování
Mgr. Alena Rašková
[email protected]
tel. 602 694 295
•
Grafická úprava
Martina Hovorková
•
Vydavatel
Joalis s. r. o.
Orlická 2176/9
130 00 Praha 3
IČO 25408534
www.joalis.eu
•
Tisk
KR print s. r. o.
Vinohradská 1336/97
120 00 Praha 2
•
Distribuce v ČR
Economy Class Company s. r. o.
Na Výhledech 1234/8
100 00 Praha 10
www.eccklub.cz
[email protected]
tel.: 274 781 415
a celostnej medicíny
Psychické
poruchy
novinky Joalis
Detoxikace podle MUDr. Jonáše chytila druhý dech . . . . . . . . . . . . . . . .14
aktuálně
Informační veterinární přípravky Joalis
byly uvedeny na trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
mýty a legendy o zdraví
Strach má velké oči aneb Seznamte se s fobií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
zachyceno v síti
Antidepresiva nás nespasí! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Meditácia, vizualizácia
cesty ke štěstí
Meditace, vizualizace a jejich přínos pro lidské zdraví . . . . . . . . . . . . . .21
a ich prínos
pre ludské zdravie
mikrobiologie
Bakterie – třetí část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
pro inspiraci
Co nám zvedne náladu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Expediční centrum
U Řepické zastávky 1293
386 01 Strakonice
[email protected]
tel.: 383 321 741
•
Evidován pod č. MK ČR E 14928
•
Foto na titulní straně a na str. 32
www.samphotostock.cz
•
Společnost Joalis s. r. o.
má certifikovaný systém řízení
kvality dle normy ISO 9001.
Informacné veterinárne prípravky
Joalis boli uvedené na trh
dotazník
Máte domácí zvíře? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
slovníček pojmů
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Anaerobne baktérie
kalendář akcí
Připravované akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
březen–duben 2013
Semináre s MUDr. J. Jonášom
3
úvodník
kalendář akcí
Milí čtenáři,
úvodník
datum
čas
název akce
lektor
úvodník
3.
4.
2013
9.00–15.00
Seminář
IV
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .Mgr.
. . . Marie
. . . . .Vilánková
. . . . . . . .2. .2
obsah
10. 4. 2013
9.00–15.30
Detoxikační
taktika
téma
měsíce:
když duše
trpí, strádá
celé těloPavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
téma měsíce: když duše trpí, strádá celé tělo
Psychické
Psychické poruchy
poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. .4
Kde sídlí lidská
Psychické
PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY
(osobní
účast)
psychika? Proč se
24. 4. 2013
poruchy
téma, které provází březnový bulletin, se
psychiatři rozdělili do
Přednášky v Praze
dotýká nás všech. Lidská psychika. Mocná
dvou táborů a jaké
čarodějka,
která
vteřině
datum
časčlověka v jedné
název
akce
lektor vlastně rozlišujeme
místo konání
cena
vynese do nebes, aby ho vzápětí srazila až
druhy duševních
5. 3. 2013
9.30–15.30
Seminář I
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
na samé dno. Ne nadarmo se říká, že
poruch? Na všechny
Praha 10
strádá-li duše, trpí celé tělo. Své o tom ví i MUDr. Josef Jonáš, který
tyto otázky
6.
3.
2013
17.00–18.00
Zkouška
1.
stupně
distributor
online
0 Kč
se v oblasti psychiatrie pohyboval dlouhá léta. Záludnosti lidské
naleznete odpověď v článku MUDr. Jonáše.
Kromě
psychiky
popisuje
ve
svém
článku,
který
je
věnován
psychickým
příběhů
z
praxe
se
dozvíte,
na
co
si
dát
pozor
12. 3. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620
Kč při
poruchám.
detoxikaci psychických
poruch
a
jak
zásadní
je
rozdíl
Praha 10
4
mezi vědomou a nevědomou psychikou. Dočtete se
18. 3. 2013
9.30–15.30
Seminářmusí
III mít nutně duševní
Vladimír
Jelínek
ECC, Na Výhledech
1234/8, 1050
Kč
Ovšem
ne každý,
kdo se cítí mizerně,
také
o nebezpečí jménem
porucha metabolismu
cukru.
Praha
10
poruchu. Někdy, zvláště pak na jaře, jsme zkrátka jen unavení
Tento problém totiž úzce souvisí právě s psychikou.
3. 2013 A
9.30–15.30
Seminář
II
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
a19.
podráždění.
tak často saháme
po něčem,
co by nás dokázalo Vladimíra Málová
Praha 10
vrátit do pohody. Někdo se zásobí sladkostmi, například
čokoládou.
A
protože
víme,
že
čokoholiků
je
mezi
námi
opravdu
20. 3. 2013 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
online
0 Kč
mnoho, zasvětili jsme jeden z článků právě této hříšné dobrotě.
20.
3.
2013
9.30–15.30
Seminář
I
Marie
Dolejšová
ECC,
Na
Výhledech
1234/8,
620
Kč
Milovníci pohybu zahánějí chmury sportem, citlivé duše se očišťují
Praha
10
pláčem a někdo v úzkosti sahá po psychofarmakách. Právě těmto
lékům
věnován
zajímavý článek
v rubrice
Zaujalo nás. Dozvíte distributor
27. 3. je
2013
17.00–18.00
Zkouška
1. stupně
online Možná máte pro strach
0 Kč
se, jak negativně nás může dlouhodobé užívání „pilulek štěstí“
uděláno. A možná že ne.
28. 3. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Vladimír Jelínek
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
poznamenat.
Každý, kdo někdy zažil pocity
Praha 10
Strach má velké oči aneb
Seznamte se
s fobií
19
strachu, dobře ví, o jak
2. 4. 2013
IV doby a kličkujete
Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na nepříjemnou
Výhledech 1234/8,
Kč
Jestliže
i vy jste9.30–15.30
se stali obětmiSeminář
uspěchané
situaci 620
se jedná.
Praha
10
životem v honbě za slávou a blahobytem, zbrzděte. Tempo, které
Někteří jedinci se se
strachem
potýkají pravidelně,
jste
pro váš organismus
zdrcující.
Čím více je člověk
někdy
dokonce i celý
Fobie může
vzniknout
9. 4.nasadili,
2013 je9.30–15.30
Seminář
III
Vladimíra
Málová
ECC,život.
Na Výhledech
1234/8,
1050zcela
Kč
stresován, tím hojněji se v něm množí negativní energie a toxické
neočekávaně a náhle
– a10
její údery bývají silné natolik,
Praha
zátěže. Zastavte se na chvíli a zkuste namísto zběsilých pokusů
že člověka většinou zcela ochromí. V tomto článku se
10. 4. 2013 9.30–15.30
Seminář II
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
o úspěch začít raději relaxovat. Ing. Jelínek vám v rubrice Cesty ke
dozvíte, odkud se vlastně bere strach, s jakými fobiemi
Praha 10
štěstí poradí, co pro to máte udělat. V rubrice Co nám zvedne
se setkáváme nejčastěji a které jsou naopak naprosto
17. 4. 2013
2. stupně tady u nás
distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8, 310 Kč
náladu
se zase 10.00–12.00
dozvíte, jak se Zkouška
stresem nakládáme
kuriózní.
Praha 10
v Joalisu.
17. 4. 2013 13.00–15.00 Zkouška 2. stupně
distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8, 310 Kč
Myslíte si, že jsme jediní, koho často sužuje smutek, deprese
Praha 10
a úzkost? Omyl. Citlivou duši mají také naši zvířecí přátelé. Divili
17. 4. 2013 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
online
0 Kč
byste se, kolik negativních pocitů může zažívat třeba takový pes.
Paní Mgr. Marie
23. 4. však
2013jen 9.30–15.30
Detoxikační
taktika
Málováse na stránkách
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
Nejde
o pocity. Ani lidé,
ale ani zvířata
nejsou imunní vůčiVladimíra
Vilánková
Praha 10
toxinům. I u nich se běžně objevují zdravotní problémy spojené
bulletinu pravidelně
s24.
hromaděním
škodlivých
látek
v
těle.
A
právě
v
souvislosti
s
touto
zabývá
tématy
z
oblasti
4. 2013 9.30–15.30
Seminář III
Marie Dolejšová
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 1050 Kč
problematikou pro vás MUDr. Josef Jonáš přichystal jedno velké
mikrobiologie. Bakteriím
Praha 10
překvapení. Jsou jím veterinární preparáty Joalis, absolutní
byly v našem bulletinu
7. 5. 2013
17.00–18.00
Zkouška 1. stupně
online
0 Kč
novinka
v metodě
řízené a kontrolované
detoxikace. Veterinární distributorvěnovány již dva
články. Třetí část seriálu pojednává
15.
5.
2013
9.30–15.30
Detoxikační
taktika
Marie
Dolejšová
ECC,
Na
Výhledech
1234/8,
620
Kč
sekcí vás bude pravidelně provázet naše nová posila,
o jedné z nejpočetnějších skupin – anaerobních
10 zvláštnosti, koho nejčastěji
RNDr. Daniela Svobodová.
bakteriích. Jaké Praha
jsou jejich
Bakterie –
třetí část
24
postihují bakteriální
infekce, jak se projevují 0a Kč
do jaké
17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
online
Možná si říkáte, že by bylo lepší,
míry můžeme tento problém ovlivnit detoxikací, se
4. 6. 2013
9.30–15.30
Seminář
IV emoce neměli. Svět bez Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8,
620 Kč
kdybychom
žádné
dozvíte právě
zde.
Praha
10
stresu a starostí, svět bez duševních poruch
a psychiatrů…
nezní to báječně? Jenže distributor
19. 6. 2013 10.00–12.00
Zkouška No
2. stupně
ECC, Na Výhledech 1234/8, 310 Kč
my nejsme krokodýli, abychom si mohli
Praha 10
proplouvat
životem
bez
emočních
vzruchů.
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected] nebo přímo na www.eccklub.cz
Jsme lidé – a ti jsou svou psychikou do
v sekci Vzdělávání
značné míry ovládáni. A proto: nebojme se
S radostí oznamujeme, že metoda řízené
emocí. Vždyť k nim patří i pocity radosti,
a kontrolované detoxikace podle
harmonie a absolutního štěstí. Snažme se
MUDr. Jonáše vítá ve svých řadách stále více
Brně Váš zájem nás těší, naplňuje nás odhodláním
proto každý den prožívat tak, abychom si večer před Přednášky
spaním mohli v příznivců.
říct:
„Stálo
to
za
to!“
a
chutí k dílu. Výsledkem
je celá řada nových myšlenek,
datum
čas
název akce
lektor
místo konání
cena
22. 5. 2013
Detoxikace podle
MUDr. Jonáše chytila druhý dech
14
6. 3. 2013
17.00–18.00
13. 3. 2013
9.00–15.30
20. 3. 2013
17.00–18.00
27. 3. 2013
9.00–15.30
2
30
vizí a projektů, jimiž
obohacujeme naše weby a
online
0 sociální
Kč
sítě. Přijměte proto náš dík, v klidu se posaďte
Seminář II
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
620 Kč
a přečtěte si, jaké novinky jsme připravili. Jsou totiž
www.bodycentrum.cz
Mgr. Alena Rašková
určeny právě vám.
Zkouška 1. stupně
distributor
Zkouška 1. stupně
distributor
Seminář III
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
online
ve
0 Kč
Slova označená * najdete
1050 Kč
straně 29.
bude upřesněno na
Slovníčku
pojmů na
www.bodycentrum.cz
březen–duben
marec – apríl 2013
9.00–15.30
Seminář I
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
místo konání
cena
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
620 Kč
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
620 Kč
bude upřesněno na
620 Kč
Bulletin informacnej
www.bodycentrum.cz
galerie preparátů
Bulletin
informační
a celostnej
medicíny
15. 5. 2013
9.00–15.30
Seminář II
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno
na
620 Kč
galerie
preparátů
Preparáty
k detoxikaci mozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
a celostní medicíny
www.bodycentrum.cz
Preparáty k detoxikaci mozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2 / 2013
2/2013
22. 5. 2013 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně
distributor
online
0 Kč
marec – apríl
březen–duben
orgány čínského pentagramu
29. 5. 2013 9.00–15.30
Seminář III
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na •
1050 Kč
•
Detoxikace
jednotlivých
struktur neuronů
www.bodycentrum.cz
orgány čínského
pentagramu
Èíslo bolo rada
spracované
Redakční
s využitím textov
z èeského vydania
aDetoxikace
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jednotlivých
strukturIVneuronů
5.gliových
6. 2013 buněk
9.00–15.00
Seminář
Mgr. Marie Vilánková 8
bude upřesněno
MUDr.na
Josef Jonáš 620 Kč
bulletin
Joalis
info 2/2013
www.bodycentrum.cz
a gliových buněk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ing. Vladimír•Jelínek
Joalis
5. 6. 2013
16.00–18.00 Seminář EAMset
Mgr. Marie Vilánková
bude upřesněno
na
310 Kč
Mgr. Spracovanie
Marie Vilánková
pre SR
www.bodycentrum.cz
•
Akcia 2+1 sa predlžuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ing. Lýdia
Eliášová
Joalis
online
12. 6. 2013
9.00–15.30
Detoxikační taktika
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno
nazpracování620 Kč
Redakční
[email protected]
Postřehy ze sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
www.bodycentrum.cz
•
Mgr. Alena Rašková
jídelní koutek
Grafickánebo
úprava
pre na
SR
[email protected]
Informace a přihlášky: Body Centrum s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: [email protected]
přímo
Čokoláda – sladká stálice s trpkým cejchem současnosti . . . . . . . . . . 12
Ivan
Sokolský
|
ywan
graphics
s.r.o.
www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání
tel. 602 694 295
jídelní koutek
www.ywan.sk
•
•
Čokoláda
– sladká
současnosti v. Ostravě
. . . . . . . . . .12
MUDr.
Jonáš
radí stálice s trpkým cejchemPřednášky
. datum
. . . . . . . . . .čas
. . . . . . . . . . název
. . . . .akce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lektor
. . . . . . . . . 14
MUDr.
Jonáš
radí
13. 3. 2013
9.30–15.30
Detoxikační taktika
Jana Schwarzová
novinky
. . . . . . . Joalis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Detoxikace
MUDr. Seminář
Jonáše Ichytila druhý dech . . . . . . . . . . . . . .
14
3. 4. 2013 podle
9.30–15.30
Jana Schwarzová
novinky Joalis
aktuálně
24. 4. 2013 9.30–15.30
Seminář II
Jana Schwarzová
Detoxikace podle MUDr. Jonáše chytila druhý dech . . . . . . . . . . . . . . . .14
Informační veterinární přípravky Joalis
7. 5. uvedeny
2013
17.00–18.00
Zkouška 1. stupně
distributor
byly
na trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15. 5. 2013 9.30–15.30
Seminář III
Jana Schwarzová
aktuálně
Informační
veterinární
přípravky Joalis
mýty
a legendy
o zdraví
12. 6.uvedeny
2013 9.30–15.30
byly
na
trh
.
.
.Seznamte
. . . . . . . .taktika
. . .s .fobií
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .Jana
. . . Schwarzová
. . . . . . .19
. .15
Strach má velké oči aneb.Detoxikační
se
Grafická
úprava
Tlac
v SR
Martina
Hovorková
místo konání Tlaèiareò P+M s.r.o.
cena
•
Budovate¾ská
Turany
Havlíčkovo
nábř. 2728,1, 038 53620
Kč
Vydavatel
•
Ostrava
Distribúcia
Joalis
s. r. o. v SR
Havlíčkovo nábř. MAN-SR
2728, s.r.o. 620 Kč
Orlická 2176/9
Ostrava Plzenská è.49, 040 11 Košice
130 00 Praha 3
Havlíčkovo nábř.
2728,•
620 Kč
IČO 25408534
Redakcní rada
Ostrava
www.joalis.eu
MUDr. Josef Jonáš
0 Kč
•
Ing. Vladimír
Jelínek
Tisk
Havlíčkovo nábř.
1050 Kč
Mgr.2728,
Marie Vilánková
Ostrava
KR print s.•r. o.
Redakcní
Vinohradská
1336/97620 Kč
Havlíčkovo nábř.
2728,zpracování
Mgr.
120
00Petra
PrahaKotková
2
Ostrava
[email protected]
•
Účastníkům vzdělávání
v Ostravě doporučujeme Seminář IV absolvovat v Brně dne 4. 4. 2013 nebo 5. 6. 2013
tel. 602 681 495
zachyceno
v síti o zdraví
Distribuce v ČR
mýty a legendy
Mgr. Alena
RaškováOstrava,
Informace
a
přihlášky:
Jana
Schwarzová,
Havlíčkovo
nábřeží
2728
(budova
Technoprojektu),
702
00
Ostrava
–Company
Moravská
Economy Class
s. r. o.
Antidepresiva
nás
nespasí!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strach má velké
oči
aneb Seznamte
se s fobií . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
. .19
[email protected]
tel.: 775 312 766
Na Výhledech
1234/8
tel. 602 694
295
100 00 Praha
• 10
cesty
ke
Seminář
I –štěstí
úvod do detoxikace. Seznámení s rozdělením toxinů v lidském organismu a jejich působením, čínský pentagram a jeho
zachyceno
v síti
Grafická úprava
www.eccklub.cz
souvislosti. Vvizualizace
rámci semináře
je provedeno
ukázkové
si odnášejí
vztahů v čínském
Meditace,
a jejich
přínos pro
lidskéměření,
zdravíúčastníci
. . . . . . . . . . . .
21CD s podrobným vysvětlením
Martina Hovorková
[email protected]
Antidepresiva nás nespasí! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
pentagramu.
• 415
tel.:s 274
781
Seminář II – navazuje na Seminář I. Účastníci se naučí využívat čínský pentagram v praxi a jsou seznámeni
logickou
diagnostikou.
Vydavatel
mikrobiologie
Seminář
III
–
účastníci
se
naučí
prakticky
diagnostikovat
pomocí
přístroje
Salvia.
Je
vysvětleno
a
předvedeno
správné
nastavení
Joalis
s.r.o.
cesty ke– štěstí
Bakterie
třetí část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Expediční centrum
přístroje Salvia a jeho používání v praxi. Seznámení s počítačovým programem EAM pro diagnostiku.
Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3
Meditace, vizualizace a jejich přínos pro lidské zdraví . . . . . . . . . . . . . .21
U ŘepickéIÈO
zastávky
1293
25408534
Seminář IV – teorie fungování informačních preparátů, imunita, mikrobiologie, toxiny. Seminář vede Mgr. Marie
Vilánková.
386 01
Strakonice
pre
inšpiráciu
www.joalis.eu
Seminář V – tematické semináře
[email protected]
•
Detoxikačná
poradňa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detoxikační
taktika
– praxe
v poradně, etika terapeuta, přístup ke klientovi, jak 28
klást dotazy, využití techniky (EAM set, Salvia, …).
mikrobiologie
Evidován
pod321
è. MK
tel.: 383
741ÈR E 14928
Účastníci
absolvovat
Bakteriemusí
– třetí
část . .S1,
. . .S2. .a .S3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Foto na titulní
• strane a na str. 32
dotazník
www.samphotostock.sk
Evidován
pod č. MK ČR E 14928
Kongresový
den detoxikační medicíny v Brně29
s Mgr. Marií
Vilánkovou
•
Máte domácí
zvíře? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
Spoleènost Joalis s.r.o.
pro inspiraci
a Ing. Vladimírem Jelínkem – 23. 3. 2013Foto na titulní
straně
a na str. 32
má certifikovaný systém øízení
Co nám zvedne
náladu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
slovníček
pojmů
www.samphotostock.cz
Témata kongresového dne:
kvality dle normy ISO 9001.
online
•
dosažení výborné paměti
. . . . . . . . . . . . Ing.
. . . V.
. . Jelínek:
. . . . . .Nádory
. . . . . a. .detoxikační
. . . . . . . . postupy
. . . . . . s. nimi
. . . .spojené
. . . . . .•. Tajemství
29
Společnost
Joalis
s. r. o.
Mgr.
Marie
Vilánková:
Lidské
vztahy
a
z
nich
vyplývající
emoce
jako
příčina
zdravotních
problémů
•
Klouby
a
pohybový
aparát
dotazník
má certifikovaný systém řízení
kalendář
akcízvíře? . . . . .Kongresový
Máte domácí
. . . . . . . . . . . . den
. . . . .detoxikační
. . . . . . . . . . . . .medicíny
. . . . . .29 v Praze
kvality dle normy ISO 9001.
Připravované akce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s Mgr. Marií Vilánkovou a Ing. Vladimírem 30
Jelínkem – 27. 4. 2013
slovníček pojmů
Témata kongresového dne:
. Ing.
. . . V.
. .Jelínek:
. . . . . .Játra
. . . .jako
. . . významný
. . . . . . . .metabolický
. . . . . . . . .a. detoxikační
. . . . . . . . .orgán
. . . . .• .Koncentrace
. . . . . .29 mysli a její zásadní vliv na zdraví člověka
Mgr. Marie Vilánková: Nádory prsu • Nervový systém a jeho detoxikace
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected]
kalendář akcí
nebo www.joalis.cz.
Připravované akceTémata
. . . . .kongresových
. . . . . . . . . .dnů
. . . a. přihlášku
. . . . . . . naleznete
. . . . . . . .na
. . www.eccklub.cz
. . . . . . .30
březen–duben
2013
marec
– apríl 2013
3
31
Ve starořeckém bájesloví vystupovala Psyché jako bohyně
Co nám zvedne
náladu?
duševní krásy a kupodivu byla i milenkou Erota, bůžka lásky.
Nevyzpytatelné zimní počasí
si rádo
pohrává
s našíže
náladou.
Abyataké
ne. Představte
si jedna
krásný bez
zimní den
Snad
z toho
vyplývá,
psychika
láska
se milují a
strávený daleko od městského ruchu… Je lehce pod nulou, obloha jako vymetená, sluneční paprsky se
druhé nemůže být. Každé slovo, v němž se objevuje výraz
odráží od třpytivých závějí sněhu a pohladí po tváři i po duši… No řekněte, kdo by se neusmíval? Jenže
vystihuje
nějaký
k duševním
projevům.
leckdy se slunce schová„psycho“,
za šedá mračna,
sníh se
střídá svztah
deštěm,
závěje s ledovkou,
a to všechno právě
ve chvíli, kdy jsme v tom největším pracovním shonu, anebo se brodíme zašedlým marastem, abychom
stihli nastoupit do přeplněné tramvaje.
Změny nálad se nevyhýbají nikomu – ani osazenstvu firmy Joalis. Říká se, že nejlepší obranou je útok,
a proto se každý z nás snaží se špatnou náladou bojovat, jak jen to jde.
Psychické
MUDr. Josef Jonáš
(zakladatel metody řízené a kontrolované
detoxikace, spolumajitel a jednatel společnosti
Joalis)
„Poslední dobou mám stále častěji pocit, že je mi
tak dobře, že už to snad ani lepší být nemůže…“
Denisa
Pitnerová
poruchy
(asistentka
MUDr. Josefa
Jonáše)
„Jsem
gurmán a umím si život vychutnávat po
Mgr. Marie Vilánková doušcích. Zaručeně mě povzbudí relax na
(spolumajitelka společnosti Joalis, jednatelka a majitelka společnosti ECC)
milovaném ostrově Madeira, kam se společně
„Náladu mi zaručeně zvednou mé děti,
se svým přítelem každoročně vracím, dále
i když přiznávám, že někdy je to adrenalin
pak posezení s přáteli v příjemné restauraci
zkrotit tři divochy. A další zlepšovák nálady
u kvalitního jídla a vína.“
je sport – třeba tenis, lyžování, … Hlavu si
sychiatrie vzniká spojením slov psyché má za základ neurologické (organické) něné metody zobrazovací, tedy metody,
také čistím pravidelnými procházkami
a iatrós, tedy lékař duše. Jedná se změny na mozku. Také jiné organické du- které ukazují obraz mozku. Obvykle se
v ostrém tempu nebo třeba během.“
o léčení duševních chorob, zatímco ševní poruchy se mohou pohybovat na po- musí spoléhat na rozhovor či pozorování,
psychologie, slovo vzniklé složením psycho mezí psychiatrie a neurologie. Mnohé ne- ale také na psychologické vyšetřovací memoci, Alena
napříkladRašková
tělesné (včetně různých tody, tedy různé formy testů. Testy bývají
a logos, je věda o zákonitostech a proje- Mgr.
infekcí), mohou provázet psychické symp- dvojího typu. Jedním je testování za povech duševní činnosti člověka. Lidé si po- (šéfredaktorka)
Ing. psychiatra
Vladimír
Jelínek často ple- „Často
moci určených otázek a druhým jsou testy
tomy. jsem
Mluvíterčem
se o sekundárních
projevech,
volání
a psychologa
posměchu kvůli
své údajné
(spolumajitel
a
jednatel
společnosti
jelikož primárním
(základním)
tou. Psychiatr je lékař, který
může léčit dětinskosti.
Ale zjistila
jsem, že projevem
právě tatoje projekční. Tyto testy zahrnují například inJoalis, majitel
ECC)
terpretaci určitého abstraktního obrazu,
nějaké zcela
jinéšťastnou.
onemocnění
duševní
nemocispolečnosti
různým způsobem,
napří- vlastnost
mě dělá
Když (například
je mi smutno,
„Co
mi
zvedne
nějaké skvrny,
barvy nebo
se člověk připoblouzní-li
člověkzaradovat
v horečce znebo
trpí-li třeklad podáváním léků, ale také šoky nebo dokážu
se rychle
maličkostí
– z domácích
bramborových
placek,
náladu?metod,
Pokud zatímco ba pokročilým stadiem syfilis apod.).
dobňuje
k nějaké
rostlině či olejem
zvířeti. Z odpomocí psychologických
z telefonátu od rodičů, … V zimě mě potěší horká
koupel
s levandulovým
počasí dovolí,
povědí
se usuzuje
na různé
duševní popsycholog smí používat
pouze tak
psycholo- a hrnek čokolády, v létě mě do fantastické nálady
dostávají
vodácké
výlety.“
stoprocentně
běžky.léky Záludnosti psychických poruch
chody. To je záležitost specializovaných
gické metody, nesmí
tedy používat
Běžeckáa stopa
ani jiné fyzikální metody
je absolventem Použil jsem slovo organický. Pod tímto klinických psychologů, kteří se mohou věčerstvě upravená
vysoké školy se zaměřením
na různé apli- pojmem
rozumíme
fakt, že v lidském novat buď těmto diagnostickým metoKarolina
Zarzycká
kace psychologie. rolbou, sníh je
organismu
nastaly takové změny, které dám, anebo různým formám psychotera(asistentka)
trochu přimrzlý,
jsou hmotně
prokazatelné.
Prokazují
se a pie.
„Pokud vyjde
pěkné slunečné
počasí
do toho se
krásné jasné slunce,
třebacelá
zobrazovacími
metodami,
jako
Kde sídlí psychika?
rodina i se psy
vypravíme
najsou
výlet či za sportem,
dvě hodiny
odpoledne,
stromy
všude
CT* se
(Computer
Tomography),budu
Duševní
nemoci
jsou nemoci,
které
se pro- rentgen,
Cospokojená.
psychiatr, to názor
příjemně
unavíme, stoprocentně
okolo,
přitom
nebrání
pohledu
a
další
metody.
Někdy
se
také
jevují
v ale
našem
chování,
v obsahu
řeči, ne- ultrazvuk
Také
v psychiatrii vládnou dva tábory.
A je jedno, jestli si vyjedeme na kole podél Vltavy,
do okolí, teplota
tak …
-5 Duševní
stupňů…“
až pitvou,
ale vždy majíužíváme
hmotnou
obvyklým
jednáním,
chorobu prokáží
V horách
současné době je výrazně silnější tábor
projdeme
se Stromovkou,
si na
psychiatrických
někdy můžeme poznat na první pohled podstatu.
tzv. biologických
psychiatrů. Tito lékaři ponebo U
jdeme
bruslit. Takénemocí
návštěvyobkoncertů,
na
hmotnou
podstatu
nejsme
schopni
právě díky těmto zvláštnostem, jindy však vyklekteré
kládají
duševní
choroby
za důsledek změn
se snažím chodit aspoň jednou za 14 dní, mi
Mozek duševně
nemocného
člově- si,
bývá naopak skrytá a můžeme na ni po- nalézt.
v mozku
a tyto důsledky se snaží řešit chespolehlivě
zvednou
náladu.
Zatančím
popovídám
Dana
vypadá velmi
často
jako mozek
mýšlet teprve po rozhovoru s nemocným ka totiž
mickými léky. Druhý, podstatně menší tás kamarády,
parádně
se odreaguji
od zážitků
Táborská člověka
zdravého.
postupným
jedincem, případně díky dlouhodobému
bor, dimenzi.“
tvoří psychiatři, kteří duševní choroby
všedních
dnů, Scítím
se být v pronikájiné, euforické
pozorování. Některé duševní(asistentka
choroby se ním do menších struktur (molekulární bio- vysvětlují jako projevy různých psychických
vedení firmy)
totiž nemusí projevovat nepřetržitě,
ale logie) a při pronikání do genetických vlivů, a proto se v léčbě snaží využít výstruktur sice určité změny nalezneme, hradně psychologických metod (psychoteprojeví se někdy za delší čas. „Právě
zcela přesto se však stále hovoří o poruše orga- rapie, arteterapie, ergoterapie, hipoteraProtože psyché bývala vždy zažívám
umísťována
období.
do mozku, zkoumá psychiatrienové
mozek
a je- nické (když vidíme změny v hmotě mozku) pie, … ).
Dana Poštulková
Narodilo
se méa neorganické (když změny v hmotě mozho vliv na tyto projevy. Mozek
ovšem
V systému psychiatrické péče najdeme
(administrativní pracovnice)
první vnouče,
a protože
se porod
neobešel ku nevidíme).
zkoumá
i jiný lékařský
obor,
a to neurolopsychiatrické ambulance, ordinace, oddě„Bohužel asi nebudu příliš originální, ale má odpověď
bez Mnohdy
komplikací,
náladu mi
teď zvedne
Psychiatři se od ostatních lékařů liší tím, lení nemocnic, léčebny, specializované psygie.
se projevy
mohou
týkat jak
zní takto: Náladu mi pokaždé zvedne můj vnouček
každá dobrá zpráva.
Především
ta, že jsou že jim k diagnóze jen málo pomáhají růz- chiatrické léčebny, … Zvláště v zahraničí se
neurologických
problémů,
tak psychiatrica pobyt na horách. A protože jsem původem z Moravy,
obě problémů.
holky, vnučka
její maminka,
kých
Jdei například
o demenci, né laboratorní metody, rozbory krve, mo- můžeme setkat s různými psychiatrickými
potěší mě zaručeně také sklenka dobrého vína.“
v
pořádku.“
tedy úbytek duševních schopností, který či a také jim mnoho nepomáhají ani zmí- komunitami, tedy společenstvím, které ži-
P
28
4
březen–duben
březen–duben
2013
marec – apríl 2013
dotazník
charakter,
je v nějakém prostředí (např. na statku ne- V současné době se užívání antidepresiv má paranoidní myšlení bludný
bo se setkává v prostředí chráněné dílny rozšířilo i na jiné skupiny psychických prob- eventuálně je reakcí na halucinace, zatímaj.). Je to důsledek probíhající diskuze lémů – lidé je masově užívají na úzkost, sta- co u psychopatie je takové myšlení souv psychiatrii, která trvá již několik staletí. vy paniky, obsedantní stavy, tedy nejen sta- částí osobnosti. To je pro psychiatrii záPůvodně se totiž duševně nemocní lidé vy, které se označují jako deprese. Jinou sadní rozdíl, protože u psychózy je možné
zavírali do blázinců, kde se velmi často velkou skupinou léků jsou antipsychotika, symptomy ovlivnit léky, zatímco u psychoVážení okovy,
terapeuti,
omezovali
svazováním, svěracími která se používají k léčbě psychóz, ale opět patie nikoliv. O duševních chorobách by
k velké
radosti
klientů
MUDr.
Jonáše,
kteří
mají
své
domácí
oznamujeme,
bylo možné
hovořit ještě velmi dlouho.
je možné
využít
je ve
i pro
jinépéči
duševní
prob- mazlíčky,
kazajkami
atd.
Ve Francii
však došlo
k psyže byly
na trhTamější
uvedeny
přípravky
Joalis.V detoxikačních poradnách se s duševnílémy. Třetí veterinární
vekou skupinou
jsou anxiolytichiatrické
revoluci.
lékařdlouho
Philippeočekávané
Pinel osvobodil duševně nemocné z okovů ka neboli léky proti úzkosti. V menší míře mi problémy setkáváme často. Varuji detoxikační POJĎTE
terapeutyDO
před
prací S
seNÁMI!
schizov psychiatrii
používajíDOST
i různé
jiné
léky, CHEMIE!
a dal
jim volnost.
Výsledkem
bylbude
fakt,dobrou
že li- se
Věříme,
že tato
skutečnost
zprávou
pro vás
UŽ
BYLO
TOHO
protože
k této práci
je své
třeba mít
se snaží vyřešit patologické
duševní frenikem,
dé se
zbavovali
strachu
z duševních požádat
cho- které
všechny,
proto
si vás dovolujeme
o vyplnění
Oslovte prostřednictvím
tohoto
dotazníku
také
nejen
o průběhu
tohoto
léky proZjistěte,
ADHD*. zda
rob,stručného
protože se
ukázalo, že duševně ne- projevy, např. některé klienty.
dotazníku:
i onimnohé
sdílejíznalosti
domácnost
s nějakým
společnosti
mocní lidé nejsou tak nebezpeční, jak se Rovněž se ve farmakologické
domácím
zvířetem.onemocnění, ale často také zázemí, které
dosud
tradovalo.
Od té doby
Máte
nějaké domácí
zvíře?probíhá ne- snaží vyřešit léky na demenci, využívají se nám v detoxikaci pomáhá. Snadno se pak
může ocitnout
v nebezpečí,
na drogách
ne- terapeut
přetržitě debata o tom, zda je potřebné
ANOi léky k potlačení závislosti
Velice
vám děkujeme
za spolupráci,
která napomůže
tomu,ale
může způsobit
značné potřebám
problémy
skupiny
uží- taképreparátů
duševně nemocné držet uzavřené v léčebNE bo alkoholu, ale ty tři největší
aby vývoj
veterinárních
Joalis odpovídal
klientovi, jeho rodině i okolí. Přestože
antinách,
anebo
pro
ně zřídit co nejsvobod- vaných léků jsou stále antidepresiva,
Pokud
ano,
jaké?
našich zvířecích
klientů.
podávání antipsychotik není optimální
nější podmínky k životu.
psa psychotika, anxiolytika.
proces,
na úrovni,
kterou
v detoxikaci
Duševní nemoci totiž obvykle probíhají
kočku
Zkusili jste vy nebo
vaši klienti
podávat
svým
v preparáty
současné době
máme,
není
chronicky, dá se říci od vypuknutí do smrti,
jiné Od neuróz po psychopatii
zvířátkům humánní
Joalis?
Podělte
seradno
s námisi
s těmito
paranoidních
psychóz
zahráa psychiatři v současné době umí pouze Psychické nemoci dělíme
sku- Na
o do
svéjakýchsi
zkušenosti!
vaše typy
příběhy
se těšíme
na níže
vat.
potlačovat
symptomy,
nedokáží léčit příči- pin. Hlavní skupiny jsouuvedených
Jaké jiné
zvíře máte:
neurózy (funkční
kontaktech.
ny. .......................................................................................................
Existují ovšem také duševní choroby, poruchy mozku) a psychózy. Do neuróz
které mohou proběhnout akutně (jednou spadá například úzkostná
neuróza,dotazníky
depre- Emoční
Vyplněné
a své příběhy
trápení
posílejte buď elektronicky
dvakrát
život),
a jsou nemoci,
které
ma- zvíře/zvířata,
Dejtezasvým
klientům,
kteří mají
domácí
sivní neuróza, fobická neuróza,
obsedantna e-mail:
[email protected],
anebo poštou
na adresu
Velmi často se setkáváme
s emocionálními
jí záchvatovitý
průběh.
Mezi záchvaty
možnost, aby
se seznámili
s novou (reveterinární
řadouhysterická
–
ní neuróza,
neuróza
aj., zatímOrlická 2176/9,
130 00
Praha 3. Lidé se na nás obracejí s pociporuchami.
cidivami,
relapsy)
se člověk přípravky
projevujez vývoje
informačními
veterinárními
MUDr. se
Josefa
co psychózy
dělí na dvě další skupiny: ty úzkosti, které dříve
Za tlumili
sekci Joalis
léky,Animal
ale již
duševně
zcela normálně. Jedná se např. maniodepresivní psychóza a schizofrenní rozpoznali nebezpečí
Jonáše.
RNDr. Daniela
Svobodová
vycházející
z jejich
o maniodepresivní onemocnění, při němž psychózy. Při maniodepresivní psychóze dlouhodobého užívání. Svěřují se nám
mezi atakami deprese či mánie nejsou na- nemocný trpívá depresemi, které se even- s nejrůznějšími strachy. Občas se setkávárušeny žádné psychické funkce. Jiné cho- tuálně střídají s manickými stavy. Schizo- me také s nutkáním (obsesemi), mnohdy
roby se naopak projevují trvale narušený- frenní psychózy jsou stavy, při nichž se vy- však nedokáže ani klient, ani my rozpomi psychickými funkcemi… A tak se tito skytují bludy nebo halucinace, nejčastěji znat, že jde o nutkání. Typické je při nějalidé trvale vyčleňují ze společnosti.
oboje. Do škály duševních chorob nepatří kých nezvyklých úkonech, jako je třeba
pojmů
jen všeobecně známé duševní problémy. opakování slova,slovníček
návrat do již zamčeného
Psychiatrie se zabývá například i závislost- bytu, přeskakování kanálů, mytí rukou
Štěstí v pilulkách
apod. Za nutkáním se však může skrývat
Některé duševní nemoci mají nezvratné mi.
K psychiatrickým diagnózám patří i úby- i třeba obezita způsobená nutkavým požídůsledky na stav mozku, tedy v průběhu
této nemoci dochází k již zmíněným orga- tek duševních schopností. Oligofrenie je váním jídla nebo shromažďování potravin
duševních
který má vCHOROBA
domácnosti,
shromažďování
zbytečných
PSYCHOSOMATICKÁ
– jedná
se o nemoc,
na jejímž
nickým
na mozku.
U jiných
ne- úbytek
ADHD –změnám
neboli Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder.
Poru-schopností,
vrozený scharakter
v domácnosti
celá
řada
dalších úkovznikuseseoligofreniz velké částivěcí
podílí
nejen tělo, aale
také
psychika.
K tymocí
ani poseprůběhu
trvajícím
několik
de-pozornosti
cha, která
vyznačuje
typickou
ztrátou
hyperakti-(člověk
narodí).nedokáOligofrenii
můžeme
dále dě- nů, které
se skrývají
v našem běžném
žipickým
psychosomatickým
chorobám
patří bronchiální
astma, růzsítek
nedojde
k Dítě
žádným
takovým kem
vitou vlet
dětském
věku.
je nesoustředěné,
roztržité,
lit na idiocii,
a debilitu.
Naprotizánětlivá
votě. onemocnění, žlučníkové kameny aj.
druhy ekzémů,
změnám.
se duševní
nemoci
že setr-vatV uminulosti
jedné činnosti,
je silně
impulzivní.
Přesné imbecilitu
příčiny né
úbytek duševních
schopnosSetkat
se rovněž
můžeme
s agresí, která
Psychosomatické
poruchy
vznikají
v důsledku
dlouhodobého
streléčily
často bizarním
například
onemocnění
nejsou způsobem,
dosud známy.
Chcete-litomu
se o získaný
hyperaktivitě,
tí se
nazývá demence,
může
mít růzse toleruje
u dospělých
povahová
su a jsou
často
provázeny
záchvatovitými
stavy jako
(astmatické
zánamáčením
do studené
svazováním
způsobech její
léčby a vody,
dalších
prospěšných
metodách
dozvě- která
né příčiny
(např.
v současnosti
popu-záchvaty
úchylka,
ale hůře
je vnímána
u dětí při jechvaty, velmi
žlučníkové
atd.).
V případě
psychosomatických
nebo
otáčením
v mechanické
odstředivce.
dět více,
navštivte
sekci Chování
v Akademii
Bambi
klubu
Demence
jich existenci
v kolektivech.
Pod různými
chorob je vhodná
důkladná
detoxikace
a psychoterapie.
Postupně
se začalo s užíváním různých lé- lární Alzheimerova demence).
(www.bambiklub.cz).
kových léčebných prostředků, až celkem pochopitelně může z různých důvodů na- nemocemi se skrývá i tendence k autoi v mladém
věku, nejen
ve starém –věagresi, část
sebepoškození.
Vyskytuje
typicTELENCEFALON
je největší
našeho mozku,
čemužse
odpovínáhodou
došlo
k objevu
psychofarmak.
CT – neboli
počítačová
tomografie.
Jedná sestat
o speciální
rentgeku. je zobrazena ve dá i český výraz „velkýkymozek“.
u autoimunitních chorob, ale nalezneStalo
se tak vyšetření.
ve chvíli, kdy
se hledal lék, část
kte- těla
nologické
Rentgenovaná
Kkteré
dalším
psychiatrickým
diagnózám me ji zcela pravidelně také u lidí, kteří drží
rý
by umožnil
přežít počítačové
podchlazenívyhodnocení,
organisvrstvách.
Následuje
dokáže
zaporucha
které se–všeobecpřísné
diety nebo
asketické
forjedná se o velmi
infekční
onemocnění.
Najiné
vině
je látka exomu,
které bylo
třeba vyvolatodchylky
při operacích
znamenat
i ty nejdrobnější
a vady.patří
Výsledkem
je osobnosti,
velice TETANUS
ně vyšetřením
říká psychopatie,
anomálmybakterie
života. Clostridium
Pochopitelně
se setkáváme
toxin, kterou
produkují
tetani,
žijící hojně
na
srdci. Ukázalo
se,příslušnou
že vynalezený
lék Před
podrobný
obraz řezu
částí těla.
se pa- eventuálně
nízvýrazní
osobnost
(podle vstupně
také as vdepresemi.
trávicímporuchy).
traktu dobytka
půdě. Pokud tato bakterie vnikne
ovlivňuje
psychiku
duševně
nemocných.
cientovi může
podat
kontrastní
látka, která
případné
rodí.
Nej-začne
Pro
detoxikaci toxin,
je důležité,
dnes dokádo člověk
otevřené
rány,
produkovat
kterýže
postupně
naOd
té vdoby
nastala
éra chemoterapie Rovněž psychopatem se
rozdíly
orgánu
a tkáních.
osobnosti
aso- Dochází
žeme tyto
emocionální
patologické
padá
nervovýjesystém.
k příznakům,
jako
jsou pocení,jevy
nea farmaceutické společnosti vytvářejí je- známější forma poruch
psychopatie,
člověk
není
schozařadit
ke konkrétním
strukturám
v mozbolesti
zad.
V další
fázi vznikají
mohutné
svalové křeče.
Teden
lék za druhým.
Za zhrubaSpojuje
šedesátstřední
let, ciální
DIENCEFALON
– mezimozek.
mozek
s mozkový-kdyklid,
statut je
společnosti.
ku. Tyto
struktury jsou
toxiny,
velice závažné
onemocnění,
kterézatížené
může vést
až
během
nichž trvá éra farmakologie dušev- pen přijmout sociální tanus
mi polokoulemi.
psychopatie,
a proto
projevují
aktivitu.
k celkovému
selhání srdce
nebo
dušení s patologickou
následkem smrti.
Důleních nemocí, však nedošlo k výraznému Nebezpečná je i agresivní
nebo
kverulantní
Jakočkování.
k tomu dochází? Emocionální jevy jsou
proto
je pravidelné
posunu.
Nelze tedy
říci, žemozek,
by se dnes
MEZENCEFALON
– střední
tvořívyčást hysterická
mozkovéhopsychopatie
kmene. žité
ráběly léky na duševní nemoci, které by psychopatie (těmto lidem se česky říká běžným projevem našeho života. Přiměře„sudiči“,
jelikož se
nepřetržitě
o něco souná úzkost,
strach,
přiměřená agrese,
smuTRANSMASTNÉ
KYSELINY
– jinak
také transizometry
mastných
byly
účinnější
než–tyjevyrobené
před deseti
PANICKÁ
ATAKA
záchvat, který
se dostavuje
při panické
podí). Provází
Nebezpečí,
s nímžkyselin.
se můžeme
– to vše
jsou postupů
normálníztužování
průvodci našeho
Častosetkat
vznikajítek
během
starších
rostlinnebo
dvacetivznikají
lety. neočekávaně a spontánně.
ruše. Ataky
je množjak při
některých
psychózách,
takapři
psy- života.
Jakmile toxin
poškodídruhů
tato emoných tuků
především
při přepalování
některých
tuků
Léky
se pakzdělí
podle
vlivu na různé
ství
příznaků
oblasti
vegetativního
nervového
systému,
dostachopatiích,
se nazývá
myšlení.
cionální
centra,
se zvýšenými
(olejů). Problém
nastává
ve chvíli,
kdysetkáme
se těchtosetransmastných
mozkové
struktury.
psychiatrii
se nejvíce
vuje se pocení,
třes,Vtlak
na hrudi,
obtížné dýchání,
tušení
smrti paranoidní
Znamená
to samékyselin
jako vztahovačné
i pocity,
které
ovšemTyto
nejsou
bezv lidské stravěprojevy
objeví příliš
velké
množství.
kyseliny
používá
antidepresiv,
tedy
léků, které
nebo strach
ze zešílení.
Pacienti
jsouměobvykle
během to
záchvatů
myšlení. záchrannou
Toto myšlení jetotiž
nejen
nepříjemné,
významné.
Nejen
že je
pociťujeme
negazvyšují
cholesterol
a s ním také
riziko
vzniku
kardiovaskuly
původně
odstraňovat života,
depresečasto
(obvykle
vyřazeni
z normálního
volají rychlou
Zvláště
u psychóz tivně jako problém, ale způsobují i stres
lárních
chorob.
působením
na serotoninový
mediátor). ale i velmi nebezpečné.
službu s podezřením
na infarkt.
Máte domácí zvíře?
✂
pro
téma
inspiraci
měsíce: když duše trpí, strádá celé tělo
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
!
29
5
Čeleď
a mají Bacteroidaceae
dopad na vznik –různých
běžné bakterie
somatictrávicího
kých poruch.
traktu, podílí se na trávení. Pro
organismus
Rozpoznáníjsou
mozkových
ve správném
struktur,
poměru
které
kzaostatním
tyto emoce
bakteriím
odpovídají,
potřebné,
umožnilo
protože
popři
mýšlet
jejichna
absenci
detoxikaci
dochází
těchto
k zánětům
částí mozku
střeva.
a následně
Naopak při
očekávat
přemnožení
normalizaci
se zvyšuje
tohoto
riziko
emocionálního
nádorových onemocnění.
projevu. Emocionální
Proniknou-li
podo
ruchy
těla,
mohou
způsobují
mít charakter
hnisavé bakteriální
jen jisté nepříinfekce.
jemnosti,
Složení
ale mohou
bakteriální
dosahovat
mikroflóry
až síly lze
neovlivnit
moci, především
stravou avdetoxikací
případě depresí,
střev. úzkostí
Rod
a strachu,
Bacteroides
které –doslova
běžně obývají
paralyzují
zažívací
život
trakt,
člověka.
kdeDíky
se podílí
detoxikaci
na trávení,
mámedále
šanci
dutinu
zasaústní,
hovat horní
do těchto
cesty problémů
dýchací, vaginu.
lépe než
Nejdůkdoležitějšími
koliv jiný. druhy jsou B. fragilis, B. thetaiotaomicron. Jsou zodpovědné hlavně
za
infekcejménem
v dutině břišní,
Škůdce
cukrmediastinu (prostor
mezi plícemi),
malé
vagině,
Upozorňuji
na jeden
jev,pánvi,
o kterém
jsemduse
tině
ústní.
beta-laktamázu,
která
dosud
nikdyTvoří
nezmiňoval.
V mozku, přesněblokuje
účinek
beta-laktamových
ji řečeno
v mozkových
buňkách antibio(neurotik.
Přijako
přemnožení
mohoutkáni
způsobovat
nech)
i jinde v nervové
vznikají
průjmy,
zánět
slepého střeva.
K jejich
přeelektrické
potenciály,
které pak
můžeme
množení
vinou
pokládat dochází
za energii
šířícístravy
se po obsahující
nervových
velké
množství
masa
a tuků.spojujících jedvláknech,
ale i po
drahách
Rod
Bilophila
– bakterie
notlivé
nervové
strukturytrávicího
v mozku traktu.
a pravPři
průniku střevní
stěnou způsobují
hniděpodobně
– prostřednictvím
elektromagsavé
onemocnění
v těle,
časnetického
vlnění kdekoli
– i mimo
tytovelmi
nervové
to
také
abscesy potenciály
v játrech avznikají
žlučových
cescesty.
Elektrické
v každé
tách,
odolávají
účinkům
buňceprotože
díky reakci
kyslíku
s cukry.žlučových
Při porukyselin.
še metabolismu cukru však může dojít k poRod
Parabacteriodes
– podobný
roduporuBacruchám
této elektrické
aktivity. Tyto
teroides,
bakterie
mají
vliv naaredukci
záchy mohou
být velmi
diskrétní
projevovat
nětů
trávicím traktu.
se jenvkumulováním
potenciálů s následnýRod
Porphyromonas
bakterie,
kteréprojeběžmi výboji,
ale dokáží–být
také silné,
ně
osidlují
dutinuformami
ústní, zažívací
a urogevující
se různými
epileptických
zánitální
chvatů.trakt.
O tom však nechci nyní hovořit.
Rod
Prevotella
– bakterie
traktu,
Poruchy
elektrické
aktivitytrávicího
však vedou
i ke
ústní
vaginální mikroflóry.
Vyvolávají
vznikuazáchvatovitých
emocionálních
probonemocnění
horních
cest dýchacích,
hlavlémů, které člověk
pociťuje
jako velmi
obně
angíny,
často jsou
to angíny
bez prokátěžující
a stresující.
Mezi
ně například
patří
zání
průvodce,
které při
se opakují,
protože
tzv. panická
porucha,
níž je člověk
zcela
blokují
účinek
antibiotik.
Také
ochromen
záchvatem
úzkosti.
V tustojí
chvíliza
se
chronickými
záněty
středního
dutin,
buď obrací na
zdravotnictví
a ucha,
volá rychlou
záněty
nehtového
infekce rodinu,
močozáchrannou
službu, lůžka,
nebo zatěžuje
vých
cest.není
Jsouschopen
jedním ze
spolupůvodců
protože
zůstat
sám, není
parodontózy.
schopen cestovat, docházet do práce a poRod
Tannerella
– bakterie
způsobující
zádobně.
Tak se mohou
zvýrazňovat
i jiné
něty dásní, spolupůsobí při vzniku parodontózy.
Čeleď Porphyromonadaceae
Rod Odoribacter – bakterie trávicího
ústrojí, vaginy, při přemnožení mohou
způsobovat problémy.
Čeleď Rikenellaceae
Rod Rikenella – bakterie trávicího traktu,
produkují mastné kyseliny (zejména propionovou), které mohou dráždit.
Řád Bifidobacteriales – bakterie trávicího traktu (podstatná součást střevní
mikroflóry), ústní dutiny, vaginy
Čeleď Bifidobacteriaceae
Rod Bifidobacterium – s druhem Bifidobacterium dentium (eriksonii), bakterie
mohou způsobovat záněty v ústní dutině,
podílet se na zubním kazu a zánětu dásní.
Tento typ bakterie je podstatnou součástí
zubního plaku. Při průniku do krevního
oběhu může dojít k zánětu srdečního svalu.
26
6
…). Buďsesekoncentroval,
vinou poranění
emocionální
poruchy, –například
učit, špatně
byldostanou
unavený.
Řád
Clostridiales
většinouzáchvat
půdní cum,
strachu ažosidlují
fobie, záchvaty
agresivity
a pobakterie,
hlavně sliznice
trávicího
dobně.člověka a zvířat.
traktu
Zde jeClostridiaceae
potřeba nejen –detoxikovat
určité
Čeleď
většinou půdní
mozkové účastní
struktury,
věnovat se
i porubakterie,
se ale
hnilobných
procesů,
chám mohou
metabolismu
cukru. střevo
Máme-li
na
které
kolonizovat
nebo
mysli monosacharidy
a disacharidy,
cukr
kontaminovat
potravu.
Jejich toxinyjezpůnaprosto
nepřirozená
látka
do lidské
sobují
celou
řadu problémů
(oda průjmů
až
stravy
prakticky
nepatří. Můžeme se snapo
tetanické
křeče).
žit vnuknout
klientovi myšlenku
zdravého
Rod
Acetanaerobacterium
– bakterie
vnějstravování
bezvzácně
cukrupatogenní
a můžeme také
šího
prostředí,
detoxikací
významně vstoupit
metaboRod
Acidaminobacter
– půdnídobakterie,
lismu cukru.
Detoxikace
těchto poruch
doněkdy
patogenní
pro zvířata,
u člověka
provázená
příslušnouprůjmů.
dietou přesahuje
mohou
být původcem
možnosti
tohoto článku.
Rod
Anaerobacter
– půdní bakterie, nachází se ve střevech přežvýkavců.
Rod
Clostridium
– bakterie žijící v mírně
Příběhy
z praxe
kyselých
půdách,
některévšak
dokážou
toleroDo duševních
problémů
můžeme
zavat
maléi jiné
množství
kyslíku,
jiné jsou
něj
hrnout
nervové
struktury
než na
jenom
velmi
citlivé.
Účastní
se hnilobných
procemozek,
například
vegetativní
nervový
syssů
a tvoří
vysoce
odolné
tém.
Takéspory
v tomto
systému
senepříznivým
mohou propodmínkám.
Jsou
přítomny
v půdě,
prajevovat poruchy
elektrické
aktivity.
Desetichu,
vodě a byl
mohou
kontaminovat
potraletý chlapec
přiveden
rodiči k vyšetření
viny.
Díkyproblémy:
svému metabolismu
produkují
s těmito
jednou až dvakrát
měcelou
těle dokáží
mimo
síčně řadu
silné toxinů.
bolesti V břicha
spojené
se
střeva
přežívat
v prostředí,
je málo
strachem.
Nejméně
jedenkrátkde
měsíčně
hokyslíku
(vagina,
dásňové
choboty),
případrečky trvající
jeden
až tři
dny, dosahující
ně
v málo
prokrvených
tkáních
po úra39–40
stupňů
Celsia. Všechna
vyšetření
dozech,
v hnisavých
a jiné
nekrózpadlaztrátách
naprostokrve,
negativně.
Mimo
měl
ních
ranách.
Nejčastěji
se do organismu
chlapec
problémy
s přibíráním
na váze
dostanou
skrz nečistoty
přijídlo.
úrazu
a potraa musel výrazně
omezovat
Hlavní
přívou.
činou těchto jevů byly právě poruchy elekDruh aktivity
C. botulinum
způsobuje
otravu metzv.
trické
způsobené
poškozením
klobásovým
jedem.
V organismuproblémy
se tento
tabolismu cukru
s následujícími
druh
běžně nevyskytuje,
někdy
vzácně
ve
ve vegetativním
nervovém
systému
a hystřevě.
Produkuje neurotoxin. Ten se ve
potalamu.
střevech
se do krve,
odtud
Jiný jevstřebá,
případ dostane
osmnáctiletého
chlapce,
do
centrálního
nervového systému,
kde
který
prodělal psychotickou
schizofrenní
blokuje
nervový
přenos
na periferní nervy.
ataku, pro
kterou
byl hospitalizován
v psyDochází
k paralýze
svalů,
obrnám,
ovlivněchiatrickém
zařízení.
Přestože
jsem
rodiče
ní
vidění,
polykání,
poruchám
dýchání,…
před
detoxikací
varoval,
ukázalo
se, že
Tento
toxin
se ve velmi
malém
množství
lov tomto
případě
můžeme
úspěšně
zasáhkálně
používá
ke se
kosmetickým
účelům,
nout. Po
doléčení
jevilo myšlení
hocha
konkrétně
zamezení
vrásek.
normální, k
bez
známekvzniku
psychózy,
ale nutDruh
je součástí střevní
no
říci, C.
žetetani
bral antipsychotické
léky.mikroNepříflóry
mnoha
savců,
zejména
U človějemná
však byla
jeho
sníženákoní.
schopnost
se
ka se může vyskytovat ve střevech nebo
vagině. Produkuje toxiny, jedním z nich je
neurotoxin zvaný tetanotoxin. Jednou
z jeho složek je tetanospasmin, který způsobuje křeče. Podle množství vzniklého toxinu mohou být křeče lokální až celkové
a mohou vést až ke smrti organismu.
Některé bakterie rodu Clostridium způsobují problémy v trávicím traktu. C. difficile, perfringens, novyi, histolyticum mohou být přítomny ve střevu u některých
lidí, častěji u dětí. Produkují toxiny, které
působí na střevo, vznikají problémy (od
lehkých průjmů až po těžší stavy). Při přemnožení, například po podání antibiotik,
poškozují střevní sliznice. To může vést
k zánětu střeva, někdy dokonce až k jeho
proděravění. Tvoří ložiska a mohou způsobit i záněty žlučníku, dělohy a dalších
vnitřních orgánů.
Některé druhy mohou proniknout do celého organismu a způsobit infekce měkkých tkání (např. C. perfringens, C. septi-
přímo
do svalů,
nebo se
šíří ze žák.
střevPři
přes
V minulosti
byl naopak
výborný
vylymfatický
systém.
Může
dojít aždrog.
k celkové
šetření jsme
se dostali
k otázce
Chlasepsi
– bakterie
vytvářímariplypec se(plynatá
přiznal sněť)
k občasnému
kouření
ny
a toxiny
těžce poškozující
tkáně.
huany.
Marihuana
byla následně
zjištěna
Rod
– nachází
se na
obilovinách,
jakoSarcina
deponovaná
toxická
látka
v mozku.
vVpůdě.
Běžně
se objevují
v žaludku,
určitém,
poměrně
malém
procentustřepřívech
jsou součástí
kožnísemikropadůaurovněž
konzumentů
marihuany
stává,
že organismus není schopen detoxikovat
spontánně tuto látku. Ostatně jako toxin
může vystupovat jakákoli nepřirozená látka. Speciálně marihuana pak může vyvolávat až psychotické projevy, eventuálně
velmi zhoršené soustředění a špatnou
schopnost se učit. Detoxikací mozkových
struktur od marihuany se současným zákazem jakékoliv její konzumace lze očekávat, že tato psychotická ataka byla první
a poslední v jeho životě, a postupně bude
možné, aby psychiatr vysadil antipsychotické léky a hoch se vrátil k normálnímu životu. Celý proces však bude trvat rok i déle, protože psychiatr bude mít velké obavy
vysadit tyto léky.
Rozlišujte vědomé a nevědomé!
O preparátech, které můžeme použít k detoxikaci těchto emocionálních struktur
a eventuálně dalších struktur mozku vedoucích k duševním problémům, se více
dozvíme v Galerii preparátů. Nutno říci, že
celostní medicína, v níž využíváme znalosti tradiční čínské medicíny, proti současné
medicíně umisťuje i emocionální problémy
do ostatních tělesných orgánů. Můžeme
tak mluvit o tom, že zbavíme klouby strachu, žaludek starostí, ledviny úzkosti, …
I k tomu účelu jsou detoxikační preparáty
konstruovány a my s těmito jevy počítáme.
flóry.
Při přemnožení
v žaludku
mohou
Celý tento
článek se však
vyhýbá velmi
zábakterie
tohotostruktuře,
rodu způsobovat
nadýsadní psychické
o níž se hovoří
mání
a žaludeční
jako o
nevědoméproblémy.
psychice. O této nevěRod
Tissierella
trávicího
traktu,
domé
psychice –sebakterie
zmiňoval
především
Sigpři
přemnožení
mohou
mund
Freud, který
na ní způsobovat
založil celouzažísvou
vací
potíže.
teorii
duševních a mnoha tělesných (psyČeleď
Eubacteriaceae
– vodní
a půdní
chosomatických*)
chorob.
V detoxikaci
se
bakterie
s těmito nevědomými psychickými jevy setRod
Acetobacterium
– vodní
soukáváme
v preparátech
zcelabakterie,
běžně. Musíčást
mikroflóry
me tedy
odlišit vědomé psychické probléRod
bakterie,
běžmy, Alkalibaculum
o nichž bylo –v půdní
článku
pojednáno,
ně
přítomné
v trávicím
zvířat které
které
pociťujeme
a lze traktu
je definovat,
Rod
Eubacterium
– bakterie
nacházející
se
zařazujeme
do určitých
mozkových
strukutur
savců
(i člověka)
na kůži
a detoxikovat,
na sliznicích
a následně
můžeme
začít
va dutinách.
vytváříkteré
zubní
nevědoméNěkteré
procesydruhy
psychické,
si
kámen,
účastní senemůžeme
infekce v ústní
dutině,
neuvědomujeme,
je přesně
zajsou
v parodontálních
chobořadit,nacházeny
ale pracujeme
s nimi v preparátech,
tech.
protože základní aktivní strukturou našich
Čeleď
Heliobacteriae
preparátů
jsou právě tyto nevědomé emoRod
Heliobacteria
cionální
projevy. – půdní bakterie, zvláštěOvtomto
mokrých
v trávicím
častopůdách,
mluvímeněkdy
na přednáškách.
traktu
Je to oblast, která je velmi těžko uchopiČeleď
bakterie osidlutelná aLachnospiraceae
pochopitelná, ale–pokládám
za důjící
sliznice
ležité,
aby čtenáři dokázali rozlišit věci neRod
Butyrivibrio
– střevní
vědomé
a vědomé.
Článekbakterie
o psychických
Rod
Coprococcus
– střevní
bakterie
poruchách
se týkal
vědomých
procesů,
Rod
Lachnospira
– procesy
bakterienevědomé
trávicího traki když
za nimi stojí
– ale
tu
to skotu
už je jiná kapitola…
Čeleď PeptococcaceaeMUDr.
– grampozitivní
Josef Jonáš
anaerobní
koky
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
březen–duben
březen–duben
2013
marec – apríl 2013
Rod Peptococcus – výskyt na kůži a sliznicích úst, trávicího traktu, dýchacích cest.
Součástí abscesů (dutina vyplněná hnisem) v pohlavním ústrojí, plicích. Tento
rod bakterií je příčinou zánětů v malé
pánvi. Pokud má ložiska v této oblasti,
může způsobovat různé poporodní problémy. Často je účasten opakujících se zá-
galerie
preparátů
Rod Ruminococcus – střevní bakterie roz- plantace, poruchy
imunity)
stát patogenkládající celulózu skotu, ovcí, koz, někte- ními a napadnout srdce, nervový systém,
ré druhy nacházeny i ve střevech člověka. způsobit záněty dělohy, měkkých tkání,
plic,…
Řád Desulfovibrionales – anaerobní Čeleď Leuconostocaceae – bakterie způsobující kvašení zeleniny, kysnutí mléka,
gramnegativní bakterie
kažení masa
Čeleď Desulfovibrionaceae+
Rod Desulfovibrio – vodní, půdní bakterie. Rod Leuconostoc – není součástí běžné
Tyto bakterie můžeme najít ve střevech li- mikroflóry člověka. Pokud dojde k předí a zvířat. Bakterie z rodu Desulfovibrio množení, u imunokompromitovaných jemůže být nebezpečná u imunosuprimova- dinců způsobuje tento rod závažné probných jedinců při průniku do krevního obě- lémy.
hu. V takovém případě způsobuje rozma- Čeleď Streptococcacea – skupina grampozitivních koků, které jsou anaerobní.
nité problémy.
Rod Desulfomonas – půdní bakterie, mo- Rod Streptococcus – nejčastěji se vyskytují v dýchacím traktu a ústech člověka. Mohou se nacházet ve střevech.
hou způsobit bolesti v krku, záněty středŘád Flavobacteriales – gramnegativ- ního ucha, dutin, horních cest dýchacích,
dentální abscesy, záněty dásní, hnisavé inní bakterie životního prostředí
fekce vnitřních orgánů (jater, břicha, pánČeleď Flavobacteriaceae
Rod Flavobacterium – tento rod se nachá- ve a mozku).
zí ve vodě a v půdě. Způsobuje bakteriální onemocnění ryb. Je možný přenos Řád Methanobacteriales – půdní
na člověka, ale pouze v ojedinělých přípa- anaerobní bakterie
dech.
Čeleď Methanobacteriaceae
článku zmiňoval (úzkost,
s lobus temporalis. Vzácněji jsou to ostat- se
Rodv Methanobacterium
– může seagrese,
nachásebepoškození).
Ukazuje
se, že kažní
mozkové
laloky.
zet ve střevech,
nepůsobí
problémy.
Řád
Fusobacteriales
– gramnegativní strach,
Cranium rovněž
anaerobní
tyčinkyřeší část mozku zvanou dý problém je velice rozsáhlý. Dokonce naby se dalo uvažovat
o jednotlivých
amygdala,
kde je uložena emocionální pa- tolik,
Čeleď Fusobacteriaceae
Řád že
Rhizobiales
– gramnegativní
anaetyto emocionální oblasti,
měť.
Porucha amygdaly
(tedy
Rod Fusobacterium
– někdy
sepřítomnost
nachází na preparátech
robní půdní pro
bakterie
spojení všech těchto preparátů do
toxinů)
znamená
často psychickou
sliznicích
horních velmi
cest dýchacích
a střeva. anebo
Čeleď oHyphomicrobiaceae+
aby se–dále
zbytečně
nevyrovnanost
a malou
psychickou
odol- jednoho,
Problémy mohou
způsobit
při oslabení
Rod Gemmiger
vyskytuje
se nanerozšiřosliznicích
jejich traktu
počty. uTyto
preparáty
jsou
nost.
Mikrobiální
spojuji snebo
psychicorganismu
(např. ložiska
při hladovění
po- valy
a v trávicím
člověka
a drůbeže.
kou
labilitou.
Cranium
řeší i vmikrobiální
ruchách
imunity),
a to hlavně
oblasti úst, rovněž připraveny, bude teprve potřeba
o tom, jak se budou
nazývat
zátěže
v oblasti
diencefala,
především
epi- rozhodnout
kde mohou
způsobit
záněty.
Velmi často
Řád Selenomonadales
– gramnegajestlianaerobní
je necháme
registrovat
řadou
thalamu,
což je
oblast,střeva
kterápři
je citlivá
na ativní
jsou součástí
zánětu
ulcerózní
koky,
běžná pod
mikroflóra
anebo
je skutečně spojíme do jedvliv
serotoninu,
a jejíjater.
toxickou
zátěž
spokolitidě,
abscesech
Na kůži
jsou
to názvů,
trávicího
traktu
jujeme
s depresemi.
zásadní
je cest
ob- noho.
vředy. Také
způsobujíVelmi
infekce
horních
Čeleď Acidaminococcaceae – obsahuje
Mluvím
o budoucnosti,
protože otevřelast
mezencefala.
Zde preparát
dýchacích,
hlavně hnisavé
kapsy. Cranium pouze
jeden
rod.
říkám,
že detoxikace–jeběžná
proces,flóra
kterýústse
pracuje
především v oblasti formatio reti- ně
Čeleď Leptotrichiaceae
Rod
Acidaminococcus
a vůbec
nemůžeme
cularis,
která se jednoznačně
spojuje
s po- buduje,
Rod Leptotrichia
– součást ústní
mikroflóních sliznic,
je součástí
plaku.myslet na to,
máme
vše dořešeno.– bakterie
Právě detoxikace
citem
únavy. často vyvolává ústní infekce. že
ry. L. buccalis
Čeleď
Veillonellaceae
trávicího
je pro subjektivní
Našli bychom
ještě
nějakéve
detaily,
naakteMůže
také tvořit
ložiska
vagině
být emocionální
traktu, podílíoblasti
se na trávení.
V určitýchvnípřívlastního
velice
zásadníhlavně
a jak
ré
však vztomto
není prostor.
jednou
příčin článku
předčasných
porodůBudea po- mání
padech
mohouzdraví
vytvářet
problémy,
mohudutině.
z praxe potvrdit, tak zmíněné exme
se Nebezpečná
jim někdy věnovat
systematičtěji.
tratů.
je pro lidi
s porušenou již
v ústní
emocionální
veliV
mozku však
zbývá
mnoho infekce
dalších perimentální
imunitou,
může
jim ještě
způsobovat
Rod Anaerovibrio
– střevnípreparáty
bakterie skotu
významně a pozitivně zasahují do lidoblastí,
zatím nemáme
detoxi- ce
v celémpro
tělekteré
(například
zánět srdečního
a ovcí
a do– vnímání
kvality drůbeživota
kační
svalu).preparát. Tyto oblasti mohou být ve- ské
Rodpsychiky
Megamonas
střevní bakterie
lice
Především
jmenoval
ce- vůbec.
Rodzásadní.
Sebaldella
– střevníbych
bakterie
hmyzu
že, savců i lidí
Detoxikaci
mozku –sestřevní
musíme
v budouclou míchu, která patří do centrálního Rod
Megasphaera
bakterie
savvýznamněji
věnovat,
zasvětil jsem
nervového
systému. Toxiny–vgrampozitivní
míše mohou nu
ců,ještě
při přenosu
do vaginy
způsobují
bakŘád Lactobacillaceae
poslední
půlrok své práce a ještě nejmézpůsobovat
různé závažné
výtok.
bakterie mléčného
kvašení problémy. Pro jíteriální
bude v–tomto
velmi
intuto
oblast
je preparát –jižbakteriální
připraven ainfekmů- ně
Rodpůlrok
Mitsuokella
střevnísměru
bakterie
prasat
Čeleď
Aerococcaceae
Výsledky,
které tohoto
vidím, jsou
žeme
nazvat živočichů
zatím Medulon. Ovšem tenzivní.
a lidí. Pokud
se bakterie
roduvšak
přece rybjej
a vodních
a detoxikační
medicína
schvalovací
proces
je dlouhodobá
záležimnožípovzbuzující
v ústech, mohou
způsobovat
infekRod Aerococcus
– ojedinělá
infekce
uro- velmi
připraví
o další bílé
místo a
natzv.
mapě,
tost,
a tak otraktu.
něm hovoříme
– stejně jako
ce tak
zubních
kořenových
kanálků
váčgenitálního
U lidí s porušenou
imu- se
terru
incognitu,
a my
se posuneme
onitou
dalších
– pouze
v rovině
teoretické.
ky pod
zuby.
Způsobují
bolesti
zubů při
může
proniknout
dále
do organismu další
k dokonalosti celého systému.
oblastí,
kterou svalu.
jsem se blíže
kousání.
aVýznamnou
způsobit např.
zánět na
srdečního
Závěrem
doporučuji,
abyste
opakovali
vČeleď
poslední
době zaměřil, je
mozková
kůra. Rod
Selenomona
– běžná
mikroflóra
tráLactobacillaceae
– běžně
v ústech,
Cranium
a eventuálně
komplexy,
Mozková
přináší
problémy
především
vicího traktu
a horních
cest dýchacích.
Při
trávicím kůra
traktu,
hlavní
součást
slizniční preparát
preparát
obsahují,
umikroflóry
dětí. Můžeme
je spojovat
po- které
přemnožení
v Cranium
ústech může
dojít protože
k záněvaginy,
udržujís různými
fyziologické
účinnost se posunula řádově o desítruchami
veJsou
smyslu
lehkénamozkové
dys- jeho
tům zubů.
nízké pH.
závislé
dostatečném
procent.
I když
je na něm
stále codutiny
zlepfunkce,
dyskalkulie,
dysgrafie
Rod
Veillonella
– běžná
mikroflóra
množstvídyslexie,
glykogenu
ve vagině,
což je ky
dnešní preparát
nemůže
srovaovlivňováno
vůbec s problematikou
učení a motoricústní, nosohltanu,
případně
střevbýt
a pochhladinou pohlavního
hormo- šovat,
s preparátem,
který tvoří
jsmeložiska
měli
kého
neklidu. Využívají
Rovněž tento
preparát je náván
vy. Vzácně
(hlavně V. parvula)
nu estrogenu.
se v potravinářství
předsrdečním
rokem, dvěma,
třemi, …
připraven
a zatím kvašení
nemá jméno.
kostní dřeni,
svalu a způsobují
k výrobě jogurtů,
zelí, okurek,… kv dispozici
tedy přinést do vaší práce výrazné
V poslední
době byla
objevena
řada Může
jejich zánět.
Rod
Lactobacillus
– přestože
jsoucelá
bakterie
nervových
center
rozhodujících
různých
Mgr. Marie Vilánková
tohoto rodu
součástí
mikroflóry,omohou
se posuny.
MUDr. Josef Jonáš
emocionálních
projevech,
o kterýchtransjsem
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
v určitých případech
(novorozenci,
Preparáty
k detoxikaci mozku
Dnešní článek pojmeme
netradičně. Většinou se
věnujeme jednomu preparátu,
ale tentokrát tomu tak
nebude. Použijeme Galerii
preparátů jako doplněk
k hlavnímu článku, který se
dotýká detoxikace mozku. Pro
mozek máme v současné době
dva hlavní preparáty, které
odstraňují mikrobiální ložiska.
Pro oblast telencefala,
diencefala a mezencefala
používáme Cranium, pro
oblast cerebella, pontu
a medully oblongaty
využíváme preparát Cortex.
T
řetím preparátem, který se vztahuje
k mozku, je Hypotal, který však řeší
nětůpouze
středního
ucha a dutin.
Může
tvořit
mikrobiální
ložiska
v oblasti
ložiska i v kloubech
a také
způsobovat
hypotalamu.
Celkem málo
využívaný
pro
hnisavé
infekce.
své
specifické
vlastnosti je preparát Mezeg
Čeleď Peptostreptococcaceae
– grampourčený
pro gliové buňky centrálního
nerzitivní anaerobní
vového
systému. koky
Mozku se samozřejmě
Rod Desulfotomaculum
půdní
bakterie,
dotýkají
i další preparáty, –které
mohou
být
kontaminovat potravu, zvláště
imohou
velice zásadní.
špatně
konzervovaná
jídla.detoxikační
Bakterie tohoJen pro
úplnost jmenuji
seto rodu
vyvolávají
zažívací
problémy.
stavu
pro
metabolické
poruchy,
protože
Rodkasein,
Filifactor
součást
zubníhočinnost
plaku
jak
tak –gluten
poškozují
a kamene,
velmi
hojně
zastoupeny
přilátzámozku.
Těžké
kovy
a jiné
anorganické
nětu
dásní,
se v rovněž
parodontálních
ky
mohou
býtnachází
pro mozek
velmi tochobotech.
xické
a v neposlední řadě i organické toxiRodjsou
Peptostreptococcus
– bakterie
tohony
pro mozek nebezpečné,
a proto
to rodu se objevují
běžněvyužití
na kůžipřia detoslizninezapomínáme
na jejich
cích úst,
jsou také součástí trávicího traktu,
xikaci
mozku.
mohou
se Cranium
vyskytnout
v urogenitálním
Preparát
prochází
velmi výústrojí. Při přemnožení
znamnými
změnami a nebo
jeho snížené
účinnostimuse
nitě způsobují
problémy,
vznikají
různé
prohlubuje.
Především
detoxikuje
všechny
abscesy v laloky.
orgánech
(játra, plíce,
prsa,jenermozkové
Nejčastější
problém
lovová
soustava).
jsou tyto
bakterie
bus
parietalis,
kdeČasto
jsou uložena
řídící
centpůvodci
zánětů vČasto
malé pánvi
a původci
pora
pro imunitu.
rovněž
nacházíme
porodních
zánětů.
Jejich ložiska
v odedutiložiska
v lobus
temporalis,
odkud se
nách mohou
způsobovat
záněty
středouší
hrává
realizace
elektrických
poruch.
Tyto
a dutin. Také
jsou součástí
různých epilepzánětů
poruchy
se projevují
jako migrény,
dásní
a podílejí
se na vzniku
parodontózy.
sie
a další
záchvatovité
poruchy,
se kterými
Čeleď
Ruminococcaceae
– střevní baterie
se
setkávám,
například přechodná
slepozvířat
ta,
záchvaty astmatu, vegetativní záchvaRod
Acetivibrio
– bakterie
vodního
kalu,
ty,
panické
stavy apod.
Vše, co
má záchvasoučástí
trávicího
traktu
tovitý
charakter,
může
mítprasat
souvislost právě
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
27
7
orgány čínského pentagramu
mikrobiologie
proteiny se v těle nervové buňky nejprve vyrobí a posléze jsou důmyslnými
Anaerobní bakterie jsou obvykle součástí
transportními mechanismy dopravová- naerobní bakterie jsou jednou z nejpony na značné vzdálenosti od těla centra četnějších skupin bakterií a zahrnují i ty běžné fyziologické bakteriální mikroflóry zví(těla buňky) do prostoru axonů či den- nejstarší, prapůvodní druhy. Je to sku- řat i člověka. Nacházíme je hlavně ve střevech,
dritů.
pina velmi rozmanitá. Patří do ní druhy s růz- některé druhy v celém trávicím ústrojí, zvláště
pochva
na dalších sliznicích
2) Dendrity – jsou to krátké, často keříčným metabolismem, které dokáží přežít i vel- pak v ústní dutině, někdy i myelinová
kovitě rozvětvené výběžky, kterémipřiextrémní podmínky (nízké i vysoké teploty, dýchacího ústrojí a kůži. K problémům dojímají podněty z okolního světa
tlak,či extrémně kyselé i zásadité prostředí chází, pokud dojde k narušení bakteriální rovz vnitřního prostředí organismu.apod.).
Tyto Pro člověka
je patogenní
velmi malá nováhy. V tu chvíli nastává v těchto místech jeSchwannovy
buňky
Ranvierovy zářezy
podněty jsou vedeny vždy pouze jedním
část těchto bakterií, ale zahrnuje původce ně- jich přemnožení. Nebezpečné také je, pokud
směrem – jako vzruchy v podobě kdy
elek-velmi závažných onemocnění. Velká část proniknou mimo místa svého přirozeného pův podobě
ANO/NE) do periférie
den druh chemické
či běžně
mechanické
kvalisobenípokyn
(například
do urogenitálního
traktu,
trochemického signálu k tělu buňky.
těchto patogenních
bakterií se
nachází
a ovlivňuje
tím jehooběhu).
chování.Zde
Může
tak
ty. Tím
poznávají
například:
v krve
krevního
a lymfatického
dojde
Dendritů má nervová buňka většinou
v půdě, kalné
vodě.
Některé
bakterie tlak
z této
jinou nervovou
buňku,
změnitMonav cévě, koncentraci
kyslíku
v krvi, přík jejichřídit
namnožení
a projevům
infekce.
několik. Můžeme si představit, že
na produkují
skupiny
spory, klidová
nemetabolisvalovéi na
buňce
či spustit
zatomnost
konkrétní
chemické překolátky – vůhou sepětí
tedyvepodílet
zánětu
srdce,nebo
zánětu
konci dendritů jsou umístěna specializující stádia,
díky čemuž
dlouhodobě
stavit
činnost
hormonální
žlázy. Axon
ně v ovzduší
(čichový
epitel),
mechanicpobřišnice
(tenká
blána
vystýlající dutinu
břišzovaná čidla, která „poznávají“,
co nepříznivé
návají
životní
podmínky.
Typickým
může být
značněorgány),
dlouhý –zánětů
více než
jetlak
na kůži,jejichž
chlad, spory
teplo,v napětí
ní a pánevní
a obalující
v páse děje v okolním světě, a v podobě
případem ký
jsou
clostridia,
půdě ve
den metr!
V axonubakterií
probíház transport
svalu,přežívat
napětí ve
vnitřnevní oblasti.
Při průniku
ústní obANO/NE o tom přinášejí zprávy směrem
(hnoji) mohou
až vazivovém
desítky let.obalu
Zvláště
Od těla
jsou dopravovány
ního
orgánu apod.
plic může
dojítbuňky
k netypickým
angínám,
k tělu buňky. K takovému účelu jsou
tav minulosti
docházelo
v zemědělství při zra- lasti dolátek.
neurotransmitery
a proteiny.
Neuro3) Axon (neurit)
bývá vždy jen
jeden. Vezápalům
plic. Bakterie mohou
proniknout
do
to čidla speciálně vytvořena, jsounění
tedyk infikování
ran a –obávanému
onemoctransmitery
daleko
menší než
prode vzruch
od těla nervové buňky (jako
nervové
soustavy ajsou
vznikají
mozkové
abscesy.
„zkonstruována“ tak, aby poznala
je-zvanému
nění
tetanus*.
Díky
teiny,
tomu,
jsouže
proto
anaerobní
dopravovány
bakterie
s daleko
potře- • Střeva – porucha bakteriální mikroflóry
Synapse
střeva, časté průjmy,
nadýmání, záněty
bují
větší
absenci
rychlostí
kyslíku,
do daří
místa
se svého
jim v místech,
určení.
střev, vznik karcinogenů ve střevech, všechkde
Obráceným
není dostatečný
směrem, tedy
krevní
k tělu
průtok
neurove
ny druhy bujení (benigní, maligní), polypy
tkáni.
nu, se
Jsou
paktopohybují
tkáně, které
některé
mohou
druhy
býttoxipoškozené
nů a virové
poraněním,
infekce,
zhmožděním,
např. Herpes
chirurSim- • Urogenitální trakt – záněty močových
cest, bakteriální vaginální infekce, výtogickým
plex při
zákrokem
probíhajícím
nebo oparu.
jsou mrtvé (nekroky, záněty dělohy a vaječníků
tické).
Začátek
Ve axonu
tkáni může
u tělabýt
buňky
takéjenedostatek
zpravidla
holý,
kyslíku
odzokolního
toho důvodu,
prostředí
že jej
hospotřebovaly
kryje pouze • Dýchací ústrojí, dutiny – záněty horních
cest dýchacích, časté záněty dutin a středbuněčná
jiné, aerobní
membrána.
bakterie.Další úseky axonu
ního ucha
kryje
Anaerobní
tzv. Schwannova
bakterie apochva
jejich ložiska
(obaly šedé
jsou
barvy)
jednoua také
z důležitých
myelinová
příčin
pochva
parodontózy
(obaly bí- • Kůže – záněty mazových žláz, vlasových
folikulů,
akné, zánětlivá ložiska v kůži
lé
a zánětů
barvy). dásní,
Tyto stavební
ústní dutiny,
prvky tvorby
jsou bohaté
kořeterminální
avlákno
podkoží
na
nových
tukové
váčků.
látky,Vvyznačují
místě, kde
se dáseň
tudíž náchylnaléhá
axonu
ností
na zuby,
na vstřebání
se nacházítoxinů
dásňový
z životního
žlábek hlubopro- • Játra, slezina, břišní dutina – záněty, ložiska
v orgánech, poruchy metabolismu
středí,
ký 1–2 které
mm, který
jsou rozpustné
je vystlán spojovacím
v tucích. Myeepineurofilamenta
linové
telem. obaly
Je to anaerobní
axonů zároveň
prostředí,
slouží
v němž
jako
izolanty
přežívajíprobíhajících
anaerobní bakterie.
elektrochemických
Přirozeně je Anaerobic bacteria – skupina
pochodů
tento prostor
na membráně
omýván axonu.
slinamiNaruší-li
a tzv. sulse anaerobních
bakterií
buněčná membrána
kompaktnost
kulární tekutinou.
myelinového
Rovněž
obalu,
je důležité
vede to Jsou to gramnegativní bakterie, většinou
obvykle
správné kzastoupení
poruchám různých
šíření signálu
druhůpo
mikroaxo- anaerobní (k metabolismu nepotřebují
nu
organismů.
směrem na
Většinou
periferii.vNarušení
důsledkumyelinoporuch kyslík). mikrotubuly
vé
metabolismu
pochvy může
cukrů,
být jak
ale mechanické,
často také tuků,
tak
chemické
dochází ke
v podobě
změně složení
difuze jiných
slin a sulkulární
látek (na- Řád Actinomycetales – je velmi rozpříklad
tekutiny.
dioxiny
Mění nebo
se mikrobiální
methylrtuť)
rovnováha,
mezi tu- sáhlý, zahrnuje různorodé bakterie, které
synaptické
kové
dochází
látky.
k přemnožení
To vše může anaerobních
ovlivňovat pocity
bak- neprodukují spory. Většinou jsou odolné
vezikuly
člověka.
terií. Žlábky
Tento
se člověk
začnoupak
prohlubovat
může mítanejpo- proti kyselému prostředí (acidorezistence).
různější
stupně vznikají
neurologické
parodontální
obtíže, na
choboty.
které má Často jsou původci hnisavých infekcí.
současná
K detoxikaci
medicína
skupiny
ve anaerobních
spojitosti s psychobakte- Čeleď Actinomycetaceae – pro tyto bakfarmaky
rií používáme
většinou
preparát
jediné řešení,
Anaerob,
a to který
utlu- terie je charakteristické vláknité větvení,
mit
v sobě
činnost
nesecelého
informace
nervového
o anaerobních
systému bakprá- které připomíná mycelium (podhoubí).
vě
teriích
prostřednictvím
zařazenýchpodaného
v EAM setu
léku.
v oddíle Obývají ústní dutinu, horní cesty dýchací
Anaerobic
Čím silnější
Bacteria.
je axon
Jejich
a jeho
podrobný
myelinová
popis a urogenitální trakt, ale nejsou běžnou
pochva,
je uveden
tím
dále
je vvedení
článku. vzruchu
Tento preparát
rychlejší
je součástí mikroflóry. Při přemnožení moataké
nedochází
součástík komplexního
jeho zpožďování.
preparátu
PoznameNo- hou způsobovat problémy, abscesy děložreceptorová místa
nejme
bacterještě,
určenému
že Schwannova
k detoxikaci
pochva
všechjebakdů- ního čípku, pochvy, může docházet ke zjizležitá pro regeneraci poškozeného axonu, vení tkání. Také spolupůsobí při vzniku
například v důsledku poranění nervu. Buň- parodontózy, zubních váčků a dalších
ky obsažené ve Schwannových pochvách problémů v ústní dutině, typické jsou
mohou dokonce za patologických podmí- u všech lidí s nedokonalou hygienou dutinek zastávat imunitní reakce – mají schop- ny ústní. Způsobují tzv. aktinomykózu, při
nost fagocytózy – pohlcování cizorodých níž dochází
k vytváření
abscesů a píštělí,
membrána
cílové buňky
těles, a tím částečně suplují roli mikroglie. z nichž může vytékat hustý hnis.
Nervová buňka prostřednictvím axonů Rod Actinomyces – nejčastěji problémy
Ten se A.
syntetizuje
samotném
přenáší vzruchy (signály) na jiné buňky po- toru.
způsobuje
israelii, vale
obvyklé neujsou
je uskladněn
v takzvaných
mocí zvláštních kontaktů; synapsí. Přenos ronu
i dalšía druhy.
Tvoří ložiska
hlavně synapv ústní
jsou miniaturní
váčvzruchu na druhou buňku je zajištěn na tických
dutině,vezikulách,
mandlích, což
dásních.
Zde způsobují
na konci
axonu
synaptickým
základě
vyloučení
mediáteriálních
zátěží. chemické
Preparát látky;
Anaerob,
po- ky
hnisavé
infekce.
Odtudpřed
se mohou
dostávat
spojem,
dobně jako ostatní mikrobiální preparáty, i do dýchacího
traktu.kde je uskladněna
dávka mediátoru
pro rychlé
nelze k odstranění anaerobních bakterií Rod Arcanobacterium
– tvoří ložiska
v úsHematoencefalická
uvolnění
v případě
vyslaného
používat samostatně,bariéra
ale je nutné ho kom- tech, dutinách,
dýchacích
cestách.
Jsou příMezi areceptorem
(sybinovat s dalšími preparáty (Dreny a Helpy činou zánětůsignálu.
nosohltanu
infekcí horních
napsí)
následující
buňky
se
naurčené k detoxikaci základních orgánů,
cest
dýchacích,
a
to
hlavně
u
dětí
a
mlamozková kapilára
cházíjsou
mezera
– synaptická
preparáty určené k detoxikaci mozkových
distvých. Někdy
potíže provázeny
vy(vlásečnice)
štěrbina.
Právě
do ní je
vyloupartií a emocí). Jedině tak dojde ke správ- rážkou podobnou
spále.
Mohou
způsobit
endoteliální
buňky
čen konkrétní
neurotransminým imunitním reakcím, které jsou schopzánět
mozkových
blan, zánět
kostní dře– mediátor,
né eliminovat mikrobiální ložiska. Pokud ně a hnisavéter
kožní
infekce. jehož přítomvoda, kyslík,
nost –v bakterie
synaptické
štěrbinětvoje
v organismu zjistíte ložiska anaerobních
Rod Mobiluncus
nejčastěji
pak rozpoznána
další napojebakterií, je velmi pravděpodobné,glukóza
že se ří ložiska v urogenitálním
traktu,
mohou
buňkou,
kterávýtok.
předává
v organismu nachází porucha metabolis- způsobovat nou
bakteriální
hnisavý
signál dál. Kromě
samotného
mu, porucha bakteriální mikroflóry. Je te- Čeleď Dermacoccaceae
– bakterie
vnějšíastrocyty
(jmenujme
mezi jidy nutné pracovat i s tímto problémem.
ho prostředí,mediátoru
jsou součástí
kožní mikroflónými například dopamin, acery.
tylcholin,
adrenalin,
serotoDermacoccus
– bakterie
tohoto
rodu
Při jakých typických problémechnervové Rod
buňky
se během
synaptickénezpůsobujínin,…)
problémy.
Výjimku
tvoří lidé
využijete preparát Anaerob
ho přenosu
výrazně uplatňují
se zavedenými
pomůckami.
v kombinaci s dalšími preparáty:mozkomíšní
mok
ionty– vápníku
Ca2+, kterým je
u imunosuprimovaných
• Ústní dutina – paradontóza a záněty Rod Kytococcus
tyto bakterie
způsobovat
dásní, ústní dutiny, tvorba kořenových jedinců mohou
připisována
významná
role na
krevní proud
a srdečního
svalu.
Někdy
váčků, hnisavá ložiska v ústech, zvýšená záněty kloubů
jedné
i na druhé
straně
syvytváří ložiska
v mozku,
dýchacích cestách.
tvorba plaku a zubního kamene
naptické
štěrbiny.
24
8
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
Bakterie
Detoxikace
(část třetí)
jednotlivých struktur neuronů
a gliových
buněk
Anaerobní
bakterie
–
Základním stavebním
prvkem celé nervové
soustavy člověka je neuron.
vasa capillaria
Neuron
(krevní vlásečnice)
Stojí tedy za to se jím
zabývat z hlediska neuroglia
(nervoklih)
detoxikace. V tomto článku
Třetí díl seriálu bude věnován bakteriím, které ke svému životu
se proto zamyslíme nad
nepotřebují kyslík. Nazývají se proto anaerobní. Jedna z podmínek
možnými druhy toxinů –jejich
ať života je metabolismus, který zajišťuje dostatek energie pro
organických,
či rozmnožování a další funkce. Všechny bakterie mají nějakýdendrity
růst,
anorganických – které
druh metabolismu. Při metabolismu v buňce dochází ke spalování
mohou poškozovat jeho
(rozkladu) živin a uvolňují se elektrony, které je třeba rychle
navázat na chemický prvek nebo sloučeninu, aby nedošlo k jejímu
správnou funkci.
Anaerob
poškození. Buňka může k navázání elektronů používat kyslík perikaryon
–
takový metabolismus se nazývá aerobní. Pokud používá něco
euron (nervová buňka) je základní
(buněčné tělo)
samostatnou jednotkou nervové
jiného, jedná se o metabolismus anaerobní. Některé bakterie umí
tkáně. Stavba neuronů zůstává v cepoužívat i více druhů metabolismů a přepínají je podle vnějších
lé nervové soustavě stejná, i když jednotlipodmínek.
Používá-li buňka k navázání elektronů organické látky,
vé specializované neurony se mohou
vyznačovat určitými zvláštnostmi. Přesto
se
dochází k jejich štěpení a rozkladu (vzniká tak například alkohol,
ve svém základu od sebe příliš neodlišují
kyselina mléčná, máselná, propionová, …). Tento proces se nazývá
a mají tyto základní stavební části:
fermentace.
Většina těchto vzniklých metabolitů působí na
1) Tělo nervové buňky – obklopuje
jej
membrána, která je podobná všem
jiorganismus
toxicky a imunosupresivně. Buňka může také používat
axon
ným membránám ostatních buněk liddusičnany,
síru,
oxid
uhličitý
(vzniká
například
metan).
Tyto
bakterie
ského organismu. V těle nervové buňky
tvoří podstatnou součást trávicího systému přežvýkavců, protože
probíhá nejvíc metabolických procesů.
Tak například některé syntetizované
pomáhají trávit celulózu.
N
A
březen–duben
březen–duben
2013
marec – apríl 2013
Na kůži vyvolávají kožní onemocnění, rozklad svrchních částí pokožky v typických
kruhovitých jámách, hlavně na nohou.
Problémy zhoršuje zvýšené pocení, může
docházet k nadměrnému zápachu.
Čeleď Micrococcinea – skupina půdních
bakterií
Rod Tropheryma – je nalézán hlavně v trávicím traktu, kde může způsobovat poruchu vstřebávání živin a potřebných látek.
Projevuje se průjmy, bolestmi břicha, hubnutím, bolestmi kloubů.
Čeleď Propionibactericeae – anaerobní
tyčinky se speciálním metabolismem, které štěpí složené tuky.
Rod Propiniobacterium – tyto bakterie
jsou součástí kožní mikroflóry. Žijí hlavně
v mazových, vlasových a potních žlázách.
Složené tuky štěpí na kyselinu propionovou a další mastné kyseliny, čímž dochází
synaptický
k dráždění pokožky.
Pokud „knoflík“
dojde k ucpání žláz, bakterie se přemnoží a vylučují toxiny, které narušují stěny žláz. Následuje
průnik dalších bakterií (např. Staphylococmitochondrie
cus aureus) a vznikají hnisavá
ložiska
akné. Tyto toxiny také aktivují imunitní
molekuly
systém, podněcují zánětlivou reakci. Moneurotransmiteru
hou vznikat přemrštěné reakce na kůži.
Bývají také přítomny v dutině ústní, nosohltanu, trávicím a urogenitálním traktu
člověka. Vzácně způsobují záněty
kloubů,
synaptická
srdce a nervové soustavy.
štěrbina
Řád Aeromonadales – gramnegativní
vodní bakterie
Čeleď Succinivibrionaceae – striktně
anaerobní bakterie nacházející se v trávicím traktu, štěpí složené sacharidy, produkují CO2.
Rod Anaerobiospirillum – běžná mikroflóra trávicího traktu. Při
přemnožení
mohou
membránové
kanálky
tyto bakterie způsobovat průjem. Vzácně
u imunosuprimovaných jedinců pronikají
do
organismu
a způsobují
celkovou
bakVedení
nervového
signálu
– vzruchu
infekci.
vteriální
axonech
– probíhá na membráně axonu.
Rodšíření
Succinimonas
bakterie obývající
tráNa
signálu na– membráně
se podílejí
vicí trakt
zvířat,
jsou nalézány
i u čloionty
sodíku
Na+někdy
a draslíku
K+. Membrána
věka.
je
„nabitá“ čili připravená k rychlému vysláRod
Sunicivibrio
– bakterie
trávicího
trakní
signálu,
pokud je
uvnitř buňky
pod memtu přežvýkavců,
pomáhajívětší
trávit
celulózu.
bránou
přibližně třicetkrát
koncentraU lidí
způsobují
průjmy,
mohou
ce
iontů
draslíku
K+ než
na pronikat
povrchu
i do organismu.
membrány
vně buňky a stejně tak třicetkrát
větší koncentrace iontů sodíku Na+. Tím je
dosaženo
určitého– grampozitivní
elektrického napětí
Řád Bacillales
baktezvenku
a uvnitř
membrány
(-60 ažplísně.
-90 mV),
rie, svým
vzhledem
připomínají
takzvaného
klidového potenciálu.–VobsapříČeleď Thermoactinomycetaceae
padě
vzniklého
podnětu
se spustí signál
huje pouze
jeden
rod.
aRod
dochází
ke spontánnímu –přestupu
Thermoactinomyces
bakteriedrasnalíkových
iontů
přes membránu
směrem
cházející se
v tlejícím,
plesnivém seně.
Můven
z buňky
naopaknadýchat.
ke vstupuPokud
sodíkožeme
se jich asnadno
se
vých
iontů přes
membránu
axonu nertak stane,
vznikají
záněty do
v horních
cesvové
K přestupu
iontůMohou
jsou v memtách buňky.
dýchacích
a na plicích.
podbráně
buňky
umístěny
speciální
útvary
něcovat
alergické
reakce.
Při dlouhodoproteinové
povahymůže
– iontové
které
bějším působení
dojítkanály,
k poškození
jsou
tak, aby přes jednu
plic azkonstruovány
také k jejich zjizvení.
štěrbinu kanálu jednoho typu (sodíkový
kanál)
prošel pouze iont sodíku
a přes
druŘád Bacteroidales
– široká
skupina
hý
kanálživotního
prošel pouze
iont draslíku
(drasbakterií
prostředí,
osidlují trávicí
líkový
Tím dutiny
se membrána
vybíjí
trakt a kanál).
další tělesné
savců a zvířat.
25
9
stránky
a v tu chvíli
člověka.
přichází
Je jedním
řada na
z důmyslný
mocných nánástrojů,
stroj; sodíko-draslíkovou
jak posunout lidskoupumpu,
mysl směrem
která
k„napumpuje“
vyrovnanosti aionty
trvalému
zpětštěstí.
tak, aby bylo
znovu dosaženo klidového potenciálu. Sodíko-draslíkovou
pumpu
lze bez
nadsázky
V
mysli si s sebou
každý
z nás
přirovnat
nabíječce baterie mobilního
nese
albak fotografií
telefonu.
Lidské
smysly můžeme přirovnat k multimediálnímu záznamovému zařízení, které
zahrnuje
všechny smyslové kvality člověka,
Gliový systém
kNervové
nejdokonalejší
kameře, která
snímá nebuňky (neurony)
jsou specializojenom
obrázky,
tak jak
přicházejí,
alezajišsnívány pouze
na šíření
vzruchu
a dále
má
vůni, zvuk, chuť
či hmatovýa enervjem
ťují též
jen nejzákladnější
metabolické
okamžiku.
Tyto obrázky
se člověku
vrývají
getické potřeby.
Na ostatní
potřeby
mají
do
paměti. systém
Bylo vyzkoumáno,
že čím emopodpůrný
v podobě gliových
butivnější
zážitkyglie
jsou
a čím větší
je počet
něk (z řečtiny
= lepidlo,
doslova
se tesmyslů,
na oněž
působí,
tím lépe sek zážitky
dy jedná
buňky
„přilepené“
neuropamatují
a posléze
také vybavují. vLidskou
nům), které
jsou rozprostřeny
celém
psychiku
paknervstvu.
tvoří souhrn
těchtopodpůrné
zážitků –
centrálním
Kromě
obrázky,
způsoby
spojování
funkce plní
i řadujejich
dalších
aktivit: (asociace)
s jinýmivýživu
zážitky,
síla a mocnost
• zajišťují
nervových
buněk smyslů,
za
pomocí
kterýchbuňky
jsou tyto
zážitkyjejich
vní• chrání
nervové
– zajišťují
mány
a posléze také interpretovány. V neimunitu
poslední
řadě– psychický
stav člověka
tvoří
• fagocytují
uklízejí poškozené
neurony
též
jeho
vlastní
představy
– vnitřní
obrazy,
Tyto
gliové
buňky
stavebně
i funkčně
vykteré
často„vazivo
člověk sám
vymýšlí
a domýštvářejísijakési
nervové
tkáně“.
Podle
lí…
A přiznejme
tyto obrazy
nemají
častvaru
a funkce sesi,rozdělují
do tří
skupin:
to
nic společného
tím, co je hvězdicovive skuteč1. Astrocyty
– jsou srozvětvené
nosti
pravda.s dlouhými výběžky. Většinou
té buňky
Říká
že člověk má
žít vžepřítomnosti,
jsouse,orientovány
tak,
se jedním
tedy
vnímat jen
to, co jepovrchu
právě teď
a tady.
výběžkem
dotýkají
neuronu
Je a
todruhým
totiž energeticky
náročné
výběžkem nejméně
naléhají na
stěnu
a vlastně
také nejvíc
– to když
cévní kapiláry,
z nížvzrušující
vyživují neuron.
Výplnými
smysly
právě
jen hematoto, co je
znamně
se vnímáme
podílejí na
funkci
přítomné;
barvu
kůry palmy,
její drsnost,
encefalické
bariéry.
Ta zajišťuje
fyzické
vůni
kokosového
oranžovou
oddělení
tkáněmléka,
mozku jasně
od okolního
probarvu
kokosového
plodu,
nasládlost
kystředí,
které je plné
cizorodých,
proamoselost
mléka,
jeho
mléčné zazekkokosového
poškozujících
látek.
Strukturálním
barvení,
každýhematoencefalické
stisk klávesy na počítači,
podkladem
bariéry
poznávací
znaménka
nakapilára)
klávesách
písmen
je systém
céva (cévní
– astrocyt
j a –f…
neuron. Kontakt mozkových kapilár
s astrocyty je velmi těsný. Prostup látek
do mozkuve
sevýchodním
prostřednictvím
astrocytů
Meditace
pojetí
je
uskutečňuje
buď prostou
difuzí (např.
vědomou
vizualizací
(vnitřní
kyslík, oxid uhličitý
nebo voda),
nebo
představou)
konkrétního
objektu
aktivním
(řízeným)
transportem
Než
přistoupíme
k tématu
meditací,(např.
ujasglukóza
nebo
laktát). Prostup
velkých
něme
si pojem
samotného
výrazu meditamožný,
kvůli vlastnostem
ce.molekul
Pro našenení
potřeby
nebudeme
meditaci
hematoencefalické
bariéry
nemohou
do
považovat
za rozjímání.
Tento
výraz není
mozku z krve
látky prosynonymem
slova prostupovat
meditace. Nenecháme
teinové
povahy.přečteného
Tyto látky sitextu
syntetizují
tedy
na základě
nebo
buňky mozku
samy.myšlenky, ať si volně
vnímaného
předmětu
Na tomto
místě připomeňme,
že hlavním
plynou.
Meditace
není rozhodně
ani
energetickým
„palivem“
činnost
celéinterpretací
toho,
co nás pro
právě
napadne.
ho nervového
systému
je glukóza,
Slovem
meditace
zde naopak
zcelakterá
výtvoří asimyslíme
20 % jejímaximálně
celkové spotřeby
v orgahradně
koncentrovanismu.
Protožesemozek
nedisponuje
žádné
soustředění
na jeden
objekt, barvu,
nými akumulačními
mechanismy
kyszvuk,
tvar (často ještě
v přesnémpro
a konlík, je jeho
nepřetržitá
krétním
místě
lidského dodávka
těla), a todo
pomozku
dobu
absolutně
nezbytná.
Nejvyšší
spotřebu
kysalespoň
několika
desítek
sekund
až několíku minut.
mají oblasti
vývojově
nejmladší a(mozlika
Správně
koncentrovaná
hluková ponořená
kůra) a oblasti,
kterépo
jsou
právě
naboce
meditace
dobu
jedné
máhanémá(například
konkrétní
minuty
daleko větší
efekt nežmentální
hodinočinností).
Nedostatečné
zásobení mnoha
mozku
vá
povrchní
snaha prostoupená
se projeví ztrátou
vědomí. Při
akyslíkem
mnoha odvádějícími
myšlenkami…
delším
výpadku
dodávky
kyslíku
dojde
S meditacemi
je to
podobné
jako s infork nevratným
změnám
neuronech.
Při
mačními
kapkami
Joalis.na
Vždyť
taková menormální
teplotě také
je kritická
doba kterou
asi pět
ditace
je vlastně
informací,
minut, po této
době
dochází ke smrti
neuvkládáme
do těla
prostřednictvím
svého
ronů.
vnitřního
zraku. Má cenu ji provádět den-
22
10
2. Oligodendroglie
– specializují
sejsou
na
ně
alespoň po dobu dvou
týdnů, lepší
tvorbu
myelinudvakrát
pro pochvy
týdny
tři. Nejméně
až třikrátaxonů
denmozku.
systéně,vje
jedno Vv periferním
jakou dennínervovém
dobu, ideálně
mu jsou
obdobou
již výše zmíněné
tehdy,
kdyžjejich
vás to
právě napadne
a cítíte
Schwannovy
buňky.
se
potřebu
ponořit
se doOligodendroglie
vizualizovaného
rovněž, zejména
při zvýšeném
předmětu.
Když náhodou
jedenfunkčním
den zazatížení, nic
podílí
na zajištění
metabolismu
pomenete,
se nestane.
Efekt,
stejně jako neuronů.
u detoxikačních kapek, ucítíte již velmi
3. Mikroglie
jsou nejmenšími
gliemi
brzy
– když ne– hned,
po několika dnech
v centrální
nervové
Jejich
pocvičení
zcela určitě.
Třisoustavě.
týdny jsou
dostačet je
daleko
menší
počet astrocytů
tečná
doba
na to,
abynež
se cvičená
vizualia oligodendroglií.
Mikroglie
je schopna
zace
zafixovala a stala
se psychologickou
améboidního
pohybu
a fagocytózy.
To
výbavou
člověka na
dlouhou
dobu, pokud
předurčuje
k imunitním
„úklidovým“
ho jiokolnosti
nepřinutí
se ke stejné
vizuareakcím
v vrátit,
centrálním
lizaci
po čase
často nervovém
v jemnější, systévytřímu, aa to
zejména za patologických
benější
koncentrovanější
poloze, než statonapříklad
muvů,
bylo
předtím.při akutní infekci. Mikroglie je v takovém
případě hlediska
schopnavěse
Vizualizace
jsou z lékařského
přemístit
do poškozených
míst asprávfagodomým
mostem
k tomu, jak ovlivnit
cytovat
složky pochodů
tkáně. v lidnou
funkcizanikající
podvědomých
Na detoxikaci
systému
ském
organismu mezogliového
– ať prostřednictvím
použijeme preparát
Joalis Mezeg.
vegetativního
nervového
systému, prostřednictvím hormonálních žláz nebo
nervosvalových podvědomých stereotypů.
Příslušnou vizualizací lze ovlivňovat například tyto pochody:
• držení těla a páteře v konkrétní části
• koordinaci běžných pohybů například
při chůzi
• vyrovnání a zbavení se okamžitého stresu
• motoriku jemných pohybů, například rukou
• vylučování serotoninu a dopaminu – hormonů štěstí a dobré nálady
• výrazné ovlivnění schopností dlouhodobé i krátkodobé paměti
• ovlivnění nejhlubšího svalstva okolo páteře
• dosažení výborné stability těla
• dosažení emocionální stability
a podobně.
Smyslem
meditací
je tedy
snaha toxiny
zařadit
Volné
toxiny
versus
vázané
do
„své toxiny,
osobní škodlivé
databáze“
a vzpoFyzické
prozážitků
organismus,
je
mínek
kterérůzných
mají velikou
možnoněkteré
rozdělitobrázky,
na základě
kritémoc
a vliv na
lidskou je
psychiku
a stabilitu
rií. Jednou
možností
rozdělení
na takazvané
tím přímo
na fyzický
organisvolné také
a vázané
toxiny.stav
Vázané
toximu.
Sám Buddha
(Siddhártha
Gautama)
ny jsou
právě takové
toxiny,
které ve
se
svém
učení
vyjmenoval přesně
čtyřicetdefinovaobjektů
vyskytují
v konkrétním,
meditace,
kteréorganismu.
byly podle Máme
něho nejdůletelném místě
jimi na
žitější
tomu, abyinfekční
se jimi lidská
mysltedy
zamysli kpředevším
ložiska,
bývala
a upoutávala
na ně pozornost.
Poohraničené
útvary miniaturních
rozměrů,
dotkněme,
že nelze
buddhismus
nepovažují
které většinou
zjistit pomocí
klasicsami
vyznavači
náboženství,
nýbrž
kých jeho
vyšetření.
Tato za
ložiska
v sobě ukrývaza
filozofii,
praktický
návod na které
to, jak
jí latentní
(spící)
mikroorganismy,
se
střední
zbavenou všech
extrémů,
navenekcestou,
nijak neprojevují.
„Vysílají“
však
dojít
k trvalému
štěstí.
vně obalu
chemické
signály – mikrobiální
Meditovat
všude
v každou
denní
toxiny,
kterélze
jsou
častoa právě
nervovými
dobu,
je jen trochu
a člověk
můtoxiny,kdy
a vyřazují
tedy klidu
z činnosti
(paralyže
býtněkteré
sám se buněčné
sebou, nevyrušován
okolnízují)
struktury zanořené
mi
vjemy. doPokud
vizualizace/meditace
například
membrán
neuronů. Výhodinější
s přípravou
a se zakončením
trvá asi
tak
než detoxikovat
od těchto
mikrodeset
minut,
je to
a optibiálních
toxinů
je zcela
zbavitdostačující
se celých ložisek,
mální.
Není to ani detoxikací
příliš málo,celého
ani příliš
a to systematickou
nermnoho.
Evropana
je často
veliceřady
nevového Pro
systému
pomocí
preparátů
pohodlné
si do meditační
Help nebosednout
Dren. Detoxikací
ložisek polohy
se dnes
lotosového
se zkříženýma
nohama;
nebudeme květu
zabývat.
Protože je před
námi
cítí
tlaky
a bolesti
v nejrůznějších
tělesných
ještě
celá
řada dílů
seriálu o detoxikaci
partiích.
Pokud je něco
nepohodlné,
nemozku, probereme
postupně
možnosti
mělo
by se tood
přiinfekčních
meditacíchložisek
provádět.
Nedetoxikace
v násleovládnutelné
připoutání
dujících číslech
bulletinu.mysli na tělesnou
bolest
totiž převážilo
nad
Dnesčisenepohodlí
zmíníme by
o několika
důležitých
soustředěním
vizualizovaného
předmětu
volných toxinech,
které se zásadním
způnebo
ho minimálně
dobu cvičení
sobembydotýkají
neuronů po
a gliového
systéovlivňovalo.
A takjsou
můžeme
použít
mu. Volné toxiny
takovétřeba
toxiny,
které
pozici
zcela vleže
s mírně roztaženýma
nose víceméně
rozprostírají
(jsou „difundohama
s celého
rukamaorganismu.
položenýma
vány“)ado
Totodlaněmi
tvrzení
vzhůru
mírně
od těla.
Lze si také
sedvšak máa svá
omezení.
V zásadě
ty toxiny,
nout
nohama
nataženýma
posteli
které sjsou
rozpustné
v tucích, na
budou
sleadovat
záda podepřít
polštáři
tak, aby
tukové několika
tkáně (např.
myelinové
to
bylo pohodlné.
pochvy),
naopak ty toxiny, které jsou rozZačátečník
by svou
první meditaci
měl
pustné
ve vodě,
zase budou
sledovat vodvěnovat
uvědomování
si svého
ní prostředí.
Dále nás
budouvlastního
zajímat
dechu,
pomalému
výdepouze tedy
takové
toxiny, nádechu
které se ausazují
chu.
Dech a proud
vzduchudobu,
vstupuje
nov organismu
po dlouhou
a jejich
sem
do hrtanu,
průdušekpřirozenými
a plic, nádech
spontánní
odstraňování
depostupuje
ještě
níž, až do bránice
a ještě
toxikačními
schopnostmi
organismu
je
níž
k druhé čakřeDoba
(v japonské
tradici
nazýproblematické.
usazování
a akumuvána
– na šířku
čtyř prstů
pod měsípuplace vhara)
organismu
je alespoň
několik
kem
a na stejnou
vzdálenost
ců, zpravidla
to však
bývá až uvnitř
několiktěla.
let,
Pak
přichází na
řadui hluboký
u některých
toxinů
několik výdech,
desítek jak
let.
nejvíce
jde. Zkuste
výdechu
jemně
Některétotoxiny
se taképři
téměř
z organismu
pískat
tak, jak
nejdéle to
vydržíte.
nevylučují,
jen jen
se usazují…
Mezi
všemi
Opakujte
jmenujmeněkolikrát
kadmium. a zkuste prohloubit
jak
nádech,
tak výdech.
Nezapomínejte
Vědci
pracující
v oblasti
toxikologie na
se
to,
že uvědomíte-li
si svůj základních
vlastní dech,
shodují
na tom, že toxicita
touvědomujete
si sami
sebe. Vždyťžestaré
xinů spočívá právě
ve skutečnosti,
tyto
slovanské
dech
je velice
podobné,
ba
konkrétníslovo
toxiny
jsou
antagonisty
esendokonce
téměřkteré
shodné
se slovemnezbytně
duch.
ciálních prvků,
organismus
Důležitouke
věcí
aby meditaci
prováděl
potřebuje
svéje,
činnosti.
A tak má
olovo
člověk
maximálně
relaxovaný,
tedy vědovelice podobné
vlastnosti
jako vápník.
Vemě
zbavený
co největšího
počtu
tělesného
likost
jeho molekuly
je téměř
shodná
a jenapětí
ve svalech. Slouží
k tomu
celá řada
ho elektrochemické
vlastnosti
rovněž.
Olotechnik,
jednadostává
z nich byla
článvo se tedy
do popsána
stejných vvazeb
ku
Relaxacejako
a ideomotorika,
jednom
a sloučenin
vápník. 99 % toxického
zolova
mýchskončí
minulých
příspěvků,
který
vyšel
v kostním
minerálu
ve formě
vhydrogenfosforečnanu
bulletinu číslo 6/2012. olovnatého. Jen
Protože
méně je zvětšinou
více,
nemělo
malá
část vápníku
celkového
množství
je
by
se provádět
příliš rozdílných
druhů viuvolněna
do krve.
Poměr koncentrace
zualizací
stejnějetakpodobný
jako se nedoz kostí zároveň,
olovo/vápník
jako
poručuje
užívat
detoxikačních
v krvi. Výše
bylo příliš
řečeno,
že ionty Ca+ prejsou
parátů
najednou.
Meditace
důležitými
přenašeči
vzruchů je
po naukou,
axonech
kterou
je třeba
osvojovat
si velmi
dlouho
v synapsích.
Pokud
je vápník
nahrazen
apětkrát
vynaložit
při tom
jistoupak
dávku
trpělivostěžším
olovem,
bude
rychlost
ti.
Tak jako
se většině
lidí během
dvou měvzruchu
daleko
pomalejší.
V amerických
síců
nedaří
naučit dobře
a trvale angličtistudiích
zabývajících
se toxicitou
olova se
nu,
stejně
tak u
jenichž
nemožné
za dva měsíce
uvádí,
že děti,
byla prokázána
vyšší
důkladně
pochopit
dosah(ze
a rozsah
koncentrace
olova vcelý
kostech
vzorku
meditací.
rok však
lzetaké
již angličtinou
láz patelly –Začéšky),
měly
prokazatelně
maně
hovořitIQ.
a stejně
tak za
rok – zejména
po změnižší křivku
To ovšem
souvisí
nách,
kteréreakce
za tu mozku
dobu nastaly
– můžeme
s rychlostí
na abstraktní
douž
o čem
vlastně meditace
taz.jasněji
Tedy chápat,
čím rychlejší
vzrušivost
nervovéjsou,
a vnímattím
jejich
hloubku.
ho systému,
vyšší
IQ. Detoxikace od
Na závěr
článku
si dovolím
přiolova
má vdnešního
tomto ohledu
zásadní
význam.
pojit
prastarou
Ájikan.
Nejstarší
Trvá zhruba
dva meditaci
roky, nejlepší
výsledky
jsou
dochované
písemné
o ní jsou
snad
s Joalis Antimetal
Pb.zmínky
Doporučuje
se užívat
zjednou
9. století.
Je známá
z hinduistické,
buddza půl
roku po
dobu dvou let.
histické
taoistické tradice.
PředpokládáDalšími veledůležitým
neurotoxinem
je
me
tedy,
že všudypřítomná
se tato meditacev těšila
velikértuť.
Ta je
malých
dávmu
Jejím
cvičením
lze po čase
káchvýznamu.
v životním
prostředí.
Jednotlivé,
velipozorovat
výraznézzměny
k lepšímu:
ce malé příspěvky
nejrůznějších
zdrojů se
•pak
pravidelné
dýchání
nasčítají,
až vytvoří výslednou kon•centraci.
nezadržování
v každé
emocionálRtuť sedechu
vstřebává
téměř
výhradnípřes
situaci
ně
dýchací systém. Vstřebává se krví
•a naplnění
a velice
uspokojení
dostává se
rychle „potřeb
do jater, srdce“
kde je
a nevyhledávání
pozornosti
odpřeměněokolí
takzvaně
„zmethylována“,
tedy
•na
zlepšení
paměti aTaschopnosti
na methylrtuť.
má odlišnévyjadřovávlastnosti
ní volných iontů rtuti a co je pro dnešní
od
březen–duben
březen–duben
2013
marec – apríl 2013
výklad
• pocit podstatné:
soudržnostijes okolím,
rozpustná
tedy
v tucích.
s těmi,
V kdo
mnohých
o soudržnost
studiíchstojí
byla prokázána její
koncentrace
• citová stabilita
v myelinových pochvách izolujících axony podobně jako bužírka měděný
vodič. Přítomností
Meditace
Ájikan methylrtuti se mění
elektrochemické
myelinového
Zápis
této meditacevlastnosti
pochází ze
17. století.
obalu.
Člověk s takovým
zatížením
pak
Učitel jménem
Zoei zapsal
postup má
vizualiskutečně
povahu.
zace takto„rtuťovitou“
(volný překlad
a přepisReaguje
autora):
podrážděně
nebo má
„Jako prvníasinevyzpytatelně
představuj se zavřenýma
některé
části těla
citlivé. Přítomnost
očima písmeno
A,méně
bílý lotosový
květ s osmi
rtuti
je zcela
nežádoucí
vývoj
nervookvětními
lístky
a disk pro
Měsíce
v úplňku
vého
systému
plodu – znemožňuje
totiž
tak, jak
jsou rozprostřeny
v tvém vlastním
vytváření
synapsísi,
mezi
jednotlivými
neusrdci. Představuj
že máš
v srdci úplněk
rony,
což zářící
může mít
za následek
Měsíce,
bílou
barvou. nejrůznější
Uprostřed
neurologické
dětí (dyslexie,
úplňku je bílýproblémy
lotosovýukvět.
Hláska Adysodgrafie,
provedepočívá hyperaktivita).
v lůně bíléhoDetoxikaci
lotosového
květu.
me
přípravkem
Antimetal
Hg. Větši(Pozn.
autora: Joalis
pro lepší
vizualizaci
si evnou
postačí
jedno
balení.
ropský
čtenář,
který
možná nikdy ve skutečnosti lotosový květ neviděl, může představit bílý květ leknínu.) Představuj si
skutečnost, že nejsvatější písmeno A, lotosový květ a Měsíc v úplňku jsou jedno a totéž, prolínají se vzájemně. Není rozdílu
srdci.
Opakujtoxinem,
tak několikrát,
zavíraje
Posledním
který zmíníme
otvíraje
svoje
oči, a vizualizuj
písmeno
va tomto
čísle
bulletinu,
je radioaktivní
cepřed svýma
očimauniklo
a ve svém
vlastním srdci.
sium
Cs137, které
z černobylského
V okamžiku,
chceš
Sareaktoru
v roce kdy
1986.
Jehoopustit
poločastuto
rozpamádhi**,
začnilet.
si představovat
A,
du
je asi třicet
To znamená,písmeno
že v roce
2016, třicet let od výbuchu černobylského
reaktoru, bude stále ještě polovina množství Cs137 aktivní. Radioaktivní cesium je
moderním toxinem a reprezentuje hrozbu
nukleárního zamoření země v důsledku jaderného konfliktu (zvláště v minulých dobách). Cesium má obdobné vlastnosti jako
draslík; sleduje jeho metabolické dráhy
v lidském těle. Má schopnost pronikat stejnými draslíkovými kanály v membránách
axonů. Pokud tyto kanály v důsledku své
radioaktivní aktivity poničí, dochází k poruchám vedení signálu membránou. Ve-
vesmír, senervový
začíná systém
postupně
opět
zmenšogetativní
srdce
je velmi
citvat anazmenšovat,
až dosáhne
velivý
koncentraci
draslíku. původní
Když jsem
likostilety
jednoho
chu (40 cm).
Nyní se
před
dělal podrobný
výzkum
nazase
ratoto písmeno
nachází
uvnitř
V tuto
dioaktivní
prvky
a tázal
jsem srdce.
se svých
pachvíli zapomeň
na rozdíly
mezi svýmudásrdcientů
na jejich pocity
po černobylské
losti, celá řada z nich se kupodivu zmínila,
že začali po události trpět srdeční arytmií.
Preparát Joalis Ionyx tedy stále tvoří zlatý
fond přípravků Joalis.
Ing. Vladimír Jelínek
Ilustrace: Vigué, J. (ed): Atlas lidského
těla v obrazech. Rebo Productons CZ,
Dobřejovice 2008
Smith, T.: Encyklopedie lidského těla.
Fortuna Print, Praha 2005
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
Joalis online
Joalis
Postřehy ze sítě
cem a celým svým tělem a setrvej chvíli ve
stavuJoalis
jednoty.
Po tomtotrolejbusem?
okamžiku poMohou být preparáty
převáženy
stupně opouštěj
Samádhi
a tvá silného
meditace
Nezamýšlel se MUDr. Jonáš nad vývojem přípravků Joalis pro delfíny
a velryby
z důvodu
je
u
konce.“
Preparáty sú vytvorené
podľa moře?
originálnej
metódy
riadenej
a kontrolovanej
detoxikácie
MUDr.
Jonáša.
znečištění
Ano,
i takové
kuriózní
dotazy
přicházejí
po Josefa
síti do
poradny pana doktora.
VDetské oleje Joalis
létě jsme pro vás spustili webové
co nejvíce capartů v tričkách se šnekem
Ale nejsou to jen negativní zprávy, kte-
Bambi
oleje pomáhajú
riešiť najčastejšie
detské
problémy. Na prvom mieste stojí imunita a s ňou
súvisiaca
ré vás nadzvedávají
ze židle a které hojně
Bambíkem.
stránky
Bambiklub.cz,
interaktivní
kvalita
dýchacích
ciest a tráviaceho
ústrojenstva.
Ďalej ječlenství
to nervová
sústava,
jej porucha
môže prejavovať
se u vás
těšíkrady,
Obrazy,
které Oblibě
v sobě člověk
nosí,
sobě
Klubové
zároveň
umožňuje
dis- sakomentujete.
web
věnovaný
rodičům
a dětem, dospěnepokojom,
nespavosťou,
kolikami,
nechutenstvom,
zvracaním.
je tiež
očkovania,
jak se
dopracovat
k pevnému
zdraví čijako
jak
své budoucí
uskutečnění
kutovatčipod
články Dôležitá
v Akademii
i vznášanlivosť
sekci přitahují
lákům,
vychovatelům,
laikům
i odborníkvalita
kože a eliminácia
neprimeranej
úzkosti
alebo agresivity.
optimálny
účinok
stiedame
všetky
tri zdravého
si uvařit
něco
a chutného.
magnet.
Když
si tedy člověk
bude předZaujalo
nás. Také Pre
Diskuzní
fórum
nabízí
kům.
S potěšením
konstatujeme,
že regioleje v poradí 1,2,3.
Blog MUDr.
(www.josefjonas.blog.cz)
stavovat,
co Jonáše
černého
se určitě stane, přímožnost vzájemné komunikace.
strovaných členů Bambi klubu je dnes již
využívají
především
terapeuti,
se
co by
se mohlo stát,
po časekteří
se jeho
S uspokojením jsme zaznamenali veliký pří- padně
přes dvě stě. Členství má své výhody, kažz popsaných
konkrétních
případů
mohou
zcela
jistě splní
a obraz
jeho
dý „Bambiklubák“ může například sou- růstek facebookových fanoušků. Je vás přes představa
poučit.
je navštěvován
laiky, ktese Ale
zhmotní.
Takové ataké
podobné
pře1200, což buď znamená, že jste se vy, milí te- mysli
těžit o různé ceny, jako jsou Vitamíny
trička, mag- a minerály
ří si výrobnom
nevědí
rady
v okamžiku,
kdy klasická
mýšlení
je nejen
znakem
depresivní
povarapeuti,
naučili s nemajú
tímto „sociálním
strašánety, pastelky, omalovánky,
deštníky.
Vitavite,
Vitatone
a Minemax,
zatiaľ obdobu
v celom
detoxikačnom
programe
medicína
selže.
dotazů,
na
hy,
ale souvisí
téžZ sposledních
prožívanými
úzkostmi
kem“
dobře sadu
spolupracovat,
že mezi
Ceny jsou samozřejmě opatřeny
logemTvoria
firmy Joalis.
ucelenú
zásobujúcuanebo
organizmus
vitamínmi,
minerálnymi
látkami a stopovými
MUDr.
jmenujme
strachy
(Co seJonáš
stane,reagoval,
když…). Vyměnit
tyfanoušky
Joalis zabrousila také mladá gene- akteré
šneka Bambíka, který je zároveň
kluboprvkami.
Preparáty
obsahujú
kľúč pre správne
vstrebávanie
a využitie.
časté
angíny,
rýmy, přírodní
alergie, scény,
zápal za
plic,
obrazy
za pozitivní
jisrace.
Z průzkumů
vyplývá, že nejvíce přízniv- to
vým maskotem.
neurologická
onemocnění,
noční
toty
nejjistější ze
všech jistot akné,
(Slunce,
MěV současnosti lze například každý měsíc ců Joalis je z věkové kategorie 24–35 let.
pocení,
aleNo
i užívání
skladování
prepaZemě…
řeknětea sami,
co je na
světě
Z odkazů, které byly nejnavštěvovaněj- síc,
vyhrát dětské barevné triko, a to za nejBambi harmoni
rátů. Nejkurióznější
preparáa provádětdotaz,
jejich zda
koncentrovazajímavější fotku vašich ratolestí. Všech- ší, budu jmenovat portál Potravinyna- jistějšího?)
Sada piatich detoxikačných preparátov určených deťom od troch rokov. Bambi
tům
Joalis
nevadí
jízda
trolejbusem,
snad
nou
a
vědomou
vizualizaci
je
více
než
žápraniri.cz,
jenž
při
kontrolách
v
obchony
snímky
jsou
samozřejmě
k
vidění
ve
harmoni 1 na alergiu , pomáha očistiť centrálny nervový systém a odstrániť
ještě nebyl
překonán...
Některému
čtenáři se tento návrh
dech
zjistil harmoni
například
povrch
jak
se zvětšuje
a zvětšuje,
až naplní
celý doucí.
fotogalerii.
Každou
středu
je také
najefa- záťaže.
mezi
vnitřnímbielkoviny
a vnějším
světem,
je jen
cudzorodé
i blokované
emočné
Bambi
2, „oslizlý
pomáha
a netypický
nakyslý
zápach
slovenského
vesmír
a taktiež
prostoupí
každý
jeho
kout. Po- může zdát tak triviální, že zapochybuje
cebookové
stránce
Bambi
klubu
vyhlášeden
svět, jedna
realita,
neexistuje
rozdíl
obnovovať
správne
funkcie
dýchacieho
ústrojenstva
v prípade
chronických
jeho smysluplnosti,
tyto obrazy
salámu“,
„sardinky
měly
chuť nepříjemstupně
zruš
ve své
mysli
představu
rozdíl- oProto:
na
otázkaBambi
týkající
se
aktuálního
článku
mezi
Měsícem
uvnitř
srdce
a3,na
obloze,
nestyďte se,nicméně
pište, ptejte
se,
ochorení.
harmoni
pozitívne
ovplyvňuje
funkciu
kože
a podporuje
jejjedna
očistu.
Bambi
harmoni
4, rieši
zažívacie
poruchy,
intoleranciu
lepku,
kazeínu,
je zameraný
na optimalizáciu
metabolizmu
anavrhujte,
vizualizace
jsou vyzkoušeny
po celá
nou, mezi
štiplavou,
nakyslou,
po rozkladu
prostorem
celého
vesmíru
uloženého
v Akademii
Bambi
klubu.
Kdo nosti
jsou
a tatáž
příroda.
komentujte,
kritizujte.
a podporuje
lepšie
vstrebávanie
vitamínov
Bambi
harmoni
saNoir
zaoberá
systémom,
jehovyspělými
poruchy sakulturau detí
dlouhá
všemi
kažení“
nebo
“ve
víněa Pinot
– až
ru-imunitným
a asvým
vlastním
srdcem,
to5,prováděj
odpoví
jako
první
správně,
získává
Jako
další
otevři
oči
a představuj
sitričko.
pís- a minerálov.
Jsme tutisíciletí
pro vás.
prejavujú
častými
infekciami,
angínami,
a celkovo
malou
odolnosťou
organizmu.
Odstraňuje aj psychické toxíny, ktoré
landské
modré
byl
nalezen
syntetický
gly- mi…
do
chvíle
splynutí
jednoho
a druhého.
Výher
dost
a my
bychom
byli
opravdu
meno
A jeve
velikosti
asi jednoho
chuchrípkami
blokujú
prirodzené
organizmu.
Ing.
Vladimír
Jelínek
cerolvatomto
v chutistavu
silnásetrvej
myšina“.
a pak si předkdyby
pofungovanie
celém
Česku
běhalo
(40moc
cm) rádi,
před
svýma očima*.
Pak
opět
zavři Chvíli
Karolina
Zarzycká
Ilustrační
foto:
www.samphotostock.cz
stav, že
písmeno
A,
které
prostoupilo
celý
oči a vizualizuj hlásku/písmeno ve svém Joalis
Bambi
Použitie preparátov Joalis Bambi spolu s ďalšími zdravotnými postupmi pozitívne ovplyvní
priebeh ťažkostí u vašich detí, pretože môže zasiahnúť podstatu množstva veľmi rozšírených
vizualizaci
do vzdálenosti
asi 1Bambi
m před
oči meditujícího.
* V originálním zápise se má představovat
písmeno Aproblémov.
zapsané Základným
zdravotných
produktom
skupiny Joalis
je Joalis
Bambi Imun,Při
vizualizaci
vleže tedy
můžeme
čtvrtku papíru
s nakresleným
sanskrtskou abecedou. Pro splnění účelu
meditace
prováděktorým
začíname
každú očistnú
kúru. Následne
ho môžeme
kombinovať
s ďalšími
preparátmi
a to podľajedruhu
zdravotnýchpísmenem
ťažkostí. Uvedieme
príklad. Imunitné
ťažkosti:
Bambi
zavěsit v si
odpovídající
vzdálenosti
pod
strop (zhruné evropským člověkem bez znalosti sanskrtu
pravděpoAlergické
ťažkosti: Bambi
Bambi
Analerg.
Bambivsedě
Imun tedy
+
ba Imun
jeden+ metr
pod
úroveň Kožné
lustru),problémy:
při vizualizaci
dobně výhodnější představit si písmenoImun.
A zapsané
v latinské
Cutis.
Tráviace
dyskomfort:
Bambi Imun + Bambi Digest. Zápaly
asia1brušný
m před
sebe na stěnu.
abecedě, které lépe evokuje v člověku Bambi
se znalostí
latinky
vy-ťažkosti
ústrojenstva:
slovení hlásky a/ah. Můžeme se přiklonitdýchacieho
k použití malého
pís- Bambi Imun + Bambi Bronchi.
Je možné kombinovať tri a viac produktov Joalis Bambi. Angíny: Bambi Angin. Hyperaktivita: Bambi Hyperaktív. Nočné
** Samádhi
pálijské
i sanskrtské
slovo označující buddhisticmene
v psací
podobě bohatý
ve velikosti
cca 40
cm,her
které
je nejvíPro
dětiabude
připraven
program
plný
a soutěží
o zajímavé
ceny.jeRodiče
budou
moci využít
pomočovanie: Bambi Enurex. Zápal stredného ucha: Bambi Auricul. Žalúdočné ťažkosti: Bambi Estomag. Dýchavičnosť: Bambi
kou a hinduistickou
meditační
praxi rozvoje soustředění. Doce podobné
kruhu. Vstánku
jinýcha dozvědět
zdrojích se
zmiňujících
například
informačního
něco více otuto
metodě řízené
a kontrolované
detoxikace.
Laryng. Nádcha: Bambi Nasal. Črevné problémy: Bambi Symbiflor.
Kuličkiáda Bambi klubu – 6. 6. 2013 v Praze
Přijďte se pobavit a vzdělávat!
přeloženo
znamená
meditaci
objevuje
napsat siatmosféře
toto písmeno
To
vše pod se
širým
nebemrada
a v příjemné
Bambivysoké
klubu. Více slovně
informací
se dozvíte
již brzy.„připevnění“, „ukotvení“ mysli
na jeden objekt.
40 cm tlustou
černou barvou
na velkou
čtvrtku
umístit
ji při
Dostanete
v distribučnej
sieti MAN-SR
s.r.o.,
aleboana
www.joalis.sk.
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
11
23
jídelní koutek
organismus
jako obrovská negativní síla,
která se usazuje hluboko v našem těle
a prokazatelně mu škodí.
Nejznámější druhy fobií:
• klaustrofobie – strach
z uzavřených prostor
• arachnofobie
– strach
pavouků
čokoládu znamená prožívat
lásku
na zcelý
život.
Jak Milovat
z toho ven?
• akrofobie – strach z výšek
Fobie i úzkost
jsou
velice
nepříjemné,
žiO tom, proč tomu tak je, snad
není třeba
spekulovat.
• thanatofobie
– strach
ze smrti
vot obtěžující záležitosti. Naštěstí je ze se• ofidiofobie
– strach zfatale
hadů
To,
co
dělá
z
čokolády
doslova
femme
mezi
be lze setřást. Chce to však notnou dávku
• mysofobie – strach ze špíny
cukrovinkami,
především její nezaměnitelná chuť.
sebezapření
a píle. Jestliže se je
dlouhodobě stresujeme, děláme si starosti, udržujeKuriózní
druhydo
fobií:
Zkuste si vložit kostičku kvalitní
čokolády
úst a nechte
me své tělo ve strachu, musíme počítat
• hypnofobie – strach ze spánku
tam pomalu,
pozvolna
V tu chvíli vám
s tím, žejipsychické
zátěže v našem
orga- rozpouštět…
• autofobie – strach ze své osoby
nismu
budou
skutečně
Člověk
bude
jedno,
žerozsáhlé.
je venku
nevlídně.
Povznesete
se nad to,
• basifobie – strach z chůze
má navíc tendenci snáze podléhat špat•
cibofobie
–
strach
z
jídla
jsou
vásževfobii
práci kladeny stále vyšší nároky.
ným návykůmže
– a
věřtena
tomu,
• papafobie – strach z papeže
i úzkosti
se dá přivyknout
velice na
snadno.
Zapomenete
rázem
všechny
křivdy. Navíc
šanci
• ephebifobie
– strach zmáte
teenageerů
Pokud se člověk, kterému strach ničí život,
•
phagofobie
–
strach
z
polykání
si zdraví.
sami, nemají ti „čokoholici“
rozhodneutužit
této záležitosti
učinitUznejte
zadost,
• gamofobie – strach ze svatby
měl by v první řadě vyhledat pomoc terakrásný život?
peuta nebo osobního kouče, který mu bude schopen sestavit psychoterapii na míru. Většinou se využívá tzv. expoziční terapie nebo systematické desenzitizace.
Jedná se o jakousi „léčbu šokem“. Člověk
je postupně po maličkých krůčcích vystavován situacím nebo objektům, které jej
děsí – až jim nakonec přivykne, osvojí si je.
To vše samozřejmě pod odborným dohledem. Pokud tyto terapie jedinec podstupuje s odhodláním a přesvědčením, že se
chce mít lépe, a současně s tím začne vytrvale detoxikovat svůj organismus od
emočních toxinů, kterými je zanesen, má
jistě velkou šanci dát svému strachu sbohem.
Text: Mgr. Alena Rašková
Zdroj: www.prozdravi.cz
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
zachyceno v síti
Čokoláda –
Antidepresiva nás nespasí!
Necítíte se dobře? Máte trápení a stres? Sužuje vás strach?
Nemusíte vynaložit žádné úsilí k tomu, abyste se uzdravili.
Stačí spolknout kouzelníka jménem antidepresivum
a bude vám hej. To vše rychle, bez práce a námahy….
Jak dlouho ještě budeme těmto pohádkám slepě věřit?
cesty
ke štěstí
podpořit vznik obezity,
jedné
z nejnebezpečnějších civilizačních chorob
současnosti. Vysoký glykemický index
u „zdravých svačinek s čokoládou“ zase
zajistí, že budeme krátce po jídle plni
energie, ale že ji také velice záhy
ztratíme a dostaneme o to větší hlad.
Meditace, vizualizace
Zpátky do minulosti
a jejich přínos pro lidské zdraví
Čokoláda je v jistém slova smyslu droga.
Saháme po ní automaticky, když nám
není dobře, když nám je až příliš dobře,
když se nudíme. Čokoládu používáme
také jako alibi, když nadáváme na
nedostatek lásky. A přitom je nám až
žalostně jedno, jestli konzumujeme
levnou čokoládu ze supermarketu nebo
třeba pravé belgické pralinky. Ačkoli se
říká, že člověk by měl se vztyčenou
hlavou hledět dopředu a nebloudit
v minulosti, v případě čokolády bychom
výjimku udělat mohli, ba dokonce měli.
Zkusme se vrátit do dob našich předků
a udělat si z konzumace čokolády opět
posvátný rituál.
Text: Mgr. Alena Rašková
Zdroj: www.cokolada.cz
www.toulavakamera.cz
www.dtest.cz
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
Je krásné ráno, těsně před
sedmou hodinou. Již jsem
dávno vstal, uvařil si čaj
a nachystal notebook
k napsání dalšího článku do
nového čísla bulletinu
informační medicíny.
Z okna apartmánu
v druhém patře hotelu
Ridee Villa sleduji
probouzející se pláž a vlny
indického oceánu. Pod
mými okny je svět již
vzhůru, a tak pozoruji
banánovníky, kokosové
palmy, starší snědou
sinhálskou
ženu, jak prošla škůdci jsou především ztužené tuky
Jak
zkazit čokoládu
Vše,okolo
co má svou
dříve či později
zdihistorii,
na dvorku
svého a obrovské množství cukru, který se
oblibou přidává do rádoby zdravých
upadá v zapomnění. To se týká i takové
skromného domku, smüsli
pochutin a nejrůznějších cereálních
lahůdky, jakou je právě čokoláda.
štíhlého
muže produktů. Ve složení dobré čokolády
Původnímladého
význam a smysl
její konzumace
stát
na prvním
kakaový
tuk,
se, jak se zdá, vytrácí. Z kakaových bobů
erpám
plnými místě
doušky
ze zdejší
spo- • Abych tady intenzivně zrelaxoval a přis vypracovaným tělem, jak bude
pravil se tak na přednášky, kongresy
v tom horším
tuk
se stal výborný obchodní produkt
lečnostipřípadě
lidí něco,
cokokosový
se z té české již
vykonává
ranní
a letní školu v Čechách i v zahraničí.
a v nejhorším
obyčejný a
ztužený
Tyto
a čokoládovny
zaplavují
nášhygienu…
trh
dávno vytratilo
co by tuk.
od života
•
Abych měl čas na to rozmyslet se, o janáhražky
obsahují
vysoký
podíl
množstvím
čokolád
a
cukrovinek
očekával
a
chtěl
snad
každý
člověk
mající
Slunce ještě úplně nevyšlo,
kých přesně tématech mám letos předtransmastných*
a vyšších
mastných
nejrůznějších barev, vůní a chutí. Jenže
dobou vůli. Tím něčím
je životní
krédo, vyale
podle
nad
džunglí kyselin,
nášet.
které
mohou
významně zvýšit
čeho
je moc,
tohozáře
je příliš.
Společně
pěstované
v lidech
všudypřítomným
buddvzniku
onemocnění
a cév,
s poptávkou
čokolády kdy
stouplpřesně
také početto riziko
hismem,
a sice
neubližovatsrdce
druhým
lidem • Abych načerpal podněty a inspiraci ze
lze usuzovat,
zcela odlišně přemýšlejícího prostředí.
diabetu
II. typu fyzické,
a v neposlední
také
jejích výrobců, kteří své spotřebitele
jak po stránce
tak po řadě
té emociobude.cosi,
Stane
tak za nální. Respekt k druhému člověku. Blíz- • Abych se setkal se svým mladým učiteklamou a vyrábějí
co máse
do kvalitní
lem jógy a pod jeho vedením ji cvičil občokolády
na míle daleko.
se
kost k druhému člověku. Upřímný zájem
několik
máloPokud
okamžiků.
Víte,
že…
den dvě hodiny do úplného propocení
vydáte do obchodu pro čokoládu, mějte
o druhého
člověka
(připustíme-li, že věčTady je totiž buď tma, nebo né… smlouvání
(jak náročná jóga dokáže být!).
na paměti, co říká zákon – hořká
cenách
v obchodech,
kakaovník o
poprvé
objevil
Kryštof
během
patnácti
hned krámcích
čokoláda
musí
obsahovatminut
minimálně
a na tržištích
je pouhopouhou
Kolubmus?
Slávou jej
však opředl až • Abych se tady seznámil s prastarými
35 %
kakaových
součástí,
mléčná barva
pak
hroušpanělský
a zábavouobjevitel
zúčastněných).
Fernando Cortéz. meditačními/vizualizačními technikami
jasné
světlo.
Zelená
a pochopil některé dílčí dávnověké viminimálně 25 % a bílá 20 %. Vše, co je
… kakaové boby, které tvoří základ
jelimit,
zdeužskutečně
zelená Srí
zualizace konkrétních objektů, jako jsou
pod tento
je pouze náhražka.
Lanka,
Unawatuna
19.
1.
2013
čokolády, jsou semena plodu kakaovníku? Semena se nechají uschnout,
třeba vizualizace Slunce, Země a Měsíce.
Dokonce
i
čokoládové
bonbony
musí
Mnoho
lidí
se
mě
minulý
měsíc
před
oda modrá je modrá, banány
vyloupnou se, očistí a míří do čokoládoven, kde se pak dále zpracovávají.
obsahovat alespoň 25 % čokolády
jezdem ptalo, proč sem vlastně jezdím
Konečným výsledkem celého procesu je tučná kakaová hmota, z níž se
jako banány
z celkovéhochutnají
množství výrobku.
Vše
opakovaně. Kdo na Srí Lance nebyl, ten to,
vyrábí čokoláda.
ostatní jsou pouze
cukroviny
a mango
je pravým myslím, nemůže nikdy pochopit. Jedním
… největšími
pěstiteli
Pobřeží
slonoviny
Slečna
Rašková,
současná nová šéfredak„s čokoládou“, nikoli „čokoládové
z důvodů
je srdce,
zkrátkakakaa
vás tojsou
sem Indonésie,
táhmangem. ne, nevíte
a Ghana?
cukrovinky“.
proč, ale nemůžete si pomoci, torka bulletinu informační medicíny, mi
sladká stálice s trpkým cejchem současnosti
V
posledních letech byl zaznamenán výrazný nárůst prode- ce zřídka sepíše všechna hlášení o nežádoucích účincích
je antidepresiv. Deprese, úzkostná porucha, hyperaktivita, těchto léčiv. A přitom je to velice žádoucí. Varovných a velmi
sociální fobie, … Všechny tyto neduhy nás sužují a drtivou negativních ohlasů na fluoxetin, paroxetin, citalopram a sertedy
psychofarmaka,
antidepresiv,
je
země aa psychoterasláva čokoládytralin,
se brzy
začala
šířit v rocekterá
1839,tvoří
bylazáklad
založena
Luna Praha,
většinu
z nich tu
řešíse
klasická
medicína medikací
Kde
se vzala,
vzala…
nespočet
a neustále
přibývá.
napříčjen
Evropou.
Ačkoli
se Španělsko
stalo jich
údajně
nejstarší výrobna čokolády u nás,
piemi.čokolády
Proti terapiím
nelze
nicstarší
namítat,
trénovaná
Historie
sahá do
doby
více vždyť
čokoládovou
velmocí,
o jejíž otevření se zasloužil František
psychika
odolná.
Léčba psychofarmaky
však
ne- lahodný nápoj
než
tři tisícemůže
let, ažbýt
k Mayům
a Aztékům.
mohla
ochutnatVývětšinou
pouze
Černoch.
Odsrdečních
té doby měly
výrobny
představuje
takové
pozitivum,
jak se mnozí
domnívají.
Tyto
dva vyspělé
národy
zcela podlehly
Antidepresiva
zvyšují
riziko
chorob
smetánka. Zužívání
popíjení Ze
horké
se ani starší,
čokolády
a ti,
kteří právě Stusledky
studií a testů
zcela
jasně. Dlouhodobé
kouzlu
kakaových
bobů.mluví
Možná
právě
hry čokolády
však nejsou
tzv. zelenou
tricyklická
antidepresiva.
brzy stal doslova módní
čokoláda
se
neholdovali
národem
psychofarmak
naděláavíce
škody než užitku!
proto
se z nich Mayové
Aztékové
diehit;
vedená
výzkumníky
z University
Collegemilovanému
London poukanalévala významným zuje
hostům,
podávalamezipivu,
za nějtěchto
brzy našli
kvalitní a zvýšenaučili vyrábět nápoj, jehož nazývali
na souvislost
užíváním
antidepresiv
se dámám během odpoledních
darem
bohů. antidepresiva?
Na tabulkovou čokoládu
si
ným rizikem vzniku náhradu.
srdečních chorob. Výzkum, jehož se
Moderní
Ale jděte!
dýchánků,apo
dobrémúčastnilo
obědě, …
však
naši D.
dávní
předkové
museli ještě
15Vždy
000 Skotů, odhalil zajímavý fakt. Pacienti, kteří
Studie
Healyho
a D. Menkese
z Cardiff Univerzity
A. Herxvšak zásadně
v tom nejluxusnějším
nějaký
ten zčas
První
tuhá například odhalila,
brali tricyklická antidepresiva,
mělia markantně
vyšší pravděheimere
UKpočkat.
Cochrane
Centre
že moderČokoláda
zdraví
servisu.inMed,
jímž se nápoj
čokoláda
bylaantidepresiv
vyrobena ažoznačovaná jako kávovém
podobnost
vzniku srdečního
nežpůsobí
skupina
ní skupina
SSRIs (selektivní
Kroměonemocnění
toho, že sladce
nadruhá,
naše
sladil,
nahradil
cukružívala
a horká
v devatenáctém
století.
Do té doby
se
která
antidepresiva
ze skupiny
A malý bonbonek
hibitory zpětného
vychytávání
serotoninu)
můžepozději
mít přímou
chuťové
pohárkySSRI.
a zatrpklou
duši,
čokoláda
se začala
dosoučasně s tímto
pila
pouze ves násilnictvím
stavu tekutém,
jí však
na závěr:
výzkumem
také zjištěno,
že
souvislost
vůčicož
okolí
i vůči své
vlastní osobě,
po-rozšiřovat
dokáže
čokoládabylo
pozitivně
ovlivnit také
celéhoprůzkumu
světa. Doba
natažmo
exkluzivnosti
rozhodně
samotnánastoupilo
deprese příčinou
onemocnění
nebyla. Taks nárůstem
útoků aneubíralo.
sebevražd. K tomuto
by- pokročila,
našesrdečního
zdraví. Vysoký
obsah antioxidantů
18. století
společně
s ním
také V tomto smutném
Naopak.
Hořký,
pěnivýkvalitních
nápoj, který
se například
co tedy?
zásadní
rolioběhový
fakt,
lo použito
množství
zdrojů,
data aod
DSRU že
v kvalitnízjištění
hořké hraje
čokoládě
chrání
příprava
vyráběl
z kakaového
prášku
a obyčejné
tricyklická antidepresiva
běžně
spojována
s rizikový(The United
Kingdoom
Drug
Safety Research
Unit),tuhé
kterýčokolády.
mo- že Svou
systémjsou
a srdce,
reguluje
vysoký
tlak,
první,
poněkud hrudkovitou
tabulku
vody,
byl ceněn
natolik, žepřípravku
jej smělaparoxetin
pít
mi faktory
pro vznik kardiovaskulárních
chorob – zvýšení
krevnitoruje
předepisování
a fluoxetin.
zabrání údajně i předčasnému
stárnutí.
čokolády poznal svět ního
roku 1847.
pouze hrstka vyvolených, a to při
tlaku, Na
příbytek na
váze, cukrovka,
Podobnézase
vedlejší
Teobromin
v hořké…čokoládě
působí
mléčnou čokoládu si nadšenci
zvláštních,
většinou rituálních
účinky mají všechna antidepresiva.
jako spolehlivý tlumič kašle, je dokonce
Co oči nevidí…
bobů museliVezmeme-li
počkat dalších
příležitostech.
v úvahu,účinnější
že antidepresivy
už dávno
neléčí
než známýsekodein.
Mléčná
Násilí vyvolané užíváním antidepresiv neníkakaových
žádnou novinkou,
bezmála třicet
trpělivost
sea vážnéčokoláda
pouze
deprese
psychickéobsahuje
poruchy,zase
ale mnohdy
obykalcium, inutné
pouze se o něm příliš nemluví. Výrobci antidepresiv
se let.
hájíJejich
vyplatilaletáku.
– po roce
1925
se hlavy, dlouhodobá
čejná
bolest
únava,
úzkost,
fobie nebo
neke správnému
vývoji
a posílení
kostí.
tím, že všechna
varování pacient nalezne vvšak
příbalovém
Dobrůtka
pro bohaté
boby staly
níž setěmtoFluor
spavost, je střeba
závažným
skutečně věnovat
zocelí zjištěním
zuby a zapomenout
Alestoletí
stačí to?
Ve Spojených
Státech se tatokakaové
léčiva opatřují
na- komoditou,
V 16.
poznal
tento domorodý
na na
burze
začalo
obchodovat
ve Antidepresiva
pozornost!
sice spolehlivě
a během
krátké chvírozhodně
nesmíme
ani na kalium
víc viditelnou
nálepkou,
která upozorňuje
rizika
vzniku
nápoj
Fernando Cortés,
španělský
velkém.
– ale jelátky,
to výhra?
A vrátí nám
magnesium,
které dokáží
úzkosti,Aagitace,
paniky,
nespavosti,
posedlosti až le začnou ovládat náš amozek
objevitel.
světe div
se, nechutnal
mu!agresivity,
zpět? proti
Toť otázka,
odpověď
bojovat
stresu. jejíž
Kakaové
másloodje
mánie, atomu,
to jakžeuse
dospělých,
tak také u dětí. Nejedná se při- náš rozum vůbec někdy
Navzdory
kakaový nápoj
urputně
navíc
hojnětají…
využíváno v kosmetice,
tomochucoval
o žádnouvanilkou,
poplašnou
zprávu.
Monitorování
vedlejších borná veřejnost i nadále
často
chilli
a dalším
Češi a čokoláda
Mgr.pokožku.
Alena Rašková
vyživuje
Zdá se,
účinků Cortés
antidepresiv
ukazuje,
případy
se skutečkořením,
nad ním
stále že násilnickéAni
Češi nezůstali
pozadu a brzy podlehli jelikož dobře Text:
Zdroj:
www.celostnimedicina.cz
že jediným
rizikem
konzumace čokolády
ně dějí. A přibývá
jich.
monitorování
však častopokušení.
býnespokojeně
krčil nos.
AžVýsledky
jej jednoho
čokoládovému
Čokoládová
Ilustrační
foto:
www.samphotostock.cz
je možnost
vzniku
vají
zkreslené,
jelikož
odborná veřejnost
velice
a veli- ze západní Evropy.
dne
napadlo
osladit
ho medem…
Takto
vlna knerada
nám dorazila
závislosti…
vylepšený recept přivezl do své rodné
V první polovině 19. století, konkrétně
20
12
březen–duben
březen–duben
2013
marec – apríl 2013
Č
Čokoláda, nebo tuk?
Je-li čokoláda vyrobena nekvalitně,
může nám ve velké míře škodit. Těmi
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
?
navrhla,
že by vxocoatl
tomto čísle věnovaném
cítíte
se tady
šťastni, naplněni
zážitky, kte… název
„čokoláda“
pravděpodobně
vznikl
z aztéckého
psychice
vyjítvyslovoval,
článek o relaxaci a meré přicházejí
spontánně
jeden zase
druhým,
(kyselá voda)?
Evropanům
však tento
názevmohl
obtížně
ditaci.
Souhlasil
jsem.
je toačas
nekonečné
inspirace.
Další
důvovýraz si proto zjednodušili na současnou „čokoládu“. Ano, to je velmi podstatné téma a zásadně se týká psychické
dy jsou rozumové:
21
13
MUDr.dávkujeme
Jonáš radí
Jak
a podáváme
veterinární preparáty Joalis
mýty a legendyaktuálně
o zdraví
Nespavost
V tomto případě je nutné zbavit organisJiž delší dobu trpím nespavostí. Začala jsem užívat preparáty mus především toxinů ze stresu. Doporučuji
Emoce ajsou
Streson.
Existují
další preparáty na nespa- MindDren, EviDren, PeesDren, UrinoDren,
Preparáty
baleny
v PETnějaké
lahvičkách
vost? Jen
že nespavost
mi začala zhruba před ro- CapiliDren.
o obsahu
100upřesním,
ml vybavených
umělohmotv důsledku
dlouhodobého
stresu.
nýmkem
aplikačním
hrotem,
který usnadňuje
je zajištěn
útlumem centrálního nervového systému. Žaludeční obtíže
jejichSpánek
dávkování
a podávání.
Za tento útlum jsou zodpovědná centra vegetativního nervo- Jaký preparát je vhodný na problémy v oblasti žaludku?
Psovi podávejte
přípravek
1x denně,
vého systému. Stres, starosti, napětí, … Trvají-li
tyto neduhy
V minulosti
mě trápily žaludeční vředy, po důkladném zalépočeta kapek
lzedoupravit
úměrně
dle na nějaký čas ustoupily. Jakmile jsem však
dlouho, naruší nervové funkce. Kromě Emoce
Stresonu
čení tyto
problémy
hmotnosti
zvířete:
poručuji užívat preparáty LiverDren, VelienDren,
Cortex
a Cra- zažil vážnější stresovou situaci, obtíže byly zpět.
malé plemeno psa (doV5 žaludku
kg): 5 kapek,
nium.
se setkávají nervové, psychické, stravovací a instřední plemeno psa (15
kg):příčiny.
15 kapek,
fekční
Detoxikační preparáty obsahují složky orgáno30 kapekmetabolické a imunostimulační a mohou se
vé,kg):
emocionální,
Kočce
(do 5 kg) se
podávejte
1x denně velké plemeno psa (30
Neschopnost
nadechnout
užitím jednotlivých
preparátů
ml),
obříseplemeno
psa stát
(50 kg):
50 ka-pomocníky
ideálními
v boji s těmito
problémy.pauzu
Dopo-cca
5 kapek,
při vyšší hmotnosti
lze psychického
počet ka- (1,5
Mám dlouhodobé
problémy
rázu,
které
odrá- tedy
30 vteřin.
K podávání
přípravku
nepoužípekse
(2,5
ml). Většínadávku
snadno
odměříte
ručuji
VelienDren,
GasteDren,
LiverDren,
NeuroDren,
EviDren.
pekžejí
zvýšit
úměrně
zvířete. Nemohu
mimo
jiné hmotnosti
na mém dýchání.
zhluboka
vejte kovové předměty. Přípravek se podápomocí
injekční
bez jehly.
Jak
na to: Uvedené
množství
přípravku
dechnout,
je to velice
nepříjemný
pocit.
Mívám
pocitystříkačky
na
Jak
na to: Psovi jemně
odhrňte
pysk vá po dobu čtyř týdnů.
vstříkněte
aplikačním
kočcesevřeného
na jaomdlení,
úzkostnéhrotem
stavy, pocit
hrudníku.
Nízké
sebevědomí
a preparát
aplikujte
napreparáty
sliznici ústní
zyk nebo
na sliznici
tlamky.
Jestliže
kočka
V tomto
případě
užívejte
Cortex,
Vegeton,
NeuroDren
a Li- přímo
Dá se
Joalis pomoci odstranit nízké sebevědomí
Kočcevůči
podejte
veterinární přípravek obkapek
nakalihové
kapky odmítá, lze preparát nakapat dutiny nebo příslušný apočet
verDren.
zmírnit
strach
a nedůvěru
okolí?
rychle,
ji co nejméně
traua zvířetiže
podejte,
na méně osrstěné místo (např. u ušních pejte na kousek cukru Myslím,
uvedený ratně,
problém
není abyste
zvládnutelný
pouze prematizovali.
Vášpomocnou
pes by však
měl brzy
přijívhodnou
podložku
boltců)
a lehce
vetřít
kůže. Pozor, pří- případně nakapejte naparáty
Joalis.
Ty mohou
hrát spíše
úlohu.
ZáklaPadání
vlasů
zedo
stresu
veterinárnínapříklad
přípravky
Joalis nejen
a nechte
slíznout. Přidem
vnitřním
užívání
pravek
musídobu
proniknout
srstí
až navlasů.
kůži! Žádnými
musí být
cílená mat
psychoterapie,
behaviorální
Již delší
mě trápí
padání
zdravotními
v klidu,
ale
s očekáváním.
20 minut dlouhodopřed užitím a
po užití nekrmte,
Při potížemi
vnitřním užívání
20 minut
před vlasů
užitímje důsledek
psychoterapie.
Je takéúplně
vhodné
obrátit
sedokonce
na motivačního
kouvšak netrpím,
padání
z toho rituál!
podávejte
pouze
čistou
nesmí
a po
užitítěžkého
nekrmte,
podávejte
čis-trápí
če,vodu.
což jePes
dnes
velice Udělejte
modernímu
záležitost.
Chce-li mít člověk
bého
stresu.
Kroměpouze
toho mě
ještě řada
dalších
Samise
vidíte,
jak je
to jednoduché.
Těšíme
v tlamě
zbytky
Alternativně
touproblémů,
vodu. Kočka
nesmí
v tlamičce
zbyt- mít
odolnou
psychiku, nemůže
spoléhat
pouze
na detoxikační
jako
jsoumít
potíže
se zažíváním,
bolestivé
otoky
no-potravy.
na vaše
ohlasy
– o své
zkušenosti s nona méně
ky potravy.
Pokud
se zvířeti
podává
sou- můžete preparát nakapat
preparáty,
aleosrstěmusí nasesobě
neustále
a tvrdě
pracovat.
hou, bolesti
hlavy.
Jak se toho
zbavit?
časně více preparátů, udělejte mezi užitím né místo (např. do oblasti třísel) a důklad- vou řadou informačních veterinárních
jednotlivých preparátů pauzu cca 30 vte- ně vetřít do kůže. Pokud se zvířeti podává přípravků Joalis se s námi budete moci pořin. K podávání přípravku nepoužívejte současně více preparátů, udělejte mezi dělit již brzy na našem veterinárním webu.
kovové předměty. Přípravek se podává po
novinky
Joalis
novinky
Joalis
RNDr. Daniela Svobodová
dobu
čtyř týdnů.
Detoxikácia
podla MUDr.
Detoxikace podle
MUDr. Jonáša
Jonáše
chytila druhý dych
dech
Vážení příznivci, milí čtenáři,
Vážení
priaznivci,
milípodle
čitatelia,
detoxikační
metoda
MUDr. Jonáše
je v podstatě jako každá jiná učební látka
detoxikačná metóda podľa MUDr. Jonáša
– zapeklitá a složitá. Tomu, kdo ji bere na
je v podstate ako každá iná učebná
lehkou váhu, své tajné komnaty určitě
látka – problematická a zložitá. Tomu,
neotevře. Výsledkem je pak zmatek
kto ju berie na ľahkú váhu, svoje tajné
v učencově hlavě, mylné domněnky a v kokomnaty určite neotvorí. Výsledkom je
nečném výsledku i špatný přístup k terapotom zmätok v hlave učenca, mylné
peutické praxi.
Metoda řízené
a kontrolodomnienky
a v konečnom
dôsledku
aj
vané
detoxikace
se
neustále
a je
zlý prístup k terapeutickej praxi.vyvíjí
Metóda
třeba ji a kontrolovanej
sledovat, nadchnout
se pro sani
riadenej
detoxikácie
a
především
toužit
po
tom
odkrýt
její
neustále vyvíja a je potrebné ju sledovať,
kouzlo. sa pre ňu a predovšetkým túžiť
nadchnúť
Uznáváme,
že probrat se všemi materiáodkryť
jej kúzlo.
ly, které o detoxikaci vyšly, a vybrat z nich
to nejpodstatnější,
je mnohdy
lidské
Uznávame,
že prebrať
sa nad
všetkými
síly. Proto jsme
se rozhodli
vytvořitvyšli
unimateriálmi,
ktoré
o detoxikácii
kátní
projekt
a otevřeli
jsme pro vás Mia vybrať
z nich
to najpodstatnejšie
je
niškolu detoxikace.
Naleznete
ji na stránmnohokrát
nad ľudské
sily. Preto
sme
kách
www.joalis.EU
sekci Vzdělávání.
sa
rozhodli
vytvoriť vunikátny
projekt
Miniškola detoxikace
obsahuje
a otvorili
sme pre
Vás kompletní,
Miniškolu
přehledné a především
pakna
zábavnou
fordetoxikácie.
Nájdete ju
stránkach
www.joalis.sk.
sekcii Vzdelávanie.
mou zpracovanév informace
o detoxikaci
Miniškola
detoxikácie
obsahujeje
podle MUDr. Jonáše.
Jejich autorem
kompletné,
a predovšetkým
MUDr. Josefprehľadné
Jonáš osobně.
O kreativní
zábavnou formou spracované informácie
Já chci taky!
14
zpracování se postarala Mgr. Marcela Váco detoxikácii
podľa
MUDr.
lavková, uznávaná
posila
týmuJonáša.
Joalis.
Autorom je MUDr. Josef Jonáš osobne.
O tom, jak moc se její práce vydařila, svědO kreatívne spracovanie sa postarala
čí nejen enormní zájem o tuto prezentaci,
Mgr. Marcela Václavková, uznávaná
ale také fakt, že již byla přeložena do jazyků všech našich distributorů.
Kromě této aktuality si pro vás firma Joalis přichystala také další novinku: vědomostní rubriku s názvem Pro chytré hlavy,
kterou naleznete rovněž na stránkách
www.joalis.EU. Zde se budete pravidelně
setkávat se zapeklitými kvízy a hádankami. Zahrneme vás úkoly vhodnými pro
začátečníky i ostřílené terapeuty. Za své
úsilí budou někteří z vás po zásluze odměněni.
Pozorně sledujte také rubriku Ohlasy
klientů, jelikož se v ní objeví celá řada nových dopisů od lidí, jimž detoxikace zásadním způsobem změnila život. Od té doby, kdy byla tato rubrika na webu joalis.EU
založena, nám do redakce přišla celá řada
zajímavých příspěvků. Poctivě jsme je střádali, abychom vám je mohli v průběhu celého roku servírovat.
Za zmínku jistě stojí také rubrika Dopoposila týmu
Joalis.
O tom,odkazy
ako veľmi
sa
ručujeme,
v níž
naleznete
na zajíjej práca
vydarila,
veľkýNovinkou
záujem
mavé
knihy,
videa,svedčí
články,…
o túto prezentáciu. Tiež v printovej
v této rubrice je odkaz na rozhlasové „pěpodobe v Joalis info január/február 2013.
timinutovky“ s MUDr. Josefem Jonášem.
Tato krátká vysílání se budou objevovat
pravidelně na vlnách Českého rozhlasu
v pořadu Styl a budou věnována tématu
lidské psychiky. Takže – doporučujeme!
Co říci závěrem? Snad jen, že jste to právě
vy, kdo nám pomáhá tvořit náš web a rozvíjet metodu řízené a kontrolované detoxikace. Zasloužíte si náš dík za všechny své příspěvky a inspirace, které nám posíláte.
Přijměte proto naše nové rubriky a počiny
jako odměnu za vaši přízeň. Máte-li chuť dozvídat se o našich aktivitách, neváhejte se přihlásit k odběru newsletterů, anebo navštivte
naši rubriku Archiv newsletterů, kterou pro
vás na webu joalis.EU pravidelně aktualizujeme. A mně nezbývá než prozradit, že tyto
nově vzniklé projekty rozhodně nejsou posledním překvapením v letošním roce!
Za tým Joalis
Mgr. Alena Rašková
MUDr. Josef Jonáš
MINIŠKOLA
DETOXIKACE
1
březen–duben
marec – apríl 2013
Strach má velké oči
Motto:
Detoxikace jde za příčinou,
za kořeny nemocí
a za podstatou
„Strach má velké oči“,
zdraví a životní vitality.
chlácholily nás maminky,
když jsme poprvé celí
ustrašení vyrazili do školy.
„Strach lže a ty mu věříš“,
řekl kdysi Friedrich
Nietzsche. Karel Čapek zase
vyslovil myšlenku, že strach
je v podstatě jen nemoc
špatného svědomí… Ideální
by tedy bylo stát se
Nebojsou. Tento článek
Dnešní
pes čiurčen
kočka jsou
jinde
však není
lidem,
kteří Později začal MUDr. Jonáš s velkým úspě- Doma chovaní psi a kočky jsou dnes skuKdyž se řekne „pes“ nebo „kočka“, ne- chem humánní detoxikační preparáty vy- tečně právoplatnými rodinnými příslušníse ničeho nebojí, ale těm, nesnímecíleně
oběd,pro
výprasku,
přineseme
zvířatakdyž
svých
klientů ky.
Na vše, co
v rodině
děje dobrého, či
představíme si dnes psa v kotci, na řetězu užívat
Nepleťte
si se
strach
z úzkostí
přátel.vysvědčení, … Ať si to přiznáme, špatného,
zareagují
naši psi areakcí
kočkyna
jako
u boudy,
ani tzv.
psa pocity
„zahradního“,
který ašpatné
Projevy fobie
jsou v podstatě
sajimž
jsou
strachu
bychom
jim měli
být
téměř nepřijde do kontaktu s lidmi, kočka nebo ne, toto jsou věci, které v nás zůstá- první.
motný Každý
objektden
strachu
a dějí
se nám
blízké. A takových lidí je vají.bylo
Spolu
mají tendenci narůs- vděční
nejen kdy
za to,
jaktomuto
soužití objektu
s nimi obouž nebývá polodivokým soběstačným tvo- Co
v okamžiku,
jsme
přínas věkem
počátku
tat.
náš život,
přináší
nová
poznání
rem. mnoho.
Tato zvířataPřenechme
dnes žijí v těsnémproto
sepětí „Velký
mo vystaveni.
Mnoho
lidí však
zažívá
jakýimpulz pro bádání ve veterinární hacuje
vzájemné
radosti,
ale právě také
sepostavu
„svým dvounožcem“.
Městské kočky oblasti jsem získal od svého přítele, který asispoustu
permanentní,
těžko
popsatelný
stav,
Nebojsy pohádkám
to, však
jak sreagují
jako živé
indikátory
často ani nepřijdou ven, jsou tedy domácí chová
který
fobií nemá
nic společného.
a dalších chovatelů jezev- za
Když jezevčíky,
se bojíme…
a pojďme
se podívat na to, číků
upozorňují
kdyžkterá
něcosice
v rodině
v pravém
slova smyslu.
stavem jenás,
úzkost,
může nebýt
z jeho
okolí,“
doktor
Jonáš.
… náš
mozek
je vvzpomíná
pohotovosti
a tělo
na aTím
jak byprojevem
mělo.
doprovodným
fobie, ale v takojezevčíci
měli tzv.
i přes
dlouhodobou
tento stav
odpovídá
stresovou
reakcí. funguje,
co se stane, když nám „Jejich
aVýsledek?
samozřejmě
velmihrdlo,
drahou
veterinární
pé- vém případě vždy známe její důvod. ExisSevřené
těžký
dech, chvěDetoxikace nastoluje normální
strach
začne přerůstat přes činíproblémy
tují však lidé, je
a je
jich opravdu mnoho,
s pohybovým
ústrojím.“
kolem žaludku,
panika.
Je všakMUDr.
třeba Neotravujte
chemií
stav
organismu
kteří
tytotakových
nepříjemné,
leckdy
až sužující
tehdy doporučil
své detoxikační
podotknout,
že tyto potíže
nemusejípretrá- Za
MUDr. Josef Jonáš svou metodou
řízené Jonáš
řešení
situací
je pochopitelně
hlavu…
Informační
aneb
veterinární přípravky
Seznamte
se
byly uvedeny na trh
s fobií
a kontrolované detoxikace pomáhá svým
klientům již více než třináct let a vzpomíná, co stálo u zrodu veterinární řady přípravků. První pokusy s preparáty firmy
Joalis
pana doktora na svých
Kde udělali
se rodíklienti
strach?
zvířatech
sami.zBrzy
ukázalo,
domáTéměř každý
nás se
v sobě
nosíženějakou
cí
zvířatastrach
reagují
na detoxikační
obavu,
z určité
události preparáty,
nebo věci.
podobně
jako děti,
velmi
A všichni máme
tento
stav dobře,
spojenýprotože
s negajejich
emocionální
svět,Kde
je- pramení dotivními
pocity. Proč?
jich
mozek
není
zatížen automaticky
mněnka,
že bát
se znamená
takovou
emocionální
pa- bát tmy, když
něco zlého?
Proč se máme
tologií
jako nabídnout
svět do- klidné a bezpečné
nám může
spělého
útočiště?člověka.
Proč máme strach z trapasů
a upřímného smíchu, když je přeci dobře
známo, že smích sbližuje? Proč zažíváme
hrůzu z výšek, když by stačilo pomyslet si:
Nahoru nepoletím a dole mě najdou? Mýtus strachu je v nás odedávna a je neodmyslitelně spjat s velkými historickými
událostmi a činy. Snad nikdo z nás se necítí dobře při pomyšlení na středověké mučící praktiky, na hrůzné války, na přírodní
katastrofy. Druhým významným faktorem,
který stojí u vzniku strachu, potažmo fobie, jsou paradoxně ti, kteří nás mají chránit – naši rodiče. Právě oni nám často,
i když nevědomky vnucují myšlenku, že
bychom se měli něčeho bát. Bubáků ve
skříni, ježibaby, která si nás odnese, když
březen–duben
2013 2012
marec
november
– apríl
- december
2013
pocity zažívají
často.
A co jejako
nejhorší
úzparáty
– během
týdne
došlo
u všech
pejsků
pit každého,
kdo
se bojí.
Každý
z nás
je to- odpovědný
člověk
– jednak
tvor –výše
kostné stavy
přichází neočekávaně,
z ničektiž
normalizaci
aparátu.
originál a funkce
se svoupohybového
fobií zachází
různě. postavený
v hierarchii,
a jednak přece
své
ho nic.
Úzkostliví
lidé často
panickými
„Tato
příhoda
pak
k definitivnímu
Zatímco
někteřívedla
jedinci
upadají
do mdlob, zvíře
k sobě
připoutal.
Je totrpí
tedy
přesně,
atakami*,
ale téměř
nikdy nedokáží
určit,
rozhodnutí
vytvořit
veterinární
detoxikdykoli jim –pod
nohama
proběhne
pa- jak
praví liška
v Exupéryho
Malém princi:
kde je jejich
příčina.
Úzkostné poruchy
kační
Jonáš.zvedne „Stáváš
vouk,preparáty,“
jiným sice říká
vlnadoktor
adrenalinu
se navždy
zodpovědným
za to,doco
zkomplikovat
tlak a rozbuší srdce, ale rozdmýchá v nich kkáží
sobě
připoutáš.“ život mnohem více než
Vzhledem
k tomu,
představují
zároveň
i vlnurodina,
vzteku ajedna
obrany,
takže se fobie.
„V neposlední
řadě
domácíže
mazlíčci
v důJsme
jedna
smečka
prakticky
permanentní
stres aemocionální
strach z tozáhy odhodlají
příčiny
strachu
zba- sledku
domestikace
přebírají
MUDr.
Josef Jonáš
je svého
lékař celé
rodiny,
ho, „kdy to
zasepána,
přijde“,
působísenajeho
náš
vit. problém jeden rodinný příslušník, problémy
svého
přibližují
má-li
ovlivňuje to všechny ostatní. Není tedy náladám, jeho smutku i radosti a pak
nic divného na tom, že MUDr. Jonáš v podstatě trpí lidskými chorobami. Ve voldbá také o zdravotní stav dalších né přírodě se s těmito nemocemi setkávárodinných příslušníků – těch me v mnohem menší míře,“ vysvětluje
MUDr.
Jonáš.s lidmi, z toho být
čtyřnohých.
Sociální fobie neboli strach
ze sociálních
kontaktů
Naši
čtyřnozí
si tedy
v centru pozornosti a z vlastního chování je jednou z svěřenci
nejrychleji
se zasluhují tu
nejlepší
péči. Přicházíme
s alternativou
rozšiřujících fobií na světě. Důvod je prostý.
Nároky
na člověka
žijícího bez
chemie
– informačními
veterinárními
přív 21. století neustále stoupají, společnost
se stává
nekompromisní,
agresivní,
pravky
z
vývoje
MUDr.
Josefa
Jonáše:
chybovat přestává být lidské, ale stává se bezmála trestným… V atmosféře
Joalis
AniDigest,
Joalis
AniMove,
Joalis
plné rivality, prestiže a zásahů do soukromí
je velice
snadné
začít
se topit.
AniNevrin,
Joalis
AniSkin,
Joalis
AniOdhaduje se, že dlouhodobou sociální fobií trpí zhruba 2 % populace,
Spir
a
Joalis
AniUrin.
Veterinární
občasnou sociální fobií až 12 % lidí a alespoň jednou v životě tento stav přípravky
stejnémjehož
principu
pocítí téměř 90 % z nás. Sociální fobie je přesně
tímpůsobí
typemna
strachu,
jako
léty
prověřené
humánní
inforpravidelně provázejí stavy úzkosti a panické ataky, které přicházejí náhle:
mační
preparáty –kruhu…
vnášejí do orgav tramvaji, v obchodě, na ulici, v práci, dokonce
i v rodinném
nismu informaci,
jak má
vlastními
Takto zasažení lidé většinou pociťují řadu nepříjemných
příznaků,
k těm
silami
normalizovat
své
funkce.
nejčastějším patří dýchavičnost, bolest a svírání na hrudi, červenání, pocení,
se na ně
na následující
dvojzávratě, někdy dokonce mdloby. Tito lidé sePojďme
poté začnou
takovým
situacím
straně
podívat
podrobněji.
vyhýbat, což je však může naprosto vyřadit z běžného života.
Strašák dnešní doby: Sociální fobie
19
„Umíme odstranit toxiny i z organismu vašich domácích zvířat. Odstranění toxinů má
pozitivní vliv na tělesné a duševní funkce vašich mazlíčků. Prakticky většina
zdravotních problémů je způsobena změnou fungování jednotlivých soustav
a poškozením jejich spolupráce, a to právě vlivem přítomnosti toxinů.“
Klouby, pohybový aparát
Udělala si vaše kočka úraz? Má váš pes nějakou poruchu hybnosti, ať již na základě dědičné
dispozice nebo získanou v průběhu života? Chtěli byste vybočit z nikam nevedoucího bludného
kruhu extrémně nákladné léčby, která stále nemůže přijít problému na kloub? Zkuste léčbu
podpořit blahodárně působícím informačním veterinárním přípravkem Joalis AniMove, který
má v každé věkové kategorii vliv na správný vývoj kostí, kloubů, pojivové tkáně a svalů celého
pohybového aparátu. Preparát dodá informaci, kterou organismus potřebuje, aby si sám vyladil
metabolismus důležitých látek a funkci na něm závislých soustav, jež tvoří pohybový aparát.
Močové cesty, ledviny
Prodělal váš pes či kočka akutní nebo
chronický zánět ledvin? Trpí po
prochladnutí záněty močových cest?
Má vaše domácí zvíře poškození
ledvin v důsledku otravy nebo
stárnutí? Pokuste se prodloužit léta
plnohodnotného zvířecího života
pomocí permanentního přístupu
k vodě, nízkoproteinové diety
a informačního veterinárního
přípravku Joalis AniUrin, který dodá do organismu
v sobě obsaženou informaci potřebnou pro revitalizaci funkce
vylučování vlastními silami organismu.
Kůže, srst
Psychika, emoce,
nervová soustava
Zažívání
Také stále hledáte to pravé krmení,
stále dokola vyměňujete značku
krmiva za jinou, pochopitelně
dražší, se zaručeně lepší
recepturou? Přitom vaše domácí
zvíře nadále trpí nadýmáním
a průjmy a zjevně se necítí dobře.
Pes bude asi zakopaný jinde.
Vyzkoušejte informační veterinární
přípravek Joalis AniDigest.
Preparát jde ke kořeni problému – vnesení
informace do organismu mobilizuje jeho vlastní síly, které
revitalizují funkce související se zažíváním.
Máte doma depresivního psa či agresivní kočku?
Je vaše zvíře úzkostné, plné strachu? Čeká vás
stěhování, cestování nebo silvestrovské oslavy,
stresující události, které vaše domácí zvíře
obtížně zvládá? Nechcete-li ho zatěžovat
chemickými léky, pak pro vás máme alternativu:
informační veterinární přípravek Joalis
AniNevrin, který dodá do organismu informaci
potřebnou k samoobnově jeho funkcí.
Není váš mazlíček ve své kůži? Kůže i srst
bezpečně signalizují dobrý či špatný stav
organismu. V jejich kvalitě se odráží
výživový, ale i psychický stav vašeho
svěřence. Kupujete svému citlivému zvířeti
drahé hypoalergenní krmivo, přesto
problémy, jako jsou alergie, ekzémy, lupy a
nadměrné vypadávání srsti, pokračují dál?
Marně se se svým veterinářem snažíte
dobrat k podstatě problému, na kůži či srsti
vlastně vidíte pouze doprovodné projevy. Máme pro vás
alternativu – informační veterinární přípravek Joalis AniSkin, který
obsahuje spektrální informaci, díky níž organismus vlastními silami
normalizuje své funkce a vzhled kůže a srsti.
Dýchání
Má váš pes nebo kočka často zahleněný
nos a z očí a nosu mu vytéká sekret?
Trpí stále se opakujícími záněty horních
cest dýchacích? Přáli byste si, abyste
mohli ušetřit svého čtyřnožce a svou
peněženku koloběhu podávání
antibiotik? Máte možnost - detoxikujte
svého svěřence pomocí informačního
veterinárního přípravku Joalis AniSpir,
který vnáší do těla spektrální informaci,
díky níž organismus vlastními silami prostřednictvím
imunitního systému normalizuje dýchání.
Již brzy bude spuštěn speciální veterinární web! Zde se budete moci seznámit s jednotlivými veterinárními přípravky Joalis
a zamyslet se nad propojeností jednotlivých soustav a problémů s nimi souvisejícími.
Své názory, dotazy a příspěvky k veterinární problematice můžete posílat na e-mail: [email protected]
Veterinárne prípravky dostanete v distribučnej sieti MAN-SR,Veterinární
alebo v e-shope
na www.joalis.sk
přípravky
budou k dostání v distribuční síti ECC nebo v e-shopu na www.eccklub.cz.
16
marec – apríl 2013
marec – apríl 2013
Jak dávkujeme a podáváme
veterinární preparáty Joalis
MUDr. Jonáš radí
mýty a legendy aktuálně
o zdraví
Nespavost
V tomto případě je nutné zbavit organisJiž delší dobu trpím nespavostí. Začala jsem užívat preparáty mus především toxinů ze stresu. Doporučuji
Emoce ajsou
Streson.
Existují
další preparáty na nespa- MindDren, EviDren, PeesDren, UrinoDren,
Preparáty
baleny
v PETnějaké
lahvičkách
vost? Jen
že nespavost
mi začala zhruba před ro- CapiliDren.
o obsahu
100upřesním,
ml vybavených
umělohmotkem
v důsledku
dlouhodobého
stresu.
ným
aplikačním
hrotem,
který usnadňuje
Spánek
je zajištěn
útlumem centrálního nervového systému. Žaludeční obtíže
jejich
dávkování
a podávání.
Za tento útlum jsou zodpovědná centra vegetativního nervo- Jaký preparát je vhodný na problémy v oblasti žaludku?
vého systému. Stres, starosti, napětí, … Trvají-li
neduhypřípravek
V minulosti
mě trápily žaludeční vředy, po důkladném zaléPsovi tyto
podávejte
1x denně,
dlouho, naruší nervové funkce. Kromě Emoce
do-upravit
čení tyto
problémy
početa Stresonu
kapek lze
úměrně
dle na nějaký čas ustoupily. Jakmile jsem však
poručuji užívat preparáty LiverDren, VelienDren,
Cortex
a Cra- zažil vážnější stresovou situaci, obtíže byly zpět.
hmotnosti
zvířete:
nium.
se setkávají nervové, psychické, stravovací a inmalé plemeno psa (doV 5žaludku
kg): 5 kapek,
fekční
Detoxikační preparáty obsahují složky orgánostřední plemeno psa (15
kg):příčiny.
15 kapek,
vé, kg):
emocionální,
metabolické a imunostimulační a mohou se
30 kapek
Kočce
Neschopnost
(do 5 kg)se
podávejte
nadechnout
1x denně velké plemeno psa (30
užitím jednotlivých
pomocníky
v boji s těmitopreparátů
problémy.pauzu
Dopo- cca
obří
psastát
(50 ideálními
kg): 50 ka5 kapek,
při vyšší hmotnosti
lzepsychického
počet ka- (1,5
Mám dlouhodobé
problémy
rázu,ml),
které
se plemeno
odrá- tedy
30 vteřin.
K podávání
přípravku
nepoužíručuji
VelienDren,
GasteDren,
LiverDren,
NeuroDren,
EviDren.
pekse(2,5
ml). Větší
dávku
snadno
odměříte
pek
zvýšit
úměrně
hmotnosti
zvířete.Nemohu
žejí
mimo
jiné na
mém dýchání.
zhluboka
navejte kovové předměty. Přípravek se podábez jehly.
Jak
na to: Uvedené
množství
přípravku
dechnout,
je to velice
nepříjemný
pocit.pomocí
Míváminjekční
pocity stříkačky
na
Jak na to: Psovi jemně
pysk vá po dobu čtyř týdnů.
vstříkněte
hrotem
kočce
na ja- hrudníku.
omdlení,aplikačním
úzkostné stavy,
pocit
sevřeného
Nízkéodhrňte
sebevědomí
a preparát
aplikujte
sliznici ústní
zyk V
nebo
na případě
sliznici tlamky.
Jestliže
kočka
tomto
užívejte
Cortex,
Vegeton,
NeuroDren
a Li- přímo
Dá sena
preparáty
Joalis pomoci odstranit nízké sebevědomí
Kočce
podejte
kapek
nakalihové
kapky odmítá, lze preparát nakapat dutiny nebo příslušnýapočet
verDren.
zmírnit
strach
a nedůvěru
vůči
okolí?veterinární přípravek obratně, rychle,
abyste ji co nejméně
traua zvířetižepodejte,
na méně osrstěné místo (např. u ušních pejte na kousek cukruMyslím,
uvedený problém
není zvládnutelný
pouze prematizovali.
pes by však
měl brzy
přijívhodnou
podložku
boltců)
a lehce
vetřít
kůže. Pozor, pří- případně nakapejte naparáty
Joalis.
Ty mohou
hrát spíšeVáš
pomocnou
úlohu.
ZáklaPadání
vlasů
ze do
stresu
mat veterinární
přípravky
Joalis nejen
a nechte
slíznout. Při
vnitřním
užívání
pravek
musí
proniknout
až na
kůži!Žádnými
dem
musí být
cílená psychoterapie,
například
behaviorální
Již delší
dobu
mě trápísrstí
padání
vlasů.
zdravotními
v obrátit
klidu, ale
dokonce
s očekáváním.
20 minutdlouhodopřed užitím psychoterapie.
a po užití nekrmte,
Připotížemi
vnitřním však
užívání
20 minut
předvlasů
užitím
Je také úplně
vhodné
se na
motivačního
kounetrpím,
padání
je důsledek
Udělejte mu
z toho rituál!
podávejte
čistou
a po
užití
nekrmte,
podávejte
pouzemě
čisče, vodu.
což je Pes
dnesnesmí
velice moderní
záležitost.
Chce-li mít člověk
bého
těžkého
stresu.
Kromě toho
trápí
ještě řadapouze
dalších
Samisevidíte,
jak pouze
je to jednoduché.
Těšíme
mít v tlamě
zbytky
Alternativně
touproblémů,
vodu. Kočka
nesmí
v tlamičce
zbyt- bolestivé
odolnou
psychiku, nemůže
spoléhat
na detoxikační
jako
jsou mít
potíže
se zažíváním,
otoky
no- potravy.
na neustále
vaše ohlasy
– o své
zkušenosti s nona méně
ky hou,
potravy.
Pokud
se Jak
zvířeti
podává
sou- můžete preparát nakapat
preparáty,
aleosrstěmusí na se
sobě
a tvrdě
pracovat.
bolesti
hlavy.
se toho
zbavit?
časně více preparátů, udělejte mezi užitím né místo (např. do oblasti třísel) a důklad- vou řadou informačních veterinárních
jednotlivých preparátů pauzu cca 30 vte- ně vetřít do kůže. Pokud se zvířeti podává přípravků Joalis se s námi budete moci pořin. K podávání přípravku nepoužívejte současně více preparátů, udělejte mezi dělit již brzy na našem veterinárním webu.
kovové předměty. Přípravek se podává po
novinky
Joalis
RNDr. Daniela Svobodová
dobu čtyř týdnů.
Detoxikace podle MUDr. Jonáše
chytila druhý dech
Vážení příznivci, milí čtenáři,
detoxikační metoda podle MUDr. Jonáše
je v podstatě jako každá jiná učební látka
– zapeklitá a složitá. Tomu, kdo ji bere na
lehkou váhu, své tajné komnaty určitě
neotevře. Výsledkem je pak zmatek
v učencově hlavě, mylné domněnky a v konečném výsledku i špatný přístup k terapeutické praxi. Metoda řízené a kontrolované detoxikace se neustále vyvíjí a je
třeba ji sledovat, nadchnout se pro ni
a především toužit po tom odkrýt její
kouzlo.
Uznáváme, že probrat se všemi materiály, které o detoxikaci vyšly, a vybrat z nich
to nejpodstatnější, je mnohdy nad lidské
síly. Proto jsme se rozhodli vytvořit unikátní projekt a otevřeli jsme pro vás Miniškolu detoxikace. Naleznete ji na stránkách www.joalis.EU v sekci Vzdělávání.
Miniškola detoxikace obsahuje kompletní,
přehledné a především pak zábavnou formou zpracované informace o detoxikaci
podle MUDr. Jonáše. Jejich autorem je
MUDr. Josef Jonáš osobně. O kreativní
Já chci taky!
14
zpracování se postarala Mgr. Marcela Václavková, uznávaná posila týmu Joalis.
O tom, jak moc se její práce vydařila, svědčí nejen enormní zájem o tuto prezentaci,
ale také fakt, že již byla přeložena do jazyků všech našich distributorů.
Kromě této aktuality si pro vás firma Joalis přichystala také další novinku: vědomostní rubriku s názvem Pro chytré hlavy,
kterou naleznete rovněž na stránkách
www.joalis.EU. Zde se budete pravidelně
setkávat se zapeklitými kvízy a hádankami. Zahrneme vás úkoly vhodnými pro
začátečníky i ostřílené terapeuty. Za své
úsilí budou někteří z vás po zásluze odměněni.
Pozorně sledujte také rubriku Ohlasy
klientů, jelikož se v ní objeví celá řada nových dopisů od lidí, jimž detoxikace zásadním způsobem změnila život. Od té doby, kdy byla tato rubrika na webu joalis.EU
založena, nám do redakce přišla celá řada
zajímavých příspěvků. Poctivě jsme je střádali, abychom vám je mohli v průběhu celého roku servírovat.
Za zmínku jistě stojí také rubrika Doporučujeme, v níž naleznete odkazy na zajímavé knihy, videa, články,… Novinkou
v této rubrice je odkaz na rozhlasové „pětiminutovky“ s MUDr. Josefem Jonášem.
Tato krátká vysílání se budou objevovat
pravidelně na vlnách Českého rozhlasu
v pořadu Styl a budou věnována tématu
lidské psychiky. Takže – doporučujeme!
Co říci závěrem? Snad jen, že jste to právě
vy, kdo nám pomáhá tvořit náš web a rozvíjet metodu řízené a kontrolované detoxikace. Zasloužíte si náš dík za všechny své příspěvky a inspirace, které nám posíláte.
Přijměte proto naše nové rubriky a počiny
jako odměnu za vaši přízeň. Máte-li chuť dozvídat se o našich aktivitách, neváhejte se přihlásit k odběru newsletterů, anebo navštivte
naši rubriku Archiv newsletterů, kterou pro
vás na webu joalis.EU pravidelně aktualizujeme. A mně nezbývá než prozradit, že tyto
nově vzniklé projekty rozhodně nejsou posledním překvapením v letošním roce!
Za tým Joalis
Mgr. Alena Rašková
březen–duben
marec – apríl 2013
Strach má velké oči
Motto:
Detoxikace jde za příčinou,
za kořeny nemocí
a za podstatou
„Strach má velké oči“,
zdraví a životní vitality.
chlácholily nás maminky,
když jsme poprvé celí
ustrašení vyrazili do školy.
„Strach lže a ty mu věříš“,
řekl kdysi Friedrich
Nietzsche. Karel Čapek zase
vyslovil myšlenku, že strach
je v podstatě jen nemoc
špatného svědomí… Ideální
by tedy bylo stát se
Nebojsou. Tento článek
Dnešní
pes čiurčen
kočka lidem,
jsou jinde
však není
kteří Později začal MUDr. Jonáš s velkým úspě- Doma chovaní psi a kočky jsou dnes skuKdyž se řekne „pes“ nebo „kočka“, ne- chem humánní detoxikační preparáty vy- tečně právoplatnými rodinnými příslušníse ničeho nebojí, ale těm, užívat cíleně
oběd, pro
výprasku,
přineseme
zvířatakdyž
svých
klientů Nepleťte
ky. Na vše, si
co strach
se v rodině
děje dobrého, či
představíme si dnes psa v kotci, na řetězu nesníme
z úzkostí
vysvědčení, … Ať si to přiznáme, Projevy
a přátel.
špatného,
zareagují
naši psi a
kočky
u boudy,
ani tzv.
psapocity
„zahradního“,
který špatné
fobie
jsou v podstatě
reakcí
najako
sajimž
jsou
strachu
první. Každý
bychom
jim měli
být
téměř nepřijde do kontaktu s lidmi, kočka nebo ne, toto jsou věci, které v nás zůstá- motný
objektden
strachu
a dějí
se nám
blízké. A takových lidí je Co bylo
Spoluna
s věkem
mají tendenci narůs- vvděční
nejenkdy
za to,
jak
soužitíobjektu
s nimi obouž nebývá polodivokým soběstačným tvo- vají.
okamžiku,
jsme
tomuto
přípočátku
proto
hacuje
náš život,
přináší
nová
poznání
rem.mnoho.
Tato zvířataPřenechme
dnes žijí v těsném
sepětí tat.
vystaveni.
Mnoho
lidí však
zažívá
jaký„Velký impulz pro bádání ve veterinární mo
a spoustu
vzájemné
radosti,
ale právěstav,
také
se
„svým dvounožcem“.
Městské kočky oblasti jsem získal od svého přítele, který si
permanentní,
těžko
popsatelný
postavu
Nebojsy pohádkám
za to,však
jak sreagují
jako nic
živéspolečného.
indikátory
často ani nepřijdou ven, jsou tedy domácí Když
fobií nemá
chová se
jezevčíky,
a dalších chovatelů jezev- který
bojíme…
a pojďme
se podívat na to, …
a upozorňují
když
něcosice
v rodině
nev pravém
slova smyslu.
stavem je nás,
úzkost,
která
může být
číků
z jeho
okolí,“
doktor
Jonáš.
náš
mozek
je v vzpomíná
pohotovosti
a tělo
na Tím
funguje, jak byprojevem
mělo. fobie, ale v tako„Jejichstav
jezevčíci
mělitzv.
i přes
dlouhodobou
odpovídá
stresovou
reakcí. doprovodným
co se stane, když nám tento
a samozřejmě
velmihrdlo,
drahou
veterinární
pé- vém případě vždy známe její důvod. ExisVýsledek?
Sevřené
těžký
dech, chvěDetoxikace nastoluje normální
strach
začne přerůstat přes ní
však lidé, ajejechemií
jich opravdu mnoho,
či problémy
s pohybovým
ústrojím.“
kolem žaludku,
panika.
Je však MUDr.
třeba tují
Neotravujte
stav
organismu
tyto takových
nepříjemné,
leckdy
až sužující
Jonáš tehdy doporučil
své detoxikační
že tyto potíže
nemusejí pretrá- kteří
MUDr. Josef Jonáš svou metodou
řízené podotknout,
Za řešení
situací
je pochopitelně
hlavu…
Informační
aneb
veterinární přípravky
Seznamte
se
byly uvedeny na trh
s fobií
a kontrolované detoxikace pomáhá svým
klientům již více než třináct let a vzpomíná, co stálo u zrodu veterinární řady přípravků. První pokusy s preparáty firmy
Joalisse
udělali
pana doktora na svých
Kde
rodíklienti
strach?
zvířatech
sami.z Brzy
ukázalo,
domáTéměř
každý
nás vsesobě
nosí že
nějakou
cí zvířata
reagují
na detoxikační
preparáty,
obavu,
strach
z určité
události nebo
věci.
podobně
jako děti,
dobře, protože
A
všichni máme
tentovelmi
stav spojený
s negajejich emocionální
svět,
je- pramení dotivními
pocity. Proč?
Kde
jich mozek
není
zatížen automaticky
mněnka,
že bát
se znamená
takovou
emocionální
pa- bát tmy, když
něco
zlého?
Proč se máme
tologií
jakonabídnout
svět do- klidné a bezpečné
nám
může
spělého člověka.
útočiště?
Proč máme strach z trapasů
a upřímného smíchu, když je přeci dobře
známo, že smích sbližuje? Proč zažíváme
hrůzu z výšek, když by stačilo pomyslet si:
Nahoru nepoletím a dole mě najdou? Mýtus strachu je v nás odedávna a je neodmyslitelně spjat s velkými historickými
událostmi a činy. Snad nikdo z nás se necítí dobře při pomyšlení na středověké mučící praktiky, na hrůzné války, na přírodní
katastrofy. Druhým významným faktorem,
který stojí u vzniku strachu, potažmo fobie, jsou paradoxně ti, kteří nás mají chránit – naši rodiče. Právě oni nám často,
i když nevědomky vnucují myšlenku, že
bychom se měli něčeho bát. Bubáků ve
skříni, ježibaby, která si nás odnese, když
březen–duben
2013
marec
– apríl 2013
zažívají
často.
A co je jako
nejhorší
úzparáty
– během
došlo
u všech
pit
každého,
kdotýdne
se bojí.
Každý
z náspejsků
je to- pocity
odpovědný
člověk
– jednak
tvor–výše
stavyv přichází
neočekávaně,
z niček normalizaci
funkce
tiž
originál a se
svoupohybového
fobií zacházíaparátu.
různě. kostné
postavený
hierarchii,
a jednak přece
své
nic.k Úzkostliví
lidé často
trpí
panickými
„Tato příhoda
k definitivnímu
Zatímco
někteřívedla
jedincipak
upadají
do mdlob, ho
zvíře
sobě připoutal.
Je to
tedy
přesně,
ale téměř
nikdy nedokáží
určit,
rozhodnutí
vytvořit
veterinární
detoxikdykoli
jim –pod
nohama
proběhne
pa- atakami*,
jak praví liška
v Exupéryho
Malém princi:
je jejich
příčina.zodpovědným
Úzkostné poruchy
kační preparáty,“
říká doktor
Jonáš.zvedne kde
vouk,
jiným sice vlna
adrenalinu
„Stáváš
se navždy
za to,doco
zkomplikovat
tlak a rozbuší srdce, ale rozdmýchá v nich káží
k sobě
připoutáš.“život mnohem více než
Vzhledemřadě
k tomu,
žemazlíčci
představují
zároveň
i vlnurodina,
vzteku ajedna
obrany,smečka
takže se fobie.
„V neposlední
domácí
v důJsme jedna
permanentní
stres aemocionální
strach z tozáhy
odhodlají
příčiny
zba- prakticky
sledku domestikace
přebírají
MUDr.
Josef Jonáš
je svého
lékař strachu
celé rodiny,
„kdy to
zase pána,
přijde“,
působí se
na jeho
náš
vit.
problémy
svého
přibližují
má-li problém jeden rodinný příslušník, ho,
ovlivňuje to všechny ostatní. Není tedy náladám, jeho smutku i radosti a pak
nic divného na tom, že MUDr. Jonáš v podstatě trpí lidskými chorobami. Ve voldbá také o zdravotní stav dalších né přírodě se s těmito nemocemi setkávárodinných příslušníků – těch me v mnohem menší míře,“ vysvětluje
Jonáš.
Sociální fobie neboli strachčtyřnohých.
ze sociálníchMUDr.
kontaktů
s lidmi, z toho být
Naši
čtyřnozí
svěřenci si tedy
v centru pozornosti a z vlastního chování je jednou z nejrychleji
se zasluhují tu
nejlepší
péči. Přicházíme
s alternativou
bez
rozšiřujících fobií na světě. Důvod je prostý.
Nároky
na člověka
žijícího
chemie
– informačními
veterinárními
přív 21. století neustále stoupají, společnost
se stává
nekompromisní,
agresivní,
pravky
z
vývoje
MUDr.
Josefa
Jonáše:
chybovat přestává být lidské, ale stává se bezmála trestným… V atmosféře
AniDigest,
Joalis
AniMove,
Joalis
plné rivality, prestiže a zásahů do soukromíJoalis
je velice
snadné
začít
se topit.
AniNevrin,
Joalis
AniSkin,
Joalis
AniOdhaduje se, že dlouhodobou sociální fobií trpí zhruba 2 % populace,
Spir
a
Joalis
AniUrin.
Veterinární
občasnou sociální fobií až 12 % lidí a alespoň jednou v životě tento stav přípravky
stejném
principu
pocítí téměř 90 % z nás. Sociální fobie je přesně
tím působí
typem na
strachu,
jehož
jako
léty
prověřené
humánní
inforpravidelně provázejí stavy úzkosti a panické ataky, které přicházejí náhle:
mační
preparáty kruhu…
– vnášejí do orgav tramvaji, v obchodě, na ulici, v práci, dokonce
i v rodinném
nismu informaci,
jak má
vlastními
Takto zasažení lidé většinou pociťují řadu nepříjemných
příznaků,
k těm
silami
normalizovat
své
funkce.
nejčastějším patří dýchavičnost, bolest a svírání na hrudi, červenání, pocení,
se na ně
na následující
dvojzávratě, někdy dokonce mdloby. Tito lidé se Pojďme
poté začnou
takovým
situacím
straně
podívat
podrobněji.
vyhýbat, což je však může naprosto vyřadit z běžného života.
Strašák dnešní doby: Sociální fobie
19
jídelní
organismuskoutek
jako obrovská negativní síla,
která se usazuje hluboko v našem těle
a prokazatelně mu škodí.
Nejznámější druhy fobií:
• klaustrofobie – strach
z uzavřených prostor
• arachnofobie
– strach
z pavouků
čokoládu znamená prožívat
lásku
na celý
život.
JakMilovat
z toho ven?
• akrofobie – strach z výšek
Fobie i O
úzkost
jsou
velice
nepříjemné,
žitom, proč tomu tak je, snad
není třeba
spekulovat.
• thanatofobie
– strach
ze smrti
vot obtěžující záležitosti. Naštěstí je ze se• ofidiofobie
– strach fatale
z hadů mezi
To,
co
dělá
z
čokolády
doslova
femme
be lze setřást. Chce to však notnou dávku
• mysofobie – strach ze špíny
cukrovinkami,
především její nezaměnitelná chuť.
sebezapření
a píle. Jestliže seje
dlouhodobě stresujeme, děláme si starosti, udržujedruhy
Zkuste
si vložit kostičku kvalitníKuriózní
čokolády
dofobií:
úst a nechte
me své tělo ve strachu, musíme počítat
• hypnofobie – strach ze spánku
ji psychické
tam pomalu,
pozvolna
V tu chvíli vám
s tím, že
zátěže v našem
orga- rozpouštět…
• autofobie – strach ze své osoby
nismu
budou
skutečně
Člověk
bude
jedno,
žerozsáhlé.
je venku
nevlídně.
Povznesete
se nad to,
• basifobie – strach z chůze
má navíc tendenci snáze podléhat špat•
cibofobie
–
strach
z
jídla
že– jsou
vásžev fobii
práci kladeny stále vyšší nároky.
ným návykům
a věřtena
tomu,
• papafobie – strach z papeže
i úzkosti
se dá přivyknout
velicena
snadno.
Zapomenete
rázem
všechny
křivdy. Navíc
šanci
• ephebifobie
– strachmáte
z teenageerů
Pokud se člověk, kterému strach ničí život,
•
phagofobie
–
strach
z
polykání
utužit
si zdraví.
nemají ti „čokoholici“
rozhodne
této záležitosti
učinitUznejte
zadost, sami,
• gamofobie – strach ze svatby
měl by v první řadě vyhledat pomoc terakrásný život?
peuta nebo osobního kouče, který mu bude schopen sestavit psychoterapii na míru. Většinou se využívá tzv. expoziční terapie nebo systematické desenzitizace.
Jedná se o jakousi „léčbu šokem“. Člověk
je postupně po maličkých krůčcích vystavován situacím nebo objektům, které jej
děsí – až jim nakonec přivykne, osvojí si je.
To vše samozřejmě pod odborným dohledem. Pokud tyto terapie jedinec podstupuje s odhodláním a přesvědčením, že se
chce mít lépe, a současně s tím začne vytrvale detoxikovat svůj organismus od
emočních toxinů, kterými je zanesen, má
jistě velkou šanci dát svému strachu sbohem.
Text: Mgr. Alena Rašková
Zdroj: www.prozdravi.cz
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
zachyceno v síti
Čokoláda –
Antidepresiva nás nespasí!
Necítíte se dobře? Máte trápení a stres? Sužuje vás strach?
Nemusíte vynaložit žádné úsilí k tomu, abyste se uzdravili.
Stačí spolknout kouzelníka jménem antidepresivum
a bude vám hej. To vše rychle, bez práce a námahy….
Jak dlouho ještě budeme těmto pohádkám slepě věřit?
cesty
ke štěstí
podpořit vznik obezity,
jedné
z nejnebezpečnějších civilizačních chorob
současnosti. Vysoký glykemický index
u „zdravých svačinek s čokoládou“ zase
zajistí, že budeme krátce po jídle plni
energie, ale že ji také velice záhy
ztratíme a dostaneme o to větší hlad.
Meditace, vizualizace
Zpátky do minulosti
a jejich přínos pro lidské zdraví
Čokoláda je v jistém slova smyslu droga.
Saháme po ní automaticky, když nám
není dobře, když nám je až příliš dobře,
když se nudíme. Čokoládu používáme
také jako alibi, když nadáváme na
nedostatek lásky. A přitom je nám až
žalostně jedno, jestli konzumujeme
levnou čokoládu ze supermarketu nebo
třeba pravé belgické pralinky. Ačkoli se
říká, že člověk by měl se vztyčenou
hlavou hledět dopředu a nebloudit
v minulosti, v případě čokolády bychom
výjimku udělat mohli, ba dokonce měli.
Zkusme se vrátit do dob našich předků
a udělat si z konzumace čokolády opět
posvátný rituál.
Text: Mgr. Alena Rašková
Zdroj: www.cokolada.cz
www.toulavakamera.cz
www.dtest.cz
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
Je krásné ráno, těsně před
sedmou hodinou. Již jsem
dávno vstal, uvařil si čaj
a nachystal notebook
k napsání dalšího článku do
nového čísla bulletinu
informační medicíny.
Z okna apartmánu
v druhém patře hotelu
Ridee Villa sleduji
probouzející se pláž a vlny
indického oceánu. Pod
mými okny je svět již
vzhůru, a tak pozoruji
banánovníky, kokosové
palmy, starší snědou
sinhálskou
ženu, jak prošla škůdci jsou především ztužené tuky
Jak
zkazit čokoládu
Vše,
co má svou
dříve či později
okolo
zdi historii,
na dvorku
svého a obrovské množství cukru, který se
oblibou přidává do rádoby zdravých
upadá v zapomnění. To se týká i takové
skromného domku, smüsli
pochutin a nejrůznějších cereálních
lahůdky, jakou je právě čokoláda.
mladého
štíhlého
muže produktů. Ve složení dobré čokolády
Původní
význam a smysl
její konzumace
stát
na plnými
prvním doušky
místě kakaový
se, jak se zdá, vytrácí. Z kakaových bobů
erpám
ze zdejšítuk,
spo- • Abych tady intenzivně zrelaxoval a přis vypracovaným tělem, jak bude
pravil se tak na přednášky, kongresy
v tomlečnosti
horším případě
se stal výborný obchodní produkt
lidí něco,tuk
co kokosový
se z té české již
vykonává
rannínášhygienu…
a letní školu v Čechách i v zahraničí.
a v nejhorším
obyčejnýaztužený
tuk.života
Tyto
a čokoládovny
zaplavují
trh
dávno vytratilo
co by od
•
Abych měl čas na to rozmyslet se, o janáhražky
obsahují
vysoký
podíl
množstvím
čokolád
a
cukrovinek
očekával
a
chtěl
snad
každý
člověk
mající
Slunce ještě úplně nevyšlo,
kých přesně tématech mám letos předtransmastných*
a vyšších
mastných
nejrůznějších barev, vůní a chutí. Jenže
dobou
vůli. Tím něčím
je životní
krédo, vyaleje podle
záře
nad
džunglí pěstované
nášet.
kyselin, které
mohou
významně zvýšit
čeho
moc, toho
je příliš.
Společně
v lidech
všudypřítomným
buddriziko vzniku
a cév,
s lze
poptávkou
čokoládykdy
stoupl
také počet
a siceonemocnění
neubližovatsrdce
druhým
lidem • Abych načerpal podněty a inspiraci ze
usuzovat,
přesně
to hismem,
zcela odlišně přemýšlejícího prostředí.
diabetu
II. typufyzické,
a v neposlední
řadě
také
jejích výrobců, kteří své spotřebitele
jak
po stránce
tak po té
emociobude. cosi,
Stane
za nální. Respekt k druhému člověku. Blíz- • Abych se setkal se svým mladým učiteklamou a vyrábějí
co máse
dotak
kvalitní
lem jógy a pod jeho vedením ji cvičil občokolády
na míle daleko.
se
kost k druhému člověku. Upřímný zájem
několik
málo Pokud
okamžiků.
Víte,
že…
den dvě hodiny do úplného propocení
vydáte do obchodu pro čokoládu, mějte
o druhého
člověka
(připustíme-li, že věčTady je totiž buď tma, nebo né…smlouvání
(jak náročná jóga dokáže být!).
na paměti, co říká zákon – hořká
cenách
v obchodech,
kakaovníkopoprvé
objevil
Kryštof
běhemmusí
patnácti
hned krámcích
čokoláda
obsahovatminut
minimálně
a na tržištích
Kolubmus?
Slávouje
jejpouhopouhou
však opředl až • Abych se tady seznámil s prastarými
35 %
kakaových
součástí,
mléčnábarva
pak
hrou španělský
a zábavou zúčastněných).
objevitel Fernando Cortéz. meditačními/vizualizačními technikami
jasné
světlo.
Zelená
a pochopil některé dílčí dávnověké viminimálně 25 % a bílá 20 %. Vše, co je
kakaové boby, které tvoří základ
jelimit,
zdeužskutečně
zelená Srí…Lanka,
zualizace konkrétních objektů, jako jsou
pod tento
je pouze náhražka.
Unawatuna
19.
1.
2013
čokolády, jsou semena plodu kakaovníku? Semena se nechají uschnout,
třeba vizualizace Slunce, Země a Měsíce.
Dokonce
i
čokoládové
bonbony
musí
Mnoho
lidí
se
mě
minulý
měsíc
před
oda modrá je modrá, banány
vyloupnou se, očistí a míří do čokoládoven, kde se pak dále zpracovávají.
obsahovat alespoň 25 % čokolády
jezdem ptalo, proč sem vlastně jezdím
Konečným výsledkem celého procesu je tučná kakaová hmota, z níž se
chutnají
jako banány
z celkového
množství výrobku.
Vše
opakovaně. Kdo na Srí Lance nebyl, ten to,
vyrábí čokoláda.
ostatní jsou pouze
cukroviny
a mango
je pravým myslím, nemůže nikdy pochopit. Jedním
… největšími
pěstiteli
Indonésie,
Pobřeží
slonoviny
Slečna
Rašková,
současná nová šéfredak„s čokoládou“, nikoli „čokoládové
z důvodů
je srdce,
zkrátkakakaa
vás to jsou
sem táhmangem. ne, nevíte
a Ghana?
cukrovinky“.
proč, ale nemůžete si pomoci, torka bulletinu informační medicíny, mi
sladká stálice s trpkým cejchem současnosti
V
posledních letech byl zaznamenán výrazný nárůst prode- ce zřídka sepíše všechna hlášení o nežádoucích účincích
je antidepresiv. Deprese, úzkostná porucha, hyperaktivita, těchto léčiv. A přitom je to velice žádoucí. Varovných a velmi
sociální fobie, … Všechny tyto neduhy nás sužují a drtivou negativních ohlasů na fluoxetin, paroxetin, citalopram a sertedy
psychofarmaka,
antidepresiv,
je
země aa sláva
čokoládytralin,
se brzy
začala
šířit v roce která
1839,tvoří
byla základ
založena
Luna Praha,
většinu
z nichtu
řeší
medicína medikací
psychoteraKde
se vzala,
seklasická
vzala…
a neustále
přibývá.
napříčjen
Evropou.
Ačkolinespočet
se Španělsko
stalo jich
údajně
nejstarší výrobna čokolády u nás,
piemi.čokolády
Proti terapiím
nelze
namítat,
trénovaná
Historie
sahá do
dobynic
starší
více vždyť
čokoládovou
velmocí,
o jejíž otevření se zasloužil František
odolná.
Léčba psychofarmaky
však
ne- lahodný nápoj
nežpsychika
tři tisíce může
let, až být
k Mayům
a Aztékům.
mohla
ochutnat většinou
pouze
Černoch.
Od té
doby mělychorob
výrobny
představuje
jak se mnozí
domnívají.
Vý- Antidepresiva
Tyto
dva vyspělétakové
národypozitivum,
zcela podlehly
zvyšují
riziko
srdečních
smetánka. Z užívání
popíjení horké
se aničokolády
a ti,
kteří právě Stusledky
studií a testů
zcela
jasně. Dlouhodobé
kouzlu
kakaových
bobů.mluví
Možná
právě
Ze hryčokolády
však nejsou
starší, tzv.zelenou
tricyklická
antidepresiva.
brzy stal doslova módní
čokoláda
se
neholdovali
národem
psychofarmak
naděláa více
škody než užitku!
proto
se z nich Mayové
Aztékové
diehit;
vedená
výzkumníky
z University
Collegemilovanému
London poukanalévala významným hostům,
podávala mezi
pivu,
za něj těchto
brzy našli
kvalitní a zvýšenaučili vyrábět nápoj, jehož nazývali
zuje na souvislost
užíváním
antidepresiv
se dámám během odpoledních
darem
bohů. Na
tabulkovou čokoládu
si
ným rizikem vzniku náhradu.
srdečních chorob. Výzkum, jehož se
Moderní
antidepresiva?
Ale jděte!
dýchánků, apo
obědě, …15
Vždy
však
naši dávní
předkové
museli ještě
000 Skotů, odhalil zajímavý fakt. Pacienti, kteří
Studie
D. Healyho
a D. Menkese
z Cardiff Univerzity
A.dobrém
Herx- účastnilo
zásadně
v tom nejluxusnějším
nějaký
ten čas
počkat.
PrvníCentre
tuhá napříkladvšak
brali tricyklická antidepresiva,
měli
markantně vyšší pravděheimere
z UK
Cochrane
odhalila,
že moderČokoláda
a zdraví
servisu. inMed,podobnost
jímž se nápoj
čokoláda
byla antidepresiv
vyrobena až označovaná jakokávovém
vzniku srdečního
nežpůsobí
skupina
ní skupina
SSRIs (selektivní
Kromě onemocnění
toho, že sladce
nadruhá,
naše
sladil,
později
nahradilkterá
cukr užívala
a horkáantidepresiva
v devatenáctém
století.
Do té dobyserotoninu)
se
ze skupiny
A malý bonbonek
hibitory zpětného
vychytávání
může
mít přímou
chuťové
pohárkySSRI.
a zatrpklou
duši,
čokoláda
se začala
dosoučasně s tímto
pilasouvislost
pouze vesstavu
tekutém,
což
jí však
na závěr:
výzkumem
bylo také ovlivnit
zjištěno,také
že
násilnictvím
vůči
okolí
i vůči své
vlastní osobě,
po-rozšiřovat
dokáže
čokoláda pozitivně
celéhoprůzkumu
světa. Doba
na tažmo
exkluzivnosti
rozhodně
samotnánastoupilo
deprese příčinou
onemocnění
nebyla. Taks nárůstem
útoků neubíralo.
a sebevražd. K tomuto
by-pokročila,
našesrdečního
zdraví. Vysoký
obsah antioxidantů
18. století
společně
ním
Naopak.
Hořký,
pěnivý kvalitních
nápoj, který
se například
cotaké
tedy? V tomto smutném
hraje zásadní
roli
fakt,
lo použito
množství
zdrojů,
dataaod
DSRU sže
v kvalitnízjištění
hořké čokoládě
chrání
oběhový
příprava
čokolády.
vyráběl
kakaového
prášku
a obyčejné
tricyklická antidepresiva
běžně
spojována
s rizikový(The zUnited
Kingdoom
Drug
Safety Research
Unit),tuhé
který
mo- žeSvou
systémjsou
a srdce,
reguluje
vysoký
tlak,
první,
poněkud hrudkovitou
tabulku
vody,
byl ceněn
natolik, žepřípravku
jej směla pít
mi faktory
pro vznik kardiovaskulárních
chorob – zvýšení
krevnitoruje
předepisování
paroxetin
a fluoxetin.
zabrání údajně i předčasnému
stárnutí.
čokolády poznal svět roku
pouze hrstka vyvolených, a to při
ního1847.
tlaku,Na
příbytek na
váze, cukrovka,
Podobné
vedlejší
Teobromin
v hořké …
čokoládě
zase
působí
mléčnou čokoládu si nadšenci
zvláštních,
účinky mají všechna antidepresiva.
jako spolehlivý tlumič kašle, je dokonce
Co oči většinou
nevidí…rituálních
kakaových
bobů museli Vezmeme-li
počkat dalších
příležitostech.
v úvahu,
že antidepresivy
už dávno
neléčí
účinnější
než známýse
kodein.
Mléčná
Násilí vyvolané užíváním antidepresiv není
žádnou novinkou,
třicetselet.
Jejich
trpělivost
se a vážné
pouze
deprese
psychické
poruchy,
ale kalcium,
mnohdy nutné
i obyčokoláda
obsahuje
zase
pouze se o něm příliš nemluví. Výrobci bezmála
antidepresiv
hájí
vyplatilaletáku.
– po rocečejná
1925bolest
se
hlavy, dlouhodobá
únava,
úzkost,
fobie nebo
ke správnému
vývoji
a posílení
kostí.netím, že všechna
varování pacient nalezne vvšak
příbalovém
Dobrůtka
pro bohaté
kakaové
boby staly
níž setěmto
spavost, jes třeba
závažným
zjištěním
skutečně věnovat
Fluor
zocelí zuby
a zapomenout
Alestoletí
stačí to?
Ve Spojených
Státech se tato
léčiva opatřují
na-komoditou,
V 16.
poznal
tento domorodý
na burze
začalo
obchodovat
ve Antidepresiva
pozornost!
sice spolehlivě
během
krátké chvírozhodně
nesmímeaani
na kalium
víc Fernando
viditelnouCortés,
nálepkou,
která upozorňuje
na rizika
vzniku
nápoj
španělský
velkém.posedlosti až le začnou ovládat náša mozek
– ale je
to výhra?
A vrátí nám
magnesium,
látky,
které dokáží
úzkosti,Aagitace,
nespavosti,
objevitel.
světe divpaniky,
se, nechutnal
mu! agresivity,
zpět?proti
Toť otázka,
jejíž odpověď
bojovat
stresu. Kakaové
másloodje
mánie, tomu,
a to jak
tak také u dětí. Nejedná se při- náš rozum vůbec někdy
Navzdory
žeusedospělých,
kakaový nápoj
urputně
tají…
navíc
hojně využíváno
v kosmetice,
tom
o žádnou
poplašnou
vedlejších borná veřejnost i nadále
často
ochucoval
vanilkou,
chillizprávu.
a dalšímMonitorování
Češi a čokoláda
Text: Mgr.
Alena Rašková
pokožku.
Zdá se,
účinkůCortés
antidepresiv
ukazuje,
případy
se skutečkořením,
nad ním
stále že násilnické
Ani
Češi nezůstali
pozadu a brzy podlehli jelikož dobře vyživuje
Zdroj:
www.celostnimedicina.cz
že jediným
rizikem
konzumace čokolády
ně dějí. A přibývá
Výsledky
monitorování
však častopokušení.
býnespokojeně
krčil nos.jich.
Až jej
jednoho
čokoládovému
Čokoládová
Ilustrační
www.samphotostock.cz
je
možnostfoto:
vzniku
zkreslené,
jelikož
odborná veřejnost
velicek nerada
a veli- ze západní Evropy.
dnevají
napadlo
osladit
ho medem…
Takto
vlna
nám dorazila
závislosti…
vylepšený recept přivezl do své rodné
V první polovině 19. století, konkrétně
12
20
březen–duben
2013
březen–duben
marec – apríl 2013
Č
Čokoláda, nebo tuk?
Je-li čokoláda vyrobena nekvalitně,
může nám ve velké míře škodit. Těmi
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
?
navrhla,
že by v xocoatl
tomto čísle věnovaném
cítíte
se tady„čokoláda“
šťastni, naplněni
zážitky, kte-vznikl
… název
pravděpodobně
z aztéckého
psychice
vyjít vyslovoval,
článek o relaxaci a meré přicházejí
jeden za se
druhým,
(kyselá spontánně
voda)? Evropanům
však tento
názevmohl
obtížně
ditaci.
Souhlasil
jsem.
je to čas
nekonečné
inspirace.
Další
důvoa výraz si proto zjednodušili na současnou „čokoládu“. Ano, to je velmi podstatné téma a zásadně se týká psychické
dy jsou rozumové:
21
13
astránky
v tu chvíli
člověka.
přichází
Je jedním
řada nazdůmyslný
mocných nánástroj;
strojů,sodíko-draslíkovou
jak posunout lidskou
pumpu,
mysl směrem
která
„napumpuje“
k vyrovnanosti ionty
a trvalému
zpět štěstí.
tak, aby bylo
znovu dosaženo klidového potenciálu. Sodíko-draslíkovou
pumpu
lze bezz nadsázky
V mysli si s sebou
každý
nás
přirovnat
k nabíječce
baterie mobilního
nese alba
fotografií
telefonu.
Lidské smysly můžeme přirovnat k multimediálnímu záznamovému zařízení, které
zahrnujesystém
všechny smyslové kvality člověka,
Gliový
k nejdokonalejší
kameře, která
snímá neNervové
buňky (neurony)
jsou specializojenom
obrázky,
tak jak
přicházejí,
ale
snívány
pouze
na šíření
vzruchu
a dále
zajišmá jen
téžnejzákladnější
vůni, zvuk, chuť
či hmatový
vjem
ťují
metabolické
a enerokamžiku.
Tyto obrázky
se člověku
getické
potřeby.
Na ostatní
potřebyvrývají
mají
do paměti.systém
Bylo vyzkoumáno,
že čím emopodpůrný
v podobě gliových
butivnější
zážitky
jsou
a čím větší
je počet
něk
(z řečtiny
glie
= lepidlo,
doslova
se tesmyslů,
působí,
tím lépe se
zážitky
dy
jednánaoněž
buňky
„přilepené“
k neuropamatují
a posléze
také vybavují.vLidskou
nům),
které
jsou rozprostřeny
celém
psychiku paknervstvu.
tvoří souhrn
těchto
zážitků –
centrálním
Kromě
podpůrné
obrázky,
způsoby
jejich spojování
funkce
plní
i řadu dalších
aktivit: (asocias jinými
zážitky,
síla a mocnost
•ce)
zajišťují
výživu
nervových
buněk smyslů,
pomocí
kterých
jsou tyto
zážitky
vní•zachrání
nervové
buňky
– zajišťují
jejich
mány
a posléze také interpretovány. V neimunitu
řadě
psychický
stav člověka
tvoří
•poslední
fagocytují
– uklízejí
poškozené
neurony
též
jeho
vlastní
představy
– vnitřní
obrazy,
Tyto
gliové
buňky
stavebně
i funkčně
vykteré sijakési
často„vazivo
člověknervové
sám vymýšlí
a domýštvářejí
tkáně“.
Podle
lí… Aapřiznejme
tyto obrazy
tvaru
funkce se si,
rozdělují
do třínemají
skupin:častoAstrocyty
nic společného
s tím, co jehvězdicovive skuteč1.
– jsou rozvětvené
nosti
pravda.
té buňky
s dlouhými výběžky. Většinou
Říká
že člověk má
žít že
v přítomnosti,
jsou se,
orientovány
tak,
se jedním
tedy
vnímat jen
to, co je
právě teď
a tady.
výběžkem
dotýkají
povrchu
neuronu
Jeatodruhým
totiž energeticky
nejméněna
náročné
výběžkem naléhají
stěnu
a vlastně
také nejvíc
vzrušující
– to když
cévní kapiláry,
z níž vyživují
neuron.
Výplnými
smysly
vnímáme
jenhematoto, co je
znamně
se podílejí
naprávě
funkci
přítomné;
barvu
kůry Ta
palmy,
její drsnost,
encefalické
bariéry.
zajišťuje
fyzické
vůni
kokosového
mléka, od
jasně
oranžovou
oddělení
tkáně mozku
okolního
probarvu
kokosového
plodu,
nasládlost
kystředí,
které je plné
cizorodých,
proamoselost
mléka,
mléčné zazek kokosového
poškozujících
látek.jeho
Strukturálním
barvení,
každýhematoencefalické
stisk klávesy na počítači,
podkladem
bariéry
poznávací
klávesách
písmen
je systémznaménka
céva (cévnína
kapilára)
– astrocyt
j a–f…
neuron. Kontakt mozkových kapilár
s astrocyty je velmi těsný. Prostup látek
do mozkuve
se východním
prostřednictvím
astrocytů
Meditace
pojetí
je
uskutečňuje
buď prostou
difuzí (např.
vědomou
vizualizací
(vnitřní
kyslík, oxid uhličitý
nebo voda),
nebo
představou)
konkrétního
objektu
aktivním
(řízeným)
transportem
Než
přistoupíme
k tématu
meditací,(např.
ujasglukóza
nebo
laktát). Prostup
něme
si pojem
samotného
výrazu velkých
meditanení
možný,
kvůli vlastnostem
ce.molekul
Pro naše
potřeby
nebudeme
meditaci
hematoencefalické
bariéry
nemohou
do
považovat
za rozjímání.
Tento
výraz není
mozku z krve
látky prosynonymem
slovaprostupovat
meditace. Nenecháme
teinové
povahy.přečteného
Tyto látky sitextu
syntetizují
tedy
na základě
nebo
buňky mozku
samy. myšlenky, ať si volně
vnímaného
předmětu
Na tomtoMeditace
místě připomeňme,
že hlavním
plynou.
není rozhodně
ani
energetickým
„palivem“
činnost
celéinterpretací toho,
co náspro
právě
napadne.
ho
nervového
systému
je glukóza,
která
Slovem
meditace
zde naopak
zcela
výtvoří
asi myslíme
20 % její maximálně
celkové spotřeby
v orgahradně
koncentrovanismu.
Protože se
mozek
nedisponuje
žádné soustředění
na jeden
objekt, barvu,
nými
mechanismy
kyszvuk,akumulačními
tvar (často ještě
v přesnémpro
a konlík,
je jeho
nepřetržitá
dopo
mozku
krétním
místě
lidskéhododávka
těla), a to
dobu
absolutně
nezbytná.
Nejvyšší
spotřebu
kysalespoň několika
desítek
sekund
až několíku
oblasti
vývojově
nejmladší (mozlika mají
minut.
Správně
koncentrovaná
a hluková
a oblasti,
které po
jsou
právě
naboce kůra)
ponořená
meditace
dobu
jedné
máhané
(například
konkrétní
minuty má
daleko větší
efekt nežmentální
hodinočinností).
Nedostatečné
zásobení mozku
vá povrchní
snaha prostoupená
mnoha
kyslíkem
se projeví ztrátou
vědomí. Při
a mnoha odvádějícími
myšlenkami…
delším
výpadkuje dodávky
kyslíku
S meditacemi
to podobné
jako sdojde
inforkmačními
nevratným
změnám
neuronech.
Při
kapkami
Joalis.naVždyť
taková menormální
kritická
doba asi
pět
ditace je teplotě
vlastně je
také
informací,
kterou
minut,
po této
doběprostřednictvím
dochází ke smrtisvého
neuvkládáme
do těla
ronů.
vnitřního zraku. Má cenu ji provádět den-
10
22
2.
– specializují
se jsou
na
něOligodendroglie
alespoň po dobu dvou
týdnů, lepší
tvorbu
myelinu dvakrát
pro pochvy
axonů
týdny
tři. Nejméně
až třikrát
denv mozku.
nervovém
systéně,
je jednoVvperiferním
jakou denní
dobu, ideálně
mu jsou
jejich
již výše zmíněné
tehdy,
když
vás obdobou
to právě napadne
a cítíte
Schwannovy
buňky.
Oligodendroglie
se
potřebu
ponořit
se do
vizualizovaného
rovněž, zejména
při zvýšeném
funkčním
předmětu.
Když náhodou
jeden
den zazatížení, podílí
zajištění
metabolismu
pomenete,
nic se na
nestane.
Efekt,
stejně jakoneuronů.
u detoxikačních kapek, ucítíte již velmi
3.
Mikroglie
– hned,
jsou nejmenšími
brzy
– když ne
po několika gliemi
dnech
v centrální
soustavě.
Jejich
pocvičení
zcela nervové
určitě. Tři
týdny jsou
dostačet jedoba
daleko
astrocytů
tečná
na menší
to, abynež
se počet
cvičená
vizualia oligodendroglií.
Mikroglie
je schopna
zace
zafixovala a stala
se psychologickou
améboidního
a fagocytózy.
To
výbavou
člověkapohybu
na dlouhou
dobu, pokud
předurčuje
k imunitním
hoji okolnosti
nepřinutí
se ke „úklidovým“
stejné vizuareakcím
v centrálním
lizaci
po čase
vrátit, častonervovém
v jemnější,systévytřímu, aato
zejména za patologických
benější
koncentrovanější
poloze, nežstatovů,
například
při akutní infekci. Mikromu
bylo
předtím.
glie je v takovém
případě schopna
se
Vizualizace
jsou z lékařského
hlediska věpřemístit
do poškozených
míst a správfagodomým
mostem
k tomu, jak ovlivnit
cytovat
zanikající
složky tkáně.
nou
funkci
podvědomých
pochodů v lidNa detoxikaci
systému
ském
organismumezogliového
– ať prostřednictvím
použijeme
preparát
Joalis Mezeg.
vegetativního
nervového
systému, prostřednictvím hormonálních žláz nebo
nervosvalových podvědomých stereotypů.
Příslušnou vizualizací lze ovlivňovat například tyto pochody:
• držení těla a páteře v konkrétní části
• koordinaci běžných pohybů například
při chůzi
• vyrovnání a zbavení se okamžitého stresu
• motoriku jemných pohybů, například rukou
• vylučování serotoninu a dopaminu – hormonů štěstí a dobré nálady
• výrazné ovlivnění schopností dlouhodobé i krátkodobé paměti
• ovlivnění nejhlubšího svalstva okolo páteře
• dosažení výborné stability těla
• dosažení emocionální stability
a podobně.
Smyslem
meditací
je tedy
snahatoxiny
zařadit
Volné
toxiny
versus
vázané
do „svétoxiny,
osobníškodlivé
databáze“
a vzpoFyzické
prozážitků
organismus,
je
mínek některé
které
mají velikou
možno
rozdělitobrázky,
na základě
různých
kritémoc
a vliv na
lidskoujepsychiku
a stabilitu
rií.
Jednou
možností
rozdělení
na taka tím volné
přímoataké
na fyzický
organiszvané
vázané
toxiny. stav
Vázané
toximu.jsou
Sám Buddha
(Siddhártha
Gautama)
ve
ny
právě takové
toxiny,
které se
svém učení
vyjmenovalpřesně
čtyřicetdefinovaobjektů
vyskytují
v konkrétním,
meditace,
které
byly podleMáme
něho nejdůletelném
místě
organismu.
jimi na
žitější především
k tomu, abyinfekční
se jimi lidská
mysl
zamysli
ložiska,
tedy
bývala a upoutávala
na ně pozornost.
Poohraničené
útvary miniaturních
rozměrů,
dotkněme,
ženelze
buddhismus
nepovažují
které
většinou
zjistit pomocí
klasicsami vyšetření.
jeho vyznavači
za náboženství,
nýbrž
kých
Tato ložiska
v sobě ukrývafilozofii,
praktický
návod nakteré
to, jak
jízalatentní
(spící)
mikroorganismy,
se
střední cestou,
zbavenou všech
extrémů,
navenek
nijak neprojevují.
„Vysílají“
však
dojítobalu
k trvalému
štěstí.
vně
chemické
signály – mikrobiální
Meditovat
v každou
denní
toxiny,
které lze
jsouvšude
častoaprávě
nervovými
dobu, kdy
je jen trochu
a člověk
můtoxiny,
a vyřazují
tedy zklidu
činnosti
(paralyže být
sám sebuněčné
sebou, nevyrušován
okolnízují)
některé
struktury zanořené
mi vjemy.doPokud
vizualizace/meditace
například
membrán
neuronů. Výhodi s přípravou
a se zakončením
trvá mikroasi tak
nější
než detoxikovat
od těchto
deset minut,
je je
tozbavit
zcela dostačující
a optibiálních
toxinů
se celých ložisek,
Není to anidetoxikací
příliš málo,
ani příliš
amální.
to systematickou
celého
nermnoho. systému
Pro Evropana
je preparátů
často veliceřady
nevového
pomocí
pohodlné
si do meditační
polohy
Help
nebo sednout
Dren. Detoxikací
ložisek se
dnes
lotosovéhozabývat.
květu seProtože
zkříženýma
nohama;
nebudeme
je před
námi
cítí tlaky
bolestidílů
v nejrůznějších
tělesných
ještě
celáa řada
seriálu o detoxikaci
partiích.probereme
Pokud je něco
nepohodlné,
nemozku,
postupně
možnosti
mělo by se to
meditacích
provádět.
Nedetoxikace
odpři
infekčních
ložisek
v násleovládnutelné
dujících
číslechpřipoutání
bulletinu. mysli na tělesnou
bolest
totiž převážilo
nad
Dnes či
senepohodlí
zmíníme obyněkolika
důležitých
soustředěním
vizualizovaného
předmětu
volných
toxinech,
které se zásadním
způnebo by
ho minimálně
dobu cvičení
sobem
dotýkají
neuronů apo
gliového
systéovlivňovalo.
A tak
můžeme
mu.
Volné toxiny
jsou
takové třeba
toxiny,použít
které
pozici
zcela vleže
s mírně roztaženýma
nose
víceméně
rozprostírají
(jsou „difundohama a
rukama
položenýma
vány“)
dos celého
organismu.
Totodlaněmi
tvrzení
vzhůru
mírně
od těla.
Lze si ty
také
sedvšak
má asvá
omezení.
V zásadě
toxiny,
nout jsou
s nohama
nataženýma
na posteli
které
rozpustné
v tucích, budou
slea záda podepřít
několika
polštáři
tak, aby
dovat
tukové tkáně
(např.
myelinové
to bylo pohodlné.
pochvy),
naopak ty toxiny, které jsou rozZačátečník
by zase
svoubudou
první sledovat
meditacivodměl
pustné
ve vodě,
věnovat
uvědomování
svého vlastního
ní
prostředí.
Dále nássi budou
zajímat
dechu, takové
tedy pomalému
nádechu
výdepouze
toxiny, které
se a
usazují
Dech a proud
vzduchu
vstupuje
novchu.
organismu
po dlouhou
dobu,
a jejich
sem do hrtanu,
průdušek
a plic, nádech
spontánní
odstraňování
přirozenými
depostupuje ještě
níž, až do bránice
a ještě
toxikačními
schopnostmi
organismu
je
níž k druhé čakře
(v japonské
tradici
nazýproblematické.
Doba
usazování
a akumuvánav hara)
– na šířku
čtyř prstů
podměsípuplace
organismu
je alespoň
několik
kemzpravidla
a na stejnou
vzdálenost
uvnitř těla.
ců,
to však
bývá až několik
let,
přichází toxinů
na řadui několik
hluboký desítek
výdech,let.
jak
uPak
některých
nejvíce to
jde. se
Zkuste
při výdechu
jemně
Některé
toxiny
také téměř
z organismu
pískat tak, jen
jak se
jenusazují…
nejdéle Mezi
to vydržíte.
nevylučují,
všemi
Opakujte několikrát
jmenujme
kadmium. a zkuste prohloubit
jak
nádech,
tak výdech.
Nezapomínejte
Vědci
pracující
v oblasti
toxikologie na
se
to, že uvědomíte-li
si svůjzákladních
vlastní dech,
shodují
na tom, že toxicita
touvědomujete
si sami
sebe. Vždyť
xinů
spočívá právě
ve skutečnosti,
že staré
tyto
slovanské slovo
dech
je antagonisty
velice podobné,
ba
konkrétní
toxiny
jsou
esendokonceprvků,
téměřkteré
shodné
se slovem
duch.
ciálních
organismus
nezbytně
Důležitou
aby meditaci
prováděl
potřebuje
kevěcí
své je,
činnosti.
A tak má
olovo
člověkpodobné
maximálně
relaxovaný,
tedy vědovelice
vlastnosti
jako vápník.
Vemě zbavený
co největšího
počtu
tělesného
likost
jeho molekuly
je téměř
shodná
a jenapětí
ve svalech. Slouží
k tomu
celá Olořada
ho
elektrochemické
vlastnosti
rovněž.
technik,
jedna
z nich byla
popsána vvazeb
článvo
se tedy
dostává
do stejných
Relaxace
a vápník.
ideomotorika,
jednom
akusloučenin
jako
99 % toxického
z mých
minulých
příspěvků,
který
vyšel
olova
skončí
v kostním
minerálu
ve formě
v bulletinu číslo 6/2012. olovnatého. Jen
hydrogenfosforečnanu
Protože
méně jez většinou
nemělo
malá
část vápníku
celkovéhovíce,
množství
je
by se provádět
příliš Poměr
rozdílných
druhů viuvolněna
do krve.
koncentrace
zároveň, stejně
jako se nedozzualizací
kostí olovo/vápník
jetak
podobný
jako
příliš detoxikačních
prevporučuje
krvi. Výšeužívat
bylo řečeno,
že ionty Ca+ jsou
parátů najednou.
je axonech
naukou,
důležitými
přenašečiMeditace
vzruchů po
je třeba
osvojovat
si velmi
dlouho
vkterou
synapsích.
Pokud
je vápník
nahrazen
a vynaložit
při olovem,
tom jistou
dávku
pětkrát
těžším
pak
budetrpělivosrychlost
ti. Tak jako
se většině
lidí během
dvou měvzruchu
daleko
pomalejší.
V amerických
síců nedaří
naučit dobře
a trvale olova
angličtistudiích
zabývajících
se toxicitou
se
nu, stejně
takujenichž
nemožné
za dva měsíce
uvádí,
že děti,
byla prokázána
vyšší
důkladně pochopit
dosah
rozsah
koncentrace
olova v celý
kostech
(zea vzorku
rok však
lzetaké
již angličtinou
lázmeditací.
patelly –Za
čéšky),
měly
prokazatelně
maněkřivku
hovořit
stejně
tak souvisí
za rok –zejména
po změnižší
IQ.a To
ovšem
které
za tumozku
dobu nastaly
– můžeme
snách,
rychlostí
reakce
na abstraktní
douž jasněji
chápat,
o čem
vlastně meditace
taz.
Tedy čím
rychlejší
vzrušivost
nervovéjsou,
a vnímat
jejich
hloubku.
ho
systému,
tím
vyšší
IQ. Detoxikace od
Na závěr
článku
si dovolím
přiolova
má v dnešního
tomto ohledu
zásadní
význam.
pojitzhruba
prastarou
meditaci
Ájikan.
Nejstarší
Trvá
dva roky,
nejlepší
výsledky
jsou
písemné
o ní jsou
snad
sdochované
Joalis Antimetal
Pb. zmínky
Doporučuje
se užívat
z 9. století.
Je známá
hinduistické,
buddjednou
za půl
roku poz dobu
dvou let.
histické
taoistické tradice.
PředpokládáDalším iveledůležitým
neurotoxinem
je
me tedy,
se tato meditace
těšila velikértuť.
Ta ježevšudypřítomná
v malých
dávmu významu.
cvičením
lze po veličase
kách
v životnímJejím
prostředí.
Jednotlivé,
pozorovat
výrazné
změny k lepšímu:
ce
malé příspěvky
z nejrůznějších
zdrojů se
• pravidelné
pak
nasčítají,dýchání
až vytvoří výslednou kon• nezadržování
v každé
emocionálcentraci.
Rtuť sedechu
vstřebává
téměř
výhradsituaci
něnípřes
dýchací systém. Vstřebává se krví
naplněníseavelice
uspokojení
„potřeb
srdce“
a• dostává
rychle do
jater, kde
je
a nevyhledávání
pozornosti
odpřeměněokolí
takzvaně
„zmethylována“,
tedy
• zlepšení
paměti Ta
a schopnosti
na
na methylrtuť.
má odlišnévyjadřovávlastnosti
odnívolných iontů rtuti a co je pro dnešní
březen–duben
březen–duben
2013
marec – apríl 2013
•výklad
pocit soudržnosti
podstatné: je
s okolím,
rozpustná
tedyv stucích.
těmi,
Vkdo
mnohých
o soudržnost
studiích
stojí
byla prokázána její
•koncentrace
citová stabilita
v myelinových pochvách izolujících axony podobně jako bužírka měděný vodič. Ájikan
Přítomností methylrtuti se měMeditace
ní elektrochemické
myelinového
Zápis
této meditacevlastnosti
pochází ze
17. století.
obalu.jménem
Člověk sZoei
takovým
zatížením
má pak
Učitel
zapsal
postup vizualiskutečně
Reaguje
zace
takto „rtuťovitou“
(volný překladpovahu.
a přepis autora):
podrážděně
nebo má
„Jako první asi nevyzpytatelně
představuj se zavřenýma
některé
části těla
citlivé. květ
Přítomnost
očima
písmeno
A, méně
bílý lotosový
s osmi
rtuti je zcela
nežádoucí
pro vývoj
nervookvětními
lístky
a disk Měsíce
v úplňku
véhojak
systému
plodu – znemožňuje
totiž
tak,
jsou rozprostřeny
v tvém vlastním
vytváření
synapsísi,mezi
jednotlivými
neusrdci.
Představuj
že máš
v srdci úplněk
rony, cožzářící
může mít
za barvou.
následek Uprostřed
nejrůznější
Měsíce,
bílou
neurologické
dětí Hláska
(dyslexie,
úplňku
je bílýproblémy
lotosový ukvět.
A dysodgrafie, hyperaktivita).
počívá
v lůně bílého Detoxikaci
lotosovéhoprovedekvětu.
me přípravkem
Joalis
Antimetal
Hg. si
Větši(Pozn.
autora: pro
lepší
vizualizaci
evnou postačí
jedno
balení.
ropský
čtenář,
který
možná nikdy ve skutečnosti lotosový květ neviděl, může představit bílý květ leknínu.) Představuj si
skutečnost, že nejsvatější písmeno A, lotosový květ a Měsíc v úplňku jsou jedno a totéž, prolínají se vzájemně. Není rozdílu
srdci.
Opakuj toxinem,
tak několikrát,
zavíraje
Posledním
který zmíníme
av otvíraje
svoje
oči, a vizualizuj
písmeno
tomto čísle
bulletinu,
je radioaktivní
cepřed
ve svém
vlastním srdci.
siumsvýma
Cs137, očima
které a
uniklo
z černobylského
V okamžiku,
chceš
opustit
tuto
Sareaktoru
v rocekdy
1986.
Jeho
poločas
rozpamádhi**,
začni si
představovat
písmeno
A,
du je asi třicet
let.
To znamená,
že v roce
2016, třicet let od výbuchu černobylského
reaktoru, bude stále ještě polovina množství Cs137 aktivní. Radioaktivní cesium je
moderním toxinem a reprezentuje hrozbu
nukleárního zamoření země v důsledku jaderného konfliktu (zvláště v minulých dobách). Cesium má obdobné vlastnosti jako
draslík; sleduje jeho metabolické dráhy
v lidském těle. Má schopnost pronikat stejnými draslíkovými kanály v membránách
axonů. Pokud tyto kanály v důsledku své
radioaktivní aktivity poničí, dochází k poruchám vedení signálu membránou. Ve-
vesmír,
senervový
začíná postupně
opět
zmenšogetativní
systém srdce
je velmi
citvat
zmenšovat,
až dosáhne
velivýana
koncentraci
draslíku.původní
Když jsem
likosti
jednoho
(40 cm).
Nyní senazase
před lety
dělal chu
podrobný
výzkum
ratoto
písmeno
nachází
uvnitř
V tuto
dioaktivní
prvky
a tázal
jsemsrdce.
se svých
pachvíli
na rozdíly
mezi svým udásrdcientůzapomeň
na jejich pocity
po černobylské
losti, celá řada z nich se kupodivu zmínila,
že začali po události trpět srdeční arytmií.
Preparát Joalis Ionyx tedy stále tvoří zlatý
fond přípravků Joalis.
Ing. Vladimír Jelínek
Ilustrace: Vigué, J. (ed): Atlas lidského
těla v obrazech. Rebo Productons CZ,
Dobřejovice 2008
Smith, T.: Encyklopedie lidského těla.
Fortuna Print, Praha 2005
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
Joalis online
Postřehy ze sítě
cem a celým svým tělem a setrvej chvíli ve
stavuJoalis
jednoty.
Po tomto trolejbusem?
okamžiku poMohou být preparáty
převáženy
stupně opouštěj
Samádhi
a tvá meditace
Nezamýšlel se MUDr. Jonáš nad vývojem přípravků Joalis pro delfíny
a velryby
z důvodu
silného
je u konce.“
znečištění moře? Ano, i takové kuriózní dotazy přicházejí po síti do poradny pana doktora.
V
létě jsme pro vás spustili webové co nejvíce capartů v tričkách se šnekem
stránky Bambiklub.cz, interaktivní Bambíkem.
Klubové členství zároveň umožňuje disweb věnovaný rodičům a dětem, dospělákům, vychovatelům, laikům i odborní- kutovat pod články v Akademii i v sekci
kům. S potěšením konstatujeme, že regi- Zaujalo nás. Také Diskuzní fórum nabízí
strovaných členů Bambi klubu je dnes již možnost vzájemné komunikace.
S uspokojením jsme zaznamenali veliký přípřes dvě stě. Členství má své výhody, každý „Bambiklubák“ může například sou- růstek facebookových fanoušků. Je vás přes
těžit o různé ceny, jako jsou trička, mag- 1200, což buď znamená, že jste se vy, milí tenety, pastelky, omalovánky, deštníky. rapeuti, naučili s tímto „sociálním strašáCeny jsou samozřejmě opatřeny logem kem“ dobře spolupracovat, anebo že mezi
šneka Bambíka, který je zároveň klubo- fanoušky Joalis zabrousila také mladá generace. Z průzkumů vyplývá, že nejvíce příznivvým maskotem.
V současnosti lze například každý měsíc ců Joalis je z věkové kategorie 24–35 let.
Z odkazů, které byly nejnavštěvovanějvyhrát dětské barevné triko, a to za nejzajímavější fotku vašich ratolestí. Všech- ší, budu jmenovat portál Potravinynany snímky jsou samozřejmě k vidění ve praniri.cz, jenž při kontrolách v obchozjistil například
se zvětšuje
a zvětšuje, „oslizlý
až naplnípovrch
celý
fotogalerii.
je také
mezi
vnitřním aKaždou
vnějšímstředu
světem,
je jenna
je-fa-jakdech
a netypický
nakyslý
zápach
a prostoupí
každý
jehoslovenského
kout. PoBambi
klubu rozdíl
vyhláše-vesmír
dencebookové
svět, jednastránce
realita,
neexistuje
salámu“,
měly
chuť nepříjemzruš „sardinky
ve své mysli
představu
rozdílnaMěsícem
otázka týkající
aktuálního
článkustupně
mezi
uvnitř se
srdce
a na obloze,
nou,mezi
štiplavou,
nakyslou,
po vesmíru
rozkladu
prostorem
celého
v Akademii
jsouuloženého
jedna a tatáž
příroda.Bambi klubu. Kdonosti
a kažení“
nebo
“ve víně
Pinot
Noir –až
ruvlastním
srdcem,
a to
prováděj
odpoví
první
získává
Jako
dalšíjako
otevři
očisprávně,
a představuj
si tričko.
pís- a svým
byljednoho
nalezen syntetický
glychvíle modré
splynutí
a druhého.
Výher
a my bychom
byli opravdu
meno
A je
vedost
velikosti
asi jednoho
chu dolandské
cerolv atomto
v chuti
silnásetrvej
myšina“.
stavu
a pak si předrádi, svýma
kdybyočima*.
po celém
běhaloChvíli
(40 moc
cm) před
PakČesku
opět zavři
oči a vizualizuj hlásku/písmeno ve svém stav, že písmeno A, které prostoupilo celý
*
Ale nejsou to jen negativní zprávy, které vás nadzvedávají ze židle a které hojně
komentujete.
se u vás
těší
rady,
Obrazy, které vOblibě
sobě člověk
nosí,
k sobě
jak se dopracovat
k pevnému
zdraví či
jak
přitahují
své budoucí
uskutečnění
jako
si uvařit Když
něco zdravého
a chutného.
magnet.
si tedy člověk
bude předBlog MUDr.
Jonáše (www.josefjonas.blog.cz)
stavovat,
co černého
se určitě stane, přívyužívají
terapeuti,
se
padně
co bypředevším
se mohlo stát,
po časekteří
se jeho
z popsaných
konkrétních
mohou
představa
zcela
jistě splnípřípadů
a obraz
jeho
poučit.
Ale je navštěvován
laiky,přektemysli
se zhmotní.
Takové a také
podobné
ří si nevědí
radyznakem
v okamžiku,
kdy klasická
mýšlení
je nejen
depresivní
povamedicína
selže.
na
hy,
ale souvisí
téžZs posledních
prožívanýmidotazů,
úzkostmi
jmenujme
a které
strachyMUDr.
(Co seJonáš
stane, reagoval,
když…). Vyměnit
tyangíny,
rýmy, přírodní
alergie,scény,
zápalzaplic,
točasté
obrazy
za pozitivní
jisneurologická
onemocnění,
akné, noční
toty
nejjistější ze
všech jistot (Slunce,
Měpocení,
aleNo
i užívání
skladování
síc,
Země…
řekněteasami,
co je naprepasvětě
rátů. Nejkurióznější
zda preparájistějšího?)
a provádětdotaz,
jejich koncentrovatůma Joalis
nevadí
jízda trolejbusem,
nou
vědomou
vizualizaci
je více nežsnad
žáještě nebyl
překonán...
doucí.
Některému
čtenáři se tento návrh
může zdát tak triviální, že zapochybuje
oProto:
jeho smysluplnosti,
tyto obrazy
nestyďte se,nicméně
pište, ptejte
se,
a navrhujte,
vizualizacekomentujte,
jsou vyzkoušeny
po celá
kritizujte.
dlouhá
tisíciletí
všemi vyspělými kulturaJsme tu
pro vás.
mi…
Ing.Karolina
VladimírZarzycká
Jelínek
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
vizualizaci do vzdálenosti asi 1 m před oči meditujícího. Při
V originálním zápise se má představovat písmeno A zapsané
vizualizaci vleže tedy můžeme čtvrtku papíru s nakresleným
sanskrtskou abecedou. Pro splnění účelu meditace prováděpísmenem zavěsit v odpovídající vzdálenosti pod strop (zhruné evropským člověkem bez znalosti sanskrtu je pravděpoba jeden metr pod úroveň lustru), při vizualizaci vsedě tedy
dobně výhodnější představit si písmeno A zapsané v latinské
asi 1 m před sebe na stěnu.
abecedě, které lépe evokuje v člověku se znalostí latinky vyslovení hlásky a/ah. Můžeme se přiklonit k použití malého pís** Samádhi
pálijské
i sanskrtské
slovo označující buddhisticmene
a vbude
psacípřipraven
podobě ve
velikosti
cca 40plný
cm, her
které
je nejví-o zajímavé
Pro
děti
bohatý
program
a soutěží
ceny.jeRodiče
budou
moci využít
kou a hinduistickou
meditační
praxi rozvoje soustředění. Doce podobné
kruhu. Vstánku
jinýcha dozvědět
zdrojích zmiňujících
například
informačního
se něco více otuto
metodě řízené
a kontrolované
detoxikace.
přeloženo
znamená
„připevnění“, „ukotvení“ mysli
meditaci
objevuje
rada
napsat siatmosféře
toto písmeno
vysoké
To
vše podseširým
nebem
a v příjemné
Bambi
klubu. Víceslovně
informací
se dozvíte
již brzy.
na jeden objekt.
40 cm tlustou černou barvou na velkou čtvrtku a umístit ji při
Kuličkiáda Bambi klubu – 6. 6. 2013 v Praze
Přijďte se pobavit a vzdělávat!
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
23
11
orgány
čínského pentagramu
mikrobiologie
proteiny se v těle nervové buňky nejprve vyrobí a posléze jsou důmyslnými
Anaerobní bakterie jsou obvykle součástí
transportními mechanismy dopravová- naerobní bakterie jsou jednou z nejpony na značné vzdálenosti od těla centra četnějších skupin bakterií a zahrnují i ty běžné fyziologické bakteriální mikroflóry zví(těla buňky) do prostoru axonů či den- nejstarší, prapůvodní druhy. Je to sku- řat i člověka. Nacházíme je hlavně ve střevech,
dritů.
pina velmi rozmanitá. Patří do ní druhy s růz- některé druhy v celém trávicím ústrojí, zvláště
na dalších pochva
sliznicích
2) Dendrity – jsou to krátké, často keříčným metabolismem, které dokáží přežít i vel- pak v ústní dutině, někdy imyelinová
kovitě rozvětvené výběžky, které mi
přiextrémní podmínky (nízké i vysoké teploty, dýchacího ústrojí a kůži. K problémům dojímají podněty z okolního světa
či extrémně kyselé i zásadité prostředí chází, pokud dojde k narušení bakteriální rovtlak,
z vnitřního prostředí organismu. apod.).
Tyto
Pro člověka
je patogenní
velmi malá nováhy. V tu chvíli nastává v těchto místech jeSchwannovy
buňky
Ranvierovy zářezy
podněty jsou vedeny vždy pouze jedním
část těchto bakterií, ale zahrnuje původce ně- jich přemnožení. Nebezpečné také je, pokud
směrem – jako vzruchy v podobě elekkdy velmi závažných onemocnění. Velká část proniknou mimo místa svého přirozeného pův podobě
ANO/NE) do periférie
den druh chemické
či mechanické
kvali-sobenípokyn
(například
do urogenitálního
traktu,
trochemického signálu k tělu buňky.
těchto patogenních
bakterií se
běžně nachází
a ovlivňuje
tím jeho oběhu).
chování. Zde
Může
tak
ty. Tím
poznávají
například:
v krvekrevního
a lymfatického
dojde
Dendritů má nervová buňka většinou
v půdě, kalné
vodě.
Některé
bakterietlak
z této
řídit
jinou nervovou
buňku,infekce.
změnit Monav cévě, koncentraci
kyslíku
v krvi, pří-k jejich
namnožení
a projevům
několik. Můžeme si představit, žeskupiny
na
produkují
spory, klidová
nemetabolivepodílet
svalovéibuňce
či spustit
nebo
zatomnost
chemické látky
– vů-hou sepětí
tedy
na zánětu
srdce,
zánětu
konci dendritů jsou umístěna specializující stádia,
díky konkrétní
čemuž dlouhodobě
překostavit(tenká
činnost
hormonální
ně v ovzduší
(čichový
epitel),
mechanic-pobřišnice
blána
vystýlajícížlázy.
dutinuAxon
břišzovaná čidla, která „poznávají“,návají
co nepříznivé
životní
podmínky.
Typickým
může být
značně dlouhý
více než
jetlakclostridia,
na kůži, jejichž
chlad, teplo,
a obalující
orgány),– zánětů
v páse děje v okolním světě, a v podobě
případemký
jsou
spory vnapětí
půdě vení a pánevní
metr!
axonu bakterií
probíháztransport
svalu, přežívat
napětí veažvazivovém
vnitř-nevní den
oblasti.
Při Vprůniku
ústní obANO/NE o tom přinášejí zprávy směrem
(hnoji) mohou
desítky let.obalu
Zvláště
látek.
Od těla
buňky
jsou dopravovány
ního
orgánu apod.
plic může
dojít
k netypickým
angínám,
k tělu buňky. K takovému účelu jsou
v taminulosti
docházelo
v zemědělství při zra- lasti do
neurotransmitery
a proteiny.
NeuroAxon (neurit)
bývá vždy jen
jeden. Ve-zápalům
plic. Bakterie mohou
proniknout
do
to čidla speciálně vytvořena, jsou nění
tedy k 3)
infikování
ran a–obávanému
onemoctransmitery
jsou
daleko
menší než
prode vzruch
od těla nervové buňky (jakonervové
soustavy a
vznikají
mozkové
abscesy.
„zkonstruována“ tak, aby poznalanění
je- zvanému
tetanus*.
Díky
teiny,
tomu,
jsoužeproto
anaerobní
dopravovány
bakteries daleko
potře- • Střeva – porucha bakteriální mikroflóry
Synapse
střeva, časté průjmy,
nadýmání, záněty
bujívětší
absenci
rychlostí
kyslíku,
dodaří
místa
se jim
svého
v místech,
určení.
střev, vznik karcinogenů ve střevech, všechkdeObráceným
není dostatečný
směrem,krevní
tedy k tělu
průtok
neurove
ny druhy bujení (benigní, maligní), polypy
tkáni.
nu, Jsou
se pak
topohybují
tkáně, které
některé
mohou
druhy
býttoxipoškozené
nů a virové
poraněním,
infekce,
zhmožděním,
např. Herpes
chirurSim- • Urogenitální trakt – záněty močových
cest, bakteriální vaginální infekce, výtogickým
plex zákrokem
při probíhajícím
nebo jsou
oparu.
mrtvé (nekroky, záněty dělohy a vaječníků
tické).
Začátek
Ve tkáni
axonumůže
u těla
být
buňky
také je
nedostatek
zpravidla
kyslíku
holý, odz okolního
toho důvodu,
prostředí
že jejho
spotřebovaly
kryje pouze • Dýchací ústrojí, dutiny – záněty horních
cest dýchacích, časté záněty dutin a středjiné,
buněčná
aerobní
membrána.
bakterie. Další úseky axonu
ního ucha
kryje
Anaerobní
tzv. Schwannova
bakterie apochva
jejich ložiska
(obaly šedé
jsou
jednou
barvy) aztaké
důležitých
myelinová
příčin
pochva
parodontózy
(obaly bí- • Kůže – záněty mazových žláz, vlasových
folikulů,
akné, zánětlivá ložiska v kůži
alézánětů
barvy).dásní,
Tyto stavební
ústní dutiny,
prvkytvorby
jsou bohaté
kořeterminální
avlákno
podkoží
nových
na tukové
váčků.
látky,
V vyznačují
místě, kdesedáseň
tudíž náchylnaléhá
axonu
na
ností
zuby,
na se
vstřebání
nacházítoxinů
dásňový
z životního
žlábek hlubopro- • Játra, slezina, břišní dutina – záněty, ložiska
v orgánech, poruchy metabolismu
ký
středí,
1–2 mm,
kterékterý
jsouje
rozpustné
vystlán spojovacím
v tucích. Myeepineurofilamenta
telem.
linové Je
obaly
to anaerobní
axonů zároveň
prostředí,
slouží
v němž
jako
přežívají
izolanty anaerobní
probíhajících
bakterie.
elektrochemických
Přirozeně je Anaerobic bacteria – skupina
tento
pochodů
prostor
na membráně
omýván slinami
axonu. Naruší-li
a tzv. sulse anaerobních
bakterií
buněčná membrána
kulární
kompaktnost
tekutinou.
myelinového
Rovněžobalu,
je důležité
vede to Jsou to gramnegativní bakterie, většinou
správné
obvykle zastoupení
k poruchámrůzných
šíření signálu
druhů po
mikroaxo- anaerobní (k metabolismu nepotřebují
organismů.
nu směrem na
Většinou
periferii.
v Narušení
důsledkumyelinoporuch kyslík). mikrotubuly
metabolismu
vé pochvy může
cukrů,
být ale
jak často
mechanické,
také tuků,
tak
dochází
chemické
kev změně
podoběsložení
difuze slin
jiných
a sulkulární
látek (na- Řád Actinomycetales – je velmi roztekutiny.
příklad dioxiny
Mění se
nebo
mikrobiální
methylrtuť)
rovnováha,
mezi tu- sáhlý, zahrnuje různorodé bakterie, které
synaptické
dochází
kové látky.
k přemnožení
To vše můžeanaerobních
ovlivňovat pocity
bak- neprodukují spory. Většinou jsou odolné
vezikuly
terií.
člověka.
Žlábky
Tento
se začnou
člověk pak
prohlubovat
může míta nejpo- proti kyselému prostředí (acidorezistence).
stupně
různějšívznikají
neurologické
parodontální
obtíže,choboty.
na které má Často jsou původci hnisavých infekcí.
současná
K detoxikaci
medicína
skupiny
veanaerobních
spojitosti s psychobakte- Čeleď Actinomycetaceae – pro tyto bakrií
farmaky
používáme
většinou
preparát
jediné řešení,
Anaerob,
a tokterý
utlu- terie je charakteristické vláknité větvení,
vmit
sobě
činnost
nese celého
informace
nervového
o anaerobních
systémubakprá- které připomíná mycelium (podhoubí).
teriích
vě prostřednictvím
zařazených podaného
v EAM setu
léku.
v oddíle Obývají ústní dutinu, horní cesty dýchací
Anaerobic
Čím silnější
Bacteria.
je axon
Jejich
a jeho
podrobný
myelinová
popis a urogenitální trakt, ale nejsou běžnou
je
pochva,
uvedentím
dálejev článku.
vedení Tento
vzruchu
preparát
rychlejší
je součástí mikroflóry. Při přemnožení motaké
a nedochází
součástíkkomplexního
jeho zpožďování.
preparátu
PoznameNo- hou způsobovat problémy, abscesy děložreceptorová místa
bacter
nejme ještě,
určenému
že Schwannova
k detoxikaci
pochva
všechjebakdů- ního čípku, pochvy, může docházet ke zjizležitá pro regeneraci poškozeného axonu, vení tkání. Také spolupůsobí při vzniku
například v důsledku poranění nervu. Buň- parodontózy, zubních váčků a dalších
ky obsažené ve Schwannových pochvách problémů v ústní dutině, typické jsou
mohou dokonce za patologických podmí- u všech lidí s nedokonalou hygienou dutinek zastávat imunitní reakce – mají schop- ny ústní. Způsobují tzv. aktinomykózu, při
nost fagocytózy – pohlcování cizorodých níž dochází
k vytváření
abscesů a píštělí,
membrána
cílové buňky
těles, a tím částečně suplují roli mikroglie. z nichž může vytékat hustý hnis.
Nervová buňka prostřednictvím axonů Rod Actinomyces – nejčastěji problémy
toru. Ten seA.syntetizuje
v samotném
přenáší vzruchy (signály) na jiné buňky po- způsobuje
israelii, ale
obvyklé neujsou
je uskladněn
v takzvaných
mocí zvláštních kontaktů; synapsí. Přenos ironu
dalšíadruhy.
Tvoří ložiska
hlavně vsynapústní
tických vezikulách,
což jsou miniaturní
váčvzruchu na druhou buňku je zajištěn na dutině,
mandlích, dásních.
Zde způsobují
ky na infekce.
konci axonu
před
synaptickým
základě vyloučení
chemickéAnaerob,
látky; mediáteriálních
zátěží. Preparát
po- hnisavé
Odtud se
mohou
dostávat
spojem,
dobně jako ostatní mikrobiální preparáty, i do dýchacího
traktu.kde je uskladněna
dávka mediátoru
pro rychlé
nelze k odstranění anaerobních bakterií Rod Arcanobacterium
– tvoří ložiska
v úsHematoencefalická
uvolnění
v případě
používat
samostatně, bariéra
ale je nutné ho kom- tech, dutinách,
dýchacích
cestách.vyslaného
Jsou příMeziareceptorem
(sybinovat s dalšími preparáty (Dreny a Helpy činou zánětůsignálu.
nosohltanu
infekcí horních
napsí)
následující
buňky
se
naurčené k detoxikaci základních orgánů,
cest
dýchacích,
a
to
hlavně
u
dětí
a
mlamozková kapilára
chází
– synaptická
preparáty určené k detoxikaci mozkových
distvých. Někdy
jsoumezera
potíže provázeny
vy(vlásečnice)
štěrbina.
Právě
do nízpůsobit
je vyloupartií a emocí). Jedině tak dojde ke správ- rážkou podobnou
spále.
Mohou
endoteliální
čen konkrétní
neurotransminým imunitním reakcím, které jsou schopzánětbuňky
mozkových
blan, zánět
kostní dře– mediátor,
né eliminovat mikrobiální ložiska. Pokud ně a hnisavé ter
kožní
infekce. jehož přítomvoda, kyslík,
nost–vbakterie
synaptické
štěrbině
je
v organismu zjistíte ložiska anaerobních
Rod Mobiluncus
nejčastěji
tvopak rozpoznána
další napojebakterií, je velmi pravděpodobné, glukóza
že se ří ložiska v urogenitálním
traktu,
mohou
nou buňkou,
kterávýtok.
předává
v organismu nachází porucha metabolis- způsobovat bakteriální
hnisavý
signál dál. Kromě
samotného
mu, porucha bakteriální mikroflóry. Je te- Čeleď Dermacoccaceae
– bakterie
vnějšíastrocyty
(jmenujme
mezi jidy nutné pracovat i s tímto problémem.
ho prostředí,mediátoru
jsou součástí
kožní mikroflónými například dopamin, acery.
tylcholin,
adrenalin,
serotoDermacoccus
– bakterie
tohoto
rodu
Při jakých typických problémech nervovéRod
buňky
se během
synaptickénezpůsobují nin,…)
problémy.
Výjimku
tvoří lidé
využijete preparát Anaerob
hopomůckami.
přenosu výrazně uplatňují
se zavedenými
v kombinaci s dalšími preparáty:mozkomíšní
mok
ionty
vápníku
Ca2+, kterým je
–u
imunosuprimovaných
• Ústní dutina – paradontóza a záněty Rod Kytococcus
tyto bakterie
způsobovat
dásní, ústní dutiny, tvorba kořenových jedinců mohou
připisována
významná
role na
krevní proud
a srdečního
svalu.
Někdy
váčků, hnisavá ložiska v ústech, zvýšená záněty kloubů
jedné
i na druhé
straně
syvytváří ložiska
v mozku,
dýchacích cestách.
tvorba plaku a zubního kamene
naptické
štěrbiny.
824
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
Bakterie
Detoxikace
(část třetí)
jednotlivých struktur neuronů
a gliových
buněk
Anaerobní
bakterie
–
Základním stavebním
prvkem celé nervové
soustavy člověka je neuron.
vasa capillaria
Neuron
(krevní vlásečnice)
Stojí tedy za to se jím
zabývat z hlediska neuroglia
(nervoklih)
detoxikace. V tomto článku
Třetí díl seriálu bude věnován bakteriím, které ke svému životu
se proto zamyslíme nad
nepotřebují kyslík. Nazývají se proto anaerobní. Jedna z podmínek
možnými druhy toxinů –jejich
ať života je metabolismus, který zajišťuje dostatek energie pro
organických,růst,
či rozmnožování a další funkce. Všechny bakterie mají nějaký
dendrity
anorganických – které
druh metabolismu. Při metabolismu v buňce dochází ke spalování
mohou poškozovat jeho
(rozkladu) živin a uvolňují se elektrony, které je třeba rychle
navázat na chemický prvek nebo sloučeninu, aby nedošlo k jejímu
správnou funkci.
Anaerob
poškození. Buňka může k navázání elektronů používat kyslíkperikaryon
–
takový metabolismus se nazývá aerobní. Pokud používá něco
euron (nervová buňka) je základní
(buněčné tělo)
samostatnou jednotkou nervové
jiného, jedná se o metabolismus anaerobní. Některé bakterie umí
tkáně. Stavba neuronů zůstává v cepoužívat i více druhů metabolismů a přepínají je podle vnějších
lé nervové soustavě stejná, i když jednotliPoužívá-li buňka k navázání elektronů organické látky,
vé specializované neurony se mohoupodmínek.
vyznačovat určitými zvláštnostmi. Přesto
se
dochází k jejich štěpení a rozkladu (vzniká tak například alkohol,
ve svém základu od sebe příliš neodlišují
kyselina mléčná, máselná, propionová, …). Tento proces se nazývá
a mají tyto základní stavební části:
Většina těchto vzniklých metabolitů působí na
1) Tělo nervové buňky – obklopujefermentace.
jej
membrána, která je podobná všem
jiorganismus
toxicky a imunosupresivně. Buňka může také používat
axon
ným membránám ostatních buněk liddusičnany,
síru,
oxid
uhličitý
(vzniká
například
metan).
Tyto
bakterie
ského organismu. V těle nervové buňky
tvoří podstatnou součást trávicího systému přežvýkavců, protože
probíhá nejvíc metabolických procesů.
Tak například některé syntetizované
pomáhají trávit celulózu.
N
A
březen–duben
březen–duben
2013
marec – apríl 2013
Na kůži vyvolávají kožní onemocnění, rozklad svrchních částí pokožky v typických
kruhovitých jámách, hlavně na nohou.
Problémy zhoršuje zvýšené pocení, může
docházet k nadměrnému zápachu.
Čeleď Micrococcinea – skupina půdních
bakterií
Rod Tropheryma – je nalézán hlavně v trávicím traktu, kde může způsobovat poruchu vstřebávání živin a potřebných látek.
Projevuje se průjmy, bolestmi břicha, hubnutím, bolestmi kloubů.
Čeleď Propionibactericeae – anaerobní
tyčinky se speciálním metabolismem, které štěpí složené tuky.
Rod Propiniobacterium – tyto bakterie
jsou součástí kožní mikroflóry. Žijí hlavně
v mazových, vlasových a potních žlázách.
Složené tuky štěpí na kyselinu propionovou a další mastné kyseliny, čímž dochází
synaptický
„knoflík“
k dráždění pokožky.
Pokud dojde
k ucpání žláz, bakterie se přemnoží a vylučují toxiny, které narušují stěny žláz. Následuje
průnik dalších bakterií (např. Staphylococmitochondrie
cus aureus) a vznikají hnisavá
ložiska
akné. Tyto toxiny také aktivují imunitní
molekuly
systém, podněcují zánětlivou reakci. Moneurotransmiteru
hou vznikat přemrštěné reakce na kůži.
Bývají také přítomny v dutině ústní, nosohltanu, trávicím a urogenitálním traktu
člověka. Vzácně způsobují záněty
kloubů,
synaptická
srdce a nervové soustavy.
štěrbina
Řád Aeromonadales – gramnegativní
vodní bakterie
Čeleď Succinivibrionaceae – striktně
anaerobní bakterie nacházející se v trávicím traktu, štěpí složené sacharidy, produkují CO2.
Rod Anaerobiospirillum – běžná mikroflóra trávicího traktu. Při
přemnoženíkanálky
mohou
membránové
tyto bakterie způsobovat průjem. Vzácně
u imunosuprimovaných jedinců pronikají
doVedení
organismu
a způsobují
celkovou
baknervového
signálu
– vzruchu
teriální
infekci.
v axonech
– probíhá na membráně axonu.
Rod
Succinimonas
– bakterie
obývající
tráNa šíření
signálu na
membráně
se podílejí
+ a draslíku
vicí
trakt
zvířat,
jsou nalézány
i u čloionty
sodíku
Naněkdy
K+. Membrána
věka.
je „nabitá“ čili připravená k rychlému vysláRod
Sunicivibrio
trávicího
trakní signálu,
pokud –jebakterie
uvnitř buňky
pod memtu
přežvýkavců,
trávitkoncentracelulózu.
bránou
přibližněpomáhají
třicetkrát větší
U
způsobují
průjmy,
mohou
celidí
iontů
draslíku
K+ než
na pronikat
povrchu
imembrány
do organismu.
vně buňky a stejně tak třicetkrát
větší koncentrace iontů sodíku Na+. Tím je
dosaženo
určitého
elektrického baktenapětí
Řád
Bacillales
– grampozitivní
zvenku
uvnitř membrány
(-60 až
-90 mV),
rie,
svýma vzhledem
připomínají
plísně.
takzvaného
klidového potenciálu.– obsaV příČeleď
Thermoactinomycetaceae
paděpouze
vzniklého
se spustí signál
huje
jedenpodnětu
rod.
a dochází
ke spontánnímu–přestupu
Rod
Thermoactinomyces
bakteriedrasnalíkových se
iontů
přes plesnivém
membránuseně.
směrem
cházející
v tlejícím,
Můven z se
buňky
a naopak
ke vstupu
sodíkožeme
jich snadno
nadýchat.
Pokud
se
výchstane,
iontů vznikají
přes membránu
axonu cesnertak
záněty vdo
horních
vové dýchacích
buňky. K přestupu
iontůMohou
jsou v memtách
a na plicích.
podbráně buňky
umístěny
útvary
něcovat
alergické
reakce.speciální
Při dlouhodoproteinové
povahy
– iontové
které
bějším
působení
může
dojít kanály,
k poškození
jsoua zkonstruovány
tak, aby přes jednu
plic
také k jejich zjizvení.
štěrbinu kanálu jednoho typu (sodíkový
kanál)Bacteroidales
prošel pouze iont –sodíku
druŘád
širokáa přes
skupina
hý kanálživotního
prošel pouze
iont draslíku
(drasbakterií
prostředí,
osidlují trávicí
líkovýa další
kanál).
Tím dutiny
se membrána
vybíjí
trakt
tělesné
savců a zvířat.
259
aČeleď
mají dopad
Bacteroidaceae
na vznik různých
– běžné somaticbakterie
kých
trávicího
poruch.
traktu, podílí se na trávení. Pro
organismus
Rozpoznáníjsou
mozkových
ve správném
struktur,
poměru
které
za
k ostatním
tyto emoce
bakteriím
odpovídají,
potřebné,
umožnilo
protože
pomýšlet
při jejich
naabsenci
detoxikaci
dochází
těchto
k zánětům
částí mozku
střeava.
následně
Naopak očekávat
při přemnožení
normalizaci
se zvyšuje
tohoto
riziemocionálního
ko nádorových projevu.
onemocnění.
Emocionální
Proniknou-li
poruchy
do těla,
mohou
způsobují
mít charakter
hnisavé jen
bakteriální
jisté nepříinjemnosti,
fekce. Složení
ale mohou
bakteriální
dosahovat
mikroflóry
až síly nelze
moci,
ovlivnit
především
stravou av případě
detoxikací
depresí,
střev. úzkostí
aRod
strachu,
Bacteroides
které doslova
– běžně paralyzují
obývají zažívací
život
člověka.
trakt, kde
Díky
se podílí
detoxikaci
na trávení,
mámedále
šancidutinu
zasahovat
ústní, do
horní
těchto
cestyproblémů
dýchací, vaginu.
lépe nežNejdůkdokoliv
ležitějšími
jiný. druhy jsou B. fragilis, B. thetaiotaomicron. Jsou zodpovědné hlavně
za infekcejménem
v dutině břišní,
Škůdce
cukr mediastinu (prostor mezi plícemi),
malé
vagině,
Upozorňuji
na jeden
jev, pánvi,
o kterém
jsemduse
tině ústní.
Tvoří beta-laktamázu,
která
dosud
nikdy nezmiňoval.
V mozku, přesněbeta-laktamových
jiblokuje
řečenoúčinek
v mozkových
buňkách antibio(neurotik. Při
přemnožení
mohoutkáni
způsobovat
nech)
jako
i jinde v nervové
vznikají
průjmy, zánět
slepéhokteré
střeva.pak
K jejich
přeelektrické
potenciály,
můžeme
množení za
dochází
obsahující
pokládat
energiivinou
šířící stravy
se po nervových
velké množství
masa
a tuků.
vláknech,
ale i po
drahách
spojujících jedRod Bilophila
bakterie vtrávicího
notlivé
nervové– struktury
mozku atraktu.
pravPři průniku –střevní
stěnou způsobují
hniděpodobně
prostřednictvím
elektromagsavé onemocnění
v těle,
časnetického
vlnění –kdekoli
i mimo
tytovelmi
nervové
to také
abscesypotenciály
v játrech avznikají
žlučových
cescesty.
Elektrické
v každé
tách, protože
odolávají
buňce
díky reakci
kyslíkuúčinkům
s cukry. žlučových
Při porukyselin.
še
metabolismu cukru však může dojít k poRod Parabacteriodes
podobnýTyto
rodu
Bacruchám
této elektrické– aktivity.
poruteroides,
mají
vliv naa redukci
záchy
mohoubakterie
být velmi
diskrétní
projevovat
nětů
trávicím traktu.
se
jen vkumulováním
potenciálů s následnýRod
Porphyromonas
bakterie,
které
běžmi
výboji,
ale dokáží –být
také silné,
projeně osidlují
dutinu
ústní, zažívací
a urogevující
se různými
formami
epileptických
zánitální trakt.
chvatů.
O tom však nechci nyní hovořit.
Rod Prevotella
– bakterie
traktu,
Poruchy
elektrické
aktivitytrávicího
však vedou
i ke
ústní azáchvatovitých
vaginální mikroflóry.
Vyvolávají
vzniku
emocionálních
probonemocnění
horních
cest dýchacích,
lémů,
které člověk
pociťuje
jako velmihlavobně angíny,
často jsou
to angíny
bez prokátěžující
a stresující.
Mezi
ně například
patří
zánípanická
průvodce,
kterépři
seníž
opakují,
protože
tzv.
porucha,
je člověk
zcela
blokují účinek
antibiotik.
stojí se
za
ochromen
záchvatem
úzkosti.Také
V tu chvíli
chronickými
středního
ucha,
dutin,
buď
obrací nazáněty
zdravotnictví
a volá
rychlou
záněty nehtového
lůžka,zatěžuje
infekcerodinu,
močozáchrannou
službu, nebo
vých cest.
Jsouschopen
jedním zůstat
ze spolupůvodců
protože
není
sám, není
parodontózy.
schopen
cestovat, docházet do práce a poRod Tannerella
– bakterie
způsobující
zádobně.
Tak se mohou
zvýrazňovat
i jiné
něty dásní, spolupůsobí při vzniku parodontózy.
Čeleď Porphyromonadaceae
Rod Odoribacter – bakterie trávicího
ústrojí, vaginy, při přemnožení mohou
způsobovat problémy.
Čeleď Rikenellaceae
Rod Rikenella – bakterie trávicího traktu,
produkují mastné kyseliny (zejména propionovou), které mohou dráždit.
Řád Bifidobacteriales – bakterie trávicího traktu (podstatná součást střevní
mikroflóry), ústní dutiny, vaginy
Čeleď Bifidobacteriaceae
Rod Bifidobacterium – s druhem Bifidobacterium dentium (eriksonii), bakterie
mohou způsobovat záněty v ústní dutině,
podílet se na zubním kazu a zánětu dásní.
Tento typ bakterie je podstatnou součástí
zubního plaku. Při průniku do krevního
oběhu může dojít k zánětu srdečního svalu.
626
emocionální
poruchy, například
Řád Clostridiales
– většinouzáchvat
půdní
strachu
ažosidlují
fobie, záchvaty
agresivity
a pobakterie,
hlavně sliznice
trávicího
dobně.
traktu člověka a zvířat.
Zde je Clostridiaceae
potřeba nejen detoxikovat
Čeleď
– většinou určité
půdní
mozkové
věnovat seprocesů,
i porubakterie, struktury,
účastní seale
hnilobných
chám
cukru. střevo
Máme-linebo
na
které metabolismu
mohou kolonizovat
mysli
monosacharidy
a disacharidy,
je cukr
kontaminovat
potravu.
Jejich toxiny
způnaprosto
nepřirozená
látka(od
a průjmů
do lidské
sobují celou
řadu problémů
až
stravy
prakticky
nepatří. Můžeme se snapo tetanické
křeče).
žit
vnuknout
klientovi myšlenku
zdravého
Rod
Acetanaerobacterium
– bakterie
vnějstravování
bezvzácně
cukrupatogenní
a můžeme také
šího prostředí,
detoxikací
významně vstoupit
do bakterie,
metaboRod Acidaminobacter
– půdní
lismu
Detoxikace
těchto poruch
doněkdycukru.
patogenní
pro zvířata,
u člověka
provázená
příslušnou průjmů.
dietou přesahuje
mohou být původcem
možnosti
tohoto článku.
Rod Anaerobacter
– půdní bakterie, nachází se ve střevech přežvýkavců.
Rod Clostridium
– bakterie žijící v mírně
Příběhy
z praxe
kyselých
půdách,
některévšak
dokážou
toleroDo
duševních
problémů
můžeme
zavat malé
množství
kyslíku,
jiné než
jsou jenom
na něj
hrnout
i jiné
nervové
struktury
velmi citlivé.
Účastní
se hnilobných
procemozek,
například
vegetativní
nervový
syssů a tvoří
vysoce
odolné
nepříznivým
tém.
Také spory
v tomto
systému
se mohou
propodmínkám.
Jsou
přítomny
v půdě,
prajevovat
poruchy
elektrické
aktivity.
Desetichu,chlapec
vodě abyl
mohou
kontaminovat
potraletý
přiveden
rodiči k vyšetření
Díky
svému metabolismu
produkují
sviny.
těmito
problémy:
jednou až dvakrát
měcelou silné
řadu toxinů.
těle dokáží
mimo
síčně
bolesti Vbřicha
spojené
se
střeva přežívat
v prostředí,
je málo
strachem.
Nejméně
jedenkrát kde
měsíčně
hokyslíkutrvající
(vagina,
dásňové
případrečky
jeden
až třichoboty),
dny, dosahující
ně v málo
tkáních
po úra39–40
stupňůprokrvených
Celsia. Všechna
vyšetření
dozech, ztrátách
v hnisavých
nekrózpadla
naprostokrve,
negativně.
Mimoajiné
měl
ních ranách.
Nejčastěji
se do organismu
chlapec
problémy
s přibíráním
na váze
skrz nečistoty
přijídlo.
úrazu
a potraadostanou
musel výrazně
omezovat
Hlavní
přívou. těchto jevů byly právě poruchy elekčinou
Druhaktivity
C. botulinum
způsobuje
otravumetzv.
trické
způsobené
poškozením
klobásovým
jedem.
V organismuproblémy
se tento
tabolismu
cukru
s následujícími
druh
běžně nevyskytuje,
někdy
vzácně
ve
ve
vegetativním
nervovém
systému
a hystřevě. Produkuje neurotoxin. Ten se ve
potalamu.
střevech
dostane se do krve,
odtud
Jiný je vstřebá,
případ osmnáctiletého
chlapce,
do centrálního
nervového systému,
kde
který
prodělal psychotickou
schizofrenní
blokujepro
nervový
na periferní vnervy.
ataku,
kteroupřenos
byl hospitalizován
psyDochází k paralýze
svalů,
obrnám,
chiatrickém
zařízení.
Přestože
jsemovlivněrodiče
ní vidění,
polykání,
poruchám
dýchání,…
před
detoxikací
varoval,
ukázalo
se, že
toxin
se ve velmi
malém
množství
lovTento
tomto
případě
můžeme
úspěšně
zasáhkálně Po
používá
kesekosmetickým
nout.
doléčení
jevilo myšleníúčelům,
hocha
konkrétněbez
k zamezení
vrásek.
normální,
známek vzniku
psychózy,
ale nutC. bral
tetani
je součástí střevní
mikronoDruh
říci, že
antipsychotické
léky. Nepříflóry mnoha
savců,
U človějemná
však byla
jehozejména
sníženákoní.
schopnost
se
ka se může vyskytovat ve střevech nebo
vagině. Produkuje toxiny, jedním z nich je
neurotoxin zvaný tetanotoxin. Jednou
z jeho složek je tetanospasmin, který způsobuje křeče. Podle množství vzniklého toxinu mohou být křeče lokální až celkové
a mohou vést až ke smrti organismu.
Některé bakterie rodu Clostridium způsobují problémy v trávicím traktu. C. difficile, perfringens, novyi, histolyticum mohou být přítomny ve střevu u některých
lidí, častěji u dětí. Produkují toxiny, které
působí na střevo, vznikají problémy (od
lehkých průjmů až po těžší stavy). Při přemnožení, například po podání antibiotik,
poškozují střevní sliznice. To může vést
k zánětu střeva, někdy dokonce až k jeho
proděravění. Tvoří ložiska a mohou způsobit i záněty žlučníku, dělohy a dalších
vnitřních orgánů.
Některé druhy mohou proniknout do celého organismu a způsobit infekce měkkých tkání (např. C. perfringens, C. septi-
cum,špatně
…). Buď
vinou poranění
učit,
sese
koncentroval,
byl dostanou
unavený.
do svalů,
nebo se
šíří zežák.
střev
Vpřímo
minulosti
byl naopak
výborný
Připřes
vylymfatický
Může
dojít až
k celkové
šetření
jsmesystém.
se dostali
k otázce
drog.
Chlasepsise(plynatá
– bakterie
vytváří
plypec
přiznal ksněť)
občasnému
kouření
mariny a toxiny
těžce poškozující
tkáně.
huany.
Marihuana
byla následně
zjištěna
Rod deponovaná
Sarcina – nachází
se na
obilovinách,
jako
toxická
látka
v mozku.
Běžně
se objevují
v žaludku,
Vv půdě.
určitém,
poměrně
malém
procentu střepřívech au rovněž
jsou součástí
kožní
padů
konzumentů
marihuany
se mikrostává,
že organismus není schopen detoxikovat
spontánně tuto látku. Ostatně jako toxin
může vystupovat jakákoli nepřirozená látka. Speciálně marihuana pak může vyvolávat až psychotické projevy, eventuálně
velmi zhoršené soustředění a špatnou
schopnost se učit. Detoxikací mozkových
struktur od marihuany se současným zákazem jakékoliv její konzumace lze očekávat, že tato psychotická ataka byla první
a poslední v jeho životě, a postupně bude
možné, aby psychiatr vysadil antipsychotické léky a hoch se vrátil k normálnímu životu. Celý proces však bude trvat rok i déle, protože psychiatr bude mít velké obavy
vysadit tyto léky.
Rozlišujte vědomé a nevědomé!
O preparátech, které můžeme použít k detoxikaci těchto emocionálních struktur
a eventuálně dalších struktur mozku vedoucích k duševním problémům, se více
dozvíme v Galerii preparátů. Nutno říci, že
celostní medicína, v níž využíváme znalosti tradiční čínské medicíny, proti současné
medicíně umisťuje i emocionální problémy
do ostatních tělesných orgánů. Můžeme
tak mluvit o tom, že zbavíme klouby strachu, žaludek starostí, ledviny úzkosti, …
I k tomu účelu jsou detoxikační preparáty
konstruovány a my s těmito jevy počítáme.
flóry.tento
Při přemnožení
v vyhýbá
žaludkuvelmi
mohou
Celý
článek se však
zábakterie
tohotostruktuře,
rodu způsobovat
nadýsadní
psychické
o níž se hovoří
máníoanevědomé
žaludeční problémy.
jako
psychice. O této nevěRod Tissierella
– bakterie
traktu,
domé
psychice se
zmiňovaltrávicího
především
Sigpři přemnožení
mohou
způsobovat
zažímund
Freud, který
na ní založil
celou svou
vací potíže.
teorii
duševních a mnoha tělesných (psyČeleď Eubacteriaceae
–V
vodní
a půdní
chosomatických*)
chorob.
detoxikaci
se
sbakterie
těmito nevědomými psychickými jevy setRod Acetobacterium
– vodní
soukáváme
v preparátech
zcela bakterie,
běžně. Musíčásttedy
mikroflóry
me
odlišit vědomé psychické probléRod Alkalibaculum
běžmy,
o nichž bylo v– půdní
článkubakterie,
pojednáno,
ně přítomné
v trávicím
traktu
zvířat které
které
pociťujeme
a lze je
definovat,
Rod Eubacterium
– bakterie
nacházející
se
zařazujeme
do určitých
mozkových
struku savců
(i člověka)
na kůži
na sliznicích
tur
a následně
můžeme
začítadetoxikovat,
dutinách. Některé
vytváří
zubní
av nevědomé
procesy druhy
psychické,
které
si
kámen, účastní senemůžeme
infekce v ústní
dutině,
neuvědomujeme,
je přesně
zajsou nacházeny
v parodontálních
chobořadit,
ale pracujeme
s nimi v preparátech,
tech. základní aktivní strukturou našich
protože
Čeleď Heliobacteriae
preparátů
jsou právě tyto nevědomé emoRod Heliobacteria
cionální
projevy. – půdní bakterie, zvláštěO vtomto
mokrých
v trávicím
častopůdách,
mluvímeněkdy
na přednáškách.
traktu
Je
to oblast, která je velmi těžko uchopiČeleďa Lachnospiraceae
bakterie osidlutelná
pochopitelná, ale –pokládám
za důjící sliznice
ležité,
aby čtenáři dokázali rozlišit věci neRod Butyrivibrio
– střevní
vědomé
a vědomé.
Článekbakterie
o psychických
Rod Coprococcus
– střevní
bakterie
poruchách
se týkal
vědomých
procesů,
bakterie
trávicího –trakiRod
kdyžLachnospira
za nimi stojí–procesy
nevědomé
ale
tu už
skotu
to
je jiná kapitola…
Čeleď Peptococcaceae
– grampozitivní
MUDr.
Josef Jonáš
anaerobní
Ilustračníkoky
foto: www.samphotostock.cz
březen–duben
březen–duben
2013
marec – apríl 2013
Rod Peptococcus – výskyt na kůži a sliznicích úst, trávicího traktu, dýchacích cest.
Součástí abscesů (dutina vyplněná hnisem) v pohlavním ústrojí, plicích. Tento
rod bakterií je příčinou zánětů v malé
pánvi. Pokud má ložiska v této oblasti,
může způsobovat různé poporodní problémy. Často je účasten opakujících se zá-
galerie
preparátů
Rod Ruminococcus – střevní bakterie roz- plantace, poruchy
imunity)
stát patogenkládající celulózu skotu, ovcí, koz, někte- ními a napadnout srdce, nervový systém,
ré druhy nacházeny i ve střevech člověka. způsobit záněty dělohy, měkkých tkání,
plic,…
Řád Desulfovibrionales – anaerobní Čeleď Leuconostocaceae – bakterie způsobující kvašení zeleniny, kysnutí mléka,
gramnegativní bakterie
kažení masa
Čeleď Desulfovibrionaceae+
Rod Desulfovibrio – vodní, půdní bakterie. Rod Leuconostoc – není součástí běžné
Tyto bakterie můžeme najít ve střevech li- mikroflóry člověka. Pokud dojde k předí a zvířat. Bakterie z rodu Desulfovibrio množení, u imunokompromitovaných jemůže být nebezpečná u imunosuprimova- dinců způsobuje tento rod závažné probných jedinců při průniku do krevního obě- lémy.
hu. V takovém případě způsobuje rozma- Čeleď Streptococcacea – skupina grampozitivních koků, které jsou anaerobní.
nité problémy.
Rod Desulfomonas – půdní bakterie, mo- Rod Streptococcus – nejčastěji se vyskytují v dýchacím traktu a ústech člověka. Mohou se nacházet ve střevech.
hou způsobit bolesti v krku, záněty středŘád Flavobacteriales – gramnegativ- ního ucha, dutin, horních cest dýchacích,
dentální abscesy, záněty dásní, hnisavé inní bakterie životního prostředí
fekce vnitřních orgánů (jater, břicha, pánČeleď Flavobacteriaceae
Rod Flavobacterium – tento rod se nachá- ve a mozku).
zí ve vodě a v půdě. Způsobuje bakteriální onemocnění ryb. Je možný přenos Řád Methanobacteriales – půdní
na člověka, ale pouze v ojedinělých přípa- anaerobní bakterie
dech.
Čeleď Methanobacteriaceae
se vMethanobacterium
článku zmiňoval –(úzkost,
s lobus temporalis. Vzácněji jsou to ostat- Rod
může se agrese,
nachástrach,
sebepoškození).
Ukazuje
se, že kažní mozkové
laloky.
ve střevech,
nepůsobí
problémy.
Řád
Fusobacteriales
– gramnegativní zet
Cranium tyčinky
rovněž řeší část mozku zvanou dý problém je velice rozsáhlý. Dokonce naanaerobní
tolik,Rhizobiales
že by se dalo uvažovat
o jednotlivých
amygdala,
kde je uložena emocionální pa- Řád
Čeleď
Fusobacteriaceae
– gramnegativní
anaepreparátech
pro tyto emocionální oblasti,
měť.Fusobacterium
Porucha amygdaly
(tedy
Rod
– někdy
se přítomnost
nachází na robní
půdní bakterie
aneboHyphomicrobiaceae+
o spojení všech těchto preparátů do
toxinů) znamená
velmi
často psychickou
sliznicích
horních cest
dýchacích
a střeva. Čeleď
jednoho,
aby se– dále
zbytečně
nevyrovnanost
a malou
psychickou
odol- Rod
Problémy
mohou
způsobit
při oslabení
Gemmiger
vyskytuje
se nanerozšiřosliznicích
jejich traktu
počty.u Tyto
preparáty
jsou
nost. Mikrobiální
ložiska
spojuji nebo
s psychicorganismu
(např. při
hladovění
po- avaly
v trávicím
člověka
a drůbeže.
kou labilitou.
Cranium
řeší ivmikrobiální
ruchách
imunity),
a to hlavně
oblasti úst, rovněž připraveny, bude teprve potřeba
rozhodnout
o tom, jak se budou
nazývat
zátěže
v oblasti
diencefala,
především
epi- Řád
kde
mohou
způsobit
záněty.
Velmi často
Selenomonadales
– gramnegaa jestli
je necháme
registrovat
pod řadou
thalamu,
což zánětu
je oblast,
kterápři
je ulcerózní
citlivá na tivní
jsou
součástí
střeva
anaerobní
koky,
běžná mikroflóra
názvů, anebo
vliv serotoninu,
a její
toxickou
zátěž
kolitidě,
abscesech
jater.
Na kůži
jsouspoto trávicího
traktuje skutečně spojíme do jednoho. Acidaminococcaceae – obsahuje
jujemeTaké
s depresemi.
zásadní
jecest
ob- Čeleď
vředy.
způsobujíVelmi
infekce
horních
Mluvím
o budoucnosti,
protože otevřelast mezencefala.
Zde preparát
dýchacích,
hlavně hnisavé
kapsy. Cranium pouze
jeden
rod.
ně říkám,
že detoxikace– je
proces,
který
se
pracuje
především v oblasti formatio reti- Rod
Čeleď
Leptotrichiaceae
Acidaminococcus
běžná
flóra
ústbuduje,
a vůbec
nemůžeme
cularis,
která se jednoznačně
spojuje
s po- ních
Rod
Leptotrichia
– součást ústní
mikroflósliznic,
je součástí
plaku.myslet na to,
že máme
vše dořešeno.
Právě detoxikace
citem
únavy. často vyvolává ústní infekce. Čeleď
ry.
L. buccalis
Veillonellaceae
– bakterie
trávicího
emocionální
je pro subjektivní
vníNašlitaké
bychom
ještě
nějaké
Může
tvořit
ložiska
vedetaily,
vaginěna
a ktebýt traktu,
podílí oblasti
se na trávení.
V určitých přímání vlastního
zdraví velice
zásadní
a jak
ré však zv tomto
článku není prostor.
jednou
příčin předčasných
porodů Budea po- padech
mohou vytvářet
problémy,
hlavně
mohu
z praxe potvrdit, tak zmíněné exme seNebezpečná
jim někdy věnovat
systematičtěji.
tratů.
je pro lidi
s porušenou vjižústní
dutině.
perimentální
emocionální
veliV mozku však
zbývá
ještě mnohoinfekce
dalších Rod
imunitou,
může
jim způsobovat
Anaerovibrio
– střevní preparáty
bakterie skotu
významně a pozitivně zasahují do lidzatím zánět
nemáme
detoxi- aceovcí
voblastí,
celém pro
tělekteré
(například
srdečního
ské Megamonas
psychiky a do
vnímání
kvalitydrůbeživota
kační preparát. Tyto oblasti mohou být ve- Rod
svalu).
– střevní
bakterie
vůbec.
lice zásadní.
Především
jmenoval
Rod
Sebaldella
– střevní bych
bakterie
hmyzuce- že,
savců i lidí
Detoxikaci
mozku– se
musíme
v budouclou míchu, která patří do centrálního Rod
Megasphaera
střevní
bakterie
savnu ještě
významněji
věnovat,
zasvětil bakjsem
nervového
systému. Toxiny
v míše mohou ců,
při přenosu
do vaginy
způsobují
Řád
Lactobacillaceae
– grampozitivní
jí poslední
půlrok své práce a ještě nejmézpůsobovat
různé závažné
výtok.
bakterie
mléčného
kvašení problémy. Pro teriální
ně půlrok
bude v– střevní
tomto směru
velmi
intuto oblast
je preparát–již
připraveninfeka mů- Rod
Mitsuokella
bakterie
prasat
Čeleď
Aerococcaceae
bakteriální
Výsledky,
kterétohoto
vidím, rodu
jsou převšak
žeme
nazvatživočichů
zatím Medulon. Ovšem atenzivní.
lidí. Pokud
se bakterie
ce
ryb ajejvodních
velmi povzbuzující
a detoxikační
medicína
schvalovací
proces
je dlouhodobá
záleživ ústech, mohou
způsobovat
infekRod
Aerococcus
– ojedinělá
infekce
uro- množí
se zubních
tak připraví
o další bílé
místoana
mapě,
tost, a tak otraktu.
něm hovoříme
– stejně imujako ce
kořenových
kanálků
tzv.
váčgenitálního
U lidí s porušenou
další
terru
incognitu,
a my
se posuneme
o dalších
– pouze
v rovině
pod
zuby.
Způsobují
bolesti
zubů při
nitou
může
proniknout
dáleteoretické.
do organismu ky
blíže k dokonalosti celého systému.
Významnou
oblastí,
na kterousvalu.
jsem se kousání.
a způsobit
např.
zánět srdečního
Závěrem
doporučuji,
abyste
opakovali
v poslední
době zaměřil,–jeběžně
mozková
kůra. Rod
Selenomona
– běžná
mikroflóra
tráČeleď
Lactobacillaceae
v ústech,
preparát
Cranium
a eventuálně
komplexy,
Mozkovátraktu,
kůra přináší
problémy
traktu
a horních
cest dýchacích.
Při
trávicím
hlavní
součástpředevším
slizniční vicího
které preparát
Cranium
obsahují,
protože
u dětí. Můžeme
je spojovat
různými po- přemnožení
v ústech
může
dojít k
záněmikroflóry
vaginy,
udržují s fyziologické
jehozubů.
účinnost se posunula řádově o desítruchami
smyslu
lehké
dys- tům
nízké
pH.veJsou
závislé
na mozkové
dostatečném
ky procent.
I když
je na mikroflóra
něm stále co
zlepfunkce, dyslexie,
dyskalkulie,
dysgrafie
Veillonella
– běžná
dutiny
množství
glykogenu
ve vagině,
což je Rod
šovat,nosohltanu,
dnešní preparát
nemůže
srova vůbec s problematikou
učení a motoricpřípadně
střevbýt
a pochovlivňováno
hladinou pohlavního
hormo- ústní,
náván
s preparátem,
kterýtvoří
jsme
měli
kého
neklidu.Využívají
Rovněž se
tento
preparát je vy.
Vzácně
(hlavně V. parvula)
ložiska
nu
estrogenu.
v potravinářství
dispozici
před
rokem, svalu
dvěma,
třemi, …
a zatímkvašení
nemá jméno.
vk kostní
dřeni,
srdečním
a způsobují
kpřipraven
výrobě jogurtů,
zelí, okurek,…
Můžezánět.
tedy přinést do vaší práce výrazné
V poslední
době–byla
objevena
řada jejich
Rod
Lactobacillus
přestože
jsou celá
bakterie
nervových
rozhodujících
o různých
Mgr. Marie Vilánková
tohoto
roducenter
součástí
mikroflóry, mohou
se posuny.
MUDr. Josef Jonáš
projevech,
o kterýchtransjsem
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
vemocionálních
určitých případech
(novorozenci,
Preparáty
k detoxikaci mozku
Dnešní článek pojmeme
netradičně. Většinou se
věnujeme jednomu preparátu,
ale tentokrát tomu tak
nebude. Použijeme Galerii
preparátů jako doplněk
k hlavnímu článku, který se
dotýká detoxikace mozku. Pro
mozek máme v současné době
dva hlavní preparáty, které
odstraňují mikrobiální ložiska.
Pro oblast telencefala,
diencefala a mezencefala
používáme Cranium, pro
oblast cerebella, pontu
a medully oblongaty
využíváme preparát Cortex.
T
řetím preparátem, který se vztahuje
k mozku, je Hypotal, který však řeší
nětů pouze
středního
ucha a dutin.
Může
tvořit
mikrobiální
ložiska
v oblasti
ložiska
i v kloubech
takévyužívaný
způsobovat
hypotalamu.
Celkem a
málo
pro
hnisavé
infekce.
své specifické
vlastnosti je preparát Mezeg
Čeleď
– grampourčenýPeptostreptococcaceae
pro gliové buňky centrálního
nerzitivní
vovéhoanaerobní
systému.koky
Mozku se samozřejmě
Rod
Desulfotomaculum
půdnímohou
bakterie,
dotýkají
i další preparáty,–které
být
mohou
kontaminovat potravu, zvláště
i velice zásadní.
špatně
konzervovaná
jídla. detoxikační
Bakterie tohoJen pro
úplnost jmenuji
seto
rodupro
vyvolávají
zažívací
problémy.
stavu
metabolické
poruchy,
protože
Rod
Filifactor
součást
zubníhočinnost
plaku
jak kasein,
tak–gluten
poškozují
amozku.
kamene,
velmi
hojně
zastoupeny
při záTěžké
kovy
a jiné
anorganické
látnětu
dásní,být
nachází
se v rovněž
parodontálních
ky mohou
pro mozek
velmi tochobotech.
xické a v neposlední řadě i organické toxiRod
Peptostreptococcus
– bakterie
ny jsou
pro mozek nebezpečné,
a tohoproto
to
rodu se objevují
na kůžipři
a slizninezapomínáme
na běžně
jejich využití
detocích
úst,
jsou také součástí trávicího traktu,
xikaci
mozku.
mohou
se Cranium
vyskytnout
v urogenitálním
Preparát
prochází
velmi výústrojí.
Při přemnožení
imuznamnými
změnami anebo
jehosnížené
účinnost
se
nitě
způsobují
problémy,
vznikajívšechny
různé
prohlubuje.
Především
detoxikuje
abscesy
v orgánech
(játra, plíce,
prsa,je
nermozkové
laloky. Nejčastější
problém
lovová
soustava).
Často
tytořídící
bakterie
bus parietalis,
kde
jsou jsou
uložena
centpůvodci
zánětů v Často
malé pánvi
a původci
pora pro imunitu.
rovněž
nacházíme
porodních
zánětů.
Jejich ložiska
ložiska v lobus
temporalis,
odkud vsedutiodenách
způsobovat
záněty
středouší
hrávámohou
realizace
elektrických
poruch.
Tyto
aporuchy
dutin. Také
jsou součástí
různých zánětů
se projevují
jako migrény,
epilepdásní
a podílejí
se na vzniku
parodontózy.
sie a další
záchvatovité
poruchy,
se kterými
Čeleď
Ruminococcaceae
– střevní baterie
se setkávám,
například přechodná
slepozvířat
ta, záchvaty astmatu, vegetativní záchvaRod
Acetivibrio
bakterie
kalu,
ty, panické
stavy–apod.
Vše, vodního
co má záchvasoučástí
trávicíhomůže
traktu
prasat
tovitý charakter,
mít
souvislost právě
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
277
Máte domáce zviera?
Ve starořeckém
bájesloví vystupovala Psyché jako bohyně
CoDetoxikacná
nám zvedne
náladu?
ˇ ˇkrásy
poradna
ˇ byla
– iporadíme
Vám.
duševní
a kupodivu
milenkou Erota, bůžka
lásky.
Po zavedení
detoxikačnej
poradne
na našich
webových
www.joalis.sksi krásný zimní den
Nevyzpytatelné zimní
počasí
si zrádo
pohrává
s naší
náladou.
Abyastránkach
také
ne. se
Představte
Snad
toho
vyplývá,
žeUrčite
psychika
láska
milují a jedna bez
denne vod
priemere
odpovieme
na 10
niektoré
z nichjako
budúvymetená,
pre Vás prínosom,
strávený daleko
městského
ruchu…
Je otázok.
lehce pod
nulou,
obloha
sluneční paprsky se
druhé
nemůže
být.poKaždé
slovo,
v němž
se objevuje
výraz
pre začínajúcich
terapeutov.
Pravidelne
Vám budeme
predkladať
ďalšie
zodpovedané
otázky.
odráží hlavne
od třpytivých
závějí sněhu
a pohladí
tváři
i po duši…
No řekněte,
kdo by se neusmíval?
Jenže
„psycho“,
vystihuje
nějaký
k duševním
projevům.
leckdy se slunce schová
za šedá mračna,
sníh se
střídá vztah
s deštěm,
závěje s ledovkou,
a to všechno právě
ve chvíli,
kdy jsmebyv som
tomsa
největším
pracovním
shonu,
anebopekne.
se brodíme
Dobrý
deň prajem, rad
na Vás obrátil
s prosbou
Ďakujem
Prajemzašedlým
pekný deň.marastem, abychom
nastoupit
dosúpřeplněné
o radu pri čo najefektívnejšom používaní Vašich preparátov
Dobrý deň. Nie,stihli
nie je,
bežná kúra
4 preparáty.tramvaje.
Nie je to
(drény
a emocionálne).Vo
všeobecnosti
platí pri
niektorých
škodlivé.
Změny
nálad se nevyhýbají
nikomu
– ani
osazenstvu
firmy Joalis. Říká se, že nejlepší obranou je útok,
doplnkoch výživy, že - ich dlhodobé používanie
znásobuje
a proto se
každý z nás snaží se špatnou náladou bojovat, jak jen to jde.
Psychické
účinok - naopak pri niektorých sa odporúča pauza a opätovDobrý deň. Chcel by som sa spýtať či máte prípravok na
né zaradenie, alebo naopak pomalé vysadenie, aby si telo
odstránenie herpesu(na perách)?
„na ne príliš nezvyklo“ a vedelo pracovať aj samé.
Ktorá
Dobrý
deň. Na tento problém máme preparát Joalis Herpeson.
MUDr. Josef
Jonáš
z týchto charakteristík prosím
patri kmetody
Vaším řízené
výrobkom?
V
(zakladatel
a kontrolované
nadväznosti na to by somdetoxikace,
sa Vás chcel
ďalej spýtať,
či po společnosti
Dobrý deň, mám
dlhodobé problémy gynekologické a únaspolumajitel
a jednatel
Denisa
doužívaní jednotlivých preparátov,
odporúčate
ich
kontinuvu,
bolestivú
menstruaciu,2
týždne pred termínom, vyrážJoalis)
Pitnerová
álne plynulé pokračovanie„Poslední
rovnakého
druhu,
aby
sa účinok
ky že
a bolesti
dobou
mám
stále
častěji pocit,
je mi chrbta, krížov, prosím aké preparáty by ste mi
(asistentka
posilnil alebo stačí „jedna fľaška“ a môže sa prejsť na iný
odporučili, zašlite
mi cenník. Ďakujem s pozdravom .
tak dobře, že už to snad ani lepší být nemůže…“
MUDr. Josefa
druh preparátu. Je vhodne užívať preparáty celoročne? VoDoporučujem detoxikačnú
kúru zloženú z 3 preparátov.
pred Vám ďakujem za Váš čas venovaný mojim dotazom. Joalis Hypotal 50Jonáše)
ml balenie 14,50 eur, Joalis Gynodren 50 ml
Dobrý deň. Preparáty Joalis sú informačné preparáty. Užívajú sa
balenie 14,50 eur„Jsem
Joalis Regulár 50 ml balenie 14,50 eur. Je to
tak dlho až kým nezaberú. Rozhoduje o tom imunitný systém.
mesačná kúra. Po
mesiacia pocítite
aby sa problémy
gurmán
umím si zlepšenie,
život vychutnávat
po
Mgr. saMarie
Niekedy aj jedno balenie zaberie. U týchto preparátov
môžu Vilánková
nevrátili je potrebné
to užívať
3-6 mesiacov.
Z každého
10 kvadoušcích.
Zaručeně
mě povzbudí
relax na
(spolumajitelka
společnosti
jednatelka
a majitelka
ECC)
prejaviť
detoxikačné
účinky,Joalis,
že telo
začne toxíny
veľmi společnosti
rýchpiek
2-3x denne,20
min. od jedla
. Madeira, kam se společně
milovaném
ostrově
mi zaručeně kože,
zvednou mé děti,
lo vylučovať a tie spôsobujú bolesti„Náladu
hlavy, začervenanie
se svým přítelem každoročně vracím, dále
i když přiznávám,
někdy
adrenalin
zhoršenie problému a iné. Vtedy je potrebné
preparátyžena
7-14 je to
Ako
sa zbavím pak
ekzému
na nohách.
posezení
s přáteli v příjemné restauraci
zkrotit tři najlepšie
divochy. do
A další
dní vysadiť a podávať ich v menších dávkach,
vody.zlepšovák
Dobrýnálady
deň. Je dobré
absolvovať
vyšetrenie,
u kvalitního
jídla
a vína.“ na základe ktorého
je sport – třeba
tenis,
lyžování,
… Hlavu
siporadiť.
Pri užívaní
stačí
jednaspojením
fľaštičkaslov
a prejdete
druh.
PríVám
vedia
něné metody zobrazovací, tedy metody,
mánazainýzáklad
neurologické
(organické)
sychiatrie
vzniká
psyché sa
procházkami
padne sa môžete k preparátu, alebotaké
kúrečistím
opäťpravidelnými
vrátiť. Je vhodEkzém je aj metabolická porucha, preto je dôležité vynechať
a iatrós, tedy lékař duše. Jedná se změny na mozku. Také jiné organické du- které ukazují obraz mozku. Obvykle se
ostrém tempu nebo třeba během.“
né užívať preparáty celoročne aj bezv prestávky.
potraviny, ktoré túto poruchu spôsobujú. Najviac ju spôsobujú
o léčení duševních chorob, zatímco ševní poruchy se mohou pohybovat na po- musí spoléhat na rozhovor či pozorování,
rastlinné bielkoviny (lepok), tiež živočíšne mliečne bielkoviny
psychologie, slovo vzniklé složením psycho mezí psychiatrie a neurologie. Mnohé ne- ale také na psychologické vyšetřovací meDobrý deň, odporučili by ste mi nejaký preparát na lieč(kazeín). Vyšetrenie na prístroji Salvia, kontakt na www.joalis.
tělesné (včetně různých tody, tedy různé formy testů. Testy bývají
a logos, je věda o zákonitostech a proje- moci, například
Alena
bu atopického ekzému synčeka? Ma 18Mgr.
mesiacov
a odRašková
7
sk, naše centrá.
infekcí), mohou provázet psychické symp- dvojího typu. Jedním je testování za povech duševní činnosti člověka. Lidé si po- (šéfredaktorka)
mesiacov
ma ekzém.
Teraz ho máva na zápästí a krku.
Ing.
Vladimír
Jelínek
moci určených otázek a druhým jsou testy
tomy. Mluví
se o sekundárních
projevech,
volání psychiatra a psychologa často ple- „Často
jsem terčem
posměchu
své údajné
Ďakujem.
Som v kvůli
rekonvalescencii
po vážnom ochorení. Mám záu(spolumajitel
a jednatel
společnosti
projekční.
Tyto testySalvia.
zahrnují
napříkladmi,
injelikož
primárním
(základním)
projevem
je
tou.
Psychiatr
je
lékař,
který
může
léčit
dětinskosti.
Ale
zjistila
jsem,
že
právě
tato
Dobrý
deň.
Nech
užíva kvapky
Ekzemex, 3x denne 3 kvapky
jem podstúpiť meranie
prístrojom
Oznámte
Joalis,
majitel
společnosti
ECC)
terpretaci
určitého
abstraktního
obrazu,
nějaké
zcela
jinévyonemocnění
duševní
nemoci
způsobem, napřívlastnost
mě dělá
šťastnou.
Když(například
je mijesmutno,
do
vlažnej
vodyrůzným
na
umelohmotnú
lyžičku.
Doporučujem
prosím,
aká
cena
vyšetrenia,
príp.
na
koľko
vyjde
je„Co ale
mi zvedne
skvrny,
barvy nebo
se člověk připoblouzní-li
člověk
v horečce
trpí-li
třeklad podáváním
léků,
také mliečne
šoky nebo
dokážu
se rychle
zaradovat
zcyklus
maličkostí
– z domácích
bramborových
placek,
lúčiť
zo stravy všetky
kravské
výrobky
okrem
masla.
dennebo
terapie
/nějaké
približne,
priemerne/.
Ďakujem.
náladu?
Pokud zatímco
dobňuje
k nějaké
rostlině či
zvířeti.
Z odpokročilým
syfilis
apod.).
pomocí
psychologických
metod,
zba
telefonátu
odstadiem
rodičů, Dobrý
…
V zimě
mě
potěší
horká
koupel
sterapeutom
levandulovým
olejemVášho
V prípade ďalších otázok
ma
kontaktujte.
deň.
Je
dobré
sa
dohodnúť
s
v mieste
počasí pouze
dovolí,psycholotak
povědí
se
usuzuje
na
různé
duševní
popsycholog smí používat
a hrnek čokolády, v létěbydliska.
mě do fantastické
nálady
dostávají
vodácké
výlety.“
Kontakt na www.joalis.sk, o nás, naše centrá.
stoprocentně
běžky.
chody. To je záležitost specializovaných
gické metody,
nesmí
tedy
používat
léky
Záludnostiletáku
psychických poruch
Dobrý
deň, ďakujem
za odpoveď.
V príbalovom
Běžecká
stopa
klinických
psychologů,
kteří
se mohou
věani jiné že
fyzikální
metody
absolventem
jsem slovo
Pod tímto
čítam,
Ekzemex
nie ajejeurčený
pre detiPoužil
a obsahuje
20% organický.
Dobrý deň!
Mám 22
rokov, posledné
dva
roky
mi začali
čerstvě
upravená
novat
buď
těmto
diagnostickým
metovysoké
školy sema
zaměřením
na různé
apli- pojmem
rozumíme
fakt,
že
v
lidském
lieh.
Synček
18 mesiacov,
doporučujete
aj
tak
užívapadať
vlasy
a
spozorovala
som
zrýchlený
pulz.
V
týchto
Karolina Zarzycká
rolbou, sníh je
anebo různým
psychoterakaceEkzemexu?
psychologie.Vynechaním
organismu
nastaly takové
změny,
které nadám,
nie
kravských mliečnych
výrobdňoch
som bola
vyšetrení
a zistiliformám
mi thyreotoxikó(asistentka)
trochu přimrzlý,
jsou hmotně
prokazatelné.
Prokazují
se nasadili
kov mu nebude chýbať vápnik atď.? Ďakujem
pekne
za pěkné
zu. slunečné
Okamžite
mi
s tým, že stav je veľmi
„Pokud
vyjde
počasí
apie.
do toholieky
se
krásné jasné slunce,
zobrazovacími
jakonajsou
Kde sídlí
psychika?
všetky
rady.
So srdečným pozdravom. třeba celá
vážny.
Bojím
savýlet
lieky
užívať,
doteraz som žila prakticky
rodina i se metodami,
psy
vypravíme
či za
sportem,
dvě
hodiny
odpoledne,
stromy
všude
rentgen,
CT*
(Computer
Tomography),
Duševní
nemoci
jsou
které
se pro- Ekzemexu
Co
psychiatr,
to názor
Dobrý deň. Preto somnemoci,
doporučila
užívanie
do
vlažnej
bez liekov
a toľko
chémie
mi naháňa
strach. Je možné
příjemně
se unavíme,
stoprocentně
budu
spokojená.
okolo,
alelieh
přitom
nebrání
pohledu
ultrazvuk
a
další
metody.
Někdy
se
také
jevují
v našem
chování,
v obsahu
řeči, ne-a účinok
Také
v
psychiatrii
vládnouAk
dva
tábory.
vody,
lebo
po 20
sekundách
vyprchá
sa
nezmení.
zvládnuť
tento
stav
aj
prípravkami
Joalis?
áno,
ako
A je jedno, jestli si vyjedeme na kole podél Vltavy,
do okolí,za
teplota
tak…
-5Duševní
stupňů…“
prokáží
až pitvou,
vždy
majímala
hmotnou
obvyklým
jednáním,
V současné
době je výrazně
silnější
tábor
Náhrada
kravské
mlieko:
iné chorobu
mliečne výrobky
obohatené
by som
postupovať?
že pulz
mám
už
projdeme
se ale
Stromovkou,
užíváme
si na
horáchPodotýkam,
vápnikom.
Vápnik
obsahujú
aj inépohled
potraviny:
mak,
ovocie,
ze-bruslit.
rokTaké
medzi
130ob- 150
za biologických
minútu,
v ambulancii
pri lékaři
vyšetrepodstatu.
Ujdeme
psychiatrických
nemocí
někdy můžeme
poznat
na první
tzv.
psychiatrů. Tito
ponebo
návštěvy
koncertů,
na
lenina,
orechy
a iné.
ní mi
namerali
takmer
170.
Hovorím
pulz,
nie tlak,změn
ten
hmotnou
podstatu
nejsme
schopni
právě díky
těmto
zvláštnostem, jindy však vykle které
kládají
duševní
choroby
za důsledek
se snažím
chodit
aspoň
jednou
za
14 dní,
mi
mám
iba mierne
aj
to len
občasse
v snaží
strese.
Cítim
Mozek duševně
nemocného
člově- zvýšený,
bývá naopak skrytá a můžeme na ni po- nalézt.spolehlivě
v mozku
a tyto
důsledky
řešit
chezvednou
náladu.
Zatančím
si,
popovídám
Dana annulare,
Dobrý
deň, mám
ložiská granuloma
potvrdené
sa
veľmi
vyčerpaná,
nemôžem
sa sústrediť
animenší
na štúka totiž
vypadá velmi
často
mozek
mýšlet teprve
po rozhovoru
s nemocným
mickými
léky. Druhý,
podstatně
tás kamarády,
parádně
se jako
odreaguji
od zážitků
kožnou
lekárkou
cca
4
roky.
Vraj sú vhodné
preparáty
dium.
Akvpronikámi
prípravky
Joalis,
ako mám
zmiTáborská
člověka
zdravého.
postupným
jedincem, případně díky dlouhodobému
bor, tvoří
psychiatři,
kteří duševní
choroby
všedních
dnů,Scítím
se být
jiné,odporučíte
euforické
dimenzi.“
Joalis
a Vaša
firma duševní
je distribútorom
nimalizovať
reakcie,
keďžerůzných
už teraz
pri tak
(asistentka
ním dopreparátov.
menších struktur
(molekulárnínežiaduce
bio- vysvětlují
pozorování.
Některé
choroby se týchto
jako projevy
psychických
Vedeli
by steprojevovat
mi nejakýnepřetržitě,
odporučiť
aale
pravdaže
vysokom
pulze som
na tom
veľmi
a lekár
ma upovedení firmy)
logie) aj
a predať?
při pronikání
do genetických
totiž nemusí
vlivů,
a proto
se v zle
léčbě
snaží využít
výDobrý
Preparáty
si rozdeľte
do kúr po 3.struktur
1.kúra: Liverdren,
zornil na
to, že môjhradně
stav jepsychologických
naozaj nebezpečný.
Ďakujem
sice určité změny
nalezneme,
projevídeň.
se někdy
za delší
čas. „Právě
metod (psychoteEvidren,
2. kúra:vždy
Nodegen,
Metabex,
Metabol
3. kúra:
Vámo za
odpoveď.
zažívám
zcelapřesto
se však
stále hovoří
poruše
orga- rapie, arteterapie, ergoterapie, hipoteraProtožeMindren
psyché bývala
umísťována
Cutidren,
Autoimun nové
.mozek
V kúre
Dobrý
deň. mozku)
Doporučujeme
lekárom predpísané lieky. K
období.
nické 2-3x
(když vidíme změny
v hmotě
do mozku,Cranium,
zkoumá psychiatrie
asa
je-užívajú
pie, …nasadiť
).
Dana
Poštulková
denne
10
kvapiek
z každého
na
umelohmotnú
lyžičku
,alebo
tomu
užívať
Joalis
Thyreodrén,
2-3x
denne 10 kvapiek
minút
Narodilo
se
mé
ho vliv na tyto projevy. Mozek ovšem a neorganické (když změny v hmotě mozV systému psychiatrické
péče 20
najdeme
(administrativní
pracovnice)
priamo
do
úst,lékařský
20
minút
od
medzi
jednotlivými
preparátod jedla.
Stav sa zvykne
upraviť tak,
že lekár zníži
dávkyodděcheprvní vnouče,
a protože
sejedla,
porod
neobešel
ku nevidíme).
zkoumá
i jiný
obor,
a
to neurolopsychiatrické
ambulance,
ordinace,
„Bohužel
asi nebudu příliš originální, ale má odpověď
mi
je
pauza
1-5
minút.
mických
liekov.
bezMnohdy
komplikací,
náladumohou
mi teď zvedne
Psychiatři se od ostatních lékařů liší tím, lení nemocnic, léčebny, specializované psygie.
se projevy
týkat jak
zní takto: Náladu mi pokaždé zvedne můj vnouček
každá dobrá zpráva.
Především
ta, že jsou že jim k diagnóze jen málo pomáhají růz- chiatrické léčebny, … Zvláště v zahraničí se
neurologických
problémů,
tak psychiatrica pobyt na horách. A protože jsem
z Moravy,
Dobrý
deň,
veľmi
pekne
ďakujem.
Ešte
posledná
otázka.
Napůvodem
otázky odpovedala:
oběproblémů.
holky, vnučka
její maminka,
kých
Jde inapříklad
o demenci, né laboratorní metody, rozbory krve, mo- můžeme setkat s různými psychiatrickými
potěší Ing.
mě zaručeně
také sklenka
dobrého
vína.“praxou.
Nie
je škodlivé také množstvo preparátov brať naraz?
Lýdia Eliášová
– terapeut
s 10 ročnou
v
pořádku.“
tedy úbytek duševních schopností, který či a také jim mnoho nepomáhají ani zmí- komunitami, tedy společenstvím, které ži-
poruchy
P
428
březen–duben
2013
březen–duben
marec – apríl 2013
dotazník
charakter,
je v nějakém prostředí (např. na statku ne- V současné době se užívání antidepresiv má paranoidní myšlení bludný
bo se setkává v prostředí chráněné dílny rozšířilo i na jiné skupiny psychických prob- eventuálně je reakcí na halucinace, zatímaj.). Je to důsledek probíhající diskuze lémů – lidé je masově užívají na úzkost, sta- co u psychopatie je takové myšlení souv psychiatrii,
která trvá již několik staletí. vy paniky, obsedantní stavy, tedy nejen sta- částí osobnosti. To je pro psychiatrii záVážení
terapeuti,
sadní rozdíl, protože
u psychózy jemilámožné
které se označují
jako deprese.
Jinou starostlivosti
Původně se radosti
totiž duševně
nemocníMUDr.
lidé vy,Jonáša,
K veľkej
klientov
ktorí majú
vo svojej
domácich
zavírali do blázinců, kde se velmi často velkou skupinou léků jsou antipsychotika, symptomy ovlivnit léky, zatímco u psychočikov,
oznamujeme,
že boli na trh uvedené dlho očakávané veterinárne prípravky Joalis.
Vážení
terapeuti,
omezovali
okovy, svazováním, svěracími která se používají k léčbě psychóz, ale opět patie nikoliv. O duševních chorobách by
k
velké
radosti
klientů
MUDr.
Jonáše,
kteřívyužít
majíjeve
své
péči
domácí
oznamujeme,
bylo možné
hovořit ještě velmi dlouho.
je možné
i pro
jiné
duševní
prob-mazlíčky,
kazajkami atd. Ve Francii však došlo
k psyže
byly
na
trh
uvedeny
dlouho
očekávané
veterinární
přípravky
Joalis.
V
detoxikačních
poradnách se s duševnílémy.
Třetí
vekou
skupinou
jsou
anxiolytichiatrické
revoluci.
Tamější
lékař
Philippe
Veríme, že táto skutočnosť bude dobrou správou
Pinel osvobodil duševně nemocné z okovů ka neboli léky proti úzkosti. V menší míře mi problémy setkáváme často. Varuji depre Vás všetkých, preto si Vás dovoľujeme požiadať
toxikačníPOJĎTE
terapeutyDO
před
pracíSseNÁMI!
schizose v psychiatrii
i různé
léky,CHEMIE!
a dal
jim volnost.
fakt,dobrou
že li- zprávou
Věříme,
že tatoVýsledkem
skutečnostbyl
bude
pro váspoužívají
DOST
UŽjiné
BYLO
TOHO
o vyplnenie
stručného
protože
k této práci
třeba mít
se snaží vyřešit patologické
duševní frenikem,
dé všechny,
se zbavovali
strachu
z dotazníka:
duševníchpožádat
cho- které
proto
si vás dovolujeme
o vyplnění
Oslovte prostřednictvím
tohoto
dotazníku
takéjesvé
nejen
o průběhu
tohoto
léky proZjistěte,
ADHD*.zda
rob,
protože dotazníku:
se ukázalo, že duševně ne- projevy, např. některé klienty.
stručného
i onimnohé
sdílejí znalosti
domácnost
s nějakým
Oslovte prostredníctvom tohto dotazníka aj svojich
ÁNO
Máte
nejaké
domáce
zviera?jak se Rovněž
se ve farmakologické
společnosti
mocní lidé
nejsou
tak nebezpeční,
domácím
zvířetem.onemocnění, ale často také zázemí, které
klientov. Zistite, či aj oni zdieľajú domácnosť s nejakým
vyřešit léky na demenci, využívají se nám v detoxikaci pomáhá. Snadno se pak
dosud
tradovalo.
Od té zvíře?
doby probíhá ne- snažíNIE
Máte
nějaké domácí
domácim zvieratkom.
může která
ocitnout
v nebezpečí,
na vám
drogách
ne- terapeut
přetržitě debata o tom, zda je potřebné
ANOi léky k potlačení závislosti
Velice
děkujeme
za spolupráci,
napomůže
tomu, ale
také
může
způsobit
značné
problémy
bo
alkoholu,
ale
ty
tři
největší
skupiny
užíduševně
nemocné
držet
uzavřené
v
léčebNE
aby
vývoj
veterinárních
preparátů
Joalis
odpovídal
potřebám
pes
Pokiaľ áno, aké?
Veľmi Vám ďakujeme za spoluprácu, ktorá pomôže tomu, aby
klientovi, jeho rodině i okolí. Přestože
antinách,
anebo
ně zřídit co nejsvobod- vaných léků jsou stále antidepresiva,
Pokud
ano,pro
jaké?
našich zvířecích
klientů.
vývoj veterinárnych preparátov Joalis zodpovedal potrebám
mačka
podávání antipsychotik není optimální
nější podmínky k životu.
psa psychotika, anxiolytika.našich zvieracích klientov.
na úrovni,
kterou
Duševní nemoci totiž obvykle probíhají
kočku iné
Zkusili jste vy neboproces,
vaši klienti
podávat
svýmv detoxikaci
Aké
iné zviera
v
současné
době
máme,
není
chronicky,
dá se řícimáte:
od vypuknutí do smrti,
jiné Od neuróz po psychopatii
zvířátkům
humánní
preparáty
Joalis?
Podělte
sezviesradno
námisi
Skúsili ste Vy alebo Vaši klienti podávať svojim
s těmito
typy
paranoidních
a psychiatři v současné době umí pouze Psychické nemoci dělíme
do jakýchsi
sku- preparáty
o své
zkušenosti!
Na
vaše příběhy
se
těšímepsychóz
nas nami
nížezahráratkám
humánne
Joalis?
Podeľte
sa
.........................................................................................
vat.
potlačovat
Jaké jinésymptomy,
zvíře máte:nedokáží léčit příči- pin. Hlavní skupiny jsou
neurózy
(funkční
uvedených
kontaktech.
o svoje
skúsenosti!
Na Vaše príbehy sa tešíme na nižšie
ny........................................................................................................
Existují ovšem také duševní choroby, poruchy mozku) a psychózy.
Do neuróz
uvedených
kontaktoch.
Dajte
svojimproběhnout
klientom, akutně
ktorí majú
domáce
které mohou
(jednou
spadá zviera/
například úzkostná
neuróza,
depre- aEmoční
Vyplněné
dotazníky
své příběhy
trápení
posílejte buď elektronicky
dvakrát
život),
a jsou
nemoci,
které
ma- s novou
Dejteza
svým
klientům,
kteří
domácí
zvíře/zvířata,
sivní neuróza,
fobická Vyplnené
neuróza,
obsedantna e-mail:
[email protected],
poštou
na
adresu
Velmi často
se anebo
setkáváme
s emocionálními
zvieratá,
možnosť,
aby
sa mají
zoznámili
veteridotazníky
a svoje
príbehy
posielajte
buď
elektronicjí záchvatovitý
průběh.
Mezi záchvaty
(re- ní neuróza,
možnost,
aby
seznámili
s novou
veterinární
řadou –hysterická ky
neuróza
aj., zatímOrlická
2176/9,
130 00
Praha 3.alebo
poruchami.
Lidé poštou
se na nás
s pocina e-mail:
[email protected]
na obracejí
adresu: MANnárnou
radou
–seinformačné
veterinárne
prípravky
cidivami,
relapsy)
se člověk přípravky
projevujez vývoje
informačními
veterinárními
MUDr. Josefa
co psychózy
se dělí naSRdvě
další
skupiny:
Za sekci
Joalis
Animal
ty
úzkosti,
které
dříve
tlumili
léky,
ale již
s.r.o.
Plzenská
49,
040
11
Košice
z vývoja MUDr. Josefa Jonáša.
duševně
Jonáše.zcela normálně. Jedná se např. maniodepresivní psychóza a schizofrenní rozpoznali nebezpečí
RNDr. Daniela
Svobodová
vycházející
z jejich
o maniodepresivní onemocnění, při němž psychózy. Při maniodepresivní psychóze dlouhodobého užívání. Svěřují se nám
Preložila a doplnila z českého Joalis info 2/2013 za MAN-SR s.r.o. Jarmila Pilecká.
mezi atakami deprese či mánie nejsou na- nemocný trpívá depresemi, které se even- s nejrůznějšími strachy. Občas se setkávárušeny žádné psychické funkce. Jiné cho- tuálně střídají s manickými stavy. Schizo- me také s nutkáním (obsesemi), mnohdy
roby se naopak projevují trvale narušený- frenní psychózy jsou stavy, při nichž se vy- však nedokáže ani klient, ani my rozpomi psychickými funkcemi… A tak se tito skytují bludy nebo halucinace, nejčastěji znat, že jde o nutkání. Typické je při nějalidé trvale vyčleňují ze společnosti.
oboje. Do škály duševních chorob nepatří kých nezvyklých úkonech, jako je třeba
slovníček
pojmů
jen všeobecně známé duševní problémy. opakování slova,
návrat do již zamčeného
Psychiatrie se zabývá například i závislost- bytu, přeskakování kanálů, mytí rukou
Štěstí v pilulkách
apod. Za nutkáním se však může skrývat
Některé duševní nemoci mají nezvratné mi.
K psychiatrickým diagnózám patří i úby- i třeba obezita způsobená nutkavým požídůsledky na stav mozku, tedy v průběhu
této nemoci dochází k již zmíněným orga- tek duševních schopností. Oligofrenie je váním jídla nebo shromažďování potravin
duševních
který má CHOROBA
v domácnosti,
shromažďování
PSYCHOSOMATICKÁ
– jedná
se o nemoc,zbytečných
na jejímž
nickým– změnám
na mozku.
U jiných
ne- úbytek
ADHD
neboli Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder.
Poru- schopností,
vrozenýs charakter
v domácnosti
a celá
řada
dalšíchKúkovznikuse
seoligofreniz velké části věcí
podílí
nejen tělo, ale
také
psychika.
tymocíkterá
ani po
trvajícím
několik
decha,
seprůběhu
vyznačuje
typickou
ztrátou
pozornosti
hyperakti- (člověk
narodí).
Oligofrenii
můžeme
dále dě- nů, chorobám
které se skrývají
v našem běžném
žipickým
psychosomatickým
patří bronchiální
astma, růzsítek vlet
nedojde
žádným
takovým kem
vitou
dětském
věku.k Dítě
je nesoustředěné,
roztržité,
nedokálit naPřesné
idiocii, příčiny
imbecilitu
debilitu.
Naproti
votě. onemocnění, žlučníkové kameny aj.
néa druhy
ekzémů,
zánětlivá
změnám.
se duševní
nemoci
že
setr-vatVuminulosti
jedné činnosti,
je silně
impulzivní.
získaný úbytek duševních
schopnosSetkat
se vrovněž
můžeme
s agresí, která
Psychosomatické
poruchy
vznikají
důsledku
dlouhodobého
streléčily často bizarním
způsobem,
například
onemocnění
nejsou dosud
známy.
Chcete-li tomu
se o hyperaktivitě,
se nazývá demence,
která
může
mítprovázeny
růz- se toleruje
u dospělých
jako povahová
a jsou
často
záchvatovitými
stavy (astmatické
zánamáčenímjejí
do léčby
studené
vody, svazováním
způsobech
a dalších
prospěšnýchtímetodách
dozvě- su
né příčiny
(např.
v současnosti
velmi popuúchylka,
aleVhůře
je vnímána
u dětí při jechvaty, žlučníkové
záchvaty
atd.).
případě
psychosomatických
nebovíce,
otáčením
v mechanické
odstředivce.
dět
navštivte
sekci Chování
v Akademii
Bambi
klubu
Demence
jich existenci
v kolektivech.
Pod různými
chorob je vhodná
důkladná
detoxikace
a psychoterapie.
Postupně se začalo s užíváním různých lé- lární Alzheimerova demence).
(www.bambiklub.cz).
kových léčebných prostředků, až celkem pochopitelně může z různých důvodů na- nemocemi se skrývá i tendence k autoi v mladém
věku, TELENCEFALON
nejen ve starém–věagresi,část
sebepoškození.
Vyskytuje
typicje největší
našeho mozku,
čemuž se
odpovínáhodou
k objevu
psychofarmak.
CT
– nebolidošlo
počítačová
tomografie.
Jedná sestat
o speciální
rentgeku.je zobrazena ve dá i český výraz „velkýky
u autoimunitních chorob, ale naleznemozek“.
Stalo se takvyšetření.
ve chvíli, kdy
se hledal lék,část
kte- těla
nologické
Rentgenovaná
Kkteré
dalším
psychiatrickým
diagnózám me ji zcela pravidelně také u lidí, kteří drží
rý by umožnil
přežítpočítačové
podchlazení
organisvrstvách.
Následuje
vyhodnocení,
dokáže
zaporucha
osobnosti,
které se
všeobecvelmi přísné
diety nebo
forTETANUS
– jedná
se o infekční
onemocnění.
Najiné
viněasketické
je látka exomu, které bylo
třeba vyvolat
při operacích
znamenat
i ty nejdrobnější
odchylky
a vady. patří
Výsledkem
je velice
něvyšetřením
říká psychopatie,
anomálmybakterie
života.Clostridium
Pochopitelně
se žijící
setkáváme
toxin, kterou
produkují
tetani,
hojně
na srdci. obraz
Ukázalo
se,příslušnou
že vynalezený
lékPřed
podrobný
řezu
částí těla.
se pa- eventuálně
osobnost
(podlev trávicím
stupně traktu
poruchy).
takéasvdepresemi.
dobytka
půdě. Pokud tato bakterie vnikne
ovlivňujemůže
psychiku
nemocných.
cientovi
podatduševně
kontrastní
látka, kteránízvýrazní
případné
se otevřené
člověk rodí.
Nejdetoxikacitoxin,
je důležité,
dnes dokárány,
začnePro
produkovat
který že
postupně
naOd té vdoby
nastala
éra chemoterapie Rovněž psychopatem do
rozdíly
orgánu
a tkáních.
osobnosti
aso- Dochází
žeme tyto
emocionální
padá
nervový je
systém.
k příznakům,
jakopatologické
jsou pocení,jevy
nea farmaceutické společnosti vytvářejí je- známější forma poruch
psychopatie,
člověk
není
schozařadit
ke konkrétním
v mozklid,
bolesti
zad.
V další
fázi vznikají
mohutnéstrukturám
svalové křeče.
Teden lék za druhým.
Za zhrubaSpojuje
šedesátstřední
let, ciální
DIENCEFALON
– mezimozek.
mozek
s mozkový- kdy
statutjespolečnosti.
ku. Tyto
struktury které
jsou zatížené
toxiny,
velice závažné
onemocnění,
může vést
až
během
nichž trvá éra farmakologie dušev- pen přijmout sociálnítanus
mi
polokoulemi.
psychopatie,
a proto
patologickou
aktivitu.
k celkovému
selhání srdce
neboprojevují
dušení s následkem
smrti.
Důleních nemocí, však nedošlo k výraznému Nebezpečná je i agresivní
hysterická psychopatie
nebo
kverulantní
Jak
k tomu dochází? Emocionální jevy jsou
proto
je pravidelné
očkování.
posunu. Nelze tedy
říci, žemozek,
by se dnes
MEZENCEFALON
– střední
tvoří vyčást mozkového
kmene. žité
ráběly léky na duševní nemoci, které by psychopatie (těmto lidem se česky říká běžným projevem našeho života. Přiměře„sudiči“,
jelikož pose nepřetržitě
o něco souná úzkost,
přiměřená agrese,
smuTRANSMASTNÉ
KYSELINY
– jinakstrach,
také transizometry
mastných
byly účinnější
než– ty
před se
deseti
PANICKÁ
ATAKA
je vyrobené
záchvat, který
dostavuje
při panické
dí).Provází
Nebezpečí,
s nímžkyselin.
se můžeme
tek – tostarších
vše jsoupostupů
normálníztužování
průvodci rostlinnašeho
Často setkat
vznikají během
neboAtaky
dvaceti
lety. neočekávaně a spontánně.
ruše.
vznikají
je množjak při
některých
psychózách,
taka při
psy- života.
Jakmile toxin
poškodídruhů
tato emoných tuků
především
při přepalování
některých
tuků
Léky
se pakz oblasti
dělí podle
vlivu na různé
ství
příznaků
vegetativního
nervového
systému,
dostachopatiích,
se nazývá
paranoidní
myšlení.
cionální
centra,
se zvýšenými
Problém
nastává
ve chvíli,
kdy setkáme
se těchtosetransmastných
mozkové
struktury.
psychiatrii
seobtížné
nejvíce dýchání,
vuje
se pocení,
třes, Vtlak
na hrudi,
tušení
smrti (olejů).
to to samékyselin
jako vztahovačné
i pocity,
ovšemTyto
nejsou
bezv lidské stravě projevy
objeví příliš
velkékteré
množství.
kyseliny
používá
antidepresiv,
tedy
léků, které
mě- Znamená
nebo
strach
ze zešílení.
Pacienti
jsou obvykle
během záchvatů
myšlení.záchrannou
Toto myšlení je
nejen
nepříjemné,
významné.
Nejen
že vzniku
je pociťujeme
negatotiž
zvyšují
cholesterol
a s ním také
riziko
kardiovaskuly původně
odstraňovatživota,
deprese
(obvykle
vyřazeni
z normálního
často
volají rychlou
Zvláště
u psychóz tivně jako problém, ale způsobují i stres
lárních
chorob.
působením
na serotoninový
službu
s podezřením
na infarkt.mediátor). ale i velmi nebezpečné.
Máte domácí zvíře?
!
DOSŤ UŽ BOLO CHÉMIE!
POĎTE DO TOHO S NAMI!
✂
proinšpiráciu
inspiraci
téma
měsíce: když duše trpí, strádá celé tělo
pre
březen–duben
březen–duben
2013
2013
marec
– apríl 2013
295
datum
čas
úvodník akcií
kalendár
31. 10. 2012 9.30–15.30
6. 11. 2012
název akce
lektor
Seminář III
Marie Dolejšová
Spoločnosť
MAN
9.30–15.30
EAM set
místo konání
cena
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
1000 Kč
obsah
- SR s.r.o. a firma
JOALIS
s.r.o. ECC,
VásNapozýva
Mgr. Marie
Vilánková
Výhledech na
1234/8,
Prahaporuchy
10
Spánek a jeho
Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom
7. 11. 2012
9.30–15.30
Seminář II
600 Kč
Ing. Vladimír
ECC, Na Výhledech 1234/8,
PřipadáJelínek
vám přirozené
zachumlat se po Praha 10
600 Kč
14. 11. 2012 9.30–15.30
namáhavém
doECC,
peřin
Demonstrační
měření
Marie
Dolejšová dni
Na Výhledech 1234/8,
Termín
a miesto konania
seminárneho
dňa:
a spát až do rána? Praha
Ale co10
600 Kč
14. 11. 2012 17.00–18.00
Zkouška 1. stupně
0 Kč
Bratislava: 13.4. 2013 distributor
Košice:
20.4.
když je
realita2013
poněkud
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Hotel Médium, Tomášikova 34,
Penzión
Cesta
Hradovou 13/a,
odlišnáInštitút,
a vy noc co
noc pod
Praha
10
4
(prístup: z hlavnej železničnej stanice bus č. 61, (prístup:
z hl. pozorujete,
železničnej a autobusovej
stanice
s hrůzou
jak se
Seminář III
Ing. Vladimír Jelínek
ECC, Na Výhledech 1234/8, 1000 Kč
z autobusovej stanice trolejbus č. 205) bus č.
16 smer
zastávka Polianska)
rafička
na Podhradová,
hodinách pomalu
Praha 10
Hned na úvod bych vás chtěla upozornit, že tento úvodník – na
posouvá od dvanáctky ke dvojce… Anebo v devět
28.
11.
2012
9.30–15.30
Seminář
IV
Mgr.
Marie
Vilánková
ECC,
Výhledech
1234/8,a už
600 Kč
Program:
rozdíl od zbytku bulletinu – není vůbec zajímavý. Totiž – on ani
hodin usnete, abyste seNa
o půlnoci
probudili
Praha
10
9
:
00
–
10
:
00
Prezentácia
zajímavý být nemůže… Ptáte se proč? Vysvětlím.
nezabrali. Nespavost komplikuje život milionům lidí po
5. 12. 2012
Demonstrační
měření
Ing. Vladimír
Jelínek
ECC,se
Navšak
Výhledech
1234/8,
Kč
celém světě.
Odstranit
dá i jinak
než za 600
pomoci
10 : 009.30–15.30
– 10 : 10 Zahájenie
(Ing.
L . Eliášová)
Praha poruchách
10
Hlavním10
tématem
tohoto
je nespavost.
Znáte to:
celé dlouhé
hypnotik. O spánkových
a vhodné
: 10 – 11
: 20číslaPrednáška
(MUDr.
Jonáš)
hodiny
se
převalujete
posteli
v marné
snaze
alespoň
na chvilku distributor
detoxikaci informuje
veNa
svém
článku 1234/8,
MUDr. Josef
12. 12.11
2012
Zkouška
2. stupně
ECC,
Výhledech
299 Kč
: 2010.00–12.00
– 11 :na
40
Prestávka
(coffee
break)
zabrat, ale místo toho jen stále zíráte do tmy. V tom hlubokém
Jonáš.
Praha 10
21. 11. 2012 9.30–15.30
11 : 40 – 13 : 00
Prednáška (MUDr. Jonáš)
zoufalství
zkoušíte
cokoli, co se
zrovna 2.
namane.
12. 12. 2012
13.00–15.00
Zkouška
stupně Co takhle pustit distributor
ECC, Na Výhledech 1234/8, 299 Kč
: 00
14 :horory,
00 Obed
cene)
televizi?13
Ale
ne,–samé
vraždy (v
a politické
diskuse, nic,
Praha 10
14
:
00
–
15
:
20
Prednáška
(MUDr.
J.
Jonáš)
u čeho by se dalo spát. Kniha? A tu si vzpomenete na svého
Informace
přihlášky:
ECC
r.Prestávka
o., Nase
Výhledech
1234/8, Praha
10, tel.: 274Reklam
781 415,podporujících
[email protected]
nebo
přímo na
www.eccklub.cz
15 :apomocníka,
20
– 15 : 40
oblíbeného
na s.
kterého
vždycky obracíte
v nouzi.
prodej
doplňků
stravy
koluje
v sekci 15
Vzdělávání
Najdete
bulletin
do ruky
číslo o J.
nespavosti,
v médiích celá řada. Mnoho z nich se však pohybuje
: 40 –Joalis
17 : info,
00 vezmete
Prednáška
(MUDr.
Jonáš)
přečtete si úvodník a co se stane? Váš mozek začne pracovat,
mimo zákon. Propagace doplňků stravy má přísná
vstřebávat
informace, bavit
se, … A o spánku
si můžete
nechat
za jejichž
hrozí048/415
sankce, ba
Přednášky
v pravidla,
Brně02/43
Informácie
a prihlášky:
na tel./fax
055/799
6881, tel./fax/:
42 59porušení
39, tel./fax:
61dokonce
86
jen zdát.
soudní
proces.
Protože
i
preparáty
Joalis
jsou
Písomne:
MAN-SR
spol. s r.o., Plzenská 49, lektor
040 11 Košice, e–mail:
man-sr
@ man-sr. sk schváleny
datum
čas
název akce
místo
konání
cena
22
Reklama na doplňky stravy
jako doplňky stravy, je třeba v tomto smyslu
Mobil : Seminář
0904 734 418,
0903 311 063, 0911
na www.joalis.sk
19. 9.
2012
Pavel758 008
Jakeš, alebo
Nyní
vám
proto9.00–15.30
jako obvykle řeknu,
coI jsme pro vás tentokrát
přistupovat
také k bude
jejichupřesněno
propagaci.na
Doporučení600 Kč
Bc.
Petr
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
připravili. Čtěte pomalu, rytmicky, dýchejte zhluboka, jako
MUDr. Jonáše by měl
věnovat pozornost každý z vás.
•
Cena:
Pozor
!!! 60
EUR
pri
na účet
2614772653/1100
VS dátum
nezabudnite
uviesť
1. 10.
2012
9.00–15.30
Seminář
IIplatbe
Pavel Jakeš,
budeakcie,
upřesněno
na
600
Kč
kdybyste
počítali
ovečky.
Roz-ho-vor
s MU-Dr.
Jo-ná-šem
o ast-maVaše
meno
pri platbe
mieste
65 EUR
!!! Šmehlík
- v cene obedwww.bodycentrum.cz
a občerstvenie, ďalšia zľava
Bc. Petr
tu. Řek-li
bys-te,a priezvisko,
že pří-či-nu ast-ma-tu
je tře-bana
hle-dat
v moz-ku?
V10.
no-vé
ru-bri-ce
s ná-zvem
byd-le-ní
se minulý
mů-že-terok
za-číst
100%
ktorí saZdra-vé
v hodnotení
za
umiestnili
na prvých ôsmich
10. pre
2012AŠD,
17.00–18.00
Zkouška
1. stupně
distributor
online miestach, zľava 50%
0 Kč
do člán-ku
Lož-ni-ce
feng-šuej.
dal-ší dů-le-ži-tý
Nemůžete
Možná
pre
ktorí
sa po-dle
v hodnotení
zaHmat,
deviatom
ažvydechnout?
trinástom
mieste na
vrátane. Daňový
15. AŠD,
10. 2012
9.00–15.30
Seminář
IIIminulý rok umiestnili na
Pavel
Jakeš,
bude upřesněno
1000 Kč
lid-ský smy-sl,
bez kte-ré-ho
si těž-ko
ži-vot.seminára.
máte astma,www.bodycentrum.cz
nemoc, která
doklad
a faktúru
dostanete
na u-mí-me
mieste před-sta-vit
v deň konania
Bc. Petr Šmehlík
Jo--a--lis on--line a ak--tu--ál--ní dě--ní ne--jen v Jo--a--li--su, a--le
sužuje několik set tisíc Čechů.
•17. 10.
možnosť
zakúpenia prístroja
sád, preparátov
a publikáciíbude
od MUDr.
J. Jonáša
2012
9.00–15.30
I EAV, test.
PavelJoalis
Jakeš,
600 Kč
i v Bam--bi
klu--bu.
Ví--te, jak Seminář
na--psat dob--ře
re--kla--mu?
Ale možná také
ne. upřesněno
Astma je na
Bc.
Petr
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
Fy--zic--ký stres pře--kva--pi--vě pro--spí--vá or--ga--nis--mu.
jedním z nejzáludnějších
Za---bi---já---ci
AKCIA
seminári:
pri kúpe
10 ks preparátov 1 xPavel
HelpJakeš,
za
0,03 EUR
(20bude
ks – upřesněno
2Může
x Help
31. 10.
2012 na
9.00–15.30
Seminář
IIKááá---va.
na
600 Kč
spán---ku.
A---di---ti---va.
plicních
onemocnění.
se atď.)
Bc. Petr
Šmehlík
www.bodycentrum.cz
Ma---jo---rááááán…
+ množstevné zľavy na preparáty podľa cenníka
!! objevit
v raném věku,
ale stejně
Astma, nemoc mnoha tváří
dospělosti.
Může
7. 11. 2012aj na
17.00–18.00
Zkouška 1. stupně
distributor
online
Prihlášky
man-sr @ man-sr.sk
, čo najskôr, úhrady BA
do 8.4.,tak
KEi vdo
15.4.2013
! mít
typické
projevy,
aleupřesněno
nemusí. na
Pozor,
miestností
je obmedzená,
budú uprednostnení
skôr
prihlásení
!!!
14. 11. kapacita
2012 9.00–15.30
Seminář
III
Pavel Jakeš,
bude
16
Jedno je však
jisté. Léčba
Bc. Petr Šmehlík
www.bodycentrum.cz
Dobrou noc!
0 Kč
1000 Kč
pomocí kortikoidů sice dokáže nemocnému významně
19. 11. 2012 9.00–15.30
Detoxikační taktika –
Pavel Jakeš
bude upřesněno na
600 Kč
ulevit, stejně velkou silou však postiženého zasáhne
demonstrační měření
www.bodycentrum.cz
Mgr. Petra Kotková
i tam, kde dosud panovalo zdraví. MUDr. Jonáš
10. 12. 2012 prosíme
9.30–15.30 označiť
Seminář IV Bratislava 13.4. Mgr.
Marie
Vilánková
bude upřesněno
600 Kč
Návratku
2013
Košice
20.4.
2013 z na
rozebírá
problematiku
astmatu
pohledu detoxikační
www.bodycentrum.cz
medicíny. Nutno
říct, že se jedná se o pohled velice
10. 12. 2012 16.00–18.00 Seminář V
Mgr. Marie Vilánková
budeoptimistický.
upřesněno naPřesvědčte300
Kč
se sami.
Meno
a priezvisko ...........................................................
............................................................
www.bodycentrum.cz
Soutěžte
Adresa
...........................................................................
Tel./mail: ................................................
www.bodycentrum.cz
v sekci Vzdělávání
Informace a přihlášky: Body Centrum s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: [email protected] nebo přímo na
s Bambi klubem
Preferujem:
normálnu stravu,
Myšlenka pro tento měsíc
vegetariánsku,
špeciálnu – uviesť...................................
Bambi klub, nový projekt určený
Přednášky v Ostravě
maminkám s dětmi, se těší velké
datum
název akceže bychom mu
lektor
Kdyby byl náščas
mozek tak jednoduchý,
rozuměli,
byli
bychom
tak
hloupí,
že
bychom
mu
stejně
12. 9. 2012 9.30–15.30
Seminář I
Jana Schwarzová
nerozuměli.
(T. Lobsang Rampa) Jana Schwarzová
10. 10. 2012 9.30–15.30
Seminář II
místo
konání
cena
oblibě.
Každý den vítá nové
Plánované akcie
BA
23.03.2013
Seminár I* osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
členy, kteří
mohou těšit
naKč
Havlíčkovo
nábř.se2728,
600
spoustu zajímavých příspěvků
Ostrava
18
a soutěží
o veselé
článku
Havlíčkovo
nábř.
2728, ceny. V600
Kč
se dozvíte, které soutěže už
Ostrava
proběhly, kdo vyhrál a do
24.
2012 17.00–18.00
Zkouška
stupně
distributor
online
0 Kč
10. (10:00-16:00)
poplatok
501.EUR,
v tom 25 EUR registrácia
a zľava soutěží
na preparáty
na 1 zapojit
rok
kterých
se můžete
příště.
7.
11. 2012
9.30–15.30 Seminár
Seminář
III osobne, Hlavné centrum,
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
1000 Kč
BA
24.03.2013
II**
Čečinová 3
(10:00-16:00)
28. 11. 2012 9.30–15.30
BA
25.03.2013
poplatok 40 EUR, pokračovanie I
Ostrava
Detoxikační taktika –
Jana Schwarzová
Havlíčkovo nábř. 2728,
Slova
označená
Praktiká
so Salviou
a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová
3
demonstrační
měření
Ostrava
600 Kč
* najdete
ve Slovníčku pojmů na straně 28.
(09:00-16:00)
10 EUR/1hod.,Seminář
je potrebné
sa nahlásiť
Účastníkům
vzdělávání vpoplatok
Ostravě doporučujeme
IV absolvovat
v Brně dne 10. 12. 2012.
230
září–říjen
září–říjen
2012
marec
– apríl 2012
2013
Informace
a přihlášky: Jana
Schwarzová,
Havlíčkovo
nábřeží 2728
(budova
Technoprojektu),
702 00
úvodník
BB
26.03.2013
Praktiká
so Salviou
a EAM*****,
Hlavné
centrum,
Kapitulská
17Ostrava – Moravská Ostrava,
tel.:
775
312
766
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
(13:00-16:00)
poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Seminář
I29.03.2013
– úvod donespavost
detoxikace.
Seznámení
s rozdělením
toxinů vHlavné
lidském centrum,
organismu Vodárenská
a jejich působením,
KE měsíce:
Praktiká
so Salviou
a EAM*****,
23 čínský pentagram a jeho
téma
souvislosti.
V
rámci
semináře. je
provedeno
ukázkové
měření,
účastníci
si. odnášejí
CD
s podrobným vysvětlením vztahů v čínském
Spánek
a
jeho
poruchy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.4
(13:00-16:00) poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
pentagramu.
B+K+BB
08.4.na Seminář
SkúškaI.1.
stupňaseHlavné
centrá,čínský
Čečinová
, Vodárenská
a Kapitulská
galerieII preparátů
Seminář
– navazuje
Účastníci
naučí využívat
pentagram
v praxi a jsou
seznámeni s logickou diagnostikou.
(14:00-15:00)
I+II a předvedeno správné nastavení
Seminář
III – účastníci
vysvětleno
Bambi
Bronchi
. . . .se. osobne,
.naučí
. . . .prakticky
. .alebo
. . . . on-line,
.diagnostikovat
. . . . . .poplatok
. . . . . pomocí
. .1. EUR,
. . . přístroje
. po
. . .absolvovaní
. . .Salvia.
. . . . .Je.7kurzu
Bulletin informační
přístroje
a jeho používání
v praxi.deň
Seznámení
s počítačovým
EAM pro
diagnostiku.34
BA Salvia
13.04.2013
Seminárny
s MUDr.
J. Jonášom,programem
Hotel Médium,
Tomášikova
a
celostní medicíny
orgány
čínského
pentagramu
Seminář IV – teorie fungování informačních preparátů, imunita, mikrobiologie, toxiny. Seminář vede Mgr. Marie Vilánková.
(10:00-17:00)
osobne,
poplatok
60
EUR,
novinky
v detoxikácii
5/2012
Hmat
a
dotyky
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.8
Seminář V – tematické semináře
září–říjen
KE
20.04.2013
Seminárny
deň
s MUDr.
J.
Jonášom,
Penzión
Inštitút,
Cesta
pod
Hradovou
13/a
Demonstrační
měření – komentované měření účastníků kurzu lektorem. Zaměření na konkrétní zdravotní problém
a porovnání je•
pro tělo i duši
ho příčin(10:00-17:00)
u různých osob. osobne, poplatok 60 EUR, novinky v detoxikácii
Redakční rada
Fyzický stres prospívá organismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
MUDr. Josef Jonáš
Ing. Vladimír Jelínek
Mgr. Marie Vilánková
BA
28.04.2013 Seminár IV**** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
•
víte,
co
jíte?
Redakční zpracování
(10:00-16:00)
poplatok 40 EUR, tematický seminár
Mgr. Petra Kotková
Aditiva
– nebezpečná vymoženost dnešní doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
BA
29.04.2013 Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3 [email protected]
kongresového
dne:
Joalis
online
tel. 602 681 495
Témata
(09:00-16:00)
poplatok
10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Mgr.
Alena Rašková
Mgr.
Marie
Vilánková
Blogujte
s
MUDr.
Jonášem
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
BB
30.04.2013 Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17
[email protected]
• Virové zátěže
jako v
důležitý
kámen
detoxikace.
Jejich
členění,
způsoby
pronikání
do lidského organismu,
nejčastější
Informační
e-maily
novém
hávu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.15
zdravotní
(13:00-16:00)
10 EUR/1hod.,
je potrebné
sa nahlásiť
tel. 602 694 295
problémy s poplatok
nimi spojené.
Možnosti řešení,
včetně akutních
infekcí, preparáty Joalis.
•
co
vás 15.05.2013
zajímá
KE
Praktiká souSalviou
a EAM*****,
Hlavné
Vodárenská
23
• Nejčastější
nádorové onemocnění
žen – nádory
prsu. Jaké toxiny
se centrum,
na nich podílejí,
včetně emočního
pozadí.
Jak
Grafická
úprava jak
přistupovat
k
těmto
klientům,
čeho
se
vyvarovat,
jak
postupovat.
Mýty
a
pověry
týkající
se
této
nemoci.
Vysvětlení
Astma,
nemoc mnohapoplatok
tváří 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
(13:00-16:00)
Martina Hovorková
rakovinas vzniká,
podíl opravdu
Rozhovor
MUDr.jaký
Jonášem
. . . . . hraje
. . . . genetika.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
KE
18.05.2013 Seminár III***(A+B+C) osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
•
Ing. Vladimír Jelínek
Vydavatel
MUDr.
Jonáš
radí
• Radost.
(10:00-16:00)
poplatok
50
EUR,
pokračovanie
I+II
Pocit štěstí. Láska. Emocionální východisko z detoxikačních terapií. Fyziologické souvislosti emoce radosti
Joalis s. r. o.
Kortikoidy
a orgánů
detoxikace
. . . . .IV
. .dosažení
. . . . . . pocitu
. Hlavné
. . . . trvalé
. . centrum,
. . .rovnováhy
. . . . . Vodárenská
. . .a.štěstí.
. . . . .Detoxikační
.17
s okruhem
srdce.
Způsoby
postupy.
KE
19.05.2013
Seminár
osobne,
23
Orlická 2176/9
• Nové poznatky
detoxikaci plicního
jejich detoxikace. Spirometrie. Vitální síly
Chronická
plicní vobstrukce
. . . . . okruhu.
. . . . . . Správné
. . . . . . .použití
. . . . .dýchacích
. . . . . . . svalů
. . . . a.17
130 00 Praha 3
(10:00-16:00) poplatok 40 EUR, tematický seminár
člověka a spojitost s okruhem orgánů plic. Jaká je hlavní úloha kyslíku v organismu? Metabolická cesta kyslíku
IČO 25408534
aktuálně
B+K+BB
28.05. Skúška 2.stupňa Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a Kapitulská
v organismu.
www.joalis.eu
Soutěžte
s Bambi klubem
. . .poplatok
. . . . . . . 10
. . EUR,
. . . . po
. . .absolvovaní
. . . . . . . . . skúšky
. . . . . 1.stupňa,
. . . .18 III. a IV seminárov •
(14:00-15:00)
osobne,
Tisk
BA
30.05.2013
Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
umění
emocí
KR print s. r. o.
Strom,
který
nese
všeuzdravující
ovoce
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.19
(09:00-16:00) poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Vinohradská 1336/97
BB
31.05.2013 Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17 120 00 Praha 2
aktuálně
•
dne:
Témata
(13:00-16:00)
poplatok
Reklama
nakongresového
doplňky stravy
. .10
. .EUR/1hod.,
. . . . . . . . .je. .potrebné
. . . . . . .sa
. .nahlásiť
. . . . . . . . . . .22
Distribuce v ČR
Mgr. Marie
VilánkováPraktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Vodárenská 23
KE
12.06.2013
Economy Class Company s. r. o.
z •deníku
terapeuta
Důležitost
správné bakteriální mikroflóry pro imunitu, častá nemocnost dětí. Nejčastější bakteriální
infekční ložiska,
Na Výhledech
1234/8jejich
(13:00-16:00)
poplatok
10
EUR/1hod.,
je
potrebné
sa
nahlásiť
Volně
dýchat
. . . . Problematika
. . . . . . . . . . antibiotik,
. . . . . . . .nebezpečných
. . . . . . . . . . rezistentních
. . . . . . . . . . bakterií
. . . . .22
toxické
působení.
aneb co dělat, abychom
nemuseli
100 00se
Praha
10 bát.
BA
27.06.2013
Praktiká
Salviou
EAM*****,
centrum,
Čečinová 3
Jak řešit
streptokoková
ložiska. so
Vysvětlení
jaka používat
EAM Hlavné
set k diagnostice
mikrobiologie.
www.eccklub.cz
k •zamyšlení
vztahy a z nichpoplatok
vyplývající10
emoce
jako příčina
zdravotních
problémů. Proč to tak je aneb vztahům
neunikneme.
Lidské
(09:00-16:00)
EUR/1hod.,
je potrebné
sa nahlásiť
[email protected]
SnyJak
. .se. .psychické
. . . . . . .problémy
. . . . . . . projevují
. . . . . . .ve
. .fyzické
. . . . . rovině.
. . . . . .Vliv
. . .dědičnosti
. . . . . . . na
. . .povahu
. . . .23člověka. Jakou roli
hrají
detoxikační
BB
28.06.2013 Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17 tel.: 274 781 415
preparáty v psychice člověka.
BA
27.04.2013
Seminár III***(A+B+C) osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
strava
& metabolismus
(10:00-16:00) poplatok 50 EUR, pokračovanie I+II
Káva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Kongresový den detoxikační medicíny v Brně
s Mgr. M. Vilánkovou a Ing. V. Jelínkem – 13. 10. 2012
Kongresový den detoxikační medicíny v Praze
s Mgr. M. Vilánkovou a Ing. V. Jelínkem – 24. 11. 2012
zdravé
bydlení
Ing. Vladimír
(13:00-16:00)
Jelínek poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Expediční centrum
Ložnice podle feng-šuej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
• Štítná žláza, choroby sZmena
ní spojené
a jednotlivé způsoby
detoxikace.
Různé druhy
toxinů podílející
se na dysbalanci
funkce
U!!!!
Řepické
zastávky 1293
plánovaných
termínov
seminárov
je vyhradená
štítné žlázy. Praktické příklady. Jak trvalé jsou detoxikace štítné žlázy?
386 01 Strakonice
soutěž
*seminár
I – úvod
do problematiky
satkáně
s rozdelením
v ľudskom
organizme
a ich
pôsobením.
[email protected]
• Kde vs mozku
vznikají
lidské pocity?
Jaké přesně
mozkové
Podrobný
způsob
detoxikace
Soutěž
názvem
„Smíchem
ku detoxikácie.
zdraví“
seZoznámenie
chýlí
ke konci
. .se
. .na
. . nich
. toxínov
. . .podílejí.
. .25
V rámci
semináratkání.
je vykonané
si odnášajú DVD. Cena: 25 eur + 25 eur registrácia.
tel.: 383 321 741
jednotlivých
Jak lze ukážkové
pozitivně meranie.
proměnitÚčastníci
svoje emoce.
**seminár
II –na
nadväzuje
na seminár I. Účastníci sa naučia využívať čínsky pentagram v praxi a sú oboznámení s logickou
•
za
zdravím
zahrádku
diagnostikou. Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 40 eur.
Evidován
pod č. MK ČR E 14928
Informace
a meduňka
přihlášky: ECC
s. r. o., Na
Výhledech
1234/8,
Praha
10,
tel.:
274 781 415,
[email protected]
Majoránka
zahradní,
lékařská
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
***seminár III – seminár III. A – teória (preberieme postupne teóriu merania na prístroji Salvia ), seminár III. B – praktické meranie
•
dnůprogramom,
a přihlášku seminár
naleznete
www.eccklub.cz
www.joalis.cz.
na prístroji AcucombTémata
a Salviakongresových
so sadami a EAM
III.Cna
- praktické
postupy nebo
riešenia
zdravotných problémov so
Foto na titulní straně a na str. 32
dobrou
noc
Salviou a EAM. Cena: 50 eur.
www.samphotostock.cz
Zabijáci
spánku
. . . . . . . na
. . .semináre
. . . . . .III.
. .–.tematický
. . . . . . .seminár
. . . . . a praktické
. . . . . . . .postupy
. . . . . .27
****seminár
IV – nadväzuje
riešenia zdravotných problémov. Cena: 40 eur.
•
*****praktiká s EAV a Salviou a EAM programom – sú určené záujemcom, ktorí nemajú dostatok istoty pri práci s prístrojom
slovníček
pojmů
Joalis s. r. o.
Acucomb a Salvia
a EAM programom a absolvovali semináre. Osobne v pobočkách firmy MAN-SR s.r.o..Společnost
Cena: 10 eur.
má certifikovaný systém řízení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Praze
kvality
normy1800
ISO 9001.
3. 11. 2012, Clarion Congress Hotel – sál Tycho, Freyova 33,NaPraha
9,dle
cena:
Kč
uvedené akcie
sa prihlasujte:
zdravě & chutně
Pozývame Vás na
Fazolačka se zelím, těstoviny s lososem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Přednáškový
den
MUDr. Josefa
Seminárny
deň s MUDr.
J. Jonášom,
Centrum Košice: Vodárenská 23,
tel./fax: 055 / 799 6881, 0904 734 418
Jonáše v Brně
Centrum Bratislava: Čečinová 3,
vědomostní
okénko
8.13.4.2013,
12. 2012,
Hotel
Avanti,
Střední3461, Brno, cena:
1800
tel./fax: 02
/ 43 42Kč
59 39, 0903 311 063
v Bratislave:
Hotel
Médium,
Tomášikova
Sudoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Centrum Banská Bystrica: Kapitulská 17,
Program
obou akcí bude stejný.tel./fax: 048 / 415 6 186, 0911 758 008
Seminárny deň s MUDr.
J. Jonášom,
kalendář akcí
e-mail: [email protected], internetové stránky:
v Košiciach: 20.4.2013, Penzión Inštitút, Cesta pod Hradovou 13/a
Přihlášky
724 090 525, 222
710 018
Připravované
akce a. informace:
. . . . . . . . Mgr.
. . . .M.
. . Václavková,
. . . . . . . . . e-mail:
. . . . . [email protected],
. . . . . . . . . . . . . .29 tel.www.man-sr.sk,
www.joalis.sk
září–říjen
září–říjen
2012
20122013
marec
– apríl
313
Joalis Cranium
Bezpochyby je najzložitejším orgánom ¾udského tela
mozog. Plní ve¾mi zodpovedné funkcie: ovplyvòuje
naše správanie, myšlienky, zdravotný stav,...
Mozog zamestnávame prakticky neustále. Rovnako
ako všetky ostatné orgány sa však aj on môže unaviť,
pokaziť a zanášať toxínmi. Toxické záťaže v mozgu
sú ve¾mi èastým javom a stretávame sa s nimi
v detoxikaèných poradniach denne.
Najzaťaženejšie bývajú mozgové laloky. Predovšetkým
však lobus parientalis, ktorý zodpovedá za imunitu
a lobus temporalis, ktorého nesprávna funkcia môže
viesť k stavom záchvatov, ako sú migréna, astma,
epileptické záchvaty a iné. Ïalšou oblasťou mozgu,
v ktorej sa radi hromadia toxíny je amygdala – strážca
našej emocionálnej pamäte. Preparát Cranium
je zameraný na detoxikáciu všetkých mozgových
centier a významne prispieva k ich správnej funkcii.
Cranium sa zameriava aj na centrá únavy, alebo
centrá citlivé na hladinu serotonínu.
Postupná a dôkladná detoxikácia
týchto oblastí zbaví mozog škodlivých
toxínov, èo sa významne odrazí
v kvalite živote.
Náš tip
Ïalším skvelým pomocníkom pri detoxikácii mozgu je preparát Cortex.
Oba tieto preparáty, Cranium a Cortex, prechádzajú neustálym vývojom.
Spektrum ich pôsobenia sa rozširuje a výsledky sú viac ako priaznivé!
Viac informácií nájdete v rubrike Galéria preparátov.
Dostanete v distribuènej sieti MAN-SR, alebo na www.joalis.sk
Download

Psychické poruchy Psychické poruchy