Centrum pro rodinu, Stojanovo náměstí; www.cpr-kromeriz.cz
 22. 1. 2014 (středa) od 17.00 do 19.00 h – bude zahájen
Kurz EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ – KER!!!
Kurzovné: 650,- Kč/osoba; 850,- Kč/pár. Přihlášky CPR KM.
VÍCE INFORMACÍ VIZ PLAKÁTY. Mob. 736 522 814; e-mail: [email protected]
Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž
Leden
20. 1. 2014 – 26. 1. 2014
Když Pilát odsoudil Ježíše na kříž, vojáci mu
neponechali ani šaty. Tradice říká, že je utkala Panna
Maria. Vojáci o šaty losovali, komu připadnou - celé a
neroztrhané na kusy.
Od 18. do 25. ledna se každoročně modlíme
za jednotu křesťanů. Modlíme se za to, aby se
křesťané sjednotili a církev se podobala nesešívané
tunice našeho Pána Ježíše Krista.
P. Antonín
21. 1. ÚT
24. 1. PÁ
25. 1. SO
26. 1. NE
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
3. neděle v mezidobí.
Od soboty 18. 1. do soboty 25. 1. 2014
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ.
 22. 1. 2014 (středa) v 18.00 h – Milíčův sbor ČSCH, Milíčovo nám.
Motto: „Společně usilujeme o shodu“
- káže Mons. Antonín Kupka, kněz římskokatolické církve.
 23. 1. 2014 (čtvrtek) v 18.00 h – kostel Panny Marie, Riegrovo nám.
Motto: „Společně jsme povoláni k pospolitosti“
– káže br. Ivan Ryšavý, farář českobratrské církve evangelické.
Katechismus pro dospělé – 22. 1. 2014 (středa) od 18.45 h, fara
„Z pohádky do pohádky“ – zápis do 1. třídy Církevní základní školy
v Kroměříži pro školní rok 2014/2015 se koná
ve středu 22. 1. a ve čtvrtek 23. 1. 2014 od 14.00 do 17.00 h v budově
1. stupně školy – Velké náměstí 49, Kroměříž
Skautské středisko Polárka Kroměříž vás všechny zve
na 12. REPREZENTAČNÍ SKAUTSKÝ PLES, který se
uskuteční 25. 1. 2014 od 19.30 h na Pavlákově ulici, v sále
Domova mládeže Hotelové školy.
ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V PING-PONGU 2013 V Kroměříži si již Štěpánský turnaj získal
pevné místo v kalendáři našich akcí. Letošní ročník byl již 12. v pořadí. Soutěžilo se v pěti
kategoriích, a sice: děti do 12 let, děvčata, děvčata 20 +, hoši nad 20 a junioři nad 35 let.
Do soupisek se letos přihlásilo 43 účastníků, kteří byli bouřlivě podporováni svými rodinnými
příslušníky. Turnaj jsme zahájili po kratším čekání ve 14:30. Hrálo se systémem každý
s každým (v rámci své kategorie) na dva malé vítězné sety. Pro hráče i jejich doprovod bylo
připravené malé pohoštění, slané i sladké. Jak to tak o Vánocích bývá, každý přinesl
ochutnat vlastní cukroví, takže o energetické doplňky hráčům nebyla nouze. Pro nejmenší
děti bylo zajištěno promítání pohádek. Na turnaj se přišli podívat i naši duchovní otcové Vít
a Antonín. Otec Antonín se rovněž ukázal jako výborný hráč. S blížícím se koncem turnaje
stoupala i nervozita. Kdo letos vyhraje? Vyhlášeny byly vždy první tři místa z každé
kategorie a na závěr také celkový vítěz soutěže.
KATEGORIE:
1. místo
2. místo
3. místo
DĚTI
Vojtěch Kapounek
Jana Dvořáková
Veronika Vaculíková
DĚVČATA
Ludmila Hermanová Marie Dvořáková Kateřina Knollová
DĚVČATA 20+
Magda Dvořáková
Lenka Žvaková
Petra Mertová
HOŠI 20+
Martin Stachoň
Jonáš Indrák
Stanislav Štěpaník
JUNIOŘI 35+
Martin Šidlík
Libor Kotas
Pavel Motyčka
V semifinále děvčat se tak utkala Liduška Hermanová s Magdou Dvořákovou. Do finále
postoupila Magda. V mužském semifinále se utkal Martin Šidlík s Martinem Stachoněm.
Vítězem se stal Martin Stachoň, a tak postoupil do finále s Magdou Dvořákovou,
kde nakonec také uspěl a stal se celkovým vítězem 12. ročníku Štěpánského pingpongového turnaje.
Vítězům byly předány hodnotné dary, rozdělené úměrně věku účastníků. Letos byly
uděleny i dvě speciální ceny, a sice nejmladšímu (Jakub Kapounek) a nejstaršímu (Ladislav
Suchomel) účastníkovi turnaje. Následně jsme udělali společnou fotku a rozešli (rozjeli)
se do svých domovů.
Petr Herman (redakčně upraveno a kráceno)
Více vám fotky napoví:
https://plus.google.com/photos/105950132622032400977/albums/5968351730132680849
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1Sam 15,16-23; Žl 50; Mk 2,18-22
1Sam 16,1-13; Žl 89; Mk 2,23-28
1Sam 17,32-33.37.40-51; Žl 144; Mk 3,1-6
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Žl 56; Mk 3,7-12
1Sam 24,3-21; Žl 57; Mk 3,13-19
Sk 22,3-16(Sk 9,1-22); Žl 117(116); Mk 16,15-18
Iz 8,23b-9,3; Žl 27(26); 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: [email protected]; www.farnostpm.cz
Download

20. 1. - 26. 1. 2014 - Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž