POSTUP PŘI PRVNÍM PŘIHLÁŠENÍ DO CATIEXU A
REGISTRACE
1. Pomocí adresy catiex.tambor.cz se dostanete ke vstupu do systému. Adresu musíte zadávat
pouze ve zmíněném formátu (tedy bez „www“)
2. Pravděpodobně po Vás prohlížeč bude požadovat přidání bezpečnostní výjimky pro stránku
catiex.tambor.cz (viz. obrázek č. 1 – č. 3). Pro načtení stránky pokračujte stisknutím tlačítka
„pokračovat na tento web“.
Obrázek 1 - povolení přístupu na stránku - Explorer
Obrázek 2 - Mozilla 1.
Obrázek 3 - Mozilla 2.
3. Poté se Vám již zobrazí úvodní obrazovka. Do políčka login zadejte cati00XXXX (kde XXXX je
Vaše tazatelské číslo). Heslo je pro první přihlášení nastaveno pro všechny stejně – „heslo“.
Obrázek 4 - úvodní obrazovka
4. Při prvním přihlášení je potřeba nastavit nové heslo. Klikněte na políčko „klikněte zde“.
Otevře se nové okno, ve kterém je potřeba nastavit nové heslo (musí obsahovat malá i velká
písmena, speciální znak – např. ? či ! a alespoň 8 znaků), v části „Potvrzení“ zaškrtnout, že
jste se zúčastnil/a úvodního školení, zadat si jazyk dotazování a vybrat směny, na kterých
budete pracovat. Všechny tyto kroky dělejte jednotlivě, tak jak Vás vede systém (vždy
kliknete na tlačítko „klikněte zde“ a zobrazí se nové okno – viz. obrázek č. 6)
Obrázek 5 - první vstup do systému
Obrázek 6 - vyplnění základních údajů
5. Po nastavení všech potřebných údajů klikněte na tlačítko „Uložit nastavení“ a okno zavřete.
Poté klikněte na záložku „výpočet mzdy“ (toto tlačítko je v catiexu umístěno nahoře).
6. Pod růžovou nástěnkou je umístěno políčko „Registrace/změna údajů“ (viz. obr. č. 7). Na toto
políčko klikněte a objeví se nová stránka, kam bude potřeba se opět přihlásit pod stejným
loginem, ale již s novým heslem.
Obrázek 7 - Registra/změna údajů
7.
V levé části úplně dole kliknete na tlačítko „osobní údaje“ (viz. obr. č. 8) a vyplníte rodné
číslo, datum narození, pohlaví, místo narození, telefon (zadávejte prosím ve formátu +420 a
dále Vaše devítimístné číslo BEZ MEZER!, pro SR +421 a opět číslo BEZ MEZER), dále rodinný
stav, důchod, státní příslušnost, trvalý pobyt, případně korespondenční adresu a bankovní
spojení (v této části musí zůstat, že pracujete pro Ipsos v ČR a to i v případě, že voláte ze
Slovesnka!!). Poté klikněte na tlačítko „uložit“. V horní části stránky se Vám objeví zeleně
napsáno, že „všechny potřebné údaje byly vyplněny“.
Obrázek 6 - Vyplnění osobních údajů
8.
Poté můžete tuto stránku zavřít. V catiexu Vám pravděpodobně stále zůstane hláška
„nebyly splněny všechny podmínky registrace…“. Pokud máte registraci vyplněnou správně,
tak tato hláška zmizí ve chvíli, kdy zkontrolujeme správnost všech Vašich údajů, proto Vás
prosíme o trpělivost. Pokud ke konci měsíce, ve kterém jste poprvé pracovali, tato hláška
nezmizí, pak nás, prosím, kontaktujte.
Rezervace směn v Catiexu
1. Zvolíte si záložku rezervace směn
Obrázek 9 - záložka "rezervace"
2. Vyberete si směnu, kterou si chcete přihlásit. Směna je vždy rozdělena po dnech a na
dopolední a odpolední směnu. Dáte si „vstup“ a raději se znovu podíváte, jestli je směna
volná zrovna pro Vás, tedy kombinace Vašeho jazyka a místa, kde se chcete směny účastnit.
Jak poznám, že je směna volná pro mě? - Po vstupu do směny se Vám otevře okno, kde
vidíte, kolik je tam volných míst a zda pro Čechy či Slováky. Jelikož se můžete hlásit pouze na
CC, tak Vás zajímá horní malá tabulka požadavky (Ipsos Tambor) – viz. obrázek č. 9.
Obrázek 9 - tabulka "požadavky"
j
3.
Pro přihlášení si v malé tabulce musíte zaznačit příslušný jazyk a pak kliknout na zelený
křížek, který je ve větší tabulce v levé části stránky. Když na zelený křížek najedete myší,
ukáže se vám text „zapsat se“ – viz. obrázek č. 10. Po zapsání se v tabulce ukáže Vaše jméno
– viz. obrázek č. 11. Po zavření rezervačního listu se opět dostanete v Catiexu na rezervace,
kde uvidíte přihlášenou směnu zeleně označenou – viz. obrázek č. 12.
Obrázek 10 - tlačítko "zapsat se"
Obrázek 12 - přihlášená směna
Obrázek 11 - zobrazení Vašeho jména
Odhlášení ze směny
1.
2.
3.
Záložka rezervace
Vstup na směnu, kterou si chcete odhlásit
Vedle svého jména budete mít červený křížek, který zmáčknete, tím zmizí Vaše jméno
z tabulky
4.
Po zavření se dostanete opět do rezervací, kde bude směna bílá
5.
Když u svého jména nebudete mít červený křížek (2 dny před začátkem dané směny), tak
to znamená, že už není možné se ze směny odhlásit přes Catiex a omluvu musíte poslat na
náš e-mail: [email protected] případně napsat sms: 724150097. Každá takto omluvená směna
může být brána jako „pozdní omluva ze směny“. Informace o záporných bonusech za pozdní
omluvy naleznete v „Doškolení tazatelů 2013“.
Download

postup při prvním přihlášení do catiexu a registrace