Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2010/11
Jméno:Filip Bauch
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Datum:19.2.2011
Referát na téma:Skolióza
Skolióza
Skoliózu můžeme charakterizovat
jako trojrozměrnou deformitu s posunem obratle ve
frontální rovině,sagitální (do lordózy) a transverzální
(rotace). U idiopatické skoliózy zpočátku nejsou
strukturální změny obratlů. U skoliózy jsou
dislokována nejvíce těla obratlů,jejich oblouky a
výběžky méně. Více jsou výchyleny již příčné
výběžky,které na straně vychýlení vyčnívají a tvoří
hrb.Ten je zvlášť patrný v hrudní části,kde příčné
výběžky následují i žebra. Na konkávní straně potom
se příčné výběžky zanořují do trupu a vedou k tomu,že
hrudník na straně konkavity vpředu prominuje.
Rozdělení
Porucha formace (poloobratel, čtvrtobratel)
Vyskytuje se ze všech kongenitálních anomálií páteře
nejčastěji. Jedná se o poruchu, kdy některá část
obratlového těla není vyvinutá. Existuje několik
typů tzv „poloobratlů“, které se manifestují
různým způsobem Může se jednat o nevyvinutí přední nebo bočné poloviny
obratle. Mohou se vyvinout na několika místech páteře. Dle jejich umíéstění a
počtu lze odhadnout bude-li se křivka výrazně zhoršovat nebo ne.
Porucha segmentace (kongenitální lišta)
Jedná se o poruchu, kdy je několik obratlů nad sebou v některém místě obratlového těla
srostlých. V místě nesegmentovaného úseku páteř neroste což vede v období růstu k
deformitě páteře.Nejzávažnější je jednostranná nesegmentovaná lišta, která vede k těžké
skolióze a zhoršuje se až do ukončení růstu.
Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2010/11
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Terapie
Sledováním a léčení kongenitálních skolióz a dalších vrozených vad se musí zahájit hned
při zjištění. Léčba se bude řídit charakterem vady a velikostí zakřivení. Součástí
sledování jsou vždy opakované RTG snímky páteře. U malých nezávažných nebo
kompenzovaných křivek je vhodné pouze sledování v odstupu 6-12 měs. Základem
celého léčebného postupu je nepřipustit progresi, tedy zhoršování křivky.
Korzet v mnoha případech progresi křivky nezastaví a je proto málokdy indikován.
Většinou je nutná chirurgická léčba, která se musí uskutečnit již v útlém věku dítěte.
Většinou se jedná o krátké zpevnění páteře (spondylodézu), odstranění poloobratle, s
nebo bez použití osteosyntetického (kovového) materiálu. Pooperačně je většinou nutné
dlouhodobé nošení korzetu. Časté jsou i opakované operační výkony během růstu.
Operace u dětí do 4 let nejsou výjimkou. Rodiče se často obávají, že operace deformity
může vést k pomalejšímu růstu těla. Opak je však pravdou, protože páteř postižená
vrozenou vadou spíše „roste do deformity“ než do výšky.
Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2010/11
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Nejčastější příčiny skoliózy
•
dlouhodobé sezení
•
celkově málo pohybu
jednotranný pohyb (především při sportu)
nestejná délka končetin
pohodlné polohy při sezení
nošení tašek na jednom rameni
špatná obuv
•
•
•
•
•
•
•
ploché nohy
stavy po úrazech končetin
Prevence skoliózy
Nejdůležitější v prevencí skolióz, je pravidelná a přiměřená pohybová aktivita. Vhodný je
dostatek rekreačního sportu, turistika, plavání, kolektivní sporty. Ideální by bylo
zvyknout si na pravidelné ranní rozcvičení s protažením svalů a "nastartováním" těla
Zdroje: Wikipedie.cz , Mineralfit.cz
Download

Filip Bauch 2