Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta provozně ekonomická
Děkanát-studijníoddělení
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Konzultační středisko
Sezimovo Ústí - Tábor
obor Veřejná správa a regionální rozvoj,
navazující magisterské studium – Kurzy CŽV
1. ročník kombinovaného studia, zimní semestr akademického roku 2014/2015
Přehled předmětů a vyučujících:
Malé a střední podnikání na venkově
Katedra řízení
Ing. Václav Kala CSc.
Kód předmětu: EREH5E
Odkaz na předmět:
http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1075&mp=subjects.info&code=EREH5E
Chování člověka v krizových situacích
Katedra psychologie
Ing. Mgr. Pavel Michálek Ph.D.
Kód předmětu: EPEB5E
Odkaz na předmět:
http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1075&mp=subjects.info&code=EPEB5E
Evropská integrace a environmentální ekonomika
Ing. Michaela Antoušková Ph.D.
Katedra ekonomiky
Odkaz na předmět:
Kód předmětu: EEEU4E
http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1075&mp=subjects.info&code=EEEU4E
Veřejná správa
Není ještě znám vyučující
Katedra humanitních věd
Odkaz na předmět:
Kód předmětu: EHET6E
http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1075&mp=subjects.info&code=EHET6E
Informační systémy ve státní správě a samosprávě
Ing. Jan Jarolímek Ph.D.
Katedra informačních technologií
Odkaz na předmět:
Kód předmětu: ETES8E
http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1075&mp=subjects.info&code=ETES8E
Metody a techniky sociálního výzkumu
Není ještě znám vyučující
Katedra humanitních věd
Odkaz na předmět:
Kód předmětu: EHET7E
http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1075&mp=subjects.info&code=EHET7E
Změna vyučujícího nebo následně zkoušejícího je na rozhodnutí Provozně ekonomické
fakulty České zemědělské univerzity. Na všechny změny budu průběžně reagovat.
Kontakt na Konzultační středisko Sezimovo Ústí -Tábor
Ing. Bohumil Bareš 605449489
SO PEF ČZU: Lakomá Alena 224382331
Příloha: Přehled konzultací
Přehled konzultací v ZS akademického roku 2014/2015, KS Sezimovo Ústí-Tábor,
1. ročník Ing.
Konzultace se konají v sobotu od 9 do 17 hod a v neděli od 8 do 12 hod + konzultace po
dohodě s vyučujícím
Adresa:
SOŠ a Centrum odborné přípravy
Angela Kančeva 2506
Tábor (Na Kopečku)
20. 9. 2014
21. 9. 2014
Malé a střední podnikání na venkově
Malé a střední podnikání na venkově
EREH5E
4. 10. 2014
5. 10. 2014
Chování člověka v krizových situacích
Chování člověka v krizových situacích
EPEB5E
18. 10. 2014 Evropská integrace a environmentální ekonomika
19. 10. 2014 Evropská integrace a environmentální ekonomika
EEEU4E
1. 11. 2014
2. 11. 2014
Veřejná správa
Veřejná správa
EHET6E
15. 11. 2014 Informační systémy ve státní správě a samosprávě
16. 11. 2014 Informační systémy ve státní správě a samosprávě
ETES8E
29. 11. 2014 Metody a techniky sociálního výzkumu
30. 11. 2014 Metody a techniky sociálního výzkumu
EHET7E
Download

Rozvrh ZS 2014/2015 ke stažení zde.