NÁVOD K POUŽITÍ
2013 Comfort Line
C1 AGT, C2 AGT, C3
OBSAH
1. ÚVOD
1.1 Informace k návodu
1.2 První kroky po zakoupení
2. OBSAH BALENÍ
3. VÁŠ PEDELEC
3.1 Specifikace Vašeho pedelecu
3.2 Společné systémové komponenty
pro Winora C1 AGT, C2 AGT a C3
3.3 Speciální systémové komponenty
pro Winora C1 AGT a C2 AGT
3.4 Speciální systémové komponenty
pro Winora C3
4. OVLÁDACÍ ELEMENTY // FUNKCE
4.1 Displej DP12
4.2 Uvedení systému do provozu
5. AGT SYSTÉM
5.1 Provoz AGT systému
5.2 AGT obsluha
5.3 Nastavení doby řadícího bodu
5.4 FAQ k AGT systému
6. AKUMULÁTOR // NABÍJEČKA
6.1 Obecné pokyny
6.2 Vložení a vyjmutí pedelec akumulátoru
6.3 Nabíjení akumulátoru
7. CHYBY - PŘÍČINY & OPRAVA
03
04
05
06
08
09
10
12
13
14
14
17
18
18
19
20
22
24
24
26
27
28
7.1 FAQ
7.2 Zobrazení chybových kódů
7.3 Odstranění problémů
28
29
30
8. ZÁRUKA
9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
34
35
1. ÚVOD
Gratulujeme k nákupu Vašeho kola
Winora Pedelec s TranzX pohonem!
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro
nákup našeho kola Winora Pedelec (pedal
electric cycle) s Mionic TranzX pohonem.
Přejeme Vám mnoho najetých kilometrů.
Všechny důležité funkce Vám vysvětlí a
ukáže Váš prodejce. Vy si prosím pozorně
pročtěte následující návod k použití. Dále
Vás prosíme, abyste se před první jízdou na
veřejné komunikaci důkladně seznámili s
obslužnými elementy systému a chováním
Vašeho pedelecu.
Vzniknou-li potíže při montáži nebo
nastavení, neprodleně se obraťte na
Vašeho prodejce.
3
1.ÚVOD
1.1 Informace k návodu
Tento návod tvoří celek společně s
„Winora Group návodem k použití“
a „Winora Group Pedelec/eBike
manuálem”.
Všeobecné informace ke správnému
zacházení s Vaším Pedelecem, stejně tak
informace např. o pohonu a dojezdech,
naleznete ve
„Winora Group eBike/Pedelec manuálu“.
Obecné informace o manipulaci s
jízdním kolem a jeho součástmi, návod k
montáži
a
bezpečnostní
pokyny
naleznete ve „Winora Group návodu
k použití“.
V tomto systémovém návodu
naleznete všechny informace týkající se
pohonného systému Vašeho pedelecu.
4
1.2 První kroky po zakoupení
Sériové číslo
V případě ztráty nebo krádeže Vašeho kola
je velice důležité mít dostatečně
zdokumentované všechny identifikační
znaky pedelecu. To znamená nikoli pouze
fotografie kola, nýbrž i následující
specifikace, které si můžete ihned
zaznamenat na této straně:
Sériové číslo naleznete na
spodní straně předního
konce spodní rámové
trubky.
Vaše sériové číslo
Číslo klíče
Číslo rámu
Vaše číslo klíče
Vaše číslo rámu
Upozornění:
V případě ztráty klíče je možné
požadovat nárhadní klíč na
následující internetové
adrese:
www.trelock.de/web/de/services/
schluesselservice/schluesselservice.php
Vyražené číslo rámu
naleznete buď na levém
háku měniče (patce) nebo
na levé straně spodní trubky
v oblasti středového složení.
5
2. OBSAH BALENÍ
1. Všeobecný
eBike/Pedelec manuál
2. ,,Winora Group
návod k použití”
3. Systémový návod
Elektrokolo bez řidítek, představce a pedálů (ilustrativní zobrazení).
6
pedály
klíče
držák kabelu
nabíječka
akumulátor
Upozornění:
Pomoc při první montáži Vašeho kola
naleznete ve všeobecném návodu
„Winora Group návod k použití“
v odstavci ,,přizpůsobení jízdního kola na cyklistu“
řidítka, představec, displej
7
3. VÁŠ PEDELEC
displej DP12 a obslužný
element (vlevo)
Mionic PST systém nosičů s
integrovanou řídící jednotkou, uchycením
akumulátoru a PST Carrier
akumulátorem a integrovaným kliksystémem pro koše.
Integrované zadní
světlo se zámkem na
akumulátor
Senzor brzdové páčky (vpravo)
AGT-obslužná jednotka (vpravo)
modely C1 AGT, C2 AGT
Kabel motoru – šroubový spoj
Modely C1 AGT, C2 AGT
BB senzor (senzor síly
středového složení)
modely C1 AGT a C2 AGT
PST Silent přední motor
modely C1 AGT, C2 AGT
Senzor rychlosti
model C3
Středový motor M07
(s integrovaným senzorem síly)
model C3
8
AGT řadící box
modely C1 AGT, C2
AGT
3.1 Specifikace Vašeho pedelecu
C1 AGT protišlap
SPECIFIKACE RÁMU
RÁM
C2 AGT protišlap hydro
C3 7r. protišl., C3 8r. protišl. hydro, C3 protišl.
Al 6061 T6 jednotrubkový
Jednotrubkový 26“ & 28“
FORMA RÁMU
26“ - 46cm // 28“ - 46cm, 50cm, 54cm
VELIKOSTI RÁMU
Tažné zařízení, dětská sedačka a adaptér pro přední koš (volitelně)
PŘÍSLUŠENSTVÍ K RÁMU
KRÁTKÁ SPECIFIKACE
C3 8r.protišlap hydro & C3 protišlap:
VIDLICE
JD odpr.vidlice JF3W Monoshock, 35mm
„Suntour SF13-CR-8V-V4“ - 50mm zdvih
C3 7r.protišl.: Suntour SF13-CR-8V-V4
ŘADÍCÍ KOMPONENTY
C0 G7 protišlap - Shimano 7r.protišlap s JD AGT sytémem
BRZDY
Shimano 8r. Nexus (protišlap)
Př.: 38 zubů; zad.: 18 zubů
PŘEVODY
XLC V-brzda
s XL Power brzd.destičkami
Magura HS11
hydraulická ráfková brzda
C3 7r.protišlap &C3 8r. protišlap: XLC Vbrzda s XL Power brzd.destičkami
C3 protišlap hydro:
Magura HS11 hydraulická ráfková brzda
zpětná brzda
SVĚTLA
PLÁŠTĚ
NOSIČ
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ
HMOTNOST
POVOLENÁ CELK.HMOTNOST
Dynamo: AXA HR Traction boční
Př.k: Trelock Bike Duo LS861
Zad.k: Trelock integrované v nosiči
(obě parkovací světla)
Dynamo: Shimano DH3N30
Př.k: Trelock Bike Duo LS83
Z.k:Trelock integrované v nosiči
(obě parkovací světla)
Schwalbe Energizer Ebike pláště s ochranou proti poškození a Reflex 700x38C/26x1.75
Adaptér pro koše (volitelně), zařízení pro brašny, integrované zadní světlo
BB-senzor středového složení 122,5mm
od 27,5kg
od 27,4kg
Integrované ve středovém motoru
od 26,5kg
130kg
9
3.2 Společné systémové komponenty pro
modely Winora C1 AGT, C2 AGT a C3
*ilustrativní zobrazení
Senzor brzdové páčky*
Stisknutím brzdy dojde díky funkci
Cut-Off k okamžitému vypnutí
motoru.
Senzor na pravé brzdové páčce
(pro brzdu zadního kola)
10
DP12 displej
DP12 ovládací element
Znázorňuje funkce
computeru a systému
ovládací element umístěn vlevo na
řidítkách
viz.kapitola „ovládací
elementy // funkce“
viz.kapitola „ovládací
elementy // funkce“
PST-Carrier
akumulátor
BL03 Li-Ion akumulátor
viz.kapitola „akumulátor // nabíječka“
Mionic PST systém nosičů
řídící jednotka a zpětné světlo intergrované v nosiči
s napínací gumou
uzamykatelný box na akumulátor
box na akumulátor
uzamykatelný stejným
klíčem jako zámek na kolo
11
3. VÁŠ PEDELEC
3.3 Speciální systémové komponenty pro Winora C1 AGT a C2 AGT
*ilustr.zobr.
Mionic PST-Silent
přední motor
AGT řadící box*
AGT ovládací element
pro rámy 26“ a 28“
s pohonem pro
automatické přepínání
s elektronickým řazením
senzor sklonu
viz.kapitola „AGTfunkce & ovládání“
umístěn vpravo na řidítkách
digitální ukazatel
viz.kapitola„AGTfunkce & ovládání“
250W jmenovitý trvalý výkon
36V stejnosměrný motor
integrovaný senzor
rychlosti a motoru
kuličkové ložisko
převodový poměr
montážní šířka: 110mm
(Automatic Gear Transmission)
BB-senzor
(senzor síly středového složení)
namontován ve středovém složení
se senzorem síly a otáček
integrovaný senzor RPM (počet otáček)
12
3.4 Speciální systémové komponenty pro Winora C3
Středový motor M07
středový motor s integrovaným
senzorem síly
integrovaný senzor otáček
250W jmenovitý trvalý výkon
36V stejnosměrný motor
Senzor rychlosti
vnější senzor rychlosti
namontován na zadním kole
monitoruje otáčení kola a
sděluje tím rychlost pedelecu
13
4.OVLÁDACÍ ELEMENTY // FUNKCE
4.1 Displej DP12
1. světelný senzor
2. zvolená funkce displeje (VOL //
ODO // DST // RANGE) a
digitální ukazatel hodnot (např.
km/h pro rychlost)
3. symbol pro servis
4. stupeň nabití akumulátoru
5. modely C1 AGT, C2 AGT podpora při tlačení kola
model C3
tlačítko turbo
6. režim jízdy
(N // L // M // H)
14
Vysvětlení symbolů na displeji
Displej znázorňuje rozdílné funkce Vašeho pedelecu pomocí digitálních čísel a malých piktogramů.
1. Osvětlení
Světelný senzor sleduje množství světla v okolí a automaticky podsvítí displej při setmění.
2. Ukazatel funkcí displeje
VOL
Aktuální rychlost
DST najeté kilometry
ODO celkové kilometry
(od posledního nabíjecího cyklu)
RANGE kilometry
na dojezd
(závisí na nabití akumulátoru)
3. Symbol pro
servis
Tento symbol bliká při poruše (např. při Error kódu) nebo
pokud je třeba provést update softwaru.
15
4. OVLÁDACÍ ELEMENTY // FUNKCE
4. Stupeň nabití akumulátoru
Akumulátor je plně nabitý, pokud svítí všech 5 světelných dílků
Poslední dílek začne blikat, pokud je stav nabití pod 10%.
5. Podpora při tlačení kola // tlačítko turbo
modely C1 AGT, C2 AGT: systém
zajišťuje podporu při rychlosti do 6 km/h, aniž byste
šlapali.
model C3: tlačítko
turbo zvýší výkon motoru pro každý režim podpory o 20%.
6. Ukazatel režimu jízdy
žádná podpora
16
nízká podpora
střední podpora
vysoká podpora
4.2 Uvedení systému do
provozu
Pro zapnutí systému přidržte tlačítko On //O f f
po dobu 2 sekund. Právě se nacházíte v
režimu nízké podpory „L“ a můžete vyrazit na
cestu (při zapnutí zabraňte tlaku na pedály a
provozu Cut-Off brzdové páčky).
Je možné volit jednotlivé režimy podpory (L //
M // H), a to stisknutím navigačního tlačítka.
Přidržíte-li tlačítko On //O f f ještě jednou cca 2
sekundy, dojde k přepnutí na řežim podpory
„N“. Nyní jedete bez přípomoci motoru, avšak s
ukazatelem všech informací computeru.
Krátkým stlačením navigačního tlačítka
můžete opět volit mezi třemi jednotlivými
režimy podpory.
Krátkým stisknutím tlačítka On //O f f
můžete také přepínat mezi jednotlivými
funkcemi na displeji
(VOL // ODO // DST // RANGE).
Tlačítko „S“ přidržte pro aktivaci funkce pomoc
při tlačení kola. Pro aktivaci funkce Turbo stačí
krátce stisknout.
Přidržením všech tří tlačítek po dobu 15
sekund, dojde k vynulování kilometrů
za den.
Upozornění:
Některé tyto funkce mohou být k dispozici až po
provedení software updatu u Vašeho prodejce.
Přidržíte-li tlačítko On //O f f cca 2 sekundy v
režimu podpory „N”, systém se vypne (systém
se ale vypne také po 3 minutách automaticky).
On //O f f tlačítko příp. Tlačítko pro
přepínání funkcí na displeji
Tlačítko podpory při tlačení //tlačítko turbo
Navigační tlačítko- režimu podpory
17
5. AGT SYSTÉM
5.1 Provoz AGT systému
Systém AGT je automatická přehazovačka,
která samostatně zařadí Vámi zvolený
převod – např. pro rozjezd, jízdu do kopce
nebo při jízdě se zátěží.
A
B
C
Systém Vám pomáhá maximalizovat
výdrž akumulátoru a šetří síly. A to tak,
že zabrání nepřiměřeně vysokým
frekvencím šlapání (příliš lehkému šlapání)
nebo silně zvýšenému točivému
momentu (příliš pomalému/těžkému
šlapání).
V AGT řadícím boxu (A) se nachází
samostatný pohon, který pomocí řadícího
lanka (B) zařadí 7 rychlostní Shimano Nexus
náboj s protišlapnou brzdou (C) na zadním
kole.
18
5.2 AGT ovládací jednotka
Navigační tlačítko
Dig. ukazatel rychlosti (1až 7)
Tlačítko On//O f f .
(přepínání mezi automatickým a
manuálním řazením)
Zelená LED-dioda
(svítí v automatickém režimu)
Upozornění:
Po zapnutí displeje DP12 proběhne
na AGT ovládací jednotce odpočítávání
(problikávání čísel).
Toto je systémově podmíněná nutnost. Po
ukončení odpočítávání můžete s Vaším
Winora C1 AGT nebo C2 AGT vyrazit na
cestu.
19
5. AGT SYSTÉM5.3 Nastavení doby řadícího bodu
Dobu řazení AGT systému je možné nastavit
individuálně. V závislosti na Vámi
upřednostňované frekveci šlapání si dobu
řadícího bodu můžete nastavit podle sebe.
Čím nižší dobu řazení nastavíte, tím
dříve bude AGT systém řadit při
přibývající rychlosti na nejbližší vyšší
převod.
Čím vyšší doba řazení je nastavena, tím
později bude AGT systém řadit při zrychlení
na nejbližší vyšší převod.
Podržte tlačítko „+“ (v zapnutém stavu) po dobu
10 sekund, abyste se dostali do
nastavovacího menu.
Zelená LED-dioda začne blikat a objeví se
standardní doba řazení 4 nastavená z výroby.
Stisknutím tlačítka „+“ se zvýší doba řazení. (Příklad.:
zvolili jste dobu řazení 9.
Automatické řazení proběhne teprve při
zvýšené frekvenci šlapání.)
Stisknutím tlačítka „-“ se sníží doba řazení. (Příklad.:
zvolili jste dobu řazení 3. Automatické řazení proběhne již
při nízké frekvenci šlapání.)
20
Systém AGT je vybavený čtyřmi senzory:
senzor síly a počtu otáček (integrovaný ve
středovém složení), senzor rychlosti (v motoru
předního kola) a s e n z o r s k l o n u (v AGT
boxu). Ten rozpozná například, zda jedete do
kopce nebo z kopce, čímž může systém řadit
rychleji.
1. převod
2. převod
3. převod
Při nárůstu frekvence šlapání způsobí
informace senzorů to, že AGT (v závislosti na
nastavené době řazení) automaticky zařadí
nejbližší vyšší převod. To v ede k
v ětš ímu
doj ezdu,
neboť
nikdy
nepoj edete s e z nač ně přehnanou
frekvencí
šlapání
nebo
s
vy nal ožením
přehnané
síly
při
šl apání.
4. převod
5. přev.
Frekvence
šlapání
6. převod
Řadící bod
(nastav.)
7. převod
Rychlost (km/h)
21
5. AGT SYSTÉM5.4 FAQ k AGT systému
AGT neřadí
automaticky.
Zkontrolujte, zda je aktivovaný manuální režim. V
daném případě přepněte prosím na ovládací
jednotce AGT na automatický režim.
Možná se objeví na displeji ukazatel prázdného
akumulátoru. V tomto případě nedostačuje
kapacita akumulátoru, aby systém mohl
nastartovat.
AGT jednotka ukazuje „0“.
Na displeji se objevuje Error kód.
Obě LED diody blikají.
Na displeji se objevuje Error kód.
Průběh řazení je velmi
hlasitý a nepravidelný.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého
prodejce.
Prosím obraťte se na svého prodejce.
Prosím obraťte se na svého prodejce.
Prozkoušejte žlutá značení na přehazovačce
zadního kola. Přepněte AGT do manuálního
režimu. Ve 4. převodu by měly být obě
značky přes sebe.
Pokud jste tímto problém neodstranili, prosím
obraťte se na svého prodejce.
22
Co znamená blikající symbol akumulátoru
resp. zobrazení „Lobat“ během jízdy v automatickém režimu?
a
Při nízké kapacitě akumulátoru od cca
10% ukazuje displej krátce „Lobat“ (Low
battery/resp. nízká kapacita akumulátoru)
(obr. a).
Při jízdách po rovných silnicích přepne AGT
systém automaticky v tomto případě na 3.
převod. Naproti tomu se při vyjížďkách do
kopce zařadí ihned 1.převod.
AGT systém se přepne do režimu N a na
displeji začne blikat symbol akumulátoru
(obr. b). Vy pak nemáte žádnou podporu
motoru!
„Manuální režim“ není odteď k dispozici!
Proto je třeba akumulátor co nejdříve
nabít.
b
23
6. AKUMULÁTOR // NABÍEČKA
6.1 Obecné pokyny
Neničte aumulátory ani je nevhazujte do ohně!
Mohou explodovat nebo uvolňovat jedovaté látky.
Akumulátor v žádném případě nerozebírejte
ani s ním jinak nemanipulujte! Jinak ztratíte právo
na záruku.
Pokud akumulátor delší dobu
nepoužíváte, vyjměte jej a každé 3
měsíce proveďte udržovací nabíjení!
Servisní opravy Winora-Pedelecu zadávejte
pouze autorizovaným prodejcům.
Upozornění:
Věnujte také pozornost informacím v kap. 8
„Winora Group eBike/Pedelec manuálu“
(„Pokyny
pro
správné
zacházení
s
akumulátorem“).
24
Technické údaje
akumulátoru
Zacházení s
TranzX Li-Ion
akumulátorem
PROVOZNÍ TEPLOTA
-5°C až +50°C
Při příliš vysoké resp.při příliš nízké provozní teplotě se značně
snižuje kapacita (výdrž) Vašeho akumulátoru nebo v extrémním
případě přestane Váš pedelec zajišťovat podporu při jízdě.
Před zahájením jízdy za chladného počasí
proto skladujte akumulátor při pokojové teplotě.
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ
5°C až 25°C
HMOTNOST
2,8kg/3,1kg/3,4kg
NAPĚTÍ
36V
JMENOV.NAPĚTÍ
8,8Ah/11Ah/13Ah
ENERGET.KAPACITA
316Wh/396Wh/468Wh
ČLÁNKY
Lithium-Ion
CERTIFIKACE
BATSO 396Wh & 468Wh
Ideální teplota skladování při neužívání nebo
během „zazimování“.
TEPLOTA PŘI NABÍJENÍ
0°C až 45°C
Ideální teplota pro nabíjení. Při extrémních teplotách (např. pod 0°C)
nedojde k nabití akumulátoru. To zjistíte, když se LED kontrolka nabíjení
na Vaší nabíječce krátce po začátku nabíjení změní z červené na
zelenou, čímž nedochází k proudění.
IDEÁLNÍ KAPACITA PRO SKLADOVÁNÍ 50% až 70%
Skladujte akumulátor pedelecu při jeho nepoužívání mezi 50% a
70% celkové kapacity (cca 2-3 dílky na displeji).
Technické údaje
nabíječky
HMOTNOST
~0,7kg
NAPĚTÍ
36V
INPUT
100V - 240V při 1,6A
OUTPUT
42V
NABÍJECÍ PROUD
2A
25
6. AKUMULÁTOR // NABÍJEČKA
6.2 Vložení a vyjmutí pedelec akumulátoru
Akumulátor můžete nabíjet buď přímo v
nosiči nebo ho k nabíjení z nosiče vyjmout.
1. Otočte klíčem po směru hodinových
ručiček a otevřete kryt nosiče
(obr. a & b).
2. Vyjměte akumulátor k nabití
(obr. c) nebo nabijte akumulátor přímo v nosiči.
a
26
b
c
6.3 Nabíjení akumulátoru
Vždy používejte dodanou originální
TranzX nabíječku. V p ř í p a d ě p ou ž i t í ji n é
n a b íj e č k y ztrácíte nárok na uplatnění záruky!
1.
2.
a
b
Ujistěte se, že lokální napětí, které je k
dispozici, se shoduje s údaji napětí na
nabíječce.
K přípravě nabíjecího procesu otevřete kryt
nosiče (obr. a) nebo vyjměte akumulátor.
Poté připojte nabíječku (obr. b) k nabíjecímu
konektoru akumulátoru a do zdroje proudu.
Jakmile na nabíječce začne svítit červená
LED dioda, akumulátor se nabíjí. Zelená
LED dioda ukazuje, že akumulátor je plně
nabitý nebo že v důsledku extrémní teploty
nemohl být nabitý.
Upozornění:
Doba nabíjení je cca 4 až 5 hodin a závisí
na stáří, kapacitě a stavu nabití.
Nabíječka ukončí automaticky průběh
nabíjení po 6 hodinách.
V případě extrémního nárůstu teploty se
nabíjecí systém díky integrovanému
tepelnému senzoru vypne dříve, než by
mohlo dojít k poškození akumulátoru
nebo nabíječky.
27
7. CHYBY - PŘÍČINY & OPRAVA
7.1 FAQ
Může se motor přehřát?
Mohu používat můj pedelec také v
terénu?
Mohu používat můj pedelec
také jako tradiční kolo
bez motoru?
Musím můj pedelec
vypínat?
28
Vezměte prosím na vědomí, že následující
dotazy neplatí pro každou variantu z našich
modelů Winora-TranzX. Pokud je to nutné,
zeptejte se svého prodejce.
Ano, motor pedelecu se může přehřát při
jízdě ve velmi strmých kopcích a s těžkým
nákladem. V takovém případě se díky
integrovanému
tepelnému
senzoru
automaticky odpojí. Motor Vás znovu
podporuje, jakmile se ochladí.
Ne, Váš Winora pedelec je vhodný
výhradně pro klasické cyklostezky a
zpevněné cesty – nikoli pro jízdy v terénu.
Winora pedelec můžete používat v režimu „N“nebo „0“ jako tradiční kolo. Funkce
computeru jsou ale navzdory všemu
dostupné.
Ne, jestliže kolo „zaparkujete”, vypne se
automaticky po 3 minutách.
7.2 Zobrazení chybových kódů // Dynamic Diagnostic System (DDS)
Díky chybovým kódům a servisním ukazatelům na displeji mohou být přesněji stanoveny poruchy. Na základě
těchto chybových kódů je možné ohraničit příčiny chyb a tak je částečně odstranit.
ŘEŠENÍ
ERROR kód
1
2
3
4
CHYBOVÁ FUNKCE // POPIS
Žádná podpora motoru, hlasité
zvuky/vibrace motoru
Žádná podpora motoru, přerušený
spínací obvod BB senzoru
Žádná podpora motoru,
zkrat v obvodu
Nepravidelná nebo žádná podpora motoru,
přerušení RPM-signál střed.složení
C1 AGT a C2 AGT:
Chybný ukazatel rychlosti, popř.
žádná podpora motoru/senz.rychl.- defektní
5
6
C3 protišlap a C3 protišlap Hydro:
Žádná podpora motoru / není signál
ze senzoru rychlosti
Žádná funkce „Cut-Off“ brzdové páčky,
popř. žádná podpora motoru
C1 AGT / C2 AGT
C3 7r. protišlap / C3 8r.
protišlap / C3 protišlap Hydro
Přezkoušejte připojení kabelů motoru Prosím kontaktuje Vašeho prodejce
BBsenzor/střed.složení musí být
přezkoušen, popř.vyměněn
Prosím kontaktuje Vašeho prodejce
BBsenzor/střed.složení musí být
přezkoušen, popř.vyměněn
Prosím kontaktuje Vašeho prodejce
BBsenzor/střed.složení musí být
přezkoušen, popř.vyměněn
Prosím kontaktuje Vašeho prodejce
Přezkoušení
senzoru
rychlosti a
Přezkoušejte připojení kabelů motoru
magnetu na
paprsku
zadního kola
(vzd.magnetu max. 5mm)
Vypnout systém – vyjmout akumul. a opět vložit –
Systém zapnout > nyní můžete jet dál, avšak bez
„Cut-Off“ funkce. Co nejrychleji se obraťte k dalšímu
přezkoušení na Vašeho prodejce.
29
7. CHYBY – PŘÍČINY & OPRAVA
7.3 Ostranění problémů
Podpora motoru
mého pedelecu chybí.
- objeví se chybový kód 6.
- objeví se chybový kód 5
Při jízdě do kopce motor na 23 sekundy vynechá, i když
silně šlapu.
Při zapnutí systému jste zatáhli Cut-Off
brzdovou páčku. Vypněte prosím systém a
opět zapněte, aniž byste zatáhli Cut-Off
brzdovou páčku. Poté by měl Error kód 6
zmizet.
Zkontrolujte senzor rychlosti na zadním kole.
Je možné, že senzor sklouznul, je
poškozený nebo znečištěný. Odstup mezi
senzorem a magnetem nesmí překročit
5mm!
Důvodem je pravděpodobně, že při
pomalém šlapání přijímá senzor středového
složení příliš málo impulsů a tím se podpora
motoru přeruší.
V případě potřeby zařaďte nižší převod,
abyste dosáhli vyšší frekvence šlapání. Pokud
problém přesto přetrvává, kontaktuje prosím
Vašeho prodejce, aby provedl software
update!
30
Kontrolka na nabíječce svítí
již po 10 minutách nabíjecí doby
,,zeleně“.
Odpojte nabíječku od akumulátoru a překontrolujte
kontakty zástrčky, zda nejsou znečištěné,
neobsahují cizí tělesa nebo nejsou poškozené!
Dbejte prosím také na dodržení teplot v okolí a
teplot pro nabíjení. Absolutní hraniční hodnoty
leží v rozmezí 0°C až 45°C!
Pokud jste akumulátor nabíjeli v rozmezí uvedených
teplot a problém přesto přetrvává, kontaktujte
prosím Vašeho prodejce.
Doba nabíjení akumulátoru
je rozdílná.
Následující faktory ovlivňují dobu nabíjení
akumulátoru: jeho kapacita, stav nabití, stejně tak
teplota okolí a jeho stáří (počet nabíjecích cyklů).
Jedna nebo více z těchto podmínek mohou být
příčinou rozdílné doby nabíjení. Pokud se příliš liší
a problém setrvává delší dobu, obraťte se prosím na
Vašeho prodejce.
31
7. CHYBY – PŘÍČINY & OPRAVA
Jak mohu zkontrolovat těsnost zástrčky kabelu motoru,
příp. odmontovat/namontovat?
Nejprve otevřete držák kabelu, který naleznete
u motoru předního kola vpravo na vilici (obr. a
& b) nebo u motoru zadního kola vlevo na
zadní stavbě (bez obr.).
Prosím povolte šroubový uzávěr.
(obr. c).
Opatrně vytáhněte 3 pólovou zástrčku kabelu
motoru (jde to ztuha, zástrčka je utěsněná!)
(obr. d).
a
32
b
c
d
Kryt akumulátoru nelze úplně zavřít?
Zkontrolujte, zda je použit správný
akumulátor!
Zkontrolujte, zda je akumulátor správně
zasunutý (obr. a & b).
Zasuňte akumulátor ještě jednou lehkým
zatlačením do boxu nosiče (obr. c).
a
b
Upozornění:
Zkontrolujte akumulátor a uzavírací mechanismus
z hlediska vnějšího poškození.
Kontaktujte případně Vašeho prodejce.
c
33
8. ZÁRUKA
5 let záruka
2 roky záruka
2 roky záruka (akumulátor)
na rám.
na všechny další součástky pedelecu.
Během záruční doby Vám je garantováno 500 nabíjecích cyklů
nebo 70% zbývající kapacity. Na základě nabíjecích a
vybíjecích cyklů a procesu stárnutí podléhá akumulátor
přirozenému opotřebení. Klesající kapacita, která je tímto podmíněná,
nepředstavuje v žádném případě nárok na záruku ze zákona.
Záruka se NEVZTAHUJE
na nedostatky vzniklé na základě běžného opotřebení.
Upozornění:
Záruka okamžitě zaniká v případě
nevhodného popř. nesprávného používání
nebo v případě nehody.
34
EG – Prohlášení o shodě
EC –Declaration of Conformity
Výrobce / manufacturer:
Winora – Staiger GmbH
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld – Germany
Telefon: +49 (0) 9721 6594-0
Obecné označení výrobku /
generell designation of the product:
Typové označení /
type designations:
Winora Pedelec
Funkce /
function: Jízdní kolo podporované elektromotorem / electric power assisted cycle
Rok výroby /
modellyear:
C1 AGT, C2 AGT,
C3 7r.protišl., C3 8r.
protišl.,C3 protišl.hydro
2013
Výrobce tímto výslovně prohlašuje, že shora uvedené výrobky odpovídají všem příslušným ustanovením
Herewith the manufacturer explicitly declares, that the products listed above are conform to all relevant regulations of the
Směrnice pro strojní zařízení – 2006/42/EG – Machinery Directive
Směrnice Elektromagnetická kompatibilita – 2004/108/EG – Dir. Electromagnetic Compatibility (EMC)
Použité technické normy a specifikace /
applied technical standards and specifications:
DIN EN 15194
DIN EN 14764
Jízdní kola:
Kola podporovaná elektromotorem, EPAC-jízdní kola/
Cycles – Electric power assisted cycles – EPAC Bicycles
City a trekingová jízdní kola:
Bezpečnostně technické požadavky a zkušební metody /
City and trekking bicycles - Safety requirements and test methods
Zodpovědné osoby za technickou dokumentaci /
persons in charge of technical documentation
Daniel Hopf
Winora – Staiger GmbH
Knut Wohlgemuth
Winora – Staiger GmbH
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld – Germany
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld – Germany
Sennfeld, srpen 2012
Knut Wohlgemuth
Product Manager R&D Technic Ebike
35
WINORA - STAIGER GmbH
Postfach 14 22
97404 Schweinfurt (Germany)
Tel. +49 (0) 9721 - 65 94-0
Fax +49 (0) 9721 - 65 94-45
[email protected]
www.winora.de
JD EUROPE COMPONENTS
Tel. +49 (0) 60 32 - 926 71-30
Fax +49 (0) 60 32 - 926 71-59
[email protected]
m www.tranzx.com
Download

Winora: ComfortLine návod cz 2013