Český institut interních auditorů pořádá ve spolupráci s Corporate Governance Institute
a PricewaterhouseCoopers
KLUBOVÉ ODPOLEDNE
COSO 2013
Aktualizace COSO rámce nabízí nový a čerstvý pohled
na vnitřní kontrolu a zpřehledňuje její požadavky.
Aktualizovaný rámec Vám pomůže nalézt odpovědi na řadu
otázek z oblasti Corporate Governance:
▲ Přistupujete k vnitřnímu řízení Vaší společnosti
systematicky?
▲ Jak přistupovat k reportingu o stavu vnitřního kontrolního
systému?
▲ Jak zajistit, aby Váš plán vnitřního auditu pokrýval všechna
rizika a kontrolní prvky organizace?
▲ Co přináší nový rámec kontrol správním orgánům
společnosti?
▲ Rozšíření na nefinanční reporting a důraz na corporate
governance, podnikatelskou etiku a prevenci podvodů.
Podělíme se s Vámi o praktické příklady a zkušenosti.
Přijďte načerpat inspiraci a nápady, které vám pomohou
ideálně nastavit systém vnitřních kontrol.
TERMÍN
19. června 2014
prezentace
17.00–19.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ
Palác Rytířská (Rytířský sál)
Česká spořitelna, a.s.
Rytířská 29
Praha 1
KONTAKT – REGISTRACE
V případě zájmu
nás prosím kontaktujte na e-mail:
[email protected]
VYSTUPUJÍCÍ
Bohuslav Poduška, ředitel úseku interní audit
Česká spořitelna
Dalibor Schikuta, vedoucí interního auditu
Škoda Auto
Chris Michael Tait, senior manažer, Řízení rizik
PricewaterhouseCoopers
ÚČAST ZDARMA
CERTIFIKOVANÝ
INTERNÍ AUDITOR
KLUBOVÉ
ODPOLEDNE
Download

KLUBOVÉ ODPOLEDNE - corporate governance