Macromelt® Molding –
Progresivní technologie pro elektrotechniku
Zalévání konektorů
Tavná lepidla jsou používána k utěsnění konektoru a mohou
vytvořit i složitý tvar. Odpadá vícedílné těleso konektoru. Jelikož není nutná klasické plastikářská forma, je možné tuto
technologii použít i pro výrobu malých sérií součástí.
Ing. Martin Šolc, CSc.
Nízkotlaké vstřikování lepidel
Kabelové průchodky
Jedna ze silných stránek popsaného procesu spočívá v
tom, že průchodky je možno vytvořit přímo uprostřed vodiče. Odpadá provlékání kabelového svazku, které je časově
náročné a hrozí při něm poškození průchodky. Pomocí zalévání můžeme vytvořit i složitý tvar a zároveň zlepšit estetický vzhled průchodek.
Pro ochranu elektrotechnických a elektronických součástek a sestav před vnějšími vlivy se často používá technologie zalévání. S ohledem na složitý povrch dílů je to často
jediný možný způsob, jak citlivé komponenty chránit před
vlhkostí, vibracemi nebo mechanickým poškozením. Jako
zalévací materiál většinou slouží dvousložkové systémy na
bázi polyuretanu, epoxidu nebo silikonu.
Velice výhodné řešení z hlediska výrobní technologie i vlastní
funkce je zalití dílů do roztaveného termoplastu. Použití běžných technických plastů a klasického vstřikolisu má svá
omezení – vysoké teploty a tlaky poškozují elektronické
součástky, náklady na vysokotlaké ocelové formy prodražují výrobu.
Optimálním kompromisem je technologie nízkotlakého vstřikování tavného lepidla, uvedená na trh firmou Henkel pod
názvem Macromelt® Molding. Po technické stránce je vstřikovací proces s využitím tavených lepidel někde na půli
cesty mezi technologií injekčního vstřikování a technologií
zalévání. Speciální tavné lepidlo je vstřikováno do formy při
teplotě 180°C až 240 °C a tlakem 3 – 40 barů.
Díly vložené do formy jsou v jednom nebo dvou krocích kompletně zality a utěsněny proti vnějším vlivům, přičemž maximální teplota na součástkách je nižší než při procesu pájení. Teplo je rychle odvedeno, což zkracuje výrobní cyklus
na hodnoty 10 – 50 sekund podle velikosti dílu.
Velkým přínosem technologie Macromelt® Molding je to,
že zalévací hmota má dobrou adhezi k zalévaným dílům,
protože zaléváme tavným lepidlem. Při správné konstrukci
je po zalití díl těsný vůči působení kapalin. Produkty na zalévání se vyrábějí v několika stupních tvrdosti, takže je na-
bového nebo pístového čerpadla roztavená hmota dopravována vyhřívanou hadicí do vstřikovací hlavy. Poté je materiál vstřiknut do formy. Většina forem se vyrábí z hliníku
nebo výjimečně z oceli. Hliníková forma je levnější a vyhovuje technologii, jelikož lepidlo není abrazivní. Kterákoliv nástrojařská firma, která umí vyrábět formy pro zpracování plastů dokáže vyrobit i formu pro hmotu Macromelt®.
Při hromadné výrobě dílů doporučujeme chladit formy pomocí vodního okruhu.
příklad možné při výrobě konektoru vytvořit na kabelu integrálně pružnou ochranu proti zlomení vodičů. Přitom produkt
je dostatečně odolný a tak téměř vždy tvoří lepidlo také finální povrch pouzdra.
Hlavní výhody technologie Macromelt® Molding můžeme
shrnout do následujících bodů:
• Nízký tlak a teplota při vstřikování
Další řešení od firmy Henkel
• Krátký pracovní cyklus
Firma Henkel ve svém širokém portfoliu produktů a technologií nabízí také klasické zalévací hmoty na bázi polyuretanů a epoxidů případně UV silikonů. Pro dotěsňování
klasických průchodek kabelů jsou k dispozici kvalitní butylkaučukové hmoty. Celé portfolio chemických výrobků je
podpořeno technickým zázemím zkušených pracovníků,
kteří jsou schopni poskytnout informace potřebné nejen
pro zavedení aplikace, ale i pro její dlouhodobý a spolehlivý provoz.
• Adheze zalévací hmoty k podkladu
• Jednosložkový produkt
• Produkty bez klasifikace nebezpečný
• Možnost probarvení hmoty
• Snížení počtu dílů sestavy
Zalévací hmoty
Pro vstřikování se používají termoplastická tavná lepidla na
bázi polyamidu. Produkty řady Macromelt® OM vynikají nejen po technické stránce, nýbrž také svými ekologickými
vlastnostmi, neboť jsou vyráběny z obnovitelných surovin.
Během aplikace nedochází k chemickým reakcím a nejsou
uvolňována žádná rozpouštědla. Rozsah teplot pro použití
je od -40 do +140°C. Lepidla mají dobrou adhezi k materiálům jako PA, PBT, PVC a podobně. Základní řada produktů se vyrábí v barvách jantarová (čirá) a černá.
Zapouzdřování elektronických součástí
Díky nízkému tlaku během aplikace hmoty se zabrání poškození elektronických součástí a prvků. Zalévací hmota chrání
elektroniku před vnějšími vlivy (vlhkost, mechanické namáhání) a slouží současně jako ochranné pouzdro.
Další možné aplikace leží mimo elektrotechniku. Možnost
levné výroby malých sérií pružných nebo tvrdých plastových
součástek může být výhodná pro řadu oblastí jako např. dárkové předměty, bižuterie, modelářství a další.
Technologické zařízení
Aplikace pro Macromelt Molding
®
Zalévací hmoty společnosti Henkel mají takřka neomezené
aplikační možnosti. Nicméně aplikace je možno rozdělit do
tří hlavních skupin: konektory, průchodky a pouzdra.
8
Zařízení se skládá ze vstřikovací jednotky a z formy. Nejjednodušší vstřikovací jednotku může tvořit vhodná ruční
pistole na granulované tavné lepidlo. Lepidlo je roztaveno
v nádrži předehřívače. U větších zařízení je za pomoci zu9
Download

Macromelt® Molding – Progresivní technologie pro elektrotechniku