NO
OV
N
VIIN
NK
KA
A
ELEVEX
VÝBUCHOVÁ OCHRANA KOREČKOVÝCH ELEVÁTORŮ
požární a výbuchová ochrana
Efektivní řešení ochrany vertikální dopravy
sypkých materiálů proti výbuchu.
www.rsbp.cz
Korečkové elevátory jsou mechanické dopravníky určené k dopravě sypkých materiálů nejrůznějších
druhů ve vertikálním nebo strmém směru. V průmyslu se běžně instalují a používají korečkové
elevátory o výšce mezi 6 až 60 metry a většinou prochází několika podlažími průmyslových budov.
Riziko:
Vzhledem k samotnému principu dopravy materiálu v korečkovém elevátoru existují neodmyslitelně faktory, jejichž
důsledkem může nastat exploze v elevátoru. Během plnění, přepravy a vyprazdňování sypkého materiálu v elevátoru
může prach vytvořit oblak s výbušnou koncentrací, který se rozptýlí do celého prostoru elevátoru, a je-li přítomen zdroj
iniciace dojde k výbuchu. Nejčastější zdroje iniciace v korečkovém elevátoru jsou například: jiskry způsobené
vychýlením tažného orgánu z osy, jiskry z pohonu elevátoru, horký povrch způsoben třením, žhavé částečky vnesené s
dopravovaným materiálem, tření ložiska, atd.
V případě výbuchu uvnitř elevátoru existuje veliké riziko nejen zničení celé výrobní technologie, ale hlavně riziko zranění
nebo úmrtí pracovníků. V případě destrukce nechráněného zařízení pak čelí provozovatel nejen neuvěřitelně vysokým
nákladům spojeným s pořízením nového korečkového elevátoru a obnovení chodu výroby, ale i vysokým časovým
prostojům vyplývajícím z této výměny nebo obnovy technologie.
Seznam faktorů, které mohou způsobit výbuch v korečkovém elevátoru nebo podobném vertikálním přepravním
systému je dlouhý a předpoklad, že opravdu dojde k výbuchu během provozu je velice vysoká.
Řešení: ELEVEX systém
Bezpečným způsobem, jak ochránit korečkový elevátor proti následkům výbuchu je použití kompaktního,
propracovaného, vysoce účinného a otestovaného ochranného systému ELEVEX.
VÝHODY
»
»
»
»
»
»
Vysoká účinnost systému
Vhodné také i pro vysoké elevátory
Odzkoušený a certifikovaný ochranný systém
Vysoká kvalita komponent
Jednoduchá instalace i na již stávající technologie
Maximální ochrana s minimálními náklady
Komponenty ELEVEX
Uvolnění výbuchu v kombinaci s potlačením výbuchu
4
1 - Detektor výbuchu
1
2 - Bariéry zabraňující přenosu výbuchu na vstupu do
korečkového elevátoru a výstupu do připojených technologií
a zařízení.
3 - Potlačení výbuchu na patě elevátoru
4
2
4
4 - Odlehčení výbuchu je nejčastějším a nejrozšířenějším
způsobem ochrany proti výbuchu u korečkových elevátorů.
Při odlehčení je očekáváno, že se plamenná a tlaková vlna uvolní
skrz odlehčovací plochu do bezpečného prostoru.
Pro odlehčení jsou použity speciálně vyvinuté membrány nebo
bezplamenné zařízení.
1
3
2
VÝHODY
»
»
»
»
efektivní řešení, nízké náklady a jednoduchá instalace
volitelné senzory otevření membrán a teplotní izolace
extrémně rychlé snížení účinků výbuchu
vhodné pro elevátory umístěné uvnitř i vně budovy
Potlačení výbuchu
1 - Detektor výbuchu
2 - Bariéry zabraňující přenosu výbuchu na vstupu do
korečkového elevátoru a výstupu do připojených technologií a zařízení.
1
3 - Potlačení výbuchu na hlavě a patě elevátoru
Systém ELEVEX redukuje výbuchový tlak na extrémně nízkou hodnotu, což
znamená že dokonce i existující a používané technologie v případě exploze
bezpečně ochrání zcela bez destrukčních následků.
3
2
Potlačení výbuchu je bezpečný a vhodný způsob ochrany elevátorů, které jsou
umístěny uvnitř budovy (tzv. indoor instalace). Tento způsob ochrany
poskytuje další výhody oproti ostatním řešením.
3
VÝHODY
»
»
»
»
extrémně rychlé snížení účinků výbuchu
efektivní redukce tlaku, okamžité uhašení plamene
eliminace uvolnění škodlivin do prostoru vně elevátoru
monitoring tlaku
1
2
Ačkoliv se použitím systému nedá předcházet vzniku výbuchu v elevátoru, je možné důsledky
této exploze snížit na úplné minimum. Společnost RSBP je připravena nabídnout své služby
v oblasti kompletního řešení ochrany elevátorů a tím eliminovat následky výbuchu.
Příklady aplikací
e-mail: [email protected]
tel.: +420 596 252 170
fax: +420 596 252 186
www.rsbp.cz
1/11/2012
RSBP spol. s r. o.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava
Česká republika
Download

CZ korečkové elevátory 31.10.2012.cdr