Download

Ruské úřady udělily certifikát lokomotivě podle projektu CZ LOKO