Použití:
Chemipro OXI je určen pro čištění a dezinfekci zejména všech pivovarnických zařízení v účinné a šetrné formě k
životnímu prostředí.
Popis:
Chemipro OXI je dodáván jako krystalická, ve vodě rozpustná látka. Je to sloučenina uhličitanu sodného a
peroxidu vodíku. Ve vodě se rychle rozpouští a dochází k uvolnění kyslíku. Má schopnost čistit a bělit.
Způsoby použití:
Chemipro OXI čistí a dezinfikuje pomocí aktivního kyslíku. Dávkuje se rozmícháním 4 g do 1 litru vody.
Dezinfikované předměty namočte na 4 - 5 minut a nechte okapat do sucha. Nemusí se oplachovat vodou!
Chemipro OXI je také velmi účinný čistič kuchyňských zařízení, jako jsou fritézy, pekáče atd. Pro tento účel by
měla být kontaktní doba zvýšena na několik hodin.
Skladování a manipulace:
Skladujte v chladu a temnu.
Bezpečnost:
Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. Zajistěte dostatečné větrání. Nepolykejte. Vyvarujte se
vdechování par, mlhy nebo prachu. Zabraňte kontaktu s hořlavými nebo organickými materiály. Po manipulaci
důkladně omyjte pokožku, která přišla do kontaktu s Chemipro OXI.
Download

Použití: Chemipro OXI je určen pro čištění a dezinfekci