Východoevropské vzdělávací a
kulturní centrum, o. p. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s.
Sokolská 283, 747 92 Háj ve Slezsku
[email protected] / www.eeecc.org / tel.: +420 603 878 744
IČ: 286 56 636 / Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl O vložka 305.
Statutární orgány
(k 31. 12. 2011)
Správní rada
Předseda: Mgr. Jiří Binder
Členové: Jozef Oriško, Ing. Robert Šamárek
Ředitel
Mgr. Josef Oriško
Dozorčí rada
Předseda: Ing. Jakub Kokeš
Členové: Bc. Roman Konečný, Mgr. Vladimír Strakoš
2
EEECC tým
(k 31. 12. 2011)
Ředitel
Mgr.
Josef
Oriško
(není
vůči
EEECC
v
zaměstnaneckém
poměru)
–
specializace:etnologie; praxe: mírové mise, obchodní činnost, pedagogická
činnost
Zaměstnanci
Mgr. Světlana Orišková – specializace: ekonomie, právo v turistickém ruchu;
praxe:
konzulární
administrativa,
hotelová
administrativa,
administrativa
EEECC
Externí spolupracovníci
Ing. Miroslav Krčmář – specializace: technické obory; praxe: technická
podpora, logistika, služba v armádě, mírové mise, pedagogická činnost
Mgr. Markéta Černoušková – specializace: žurnalistika, politologie; praxe:
žurnalistika, mírové mise
Mgr. Veronika Kapustová – specializace: umělecko-technické obory; praxe:
mírové mise
Potenciální externí spolupracovníci a občasní spolupracovníci
Adrian Portmann, Ph.D. – specializace: historie; praxe: pedagogická a vědecká
činnost, nezisková činnost
Mgr. Viktor Zamiatin – specializace: žurnalistika, politologie; praxe: analytická
žurnalistika
Dorin Lozovanu, Ph.D. – specializace: etnologie; praxe: pedagogická a vědecká
činnost, nezisková činnost
3
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. – specializace: historie; praxe: pedagogická
a vědecká činnost, žurnalistika, nezisková činnost
PhDr.
Tomáš
Šmíd,
Ph.D.
–
specializace:
historie,
politologie;
praxe:
pedagogická a vědecká činnost, mírové mise, nezisková činnost
Mgr. Pavel Skácel – specializace: vojenství, přírodověda; praxe: služba
v armádě, mírové mise, pedagogická činnost, nezisková činnost
4
Významné události a aktivity EEECC
Únor
Ve dnech 7. – 15. února proběhla přípravná mise pro Terénní exkurzi
Moldova 2011. Mise se ujal Josef Oriško a jeho moldavský kolega Ghennadiy
Tatarly.
Březen
Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. (dále EEECC) bylo
založeno sepsáním Zakládací listiny o založení obecně prospěšné
společnosti formou notářského zápisu notářkou Mgr. Kamilou Mirafuentes
v Novém Jičíně dne 4. března 2011.
Duben
Dne 9. dubna proběhla v hotelu Tálský Mlýn ve Žďáru nad Sázavou valná
hromada EEECC. Předmětem jednání byla volba předsedy správní rady (dále
SR) a volba předsedy kontrolní rady (dále KR). Předsedou SR byl zvolen Jiří
Binder a předsedou KR Jakub Kokeš. Dále se projednávaly tyto záležitosti:
program EEECC na rok 2011, financování, vnější vztahy a propagace. Valné
hromady
se
kromě
členů
SR,
KR
a
ředitele
zúčastnil
také
externí
spolupracovník Miroslav Krčmář a potenciální externí spolupracovník Adrian
Portmann. Po oficiální části následovala neformální večeře.
●●●
Dne 29. dubna bylo EEECC zapsáno do rejstříku obecně prospěšných
společností vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložce 305.
Tento den je dnem vzniku EEECC.
5
Květen
Ve dnech 29. dubna – 6. května proběhla přípravná mise pro Terénní
exkurzi Kosovo 2011. Mise se ujal J. Oriško.
Červen
Ve dnech 3. – 12. června proběhl Kurz mírotvorné antropologie Ukrajina
2012. Kurzu se zúčastnili studenti ze Slovinska, Chorvatska, Francie, Itálie a
Česka a lektoři J. Oriško, M. Krčmář a hostující lektoři B. Kravanja a V.
Zamiatin. Jednalo se o pilotní kurz tohoto typu, což bylo patrné na ne zcela
ideálním průběhu akce. Výsledkem bylo nakonec jak zdárné ukončení kurzu,
tak cenné poučení pro budoucí aktivity (viz Program a plánování).
Červenec
Ve dnech 9. – 10. července proběhlo Přípravné setkání před TE Moldova
2011. Skupina čtyř studentů se pod vedením J. Oriška podrobila v divočině
Oderských vrchů zatěžkávací zkoušce před odjezdem na exkurzi.
●●●
Ve dnech 23. – 24. července proběhlo Pracovní soustředění Libavá
2011/léto. V lůně Oderských vrchů v letním hotelu-autokempu se sešli J.
Oriško, novinář Roman Konečný a grafik Štěpán Žampach, aby v tomto
klidném prostředí vymysleli grafickou a propagační koncepci pro EEECC. Akce
byla plodná.
Srpen
Ve dnech 1. – 12. srpna proběhla Terénní exkurze Moldova 2011. Skupina
čtyř studentů Masarykovy univerzity v Brně a dvou lektorů J. Oriška a M.
Krčmáře se vydala na dvanáctidenní pracovně-studijní pouť do míst známějších
i méně než známých. Zpráva o této akci je k dispozici na www.eeecc.org.
6
Září
Ve dnech 3. – 5. září se J. Oriško zúčastnil za administrativní podpory
vedoucího Informačního centra OSN v Praze Michala Broži konference The 64th
Annual
United
Nations
Department
of
Public
Information/Non-
Governmental Organizations Conference v německém Bonnu. Účast
EEECC na této akci přinesla tyto plody:
1. seznámení se blíže s agendou UN DPI;
2. navázání důležitých kontaktů;
3. propagace EEECC;
4. vznik a rozpracování myšlenky dialogu Východ-Jih vedoucí k realizaci
prvního kurzu mírotvorné antropologie v Senegalu v prosinci 2011 (viz
níže).
●●●
Ve dnech 7. - 18. září proběhla Terénní exkurze Kosovo 2011. Skupina šesti
studentů Masarykovy univerzity v Brně a Vysoké školy mezinárodních a
veřejných vztahů v Praze a lektora J. Oriška se vydala na dvanáctidenní
pracovně-studijní balkánskou odyseu. Zpráva o této akci je k dispozici na
www.eeecc.org.
Říjen
Dne 2. října proběhla pod taktovkou občanského sdružení Nesehnutí v sále
brněnské kavárny Trojka veřejná přednáška a debata na téma Kosovo.
Přednášku a debatu vedl za EEECC J. Oriško. Téma kosovského konfliktu je
hojně popularizované, avšak ne vždy zcela správným způsobem. J. Oriško se
zhostil úkolu správně analyzovat a vysvětlit problém kosovského gordického
uzlu.
●●●
Dne 4. října se ve Staré Boleslavi ve školícím středisku Houšťka představilo
EEECC studentům Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
7
v Praze, která byla organizátorem této akce. EEECC prezentovali J. Oriško a
M. Černoušková.
●●●
Dne 19. října se na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
představilo EEECC zdejším studentům. Organizátorem akce bylo Centrum
pro bezpečnostní a strategická studia, o. s. EEECC prezentovali J. Oriško, M.
Krčmář a M. Černoušková.
Listopad
Dne 10. listopadu se na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně představilo EEECC zdejším studentům. Organizátorem akce bylo Be
International, o. s. EEECC prezentoval J. Oriško.
●●●
Ve dnech 12. – 13. listopadu proběhlo Pracovní soustředění Libavá
2011/podzim. V lůně Oderských vrchů v letním hotelu-autokempu se sešli J.
Oriško, lektorka M. Černoušková a grafik Š. Žampach, aby se v tomto klidném
prostředí
věnovali
přípravám
spuštění
oficiálních
webových
stránek
www.eeecc.org. Akce byla plodná.
●●●
Dne 22. listopadu proběhla v Brně v restauraci V Lužánkách debata nazvaná
Jak se dělá mír zaměřená na pracovní princip EEECC – tzv. mírotvornou
antropologii. Debatu vedl J. Oriško.
Prosinec
Ve dnech 4. – 11. prosince proběhl Kurz mírotvorné antropologie Senegal
2011. Kurzu se zúčastnili diplomaté, vysokoškolští a středoškolští pedagogové
a jiní zaměstnanci státního sektoru. Domácím koordinátorem byla dakarská
partnerská organizace GATEWAY v čele s M. Kabou. Kurz vedli J. Oriško a M.
Černoušková. Akce byla vysoce hodnocena jak účastníky ze Senegalu, Guiney,
Toga a Nigeru, tak místními koordinátory. EEECC a partnerská dakarská
organizace ASPROCIDE podepsaly protokol o vzájemné spolupráci a založení
8
Mírového centra pro západní Afriku (CAEDHP) s cílem organizování podobných
kurzů v postkonfliktních oblastech západní Afriky.
●●●
Dne 13. prosince se zástupci EEECC J. Oriško a M. Černoušková zúčastnili
diskuze na téma rozvojové pomoci Africe, kterou v Evropském domě
v Praze organizovala Rada pro mezinárodní vztahy. J. Oriško a M. Černoušková
podali stručnou zprávu o Kurzu mírotvorné antropologie Senegal 2011 a
otevřeli krátkou debatu na téma „chybné kroky mezinárodního společenství při
rozvojové pomoci“.
●●●
Koncem
roku
byly
spuštěny
oficiální
www.eeecc.org.
9
webové
stránky
EEECC
Program a plánování
Po úspěšné realizaci všech čtyř základních typů akcí EEECC – Kurzu mírotvorné
antropologie Ukrajina 2011, Terénní exkurze Moldova 2011, Terénní exkurze
Kosovo 2011 a Kurzu mírotvorné antropologie Senegal 2011 došel tým EEECC
po několika poradách a konzultacích s partnerskými organizacemi k těmto
závěrům:
1. EEECC bude pokračovat ve své činnosti z těchto důvodů:

Vzdělávací
a
umělecké
aktivity
přispívají
k udržování
míru
v postkonfliktních i mírových zónách.

Členové týmu EEECC našli sebeuplatnění v oboru.

EEECC bylo v roce 2011 finančně nezávislé zhruba ze 60%, což je sice
výsledek v praxi nedostatečný, ale v neziskové branži nadprůměrný, a
motivující pro získání úplné finanční nezávislosti.
2. EEECC bude i nadále působit ve třech směrech odborných –
vzdělávání, umění a dialog a ve třech směrech geografických –
jihovýchodní Evropa, východní Evropa a západní Afrika.
3. EEECC bude zdokonalovat stávající a odzkoušené kurzy a exkurze.
Zároveň nabídne nové produkty – Terénní exkurzi Kavkaz, Terénní
exkurzi Bosna a Hercegovina, Terénní exkurzi Albánie, Kurz mírotvorné
antropologie
Moldavsko
a
Kurz
mírotvorné
antropologie
Slovensko/Slovinsko.
4. EEECC dále rozpracuje program Trialog Východ-Západ-Jih a pokusí
se uskutečnit druhý Kurz mírotvorné antropologie Senegal 2012,
tentokrát za účasti jak senegalských, tak českých studentů.
5. EEECC bude i nadále organizovat ostatní dosavadní typy akcí
(odborné přednášky, debaty, přípravná setkání, prezentace EEECC,
pracovní soustředění).
10
6. EEECC
bude
podle
potřeby
organizovat
i
ostatní
dosud
nerealizované typy akcí (kurzy přípravy personálu do mírových misí,
vlastivědné výlety, plenéry, umělecké dílny, konference).
7. EEECC bude jednat s Českou rozvojovou agenturou o poskytnutí
dotace. Záměrem EEECC je prostřednictvím získané dotace částečně
pokrývat zájemcům náklady spojené s účastí na pořádaných vzdělávacích
akcích. Tímto krokem je EEECC schopno zajistit rovné příležitosti pro
všechny zájemce a stabilizovat rozvoj vzdělávání v této branži.
8. EEECC se od svého založení snaží o profesionální a férový přístup jak
k účastníkům jednotlivých akcí, tak o dobré vztahy ve vlastních řadách.
EEECC si rovněž váží a v budoucnu ocení podobný přístup také ze
strany účastníků jednotlivých akcí. Pro zdravý běh organizace je proto
potřeba udržovat:

zodpovědný a důsledný přístup členů týmu EEECC k práci;

kamarádského a pracovního ducha v týmu EEECC;

„pravidla hry“ během akcí EEECC ze strany jejich účastníků
11
Financování
V prvním roce existence (2011) dosáhly příjmy EEECC 152 520 Kč a výdaje
225 357 Kč. Ztráta -72 837 byla uhrazena ze soukromých zdrojů. Pro
hospodaření s nulovou ztrátou nebo s mírným ziskem a při možnosti zaplatit
lektory je v příštím roce (2012) potřeba zvýšit počet terénních vzdělávacích
akcí (terénních exkurzí a kurzů) na trojnásobek (minimálně 9 akcí). EEECC je
schopno při současném plném vytížení uspořádat 10 akcí ročně.
Příjmy, výdaje a rozdíl
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
Kč
1
2
-50 000,00
-100 000,00
-150 000,00
-200 000,00
-250 000,00
12
3
Vnější vztahy
EEECC navázalo v roce 2011 bližší spolupráci s těmito právními subjekty:

Univerza v Ljubljani

Masarykova univerzita v Brně

Be International, o. s. (Brno)

Univerzita obrany v Brně

Association of Geography and Ethnology EGEA Moldova

University of the Academy of Science of Moldova

Centrum pro bezpečnostní a strategická studia, o. s. (Brno)

GATEWAY (Dakar)

L’Association Sénégalaise pour la Promotion de la Citoyenneté et de
Développement ASPROCIDE (Dakar)

Moderní
dějiny
a
multikulturní
společnost
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Slezská univerzita v Opavě
13
při
Historickém
ústavu
Média a propagace
Mírotvorný charakter činnosti EEECC je jasný a čitelný. Pracovní princip EEECC
v podobě tzv. mírotvorné antropologie je však dosti nový a neznámý
fenomén, který není vždy snadné precizně představit veřejnosti. EEECC se
zaměřuje na tyto formy prezentace své činnosti:

prezentace EEECC na univerzitní půdě

prezentace EEECC na půdě ostatních institucí

prezentace EEECC prostřednictvím webových stránek

prezentace EEECC prostřednictvím facebooku

prezentace EEECC prostřednictvím neplacené reklamy (plakáty, letáky,
reklamní předměty)
14
Obsah
Základní údaje
2
EEECC tým
3
Významné události a aktivity EEECC
5
Program a plánování
10
Financování
12
Vnější vztahy
13
Média a propagace
14
15
Download

Výroční zpráva 2011