Faktura
DKV
S řadou
inteligen
tních
funkcí
Faktura DKV.
Praktická. Funkční.
Optimalizovaná pro zákazníky.
Velké výhody faktury DKV
» Přehledné třídění faktur
» Mnoho podrobných informací
» Maximální bezpečnost díky nejnovější ochraně
proti kopírování
» Rychlejší zasílání faktur podle aktuální potřeby
» Větší užitek pro zákazníky díky reportům vozového parku
» Praktické propojení faktur s DKV MAPS pomocí
odkazů
0060.0416 / 10.14 / CZ
Faktura DKV*:
Komfortní struktura
Odkaz na PDF*:
Interaktivní možnosti kontroly
» Praktický vzhled
» V souladu se zákony podle daňového práva
» Více podrobných informací
» Inteligentní analytická a
kontrolní funkce
» Propojení s DKV MAPS
Kopie faktury*:
Na přání pro váš archivační systém
Report vozového parku*:
Zcela individuální rozpis nákladů
» Druhopis s perforovanými otvory
» V souladu se zákony podle daňového práva
» Zaslání poštou
»
»
»
Možnosti třídění podle potřeby
Rozpis nákladů podle vozidel, zemí
a servisních služeb
Komfortní členění
Faktura na vyžádání*:
Zaslání faktury až 5 příjemcům
Bezpapírová fakturace
» Zasílání faktur podle potřeby
» Na přání rozeslání dle rozdělovníku
» Až na 5 e-mailových adres
» Ekologické, rychlejší zasílání
» Jednotná v celé Evropě
» Maximální zabezpečení dat
Přejeme Vám šťastnou cestu. Po celé Evropě. Váš DKV Euro Service!
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com
*na přání jako doplňková možnost
Funkce, součásti a služby
Kompletní přehled – s podrobnými náklady v jednotlivých zemích
1. Sestava faktury
Přehledná a přesná do posledního centu: Sestava faktury Vám přehledně ukazuje, jaké náklady v
jaké zemi vznikly. To zaručuje rychlý přehled struktury nákladů. Vrácení daně je navíc přehledně
vykázáno pro příslušnou zemi.
1
Customer address:
Max Mustermann AG
Musterstraße 34a
40882 Musterhausen
Součásti faktury pro
příslušné země
»Aktuální přepočet částek za
DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: http://www.dkv-euroservice.com
Customer number:
Customer VAT No.:
Document number:
Document date:
Your DKV contact:
Jan Muster
Tel.: 02102-5518-0
Fax: 02102-5518-330
Email: [email protected]
služby v příslušných zemích na
platební měnu.
Šetří Váš čas a umožňuje přímé
porovnání služeb v jednotlivých
zemích
000812345
DE123456789
01/123456789/000
15.01.2015
2
summary
Vrácení daně pro
příslušnou zemi v
platební měně
»Jasný a přehledný seznam
Not valid for tax purposes – no input tax deduction possible (VAT)
1
Page: 1/1
Service country
Germany
Belgium
France
Odkazy na
praktické
stránky
2
Local
currency
Invoice
01/123456789/001
EUR
Invoice
01/123456789/002
EUR
56,00
56,00
Invoice
01/123456789/005
EUR
2.706,32
2.706,32
16.402,12
Total
in currency to pay
inc. VAT
Reverse Charge
01/123456789/006
EUR
32,00
32,00
Invoice
01/123456789/007
EUR
11.701,40
11.701,40
Luxembourg
Statement of Account
01/123456789/008
EUR
72,00
72,00
Romania
Invoice
01/123456789/009
RON
6.114,90
1.422,23
Switzerland
Invoice
01/123456789/010
CHF
317,65
263,11
Czech Republic
Invoice
01/123456789/011
CZK
186.506,98
7.547,82
Czech Republic
Statement of Account
01/123456789/012
CZK
6.525,19
264,11
»
Total:
Refund in currency to pay
16.402,12
Luxembourg
France
3
Total
in local currency
inc. VAT
1
Invoice number
EUR
EUR
– 380,29
Summary GB 01.2015
EUR
EUR
– 1.720,59
EUR
– 218,45
EUR
EUR
EUR
– 1.660,70
EUR
EUR
40.467,11*
EUR
Type
period
DKV Netinvoicing
direct
Refund
– 3.980,04
EUR
DKV Netinvoicing
direct
Refund Third Party
– 4.437,03
EUR
– 13.161,73
EUR
DKV normal Refund
Refund
»
Total payable:
18.888,31*
» Payment is due: 14 days after document date. Payable by: Thursday, 29.01.2015
Please quote your customer number and the invoice number whenever you make a payment.
Bank:
Bic:
Cont:
3
Vracení daně pro každý
produkt
»Přehledný seznam vrácení
daně pro příslušný druh
produktu
Total
DKV VAT no.: DE119375450
4
vrácení daně pro příslušnou
zemi
Commerzbank AG Wuppertal
33040310
827038100
DKV Euro Service GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 |
General Partner Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Domicile Ratingen | Register Court of Düsseldorf HRB 1703 | Management Board: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com
4
EUR
Lhůta a datum
splatnosti
»Vedle lhůty splatnosti je také
uvedeno konkrétní datum
splatnosti.
Finanční účtárna tak může
přímo zaevidovat, kdy je
faktura splatná
Optimalizovaná do posledního detailu
2. Faktura pro příslušné země / část 1
Struktura, vzhled a funkce jsou koncipovány pro jednoduché, efektivní a moderní účetnictví.
Veškeré položky mají inteligentní a jasnou strukturu. Pro přímou analýzu můžete důležité
položky na přání nechat opatřit interaktivními funkcemi:
odkaz z faktury pro příslušné země na DKV MAPS!
Interakt
ivně:
odkaz na
DKV MA
PS
E-Invoice
For services and deliveries in
Germany
1
VAT (%):
19,00
Currency:
EUR
Date of
delivery
Name
2
Service Station
Location
Number
3
Transaction
number
4
Time
5
Mileage
Product
6
PC Unit
Quantity
Customer data:
Max Mustermann AG
Musterstr. 34a
40882 Musterhausen
Germany
Price/Unit
inc. VAT
7
Value ex. VAT
ex. VAT
Customer number:
Customer VAT reg. no.:
Invoice number:
Invoice date:
000812345
DE123456789
01/123456789/001
15.01.2015
Page:
1/5
Discount
ex. VAT
8
Service Fee
ex. VAT
Total
ex. VAT
VAT
9
Total
inc. VAT
10
Vehicle: D-KV 745; Card No: 704310.123456.9123
07.01.2015
DKV
Ratingen
0000001
6403
06.32
53.458
Truck Diesel
0028 Ltr
100,07 1,3990
1,1757
117,65
– 1,30
0,98
117,33
22,29
139,62
10.01.2015
DKV
Ratingen
0000001
8353
05.01
52.847
Truck Diesel
0028 Ltr
200,28 1,3790
1,1588
232,09
– 5,85
1,93
228,17
43,35
271,52
349,74
– 7,15
2,91
345,50
65,64
411,14
»
Total:
300,35
Vehicle: D-KV 123; Card No: 704310.123456.7890
04.01.2015
Total
Wolfsburg
0003210
8533
06.32
45,123
Diesel
0009 Ltr
150,01 1,4290
1,2008
180,13
– 1,95
1,50
179,68
34,14
213,82
08.01.2015
Esso
Osnabrück
0004585
3358
17,28
46.563
Truck Diesel
0028 Ltr
200,05 1,4390
1,2092
241,91
– 5,84
2,02
238,09
45,23
283,32
10.01.2015
Total
Bruchsal
0004016
8353
05.01
52.847
Truck Diesel
0028 Ltr
200,28 1,3790
1,1588
232,09
– 5,85
1,93
228,17
43,35
271,52
12.01.2015
Aral
06.32
100,07 1,3990
1,1757
14.01.2015
Hamm
0070163
6403
Hamm
0003210
2586
»
53.458
Truck Diesel
0028 Ltr
Parking service
0088
Total:
117,65
– 1,30
0,98
0,34
7,90
1,50
9,40
– 14,94
6,77
771,17
146,51
917,68
7,56
650,41
779,34
117,33
22,29
139,62
Vehicle: D-KV 234; Card No: 704310.123456.8912
02.01.2015
1
0028 Ltr
200,05 1,4390
1,2092
241,91
– 5,84
2,02
238,09
46,47
284,56
05.01.2015
Esso
Osnabrück
0004585
9856
17,28
45.563
Truck Diesel
0028 Ltr
200,28 1,3790
1,1588
232,09
– 5,85
1,93
228,17
44,72
272,89
08.01.2015
Esso
Total
Osnabrück
Wolfsburg
0004585
0003210
7854
6589
17,28
06.32
45,563
Ad Blue (bulk)
0016 Ltr
38,50 0,5290
0,4447
17,12
0,14
17,26
3,28
20,54
12.01.2015
Total
Wolfsburg
0003210
2586
Lubricants
0096
33,61
0,84
34,45
6,55
41,00
517,97
101,02
618,99
2
»
45,123
Truck Diesel
3
Total:
483,38
524,73
– 11,69
4
4,93
Vehicle: D-KV 963; Card No: 704310.123456.8964
05.01.2015
Total
Wolfsburg
0003210
8521
Sazba DPH / měna:
»Daň z přidané hodnoty a měna
10.01.2015
Esso
Osnabrück
0004585
1258
12.01.2013
Esso
Osnabrück
0004585
8523
»
E-Invoice / GB 01.2015
příslušné
země
poskytnuVehicle: D-KV
345; Cardpro
No: 704310.123456.9123
Osnabrück
0004585 3966
tou09.01.2015
službu Esso
(třídění
faktury
13.01.2015 Esso
Osnabrück
0004585 5966
podle
sazeb DPH)
»
06.32
45,123
Diesel
Zákaznické údaje
»Přehled všech detailů
0009 Ltr
17,28
45.563
Diesel
0009 Ltr
17,28
45,563
Ad Blue (bulk)
0016 Ltr
Total:
12,00
686,70 1,4560
826,31
– 96,14
1,1950
845,37
– 99,04
56,61 0,5299
0,4453
25,21
1.450,71
zákazníka a čísel faktur
06,33
1,2033
770,40 1,4460
Datum dodání
»Datum poskytnutí plnění. Kromě
105.023
Diesel
0009 Ltr
106.203
Diesel
0009 Ltr
Total:
1.747,30
– 195,18
toho slouží jako rozhodný den
744,33 1,4460
1,1950
889,50 – 104,21
pro
přepočty měny
745,38 1,4460
1.489,71
1,950
890,76
– 104,35
2.671,16
– 208,56
10,00
740,17
145,07
885,24
10,23
756,56
148,29
904,85
0,21
25,42
4,83
30,25
21,70
1.573,82
308,01
1.881,83
Servisní stanice
»Čísla servisních stanic, názvy
značek a údaje o místu
796,05
156,03
952,08
představují
efektivní
10,78
797,19
156,25
953,44
43,81
kontrolní
funkci
2.506,41
485,78
2.992,19
10,76
Transfer:
7.424,46
DKV Euro Service GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 |
General Partner Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Domicile Ratingen | Register Court of Düsseldorf HRB 1703 | Management Board: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl
5
Číslo transakce
»Zpravidla dodací list nebo číslo
pokladního paragonu
dodavatele. Větší transparentnost díky možnosti
porovnání faktury s
dokladem o tankování
9
Slevy / servisní poplatky
»Seznam případných slev a
poplatků za služby v příslušné
tuzemské měně
6
7
Přesný čas a počet
ujetých kilometrů
»Pro přesnou kontrolu při
Název výrobku / kód
výrobku
»Popis služby. která byla využita
případných nejasnostech
na příslušném servisním místě.
Pro přesné přiřazení k
nákladovým střediskům a
vypracování potřebných
analýz vozového parku
10
Celková hodnota včetně
DPH
»Rychlý přehled jednotlivých
fakturovaných částek. Liší-li se
měna země, kde byla služba
využita, od Vaší platební měny,
bude celková hodnota včetně
DPH rovněž přepočtena na
aktuální platební měnu
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com
8
Cena za jednotku a
referenční hodnota
»Zpravidla ve vztahu k ceně
servisního partnera, který je
také uveden na dodacím listu
Optimalizovaná do posledního detailu
2. Faktura pro příslušné země / část 2
E-Invoice
For services and deliveries in
Germany
Obzvláště
přehledná pro Vaše účetnictví je statistika DPH ve faktuře DKV pro příslušnou
zemi. Můžete rychle evidovat a zpětně sledovat seznam daňových sazeb a příslušné
platební měny.
Customer data:
VAT (%):
19,00
Currency:
EUR
Date of
delivery
Name
Max Mustermann AG
Musterstr. 34a
40882 Musterhausen
Germany
Service Station
Location
Number
Transaction
number
Time
Mileage
Product
PC Unit
Quantity
Price/Unit
inc. VAT
Value ex. VAT
ex. VAT
Customer number:
Customer VAT reg. no.:
Invoice number:
Invoice date:
000812345
DE123456789
01/123456789/001
15.01.2015
Page:
1/5
Discount
ex. VAT
Service Fee
ex. VAT
Total
ex. VAT
VAT
Total
inc. VAT
Vehicle: D-KV 745; Card No: 704310.123456.9123
07.01.2015
DKV
Ratingen
0000001
6403
06.32
10.01.2015
DKV
Ratingen
0000001
8353
05.01
»
53.458
Truck Diesel
0028 Ltr
52.847
Truck Diesel
0028 Ltr
Total:
100,07 1,3990
1,1757
200,28 1,3790
1,1588
117,65
300,35
– 1,30
0,98
117,33
22,29
139,62
232,09
– 5,85
1,93
228,17
43,35
271,52
349,74
– 7,15
2,91
345,50
65,64
411,14
Vehicle: D-KV 123; Card No: 704310.123456.7890
04.01.2015
Total
Wolfsburg
0003210
8533
06.32
45,123
Diesel
0009 Ltr
150,01 1,4290
1,2008
180,13
– 1,95
1,50
179,68
34,14
213,82
08.01.2015
Esso
Osnabrück
0004585
3358
17,28
46.563
Truck Diesel
0028 Ltr
200,05 1,4390
1,2092
241,91
– 5,84
2,02
238,09
45,23
283,32
10.01.2015
Total
12.01.2015
Aral
14.01.2015
11
8353
05.01
52.847
Hamm
0070163
6403
06.32
53.458
Hamm
Bruchsal
0003210
0004016
2586
»
0028 Ltr
200,28 1,3790
1,1588
232,09
– 5,85
Truck Diesel
0028 Ltr
100,07 1,3990
1,1757
117,65
– 1,30
Parking service
Truck Diesel
0088
7,56
Total:
650,41
779,34
0028 Ltr
200,05 1,4390
1,2092
241,91
– 5,84
05.01.2015
Esso
Osnabrück
0004585
9856
17,28
45.563
Truck Diesel
0028 Ltr
200,28 1,3790
1,1588
232,09
– 5,85
08.01.2015
Esso
Total
Osnabrück
Wolfsburg
0004585
7854
17,28
45,563
Ad Blue (bulk)
0016 Ltr
38,50 0,5290
0,4447
17,12
12.01.2015
Total
Wolfsburg
0003210
6589
0003210
2586
Lubricants
0096
E-Invoice
»
06.32
45,123
33,61
Total:
For services and deliveries in
Germany
Truck Diesel
483,38
524,73
43,35
271,52
22,29
139,62
7,90
1,50
9,40
6,77
771,17
146,51
917,68
05.01.2015
Total
Wolfsburg
0003210
8521
06.32
45,123
Diesel
0009 Ltr
686,70 1,4560
1,2033
10.01.2015
Esso
Osnabrück
0004585
1258
17,28
45.563
Diesel
0009 Ltr
770,40 1,4460
1,1950
12.01.2013
Esso
Osnabrück
VAT:
0004585 8523
0%
17,28
45,563
Ad Blue (bulk)
0016 Ltr
56,61 0,5299
0,4453
»
Currency:
– 11,69
2,02
238,09
46,47
284,56
1,93
228,17
44,72
272,89
0,14
17,26
3,28
20,54
0,84
34,45
6,55
41,00
4,93
517,97
101,02
618,99
Customer data:
Vehicle: D-KV 963; Card No: 704310.123456.8964
E-Invoice / GB 01.2015
228,17
117,33
Vehicle: D-KV 234; Card No: 704310.123456.8912
02.01.2015
12
– 14,94
1,93
0,98
0,34
Total:
826,31
– 96,14
Max Mustermann
AG 10,00
845,37
– 99,04
10,23
Musterstr.
34a
40882 Musterhausen
25,21
0,21
Germany
1.747,30 – 195,18
21,70
1.450,71
740,17
145,07
885,24
Customer
number:
756,56
148,29
Customer
VAT reg. no.: 904,85
Invoice number:
25,42
4,83
30,25
Invoice date:
1.573,82
308,01
1.881,83
Page:
EUR
Vehicle: D-KV 345; Card No: 704310.123456.9123
TransactionDiesel Time
09.01.2015 Esso
OsnabrückDate of 0004585 3966Service Station
06,33
105.023
delivery
Name
Location
Number
number
13.01.2015 Esso
Osnabrück
0004585 5966
12,00
106.203
Diesel
»
Mileage0009 Product
Ltr
0009 Ltr
Total:
PC Unit
744,33 1,4460
745,38 1,4460
Quantity
1,1950
1,950
Price/Unit
889,50
inc. VAT
890,76
1.489,71
2.671,16
Value
ex. VAT
– 104,21
10,76
ex. VAT
– 104,35
10,78
– 208,56
43,81
Discount
796,05
ex. VAT
797,19
2.506,41
Vehicle: D-KV 123; Card No: 704310.123456.7890
13.01.2015
Scandline
8521 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | Sitz Ratingen
Ferry
Service Düsseldorf HRA
0820
DKV Euro Service GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee
3 | D-40882
Ratingen | Tel. + 0084003
49 (0)2102 5518-0
| Amtsgericht
4053 |
General Partner Verwaltungsgesellschaft
Board: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl
» EGRIMA mbH | Domicile Ratingen | Register Court of Düsseldorf HRB 1703 | Management
Total:
76,00
76,00
13
Service
156,03Fee
ex. VAT
156,25
485,78
Transfer:
Total952,08
ex. VAT
953,44
000812345
DE123456789
01/123456789/001
15.01.2015
5/5
VAT
Total
inc. VAT
2.992,19
7.424,46
76,00
76,000
76,00
76,00
Vehicle: D-KV 234; Card No: 704310.123456.8912
08.01.2015
14
Groeningen
0083729
»
8521
731,58
731,58
731,58
Total:
Rental Service
9401
731,58
731,58
731,58
731,58
731,58
731,58
731,58
731,58
Total:
807,58
807,58
807,58
Total sum list of service types with 0 % VAT
Ferry Service
0820
Rent Service
9401
»
76,00
76,00
76,00
VAT shown in the total sum list is not valid for tax purposes – no input tax deduction possible.
15
VAT statistics:
19 %
13.778,87
2.497,39
7%
117,64
8,22
125,86
0%
807,58
14.704,09 2.505,61
17.209,70
»
11
E-Invoice / GB 01.2015
16
Total:
16.276,26
807,58
DKV VAT Reg. No: DE119375450
12
13
14
Převedení celkové
částky
»Převedení celkové částky na
Soupis celkových
nákladů podle druhu
zboží
»Rozepsání nákladů pro
Údaje DKV
»Podrobný přehled všech
DKV Euro Service GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 |
General Partner Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Domicile Ratingen | Register Court of Düsseldorf HRB 1703 | Management Board: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl
SPZ / číslo karty /
nákladové středisko
»Možnost třídění faktur podle
potřeby pro úpravu faktury
DKV podle vlastních
zúčtovacích procesů
další stránku faktury
příslušný produkt
15
16
Statistika DPH
»Rozpis netto částky, daně z
Odesílatel faktury
»Adresa a kontaktní údaje
přidané hodnoty a brutto
částky podle sazby DPH.
Liší-li se platební měna, zobrazí
se brutto částka vždy podle
sazby DPH rovněž v platební
měně
společnosti DKV Euro Service
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com
relevantních daňových čísel /
zástupců DKV pro příslušnou
zemi
Uspoří značné administrativní náklady
3. Faktura Reverse Charge
Příloha Reverse Charge uvádí přehledný výčet veškerých služeb, které jste čerpali ve státech EU a které jsou
vyúčtovány netto v režimu Reverse Charge. Příslušnou splatnou DPH vybere země, v níž je příslušné sídlo.
Pro zákazníky se sídlem v Německu se provádí vyúčtování služeb ze států EU přímo s německou daní z
přidané hodnoty (§3a odst. 2 zákona o dani z obratu).
Sales according to the reverse charge procedure
for services in
United Kingdom
Currency:
2
Customer data:
Max Mustermann AG
Musterstr. 34a
40882 Musterhausen
United Kingdom
1
GBP
Customer Number:
Cust.VAT-ID/Nat.Tax-ID:
Invoice number:
Invoice date:
000812345
GB123456789
01/123456789/00
15.01.2015
Page: 1/1
Date of service
Name
Service-Station
Location
Number
Transaction number
Country
8533
Belgium
3
4
Product
PC
Currency
0090
EUR
5
Quantity
Prices per unit
ex VAT
Value
ex VAT
Discount
ex VAT
Service Fee Total
ex VAT
ex VAT
6
Total in currency
to pay
7
8
Vehicle: D-KV 890; Card No: 704310.123456.8523
10.01.2015
Saint Piere
1412082
»
Repair Service
Total:
177,50
170,50
158,96
177,50
170,50
158,96
Vehicle: D-KV 859; Card No: 704310.123456.8589
04.01.2015
DKV
Germany
1412082
FR00279/008C
Germany
Emergency Breakdown –
Intervention costs
008B
EUR
59,00
12.01.2015
DKV
Le Perreux
1412082
130202015
France
Emergency Breakdown
008C
EUR
600,29
»
9
Total:
177,50
59,00
53,47
615,30
557,55
177,50
158,96
177,50
158,96
Summary of total costs
Repair Service
0090
EUR
Emergency Breakdown – intervention costs
008B
EUR
59,00
Emergency Breakdown
008C
EUR
600,29
»
10
Reverse Charge / GB 01.2015
15,01
177,50
59,00
15,01
615,30
Total:
53,47
557,55
769,98
Reverse charge to recipient in accordance with Art. 196 and Art. 44 of directive 2006/112/EC. You are liable for tax.
(Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers).
DKV VAT REG NO:
DE119375450
DKV Euro Service GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 |
General Partner Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Domicile Ratingen | Register Court of Düsseldorf HRB 1703 | Management Board: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl
1
Měna
»Měna země, v níž je příslušné
sídlo
5
Název výrobku /
kód výrobku
»Popis služby. která byla
využita na příslušném
servisním místě.
Pro přesné přiřazení
nákladového střediska a
vypracování potřebných
analýz vozového parku
2
Zákaznické údaje
»Přehled všech všech údajů o
zákazníkovi a čísel faktur
6
Měna
»Měna příslušného státu EU
3
Datum plnění
»Vztahuje se k datu poskytnutí
plnění. Kromě toho slouží jako
rozhodný den pro přepočty měny
7
Slevy / servisní poplatky
»Seznam případných slev a
poplatků za služby v měně
příslušné země
9
Soupis celkových
nákladů podle druhu
zboží
»Rozepsání nákladů za příslušný
produkt
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com
4
Stát
»Stát EU, v němž byla
poskytnuta služba
8
Celková hodnota
včetně DPH
»Rychlý přehled jednotlivých
fakturovaných částek
10
Údaje DKV
»Podrobný přehled všech
relevantních daňových čísel /
zástupců DKV pro příslušnou
zemi
Zcela individuální rozpisy nákladů
4. Report vozového parku
Jeden podnik, mnoho možností. Pro přesnější přehled nákladů je na přání k dispozici přehledný
report pro veškerá vozidla Vašeho vozového parku. Díky různým možnostem třídění si nyní můžete
sestavit výčet vzniklých nákladů podle vozidel, servisních služeb DKV a zemí.
1
Zákaznické údaje
»Přehled všech údajů o
Report
Fleet
1
Max Mustermann AG
Musterstr. 34a
40882 Musterhausen
Germany
Not valid for tax purposes –
no input tax deduction possible (VAT)
3
Date of delivery
2
zákazníkovi a datum faktury
Customer data:
Customer number:
Customer VAT no.:
Invoice date:
000812345
DE123456789
15.01.2015
Page:
1/3
4
Country
Product
Unit
Quantity
Total
ex. VAT
5
VAT
Total
inc. VAT
2
Přehled nákladů pro
příslušné vozidlo
»Na přání individuální rozpis
Total inc. VAT
in payment
currency
EUR
nákladů podle příslušného vozidla. Pro větší transparentnost
a lepší porovnatelnost nákladů
vozového parku
Vehicle: D-KV 560; Card No: 704310.123456.8080
01.01.–15.01.2015
Belgium
Diesel
Red Diesel
»
Ltr
2.105,35
86,75
Total:
Germany
Truck Diesel
Eurovignet
Premid Toll
Service fee
»
Ltr
969,15
1,00
1,00
Total:
Luxembourg
Diesel
Eurovignet
»
Ltr
1.464,17
1,00
Total:
Romania
Truck Diesel
»
Diesel
Premid Toll
»
Total:
»
Total:
489,26
15,18
2.822,54
87,45
2.822,54
87,45
505,04
2.909,99
2.909,99
1.156,58
24,00
1,16
219,75
0,22
1.376,33
24,00
1,38
1.376,33
24,00
1,38
1.181,74
219,97
1.401,71
1.401,71
1.648,26
8,00
247,24
1.895,50
8,00
1.895,50
8,00
1.656,26
247,24
1.903,50
1.903,50
443,88
2.293,37
527,21
527,21
Ltr
369,57
1.849,49
1.849,49
443,88
2.293,37
Ltr
514,94
1,00
14.811,49
1.166,36
2.962,29
17.773,78
1.166,36
719,28
47,20
15.977,85
2.962,29
18.940,14
766,48
Total:
Czech Republic
2.332,68
72,27
2.404,94
3
Rozpis nákladů podle
příslušné země
7.508,89
Vehicle: D-KV 815; Card No: 704310.123456.5050
01.01.–15.01.2015
Belgium
Diesel
Eurovignet
»
Ltr
2.105,35
86,75
2.332,68
72,27
489,26
15,18
2.822,54
87,45
2.822,54
87,45
2.404,94
505,04
2.909,99
2.909,99
1.156,58
24,00
1,16
219,75
0,22
1.376,33
24,00
1,38
1.376,33
24,00
1,38
1.181,74
219,97
Customer
data:
1.401,71
1.401,71
1.648,26
8,00
247,24
1.656,26
247,24
1.895,50
Max Mustermann AG
8,00
Musterstr. 34a
408821.903,50
Musterhausen
Germany
1.895,50
Customer number:
8,00
Customer VAT no.:
1.903,50
Invoice date:
7.508,89
Page:
3.470,98
16,00
728,89
4.199,87
16,00
4.199,87
16,00
3.489,98
Unit
728,89
Quantity
VAT 4.215,87
384,02
2,00
1,00
486,32
32,00
0,31
92,40
Total4.215,87
ex. VAT578,72
0,06
32,00
0,37
578,72
32,00
0,37
Total:
Vehicle: D-KV 560; Card No: 704310.123456.8080
Diesel
Ltr
1.575,32
01.01.–15.01.2015
Belgium
Diesel
Eurovignet
1,00
Eurovignet
Total:
»
Total:
Diesel
Ltr
919,25
Germany
Truck
Diesel
Premid Toll
2,00
Premid Toll
Total:
Service fee
Total:
»
Total:
518,63
92,46
611,09
611,09
Total:
Report
Germany
Fleet
»
Truck Diesel
Eurovignet
Premid Toll
Service fee
Ltr
969,15
1,00
1,00
Total:
Luxembourg
Diesel
Eurovignet
»
Total:
»
Total:
Ltr
1.464,17
1,00
4
000812345
DE123456789
15.01.2015
3/3
5
Vehicle: D-KV 361; Card No: 704310.123456.0010
01.01.–15.01.2015
Belgium
Diesel
Eurovignet
»
Date of Total:
delivery
Germany
Ltr
Country
Truck Diesel
Eurovignet
Premid Toll
Service fee
»
Luxembourg
»
Czech Republic
»
»
Product
Ltr
France
Report Fleet GB 01.2015
3.132,72
2,00
»
Diesel
Eurovignet
1.772,90
Ltr
8,00
1.780,90
26.402,15
Ltr
308,13
26.710,28
265,94
609,11
2,00
265,94
5.280,42
731,82
1,00
5.280,42
Ltr
Luxembourg
Diesel
Eurovignet
890,70
63,20
Transfer8,00
12,39
18.320,98
75,59
8,00
75,59
8,00
71,20
12,39
83,59
83,59
629,00
1,00
6
»
Total:
»
Total:
Ltr
1.012,33
2,00
1.059,11
0,82
1.059,11
0,82
1.059,93
1.059,93
699,23
8,00
104,89
804,12
8,00
804,12
8,00
104,89
812,12
812,12
532,47
2.751,01
632,42
532,47
2.751,01
632,42
29.469,82
667,44
5.893,96
35.363,78
667,44
1.431,15
27,01
30.137,26
5.893,96
36.031,22
1.458,16
Total sum list of services
Diesel
Truck Diesel
EUR
EUR
EUR
EUR
23.505,85
26.489,44
4.903,04
31.392,46
31.392,46
4.921,26
7.071,19
7.071,19
5.918,28
1.152,91
Red Diesel
86,75
72,27
15,18
Premid Toll
11,00
264,11
6,00
6,51
Eurovignet
27,00
248,00
Lubricants
2,00
19,95
4,79
Repair service
1,00
2.152,50
421,89
Toll service RO
5,00
48,30
11,59
Toll CH
1,00
263,11
Premid Toll Service fee
»
Report Fleet GB 01.2015
816,60
16,00
832,60
4.878,82
Product
7
816,60
16,000
832,60
707,23
2.218,54
DKV Euro Service GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 RatingenRomania
| Tel. + 49 (0)2102 5518-0 Diesel
| Fax + 49 (0)2102 5518-192 | SitzLtr
Ratingen | Amtsgericht436,25
Düsseldorf HRA 4053
|
General Partner Verwaltungsgesellschaft EGRIMA
HRB 1703 | Management Board: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl
» mbH | Domicile Ratingen | Register Court of Düsseldorf
Total:
2.218,54
Diesel
Premid Toll
2.038,84
141,72
8,00
35.243,80
8.168,49
160,23
Total:
Czech Republic
Transfer
2.046,84
141,72
1.282,18
169,10
12,51
0,13
1.294,69
50,00
1,00
Ltr
Total inc. VAT
in payment
currency
2.038,84
674,88
8,00
16,00
2.046,84
690,88
31.682,57
890,01
308,13
0,69
31.990,70
Total:
»
Total
inc. VAT
Total:
30.137,26
1,24
6.510,64
87,45
87,45
264,11
264,11
7,75
7,75
248,00
248,00
24,74
24,74
2.574,39
2.574,39
59,89
59,89
263,11
263,11
41.993,09
41.993,09
Transaction details see service country invoice resp. electronical invoice data, which are part of the invoice.
Service country
VAT
Currency
DKV VAT No.
Belgium:
21,00 %
EUR
BE0413427658
Germany:
19,00 %
EUR
DE119375450
France:
19,60 %
EUR
FR75422544825
Luxembourg:
15,00 %
EUR
LU10785778
Romania:
24,00 %
RON
RO21892778
Switzerland:
08,00 %
CHF
CHE-113.869.137 MWST
Czech Republic:
21,00 %
CZK
CZ680446277
Rozpis nákladů podle
servisní služby
Celková hodnota včetně
DPH
»Zajišťuje rychlý přehled jednotlivých fakturovaných částek.
Liší-li se měna země, kde byla
služba využita, od platební
měny, bude celková hodnota
včetně DPH přepočtena na
platební měnu.
6
Přehled celkových
nákladů podle druhu
zboží
»Rozpis nákladů přepočítaných
na příslušný produkt
7
DKV VAT Reg. no.
ServiceKG,
GmbH +Balcke-Dürr-Allee
Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-408823,
Ratingen
| Tel. + 49 (0)2102
5518-0 | Fax + 49 (0)2102
5518-192 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 |
DKV EURO SERVICE GmbHDKV
+EuroCo.
D-40882
Ratingen,
www.dkv-euroservice.com
General Partner Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Domicile Ratingen | Register Court of Düsseldorf HRB 1703 | Management Board: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl
Podrobné údaje /
tranzitní země
»Běžná daňová sazba, tuzemská
měna a DIČ / daňová čísla DKV
Download

vzorová faktura s komentáři - DKV Euro Service GmbH + Co. KG