Qakino
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 min.
Den
Qakino
Day
Časový limit pro splnění úkolu:
Rozhodčí:
Judges:
Kateřina Ningerová, Táňa Bulíková
Kateřina Ningerová, Hana Vacková, Vlasta Vařeková
Táňa Bulíková, Renáta Trajtelová, Ladislava Budíková
René Mezuljaník, Miroslava Marková, Tomáš Ninger
RALLYE REJVÍZ 2014
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Volal Karel Alberto, je návštěvě u kamaráda Romana Qakina. Roman je náhle zmatený a slabý.
•
•
•
•
•
•
Vaším úkolem je:
Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup.
Vyšetřit a ošetřit postiženého.
Stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu.
Určit směrování (viz níže).
Je-li nutný transport, stanovit způsob transportu (viz níže) a připravit pacienta k transportu.
Sdělit rozhodčímu případné další kroky.
Aktuální situace na místě události:
23. května 2014, 11:30 hod., jasno, bezvětří, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 10 min.
Veškeré požadavky a informace směrem ke KZOS vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen KZOS.
Jste-li posádka RZP, dojezd vozidla RV s lékařem na místo události je 15 min. od požadavku cestou KZOS.
Vzdálenost
pozemní
cestou
Směrování
Oddělení k dispozici
A Nemocnice A
8 km
Biochemická laboratoř, chirurgie, interna, neurologie
B Nemocnice B
20 km
ARO, CT, biochemická laboratoř, dětské s JIP, chirurgie, IC (Iktové Centrum), infekční, interna, neurologie, neurologická JIP, ORL, psychiatrie, UP
C Nemocnice C
30 km
ARO, CT, biochemická laboratoř, dětské s JIP, chirurgie, IC, infekční, interna, kardiocentrum, KCC (Komplexní Cerebrovaskulární Centrum), MR,
neurochirurgie, neurologie, neurologická JIP, ORL, popáleniny, psychiatrie, traumacentrum, UP
D Domov D
0 km
Ponechání pacienta na místě (umožňují-li to kompetence výjezdové skupiny ZZS).
E
F
G
H
I
Způsob transportu
Letecky
Pozemní
Pozemní - dalším přivolaným vozem RZP
Pozemní - dalším přivolaným vozem RLP
Jiný
Informace
Doba příletu LZS na místo události je 15 min. od požadavku cestou KZOS. Přistání těsně u místa události možné.
Sanitním vozem výjezdové skupiny (posádky).
Doba příjezdu další RZP posádky na místo události je 15 min. od požadavku cestou KZOS.
Doba příjezdu další RLP posádky na místo události je 15 min. od požadavku cestou KZOS.
Popsat a zdůvodnit rozhodčímu.
Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport E" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení.
Situace na místě události:
Po příjezdu:
Pacient spontánně ventilující, plně při vědomí, se zachovanou částečnou verbální percepcí. Sedí u stolu, nemluví, ale rozumí a reaguje kývnutím na jednoduché dotazy, výzvě vyhoví, spolupracuje.
Správný postup (podrobnosti viz tabulka):
Nutno zjistit kompletní cílenou anamnézu (Hypertenzní Nemoc, ICHS, IM, CMP, DM, operace, onkologie), včetně medikace (má lístek v dokladech) a alergií.
Neméně podstatný je kontakt na příbuzného (lístek v dokladech: "Kačenka", "Jeník" s čísly mobilů) nebo aspoň na jeho kolegu, který byl akutní změně přítomen.
Konkrétní dotaz na bolesti, bušení srdce nebo přeskakování rytmu, dušnost, případně nauzea, zvracení, teplota.
Klinicky při příjezdu posádky dále:
Periferie +, pravid., AS pravid., ozvy ohraničené, bez vedl. fenom. Plíce: dýchání čisté, sklípkové, symetrické. Břicho: měkké, nebol., volně prohmatné. DKK bez otoků a známek zánětu.
Neurologicky (FAST): expresivní afázie (zachovaná percepce, schopen nonverbálně "ano-ne"), iso 2/2, FR+, okulomotorika v normě, cení méně zprava, jazyk středem. C páteř nebolestivá, hybnost
fyziolog.
HKK: v Mingazzini a lehký skles PHK, pozit. f. ret. PHK, stisk oslabený vpravo, taxe v normě.
DKK: v Mi bez sklesu. Stoj o širší bázi, chůze s dopomocí (jištěním) bez paréz.
Taktilní čití: udává hemihypestezie vpravo. Ameningeální.
Závěr: Při vědomí. Oběhově komp. FAST: expresivní afázie, lehká pravostranná (faciobrachiální) hemiparesa s hemihypestezií.
Anamnéza:
Osobní údaje
OA
FA (LA)
Alergie
Roman Qakino, 17. 9. 1967, bytem Jílkova 219, Brno, VZP (111)
Nekuřák, drogy: 0, hypertenze (HN): ano, srdeční onemocnění (ICHS): 0, IM: 0, CMP: 0, DM: 0, onkologie: 0, operace: tříselná kýla v r. 2009.
Betaloc ZOK 50, Prestance 5/5, Sortis 40, Pantoprazol 40, Furosemid (lístek v peněžence). Na dotaz uvádí, že Furosemid již nebere.
Jód - pacient to zjistil při vyšetření IVU (nutno přemýšlet, co je podstatou akutního zobrazovacího vyšetření a cíleně se na "kontrastní látku" zeptat).
NO
Začal být zmatený (plést slova), šel na WC (divným krokem), po návratu plácá nesmysly. Vypil 1 pivo, sedíme tady spolu skoro 2 hodiny, není pivař. Potíže se objevily
30 min. před příjezdem posádky. Na cílený dotaz potvrdí bolesti na hrudníku a bušení srdce.
RA
-
Vitální funkce:
Po příjezdu
Pacient
Puls (/min)
DF (/min)
Kapilární návrat (s)
TK (mm Hg)
SpO2 (%)
Glykemie (mmol/l)
Teplota (°C)
GCS
EKG
P
80
13
1 (co vidíte)
170/90
97
6,7
36,8
Sinus
V průběhu úkolu
(3 min. po zahájení monitorace)
P
cca 103 (nepravidelný)
16
1 (co vidíte)
132/91
95
6,7
36,8
E4 V5 M6=15/E4 V4 M6=14
Fibrilace síní s ROK
Klíčová slova:
Despekt k práci zúčastněných poskytovatelů zdravotních služeb na ose péče o pacienta s akutní CMP vychází z nedostatečné nebo nevhodně vedené komunikace a absence zpětné vazby z
tohoto kontaktu, aneb:
1) Co postrádají nemocniční lékaři (zdravotníci) při příjmu pacienta (KCC, IC, UP)?
2) Co postrádají zdravotníci z PNP v kontaktu se zdravotníky nemocnic (telefonickém a/nebo přímém při předání)?
Copyright © RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Hodnocené kroky
1
2
Anamnéza
Vyšetření, terapie
1
Směrování, diagnóza
Návyky
1) Alkohol
2) kouření
3) drogy
3x10
Alergie na jód
120
30
80
5
Příprava na transport,
transport
Diagnostická a
terapeutická úvaha
6
Týmová spolupráce,
komunikace
7
Figuranti
(simulovaní pacienti,
příbuzní pacientů, svědci,
nezúčastnění diváci atd.)
4
Směrování
B nebo C
50
60
1) Expresivní
Telefonický
afázie
kontakt 2) Lehká
IC/KCC:
pravostranná
cestou KZOS (faciobrachiální)
50
hemiparesa
nebo
3)
mimo KZOS Hemihypestezie
25
3x30
50
90
Příprava na
transport s
monitoringem
EKG a
zajištěnou IV
linkou
Transport
F
25
25
CMP
RLP:
Fibrilace síní
(FiS)
RZP:
Fibrilace síní
(FiS)
nebo
úzkokomplexov
á tachykardie
30
30
30
Posádka
Vedoucí
Jasný a zřejmý komunikuje jako posádky přijímá
vedoucí
tým a předává
a reaguje na
posádky
informace
informace od
vedoucímu
posádky
20
20
Pacient
Kamarád
50
50
20
5
6
Nález a
vyhodnocení
Zjištění přesné
kartičky:
Získání
doby vzniku
1) Lékové
kontaktních
současných
informace
údajů od
obtíží
2) Ověřit údaje
kamaráda
(30 min. před
z kartičky
(min. příjmení a
příjezdem
3) Kontakty na
mobil)
posádky)
příbuzné
3x20
Neurologické
(FAST)
Cílený dotaz na:
1) Paréza
TK, TF, SpO2,
1) Bolesti na
facialis dx
glykemie,
hrudníku
2) Slabost PHK
teplota
2) Bušení srdce
3)
5x10
3) Bolest hlavy
Hemihypestezie
3x20
3x20
30
4
3
OA
1) HN, 2) ICHS,
3) IM, 4) CMP,
5) DM, 6)
Onkol.,
7) Operace
8) Úraz hlavy
8x15
60
3
2
60
20
EKG - sinus
1) Zachycení
tachykardie
2) Popis
paroxysmu FiS
3) IV linka
3x20
Dotaz na:
1) Nauzeu
2) Zvracení
2x20
80
60
40
Upozornění
IC/KCC na
alergii na jód
Upozornění
IC/KCC na
paroxysmus
fibrilace síní
40
40
Max. bodů
1 300
370
Odběr anamnézy minimálně v rozsahu
uvedeném výše.
350
EKG (nutné i během transportu) k zachycení
případného paroxysmu FiS - kardioembolizace
bývá velmi častou primární příčinou akutní
CMP.
Paroxysmus bude zachytitelný i na místě,
pokud nechají připojené EKG (3 min. po
zahájení monitorace).
E: IV linka - vhodné použít flexilu zelenou nebo
silnější (bílá, šedá, oranžová) - příprava na
AG.
270
Správný popis triáž pozitivní akutní CMP v
telefonátu IC/KCC.
Nutno konzultovat lékaře v IC/KCC (cestou
KZOS - záznam hovoru) k potvrzení triáže a
směrování (metodika dle Věstníku MZČR
10/2012 platná od 1.1.2013) a sdělit mu
podstatné informace (vide supra) plus
informaci o alergii na "nějakou" kontrastní látku
(vyšetření AG je možné, ale za jiných
podmínek. Alergii již v nemocnici nebude
možno zjistit pro progresi stavu a globální
afázií).
GCS - pokud si neuvědomí, co toto skóre
hodnotí (druhý parametr 4 nebo 5!).
GCS hlásí nejpozději do telefonu přebírajícímu
nebo se IC/KCC zeptá.
50
Triáž pozitivní pacient je takový pacient, u
kterého došlo k náhlému vzniku alespoň
jednoho hlavního klinického
příznaku nebo minimálně 2 vedlejších
klinických příznaků (klinické hledisko) akutní
CMP během posledních 24 hodin, včetně již
odeznělých příznaků u pacientů s TIA (časové
hledisko).
EKG nutné i během transportu - viz výše.
60
Správné
zhodnocení
stavu vědomí
(GCS)
E4 V5 M6=15
nebo
E4 V4 M6=14
20
60
Řízená a
kontrolovaná
manipulace s
pacientem
Komunikace
posádky s
pacientem a
figuranty
20
20
Copyright © RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Správný postup
Diagnostická a terapeutická úvaha.
100
Spolupráce posádky jako týmu, jasně jednající
a vystupující vedoucí posádky.
Jednoznačná a jasná komunikace s rozhodčím
(ne opakované dotazy na stejné údaje /typicky
VF/), pacientem a dalšími figuranty.
Představit se po příjezdu, informovat pacienta
co děláme, proč to děláme (svlékání,
vyšetření, transport...).
100
Subjektivní hodnocení figurantů.
Qakino
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 mins
Den
Qakino
Day
Time limit for task:
Rozhodčí:
Judges:
Kateřina Ningerová, Táňa Bulíková
Kateřina Ningerová, Hana Vacková, Vlasta Vařeková
Táňa Bulíková, Renáta Trajtelová, Ladislava Budíková
René Mezuljaník, Miroslava Marková, Tomáš Ninger
RALLYE REJVÍZ 2014
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Center received emergency call and send you to:
Mr. Karel Alberto is calling EMS to the flat of his friend Mr. Roman Quakino, who has just experienced weakness and confusion during Karel´s visit.
•
•
•
•
•
•
Your tasks:
Assess scene and correct work management on site.
Examine and treat the patient(s).
Define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy.
Define direction according to local situation (see bellow).
If hospitalization is needed, define mean of transport (see bellow) and prepare for transport.
Known to the judge any further steps.
Conditions on the scene:
May 23, 2014, 11:30am, clear, no wind, 20°C (68°F). Call to address time is 10 mins.
All requests and information towards Emergency Dispatch Center tends to judge marked as DISPATCHER.
Direction
Ground
distance
Departments
A Hospital A
8 km
Biochemistry (and Haematology, the same for next hospitals), General Surgical Ward, Internal Medicine Ward and Neurology Ward
B Hospital B
20 km
Resuscitation Unit, CT Scanner, Biochemistry, Pediatric Ward and ICU, General Surgical Ward, Stroke Treatment ICU, Isolation (Infectious Diseases)
Unit, Internal Medicine Ward, Neurology Ward and ICU, ENT Ward, Psychiatry, Emergency
C Hospital C
30 km
Resuscitation Unit, CT and MR Scanners, Biochemistry, Pediatric Ward and ICU, General Surgical Ward, Isolation Unit,Internal Medicine Ward, Acute
Coronary Syndrome Treatment Centre, Cerebrovascular Diseases Treatment Centre( higher level than Stroke Treatment Centre), Neurosurgery,
Neurology Ward and ICU, ENT Ward, Burns Treatment centre, Psychiatry, Traumacentre, Emergency
D Home D
0 km
Leave the patient on the place.
E
F
G
H
I
Mean of transport
Helicopter rescue
Ground
Ground - next ambulance with paramedic crew
Ground - next ambulance with physician crew
Another
Information
Arrival 15 mins. after request through Emergency Dispatch Center. Landing on the scene is possible.
Team own ambulance.
Arrival 15 mins. after request through Emergency Dispatch Center.
Arrival 15 mins. after request through Emergency Dispatch Center.
Describe and justify to judge.
Report to judge (example): "Direction A, transport F" and add any additional information at their discretion.
Situation on the scene:
After arrival:
The patient is sitting at the table, wide awake, breathing spontaneously, he understands conversation partially. He can not talk but understands, he carries out an order, cooperates, he gives a nod
to simple question.
Correct procedure (for details see table):
It is necessary to obtain full medical history (high blood pressure, ischaemic heart disease, MI, stroke, diabetes, operations/surgery, cancer), medicines taken (there is a slip of paper with written
medication in his personal ID cards) and allergies. It is important to take a telephone number of his friend, who witnessed his health problem and also of his relatives (a slip of paper in his IDs with
names (Kacenka, Jenik). You must ask about pain, palpitations, shortness of breath, nausea/vomitus, fever.
Clinical status upon arrival: regular, palpable pulse on a. radialis, regular heart rate, no murmurs. Breathing - symetrical air entry, alveolar, no pathological phenomenons. Abdomen is soft, no pain
response to palpation, no palpable mass. Lower extremities with no oedemas, no signs of DVT.
Neurological assessment (FAST): expressive aphasia (he can not talk but he understands, can nod yes-no responses nonverbally), isomiotic pupils 2/2mm constricting to light, ocular movements
are normal, decreased teeth showing on the right side, tongue is put out in medial line, no tenderness and normal movements of cervical spine.
Upper extremities: Mingazzini test: slow fall on the right side, weak R hand squeeze, hit test normal. Lower extremities: Mingazzini test with no fall, wide stance, needs a help to walk but no signs of
paralysis. There are right hemisensory loss and no signs of meningeal irritation.
RESUME: fully conscious patient with normal circulation, FAST: expressive aphasia, right faciobrachial hemiparesis with right hemisensory loss.
Anamnesis:
Personal data
Roman Qakino, born on 17. 9. 1967, adress: Jílkova 219, Brno, Health Insurance Card VZP (111)
Medical history
He denies smoking or illicit drugs abuse, suffers from high blood pressure, no history of heart disease, no history of stroke, no cancer treatment, he had an inguinal
hernia surgery in 2009.
Medication
Betaloc ZOK 50 - metoprolol, Prestance 5/5 - amlodipine and perindopril, Sortis 40 - atorvastatin, Pantoprazol 40, Furosemid (a slip of paper with written medication in
his wallet). If questioned, he denies taking of furosemide nowadays.
Allergy
Iodine - patient had an intravenous urography and had a problem (it is necessary to think about principles of emergency imaging and focus the question to iv contrast
agent).
Recent health problem
He suddenly started with confusion - words in improper relation, a strange, uncertain walk to the toilet, he says nonsenses. He had one pint of beer during 2 hours visit
of his friend, he does not drink beer regurally. It happened about 30 minutes prior to EMS crew arrival. If asked (goal directed) he confirms chest pain and palpitations.
Family medical history
Not available.
Vital signs
After arrival
Patient
Pulse (/min)
Resp. ateF (/min)
Capillary return time (s)
BP (mm Hg)
SpO2 (%)
Glycaemia (mmol/l)
Temperature (°C/°F)
GCS
P
80
13
1 (as seen)
170/90
97
6,7
36,8/98
ECG
Sinus
During task
(3 mins after initiating monitoring)
P
cca 103 (irregular)
16
1 (as seen)
132/91
95
6,7
36,8/98
E4 V5 M6=15/E4 V4 M6=14
Atrial fibrillation with fast (rapid) ventricular
response
Key words:
Contempt for work of healthcare providers in the chain of stroke patient care results from insufficient and bad communication and absence of feedback.
What are hospital admitting personnel missing and what are EMS Crew missing?
Copyright © RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Team scoring
1
2
3
4
Anamnesis
Examination, therapy
Direction, diagnosis
1
Abuse:
1) alcohol
2) smoking
3) illicit drugs
3x10
Iodine Allergy
120
30
80
7
Team cooperation and
communication
Actors
(simulated patients, patient
relatives, witnesses,
bystanders etc.)
60
20
60
ECG sinus
1) Tachycardia
recognizing
2) Paroxysmal
AF identification
3) Iv access
3x20
Nauzea and
vomitus
questions
2x20
80
60
40
Direction
B or C
Contact Stroke
or
Cerebrovascula
r Treatment
Centre by
recorded phone
call via
emergency
number (EMS
Dispatch
Centre) - 50
or
directly from
your phone - 25
1) Expressive
aphasia
2) Mild right
faciobrachial
hemiparesis
3) Right
hemisensory
loss
3x30
Highlight the
information
about iodine
allergy when
talking to the
Stroke
Treatment
Centre staff
30
50
90
40
Clear and
obvious leader
of the crew
6
60
50
Stroke
5
A slip of paper
with meds and
allergy found Phone number,
Exact time
and checked:
contact to his
check of the
1) medication,
friend
onset of
2) recheck
(surname,
problems (30
informations, 3) mobile phone minutes prior to
relatives phone
number)
EMS arrival)
numbers
3x20
60
30
6
4
Neurological
Assessment
Focused
(FAST):
BP, PR, SpO2,
questions
1) right facial
blood sugar
about:
nerve paralysis,
level,
1) chestpain, 2)
2) right upper
temperature
palpitation, 3)
arm paresis, 3)
5x10
headache
R hemisensory
3x20
loss
3x20
Pt must be
ready for
transport with
Preparation for transport,
established
transport
ECG monitoring
and adequate
iv. access
Diagnostic and therapeutic
reasoning
3
Medical history:
1) high blood
pressure, 2)
IHD, 3) MI, 4)
stroke, 5)
diabetes, 6)
cancer, 7)
operations, 8)
head trauma
8x15
25
5
2
Highlight the
Correct
information
Glasgow Coma
about AF
Scale scoring
paroxysm when
(GCS)
talking to Stroke E4 V5 M6=15
Treatment
or
Centre staff
E4 V4 M6=14
40
Transport
F
Max. points
1 300
Correct decisions and performance
370
Medical history at least in range written.
350
ECG monitoring is necessary during
transportation to catch and document AF
paroxysm - it is often the embolus from left
atrium that causes stroke. AF paroxysm can
be recorded at scene if ECG monitor left on 3
minutes after connection. Iv access - the best
is green or wider cannula to be ready for
angiography.
270
Adequate and correct description of stroke
symptoms (triage positive) when talking to
Stroke Treatment Centre physician, it is
necessary to consult Neurologist throught
recorded phone call via EMS Dispatch Centre
to confirm triage positivity and agree with
admission and tell him all important
informations, especially possible iv contrast
agent allergy (angiography is anyway possible
but special caution is needed. The information
about allergy would not be possible to recheck
at the hospital due to neurological worsening
to global aphasia).
GCS - to be awarw what is checked - verbal
response can be checken nonverbally and
should be 4 or 5).
GCS to be told to the Neurologist on call or he
will ask EMS staff about that.
50
Stroke Triage positive patient suffers from at
least one primary "main" symptom or at least
two secondary symptoms of acute stroke within
24 hours (clinical point of view) including fully
improved symptoms - transitory ischaemia
(time point of view). ECG to be monitored in
the course of transport - see above).
60
Right diagnostic and treatment decision
making.
100
Cooperation crew as a team, clearly acting in a
prominent leader of the crew.
Unambiguous and clear communication with
the judge (not repeated queries on the same
data /typical VS/), patients and other actors.
Imagine after the arrival, inform the patient
what we do, why we do it (taking off, testing,
transport ...).
100
Subjective evaluation by actors according
actor´s rules.
20
25
PARA:
PHYS:
Atrial Fibrillation
Atrial Fibrillation AF or Narrow
AF
QRS Complex
Tachycardia
30
30
The crew
The leader
communicates
receives and
Managed and Communication
as a team and
responds to
controlled
with the patient
passes the
information from patient handling
and actors
information to
the crew
the Leader
20
20
Patient
Friend
50
50
20
20
20
Copyright © RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Download

Qakino - Rallye Rejvíz 2014