Bajky – pracovní listy
Anotace: pracovní listy k DUMu Bajky
Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní
škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec
7. ročník ZŠ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Monika Trkolová. Dostupné
z www.ddu-liberec.cz
VY_ 32_ INOVACE_218 český jazyk
I.A.Krylov
Vlk a beránek
A)
Hladový vlk spatřil malého beránka, jak pije u
potoka. Vlk potřeboval najít důvod, pro nějž by mohl
beránka sežrat. Vymýšlí si, že mu beránek kalí
vodu, že byl na něj drzý , ale beránek mu jeho
obvinění vyvrací. Vlk se rozzlobí a nehledá již další
obvinění: „Už tím jsi vinen, že mám hlad,“ říká
beránkovi a odnáší si ho v zubech.
Statečný osel B)
Liška potkala osla. Osel vypráví, že jde od lva. Lev
byl dříve zlý, i osel se bál jeho řevu, ale teď leží jako
mrtvý a je s ním velmi zle. Všechna zvířata, která se
ho dříve bála, se sbíhají, aby se mu pomstila a mlátí
ho hlava nehlava. Liška se ptá, zda ho osel nechal
na pokoji. Osel odpovídá, že je stejně odvážný jako
ostatní, a také ho pořádně kopl, aby poznal, jaká
jsou oslí kopyta.
1)
2)
Naučení: Zbabělci si netroufnou na toho, kdo je právě u moci. Jestliže se
však jeho osud změní, dovolí si na něj i ti nejzbabělejší a nejhloupější.
Naučení: Kdo je bohatý, mocný a silný, je vždy v právu – slabý a chudý
se spravedlnosti nedovolá.
Najdi poučení v těchto bajkách, jejichž autorem je Jean de La Fontain.
Žába
Žába spatřila pasoucího-se býka velké krásné postavy. Sama jsouc
postavy nepatrné počala mu záviděti jeho velkost, i jala se nadýmati,
nafukovala se a všemožně se namáhala, aby býku co do velkosti se
vyrovnala. „Nejsem ještě dost veliká?“ tázala se sester svých při
každém nafouknutí. – „Ne!“ – „Ještě ne?“ ptala se opět. – „Ó ještě
dlouho ne!“ – A žába nepřestala nadýmati se, až pukla.
Lví podíl
Před dávným časem spolčily se kráva, koza a ovce s hrdým lvem, pánem krajiny,
i učinili mezi sebou úmluvu, že věrně při sobě budou státi v míru i v boji, a ţéž
sdíleti budou poctivě zisk i škodu. Brzo nato koza našla v síti, kterou rozepnula,
srnce a ihned zprávu o tom spojencům svým dala. Ti bez prodlení sešli se, a lev
na čtyři stejné kusy srnce roztrhav pravil: „První díl mně patří, poněvadž jsem
lev.“ Ostatní mlčí, on pak dále mluví: „Druhý díl si beru právem nejsilnějšího;
třetí díl mi náleží co nejmocnějšímu, a nikdo nechť se netkne
ostatku, komu je život milý!“
1/ Přiřaď pojmy :
ironie
Text,který
skrývá další (hlubší a
skrytý) význam.
satira
alegorie
Způsob výsměchu - za
účelem kritiky.Vyslovuje
něco jiného, než skutečně
míní(přehání,zastírá,říká
opak.
Literární žánr využívající
komičnosti, výsměchu.
Využívá se v komediích, parodiích,
fraškách.
Zdroje:
KRYLOV, Ivan Andrejevič. Prase a jiné bajky. Praha: SLOVART, 201104. ISBN
978-80-7391-443-1.
DE LA FONTAIN, Jean. La Fontain. Praha: Brio, 201210. ISBN 978-80-87716-007.
Download

Bajky – pracovní listy - Dětský diagnostický ústav a SVP Liberec